Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADIN ÇALIŞMALARI. EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü KadIn ÇalIşmalarI Anabİlİm DalI (12 Ağustos 1999)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADIN ÇALIŞMALARI. EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü KadIn ÇalIşmalarI Anabİlİm DalI (12 Ağustos 1999)"— Sunum transkripti:

1 EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü KadIn ÇalIşmalarI Anabİlİm DalI (12 Ağustos 1999)

2 KADIN ÇALIŞMALARI

3 Kurucu Başkan: Prof. Dr. Günseli İşçi 1999 - 2010

4 Prof. Dr. Solmaz Zelyüt Mart 2010 – Mayıs 2014 Prof. Dr
Prof. Dr. Solmaz Zelyüt Mart 2010 – Mayıs 2014 Prof. Dr. Dilek Direnç Mayıs 2013 – Ocak 2014

5 Öğretim Üyelerimiz

6 Prof. Dr. Nuran Şahin Arkeoloji • Antik Dönemde Kadın Kimliği
• Antik Dönemde Kadın ve Üretim • Antik Dönemde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın I-II • Antik Dönemde Sosyo-ekonomik Yapı ve Kadın Meslekleri

7 Prof. Dr. Solmaz Zelyüt Felsefe Feminist Teoriler I - II
Felsefe ve Feminizm - Cinsiyet Teorileri - Ethik ve Cinsiyet

8 Prof. Dr. Dilek Direnç İngiliz Dili ve Edebiyatı
Karşılaştırmalı Kadın Edebiyatı Kadın Yazarlar ve Edebiyat Geleneği Çağdaş Kadın Edebiyatı I - II

9 Prof. Dr. Dilek Takımcı Radyo Televizyon ve Sinema
Medya ve Toplumsal Cinsiyet Medyada Toplumsal Cinsiyet Stereotipleri ve Beden İmajı Kadın ve Görsel Medya - Feminizm ve Sinema

10 Prof. Dr. Jülide Kesken İşletme
Feminist Teori ve Eleştirel Yönetim Teorisi Bağlamında Yönetim ve Kadın

11 Prof. Dr. Konca Yumlu Radyo Televizyon ve Sinema
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri

12 Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya
Türk Dili ve Edebiyatı Dilin Cinsiyeti Osmanlı Edebî Metinlerinde Erotizm Osmanlı Edebî Metinlerinde Cinsiyet Kimliği ve Cinsiyetçilik Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Cinsiyet Rolleri

13 Doç. Dr. Nevin Koyuncu İngiliz Dili ve Edebiyatı
Antik Yunan Tiyatrosunda Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Temel Kavramlar ve Temalar Toplumsal Cinsiyet ve Tiyatro Toplumsal Cinsiyet ve Edebi Tür

14 Doç. Dr. Aylin Nazlı Sosyoloji Beden Kadın Toplum Seminer Dersi
Sosyolojik Bakıştan Yöntem Sosyolojik Analizin Eşiğinde Beden ve Kadın

15 Yard. Doç. Dr. Gülgün Meşe Psikoloji Toplumsal Cinsiyet Rolleri
Bağlanma, Çekim ve Yakın İlişkiler Cinsiyet ve Sosyal Psikoloji Grup içi ve Gruplar arası İlişkiler

16 Yard. Doç. Dr. Nilsen Gökçen
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ekofeminizm Dünya Edebiyatından Kadın Karakterler Eko-Feminist Okumalar Edebiyatta Anne- Kız İlişkileri

17 Doç Dr. Lale Kabadayı Radyo Televizyon ve Sinema
Türk ve Dünya Sinemasında Kadın

18 Önceki Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Serap Yılmaz ( …)

19 Önceki Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Melek Göregenli Prof. Dr. Neşe Özgen Prof. Dr. Nevzat Kaya Doç Dr. Hale Okçay Yard. Doç. Dr. Gül Eryüksel

20 Toplam öğrenci : 63 Tamamlanmış Tez : 28 Hali hazırda öğrenci : 35 Son 3 yıla kadar kontenjanımız 5 iken artık 15 oldu. Her yıl program açma imkanımız yokken artık var. Ayrıca bu yıl 25 kontenjanla tezsiz program da başlatıyoruz.

21 EKAM ve KADIN ÇALIŞMALARI

22 Tezler Sıla Çadırcıoğlu
“Hukuksal Açıdan Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet; 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un İzmir Mahkemelerindeki Uygulaması” Ayişe Savaşçı “Sendikalarda Cinsiyet Ayrımcılığı” Özlem Değerli “Ekolojik Denge ve Kadının, Geleneksel ve Cinsiyetçi Rolleri Arasındaki Farklılaşmalar” Aslı Elgün “Toplumsal Cinsiyetin Oluşturulmasında Antik Yunan Mitolojisindeki Erkek Arketiplerinin Kullanımı: Erkek Magazin Dergileri Yönelik Bir İnceleme” Eda Özlü “Francis Ford Copolla’nın Bram Stoker’s Dracula Adlı Filminde Apollon Dionysos Dikotomisi” Feza Onurgil “Adalet Ağaoğlu ve Orhan Pamuk’un Romanlarında Cinsiyet Rolleri ve Bilişsel Çelişkiden Kurtulma Yöntemlerinin İncelenmesi” Şule Yüksel “Edebi Metinlerde Metafor Kullanımının Cinsiyet Temsilleri Açısından İncelenmesi” Dilek Altay “Kadın ve Erkek Yazarlarda Cinsiyet, Karakterlerin Mahremiyet Yaşantıları ve Mekan Kullanımı. Bir Kadın ve Bir Erkek Yazarın Eserleri Üzerine Bir Çalışma”

23 Tezler Şehribanu Sanem Doğan
“Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlar Kapsamında Kadınların Beden Algılarının Psiko-Sosyal Uyumları ve Kendilik Saygıları Üzerine Etkisi” Müge Boztepe “İki Göç Arasında Yalnız Anne Olarak Kadın” Funda Tosun Coşkun “George Thomson Rehberliğinde Tanrıça Kültlerinin Kültürel Bağlamının Sorgulanması” Dilek Saniye Gül “1990’lı Yıllar ve Sonrasında Türk Sinemasında Toplumsal Cinsiyet İncelemeleri Açısından Gay ve Lezbiyen Temsilleri” Hatice Nilüfer Günay “Kerime Nadir Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşası” Fulya İçöz “Masalda Cadı: ÖTEKİ’nin Arketipi Gülberk Ertap “Cinsiyet ve Mekan ile Sınırlandırılmış Bir Görev: Ev Kadınlığı” Evrim Aksoy “Oya Baydar’ın Eserlerinde Kadın ve İktidar İlişkisi” Hale Kolay “Cahit Uçuk’un Özyaşam Öyküsü: Otobiyografi ve Kadın Tarihi” Funda Şimşek “Kadının Adı Yok Romanında Kadın ve Cinsellik”

24 Tezler Derya Kaylı “Feminist Eleştirel Yaklaşımlarda Özgürleşme ve Kadın Bedeni” Özge Önder “Kadın Olmanın Arkeolojisine Dair Bir Araştırma” Emre Say “William Shakespeare’in Venedik Taciri ve Othello Adlı Oyunlarında Venedik’in Temsili” Hijlal Gündoğdu “Kültürel Ekoloji Olarak Klasik Yunan Tragedyası” Hatice Bülbül “Aiskylos’un Oresteia Üçlemesi Işığında Türkan Şoray’ın Yılanı Öldürseler Filmi” Nihal Özgüven “90’lı Yıllar ve Sonrasında Türk sinemasında Kadın Yazarların Yapıtlarından Uyarlamalar” Gözde Gençyılmaz “Apollonik Erkek Güzelliği” İntikam İlkay Özdemir “Harold Pinter’ın Eserlerinde Anaerkil Öğeler” Emel (Güreş) Yalamaç “2000 Sonrası Türk Sinemasında Kadın Temsilleri” Yöntem Kılkış “Modernist Yazarlarda Toplumsal Cinsiyet ve Beden”

25 Tezler Gizem Ayşe Weber
“Kadın ve Dekadans: Colette’in Eserlerinde fin de siecle Motifleri” Reha Keskin “Antik Yunan Tragedyasında Toplumsal Cinsiyet Bakımından Çirkinin Estetiği” Latife Canan Kaplan “ ‘Şeytanı Baştan Çıkarmak’ Erica Jong ve Duygu Asena Romanlarında Arzu-Toplum-Bellek Kıskacında Kadın ve Cinsellik İsmail Alacaoğlu “Eşcinsel Edebiyatta Cinsellik Kurguları” Didem Şenel “Namus Olgusu ve Kadın Üzerindeki Psikolojik Etkileri” Selda Ustabaş “Gizli Özne Olarak Kadın” Hande Ertinaş “Türk Sinemasında Namus Cinayetlerinin Temsili” Fırat Gül “Elif Şafak’ın Pinhan ve Mahrem Romanlarında Cinsiyet Psikolojisi Özge Sever “Anaerkilliğin İmkanı ve Ataerkilliğin Meşruiyeti” Hatice Gökçe Başkaya “Türk Televizyonlarında Yayınlanan Kadın Programlarında Değer Temsili” Nursen Çakmaklıoğulları “Ataerkil İdeoloji, Kadın Bedeni ve Üreme: Kürtaj ve Doğum Kontrol Teknikleri”

26 Tezler Melike Kaygan “Oryantalist Söylemde Kadın” İlkay Tanyer
“Ana Akım Psikolojinin Cinsiyet Bağlamında Eleştirisi: Feminist Psikoloji” Eda Akgün “Çağdaş Türk Edebiyatında ‘Kadın Sanatçı’nın Romanı” Ayşegül Özdemir “Ayla Kutlu’nun Kadın Destanı’na Ekofeminist Bir Yaklaşım” Gizem Doğan “Feminist Epistemoloji ve Modern Bilimin Eleştirisi” Zülfiye Mutlu “Feminist Etik Işığında Modern Ahlakın Eleştirisi” İpek Tanık “İş Yaşamında Kadının Güçlenmesi: Türkiye’de Özel Sektör Çalışma Hayatı Üzerine Bir İnceleme” Sabiha Rana Dayıoğlu Oyman “Çeşitli Boyutlarıyla Erken ve Zorla Yapılan Evlilikler” Deniz Doğan “Sevgi Soysal’ın Tante Rosa ve Yenişehir’de Bir Öğle Vakti Romanları Üzerinden Toplumsal Cinsiyete Bakış” Dilek Koç “Murathan Mungan ve Angela Carter’ın Eserlerinde Metinlerarasılık ve Toplumsal Cinsiyet

27 Tezler Hande Uz “1930’lar Amerikan Proletarya Edebiyatı: Sınıf Bilinci ve Sınıf Dayanışmasına Övgü” Selçuk Tatar “Feminist Distopyalarda Mekan ve Zaman Tuğba Karadeniz Yüksel “Ekofeminizm ve Çamlıhemşin’de HES’lere Karşı Kadın Direnişi” Havva Öznur Yıldız “Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Son 10 Yılda Yapılmış Olan Tezlerin Tematik Açıdan Değerlendirilmesi” Berçin Uluz “Türkiye’de Militarizm ve Erkekliğin Sosyal İnşası” Ebrar Uyanık “Davranışsal Ekonomi ve Nöroekonominin Cinsiyet ile İlişkisi” Neslihan Öztürkdaş “Yeniden Yazılan Destanlarda Militarizmin Feminist Bir Okuması Gülizar Aytekin Al “Gündelikçi Kadınların Annelik Deneyimleri”

28 EKAM ve KADIN ÇALIŞMALARI
Gerek okurken gerek mezuniyet sonrası öğrencilerimiz EKAM’ın proje ve etkinliklerinde aktif rol almaktadır. Hocalarımız da, kişisel ve kurumsal düzeyde, EKAM bünyesinde gerçekleştirilen neredeyse tüm çalışmalara doğrudan katkı sunarak gerek proje geliştirme gerekse yürütme aşamalarına eşlik etmektedir. Örneğin, Geniş Ufuklar Projesi, Ege Üniversitesi Kültür Buluşmaları Projesi gibi etkinliklerde bilfiil yürütücülük görevleri yapılmış, çeşitli konferanslar ile katkıda bulunulmuştur.

29 EKAM ve KADIN ÇALIŞMALARI
Hocalarımızın çoğu Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden olduğu için derslerimiz, fakültenin dersliklerinde yapılmakta ve dekanlığımız bizi desteklemektedir. Ancak zaman zaman EKAM’ın salonunda da derslerimizin yapıldığı dönemler olmuştur.

30 Fakülte de EKAM da müsait değilse Sokaklar bizim olur

31 EKAM ve KADIN ÇALIŞMALARI
Eee bazen de eğlenmek için buluşuyoruz.

32 Hatta bazen de eylem için


"KADIN ÇALIŞMALARI. EGE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bİlİmler Enstİtüsü KadIn ÇalIşmalarI Anabİlİm DalI (12 Ağustos 1999)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları