Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnternet Programcılığı II

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnternet Programcılığı II"— Sunum transkripti:

1 İnternet Programcılığı II
OĞUZ İNAL

2 PHP kurulumu Php’nin işletim sistemine kurum sırasında Apache,Php ve Mysql olarak üç ayrı bölümde kurulur. Windows kullanıcıları için kolay kurulum paketleri vardır. Bu kolay kurulum paketlerinin setup’ı çalıştırılarak Apache,Php ve Mysql üçlüsü aynı anda kurulur. WampServer, EasyPHP, PHPTriad bunlardan bazılarıdır.

3 Wamp Server kurulumu Biz derslerimizde WampServer kullanacağız. WampServer internetten indirilip kurulabilir. Windows’da görev çubuğu üzerinde Wampserver bir ikon olarak gözükür. Kurulum bittiğinde C:/Wamp klasörünü açıp bakabilirsiniz. klasör içinde C:/Wamp/www klasörü bizim web sayfamızı temsil eden klasör olacaktır. Yaptığınız Php dosyalarını denemek için buraya atmanız yeterli.

4 HTML nasıl çalışır? Kullanıcı tarayıcı programını açıp adres satırına html uzantılı bir web adresi girdiğinde önce belirtilen URL’yi arar ve bulur. Daha sonra belirtilen URL’nin sonundaki dosyayı bağlandığı sunucuda bulur ve tarayıcıya aktarır.

5 PHP nasıl çalışır? Öncelikle PHP dosyalarının web server’da çalışabilmesi için server’in PHP desteğinin olması gerekir. Browser’da php uzantılı bir dosya çalıştırılmak istenirse, kullanılan web server (apache) bu dosyayı PHP yorumlayıcısına gönderir. PHP yorumlayıcısı belirtilen dosya içerisinde PHP kodlarını yorumlayarak saf HTML koduna çevirip kullanıcının tarayıcısına gönderir. Her ne kadar dosyanın uzantısı php olsa da kullanıcının bilgisayarına saf HTML komutları gelir.

6

7 PHP’nin Yazılışı PHP’de genelde şu iki takı arasında takı geliştirilir. <? ………?> <?php ……?>

8 PHP’de Değişken Tanımlama
Diğer programlama dillerinin aksine PHP’de değişken oluşturmak için herhangi bir komut gerekmeden $ işareti kullanılarak değişken oluşturulur. Değişkenler asla rakamla başlamazlar. Ekrana bir değişken ya da bir yazı yazdırmak için echo ya da print komutu kullanılır. Echo bir fonksiyon gibi çalışmadığından print komutuna nazaran daha hızlıdır. PHP’de komut sonlandırmak için ; kullanılır.

9 PHP kodlarını HTML İçine Gömmek

10 Değişkenler

11

12 Bir değişkenin sonuna değer eklemek mümkün
Bir değişkenin sonuna değer eklemek mümkün. Bunun için nokta işareti kullanılır

13 PHP’de İşlem Sırası

14 PHP’de Yorum Satırları
// tek satırlık koruma için kullanılır. # tek satırlık koruma için kullanılır. /* */ arasında birden fazla satır için koruma yapılır.

15

16 Bazı Önemli String Fonksiyonları
1-strlen fonksiyonu: Herhangi bir ifadede bulunan karakterlerin sayısını verir. Kullanışı strlen(string ifade)

17 2- trim fonksiyonu trim fonksiyonu stringin başındaki ve sonundaki boşlukları kırpar.

18 3- substr Fonksiyonu substr() fonksiyonu bir karakter dizisi içinde belirli bölümünü almak için kullanılır. substr($değişken, başlangıç, sayı)

19 PHP’de Matematiksel İşlemler
+ Toplama - Çıkarma * Çarpma / Bölme == Eşittir != Eşit değil > Büyük < Küçük >= Büyük eşit <= Küçük eşit && Ve || Veya

20

21 Değişken Öldürme - unset()
Oluşturulan tüm değişkenler bilgisayarın Ram’inde saklanır, bu da sunucu kaynaklarının tükenmesine sebep olur. Kullanılmayacak tanımlı değişkenler unset() fonksiyonu ile serbest bırakılabilir.

22 Uzun Metinleri Ekrana Basmak
Uzun metinleri ekrana basmak için özel bir yöntem kullanılır. Uzun metinler kullanılırken <<<(üç tane küçüktür) işaretinden sonra bir adet tanımlayıcı kullanılmalı.

23 Atama Operatörleri Atama operatörleri ile değişkenlere değer atarız. Temel atama operatörü eşittir(=). Bir değişkendeki sayısal değeri bir arttırmak için çift artı (++) operatörünü, bir değer eksiltmek için de çift eksi (--) operatörünü kullanırız. Birleşik atama operatörlerini tabloda inceleyelim.

24

25 Array (Dizi) Değişkenleri
Dizi değişkenleri kapsamlı olarak hazırlanmış fonksiyonlardır ve çok değişik kullanımları vardır. En çok kullanılan yöntemi aşağıdaki gibidir.

26 Dizi Fonksiyonları

27

28 Foreach döngüsü Bu döngü diğer döngülerin aksine dizi değişkenlerinin verilerini listelemede kullanılır. Yukarıda $dizi değişkenindeki değerleri as değişkenini kullanarak teker teker $deger değişkenine aktarıyoruz ve echo komutu ile de bunları yazdırıyoruz.

29 Bu örnekte foreach döngüsünü kullanarak dizi elemanlarının
Sıra numarasını ve dizi elemanının değerini yanyana yazdırıyoruz.

30 Boolean Fonksiyonlar Boolean (mantıksal) fonksiyon sonucu true ya da false olan fonksiyonlardır.

31

32 Kontrol Yapıları (if-elseif-else)

33 While Döngüsü Döngülerde dikkate edilmesi gereken nokta sayi değişkenin değeri her seferinde artırılmalıdır. Eğer artırılmazsa döngü sürekli dönecek ve koşul Hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğinden tarayıcı ve PHP yorumlayıcısı kilitlenecektir

34 For Döngüsü

35

36 Fonksiyonlar

37

38 Form İşlemleri (Post Metodu)
Bu metodda formlara girilen bilgiler gönderilirken görünmemektedir. Bundan dolayı daha güvenlir. Ayrıca büyük miktardaki veriler de bu yöntemle gönderilmektedir. Örneğin dosya yüklemede kullanılan ve fazla miktarda verilerin bulunduğu formlarda POST metodu kullanılmaktadır.

39 form.php aşağıdaki gibi
olacak yazdir.php aşağıdaki gibi olacak formlara girilen bilgiler gönderilirken Adres satırında gözükmemektedir.

40 Form İşlemleri (Get Metodu)
GET metodunda formlara girilen bilgiler adres çubuğunda gönderilirken görünürler. Formlara girilen bilgiler, sayfa adresinin sonuna şu şekilde eklenir. Gönderilen bilgiler adres çubuğunda göründüğü için güvenlik düşüktür. Özellikle şifre girişlerinde kullanılmamalıdır. Adres çubuğundan gönderilebilecek veri miktarı sınırlı olduğunda fazla miktardaki veriler gönderilemez.

41 form.html yazdir.php Yukarıda görüldüğü gibi formlara girilen bilgiler gönderilirken adres satırında gözükmemektedir.

42 form1.html dortislem.php

43

44 form.html

45 form2.php isset($degisken) komutu bir değişkenin içinde değer bulunup bulunmadığını sınar. Eğer değişkenin içinde değer bulunuyorsa isset() doğru, yani True sonucunu verecektir. Değer atanmamış ise False sonucunu verecektir.

46 form3.html ortalama.php

47 form4.html form4.php

48 PHP Dosya ve Dizin İşlemleri
PHP’de dosya-dizin işlemleri öylesine geliştirmiştir ki dosya oluşturma, dizin içindeki dosya ve dizinleri listelemeye kadar birçok işlemi PHP ile yapabilmek mümkün.


"İnternet Programcılığı II" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları