Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi"— Sunum transkripti:

1 Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi
Thursday, 06 April 2017 Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi Eğitim Semineri Türkiye 2006 Introduce the seminar and yourself. Explain that the training is made up of 2 modules, which will take place over two days. Modül 1

2 Neden buradayız? Giriş Seminerin amacı
Yerel paydaşları Jo-In ve 6 üye örgütü hakkında bilgilendirmek Çalışma ortamlarında iyileştirme sistemlerinin verimli kullanılmasını teşvik etmek Giriş

3 Neden buradayız? Giriş Seminer ne sağlayacak
Ortak girişimi (Jo-In) kuran 6 uluslar arası örgüte genel bakış Şikayet mekanizmaları nasıl kullanılır? Türkiye’deki Ortak Girişim projesiyle ilgili bilgilenme Giriş

4 İçerik: Modül 1 Giriş Küresel ortam
Bu alanda kullanılan özel terminoloji 6 örgüt Üyelik ve yönetim Yaklaşımlar Şartname içerikleri Denetim ve iyileştirme Açıklama ve halka raporlama Giriş

5 İçerik: Modül 2 Giriş Türkiye’deki Jo-In projesi – nasıl çalışır
Çalışma yerindeki ihlalleri saptamak için şikayet sistemlerinin kullanılması Bu sistemlerin kullanımı ile ilgili pratik yapmak için hayali senaryolar Giriş

6 Nasıl çalışır? Giriş Seminer temel kuralları
Thursday, 06 April 2017 Nasıl çalışır? Seminer temel kuralları İki tam gün seminere katılmak Başkalarının fikirlerine saygı duymak Zaman sınırlarına saygılı olmak (molalar dahil!) Soru sormak Tecrübelerinizi paylaşmak Yanlış cevap yoktur Giriş

7 “Raporlama becerimizi” test edelim
Birbirimizi tanımak için Tanımadığımız birer kişi bulalım. 7 dakika içinde aşağıdaki bilgileri paylaşalım: İsim, hangi kuruluştan olduğu Nereden geldiği Bu seminerde ne öğrenmek istediği Bu eğitimdeki 6 örgütün herhangi biri ile ilgili bir bilgi Bu kişiyi gruba bir dakikadan az bir süre içinde tanıştıralım. Giriş

8 İçinde çalıştığımız yapı
Bu bölümde, kısaca gözden geçireceklerimiz: Uluslararası İşçi Hakları Uluslararası standartlar nasıl geliştirildi Uluslararası hukuk çerçevesinde uygulama Küreselleşmenin getirdiği zorluklar Küreselleşmeye, işçi haklarını destekleyen yenilikçi cevaplar Küresel Ortam

9 Temel İşçi Hakları Küresel Ortam
Örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkı Zorla çalıştırılmamak Ayrımcılık yapılmaması Çocuk işçiliğin olmaması Küresel Ortam Bunlar evrensel insan hakları olup, hemen hemen tüm dünya ülkelerinde tanınmışlardır.

10 Temel İşçi Hakları Küresel Ortam
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bir çok uluslararası anlaşmaya eklendi: Küresel Ortam BM İnsan Hakları Deklarasyonu (1948) ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) İş Yerindeki Haklar ve Temel Prensipler Deklarasyonu (1998) 170’den fazla ülke tarafından tanındı

11 Çeşitli uluslararası anlaşmalarla yeniden konfirme olmuştur :
Temel İşçi Hakları Çeşitli uluslararası anlaşmalarla yeniden konfirme olmuştur : Küresel Ortam BM Sözleşmeleri ILO Anlaşmaları AB Mukavelesi OECD Yönetmelikleri Yerel insan hakları anlaşmaları (Örneğin; Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Anlaşması üyesidir.) Onlarca yıldan fazla süredir uluslararası ortamda tasarlanmış ve kabul görmüştür.

12 ILO - İş dünyasına vakfedilmiş BM kuruluşu
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO - İş dünyasına vakfedilmiş BM kuruluşu Küresel Ortam Temel bilgiler: ILO Anlaşmaları, uluslararası birincil anlaşmalar olup çalışma standartlarını bir sisteme bağlar ILO Anlaşmaları sözleşme statüsündedir Anlaşmalar hükümetlerin sorumluluğuna odaklıdır. Bu çerçevede, Türkiye Hükümeti ülke çapında işçi haklarına saygının sağlanması ile ilgili uluslararası sorumluluk taşımaktadır.

13 Küreselleşme Zorluklar Küresel Ortam
Hükümet bazlı bu işçi hakları uygulama modeli son dönemlerde büyük zorluklarla karşılaşmaktadır Küresel Ortam Küreselleşme

14 Küreselleşme Küresel Ortam Nakliyat ve iletişim masrafları azaldı
Ticaret engelleri (tarifeler, kotalar) azalma eğiliminde Bugünün küresel ekonomisinde, daha önce hiç olmadığı kadar fazla ürün ve para ülkeler arasında yer değiştirmektedir

15 Günümüz küresel ekonomisinde Küresel Ortam
Oyuncak, konfeksiyon ve ayakkabı dünyanın her yerinde üretiliyor. Dünyanın bir çok yerinde işçi bolluğu var Firmalar üretim masraflarını düşürmek için, çoğu zaman üretimi başka yere kaydırabilirler. Küresel Ortam İş ve üretimin başka yere kaymasını engellemek için, işçiler, yönetim ve hükümetler birbiriyle yarışmaktadır.

16 Günümüz küresel ekonomisinde Küresel Ortam
Düşük işçilik maliyeti ile rekabet etmek için teşvikler var Hükümet tüzükleri, uluslararası sınırlara ulaşan tedarik zincirleri tarafından zorlanmaktadır Şartlar ne olursa olsun, günümüz küresel ekonomisinde hükümetlerin uygulamaları hala önemlidir Küresel Ortam Uluslararası çalışma standartlarını korurken, hükümetleri destekleyen uluslararası yapılara gereksinim ortaya çıkmıştır.

17 Zorluklara cevaplar Küresel Ortam
İşçi haklarının uygulanmasında standartlaşmış bir yaklaşımı olan uluslararası örgütlerin oluşturulması Küresel Ortam Adil koşullarda üretimi sağlamak için, “merdivenaltı atölyelerde üretilmeyen” giysilere yönelik tüketici talebi gibi pazar güçlerini kullanmak Jo-In’e katılan 6 örgütün her biri, işçi hakları uygulamasını desteklemek amacı ile, bu yaklaşımların birini veya her ikisini benimsemektedir.

18 Zorluklara cevaplar Küresel Ortam Jo-In’deki 6 Örgüt
Thursday, 06 April 2017 Küresel Ortam Jo-In’deki 6 Örgüt Clean Clothes Campaign (Temiz Giysi Kampanyası) Ethical Trading Initiative (Etik Ticaret Girişimi) Fair Labor Association (Adil İş Derneği) Fair Wear Foundation (Adil Giyim Vakfı) Social Accountability International (Sosyal Sorumluluk Enternasyoneli) Workers Rights Consortium (İşçi Hakları Konsorsiyumu) Küresel ekonomide oluşan zorluklara cevap verir Ancak hükümetlerin görevini üstlenmeye CALIŞMAZLAR The six organizations that founded and make up Jo-In are… Their main reasons for coming together are…

19 Küresel Ortam Zorluklara cevaplar Grup Tartışması
Günümüz küresel ekonomisinde adil çalışma koşullarına duyulan uluslararası isteğe çeşitli paydaşların* cevapları nelerdir? Küresel Ortam Örn.: Tüketiciler – kötü çalışma koşullarından uluslararası medya ile haberdar olur. Merdiven altı atölyelerde üretilmemiş mallar ister. Büyük perakendiciler, markalar, vs. Sendikalar İşciler Hükümetler Fabrikalar STKlar (Sivil Toplum Kuruluşları) * Paydaş = Belirli bir oluş/aktiviteden etkilenen herhangi bir şahıs ya da grup

20 Tüm tanımlar eğitim kitabında yer almaktadir
Anahtar Terimler Terimler Şartname uygulanması ile ilgili tartışmalarda kullanılan bazı özel terimleri gözden geçireceğiz. Örneğin: Alternatif terim Bu eğitimde kullanılan terim Paydaş – İlgili taraf: Bir oluş ya da aktiviteden -ki bu örnekte bir girişimin faaliyetlerinden- etkilenen herhangi bir şahış ya da grup. Tüm tanımlar eğitim kitabında yer almaktadir

21 Anahtar Terimler – Rol alanlar
Paydaş – İlgili taraf: Bir oluş ya da aktiviteden -ki bu örnekte bir girişimin faaliyetlerinden- etkilenen herhangi bir şahış ya da grup. İşçiler çalışma ortamı ile ilgili tartışmalarda anahtar paydaşlardır. Diğer önemli paydaşlar kimlerdir?

22 Anahtar Terimler – Rol alanlar
MSI – Multi-stakeholder Initiative (Çok Paydaşlı Girişim): Belirli sorunları saptamak amacı ile (örn. şartnamelerin verimli uygulanması), çeşitli paydaşları (örn. şirketler, sendikalar ve/veya STKları) bir araya getiren proje veya örgüt. Örn. Jo-In örgütlerinden sadece biri MSI değildir.

23 Anahtar Terimler – Rol alanlar
Marka – satın alan şirket – alıcı –perakendeci: Malları, üretici ile yapılan sözleşme aracılığı ile satın alan şirketler. Örn.: Bu projede Gap Inc. marka olarak adlandırılır ve X Fabrikası için satın alan şirkettir Bir marka (satın alan şirket ya da perakendeci) bir veya birden çok ‘marka isimlerine’ (firmanın kendi mallarıni belirlemek için kullandığı bir sözcük ya da isim) sahip olabilir . Örn.: Gap Inc. çeşitli marka isimleri ile bilinir – Gap, Old Navy, Banana Republic. Marks & Spencer perakendici olup şu marka isimleri ile ilişkilendirilir: Blue Harbour veya Autograph.

24 Anahtar Terimler – Rol alanlar
Thursday, 06 April 2017 Terimler Tesis – üretici – tedarikçi – satıcı – taşeron: Bu projede ‘tesis’ terimi satın alan şirket ile yapılan sözleşme doğrultusunda konfeksiyon üretimi yapan herhangi bir şirket için kullanılır. Örn.: Yaklaşık 10 tesis bu pilot projeye katılıyor. Not : Çoğu zaman ‘çalışma ortamı’ ‘tesis’ yerine kullanılır. Bu projede ‘çalışma ortamı’ daha geniş anlam taşımakta olup, eve ve diğer taşeronlara verilen işleri de kapsamaktadır. Eventually confirm the number 10

25 Anahtar Terimler – Rol alanlar
Fason İmalatçı: Üretici/tesis tarafından kiralanmış olup, üretimin bir bölümünü yapan şirket. Bu proje kapsamında, marka ile sözleşmesi olmayanlar fason imalatçı sayılır.

26 Anahtar Terimler – Rol alanlar
Lisans Sahibi: Bir başka şirketin (veya üniversitenin) markalı veya logulu mallarını üretmek üzere lisans almış olan şirket. Örn.: Zephyr GrafX, Columbia University isimli ve logolu ürünleri üreten lisans sahibidir.

27 Anahtar Terimler – Rol alanlar
STK – Sivil Toplum Kuruşları: Herhangi bir hükümet, şirket veya kar amaçlı kuruluş ile ilgisi olmayan örgütler. Bu ortamda sendika olmayan, fakat işçi haklarına destek veren yerel veya uluslararası örgütler için kullanılır.

28 Anahtar Terimler – Aktiviteler
Thursday, 06 April 2017 Terimler Sosyal denetim – gözetim – doğrulama: Belirli bir tesisteki çalışma koşullarını değerlendiren aktiviteler. Bu terimler aynı zamanda, daha geniş kapsamlı aktiviteler icin kullanılır (bir şirketin - çoğu zaman bir markanın - tedarik zincirinde, şartnamenin yerine getirilmesini değerlendirme çabaları).

29 Anahtar Terimler - Aktiviteler
İyileştirme –düzeltici eylem: Çalışma standardı ihlalini iyileştirmek için yapılan eylem. Şartname ihlalini iyileştirmek için düzenlenen hareket planına düzeltici eylem planı denir. İyileştirme stratejileri Türkiye’deki projenin odak noktası olup, seminerin ilerleyen bölümlerinde konuşulacaktır .

30 Anahtar Terimler Terimler
Şikayet – başvuru – bir örgütün şartname standartlarına saygı duyulmadığına ilişkin suçlamalar. Şikayet mekanizması bir şikayetin nasıl alınıp, değerlendirildiğini belirleyen sistemdir. Altı örgütün her birinin kendi şikayet ve başvuru sistemleri var olup, ikinci modülde gözden geçirilecektir. Diger terimler ve tanımlar için lütfen çalışma kitabına bakınız.

31 “6 Örgüt” Thursday, 06 April 2017
Jo-In stands for the Joint Initiative on Corporate Accountability and Workers Rights. It brings together the six leading organizations focusing on the implementation of Codes of Conduct to improve workplace conditions.

32 “6 Örgüt” Küçük grup aktivitesi
Uluslarası işyeri koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen, ideal bir hayali örgüt tasarlayalım. Beraberce hayal edelim: Örgütün yaklaşımı ve önemine göre aktivitelerini sıralayalım (1-4) Örgütün çalıştığı ülkelerde yerel katılımcıların kapasitesini geliştirmek Şartnamenin en iyi uygulama alanlarını oluşturacak deneysel projeler Çalışma koşulları ve şirket prosedürlerinin denetimi Fabrika/marka performansı hakkında raporlama Hangi ülkelere odaklanıyoruz ve merkez nerede olacak? Kimler tarafından oluşturulacak (örn. Paydaş gruplar) Lütfen bu örgütü oluştururken hangi sorunlarla karşılaşabileceginizi hayal edin. (Örn.: Farklı çıkarlar, işleri öneme göre sıralamak, maddi destek, vs.) Örgütünüze bir isim verin 20 dakikanız var. Tercihlerinizin nedenlerini açıklamaya hazırlanın.

33 Bu ‘6’lar kimdir? “6 Örgüt” Bu bölümde 6 örgütü gözden geçiriyoruz
Genel yaklaşımları Üyeler ve yönetimleri Şartnameleri Sosyal denetime yaklaşımları Açıklama/raporlama Paylaştıkları bir çok noktaya ve bazen de önemli farklılıklarına bakacağız

34 “6 Örgüt” Jo-In’in 6 üyesi Clean Clothes Campaign (CCC) - Hollanda
Thursday, 06 April 2017 “6 Örgüt” Clean Clothes Campaign (CCC) - Hollanda Ethical Trading Initiative (ETI) – İngiltere Fair Labor Association (FLA) – ABD Fair Wear Foundation (FWF) - Hollanda Social Accountability International (SAI) – ABD Workers Rights Consortium (WRC) – ABD The six organizations that founded and make up Jo-In are…

35 6’ların paylaştığı noktalar
“6 Örgüt” Hepsi çalışma koşullarını iyileştirme çalışmalarını uluslararası boyutta yapıyorlar. Amaçları herhangi bir ülke yerine, tüm dünyada standartları yükseltmek

36 6’ların paylaştığı noktalar
“6 Örgüt” Genel bakış Küresel ekonomideki değişikler doğrultusunda yılları arasında kuruldular Hepsinin ortak amacı, dünyadaki çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedeflemekti Bu hedefi gerçekleştirmek için hepsi şartnameler tasarlayıp kabul ettiler Daha fazla öğrenmek ve daha verimli çalışmak için işbirliği istediler Önemli farklılıklar şartnamelerin uygulanması sırasında ortaya çıktı... ….ve örgütleri kim yönlendirmeli konusunda.

37 Genel yaklaşımlar “6 Örgüt” CCC ETI FLA FWF SAI WRC
Genel şikayet başvuruları ile işçi hakları konusunda kamuoyu farkındalığı yaratıyor CCC ETI FLA FWF SAI WRC Pilot projeler ve forumlarla iyi uygulamaların öğrenilmesini sağlıyor Markaların standartlara uyumunu kontrol ediyor SA 8000 uygulayan tesisleri belgelendiriyor; markaların uygunluk çabalarını destekliyor. Üniversite lisanslı konfeksiyon üreten tesislerin şartlarını araştırıyor Zaman içinde örgütler daha fazla benzer faaliyetlerde bulunmaya başladı.

38 Şirket üyeliği “6 Örgüt” Marka üyeleri olanlar Marka üyesi olmayanlar
Şirket sayısı Üye şirket örnekleri Ethical Trading Initiative (ETI) 37 Gap, Marks & Spencer ASDA, Chiquita, Levi & Strauss, Mothercare, Next, Pentland Group, Sainsbury’s, Tesco, Body Shop, Boots, WH Smith. Fair Labor Association (FLA) 28 adidas, Nike, Patagonia, Puma Eddie Bauer, H&M, Liz Claiborne, Nordstrom, PVH, Reebok > 1000 lisans sahibi Top of the World, Zephyr GrafX -- FLA üniversite üyeleri için logolu mal üreten şirketler Fair Wear Foundation (FWF) 18 Hess Natur Expresso, Faithful, Falcon International, Gsus, JSI-O’Neill, Mervin Marxx, Pama International Social Accountability International (SAI) 12 Gap Cutter & Buck, Dole, Eileen Fisher, Timberland, Toys R Us. 763 sertifikalı fabrika Yeşim ve Topkapı Turkiye’deki 2 sertifikalı konfeksiyon fabrikasıdır.Daha fazla bilgi için lütfen çalışma kitabına bakınız. Marka üyesi olmayanlar Clean Clothes Campaign (CCC) Markaları içeren pilot projelerde yer alır Workers Rights Consortium (WRC) Marka üyesi yoktur. İlgili üniversite lisans sahibi listesi web sayfasında görülebilir (örn; üye üniversitelere üretim yapanlar)

39 Üyeler & karar alma “6 Örgüt” Örgütler Üyeler Karar alanlar
Gelir/Fonlar Clean Clothes Campaign (CCC) STKlar, sendikalar Her ülkede CCC koalisyonunun kendi yönetimi olup, yerel yonetimler düzenli toplantılarla uluslararası CCC yönetimine uygunluk sağlarlar. Hükümetten, kar amaçlı olmayan örgütlerden ve vakıflardan fonlar Ethical Trading Initiative (ETI) Şirketler, Sendikalar, STKlar 10 - kişilik kurul: 3 STK; 3 sendika ; 3 sirket; 1 Başkan. Şirket üyelik aidatı / hükümet fonları Fair Labor Association (FLA) Şirketler, Üniversiteler, STKlar 16 kişilik kurul; 6 şirket; 6 STK; 3 üniversite; 1 Başkan. Şirket üyelik aidatları, üniversite üyelik aidatları, vakıf fonları Fair Wear Foundation (FWF) Şirketler, sendikalar, STKlar 10 kişilik kurul: 4 ticari dernek, 2 sendika, 2 STK; 1 başkan. Şirket üyelik aidatı, sendika aidatı ve STK fonu Social Accountability International (SAI) Şirketler, sendikalar, STKlar, hükümet 7 kişilik kurul; danışman kurula bağlıdır. İkisi de eşit miktarda ticari ve ticari olmayan temsilcilerden oluşuyor. Şirket üyelik aidatları, eğitim, denetmen akreditasyon ücreti, vakıf fonları Workers Rights Consortium (WRC) Üniversiteler, Sendikalar, STKlar 15-kişilik kurul: 5 üniversite; 5 STK; 5 İş Hakları Uzmanı Üniversite üyelik aidatı: Vakıf ve hükümet fonları “6 Örgüt”

40 Üyeler ve karar almak “6 Örgüt” Önemli noktalar
Tüm 6 organizasyonun STK üyeleri vardır FLA ve WRC’nin üniversite üyeleri vardır 6 örgütün kurullarının en az yarısı şirket olmayan üyelerden oluşur CCC ve WRC’nin şirket üyesi yoktur FLA’nin karar alma yapılarında sendikalar bulunmaz

41 Endüstri “6 Örgüt” Sadece Konfeksiyon Konfeksiyon ve başka sektörler
Örgütler çalıştıkları sektörlere göre farklılık gösterirler tanesi yalnızca konfeksiyon konusunda uzman olup, diğer 3 örgüt başka sektörlerde de çalışmaktadır. Sadece Konfeksiyon CCC FWF WRC Konfeksiyon ve başka sektörler ETI FLA SAI

42 Yerel paydaşların katılımı “6 Örgüt”
Özet olarak Danışma kurulları ve komiteler Eğitim ve kapasite geliştirme Çeşitli ülkelerde projeler Gayri resmi ve resmi müzakereler Üçüncü taraf şikayet mekanizmaları

43 “6 Örgüt” “6 Örgüt” Grup tartışması
6 örgütten herhangi biri ile daha önce ilginiz oldu mu veya başka aktivitelerinde yer aldınız mı? Hangi aktivite? Aktivite örgütün misyonu ve yaklaşımı ile nasıl örtüşüyordu?

44 “6 Örgüt” Jo-In’deki altı örgüt
Şartnameler ve Sosyal Denetim

45 Davranış kuralları Şartnameler 6 örgüt - 6 şartname
CCC – İş Uygulaması Şartnamesi ETI – Temel Şartname FLA – Çalışma Yeri Davranış Kuralları FWF – İş Uygulaması Şartnamesi SAI – SA8000 Standardı WRC – Örnek Davranış Kuralları

46 Şartname temel koşulları Şartnameler
Hepsinin içerdikleri Örgütlenme özgürlüğü Toplu iş sözleşmeleri Zorla çalıştırmamak Çocuk işçilik olmaması Ayrımcılık yapılmaması İş sağlığı ve güvenliği Çalışma saatleri Ücret koşulları (“asgari ücretten” “yaşam ücretine” kadar)

47 Şartname temel koşulları Şartnameler
Ek koşullar Yasal iş ilişkisi (CCC, ETI, FWF) Kadın hakları(WRC) Yönetim sistemleri (SAI) İnsanlık dışı davranış olmaması (ETI)* Taciz veya kötü davranış olmaması (FLA, SAI, WRC)* *Şartnamelerde insanlık dışı davranış veya taciz ve kötü davranış ile ilgili ayrı koşullar yoksa, bunlar sağlık ve güvenlik koşulları içinde bulunur.

48 Şartname koşullarının içeriği Şartnameler
Temel farklar Ücretler Çalışma saatleri Örgütlenme özgürlüğü Neden bu 3 şartname koşulunun Jo-In projesinin odak noktası olduğunu kısmen açıklar.

49 Şartname koşullarının içeriği Şartnameler
Ücretler Şartnameler “Standart çalışma haftası için ödenen ücretler ve ek ödemeler en az asgari veya endüstri asgari düzeyinde olmalı ve her zaman işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olup, ayrıca belli ölçüde serbest harcamaya izin vermeli.” FWF İş Uygulaması Şartnamesi CCC, ETI, FWF, SAI şartnamelerinde benzer yaşama ücret yazıları yer alır WRC şartnamesi - “onurlu yaşama ücreti” -- “temel ihtiyaçlar” ücretinden farklı olabilir FLA şartnamesi - hangisi daha yüksek ise, “asgari ücret” veya “geçerli endüstri ücreti”

50 Şartname koşullarının içeriği Şartnameler
Çalışma saatleri Çalışma saatleri geçerli yasalar ve endüstri standartlarıyla uyumlu olmalı. Şartlar ne olursa olsun, işçiler düzenli olarak haftada 48 saatten fazla çalıştırılamaz ve her 7 günlük dönemde en az bir gün tatil verilir. Fazla mesai gönüllü olup, haftada 12 saatten fazla olmayıp, düzenli olarak istenemez ve ayrıca fazla ücret ödenir CCC İş Uygulaması Şartnamesi CCC, ETI, FWF, SAI şartnameleri benzer ifadeler taşır WRC şartnamesi - fazla mesai gönüllü olmalı, fakat en fazla limiti yoktur (örn. 60 saat) FLA şartnamesi - 60 saatten fazla sadece işin yoğun olduğu dönemlerde olabilir; fazla mesainin gönüllü olması gerektiğine ilişkin bir ifade yok

51 Şartname koşullarının içeriği Şartnameler
Örgütlenme Özgürlüğü 2. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu İş Sözleşmesi Haklarına Saygı Gösterilir 2.1 İşçilerin, ayrım yapmadan, serbestçe kendi seçtikleri sendikaya katılma veya sendika kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı vardir. 2.2 İşveren sendikaların faaliyetlerini ve onların örgütlenme çalışmalarını açık tavır ile karşılar. 2.3 İşçi temsilcilerine ayrımcılık yapılmaz ve onların iş yerinde sendika çalışmalarıni yürütmelerine imkan verilir ETI Temel Şartnamesi Tüm şartnameler – serbestçe istedikleri sendikayı oluşturma/katılma hakkı; toplu iş sözleşmesi ETI ve CCC - “açık” veya “olumlu” yaklaşım FLA, SAI, WRC – şirketin müdahalesine karşı (“tarafsız” yaklaşım) ETI, FWF, SAI –kanunen yasak ise benzer yöntem koşulu (Çin).

52 Şartname koşulları içeriği Şartnameler
Grup tartışması Şartnamelerin farklılıklarını düşünerek, bir Ortak Şartname geliştirmeye nasıl bir yaklaşım önerirdiniz? 6 şartnameden birisini mi tercih ederdiniz? Tüm şartnamelerin en yüksek standartlarını mı seçerdiniz? Tamamen yeni bir şartname oluşturmakla mı başlardınız?

53 Kimler yapıyor? Farklar neler? Sosyal Denetim
“SAI – SA8000 denetimi” “FWF dışarıdan doğrulama” “WRC araştırmaları” “FLA bağımsız dışarıdan gözetim”

54 Sosyal denetim Sosyal denetim Grup tartışması
Sosyal denetimin amacı nedir? Günümüzdeki denetimlerin işleyişi hakkında bazı ortak gözlemler nelerdir? Daha verimli hale getirme konusundaki düşünceleriniz nedir? Seminerin sonraki bölümlerinde, lütfen düşüncelerinizin, örgütlerin yaklaşımları ile uyumlu olup olmadığını karşılaştırın.

55 Sosyal denetim – gözetim – doğrulama – araştırmalar Sosyal denetim
Yapanlar Sosyal denetim FLA Her yıl tedarik zincirlerin %3-5ine “bağımsız dışarıdan gözetim”. Üye şirketlerin üyeliğinin 3üncü yılı sonuna kadar, tüm tedarik zincirini kapsayan iç denetim yapmasını şart koşar. FWF Her 3 yılda bir tesislerin %10nunda “dışarıdan doğrulama“. Üye şirketlerin 3üncü yılın sonunda tüm tedarikçi tesislerini kapsayan iç denetim yapması öngürülür (FLA gibi). SAI SA8000 sertifikasi isteyen tesislerde “SA8000 denetimi”. Üye şirketler seçilmiş tedarikçi tesislerde SA8000 denetimleri yapabilir. WRC Üniversite lisanslı mallar üreten fabrikalarda “araştırmalar”. Diğerlerinden farklı olarak, WRC araştırmaları şirket onayı alınmadan başlatılır. Tesisde yaklaşım da belirgin şekilde farklıdır. Yapmayanlar CCC ETI İkisi de tedarik zincirilerinde sosyal denetim yapmazlar. Fakat ikisi de sosyal denetimde iyi uygulamayı hedefleyen araştırmalarda ve pilot projelerde bulundular.

56 Ne gerektirir Sosyal denetim Genel bakış Hazırlanma Görüşmeler
Not: Bu yöntem daha cok FLA, FWF ve SAI’yi temsil etmekte olup, WRC konuya biraz farklı yaklaşır. Ne gerektirir Genel bakış Sosyal denetim Hazırlanma Mevcut şartlara ait bilgi toplanır (örn. İşçi sayısı, konuşulan diller, vs.) Sendikalara danışma (yerel & ulusal, STKlar, iş uzmanlar) Görüşmeler İşçiler Fabrika yönetimi Sendika ve/veya işçi temsilcileri Şefler Fabrika içi denetim Kayıtların incelenmesi (personel kayıtları, saatler, ücretler) Tesisin incelenmesi (sağlık ve güvenlik, hijyen, vs.) Tesisin büyüklüğüne ve 3 örgütün hangi denetim yöntemini kullandığına bağlı olarak, denetim genellikle 2-6 gün sürer.

57 Ne gerektirir Sosyal denetim Metodlar arasındaki farklar
Thursday, 06 April 2017 Ne gerektirir Metodlar arasındaki farklar Sosyal denetim WRC  işçiler ve yerel uzmanlarla detaylı, tesis dışında görüşmeler. WRC  haftalar ya da aylar sürer FLA, WRC  her zaman habersiz ziyarete gelir FWF, WRC  tüm işçi görüşmeleri fabrika dışındadır SAI ve FLA mümkün olduğunda tavsiye eder SA8000 belgelendirme  birçok denetim içerir denetim öncesi ziyaretler; belgelendirme denetimi; sonradan gözetim SAI gözetleme denetimleri için tavsiye eder

58 İşi kim yapar? Sosyal denetim
FLA gözetimcileri = FLA tarafından belirli ülkeler için yetkili kılınmış 16 grup. FWF doğrulama ekipleri = Tek bir ülkede çalışmak üzere FWF tarafından seçilip eğitilmiş üçer kişilik takımlar. SA8000 belgelendirme kuruluşları = Çogunlukla küresel çapta çalışmak üzere SAI tarafından eğitilip yetkili kılınmış 13 grup. WRC araştırma ekipleri = yerel çalışma grup üyeleri, akademisyenler, WRC üye elemanları. Sosyal denetim

59 Daha sonra? Sonuçlar İyileştirme - düzeltici eylem
FLA ve FWF – düzeltici eylem planı, çok paydaşlı girişim elemanları yardımı ile, fabrika ve marka tarafından oluşturulur. SAI – tesis, SA8000 denetmeninden onay aldıktan sonra, düzeltici önlem planı tasarlar ve uygular. WRC – iyileştirme amaçlı eylem tavsiye eder. Araştırma ihlal bitene kadar devam eder. İleri adim için, hepsi düzeltici eylem kanıtını şart koşar.

60 Nasıl devam eder Sonuçlar İyileştirme – düzeltici eylem
Temel neden analizi: Örneğin: Yetersiz planlama Kısa teslim süreleri Zorunlu Fazla Mesai

61 Nasıl devam eder Sonuçlar Takip ziyaretler
Ciddi ihlallerde FLA takip ziyaretleri uygular. Düzeltici eylemleri doğrulamak için FWF tüm tesisleri tekrar ziyaret eder. Eğer bir fabrika belgelendirilmiş ise, SAI 3 yıl boyunca her 6-12 ay arasında gözetim denetimleri gerçekleştirir. Konu kapanıncaya kadar WRC araştırmaya devam eder.

62 Sonuçlara Ulaşmak Sonuçlar
Fabrika bulgularını & iyileştirmelerini kim görür? Fabrika MSI Marka Fabrika- daki sendika Fabrika- daki işçiler Yerel Ortaklar Kamu - Website FLA 6 ay içinde detaylı rapor gönderilir FWF  İyileştirmelerin birinci turundan sonra  Sadece genel rapor SAI İhtiyaç duyulursa girilebilir Sadece marka yetkiliyse Genelde girebilir WRC Sonuçlar

63 Sosyal denetim, vs. Sonuçlar Ortak çalışmalar
6 örgütün yaklaşımını baz alarak yanınızdaki arkadaşla beraber bir sosyal denetim programı tasarlayın (veya gözetim/doğrulama/araştırma) Sosyal denetim programınızın amacı nedir? Örn. markaların uygunluk programlarını doğrulama, fabrika belgelendirme, vs. Hangi konu ve eylemlere (örn. sağlık ve güvenlik, görüşmeler) odaklanıyorsunuz? Denetim yapmak için hangi kişi/grupları seçersiniz? Hangi kriterlere göre? İyileştirmeye nasıl yaklaşıyorsunuz? İyileştirme olduğunu nasıl doğrulayacaksınız? Denetim ve iyileştirme sonuçlarını raporlama politikanız nedir?

64 Raporlama ve açıklama Sonuçlar Ne ve kime açıklanır?
Fabrika isimlerinin açıklanması Fabrika koşullarının açıklanması Marka performansının açıklanması CCC İşçilerin onayı ile fabrika isimleri açıklanır. Tüm bilgiler halka, özellikle işçiler ve işçi temsilcilerine açıktır. Kamuya açık şekilde markaların tedarik zincirinde gösterdikleri performans doğrultusunda degerlendirilebilir. ETI Geçerli değil Şirketler ETI sekreterliğine tedarik zincirinin durumu hakkında ortak raporlar gönderir. Sirket raporları ETI üyeleri tarafından paylaşılır. Gizlilik yöntemi ile üyeler derecelendirilir ve “iyi uygulamalar” paylaşılır. FLA FLA gözetim raporlarında fabrika isimleri açıklanmaz. Üniversite lisans sahiplerinin fabrika isimleri web sayfasında bulunur. Bağımsız denetlenen fabrika kosulları, sadece ilgili markalar listelenerek, herkese açık şekilde FLA web sayfasında bulunur. Yıllık web raporu markaların iş yeri iyilestirme çalışmalarının detayını verir. Markalar 3 yıl sonra “akredite” olduklarında açıkça değerlendirilir. FWF Sadece işçilerle ve çalışma yerinde olan sendika temsilçisileriyle paylaşılır. FWF doğrulama ziyaretlerindeki birleşik bulgular yıllık raporunda bulunur. Web sayfasındaki yıllık rapor, üye markaların uygunluk çaiısmalarını açık olarak inceler. SAI Tüm belgelendirilmiş fabrikalar ve adresleri SAI web sayfasında bulunur. Denetim raporları SAI elemanları tarafından görülebilir. Marka programlarını iç bünyesinde değerlendirilir. Markalar isterse bir denetim veya SA-8000 belgelendirilmiş tedarik zincirinin belli yüzdesinin özet raporunu açıklar. WRC Tüm raporlarda fabrika isimleri vardır. WRC bünyesindeki tüm fabrikalar web sayfasındaki veri tabanında bulunur. Tüm bulgular halka açık olup, işçiler ve işçi temsilcileriyle paylaşılır.

65 Raporlama ve açıklama Sonuçlar Ne ve kime açıklanır? Anahtar noktalar
CCC ve WRC –tüm bulguları halka açıklama. CCC sadece işçilerin istekleri üzerine fabrika isimlerini açıklıyor. FLA – gözetim yapılan fabrika & markaların programları hakkında halka detaylı raporlama. FWF – markaların performansı hakkında özet raporlar yayınlar. SAI –belgelendirilmiş tesislerin isim ve adreslerini açıklar. Markaların performansı iç bünyede değerlendirilir. ETI – markaların performansı iç bünyede değerlendirilir. Çoğu halen en iyi, etkili kamu raporlama metodları araştırıyor.

66 Bugün konuştuklarımız:
Küresel ortam Bu çalışma alanında kullanılan özel terminoloji 6 örgüt Genel yaklaşım Üyelik Şartnameler Sosyal denetime yaklaşımlar Açıklama ve raporlama Sonuçlar

67 Küçük grup aktivitesi Sonuçlar Hayali örgütlerle karşılaştırma
Önceki küçük gruplara geri dönüp Modül 1’de konuşulanları gözden geçirelim. 6 örgütün hangisi sizin hayali örgütünüze en fazla benziyor? Benzerlikler nedir? Farklılıklar nedir? Hayali örgütünüzün, 6 örgütün birisi veya hepsi ile işbirliğine girmesinin ne gibi yararlar sağlayacağını bulunuz. Örgütünüzün diğer örgüt(ler)le ortak bir projeye girerken hangi eylemlerde bulunmasını istediğinizi listeleyiniz. Projeyi nerede oluşturmayı önerirsiniz? Modül 2’de kullanmak üzere bu notları saklayalım.

68 Bağımsız çalışma Sonuçlar Jo-In projesini tasarlamak
Modül 2’nin içeriği: 1) Jo-In projesi nasıl calışır, ve 2) şikayet mekanizmaları nasıl çalışır. Modül 2’ye hazırlık için: bugün öğrendiklerinizi gözden geçirin ve Jo-In projesini iki temel hedefe ulaşmak için nasıl tasarlayacağınızı hatırlayın 6 örgüt arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Tüm dünyada çalışma yeri koşullarını iyileştirmekte daha etkin olmak için birbirimizden öğrenmek 6 örgüt arasındaki benzerlik ve farklılıkları unutmayın.

69 Seminerin ikinci modülünde görüşmek üzere
Thursday, 06 April 2017 www. Teşekkürler! Seminerin ikinci modülünde görüşmek üzere .jo-in.org


"Kurumsal Sorumluluk ve İşci Hakları Ortak Girişimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları