Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MS-DOS DESEM 2008 EMRE UNSAL – ÖZLEM AKTAŞ. İ ŞLET İ M S İ STEM İ Kavramı İ şletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MS-DOS DESEM 2008 EMRE UNSAL – ÖZLEM AKTAŞ. İ ŞLET İ M S İ STEM İ Kavramı İ şletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak,"— Sunum transkripti:

1 MS-DOS DESEM 2008 EMRE UNSAL – ÖZLEM AKTAŞ

2 İ ŞLET İ M S İ STEM İ Kavramı İ şletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak, donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılar arasında adil bir biçimde paylaştırılmasını ve donanım ile yazılım birimlerinin etkin bir biçimde kullanılmalarını sa ğ layan sistem programları toplulu ğ una denir

3 İ ŞLET İ M S İ STEMLER İ WINDOWS NOVELL NETWARE UN İ X LINUX SOLAR İ S MAC/OS

4 MS-DOS KOMUTLARI DIR: Bir klasör içerisindeki dosya ve klasörleri listeler DIR/? Yardım bilgisi ekrana gelir. DIR/P Dosya ve klasörleri sayfa sayfa listeler DIR/S Klasörleri içindeki alt klasörlerle birlikte listeler * Ne olursa olsun birden fazla karakteri ifade etmektedir. DIR *.* Tüm Dosyaları listeler.

5 MS-DOS KOMUTLARI ? Ne olursa olsun tek karakteri ifade etmektedir. DIR *.BMP Sadece uzantısı BMP olan dosyalar listelenir. DIR C*.BMP Dosya adı C ile başlayan uzantısı BMP dosyalar listelenir DIR C:\belgel~1\*.doc C'de belgel~1 dizini içinde uzantısı doc olan dosyaları göster

6 MS-DOS KOMUTLARI MD KLASÖR ADI Belirtilen klasör istenilen yerde oluşturulur. CD :herhangi bir klasörün içine gitmek için kullanılır. CD WINDOWS C:\WINDOWS> CD.. Klasörden çıkmak için kullanılır. CD\ Kök dizinine ulaşmak için kullanılır.

7 MS-DOS KOMUTLARI Bir klasörün içine gitmek için CD CD Klasör Adı, CD Windows RD KLASÖR ADI Belirtilen klasör boş ise silinir. C:\Okul\RD sinif2 C'daki okul dizini içindeki sinif2 dizinini siler.

8 MS-DOS KOMUTLARI Del Dosya silmek için kullanılır. Bulundu ğ unuz klasördeki belirtilen özellikteki dosyaları siler. Del *.* Del *.txt

9 MS-DOS KOMUTLARI COPY Kaynak Hedef : Kaynak klasöründen belirtilen dosyaları hedef klasörüne kopyalar C:\>COPY WINDOWS\*.TXT DENEME Windows klasöründeki txt uzantılı dosyaları deneme klasörüne kopyalar C:\>COPY TC\*.* DENEME TC klasöründeki tüm dosyaları deneme klasörüne kopyalar

10 MS-DOS KOMUTLARI A:\>copy *.doc C:\belgel~1 A'da uzantısı doc olan tüm dosyaları C'deki belgel~1 dizini içine kopyala TYPE bir dosyanın içeri ğ ini ekrana yazdırmak için kullanılır. C:\>TYPE Autoexec.Bat C'deki autoexec.bat dosyasinin içeri ğ ini gösterir.

11 MS-DOS KOMUTLARI TREE Klasörleri a ğ aç yapısı şeklinde listeler DATE Tarih bilgisini görüp de ğ iştirebilmeyi sa ğ lar. TIME Saat bilgisini görüp de ğ iştirebilmeyi sa ğ lar.

12 MS-DOS KOMUTLARI FORMAT Disk Biçimlendirme komutudur. D İ KKAT: D İ SKETTEK İ TÜM VER İ LER İ S İ LER. Format A: (disketi biçimlendir) Format a: /s (Disketi biçimlendir ve sistem dosyalarını yükle) CHKDSK Diskin Yapısın Kontrol eder. XCOPY Verilen Dizin ve tüm alt dizin ve dosyaları kopyalar.


"MS-DOS DESEM 2008 EMRE UNSAL – ÖZLEM AKTAŞ. İ ŞLET İ M S İ STEM İ Kavramı İ şletim sistemini, bir bilgisayar sisteminde kullanıcı ile iletişim kurarak," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları