Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye"— Sunum transkripti:

1 İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye
Silvan Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi Sunar Teknoloji Çağında BİLGİ ve OKUMA “Okuyan Silvan” Kampanyası Dr.H. Emin SERT İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye

2 Çağımızın Özellikleri
Bilgi Çağı İletişim Çağı Uzay Çağı Stres Çağı Teknoloji Çağı

3 Bilgi Çeşitleri “Bilgiyi edinmek, üretmek ve geliştirmek için,
Dünya Bilgisi (Genel Kültür) Öz Bilgisi (Kişi, İnsan) Din Bilgisi (Manevi Bilgi) Alan Bilgisi (İhtisas) “Bilgiyi edinmek, üretmek ve geliştirmek için, kitap okumak gerekir.”

4 Bilgi Kaynakları ve Bilgi vasıtası olarak: Okuma
Beş Duyu Organı Göz: Görme, İzleme, Gözlem Kulak:Dinleme El, Deri, Ten: Dokunma, Burun: Koklama, Dil: Tatma Eğitim, Tecrübe “Bilgi kaynakları ve eğitimi zayıf olanların başarısı düşer.”

5 “Bir insanın değeri, okuduğu kitaplara eşittir.”
Bir Norveçli Kitaba 137 $ Alman 122 dolar. Belçikalı 100 dolar. ABD’li 95 dolar Bir Türk yılda kitaba sadece 0,45 dolar ayırıyor. “Bir insanın değeri, okuduğu kitaplara eşittir.”

6 Okuma ve öğrenme zevkini kazanmayanın eğitim ve öğretimi eksiktir.
Öğrenme ve Okuma Zevki Okuma ve öğrenme zevkini kazanmayanın eğitim ve öğretimi eksiktir. “Okumadan geçen üç günden sonra, konuşma tadını kaybeder.” Çin Atasözü

7 Öğrenme Süreçleri ve Davranış

8 Teknoloji ve Bilgi Merak ilmin anahtarıdır. İlgi, bilgiye götürür.
Bilgi, gelişim ve çözüm için araçtır. Teknolojinin gelişmesi ve bilginin hızla yayılması istenilen bir durumdur. Ancak bu süreçte çıkabilecek çelişkileri iyi yönetmek gerekir. Merak ilmin anahtarıdır. İlgi, bilgiye götürür. Bilgi güç verir. Bilginin gücünü iyi kullanın!

9 Teknolojinin Hızlı Gelişmesi ve Öğrenme İhtiyacı
Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle bir çok yenilikler ortaya çıkmıştır. İnsanların eskiden öğrendikleri şeyler ile yetinmeleri mümkün değildir. Daima yeni şeyler öğrenmek durumundayız. (Cep Telefonları, Uzaktan Kumanda)

10 Türkmenistan’da 200.000 baskı yapıp 3 ayda tüketiliyor.
Ahmet Yesevi’nin “MEKTUBAT” adlı kitabını bizde basmaya kimse yanaşmazken, aynı kitap 4 milyonluk Türkmenistan’da baskı yapıp 3 ayda tüketiliyor.

11 Öğrenme ve Okuma Zevki Okuma ve öğrenme zevkini kazanmayanın, eğitim ve öğretimi eksiktir. Gözünü kapayanlar, sadece kendi dünyalarını karartır.

12

13 Bilgi ve Okuma Gelişimin İlk Şartıdır
Bilgiye erişme ve öğrenme ihtiyacı çevreyi tanımaya sevk eder. İnsan için öğrenme ve bilgi; ilerleyebilmenin ilk şartıdır.

14 Doğru Bilgi ve Bilgi Kirliliği
Doğru bilgi, en büyük sermayedir. Okumayan kaybeder. Medyanın zararlarından ve bilgi kirliliğinden korunabilmelidir. Sağlıklı bilgiye erişmenin yolu okumadan geçer.

15 Okuma Salonları Bugün Gaziantep varoşlarının umudu haline gelen, çocukları sokaktan kurtarıp eğitime kazandırarak şehirdeki suç oranlarını bile düşüren Çınar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, işte bu toplantıların ürünü. Hayatı, para kazanmaktan ibaret görmeyen işadamlarının, duyarlı bir emniyet müdürüne kulak vermesinin somut neticesi. Çınar-Der okuma salonları halen 15 şubesiyle, fakir ama okumaya hevesli çocukların elinden tutuyor, onlara ışık oluyor.

16 Bilgi Üretimi ve Yönetimi
Bilgisayar teknolojileri, bilimsel bilginin elde edilmesi, yaygınlaşmasını sağlamaktan çok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Buna herhalde en güzel örnek, Türkiye’de internetin chat yapmak için kullanılmasıdır. Bilgi üretemeyen ülkeler, çok ciddi maliyetlere katlanmak durumundadır. Gelişmiş- gelişmemiş ülke ayrımları yerini bilgi üreten ve bilgi ithal eden ülke ayrımına bırakacaktır. Bilgi üretimi ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış takımlar kurulmalıdır.

17 Değişimin çok hızlı olduğu bir dönemde yaşıyoruz.
Gelişim İçin Bilgi Değişimin çok hızlı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. “Bilgili insan” yerine de “bilgilenen ve sürekli öğrenen insan” tanımı yapılıyor. İnternetin getirdiği avantajlar ile bilgiye herkes ulaşabiliyor. Bu noktada bilginin yönetimi ve doğruluğu önem kazanıyor.

18 Hayat Boyu Sürekli Öğrenim
Hayat Boyu Sürekli öğrenim, kişisel, sosyal ve resmi amaçlı öğrenimin yanı sıra çalışma amaçlı öğrenimi de kapsamaktadır. Hayat boyu öğrenim, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapmayı gerektirir.

19 Hayat Boyu Sürekli Öğrenmenin Hedefi
Hayat Boyu Sürekli Öğrenme; Okul öncesi dönemden emeklilik sonrası döneme kadar tüm yetenek, ilgi, bilgi ve nitelikleri kazanma ve yenilemeyi içerir. Böylelikle her vatandaşın bilgi tabanlı topluma uyum sağlayabilecek bilgiye erişmesi, sosyal ve ekonomik hayatın her alanına aktif katılım sağlamasını teşvik ederek kendi geleceğini daha iyi kontrol edebilmesini sağlamayı hedefler.

20 Gelişim İçin Oku ve Öğren
“Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir, ilerleyemediğiniz taktirde gerilersiniz.” Çin Atasözü Gençliği anlamaz hale gelmişseniz, istikbaliniz kararıyor demektir.

21 Bilmediğin Şeyin Peşine Takılma
“Senin için hakkında bir bilgi hasıl olmayan şeyin ardına düşme, çünkü kulak, göz, kalp: bunların herbiri bundan mes’uldür.” (İsra: 17/36) En korkunç hâkimiyet, bilgisizliğin hakimiyetidir.

22 İyiliklerde Acele ediniz
“Orijinal bir fikir ürettiğinde, hemen uygulamaya geç. Yoksa önce heyecanını kaybedersin, sonra onu başkalarında görürsün.” “Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.” Chesterfield Bilgiyle dirilenler ölmez. (Hz. Ali)

23 Bilgi ve Okuma Okumaksızın çağın bilgi ve kültür birikiminden haberdar olunamaz. Teknoloji, okumanın yerini tutamaz. Okumak kendimizi, duygularımızı, dünyamızı tanımayı ve düşüncemizi zenginleştirmeyi sağlar.

24 Okumak Beynin ve Ruhun Gıdasıdır
Okumak, öğrenmenin asgari şartıdır. Sağlıklı düşünebilmek ve düşünce üretebilmek için doğru bilgiye ihtiyaç vardır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma hastalığından sağlıklı bilgi ile şifa bulunulabilir. Okuma, beyne ve ruha gıdadır. Seyretme hastalığı bizi maskara haline çevirebilir. Okumaksızın gelişim olmaz. Kitabımızın ilk cümlesinin “oku” emriyle başlaması bu açıdan dikkate şayandır.

25 Cehalet hastalığının şifası kitaptır.
Anadolu’ da bir insana “kitapsız” demek en büyük hakaret sayılır. Cehalet hastalığının şifası kitaptır.

26 Kalkınma Bilgi İle Olur
Bilgi toplumu olma yolunda halkın okuma alışkanlığını özendirecek tedbirler alınmalıdır. Bu bağlamda kütüphaneler ve kitaplıklar çağdaş hale getirilmelidir. Bilgili ve özgüvenli olmanın yolu okumaktan geçmektedir. Okuma düzeyi düşük bir ülkede, gerçek kalkınma olmaz!

27 Niçin Okumalı ve Öğrenmeliyiz?
1- Hayatta başarılı ve mutlu olmak, 2- Ailenize vefa borcunuz, 3- İyi bir iş bulmak, saygıdeğer bir kişi olmak, 4- İyi bir eş bulmak, güzel bir aile kurmak, 5- Vatan, millet ve insanlığa faydalı olmak, 6- Geleceğiniz, hayalleriniz ve kendiniz için mi? Yoksa HEPSİ için mi?

28 Okuma Eksikliğinin Sebepleri
1 - Aile'de, kitaplık geleneğimizin olmayışı, 2 - Kitap almak isteyenlerin satın alma güçlerinin kısıtlı olması, 3 - Eğitim sistemimizin okuma alışkanlığı kazandıracak programlardan yoksun olması, 4 - Okuyan, bilgili, kültürlü insanların, "paran kadar, güzelliğin kadar, ün'ün kadar" vb. niteliklere tercih edilmesi, 5 - Kitle iletişim araçlarının, okumayı değil, izlemeyi özendirecek tutum ve davranışlara yönelmesi, 6 - Belli çıkar gruplarının, okuma eylemi sonucunda oluşacak toplumsal olaylardan rahatsız olacağı düşüncesini taşıması, 7 - Kitabın hayatî bir ihtiyaç kabul edilmeyişi, lüks bir harcama olarak görülmesi, 8 - Kütüphanelerin cazibe merkezi olamayışı

29 Bilgi ve Mutluluk Bilgili olmak, mutluluk için önemli bir avantaj sağlar. Bilgili bir insanın mutlu olma şansı daha yüksektir. “İyiliğin bilgisine sahip olmayana bütün diğer bilgiler zarar verir.” Montaigne

30 Toplum ve hayat değişim halindedir.
Bilgi Toplumu ve AR-GE Bilgi toplumu ülkelerde eğitim ve AR-GE çalışmaları önemlidir. Toplum ve hayat değişim halindedir. Bu noktada eğitim ve okumaya ihtiyaç vardır.

31 Değerimizi ilgilerimiz belirler!
Yarım asırdır gelişen şehirleşme bizde “eğitim” konusunda talep patlaması yarattı. Eski yarısı boş sınıfların yerini tıklım tıklım dolu sınıflar aldı. Üniversite hayatı da gelişiyor. Böylece diplomalılarımız hızla arttı ama kitap okuma alışkanlığımız o kadar artmadı! “Okumayı çok istiyorum ama elime kitap alınca uyku basıyor, başım ağrıyor” diyenlerimiz çoktur; çünkü bizi başka şeyler meşgul ediyor!

32 İnternet ve Kitap Şarttır
İnternetten yararlanabiliriz. Ama kitabın zihne kazandıracağı ‘disiplin’i internet kazandıramaz. Kitap şarttır!

33 Gerçek Bilgi Eskimez Bilginin dünyadaki bütün maddi varlıklardan çok daha çabuk eskimeye başladığı yepyeni bir süreçteyiz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünyada son otuz yılda üretilen bilgi ondan önceki 5000 yılda üretilen bilgiden kümülatif olarak daha fazla.

34 ÖĞRENDİKLERİMİZİN ... ÖĞRENME OKUMA 1% TATMA 2% DOKUNMA 4% KOKLAMA 10%
83% TATMA DOKUNMA KOKLAMA DUYMA OKUMA ÖĞRENME

35 Okuyarak Dinlen ve Öğren
Okumak, öğrenmenin asgari şartıdır. Sağlıklı düşünce üretebilmek için doğru bilgiye ihtiyaç vardır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma hastalığından kurtulmalıyız. Okumayla, dinlenirken öğrenebiliriz.

36 yanlış bir bilgiyi, doğrusuyla değiştirmektir.”
“Öğrenmenin en zoru, yanlış bir bilgiyi, doğrusuyla değiştirmektir.” Peter F. Drucker

37 Okuma Seviyemiz Bir Japon, yılda 25 kitap okuyor, Bir İsveçli, yılda 10 kitap okuyor, Bir Fransız, yılda 7 kitap okuyor. Türkiye'de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okuyor. Ancak ülkemizde 95 kişiye 1 kahvehane, ama kişiye 1 kütüphane düşüyor.

38 Okumayı İçselleştir İnsanın içinden harekete geçmeyen hiçbir etkinlik daimi olmaz. Kişi kendisi ihtiyaç duyarsa okur . Ödev, ortam ve kontrol alıştırma noktasında işe yarayabilir.

39 Kitaplar diyor ki;; Bize sorun cevap verelim. Biz size soru sormayız. Sadece bilgi veririz. Size kızmayız, yorulmayız, uyumayız. Bize her zaman müracaat edebilirsiniz.

40 Seyretme! Oku! Seyreden bir toplum olma tehlikesi büyüyor… Okumayıp seyredenler seyirlik olurlar…

41 Bilimsel Gelişim ve Okuma
Okumaksızın Bilimsel Gelişim olmaz. İnsanî bir davranış olan okumayı öğrenmek en güç sanattır. “Okuma alışkanlığı", bilgilenme ve estetik değerler kazanma süresidir.

42 Gazete, Dergi ve Kitap Okuma
Gazete, Dergi ve Kitap Okuma alışkanlıklarımız çok düşük… Basılan kitap sayısı nicel ve nitel olarak memnuniyet verici değil…

43 Ders Kitabı ve Okuma Okuma alışkanlığı Ders Kitabı seviyesinde kalma tehlikesi… Okuma beynin gelişmesini sağlar.

44 Okumayı ihmal edenler istenilen gelişim ve açılımı sağlayamaz.
Günlük Okuma Saati Günlük Okuma Saati, Kişiler ilgi alaka ve durumlarına göre belli bir saat okuma alışkanlığı kazanmalıdır. Okumayı ihmal edenler istenilen gelişim ve açılımı sağlayamaz.

45 İnsan Çalışırsa Kazanır
“Ve insana ancak çalışıp çabaladığı vardır. “Hakıykaten insan için kendi çalışdığından başkası yokdur. “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. “That man can have nothing but what he strives for” NECM (53) suresi ayet 39

46 “Açlık yemekle, bilgisizlik okumakla giderilir.”
Okumaya vakit ayır, okuma bilginin pınarıdır. Duaya vakit ayır, dua güç anlarda direnmenin desteğidir. Sevmeye vakit ayır, sevme yaşamı tatlı kılan şeydir. (İzzet Baysal)

47 Dünyadaki medeniyetler kültür zenginliğinden doğar
Dünyadaki medeniyetler kültür zenginliğinden doğar. Çünkü medeniyetin kaynağı kültür, kültürün kaynağı bilgi, bilginin kaynağı ise kitaptır.

48 İlim ve eğitim için, arı gibi çalışkan olmak gerekir.
“İlim müminin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa oradan alır.” “İlim Çin’de de olsa arayınız.” Eğitim ve ilim için gurbet şart gibidir. Birçok alimin hayatında gurbet vardır. “İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, Bu nice okumaktır.” Bilgi ve değerlerimize uygun yaşamalıyız.

49 Bilgi ve Gazete Manşetleri
Bilim adamlarının ve öğrencilerin ne yaptığı, ne ile meşgul olduğu, o dönemin toplumları için önemlidir. Bilim ve bilgi yüzyılı olarak pek iftihar ettiğimiz günümüz gazetelerinin birinci sayfalarının hangi konulara ayrıldığı sanırım karşılaştırma için bir ölçüt olabilir.

50 Öğrenme 3 aşamadan oluşur:
Bilgiyi almak Bilgiyi işlemek ve kullanılabilir hale getirmek Bilgiyi saklamak, pekiştirmek ve gerekli olduğunda kullanmak

51 Tam olarak NE öğrenilecek Bu öğrenmedeki AMAÇ nedir?
Okuma ve Öğrenme Tam olarak NE öğrenilecek Bu öğrenmedeki AMAÇ nedir? Bu konuyu EN İYİ NASIL öğrenebilirim? NEREDEN başlamalı NEREDE bitirmeliyim?

52 Günde 5 lira verip sigara alan bir kişi senede 1825 lira ödemektedir.
Bir insanın 50 yıl sigara içtiğini düşünürsek bu meblağ 91 milyar 250 milyon’u bulmaktadır. Bu meblağı kitaba yatırsa bir ömür boyu yaklaşık 20 bin kitaplıklı bir kütüphane kurar.

53 Ne Okuyacağız Sağlam Kaynaklara Dayalı Bilgi,
Metotlu, Sistematik Düşünme, Prensipli ve Düzenli Yaşama, Disiplin ve İrade Kontrolü, Hayatın bir parçası haline gelebilmesi için okumak şarttır.

54 Hayat Boyu Sürekli Eğitim
“İlim öğrenmek, her erkek ve kadın için gereklidir.” İlmihal bilgilerini öğrenmeksizin, hatasız bir İslâmi hayat yaşamak mümkün değildir. Son zamanlarda UNESCO tarafından bir ihtiyacı karşılamak üzere gündeme getirilen “Herkes İçin Eğitim”in patenti, biz farkında olmasak da gerçekte Hz.Muhammed (s.a.v.)’e aittir.

55 Okuyan ve Çalışan Kazanır
Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir. (Necm Suresi, 53/39-40). Çalışmak için yeterli zamanımız hep vardır. Yeter ki, doğru kullanmasını bilelim. “Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul.” İnşirah Suresi, (94): 07 Bilgi, güve gibidir . Paylaşılmadıkça insanı yer bitirir .

56 “Aylar yıllar tez geçer,
Bilirsen Sözün Geçer “Aylar yıllar tez geçer, Vaktinde eken biçer. Cahil kalsan kim bakar, Okursan sözün geçer.”

57 Farabi, ibn-i Sina, Gazali, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Edip Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi, Fuzuli, Baki, Pir Sultan Abdal vb. değerlerden haberdar mıyız? Hoş görü deryası Mevlana’nın Mesnevisini, Sevgi çağlayanı Yunus’un Divanını kaçımız okuyup özümsemiştir? Hacı Bektaş-ı Veli’nin fikirlerini kaçımız biliriz?

58 Bilgi Kullanabilene Güç Verir
Bilgi, güç demektir. Eğer kendinizi şartların kurbanı gibi hissetmek yerine, geleceğe doğru ağır ama emin adımlarla ilerleyenlerden olmak istiyorsanız, onlardan geri kalmamalısınız. Artık bir kadın için çocukları veya bir erkek için iş yoğunluğu bahane değildir. Bilginizi güncellemek zorundasınız; yeni bir şeyler öğrenmek için ise hiçbir zaman çok geç değildir.

59 “İnsan kıyafetiyle ağırlanır, bilgisiyle uğurlanır.”
Eğitim ve Bilgi Güçtür Bilgi ve eğitimin gücünü kullanabilenlerin önünde durmak mümkün değildir. Doğru eğitim ve bilgi verimli ve başarılı bir hayat için kaçınılmazdır. “İnsan kıyafetiyle ağırlanır, bilgisiyle uğurlanır.”

60 Sürekli Eğitim (Ömür Boyu Eğitim)
Beşikten mezara kadar, ilim öğrenmeye çalışınız. Öğrenmenin yaşı ve başı yoktur. Cehalet, insanda öğrenme ihtiyacı bitince başlar. Günümüz eğitim anlayışının önemli değerlerinden olan “sürekli eğitim”in temellerini de aslında İslâm Peygamberi (s.a.v.) atmıştır.

61 Okuma ve öğrenmeyi sevmek,
Öğrenme zevki Okuma ve öğrenmeyi sevmek, hayattaki can sıkıcı saatleri güzel anlarla değiştirmeyi sağlar.

62 İnsanın bilgisini, görgüsünü ve kültürünü artırır.
KİTAP OKUMAK İnsanın bilgisini, görgüsünü ve kültürünü artırır. Kelime dağarcığını zenginleştirip, konuşma kabiliyetini güçlendirir. Düşünme, fikir üretme, anlama, kavrama ve muhakeme etme melekesini kazandırır.

63 An’ı Yaşamak ve Değerlendirmek Live the time as end!
Dün geçti. Yarın belirsizdir. Bugün sana verilen bir hediyedir. Her anı son zaman gibi değerlendir! Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. Thats why its called the present!

64 Katılımınız İlginiz ve Sabrınız “Okuyan Silvan” Okuyalım Okutalım
Hayat Boyu Sürekli Okuyup, Öğrenen Bir İnsan ve Toplum Olma Dileklerimizle… Silvan Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi Sunar Sundu Katılımınız İlginiz ve Sabrınız “Okuyan Silvan” Okuyalım Okutalım Teşekkürler


"İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları