Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ActiveX İle Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı Yard.Doç.Dr. Özgür Akkoyun Dicle Üniversitesi-MMF Maden Mühendisliği Bölümü-Diyarbakır Yard.Doç.Dr. Ahmet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ActiveX İle Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı Yard.Doç.Dr. Özgür Akkoyun Dicle Üniversitesi-MMF Maden Mühendisliği Bölümü-Diyarbakır Yard.Doç.Dr. Ahmet."— Sunum transkripti:

1 ActiveX İle Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı Yard.Doç.Dr. Özgür Akkoyun Dicle Üniversitesi-MMF Maden Mühendisliği Bölümü-Diyarbakır Yard.Doç.Dr. Ahmet Kaya Ege Üniversitesi Tire Kutsan MYO-İzmir

2 İçerik Çalışmanın sunduğu katkılar Çalışmanın sunduğu katkılar Türkiye’de mermer üretimi Türkiye’de mermer üretimi Üniversitelerimizde mermercilik öğretimi Üniversitelerimizde mermercilik öğretimi MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması ve çözüm MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması ve çözüm Sonuçlar Sonuçlar

3 Çalışmanın Sunduğu Katkılar Bu çalışma ile mermercilik alanında yapılan eğitime güncel bir öğretim yaklaşımı sunulmuş, Görsel Yaklaşımlarla öğretim daha etkin ve kalıcı olması hedeflenmiştir.

4 Türkiye’de mermer üretimi Türkiye, dünyanın en önemli doğaltaş rezervlerine sahip ülkelerinden birisidir. Türkiye, dünyanın en önemli doğaltaş rezervlerine sahip ülkelerinden birisidir. Bu durumun doğal sonucu olarak dünya mermer ticaretinde önemli bir paya sahiptir. 2008 yılı mermer dış satışı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durumun doğal sonucu olarak dünya mermer ticaretinde önemli bir paya sahiptir. 2008 yılı mermer dış satışı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Bu rakam Türkiye toplam madencilik dış satışının (Bor, Altın, Bakır, Krom, kömür, gümüş vb. toplamı) sadece biraz altındır. Bu rakam Türkiye toplam madencilik dış satışının (Bor, Altın, Bakır, Krom, kömür, gümüş vb. toplamı) sadece biraz altındır. Mermer üretiminde en önemli bölgeler Ege, Marmara, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdir. Mermer üretiminde en önemli bölgeler Ege, Marmara, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdir. Toplam mermer ocağı sayısı 1500 dolayındadır. Toplam mermer ocağı sayısı 1500 dolayındadır.

5 Türkiye’de mermer üretimi Her yıl daha da büyüyen bu rakamlara rağmen ülkemiz için hala büyük potansiyellerden, keşfedilmemiş mermer yataklarından ve değişik renk ve desene sahip farklı doğaltaşlardan bahsedilmektedir. Her yıl daha da büyüyen bu rakamlara rağmen ülkemiz için hala büyük potansiyellerden, keşfedilmemiş mermer yataklarından ve değişik renk ve desene sahip farklı doğaltaşlardan bahsedilmektedir. Bu durum doğaltaş sektörünün son yıllarda gösterdiği hızlı büyümeyi devam ettireceği sonucunun çıkarılmasına neden olmaktadır. Bu durum doğaltaş sektörünün son yıllarda gösterdiği hızlı büyümeyi devam ettireceği sonucunun çıkarılmasına neden olmaktadır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki hiç arama yapılmamış bakir sahalardan her geçen gün yeni bir rezervin bulunduğuna dair olumlu haberler gelmektedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki hiç arama yapılmamış bakir sahalardan her geçen gün yeni bir rezervin bulunduğuna dair olumlu haberler gelmektedir.

6 Üniversitelerimizde mermercilik öğretimi Doğaltaş sektörünün son yıllardaki hızlı büyümesine paralel olarak üniversitelerimizde farklı adlar altında yüksekokullarda programlar açılarak mermer teknikeri öğretimleri hızlanmıştır. Doğaltaş sektörünün son yıllardaki hızlı büyümesine paralel olarak üniversitelerimizde farklı adlar altında yüksekokullarda programlar açılarak mermer teknikeri öğretimleri hızlanmıştır. Buna bağlı olarak mermer sektörü ile ilgili olarak öğretim araç gereçlerine olan talep de artmıştır. Buna bağlı olarak mermer sektörü ile ilgili olarak öğretim araç gereçlerine olan talep de artmıştır. Mermer madenciliği ve işleme teknolojileri ile ilgili seminerler, sempozyumlar, basılan kitap sayıları artmaktadır. Mermer madenciliği ve işleme teknolojileri ile ilgili seminerler, sempozyumlar, basılan kitap sayıları artmaktadır.

7 Üniversitelerimizde mermercilik öğretimi Diyarbakır mermer sektörü, son 10 yılda gösterdiği büyük ilerleme ile Türkiye’nin önemli mermer üretim alanlarından birisi olmuştur. Diyarbakır mermer sektörü, son 10 yılda gösterdiği büyük ilerleme ile Türkiye’nin önemli mermer üretim alanlarından birisi olmuştur. Sadece Diyarbakır ilinde 60 mermer ocağı 18 büyük boyutlu mermer fabrikası bulunmaktadır ve üretimin büyük bölümü yurt dışına satılmaktadır. Sadece Diyarbakır ilinde 60 mermer ocağı 18 büyük boyutlu mermer fabrikası bulunmaktadır ve üretimin büyük bölümü yurt dışına satılmaktadır. -Her yıl değişmekle birlikte- Türkiye mermer üretiminin yaklaşık %4-12 lik bölümü bu ilimizden yapılmaktadır. -Her yıl değişmekle birlikte- Türkiye mermer üretiminin yaklaşık %4-12 lik bölümü bu ilimizden yapılmaktadır. Bu gelişmeye bağlı olarak 2005 yılında Diyarbakır meslek yüksekokulu bünyesinde mermer programı açılmıştır. Bu gelişmeye bağlı olarak 2005 yılında Diyarbakır meslek yüksekokulu bünyesinde mermer programı açılmıştır.

8 MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması Bu bölümde mermer üretimi ile ilgili değişik alanlarda öğrenim verilmektedir. Bu bölümde mermer üretimi ile ilgili değişik alanlarda öğrenim verilmektedir. Program kapsamında verilen derslerden birisi de MER132 Mermer Üretim Teknikleri dersidir. Program kapsamında verilen derslerden birisi de MER132 Mermer Üretim Teknikleri dersidir. Bu ders kapsamında mermer ocak işletmeciliği yöntemleri ve mermer blok üretimi teknikleri anlatılmaktadır Bu ders kapsamında mermer ocak işletmeciliği yöntemleri ve mermer blok üretimi teknikleri anlatılmaktadır Yeni kurulan bu bölümün en önemli derslerinden birisi olan bu ders için öğrencilerin internet üzerinden erişebilecekleri görsel öğeler ile desteklenmiş bir ders içeriği sayfası hazırlanmıştır. Yeni kurulan bu bölümün en önemli derslerinden birisi olan bu ders için öğrencilerin internet üzerinden erişebilecekleri görsel öğeler ile desteklenmiş bir ders içeriği sayfası hazırlanmıştır.

9 MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması Bu içerik içinde mermer üretim tekniklerinde kullanılan yöntemler ve makine donanım, hareketli ve sabit görüntüler ile desteklenerek anlatılmaktadır. Bu içerik içinde mermer üretim tekniklerinde kullanılan yöntemler ve makine donanım, hareketli ve sabit görüntüler ile desteklenerek anlatılmaktadır. Bu dersin bir başka öğesi ise üretilen blokların teorik hesaplamalarının yapılarak hangi kesme hattında kesileceklerinin belirlenmesi işlemidir ki dersin önemi bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu dersin bir başka öğesi ise üretilen blokların teorik hesaplamalarının yapılarak hangi kesme hattında kesileceklerinin belirlenmesi işlemidir ki dersin önemi bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu konunun da sözü edilen web sayfası üzerinden etkileşimli olarak nasıl yapılabileceği değerlendirilmiş ve VB içinden ActiveX desteği ile küçük bir program hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu konunun da sözü edilen web sayfası üzerinden etkileşimli olarak nasıl yapılabileceği değerlendirilmiş ve VB içinden ActiveX desteği ile küçük bir program hazırlanmasına karar verilmiştir.

10 MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması Bu içerik ve ActiveX ile uygulanmak istenen problemden kısaca söz etmek gerekirse; Bu içerik ve ActiveX ile uygulanmak istenen problemden kısaca söz etmek gerekirse; Mermer üretiminin başlangıç yeri mermer ocaklarıdır. Mermer üretiminin başlangıç yeri mermer ocaklarıdır.

11 MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması Ocaklarda düzgün biçimde belirli boyutlarda kesilen bloklar mermer işleme tesislerine taşınırlar. Ocaklarda düzgün biçimde belirli boyutlarda kesilen bloklar mermer işleme tesislerine taşınırlar.

12 MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması Mermer işleme tesislerinde blokların kesilmek için beslenebilecekleri iki ana kesim hattı vardır. Katrak ve ST kesim hatları. Mermer işleme tesislerinde blokların kesilmek için beslenebilecekleri iki ana kesim hattı vardır. Katrak ve ST kesim hatları. Bu isimler hat başlarındaki makinaların adlarıdır Bu isimler hat başlarındaki makinaların adlarıdır Her birinin kesme özellikleri, şekli, sonuçta çıkaracağı ürün biçimi farklıdır. Her birinin kesme özellikleri, şekli, sonuçta çıkaracağı ürün biçimi farklıdır.

13 MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması Katrak makinası ve kesilen mermer bloğu

14 MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması ST makinası ve kesilen mermer bloğu

15 MER132 Ders içeriği ve problemin tanımlanması Ocaklardan getirilen mermer bloklarınn hangi kesme makinasında kesilecekleri blokların boyutlarını ve kesme makinalarının özelliklerini içeren görece karmaşık bir takım hesaplamaları içermektedir Ocaklardan getirilen mermer bloklarınn hangi kesme makinasında kesilecekleri blokların boyutlarını ve kesme makinalarının özelliklerini içeren görece karmaşık bir takım hesaplamaları içermektedir Bu hesaplamalar ders kapsamında öğrenciye anlatılmaktadır. Bu hesaplamalar ders kapsamında öğrenciye anlatılmaktadır. Bu hesaplamaları etkileşimli olarak yapan bir ortamın web sayfasına eklenmesi düşünülmüş ve Visual Basic kullanılarak ActiveX desteği ile basit bir arayüz oluşturulmuştur. Bu hesaplamaları etkileşimli olarak yapan bir ortamın web sayfasına eklenmesi düşünülmüş ve Visual Basic kullanılarak ActiveX desteği ile basit bir arayüz oluşturulmuştur.

16 ActiveX ActiveX başlı başına bağımsız çalışabilen kodlar yapısına denir. Bu kodlar nesne tabanlı programlama ile çalışan programlama dillerinde ara yüz ve yazılımdaki performansı arttırmak ve tüm dilleri bir çatı altında toplamak amacı ile üretilmiştir. Bu nesneler sayesinde bileşen teknolojisi adı altında programlarda belli tutarlılık ve kod yazımında kolaylık sağlamak amacı hedeflenmiştir.

17 Activex’in Visual Basic’te Kullanlması ActiveX’ler Visual Basic’in içinde bulundurduğu nesneler OCX (Object Components eXtension) uzantılı programlardır. Bu programlar, programcının yazdığı koda göre direkt olarak form üstüne entegre edildikleri için çoğu veri tabanı programında, görsel içerikli programlarda gerekli olan OCX, direk forma entegre edilerek harici kod yazmak gerekmez. Böylece gerekli AcvtiveX (OCX) varsa Visual Basic’te kullanım alanları eldeki ActiveX çeşitliliği kadar çoğaltılabilir. Böylece gerekli AcvtiveX (OCX) varsa Visual Basic’te kullanım alanları eldeki ActiveX çeşitliliği kadar çoğaltılabilir. ActiveX’ler Visual Basic’te de diğer dillerde olduğu gibi harici kod yazmanın zor olduğu noktalarda ihtiyaca göre kullanılır.

18 Oluşturulan Sayfa ve ActiveX ile Geliştirilen Araç Geliştirilip ders sayfasına eklenen etkileşimli araç ile öğrenciler bir mermer bloğuna ait özelikler ile makinalara ait özellikleri sayfada uygun yerlere girip çalıştırdıklarında hesaplamalar sonucunda hangi makinanın daha uygun olacağı, hangisinin ne oranda artık çıkaracağı gibi sonuçları vermektedir.

19 Oluşturulan Sayfa ve ActiveX ile Geliştirilen Araç

20

21

22 Sonuçlar Bu çalışmada activeX kullanılarak eğitsel bir ders sayfası tasarlanmıştır. Bu çalışmada activeX kullanılarak eğitsel bir ders sayfası tasarlanmıştır. Öğrencilerin etkileşimli bir biçimde hangi parametrenin sonuçlar üzerinde nasıl etki ettiğini görmeleri kolaylaştırılmıştır. Öğrencilerin etkileşimli bir biçimde hangi parametrenin sonuçlar üzerinde nasıl etki ettiğini görmeleri kolaylaştırılmıştır. Yapılabilirliği üzerine sordukları sorularda/ bilgisayar ve ilişkili konulara olan ilgilerinde artma gözlenmiştir. Yapılabilirliği üzerine sordukları sorularda/ bilgisayar ve ilişkili konulara olan ilgilerinde artma gözlenmiştir. Bir dersin içeriğinin büyük bölümünün web sayfası olarak yayınlanması üzerine diğer ders sorumlularından da benzer sayfaları talep etmişlerdir. Bir dersin içeriğinin büyük bölümünün web sayfası olarak yayınlanması üzerine diğer ders sorumlularından da benzer sayfaları talep etmişlerdir.

23 Zaman ayırıp dinlediğiniz için Teşekkürler


"ActiveX İle Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı Yard.Doç.Dr. Özgür Akkoyun Dicle Üniversitesi-MMF Maden Mühendisliği Bölümü-Diyarbakır Yard.Doç.Dr. Ahmet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları