Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Matthew LeBleu Prepared by: Matthew LeBleu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Matthew LeBleu Prepared by: Matthew LeBleu"— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Matthew LeBleu Prepared by: Matthew LeBleu
AKBANK Hazırlayan: Matthew LeBleu Prepared by: Matthew LeBleu

2 Tarihçe (The history of Akbank)
Akbank, 1948 yılının Ocak ayında Adana’da, bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuştur. Zaman içerisinde gelişim göstererek büyüyen Banka’nın İstanbul’daki ilk şubesi 14 Temmuz 1950 tarihinde Sirkeci’de açılmış, 1954 yılında ise Genel Müdürlük İstanbul’a taşınmıştır. Şube sayısını hızla artıran Akbank, 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçmiştir. Banka’nın ilk yurtdışı temsilciliği Almanya’nın Frankfurt şehrinde açılmıştır. 1983 yılında ise, daha sonra adı Sabancı Bank olarak değiştirilen ve yurtdışında kurulan ilk Türk özel sektör bankası olan Ak International Ltd.’i hizmete açmıştır. 1996 yılında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1998 yılında Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2000 yılında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Özel Bankacılık Bölümü ve 2003 yılında Ak Emeklilik A.Ş.’yi kuran Akbank, 2002 yılında Akbank N.V. Hollanda’yı hizmete açarak, yurtdışı ağını genişletmiştir. Akbank 2005 yılında Ak Finansal Kiralama A.Ş.’yi de bünyesine katmıştır. Mart 2006’da Ak Emeklilik, Aksigorta’ya satılmıştır.

3 The history of Akbank In January, 1948 in Adana, Akbank was founded to provide financing in the region for the cotton manufacturers. The first department of the bank which has expanded by improving in the course of time was opened on July 14th 1950 in Sirkeci and in 1954, the head office was moved to Istanbul. Akbank, which has dramatically increased its branches and automated all of it's banking processes. While the first abroad agency was opened in Frankfurt, Germany. Ak, which is the first Turkish private sector bank in Turkey, then had it's name changed to Sabancı bank, was opened overseas as 'Ak International Ltd'. Akbank, which established Ak retirement A.Ş in 2003, AK investment securities in 1996, AK investment company in 1998, Ak portfolio management and private banking department in 2000 , expanded its foreign branch by taking it's sevice AKBANK N.V to Holland . AKBANK incorparated with AK financial renting A.Ş in AK retirement was sold to Aksigorta in march,2006

4 Akbank’ın kuruluşu (The establishment of Akbank)
I. Dünya Savaşı’ndan sonra, Hacı Ömer Sabancı, Adanalı sanayici Ahmet Sapmaz ve Bekir Sapmaz kardeşler, Adana’nın sanayi kuruluşu Milli Mensucat’ın sahipleri dört işadamı Nuh Naci Yazgan, Nuri Has, Mustafa Özgür ve Seyit Tekin ile ile birlikte bir banka kurmaya karar vermişlerdi. Kurucuların hepsi, Adana’da yaşayan Kayserili işadamları idi. Amaçları bölgenin pamuk üreticilerine finansman sağlamaktı. Banka, 12 Nisan 1947 tarihinde "Adana-Kayseri Bankası" adıyla finans sektöründe yerini aldı. İki şehrin baş harfleri nedeniyle "Akbank" adıyla anıldı. Bu isim, aynı zamanda bölgede yetişen pamuğu temsil ettiği için seçilmişti. Tek şube ile küçük bir mahalli banka olarak kurulan Akbank, o dönem faaliyette olan dört bankanın en küçüğü idi. Akbank’ın kurucu ortakları ve hisseleri şöyleydi: Nuri Has (%15), Hacı Ömer Sabancı (%15), Nuh Naci Yazgan (%15), Mustafa Özgür (%15), Ahmet ve Bekir Sapmaz (%15), Seyit Tekin (%5). Kurucu ortaklardan geriye kalan %20’lik hissenin Adanalı ve İstanbullu itibarlı işadamlarına satılması için kota konuldu. %10 hisse Adanalı işadamlarına, %10 hisse ise İstanbullu iş adamlarına ayrıldı. Bu hisselerin de satılması ile 83 işadamı bankanın kurucu ortaklar heyetinde yer aldı. Banka’nın İstanbul’daki ilk şubesi 14 Temmuz 1950 tarihinde Sirkeci’de açıldı, 1954 yılında ise Genel Müdürlük İstanbul’a taşınmıştır. Kurucu ortaklar bankayı 1962 yılına kadar yönettiler. Yönetim Kurulu başkanlığını ortaklardan Seyit Tekin’in oğlu İbrahim Tekin yürüttü. 1962’de Sabancı Ailesi bankaya hakim oldu. İş Bankası eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dallı, Akbank’ın yönetim kurulu başkanlığına getirildi yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçti. Banka’nın ilk yurtdışı temsilciliği Almanya’nın Frankfurt şehrinde açıldı.

5 The establishment of Akbank
After world war I , Hacı Ömer Sabancı , The brothers, industrialists Ahmet Sapmaz and Bekir Sapmaz who are from adana , decided to establish a company with Nuh Naci Yazgan, Nuri Has, Mustafa Özgür and Seyit Tekin who owns Adana Industry Milli Mensucat. All of the founders were people who are from Kayseri and liveds in Adana. Their purpose was to support finance for productors of cotton. The bank took its place in finance sector as 'Adana-Kayseri Bank ' on 12 April It was named as 'Akbank' due to the first letters of these cities. This name was also chosen since it represented the cotton which grows in that region. Akbank which was established as small, local bank with only one branch, was the smallest one which was active in that period. Akbank's co-founders and shares are as followed: Nuri Has (15 %), Hacı Ömer Sabancı (15 %), Nuh Naci Yazgan (15 %), Mustafa Özgür (15 %), Ahmet ve Bekir Sapmaz (15 %), Seyit Tekin (5 %). Quota was put in order for the share of 20% which was left from the co –founders to be sold to business men who were from İstanbul and Adana. 10 % of the shares were spared to business men who were from Adana , also 10 % of the shares were spared to business men who were from İstanbul. And with the sale of these shares ,83 business men took their place in co-founders committee of the bank. The first department of the bank which has expanded by improving in the course of time was opened on July 14th 1950 in Sirkeci and in 1954, the head office was moved to Istanbul The co-founders managed the bank till the year of İbrahim tekin, who was the son of one of collaborators Seyit Tekin , conducted management presidency. In 1962, the family Sabancı dominated the bank. İş Bankası's previous president Ahmet Dallı became a part of Akbank's board of directors. In the year 1963 all banking processes became automated and the first abroad agency was opened in Frankfurt, Germany.

6 Vizyon (Akbank’s vision)
En mükemmel bankacılık deneyimini yaşatarak ve Türkiye’nin büyümesini destekleyerek kalıcı lider olmak. The vision To become a sustainable leader by rendering excellent banking experience and supporting Turkey’s growth.

7 Misyon (Akbank’s mission)
Üstün nitelikli insan kaynağının paydaşlarına sürekli büyük değer yarattığı en beğenilen Türk şirketi olmak. The mission To become the most admired Turkish company continuously delivering great value to its stakeholders via its highly skilled human resource.

8 Stratejik Hedefler (Strategic goals)
Uzun vadede sürdürülebilir özkaynak getirisini asgari %16-18 aralığında gerçekleştirmek Kritik pazar paylarında Türkiye'nin lider bankası konumunda olmak Türkiye'nin müşteri deneyimi ve memnuniyeti açısından en iyi bankası olmak Türkiye'nin en değerli bankası olmak Strategic Goals Achieve a long-term sustainable return on equity of at least 16-18%, Be the leading bank in Turkey in terms of critical market shares, Be the best bank in Turkey in terms of customer experience and satisfaction, Be the most valuable bank in turkey.

9 Güçlü Temeller (Strong foundations)
Türkiye'nin en değerli banka markası Turkey’s most valuable bank brand Türkiye'nin en değerli şirketlerinden One of Turkey’s most valuable companies Başarılı uygulamalar ile uzun dönemli stratejik yönetim Long-term strategic management with successful implentations Türkiye geneline yayılmış 961 şube ve ileri teknoloji dağıtım kanalları 961 branches all over Turkey and high-tech distribution channels Sektörde pek çok ilki başlatması ile Türkiye'nin yenilikçi gücü The innovative power of Turkey with countless firsts in the sector

10 Kalıcı ve yaygın fonlama tabanı
A stable and extensive broad funding base Sürdürülebilir kârlılık ile yüksek özkaynak ve aktif getirisi Substainable profitability as well as high return on equity and assets %17,9 sermaye yeterlilik oranı ile güçlü sermaye yapısı A robust capital structure with a capital adequacy ratio of 17.9% Yüksek aktif kalitesi, çok düşük takipteki krediler oranı; %1,2 Superior assest quality with a low non-performing loans ratio of 1.2% %2,0 operasyonel gider/aktif rasyosu ile yüksek verimlilik High level of efficency with an operational costs/assests ratio of 2.0% Düşük kaldıraç oranı ile kredilerde daha güçlü büyüme avantajı Potential for faster growth in lending thanks to low leverage Türkiye'de verilebilecek en yüksek bireysel ve finansal güç notları Highest financial viability and financial strangth ratings that can be assigned in Turkey

11 Mevcut Kariyer Planı (The present career plan)
Genel Müdür – General Manager CEO Genel Müdür Yardımcısı – General Managers Assistant Müdür – Supervisor Yönetici – Manager Yönetici Yardımcısı – Manager’s assistant Yönetici Adayı – Excecutive cadidate Müfettiş Yardımcısı – Inspector’s assistant Teftiş Kurulu – Internal Auditor

12 Akbank’ın yönetim kurulu üyeleri (Akbank’s excecutive board members)
Suzan Sabancı Dinçer – Yönetim kurulu başkanı ve Murahhas üye Chairman and Executive board member Erol Sabancı – Yönetim Kurulu Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Danışmanı - Üye Honorary Chairman and Consultant to the Board – Board Member Hayri Çulhacı – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Vice Chairman and Executive Board Member Özen Göksel – Murahhas Üye Executive Board Member James Charles Cowles – Üye Board Member Hikmet Bayar – Üye

13 Yaman Törüner – Üye Board Member Aykut Demiray – Üye Kaan Terzioglu – Üye Hakan Binbaşgil – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Board Member and CEO Teftiş Kurulu - Internal Auditor Eyüp Engin – Teftiş Kurulu Başkanı Head of Internal Audit

14 Ortaklık Yapısı (The partnership structure)
30 Haziran 2013 itibariyla %48,8 Sabancı Holding, ilişkili kuruluşlar ve Kişiler %9.9 Citigroup %41.3 halka açık kısım. Toplam: 100 As of June 30th 2013 48.8% Sabancı Holding, Related Foundations and people. 9.9 % Citigroup 41.3% Accessible to the Public. Total: 100

15 Bağlı Ortaklıklar (Affiliated Partners)
Akbank’ın 6 iştiraki bulunmaktadır. Ak Finansal Kiralama A.Ş. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Akbank N.V. Akbank AG Akbank Dubai Limited Akbank has 6 affiliated partners. AK Financial Leasing A.Ş AK Investment Securities A.Ş AK Management of Portfolio A.Ş Akbank N.V Akbank AG Akbank Dubai Limited

16 Sosyal Sorumlukluk (Social responsibility)
Küresel İlkeler Sözleşmesi, Akbank tarafından imzalanmıştır. Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır. Kurucu hisselerini geri satın alan ilk bankadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni faaliyet raporunda duyuran ilk bankadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni web sitesinde duyuran ilk bankadır. Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporu’nu yayımlayan ilk bankadır. Mevduat bankaları arasında GRI standartlarına göre sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan ilk bankadır. Karbon Saydamlık Projesi Cancun Bildirisi REC (Bölgesel çevre merkezi ) Global Compact agreement was signed by Akbank. AKBANK is the first bank which explained the dividend policy It is the first bank which bought back the founder' shares It is the first bank that announced the principles of institution management in an activiy report. It is the first bank that announced the principles of institution management on web page. It is the first bank that published the report of global compact aggreement It is the first bank which published the sustainability report according to the GRI standarts among deposit banks. Carbon Disclosure Project Cancun Communique REC (Regional Environment Center)

17 Kültür - Sanat faaliyetleri (Culture – Art activities)
Akbank Sanat Akbank Çocuk Tiyatrosu Akbank Caz Festivali Akbank Kısa Film Festivali Uluslararası İstanbul Film Festivali Salvador Dali Sergisi Rodin Sergisi Cirque du Soleil Akbank art Akbank children’s theatre Akbank Jazz festival Akbank short film festival International Istanbul film festival The exhibition of Salvador Dali The exhibition of Rodin Cirque du Soleil

18 Sponsorluklar (Sponsorships)
Uluslar arası İstanbul Film Festival International Istanbul Film Festival Contemporary İstanbul Contemporay Istanbul Rodin Sergisi The Rodin Exhibition İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali A Surrealist in Istanbul: Salvador Dali Exhibition “Rüya gibi… Ama senin düşlediğin değil!” “A Dream… But not yours!” Akbank İstanbul Film Festivali’nin tanıtımı için hazırladığı reklam filmi ile “tüm duyguların destekçişi” olduğunu vurguluyor. Akbank made an advertisment for Istanbul Film Festival called “tüm duyguların destekçişi”

19

20 Becoming a part of Akbank
Akbank'lı Olmak Akbank'ın en büyük yatırımı "insan"dır. Güvenli, istikrarlı, sağlam, en iyi teknolojiyi kullanan bir yapı içerisinde, çalışkan, dinamik, yaratıcı, inisiyatif sahibi, yasalara uyan, dürüst Akbank'lılar arasına katılabilmek bir ayrıcalıktır. Gelin, bu ayrıcalığı siz de yaşayın Becoming a part of Akbank Akbank's largest investment is ''people''. It is privilege to join Akbank community which is reliable, consistent, steady, hardworking, dynamic, creative, iniative owner and law-abiding. Come and experience this privilage.


"Hazırlayan: Matthew LeBleu Prepared by: Matthew LeBleu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları