Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çok Disiplinli Bilimsel Araştırma Toplantısı 31.03.2010 GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çok Disiplinli Bilimsel Araştırma Toplantısı 31.03.2010 GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 Çok Disiplinli Bilimsel Araştırma Toplantısı 31.03.2010 GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2 TARİHÇE Gıda Teknolojisi Yüksek Okulu 1975-1976 yılında 40 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Ege Üniversitesi’nin beş yıllık gelişme planı içinde Ziraat Fakültesi Kurulu 14.06.1976 gün ve 62/5 sayılı kararı ile Gıda Teknolojisi Yüksek Okulunun Fakülte haline getirilmesini oybirliği ile uygun görmüştür. Dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından Yüksek Okulun Gıda Fakültesine dönüşümü 18.08.1977 günü onaylanmıştır. 28.03.1983 tarih ve 2800 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu ile Bölüm, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.

3  Gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin uygulama alanı bulduğu bir mühendislik disiplinidir.

4  Profesör: 16  Doçent : 3  Yrd. Doçent : 10  Dr. Öğretim Elemanı: 7

5 Gıda Bilimleri Anabilim Dalı  Gıda Kimyası Bilim Dalı  Gıda Mikrobiyolojisi Bilim Dalı  Gıda Kalite Kontrolu Bilim Dalı  Beslenme Bilim Dalı Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı  Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri Bilim Dalı  Meyve - Sebze İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalı  Hububat İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalı  Süt İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalı  Et Teknolojisi Bilim Dalı  Yağ İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalı  Biyoteknoloji Bilim Dalı  Gıdaların Ambalajlanması Bilim Dalı  Gıda Ekonomisi ve Endüstrisi İşletmeciliği Bilim Dalı

6  2000’den fazla mezunumuz Gıda sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır.

7  Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Gıda Kimyası Laboratuvarı  Enstrümantal Analiz Laboratuvarı  Mikotoksin Laboratuvarı  Duyusal Test Odası  Süt Teknolojisi Laboratuvarı  Meyve-Sebze Teknolojisi Laboratuvarı  Yağ Teknolojisi Laboratuvarı  Et Teknolojisi Laboratuvarı  Hububat Teknolojisi Laboratuvar  Biyoteknoloji Laboratuvarı  Öğrenci Uygulama Laboratuvarları  Bilgisayar Laboratuvarı

8

9

10

11 Gıda Mühendisliği Bölümü pilot tesisleri 1 ana bina ile şarap ve ekmekçilik pilot tesislerinin yer aldığı toplam 1450 m2 alanda iki binayı içermektedir. Pilot işletmelerde ilgili derslerin uygulamaları yürütülmekte ve öğrencilere tesislerde bulunan alet ve donanımlar tanıtılmaktadır. Söz konusu alanda aşağıdaki birimler bulunmaktadır:  Meyve Sebze İşleme Pilot Tesisi  Süt İşleme Pilot Tesisi  Et İşleme Pilot Tesisi  Ekmekçilik Pilot Tesisi  Temel İşlemler Pilot Tesisi  Biyoteknoloji Pilot Tesisi

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus BÖLÜMÜMÜZ ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Ali Ü ren Ekmekte ve Unlu Mamullerde GC-MS ile Akrilamid D ü zeylerinin Belirlenmesi İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Ege B ö lgesi Sanayi Odası (Unlu Mamuller Sanayi Destek Komitesi) Unmaş Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Uno) Kareksan A.Ş Velioğlu Ekmek Gıda San. Ltd. Şti Prof. Dr. A. Saygın G ü m ü şkesen Ü lkemizde Nat ü rel Zeytinyağının B ö lgelere G ö re Duyusal Ö zelliklerinin Belirlenmesi ve Buna Ait Veri Tabanının Oluşturulması Tariş, UZZK, Ekiz, Kiristal, Ant Gıda, Verde, Kırlangı ç Prof. Dr. A. Saygın G ü m ü şkesen Prina Kurutma ve Ekstraksiyon Kinetiğine İşlem Koşullarının Etkisinin Belirlenmesi Tariş Zeytin Pirina Ve Yan Ü r ü nleri Tarım Sanayi Ticaret Ve Nakliye A. Ş. Prof. Dr. A. Saygın G ü m ü şkesen Membran Degumming İşleminde Uygun Membran Tipinin Belirlenmesi Bunge Gıda Tic. A.Ş. Prof. Dr. A. Saygın G ü m ü şkesen Rafinasyon Atıklarının Değerlendirilmesi. Ermen Gıda-Yağ-Sabun ve Kimya San.Ltd.Şti. Prof. Dr. Figen Ertekin Fırında kek pişirme işleminin eş zamanlı ısı ve k ü tle transferi olarak modellenmesi Teba A.Ş., Dr. Oetker, İpay İzmir Pastorize Yum. A.Ş. Prof. Dr. Figen Ertekin Patateslerin osmotik dehidrasyonunun -Response Surface- Metodu kullanılarak optimizasyonu Menemen Tarımsal Araştırma Enstit ü s ü Prof. Dr. Figen Ertekin P ü sk ü rtmeli Kurutma İşlem Koşullarının Yoğurt Tozunun Fonksiyonelliği ve Kalitesi Ü zerine Etkisinin Belirlenmesi ve Yoğurt Tozunun Depolama Stabilitesinin Araştırılması Pınar S ü t A.Ş., İzmir

24 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus Prof. Dr. Figen Ertekin P ü sk ü rtmeli Kurutma Y ö ntemi ile Yoğurt Tozu Ü retim Koşullarının Optimizasyonu Pınar S ü t A.Ş., İzmir Prof. Dr. Figen Ertekin Past ö rize sıvı yumurtanın p ü sk ü rtmeli kurutma y ö ntemi ile optimum kurutma koşullarının belirlenmesi ve mikroenkaps ü lasyonu Mix Gıda A.Ş., İzmir Prof. Dr. Figen Ertekin Past ö rize sıvı yumurtanın p ü sk ü rtmeli kurutucuda optimum kurutma koşullarının belirlenmesi, mikroenkaps ü lasyonu ve mikroenkaps ü lasyon isleminin yumurta tozunun depolama stabilitesi ü zerine etkisi Mix Gıda A.Ş., İzmir Prof. Dr. Figen Ertekin Past ö rize sıvı yumurtanın p ü sk ü rtmeli kurutucuda optimum kurutma koşullarının belirlenmesi, mikroenkaps ü lasyonu ve mikroenkaps ü lasyon isleminin yumurta tozunun depolama stabilitesi ü zerine etkisi Mix Gıda A.Ş., İzmir Prof. Dr. Figen Ertekin Farklı ü r ü n grupları i ç in fırında pişirme kalite metriğinin oluşturulması, farklı pişirme y ö ntemlerinin bu metriğe g ö re karşılaştırılması ve buharlı ve buhar destekli hibrid fırınların bu ü r ü nlerin pişme kalitesi ü zerine katkılarının değerlendirilmesi Ar ç elik A.Ş., Dr. Oetker, İzmir Prof. Dr. Figen Ertekin Kurabiye tipi hamur ü r ü nlerinin konvensiyonel ve buhar destekli hibrid fırınlarda pişirme işleminin karşılaştırılması ve pişirme işleminin ısı-k ü tle transferinin modellenmesi Ar ç elik A.Ş., Dr. Oetker, İzmir Prof. Dr. G ü lden OvaEge B ö lgesi Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) İz Element Kirliliğinin Araştırılması Aybak Natura Prof. Dr. G ü lden Ova Gıda ışınlama ve buhar sterilizasyonu y ö ntemlerinin ç am fıstığı, kuru ü z ü m ve kurutulmuş domates kalitesi ü zerine etkileri Steamlab Işık Tarım

25 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu Sucuk Ü retiminde Farklı Boyutlarda Kıyılmış Et Kullanımının Fermantasyon ve Olgunlaştırma S ü resince Etkilerinin İncelenmesi Pınar Et A.Ş. Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu Sucuk Ü retiminde Kereviz Tozu Kullanımının Ü r ü n Ö zellikleri Ü zerine Etkilerinin İncelenmesi. Pınar Et A.Ş. Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu Kesim Sonrasında Farklı S ü relerde Enjekte Edilen Marinat Çö zeltisinin Et Kalitesi Ü zerine Etkileri Pınar Et A.Ş., Pınar Yem A.Ş. Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu Em ü lsiye Tipi Et Ü r ü n ü Ü retiminde Bitkisel Sıvı Yağların Kullanımının Ü r ü n Ö zellikleri Ü zerine Etkilerinin İncelenmesi Pınar Et A.Ş. Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu T ü rk Sucuğu Ü retiminde Bazı Bitkisel Yağların Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi Pınar Et A.Ş. Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu Effcet of red pepper puree on some characteristics of turkey meatball Banvit A.Ş. Prof. Dr. Mustafa Metin Taze kaşar peynirlerine yapılan hilelerin belirlenmesi ve taklit taze kaşar peynirlerinin ayırt edilme y ö ntemleri Pınar S ü t A.Ş. Prof. Dr. Sedef Nehir El Simidin demir ve ç inko mineralleri ile zenginleştirilmesi ve in vitro mineral biyoyararlılığının saptanması Taşkent Ekmek ve Unlu Mamuller A.Ş. Prof. Dr. Sedef Nehir El Bazı gıdalarda ve farklı koenzim Q10 preparatlarıyla zenginleştirilmiş gıdalarda in vitro koenzim Q 10 biyoyararlılığının saptanması Pınar S ü t A.Ş Prof. Dr. Sibel Karakaya Geleneksel fermente bir i ç ecek olan bozanın angiotensin d ö n ü şt ü r ü c ü enzim ü zerine etkisi Bilecik Soydan Boza A.Ş

26 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus Prof. Dr. Semih Ö tleş Ü lkemizde Ü retimi Yapılan Ç eşitli Kahvaltılık ve Sanayii Tipi Bitkisel Margarinlerin Bazı Kimyasal ve Fiziksel Ö zelliklerinin Araştırılması Turyağ-Henkel Prof. Dr. Semih Ö tleş Ay ç i ç eği, Keten Tohumu, Yulaf ve M ü rd ü m Eriği Kurusu ile Zenginleştirilmiş S ü tl ü, Acı (Bitter) ve Beyaz Ç ikolataların Raf Ö mr ü Boyunca Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Ö zelliklerinin Araştırılması Nestle Prof. Dr. Şebnem Tavman Bazı Gıda Maddelerinin Isıl İletkenlik Değerlerinin Donma Koşullarında belirlenmesi Pınar S ü t, Pınar Et Prof. Dr. Şebnem Tavman Pekmez tozu Eldesinde P ü sk ü rtmeli Kurutucuda Kurutma İşleminin Optimizasyonu Atışeri Gıda Prof. Dr. Şebnem Tavman Değişik pekmez ç eşitlerinin Bileşimleri ve ısısal Ö zellikleri ile Kuruma karakteristikleri Arasındaki İlişkinin belirlenmesi ve Kurutma Koşullarının Optimizasyonu Ö zta ç Gıda Prof. Dr. Şebnem Tavman Model Sistemlerde Antifriz Protein Kullanımının Yeniden Kristallenmeye ve Bazı Isısal Ö zelliklere Etkisinin İncelenmesi Karlsruhe Universitesi, Almanya Prof. Dr. Şebnem Tavman Nano-Partik ü llerin Sıvı İ ç inde Dispersiyonu, De- aglomerasyonu ve Isıl İletkenlik Değerlerinin Belirlenmesi Basf, Almanya Prof. Dr. Şebnem Tavman Enginarın İ ç erdiği Antioksidan maddelerin Eldesinde Uygulanan Ö n Kurutma ve Ultrason Destekli Ekstraksiyon İşlemlerinin Optimizasyonu Naturin Prof. Dr. Şebnem Tavman Yeni Bir Fonksiyonel Gıda Olarak Tavuk Eti İlavesiyle Proteince Zenginleştirilmiş Ç erez Tipi Ü r ü n Geliştirilmesi Ve Kalite Ö zelliklerinin Belirlenmesi Y ü ksel Tezcan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., İzmir Keskinoğlu Tavuk ç uluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Akhisar-Manisa Banvit A.Ş., Bandırma-Balıkesir.

27 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus Prof.Dr.Taner Baysal Antimikrobiyal ve Antioksidan Madde İ ç eren Mısır Zeini Filmi Uygulamalarının Kaliteye Etkileri Işık Tarım Ü r ü nleri San ve Tic.A.Ş. Prof. Dr. Taner BaysalOhmik Isıtmanın Bazı Meyve ve Sebze Ü r ü nlerinin Kalite Ö zelikleri Ü zerine Etkilerinin Deneysel ve Kuramsal Olarak İncelenmesi Etap Tarım Gıda Ambalaj A.Ş. Mersin Prof.Dr.Taner Baysal Portakal Suyu Ü retiminde Bazı Elektriksel Y ö ntemlerin Verim Ve Kalite Ü zerine Etkileri Zumdieck A.Ş. Prof.Dr.Taner BaysalDondurulmuş Enginar ve Ispanağın Kalitesine Dondurulma Ö ncesi Bekletme ve Mikrodalga Çö z ü nd ü rmenin Etkileri Ö zg ö rkey Gıda Ü r.San. ve Tic. A.Ş. Prof.Dr.Taner Baysal Havu ç Suyu Ü retiminde Elektroplazmoliz ve Mikrodalga Uygulamalarının Verim ve Kalite Ö zellikleri Ü zerine Etkileri Orna Tarım A.Ş. Prof. Dr. Tomris Altuğ Farklı ambalaj ve depolama koşullarında antep fıstığı ve ç am fıstığının bazı kalite ö zelliklerindeki değişimin incelenmesi Dr. Oetker Prof. Dr. Tomris Altuğ Ü lkemizde yetiştirilen bazı antepfıstığı ç eşitlerinin lezzet ö zelliklerinin objektif ve duyusal y ö ntemlerle belirlenmesi ve tuzlanarak ve tuzlanmadan kavurma işleminin s ö z konusu ö zelliklere etkisinin incelenmesi Aromsa Prof. Dr. Tomris Altuğ Bazı kırmızı ve beyaz şaraplık ü z ü m ç eşitlerinden ü retilen T ü rk şaraplarının lezzet karakteristiklerinin incelenmesi Yazgan, Sevilen, Doluca, Melen, Pamukkale Prof. Dr. Tomris Altuğ Kekik ballarındaki lezzet bileşenlerinin belirlenmesi Aromsa Prof. Dr. Yaşar HışılZeytinyağındaki Pestisit Kalıntılarının Gaz Kromatografisi/Elektron Tutucu Dedekt ö r (GC/ECD) ve Gaz Kromatografisi/K ü tle Spektrometresi (GC/MS) ile Saptanması Zeytinyağı Ü retim Şirketleri

28 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus Prof.Dr.Yaşar Hışıl İzmir Kekiği (Origanum onites L.) U ç ucu yağının Destilasyon ve S ü perkritik Karbondioksit (SCCO 2 ) ile Ekstraksiyonu ve Bileşenlerinin Gaz Kromatografisi/ K ü tle Spektrometresi (GC/MS) ile Analizi K ü taş T ü rer Tarım Prof.Dr.Yaşar Hışıl Ege B ö lgesinde Farklı Sistemlerle Elde Edilen Zeytinyağlarında Trans Yağ Asitlerinin Belirlenmesi Ü zerine Araştırmalar Zeytinyağı Ü retim Şirketleri Prof.Dr.Yaşar HışılMeyve ve Sebzelerdeki Pestisit Kalıntılarının LC/MS/MS, ve GC ( Ç oklu-Dedekt ö rler ( µ -ECD, MSD, Dual-FPD) Sahip Gaz Kromatografisi) ile Eş-Zamanlı Tayini i ç in Hızlı, Ucuz, Kolay, G ü venli, Etkili, Kesin (HUKGEK) Sonu ç Veren Ekstraksiyon ve Analiz Y ö nteminin Geliştirilmesi Aybak Natura Do ç.Dr.Şahika Aktuğ G ö n ü l Okul ve restoran mutfaklarında iyileştirme ve eğitim ç alışmalarının mikrobiyolojik kaliteye etkisinin belirlenmesi Okulmuş Yemek ve Servis Hizmetleri Ltd. Do ç.Dr.Şahika Aktuğ G ö n ü l Engelleme teknolojisinin sebzelerde patojen inaktivasyonu ve raf ö mr ü a ç ısından etkilerinin araştırılması T ü rer Tarım Ltd. A.Ş Do ç. Dr. Yekta G ö ksungur Patates atığından Aureobasidium pullulans kullanılarak pullulan ü retimi Ö zg ö rkey Gıda Ü r.San. ve Tic. A.Ş. Do ç. Dr. Yekta G ö ksungur Aureobasidium pullulans ile pullulan ü retiminin optimizasyonu ve kimyasal koruyucu (antioksidan ve antimikrobiyal) i ç eren pullulan filmin orta nemli gıdaların raf ö mr ü ne etkileri Işık Tarım Ü r ü nleri San ve Tic.A.Ş. Do ç. Dr. Yeşim Elmacı T ü rk kahvesinin karakteristik lezzetini oluşturan u ç ucu bileşenlerin GC/MS ve lezzet profili analizi tekniği ile belirlenmesi Has Kahve-Aromsa

29 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus Do ç Dr. Yeşim ElmacıFarklı y ö re zeytinlerinden elde edilmiş nat ü rel zeytinyağının duyusal kalitesini oluşturan lezzet maddelerinin gc/ms ve lezzet profil analizi teknikleri kullanılarak belirlenmesi Tariş Yrd. Do ç. Dr. Fahri Yemiş ç ioğlu Yağlarda Membran Teknolojisiyle Degumming ve Asitlik Giderme İşlemlerinin Optimizasyonu Bunge Gıda Tic. A.Ş. Yrd. Do ç. Dr. Fahri Yemiş ç ioğlu Yağda Kızartma İşleminde Adsorbant Kullanımının Kızartmalık Yağların Kullanım S ü relerine Etkisi Yılmaz Gıda Tic.A.Ş. Yrd. Do ç. Dr. Fahri Yemiş ç ioğlu Yağ Ü retiminde Elektriksel Alan Uygulamalarının Yağ Verimi Ve Kalitesi Ü zerindeki Etkileri Hakkı Usta ve Oğulları Makine Tic. Ltd.Şti. Yrd. Do ç. Dr. Hatice Kalkan Yıldırım Farklı ü z ü m ç eşitlerinden ü retilen şaraplarının mikrosatelit markerler ile orijinlerinin belirlenmesi Sevilen A.Ş. Yrd. Do ç. Dr. Hatice Kalkan Yıldırım Farklı b ö lgelerde yetişen Boğazkere ve Ö k ü zg ö z ü ü z ü mlerinden ü retilen kırmızı şarapların resveratrol d ü zeyleri ü zerine, bağda uygulanan bazı işlemleri ile b ö lge farklılığı etkisinin araştırılması ve bu şarapların aroma profillerinin elektronik burun ile belirlenmesi Sevilen A.Ş. Pamukkale Yazgan Şarap ç ılık Doluca Turasan Yrd. Do ç. Dr. Hatice Kalkan Yıldırım CCl 4 ile sı ç anlarda oluşturulmuş akut karaciğer toksisitesinde yaban mersin fermente ü r ü nlerinin koruyucu etkileri Tema Vakfı Yrd. Do ç. Dr. Hatice Kalkan Yıldırım Farklı mayşe fermantasyon parametrelerinin kırmızı şarabın renk ve organoleptik ö zelliklerine etkileri Sevilen A.Ş. Kristal Cam A.Ş. Yrd. Do ç. Dr. Filiz İ ç ier S ü t ve S ü t Ü r ü nlerinde Ohmik Isıtma Uygulamalarının Model Sistemde İncelenmesi Pınar S ü t, İzmir Unilever T ü rk. A.Ş., Ç orlu İstanbul

30 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus Yrd. Do ç. Dr. Filiz İ ç ier Ohmik Isıtma İşleminin Bazı Gıdaların Akıcılık Ö zellikleri Ü zerine Etkisinin İncelenmes Unilever T ü rk. A.Ş., Ç orlu İstanbul Yrd. Do ç. Dr. Filiz İ ç ier Et Ü r ü nlerinin İşlenmesinde Ohmik Çö z ü nd ü rme ve Ohmik Pişirmenin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi Ç olakoğlu Et, Menemen,İzmir Prof. Dr. Taner Baysal Nar ve Vişne Suyu Ü retiminde Elektroplazmoliz Uygulamasının Verim ve Kalite Ö zellikleri ile Durultma Koşulları Ü zerine Etkileri Ç ermak Makine A.Ş., Manisa Sundick, Salihli, Manisa Yrd. Do ç. Dr. Filiz İ ç ier Termal G ö r ü nt ü İşleme Tekniğinin Gıdaların Ohmik İşlenmesi Sırasında Kullanımı National Climate Systems, İzmir Yrd. Do ç. Dr. Filiz İ ç ier K ö fte ü retiminde ohmik pişirmenin uygulanması, matematiksel modellenmesi ve ekserjetik optimizasyonu Ç olakoğlu Et, Menemen,İzmir Yrd. Do ç. Dr. Nurcan Koca Rodriguez – Saona, L.E Rapid Detection of Butter Adulteration With Margarine by Foruier Transform Infrared Spectroscopy J.T. Parker Chair in Dairy Foods. Yrd. Do ç. Dr. Nurcan Koca James Harper Y ü ksek Basın ç Prosesinin Beyaz Peynirin Ö zellikleri Ü zerine Etkisi J.T. Parker Chair in Dairy Foods Yrd. Do ç. Dr. Nurcan Koca James Harper Y ü ksek Basın ç Prosesinin İsvi ç re Peynirinde Starter K ü lt ü r Gelişimi ve G ö zenek Oluşumu Ü zerine Etkisi Swiss Cheese Concertium Yrd. Do ç. Dr. Nurcan Koca Valente Alverez Kosher pişirme prosed ü r ü kullanılarak pilot tesis boyutunda İsvi ç re peyniri ü retiminde g ö zenek oluşumunun optimizasyonu Ohio Swiss Cheese Concertium Yrd. Do ç. Dr. Nurcan Koca Valente Alverez İsvi ç re peynirinde bileşim ve kısa zincirli yağ asitlerinin belirlenmesinde Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopisi ile hızlı analiz metotlarının oluşturulması, Ohio Swiss Cheese Concertium

31 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus Yrd. Do ç. Dr. Nurcan Koca James Harper İsvi ç re peynirlerinin olgunlaşma ve Propionibacterium suşlarına g ö re Fourier Transform Infrared (FTIR) Spektroskopisi kullanılarak sınıflandırılması ve GC/MS (stir-bar ekstraksiyonu kullanılarak) ile lezzet bileşenlerinin analizi, Ohio Swiss Cheese Concertium Yrd. Do ç. Dr. Nurcan Koca Beyaz Peynir Ü retim optimizasyonu ve Depolama S ü resince Kalite Ö zelliklerindeki Değişimler S ü taş Yrd. Do ç. Dr. Kemal Demirağ Orta nemli domateste potasyum sorbat kullanımı ü zerine bir ç alışma Nimeks Yrd. Do ç. Dr. Kemal Demirağ Sulardan ağır metallerin uzaklaştırılmasında ay ç i ç eği k ü spesi kullanılarak model sistemlerle araştırılması Bunge Gıda Yrd.Do ç.Dr. Ö zlem KIZILIRMAK ESMER Epi Gallo Kateşin Gallatla Zenginleştirilmiş ve Farklı Ambalajlara Doldurulmuş Elma Sularının Depolama S ü resince Bazı Kalite Ö zelliklerindeki Değişmeler Roche, Tamek, Fresa, Aroma Yrd. Do ç. Dr. Seher Kumcuoğlu Proteince zenginleştirilmiş ekmek Ü retimi Banvit, Keskinoğlu Yrd.Do ç.Dr.Seda Ersus Bilek D.M.Barrett Disintegration Efficiency of Pulsed Electric Field (PEF) Induced Effects on Onion (Allium cepa L.) Tissues as a Function of Pulse Protocol and Determination of Cell Membrane Integrity by 1 H NMR Relaxation Measurements Gills Onions (Oxnard, California) Yrd.Do ç.Dr.Seda Ersus Bilek D.M.Barrett Determination of Membrane Integrity in Onion Tissues Treated by Pulsed Electric Fields: Use of Microscopic Images and Ion Leakage Measurements Gills Onions (Oxnard, California)

32 Proje Y ü r ü t ü c ü s ü Proje AdıDestekleyen Kurulus Yrd.Do ç.Dr.Seda Ersus Bilek Suvaluk Asavasanti Critical Electric Field Strengths of Onion Tissues Treated by Pulsed 1 Electric Fields Gills Onions (Oxnard, California) Dr. Melike Sakin Yılmazer Past ö rize Sıvı Yumurtanın Dondurularak Kurutulması İşleminde Nem Transfer Davranışının Belirlenmesi Serap Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Dr.Burak Altınel Ekmek Ü retiminde Kullanılan Enzimler ve Ü r ü n Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi Y ü ksel Tezcan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., İzmir S ö ke Değirmencilik Tekstil San. ve Tic. A.Ş., S ö ke-Aydın. Orba Biyokimya San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul Delta Gıda Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul

33 İ LET İŞİ M


"Çok Disiplinli Bilimsel Araştırma Toplantısı 31.03.2010 GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları