Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EGE ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2 Kimya Mühendisliği Bölümü 1968 - Mühendislik Bilimleri Fakültesi
TARİHÇE Kimya Mühendisliği Bölümü Mühendislik Bilimleri Fakültesi Kimya Fakültesi Mühendislik Fakültesi modern lider yenilikçi aktif yaratıcı girişimci

3 AKADEMİK YAPI ANABİLİM DALLARI; Temel İşlemler ve Termodinamik Proses ve Reaktör Tasarımı Kimyasal Teknolojiler 19 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 8’si doktoralı olmak üzere 15 araştırma görevlisi, 1 uzman ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır.

4 Kimya ve Enstrümental Analiz Laboratuvarları
EĞİTİM LABORATUVARLARI Pilot Tesis (Kimya Mühendisliği Laboratuvarı-I ve II) Kimya ve Enstrümental Analiz Laboratuvarları Bilgisayar Laboratuvarı

5 ARAŞTIRMA KONULARI TEMEL İŞLEMLER VE ARA YÜZEY OLAYLARI
REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLER VE ARA YÜZEY OLAYLARI POLİMER TEKNOLOJİSİ KİMYASAL TEKNOLOJİLER REAKSİYON ve TEMEL İŞLEMLER BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MODELLEME VE OPTİMİZASYON

6 REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ
Katalitik Oksidasyon Hidrojenasyon Membran Reaktörler Prof.Dr. Özden Olgun, Y.Doç.Dr. Sevim Karaoğlu Katalitik Islak Hava Oksidasyonu Ultrasonik Bozunma Katalitik Islak Peroksit Oksidasyonu Katalizör Yapımı ve Karakterizasyonu Prof.Dr. Gönül Gündüz, Ar.Gör. Meral Dükkancı

7 REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ
Reaktif Destilasyon Katalitik Hidrojenasyon Katalizör Yapımı ve Karakterizasyonu Yenilenebilir Enerji Kaynakları, biogaz üretimi Prof.Dr. Ferhan S. Atalay,Y.Doç.Dr. Canan URAZ, Dr. Emine Sert Katalitik Islak Hava ve Peroksit Oksidasyonu Fenton Reaktifi ile Arıtma Biyolojik Arıtma Katalizör Yapımı ve Karakterizasyonu, Nano yapıda katalizörler Prof.Dr. Süheyda Atalay, Dr. Gülin Ersöz

8 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME, SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON
Uygulamalı Matematik ve Sayısal Çözümleme Dinamik Modelleme ve Proses Kontrol Destilasyon Dizilerinin Optimizasyonu Biyokompozit Malzemeler Kristalizasyon Kinetik Modelleri Süreç Sentezi Ekserji Analizi Bilim ve Matematik Tarihi ve Felsefesi Prof.Dr. Beno Kuryel, Prof. Dr.Firuz Balkan, Doç. Dr. Yavuz Özçelik, Y. Doç. Dr. Zehra Özçelik, Y.Doç.Dr. Serap Cesur, Dr. Erkan Ersöz, Ar.Gör. Orçun Mert

9 Organik Kirleticilerin Uzaklaştırılması
REAKSİYON MÜHENDİSLİĞİ VE TEMEL İŞLEMLER Kütle Aktarımı Organik Kirleticilerin Uzaklaştırılması Katalitik Oksidasyon Sıvı-buhar Dengesi Prof.Dr. Erden Alpay, Dr. Tuğba Gürmen Özçelik

10 TEMEL İŞLEMLER VE ARA YÜZEY OLAYLARI
Emülsiyon Teknolojisi Nanoboyutta ZnO üretimi Sıvıların Reolojisi Prof.Dr. Sümer Peker, Prof.Dr. Şerife Helvacı, Ar. Gör. Banu Yener, Ar. Gör. Berrin İkizler Mineral Yüzeyler Adsorpsiyon Killer Fenol Uzaklaştırılması Prof.Dr. Saadet Yapar, Y.Doç.Dr. Didem S. Kocabaş, Uzman Miray Emreol

11 TEMEL İŞLEMLER VE ARA YÜZEY OLAYLARI
Membran Ayırma Süreçleri Ters Ozmos ve Sıvı Membranlar İyon Değiş Tokuş Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması Prof.Dr. Mustafa Demircioğlu, Dr. Nilay Gizli Yüzey Aktif Maddeler Adsorpsiyon Killer Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması Doç.Dr. Günseli Özdemir

12 TEMEL İŞLEMLER VE TEKNOLOJİ
Ağır Metal ve Pestisid Adsorpsiyon ve Biyosorpsiyonu Biyolojik Denitrifikasyon Mikroorganizmaların   adsorpsiyona etkisi Bakteri, Biyofilm Prof.Dr. Bikem Övez, Dr. Nuran Böke Atıkların Geri Dönüşümü Arıtma İşlemleri Temiz Enerji Kaynakları Enerji Tasarrufu Prof.Dr. Zafer Ayvaz

13 KİMYASAL TEKNOLOJİLER
Katı Yakıtların Pirolizi Süperkritik Ekstraksiyon Biyokütlelerin Gazlaştırılması Biyodizel Üretimi Prof.Dr. Mithat Yüksel, Prof.Dr. Mehmet Sağlam, Prof.Dr. Levent Ballice, Dr. Murat Sert, Ar.Gör. Tülay Madenoğlu, Ar.Gör. Dilek Gökkaya Elektrodiyaliz Ters Ozmos Bor ve Arsenik Uzaklaştırılması Membran İşlemleri Prof.Dr. Nalan Kabay, Dr. İdil İpek

14 KİMYASAL TEKNOLOJİLER
Polimerik ve Kompozit Filmler Membran Hazırlanması ve Karakterizasyonu PVC/DOP Plastikleştirici Göçü Prof.Dr. Sevgi Ulutan, Ar.Gör. Göksenin Çömlekçi, Y. Müh.Pınar Demir L-laktik Asit Polimerizasyonları Polikarbonat Polimerleri Kompozit Malzemeler Prof.Dr. Mesut Yenigül

15 BÖLÜM İŞBİRLİĞİ PROFİLİ

16 DANIŞMANLIK

17 PROJELER

18 TÜBİTAK DESTEKLİ BAZI PROJELER
Asimetrik Selüloz Asetat Membran Üretiminde Evre Ayrışması ve Jelleşmenin AFM ile izlenmesi ve Modellenmesi, 105M294, ( ). Nano Boyutta TiO2 Tanelerinin Nanoreaktör Yöntemiyle Üretimi, 104M255, ( ). Mikroemülsiyon Yöntemi ile Nano-boyutta ZnO Üretimi, 104M382, ( ). Bazı karboksilli asitlerin katalitik ıslak hava oksidasyonu ve ultrases ile oksidasyonunun incelenmesi ve karşılaştırılması, 106M206 ( ). Lignoselülozik Yaş Biyokütlelerden Süperkritik Su Gazlaştırması ile Hidrojen ve/veya Metan Üretiminin Araştırılması,106T748 ( ). Biyodizel Üretimi Yan Ürünü Ham Gliserinden Kritik Altı Ve Kritik Üstü Su Ortamında H2 ve/veya CH4 ile Değerli Organik Bileşiklerin Üretilebilirliğinin araştırılması, 107M480, ( ). Tekstil boyar maddesi reactive red 141 (RR141)’in FeZSM-5 Zeoliti üzerinde ıslak peroksit oksidasyonu ve/veya sonikasyon ile parçalanmasının incelenmesi, 108M175, ( ). Boyar Maddeler ve onların parçalanma ürünlerinin ultrasesli ve ultrasessiz ıslak peroksit oksidasyonu ile bozulması için yeni heterojen katalizörler geliştirilmesi, 107M650, ( ). Bitkisel Biyokütlerden Süper Kritik Su Gazlaştırması İle Hidrojen ve metan Üretiminde YapıdakiHemiselülozun Davranışının Model Bileşikler Yardımı ile İncelenmesi, M284, ( ). Bakır İyonlarının Adsorpsiyon -Flokülasyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması, 109Y009 ( ).

19 ARASI YAYINLAR SCI TARAFINDAN TARANAN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR

20 ORTAK ÇALIŞMA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KONULAR
Atık Su Arıtımı Membran İyon Değiştiriciler Katalizörler ve İleri Oksidasyon Yöntemleri Adsorpsiyon Biyosorpsiyon Malzeme Karakterizasyonu Katalizörler Adsorbentler Enzimler Kompozitler

21 ORTAK ÇALIŞMA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KONULAR
Yeni Malzemeler Bor bileşiklerinin yapı malzemelerinde kullanılması Nano boyutta üretilen TiO2 tanelerinin polimerik kompozit üretiminde, deri sanayinde, medikal uygulamalarda ve enerji üretiminde kullanılması Antibakteriyal, antimikrobiyal malzemeler Çinkooksitin çeşitli alanlarda uygulamaları Kontrol altında salınım Malzeme Üretimi Biyokompozit/Biyobozunur malzeme Biyoetanol Nano yapılı kil

22 ORTAK ÇALIŞMA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN KONULAR
Bilgisayar Destekli Tasarım Proses sentezi, yazılım geliştirme, modelleme ve optimizasyon Faz değişim malzemelerinde ekserji uygulamaları Enerji ve Çevre Yakıt hücresi sistemleri, yakıt pilleri Yenilenebilir enerji kaynakları Polimerler ve geri dönüşüm

23 Daha ayrıntılı bilgi için:

24 İlginiz için teşekkürler...


"KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları