Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Optimed Hastanesi 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Optimed Hastanesi 2011."— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Optimed Hastanesi 2011

2 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İşçi:4857 sayılı iş kanunun 1. Bölümünde yer alan ve tanımları veren Madde 2’e göre; “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi” denir. Bu maddeye göre işçi geçerli bir anlaşmaya ve iş ilişkisine göre çalışan bireydir.

3 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ İşveren:Yine iş kanunun 1. Bölümünde yer alan Madde 2’de tanımlar başlığı altında verilen tanımlamaya göre; “Bir iş sözleşmesine dayanarak, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren” denir.

4 İşverenin Yükümlülükleri
Free Template from

5 İşverenin Yükümlülükleri
İş kanununa göre işverenin işçiye karşı borçları; Ücret ödeme borcu İşçiyi koruma borcu İşçilere eşit davranma borcu Sosyal Haklar Borcu (İzin, hafta tatili, çalışma belgesi verme İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin sağlanması

6 İşçinin Yükümlülükleri
Free Template from

7 İşçinin Yükümlülükleri
İş kanununa göre işçinin işverene karşı borçları ise; İş yapma borcu İşverenin emir ve talimatlarına uyma borcu İşçinin işini sadakat ve iyi niyetle görme borcu

8 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı denildiği zaman bir çok kanun, yönetmelik, tebliğ vb. yasal mevzuat önümüze çıkmaktadır. İş Ekipmanları Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik Kanserojen ve Mutajen Maddeler Yönetmeliği Asbestli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik Gürültü Yönetmeliği Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ………………….

9 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
Ancak sağlık sektörü olarak baktığımızsa İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 3 ana parçadan oluşmaktadır. Hasta Güvenliği Çalışan Güvenliği Tesis Güvenliği. Bu üç parçanın doğru yönetilmesi ile etkin bir iş güvenliği ve işçi sağlığı sağlanır.

10 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Sağlık sektöründe diğer sektörlerden farklı olarak doğrudan çalışanları ilgilen bir hasta ve çalışan güvenliği yönetmeliği bulunmaktadır. İlk olarak 2009 yılında Hasta ve Çalışan Güvenliği Tebliği yayınlanmış daha sonra 2011 yılında ise Hasta ve Çalışan güvenliği yönetmeliği haline getirilmiştir.

11 1.İşe Giriş Muayenesi: Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre ;
İşçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.

12 1. İşe Giriş Muayenesi İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi,vb. kurumlar tarafından verilebilir.

13

14 1. İşe Giriş Muayenesi S.B. HİZMET KALİTE STANDARTLARINA GÖRE İSE
44.Çalışanların sağlık taramaları yapılmalıdır. 20   Sağlık tarama programı hazırlanmalı, o Program, bölüm bazında belirlenen riskler ve uzman hekimlerin görüşleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Sağlık tarama sonuçları ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Çalışanlar sonuçları hakkında bilgilendirilmeli, o Sağlık taraması sonuçlarına ilişkin bilgi güvenliği sağlanmalıdır.

15 2. Uygun Çalışma Ortamı İşveren, çalışanlar için uygun çalışma ortamı sağlamalıdır.Uygun çalışma ortamı; Uygun Temizlik Uygun aydınlatma Uygun termal konfor Uygun gürültü sınırı(İşyerlerinde 80 dB) şartlarının sağlanması ile oluşur.

16 2. Uygun Çalışma Ortamı S.B. Hizmet Kalite Standartları bu konuda yetersiz olup, sadece bu konuyu temizlik ve düzen olarak ele almaktadır. 53.Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 15 Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır. Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir. Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir

17 2. Uygun Çalışma Ortamı Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir. o Kontrol aralıkları, o Kontrol sorumluları belirlenmelidir. Hastanemizde temizlik işlemleri ile ilgili Hastane Temizlik Prosedürü, ilgili bölüm temizlik talimatları, hijyen planı vb. uygulamalar mevcuttur.

18 2. Uygun Çalışma Ortamı Hastanemizde ise S.B. Hizmet Kalite Standartları dışında hastanenin 32 farklı yerinden gürültü ve ışık ölçümü yapılmıştır. Bu sonuçlara göre hastane içinde standart dışı bir durum mevcut değildir. Hastanemizde yakın bir zamanda da termal konfor ölçümü yapılacaktır. Termal konfor ölçümü ile hastanenin farklı yerlerinde ısı-nem –hava ölçümleri yapılacak çalışma ortamının uygunluğu karşılaştırılacaktır. Uygun termal konfor şartları taşımayan bölümlerle ilgili iyileştirmeler yapılacaktır.

19 3. Meslek Hastalıkları Meslek hastalıkları, mesleki etkilere bağlı olarak ortaya çıkan ve bu etkinin devamı halinde gittikçe artan ve bu nedenle belirli mesleklerde ya da çalışma gruplarında görülen hastalıklardır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 11. maddesinde meslek hastalığı şöyle tanımlanmaktadır: “Meslek hastalığı sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple ya da işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici ya da sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir.

20 3. Meslek Hastalıkları İşveren, işyerinde yaşanacak meslek hastalıklarını tespit edebilmeli ve bunlarla ilgili koruyucu önlemler alınmalıdır.

21 3. Meslek Hastalıkları

22 3. Meslek Hastalıkları Sağlık kuruluşlarında meslek hastalığı olarak karşılaşılabilecek durumlar, Radyoloji ünitesi ile ilgili hastalıklar Bulaşıcı hastalık riskleridir. S.B. Hizmet Kalite Standartları bu kavramı doğrudan meslek hastalıkları olarak ele almamıştır. Ancak bulaşıcı hastalık riskleri ile ilgili olarak İzolasyon önlemleri ve radyoloji güvenliğine atıf yapmıştır.

23 3. Meslek Hastalıkları İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır. Enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmalıdır. İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulunmalıdır. Solunum izolasyonunda sarı yaprak, Damlacık izolasyonunda mavi çiçek, Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanılmalıdır.

24 4. Radyasyon Güvenliği Radyoloji ünitesi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre tehlikeli işler sınıfına girmektedir. Ayrıca konu ile ilgili olarak Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları da bu konuda bir çok yerde atıf yapmıştır.Buna göre; Radyoloji Ünitesinde bulunan tüm radyasyon yayan cihazlarla ilgili olarak TAEK’ den ruhsatı olması gerekmektedir.

25 4.Radyasyon Güvenliği Radyoloji Ünitesinde bulunan tüm radyasyon yayan cihazlarla ilgili olarak TAEK’ den ruhsatı olması gerekmektedir.

26 4.Radyasyon Güvenliği Radyoloji bölümünde çalışan personelin kişisel dozimetreleri bulunmalıdır. Bu dozimetreler 3 ayda bir değerlendirmek üzere TAEK’ e gönderilmektedir. Belirli doz aşımı olan personelin çalışmasına izin verilmemesi gerekmektedir.

27 4.Radyasyon Güvenliği Radyoloji ünitesinde çalışan personelin;
Altı ayda bir kez hemogram Altı ayda bir kez periferik yayma Yılda bir kez dermatolojik muayene olması gerekmektedir.

28 4.Radyasyon Güvenliği Radyoloji ünitesinde bulunan radyasyon korucuların (kurşun önlük) kontrolü en az 6 ayda bir yapılmalıdır. Zarar görmüş kurşun önlükler kullanılmamalıdır.

29 4.Radyasyon Güvenliği Radyasyon Güvenliği Komitesi oluşturulmalı ve belirli aralıklarla toplanmalı uygulamaları kontrol etmelidir.

30 5. Laboratuar Güvenliği Laboratuar ünitesi Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre tehlikeli işler sınıfına girmektedir. Bu kapsamda bu bölüm ile ilgili önlemleri işverenin alması ve uygulaması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarında da bu konu ile ilgili bir Laboratuar Güvenlik Rehberi istemektedir.

31 5. Laboratuar Güvenliği Laboratuar girişi sınırlanmalıdır.Laboratuara görevli personel harici girmesi önlenmelidir. Laboratuar girişi özel kapı olmalıdır.

32 5. Laboratuar Güvenliği Laboratuarın biyolojik güvenlik seviyesine uygun olarak gerekli önlemler alınmalıdır.Bu önlemler; Biyogüvenlik kabinleri Uygun kişisel koruyucu donanımlar.. Vb.

33 5. Laboratuar Güvenliği Yangın güvenliğine karşı önlem alınmalıdır.
Elektrik güvenliğine karşı önlem alınmalıdır.

34 6.Risk Analizi İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. İşveren risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

35 6.Risk Analizi Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarında da;
Çalışan güvenliği açısından düzenlemeler yapılmalıdır. Bölüm bazında risk değerlendirmesi yapılmalı, o Risk değerlendirmesi asgari; radyasyon, gürültü, tehlikeli maddeler kanserojen/mutajen maddeler, tıbbi atıklar, enfeksiyon, alerjen maddeler, ergonomi, şiddet, iletişim konularını kapsamalıdır. Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu önlemler alınmalıdır. Çalışanların maruz kaldığı olaylar kayıt altına alınmalı, o Gerekli düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

36 6.Risk Analizi Hastanemizde bölümler bazında risk analizleri İş Güvenliği Uzmanı Sabahattin ÜNAL tarafından yapılmaktadır.

37 6.Risk Analizi Yapılan risk analizlerine göre yüksek risk olan ve önlem alınması gereken yerlerle ilgili gerekli önlemler alınmaktadır. Laboratuara biyogüvenlik kabini alınması Kişisel koruyucu donanım eğitimi verilmesi ve ilgili ekipmanların temin edilmesi

38 7.Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
4857 SAYILI İŞ KANUNU’ NUN BEŞİNCİ BÖLÜM İş Sağlığı ve Güvenliği İşverenlerin Ve İşçilerin Yükümlülükleri     Madde 77 - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 

39 7.Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
S.B. Hizmet Kalite Standartlarına göre; Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir. Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

40 7.Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı
Bu kapsamda personele gerekli eğitim verilerek farkındalık kazandırılmıştır. Ayrıca eksik kişisel koruyucu donanımın temin edilmesi yoluna gidilmiştir.

41 8.Kazalara Karşı Önlemler
İşveren işyerinde yaşanabilecek kazalara karşı önlem almalıdır. Sağlık kuruluşlarında bu konuda yaşanan kazalarda; Düşme, burkulma Delici Kesici yaralanmalar en çok yaşanmaktadır.

42

43 7.1.Düşmeler İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatlarına göre;
İş yeri merdivenlerin standartları Koruyucu trabzanlar Düşmelerin önlenmesi için kaymaz bant vb. önlemlerin alınması zorunludur. Islak zemin yazıları vb. İşyeri Bina ve Eklentileri Hakkında Yönetmelik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

44 7.1.Düşmeler Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları da konu ile ilgili alınması gereken önlemleri belirtmiştir. Ancak standartta daha çok hasta güvenliği bakımından ele alınmıştır.

45 7.2. Delici Kesici Yaralanmalar
Sağlık kuruluşlarında en çok yaşanan kazalardan birisi olarak delici-kesici yaralanmalar ve bunda da büyük çoğunluğu iğne batmaları olarak göze çarpmaktadır. İş güvenliği bakımından işveren bu konu ile ilgili önlemler almak zorundadır.

46 7.2. Delici Kesici Yaralanmalar
Hastanemizde konu ile ilgili olarak Delici ve Kesici Yaralanmalardan Korunma ve İzleme Talimatı hazırlanmış ve uygulanmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarına göre düşmelerle ilgili Güvenlik Raporlama Sistemi kurulmuştur. Delici Kesici ve Olay Bildirim Formu ile kayıt altına alınmaktadır. Gerekli durumlarda Düzeltici ve Önleyici Faaliyet açılmaktadır.

47 8. Atık Yönetimi İşveren gerek uymak zorunda olduğu Çevre yönetmeliklerinden gerekse İş Güvenliği yönetmeliklerinden dolayı çalışma ortamında atıkların uygun biçimde depolanmasından, kurum dışında transferinden sorumludur.

48 8. Atık Yönetimi Atık yönetiminde; Cam, ambalaj atıkları Kağıt atıklar
Evsel Atıklar Tıbbi Atıklar Tehlikeli Atıklar Amalgam Atıklar uygun biçiminde toplanmalıdır.

49 8. Atık Yönetimi 2010 yılında Son Yayınlanan Çevre Mevzuatına göre 20 yataktan fazla sağlık kuruluşları bünyesinde Çevre Görevlisi bulundurmak zorunludur.

50 8. Atık Yönetimi Çevre Bakanlığından gerekli işlemler yapılmalı ve Çevre İzin Belgesi alınmalıdır.Çevre İzin belgesi olmayan kuruluşların faaliyetlerine izin verilmeyecektir.

51 8. Atık Yönetimi Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarına göre; Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.15 Her bölüm için atıklar belirlenmelidir. Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.

52 9. Afet-Yangın Durumları
İşveren işyerinde yaşanabilecek afet(yangın,sel,deprem) ler ile ilgili önlemler almalıdır. Afetlerle ilgili ekipler hazırlanmalı Gerekli donanımlar sağlanmalı Eğitimler verilmeli Afet Planları hazırlanmalı Tatbikatlar yapılmalı

53 9. Afet-Yangın Durumları
Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarında Afet yönetimi apayrı bir başlık olarak alınmıştır. Yangınlar, afet planı, depremlere karşı alınması gereken önlemler vb. maddeler bulunmaktadır.

54 9. Afet-Yangın Durumları
Hastanemizde İş Güvenliği Uzmanı liderliğinde yürütülen yangın önlemleri alınmıştır. Personele konu ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Hastane genelinde yangın tüplerinin sayısı artırılmış ve uygun özellikte yangın tüpleri konulmuştur. Yangın işaretlemeleri artırılmıştır. Yangın tahliye tatbikatı yapılacaktır.

55 9. Afet-Yangın Durumları
Ayrıca konu ile ilgili olarak; Hastane Afet Planı Hastane Tahliye Prosedürü Acil Eylem Prosedürü Yangın Talimatı vb. prosedürler yayınlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

56 10. Beyaz Kod Mavi Uygulamaları
Sağlık kuruluşlarında özel renk kod uygulamaları (mavi kod,pembe kod,kırmızı kod, beyaz kod gibi) Mavi kod hem hasta hem çalışan güvenliğini ilgilendiren bir konudur.

57 10. Beyaz Kod Mavi Uygulamaları
Beyaz kod uygulamasının amacı sağlık personeline karşı mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olayını önlemek ve güvenliği sağlamaktır.

58 10. Beyaz Kod Mavi Uygulamaları
Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarına göre; Konu ile ilgili yazılı düzenleme olmalı Ekipler ve görevleri belirlenmeli Kodlarla ilgili sistem kurulmalı Personele eğitim verilmeli Tatbikatlarla bu eğitimler desteklenmelidir.

59 11.Tehlikeli Maddelerin Yönetimi
İşveren kendi kurumunda bulunan tehlikeli maddeleri tespit etmeli ve bununla ilgili gerekli eğitimleri vermelidir. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

60 11.Tehlikeli Maddelerin Yönetimi
Hizmet Kalite Standartlarında tehlikeli maddeler ile ilgili düzenleme istemektedir. Tehlikeli maddeler rehberinde Optimed Hastanesinde bulunan tehlikeli maddelerin MSDS’ leri bulunmaktadır.

61 İŞ KAZASI Çalışanın yaptığı işten ve işe ait faktörlerden direkt olarak ortaya çıkan ani ve beklenmedik olaylarda bedenen yaralanmasına ve zarar görmesidir.

62 İŞ KAZASI Aşağıdaki hal ve durumlarda meydana gelen: Sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. (S.S.Kanunu madde: 11/A) İŞ KAZASI: a. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c. Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanda, d. Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e. Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp, getirilmesi sırasında.

63 EN ÇOK SÖYLEDİĞİMİZ SÖZLER
Bizde sadece kesik ve çürük olur, Kaç keredir ikaz ediyorum! O işi bizim çalışan değil, müteahhit yapıyor. Bizim adamlar şerbetlidir, bir şey olmaz Kaza olursa nasıl kurtulurum Kaç senedir böyle yapıyoruz bir şey olmaz Böyle olacağını hiç düşünmemiştim

64 UNUTMAYIN ! KAZA GELİYORUM DER !

65 Her 3 dk bir iş kazası oluyor
90 dk 1 kişi sakat kalıyor 4 Saatte 1 kişi hayatını kaybediyor

66 İŞ KAZALARI

67 İŞ KAZASI = EMNİYETSİZ DURUM X EMNİYETSİZ DAVRANIŞ

68 Kazaların çoğu, güvensiz davranış ve şartlardan veya bunların birleşmesinden meydana gelir.

69 İŞ KAZALARININ NEDENLERİ
TEHLİKELİ HAREKET TEHLİKELİ DURUM İŞ MOTİVASYONU EKSİKLİĞİ TEMEL MOTİVASYON DİREK MOTİVASYON ÇALIŞMA DURUMU ZİHİNSEL YETENEK FİZYOLOJİK YETENEK İŞ YETENEĞİ EKSİKLİĞİ ÇEVRE ÇALIŞMA METODU MALZEME EKİPMAN MAKİNA-TESİS YERLEŞİM HİZMET DURUMU

70 İŞ KAZALARINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR

71 A)- Görünen (Doğrudan) zararlar;
Meydana gelen bir iş kazası sonucunda; yaralanma, ölüm ve malzeme kaybı ile ilgili tüm giderler, doğrudan zararları ihtiva etmektedir. 1. Makine-Teçhizat hasarı, 2. Tazminat ödemeleri, 3. İlk yardım masrafları, 4. Diğer tıbbî masraflar a.     Doktor masrafları, b.     İlâç masrafları, c.     Tedavi masrafları d. Sosyal yardım ödenekleridir.

72 B)- Görünmeyen (Dolaylı) Zararlar;
Maliyet yönüyle hesaplama zorluğu olan, iş kazası sonucunda ilk anda hissedilemeyen ancak zaman içerisinde maddî ve manevî yükümlülükler sebebiyle iş yerinde ve toplum içinde etkisini gösteren zararlar olarak ifade edilir. Bunlar; 1. Kaybolan iş günü, 2. Kaybolan iş gücü, 3. Üretim kayıpları, 4. Toplumun uğradığı zararlardır.

73 İŞYERİNDE MEYDANA GELEN KAZADAN NELER ZARAR GÖRÜR ?
İNSAN, MAKİNE, ALET - TEÇHİZAT, MALZEME ZAMAN.

74 NİÇİN ÇALIŞIYORUZ HAYATTA KALMAK
İMKANLARIMIZ DAHİLİNDE AİLEMİZİN, KENDİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK ONLARA DAHA İYİ BİR YAŞAM SAĞLAMAK TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAMAK

75 HANGİ DURUMLARDA ÇALIŞAMAYIZ
YAŞLILIKTAN DOLAYI İŞ YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ YİTİRDİĞİMİZ ZAMAN İŞ YAPABİLME GÜCÜMÜZÜ ETKİLEYECEK KADAR SAKATLANDIĞIMIZ ZAMAN

76 İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI SİZİN İÇİN KONMUŞTUR!
Amaan neymiş iş güvenliği yaa eskiden iş güvenliği mi vardı. Canım sıkkın zaten akşam olsa da eve gitsem. İş güvenliği kurallarının hepsine uyacağım çünkü onlar benim sağ salim eve geri dönebilmem için konulmuş kurallardır.

77 Ooff ayağım!! KEŞKE uysaydım iş güvenliği kurallarına
Bütün iş güvenliği kurallarına uydum ve sağ salim evime geri dönebildim

78 TRAJİKOMİK BİR İŞ KAZASI

79 Sayın şantiye şefim; İş kazası tutanağına planlama hatası diye yazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek ayrıntılı anlatmamı istemişsiniz. Şu anda hastanede yatmama neden olan olaylar aynen aşağıda anlattığım gibi olmuştur

80

81 Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım
Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım. İnşaatin altıncı katındaki işimi bitirdiğim zaman biraz tuğla artmıştı. Yaklaşık 250 kg kadar olduğunu tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağıya indirmek gerekiyordu. Aşağı indim, bir varil buldum, ona sağlam bir ip bağladım, altıncı kata çıktım. İpi bir çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya saldım. Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili altıncı kata çıkardım. İpin ucunu sağlam bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. Bütün tuğlaları varile doldurdum. Aşağı indim, bağladığım ipin ucunu çözdüm. İpi çözmemle birlikte birden kendimi havalarda buldum.

82

83 Nasıl bulmayayım. Ben yaklaşık 70 kiloyum
Nasıl bulmayayım? Ben yaklaşık 70 kiloyum. 250 kilogramlık varil süratle aşağıya düşerken beni yukarı çekti. Heyecan ve şaşkınlıktan ipi bırakmayı akıl edemedim. Yolun yarısında dolu varille çarpıştık. Sağ iki kaburgamın bu sırada kırıldığını sanıyorum. Tam yukarı çıkınca, iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı. Parmaklarım da bu sırada kırıldı. Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı.

84

85 Varil hafifleyince, bu sefer ben aşağı inmeye varil yukarı çıkmaya başladı ve yolun yarısında yine varille çarpıştık. Sol bacağımın kaval kemiği de bu sırada kırıldı. Can havli ile ipi bırakmayı akıl ettim. Başımı yukarı kaldırdığımda boş varilin süratle üzerime geldiğini gördüm. Kafatasımın da böyle çatladığını sanıyorum.

86 Free Template from www.brainybetty.com

87 Bayılmışım, gözümü hastanede açtım
Bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Cenab-ı Hak'tan tüm kullarını böyle görünmez kazalardan korumasını diler, hürmetle ellerinizden öperim. Duvarcı Ustanız    

88


"ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Optimed Hastanesi 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları