Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Projemizin amacI Dünyamız ve ülkemiz için ekonomik, çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarının saptanması Alternatif enerji kaynaklarından ülkemiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Projemizin amacI Dünyamız ve ülkemiz için ekonomik, çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarının saptanması Alternatif enerji kaynaklarından ülkemiz."— Sunum transkripti:

1 K.K.T.C. DE BİYODİZEL ÜRETİMİ VE BU AMAÇLA KANOLA BİTKİSİNİN YETİŞTİRİLMESİ

2 Projemizin amacI Dünyamız ve ülkemiz için ekonomik, çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarının saptanması Alternatif enerji kaynaklarından ülkemiz için en uygununun belirlenmesi Enerji kaynağının ve olası gerekli hammaddenin ülkemiz koşullarda üretilebilirliğinin kontrollü deneylerle test edilmesi Belirlediğimiz alternatif enerji kaynağının ülkemiz ekonomisine olası katkısının hesaplanması

3 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE ÜLKEMİZE UYGUNLUĞU
Hidrolik (Su) Uygun Değil (Yeterli Akarsuyumuz Yok) Güneş Verimli Değil (Güneş Panelleri İçin Yeterli Tarım Dışı Alan Yok) Rüzgar Verimli Değil (Sürekli enerji üretecek hava akımları ülkemizde mevcut değil) Jeotermal Uygun Değil (Ülkemiz Volkanik yapıda değil)

4 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE ÜLKEMİZE UYGUNLUĞU
Dalgalar ve Gel-Git Uygun Değil (Ülkemizin okyanusa kıyısı yok, verimli ve sürekli üretim yapılamaz) Biyogaz Verimli Değil (Büyük ölçekli üretim yapılabilmesi için gerekli büyükbaş hayvan üretimi için koşullar uygun değil) Biyodizel Verimli ve Uygun (Atıl veya Nadasa bırakılan tarım arazilerinde, normal tarımı etkilemeyecek şekilde üretilebilecek yağ bitkileri ile büyük miktarda biyodizel üretimi yapmak mümkün)

5 BİYODİZEL Yerfıstığı yağından üretilmiş biyodizel ilk kez 1898’de Rudolph Diesel tarafından üretilmiş ve Paris Dünya Fuarında bir dizel motorunu çalıştırarak sergilenmiştir. Biyodizel, çevreyi kirleten, fosil yakıtlarına alternatif, yenilenebilir bir yakıttır. Biyodizel, ülkemizin enerji ihtiyacı bakımından dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir yakıttır.

6 BİYODİZEL Biyodizel, üretimi kolay, ve ucuz bir yakıttır.
Biyodizel, depolanması, taşınması ve kullanılması kolay, risksiz bir yakıttır (alevlenme noktası yüksektir(>1000C) Biyodizel çevre dostu bir yakıttır Anti-toksit bir yakıttır, zehir etkisi yoktur. Egzoz gazındaki zararlı madde miktarı tüm fosil kaynaklı yakıtlarından daha azdır. Biyodizel, şeker gibi suda parçalanarak kısa sürede yok olur (Doğada 21 gün içerisinde %96.6 oranında biyolojik olarak parçalanır). Her türlü yağdan (bitkisel, hayvansal ve diğer) üretilebilir, atık yağların değerlendirilmesine olanak sağlar.

7 BİYODİZEL Biyodizel, yeni iş alanları yaratır, istihdamı artırır.
Biyodizel üretimi sırasında değerli bir madde olan gliserin de açığa çıkmaktadır. Ülke tarımını kalkındırır, tarımsal alanların daha verimli kullanılabilmesini sağlar. Yağlayıcı etkisi fosil yakıtlardan daha yüksek olduğundan, motor aşınmalarını da önler. Mevcut dizel motorlarında hiçbir tasarım değişikliğine gerek duyulmadan kullanılabilir. Isıl değeri ve verimi normal motorininkine yakındır.

8 BİYODİZEL Normal motorin ile aynı motorda beraber kullanılabilir, bu karışım Daha verimli çalışan bir motor, Daha az zararlı gaz çıkaran bir ekzoz demektir. Çözücü özelliği nedeniyle motora daha önceden yapışmış fosil yakıt kırıntılarını da temizler (%70 oranında daha az kurum ve duman). Motor daha az sarsıntıyla çalışır, daha az gürültü yapar.

9 BİYODİZEL Dünyada Biyodizel Üretimi Üretim Kapasitesi Bakımından
Batı Avrupa’da 44 (11’i İtalyada) Tesiste Doğu Avrupa’da 29 (16’sı Çek Cumhuriyetinde) Tesiste Kuzey Amerika’da 8 Tesiste Diğer ülkelerde 4 Tesiste üretimi yapılmaktadır. Üretim Kapasitesi Bakımından Dünyada biyodizel üretiminin %50’sini Almanya ve Fransa gerçekleştirmektedir.

10 BİYODİZEL ÜRETİMİ 180 ml Metil alkol üzerine
5 gr. NaOH (Kostik) katalizör olarak ilave edilir. Düzenli olarak karıştırılarak NaOHın metil alkol içerisinde çözünmesi ve Metil Oksit’in (Metoksit) oluşması sağlanır. 1000 ml yağ 550Cye kadar ısıtılır. Elde edilen Metoksit ısıtılmış yağ içerisine ilave edilerek bir saat kadar sabit hızda karıştırılır. Karışım sekiz saat dinlendirilir.

11 BİYODİZEL ÜRETİMİ Sekiz saat dinlendirilen karışımda üstte ham biyodizel ve altta gliserin olmak üzere iki faz oluşur. Fiziksel yollarla biyodizel karışım kabından alınır. Ham biyodizel yumuşak su ile pH değeri 7 olana kadar yıkanır ve daha sonra dinlendirilir. Yıkama ve dinlendirme işlemi sonunda kapta sırasıyla saf biyodizel, bir miktar gliserin ve sudan oluşan üç faz oluşur. Saf biyodizel karışım kabından alınır. Biyodizelin saflığını artırmak amacıyla yıkama işlemi birkaç kez daha tekrarlanabilir.

12 KANOLA (KOLZA) Kolza turpgiller familyasından, yağ üretimi amacıyla üretilen bir bitkidir. 1956 yılında Kanada Oil firması tarafından genetik olarak ıslah edilerek, daha verimli ve zararlı maddeler içermeyen bir ırk yaratılmıştır. Bu yeni kolza ırkına, geliştirici firma KANOLA adını vermiştir. Bugün dünya biyodizel üretiminin %85’i kanola üretiminden elde edilen bitkisel yağlarla yapılmaktadır

13 KANOLA TARIMI Kanola bataklık gibi göllenen, su tutan araziler dışında her türlü arazide yetiştirilebilir. Hafif ve kumlu topraklarda yağışlar dışında ek sulamaya ihtiyaç duyabilir. Ekim derinliği 2.5 cm. kadar, sıra arası 20 cm civarı olmalıdır. Ekim ve sapa kalkma dönemlerinde Amonyum Sülfat türü gübreleme yapmak verimi artırır. Dekar başına tohum miktarı gr civarı olmalıdır.

14 KANOLANIN YARARLARI Üreticiye iyi bir gelir sağlar.
Nisan-Mayıs aylarında hasadı yapıldığından, bu aylarda normalde çalışmayan yağ değirmenlerine iş sağlar. Diğer bitkilere göre çok erken çiçek açtığından, arıcıların da yüzünü güldürür, bal verim ve kalitesini artırır. Aynı araziye ikinci ürün olarak ekildiğinde, diğer ürünlerden de daha fazla verim elde edilmesini sağlar. Sapları kuru ot olarak hayvanlara yedirilebilir, besleyici değeri samandan daha yüksektir.

15 KANOLANIN YARARLARI Tarlanın boş kaldığı dönemlerde ekildiğinde, bir sonraki dönem ekilecek buğdayın zararlılarını azalttığı görülmüştür (Biyolojik mücadele). Kanola kolay bir bitkidir, kuraklığa dayanıklıdır. Fazla zararlısı olmadığından masrafı da azdır.

16 KANOLANIN ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KATKISI
2005 yılında KKTC’de Nadasa bırakılan veya bir dönem kuru ziraat yapılmış arazilerin toplamını bulduk (1,158, dekar). Kanola Üretimi ile ilgili dekar başına ortalama üretim verileri bulduk. 1,158, dekar alan boş bırakılmayıp da kanola ekimi yapılsaydı, bu üretimin ülkemiz ekonomisine katkısını hesaplamaya çalıştık.

17 KANOLANIN ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KATKISI
2005 yılı itibarı ile KKTCnin dizel yakıtı ithalatı verilerini edindik. Üretilebilecek kanolanın satılmayıp, biyodizel üretiminde kullanılması durumunda, bu üretimin ülkemize ekonomik katkısını bulduk. Bir yılda üretebileceğimiz biyodizel miktarı ile bir yılda ithal ettiğimiz dizel miktarı verilerini karşılaştırdık.

18 KANOLANIN ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KATKISI
2005 yılında 318,616 ton kanola üretilebilirdi Kanola üretiminden yan ürün olarak 175,239 ton küspe üretilebilirdi (hayvan yemi). Üretilen Kanolanın satışından çiftçimizin cebine ek olarak 105,143,158,725 YTL girecekti. Küspenin satışından 18,877, YTL ek gelir elde edilebilirdi.

19 KANOLANIN ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KATKISI
2005 yılında Üretilen kanola Biyodizel yapımında kullanılsaydı 162, ton biyodizel üretilebilirdi. Bu miktarın iç pazardaki parasal değeri 143,431, YTL. 2005 yılında ithal ettiğimiz dizel yakıtı miktarı 163,422, ton. Biyodizel üretsek ithal etmeye ihtiyaç duyacağımız dizel yakıtı miktarı sadece 163,422, , = 494, ton olacaktı. Böylece 162, ton üretebileceğimiz biyodizele karşılık gelen 68,397, YTL tutarındaki kaynağımız dizel ithalatı amacıyla yurt dışına kaçmayacaktı.

20 DENEY VE GÖZLEMLERİMİZ
Çömlekçi Devlet Üretme Çiftliğinde, Kanola ekimi çalışmalarını gözlemledik. Fen bilgisi öğretmenimiz Sevilay Acemoğlu’nun evinde ve öğrencimiz Mikail Toker’in babasının tarlasında kanola ekimi yaptık, ve bitkilerin gelişimini gözlemledik. Dağlı trading kimya laboratuvarında, laboratuar ortamında Biyodizel üretme deneyi yaptık.


"Projemizin amacI Dünyamız ve ülkemiz için ekonomik, çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarının saptanması Alternatif enerji kaynaklarından ülkemiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları