Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. TARİHÇE Kimya Mühendisliği Bölümü 1968 - Mühendislik Bilimleri Fakültesi 1977 - Kimya Fakültesi 1982 - Mühendislik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. TARİHÇE Kimya Mühendisliği Bölümü 1968 - Mühendislik Bilimleri Fakültesi 1977 - Kimya Fakültesi 1982 - Mühendislik."— Sunum transkripti:

1 EGE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2 TARİHÇE Kimya Mühendisliği Bölümü 1968 - Mühendislik Bilimleri Fakültesi 1977 - Kimya Fakültesi 1982 - Mühendislik Fakültesi modern lideryenilikçiaktifyaratıcıgiri ş imci

3 AKADEMİK YAPI ANABİLİM DALLARI;  Temel İşlemler ve Termodinamik  Proses ve Reaktör Tasarımı  Kimyasal Teknolojiler 19 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 8’si doktoralı olmak üzere 15 araştırma görevlisi, 1 uzman ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

4 EĞİTİM LABORATUVARLARI Bilgisayar Laboratuvarı Kimya ve Enstrümental Analiz Laboratuvarları Pilot Tesis (Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-I ve II)

5 ARAŞTIRMA KONULARI REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER VE ARA YÜZEY OLAYLARI KİMYASAL TEKNOLOJİLER POLİMER TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MODELLEME VE OPTİMİZASYON REAKSİYON ve TEMEL İŞLEMLER

6 REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ Prof.Dr. Özden Olgun, Y.Doç.Dr. Sevim Karaoğlu Katalitik Oksidasyon Hidrojenasyon Membran Reaktörler Prof.Dr. Gönül Gündüz, Ar.Gör. Meral Dükkancı Katalitik Islak Hava Oksidasyonu Ultrasonik Bozunma Katalitik Islak Peroksit Oksidasyonu Katalizör Yapımı ve Karakterizasyonu

7 REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ Prof.Dr. Süheyda Atalay, Dr. Gülin Ersöz Fenton Reaktifi ile Arıtma Katalitik Islak Hava ve Peroksit Oksidasyonu Biyolojik Arıtma Katalizör Yapımı ve Karakterizasyonu, Nano yapıda katalizörler Prof.Dr. Ferhan S. Atalay,Y.Doç.Dr. Canan URAZ, Dr. Emine Sert Katalitik Hidrojenasyon Reaktif Destilasyon Yenilenebilir Enerji Kaynakları, biogaz üretimi Katalizör Yapımı ve Karakterizasyonu

8 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME, SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON Dinamik Modelleme ve Proses Kontrol Uygulamalı Matematik ve Sayısal Çözümleme Bilim ve Matematik Tarihi ve Felsefesi Prof.Dr. Beno Kuryel, Prof. Dr.Firuz Balkan, Doç. Dr. Yavuz Özçelik, Y. Doç. Dr. Zehra Özçelik, Y.Doç.Dr. Serap Cesur, Dr. Erkan Ersöz, Ar.Gör. Orçun Mert Biyokompozit Malzemeler Kristalizasyon Kinetik Modelleri Süreç Sentezi Ekserji Analizi Destilasyon Dizilerinin Optimizasyonu

9 REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ VE TEMEL İŞLEMLER Prof.Dr. Erden Alpay, Dr. Tuğba Gürmen Özçelik Katalitik Oksidasyon Organik Kirleticilerin Uzaklaştırılması Kütle Aktarımı Sıvı-buhar Dengesi

10 TEMEL İŞLEMLER VE ARA YÜZEY OLAYLARI Prof.Dr. Sümer Peker, Prof.Dr. Şerife Helvacı, Ar. Gör. Banu Yener, Ar. Gör. Berrin İkizler Emülsiyon Teknolojisi Ara Yüzey Olayları Sıvıların Reolojisi Nanoboyutta ZnO üretimi Prof.Dr. Saadet Yapar, Y.Doç.Dr. Didem S. Kocabaş, Uzman Miray Emreol Adsorpsiyon Mineral Yüzeyler Fenol Uzaklaştırılması Killer

11 TEMEL İŞLEMLER VE ARA YÜZEY OLAYLARI Prof.Dr. Mustafa Demircioğlu, Dr. Nilay Gizli İyon Değiş Tokuş Membran Ayırma Süreçleri Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması Ters Ozmos ve Sıvı Membranlar Doç.Dr. Günseli Özdemir Adsorpsiyon Yüzey Aktif Maddeler Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması Killer

12 TEMEL İŞLEMLER VE TEKNOLOJİ Prof.Dr. Bikem Övez, Dr. Nuran Böke Ağır Metal ve Pestisid Adsorpsiyon ve Biyosorpsiyonu Biyolojik Denitrifikasyon Mikroorganizmaların adsorpsiyona etkisi Bakteri, Biyofilm Prof.Dr. Zafer Ayvaz Arıtma İşlemleri Atıkların Geri Dönüşümü Enerji Tasarrufu Temiz Enerji Kaynakları

13 KİMYASAL TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Mithat Yüksel, Prof.Dr. Mehmet Sağlam, Prof.Dr. Levent Ballice, Dr. Murat Sert, Ar.Gör. Tülay Madenoğlu, Ar.Gör. Dilek Gökkaya Süperkritik Ekstraksiyon Katı Yakıtların Pirolizi Biyodizel Üretimi Biyokütlelerin Gazlaştırılması Prof.Dr. Nalan Kabay, Dr. İdil İpek Ters Ozmos Elektrodiyaliz Bor ve Arsenik Uzaklaştırılması Membran İşlemleri

14 KİMYASAL TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Sevgi Ulutan, Ar.Gör. Göksenin Çömlekçi, Y. Müh.Pınar Demir Membran Hazırlanması ve Karakterizasyonu Polimerik ve Kompozit Filmler Plastikleştirici Göçü PVC/DOP Prof.Dr. Mesut Yenigül Polikarbonat Polimerleri L-laktik Asit Polimerizasyonları Kompozit Malzemeler

15 BÖLÜM İŞBİRLİĞİ PROFİLİ

16 DANIŞMANLIK

17 PROJELER

18  Asimetrik Selüloz Asetat Membran Üretiminde Evre Ayrışması ve Jelleşmenin AFM ile izlenmesi ve Modellenmesi, 105M294, (2005-2008).  Nano Boyutta TiO 2 Tanelerinin Nanoreaktör Yöntemiyle Üretimi, 104M255, (2005- 2009).  Mikroemülsiyon Yöntemi ile Nano-boyutta ZnO Üretimi, 104M382, (2005-2008).  Bazı karboksilli asitlerin katalitik ıslak hava oksidasyonu ve ultrases ile oksidasyonunun incelenmesi ve karşılaştırılması, 106M206 (2006-2009).  Lignoselülozik Yaş Biyokütlelerden Süperkritik Su Gazlaştırması ile Hidrojen ve/veya Metan Üretiminin Araştırılması,106T748 (2007-2009).  Biyodizel Üretimi Yan Ürünü Ham Gliserinden Kritik Altı Ve Kritik Üstü Su Ortamında H 2 ve/veya CH 4 ile Değerli Organik Bileşiklerin Üretilebilirliğinin araştırılması, 107M480, (2008-2010).  Tekstil boyar maddesi reactive red 141 (RR141)’in FeZSM-5 Zeoliti üzerinde ıslak peroksit oksidasyonu ve/veya sonikasyon ile parçalanmasının incelenmesi, 108M175, (2008-2009).  Boyar Maddeler ve onların parçalanma ürünlerinin ultrasesli ve ultrasessiz ıslak peroksit oksidasyonu ile bozulması için yeni heterojen katalizörler geliştirilmesi, 107M650, (2008-2010).  Bitkisel Biyokütlerden Süper Kritik Su Gazlaştırması İle Hidrojen ve metan Üretiminde YapıdakiHemiselülozun Davranışının Model Bileşikler Yardımı ile İncelenmesi, 109 M284, (2009-2012).  Bakır İyonlarının Adsorpsiyon -Flokülasyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması, 109Y009 (2009-2010). TÜBİTAK DESTEKLİ BAZI PROJELER

19 2005-2010 ARASI YAYINLAR SCI TARAFINDAN TARANAN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

20 ORTAK ÇALIŞMA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KONULAR  Atık Su Arıtımı Membran İyon Değiştiriciler Katalizörler ve İleri Oksidasyon Yöntemleri Adsorpsiyon Biyosorpsiyon  Malzeme Karakterizasyonu Katalizörler Adsorbentler Enzimler Kompozitler

21  Yeni Malzemeler Bor bileşiklerinin yapı malzemelerinde kullanılması Nano boyutta üretilen TiO 2 tanelerinin polimerik kompozit üretiminde, deri sanayinde, medikal uygulamalarda ve enerji üretiminde kullanılması Antibakteriyal, antimikrobiyal malzemeler Çinkooksitin çeşitli alanlarda uygulamaları Kontrol altında salınım  Malzeme Üretimi Biyokompozit/Biyobozunur malzeme Biyoetanol Nano yapılı kil ORTAK ÇALIŞMA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KONULAR

22  Bilgisayar Destekli Tasarım Proses sentezi, yazılım geliştirme, modelleme ve optimizasyon Faz değişim malzemelerinde ekserji uygulamaları  Enerji ve Çevre Yakıt hücresi sistemleri, yakıt pilleri Yenilenebilir enerji kaynakları Polimerler ve geri dönüşüm ORTAK ÇALIŞMA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KONULAR

23 Daha ayrıntılı bilgi için: http://chemeng.ege.edu.tr/

24 İlginiz için teşekkürler...


"EGE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. TARİHÇE Kimya Mühendisliği Bölümü 1968 - Mühendislik Bilimleri Fakültesi 1977 - Kimya Fakültesi 1982 - Mühendislik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları