Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARKA ŞEHİRİSTANBUL. Dünya Değişiyor... Neden Marka Şehir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARKA ŞEHİRİSTANBUL. Dünya Değişiyor... Neden Marka Şehir?"— Sunum transkripti:

1 MARKA ŞEHİRİSTANBUL

2 Dünya Değişiyor...

3 Neden Marka Şehir?

4 AT Kearney – Global Cities İ ndex 2012: 37/66 PwC / PFNYC – Cities of Opportunity 2012: 24/27 The Economist / Citi - Global City Competitiveness 2012: 74/120 Qatar Financial Centers Authority - Global Financial Centers Index 2011: 71/75

5 Control your own destiny or someone else will... Kaderinize kendiniz yön verin, yoksa başkaları verecektir...  Jack Welch Control your own destiny or someone else will... Kaderinize kendiniz yön verin, yoksa başkaları verecektir...  Jack Welch

6 Marka Şehir Nedir? DÖRT ANA UNSUR SERMAYE (CAPITAL) N İ TEL İ KL İ İ Ş GÜCÜ (SKILLED WORK FORCE)TUR İ ST VEYA Z İ YARETÇ İ (TOURISTS) YARATICI SINIF (CREATIVE CLASS)

7 GİSP Faaliyetleri 1.Marka Şehir Toplantısı 1  Aralık 2012 2.Marka Şehir Toplantısı 2  Nisan 2013 3.Marka Şehir Toplantısı 3 (ERTELEND İ )  Haziran 2013 4.PFNYC (Partnership for New York City) Görüşmesi  Eylül 2013, NY

8 PFNYC  We are a private, independent and not-for-profit civil society platform made up of business leaders, professionals and entrepreneurs committed to Barcelona and its future.  Our mission is to make Barcelona one of the most attractive cities in the world for business and talent. To do this we provide practical solutions to improve the overall competitiveness of Barcelona and implement these under our leitmotiv of “make it happen".  Berlin Partner for Business and Technology is Berlin’s corporation for investment promotion and location marketing.  As a public-private partnership, the corporation is supported by powerful partners – 236 companies and scientific institutes are currently part of the “Berlin-Partner Network.”

9 Marka Şehir Toplantısı 2 1.Genel Kurul 2. İ zleme Komitesi 3.G İ SP Çalışsın... 1.Uzun Vadeli Hedef: İ stanbul’un Rekabet Gücünü Arttırmak için Çalışacak Geniş bir ‘Özel Sektör Birlikteli ğ i’ 2.Marka Şehir: 4 Ana Unsur 3.Marka Şehir De ğ erlendirme Kriterleri 4.Organizasyon ve Strateji

10 Organizasyon 1.Yatırım Komisyonu – Sermaye Çekme Potansiyeli Yatırım Ortamının İ yileştirilmesi, vs. 2.Yaşam Kalitesi Komisyonu – Nitelikli İ şgücünü Çekme Potansiyeli Altyapı, çevre, sürdürülebilirlik, vs. 3.Turizm Komisyonu – Ziyaretçi Çekme Potansiyeli Konaklama Kalitesi, Yeme- İ çme Olanakları, vs. 4.Kültür-Sanat-Spor Komisyonu – Yaratıcı Sınıfı Çekme Potansiyeli Sosyal ve kültürel yaşam, spor alanlarındaki imajımız, vs.

11 Organizasyon – devamı... 5.Ekonomi ve Strateji Komisyonu Ekonomik Güç, Global Entegrasyon, Demokrasi vs. 6.Demografi ve Beşeri Sermaye Komisyonu İ nsan Kayna ğ ı ve Kalitesi, Teknolojik Olanaklar, vs. 7.Tanıtım ve Pazarlama Komisyonu Tanıtım Stratejisi, Materyalleri, vs.

12 Stratejik Yol Haritası 1.Organizasyonel Yapının Oluşturulması Tüm komisyoların işlevsel hale getirilmesi Di ğ er Sektörlerin de devreye girmesi 2.Yapının Bir Bütün Halinde Hareket Edebilmesi Tüm komisyonların hedeflerini belirlemesi ve projelerini belirlemesi Tanıtım Faaliyetlerinin Başlaması 3.Kamunun Devreye Girmesi Yapının Kamu ile ortak hareket etmesinin sa ğ lanması 4.Projelerin Devreye Sokulması Bütünlük içinde projelerin hayata geçirilmesi Kamu ile ortak hareket Özel Projeler için ‘Fon’ veye Finansman Yaratılması


"MARKA ŞEHİRİSTANBUL. Dünya Değişiyor... Neden Marka Şehir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları