Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ ELEMANLARININ EĞİTİMİ YAPI MALZEMELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ ELEMANLARININ EĞİTİMİ YAPI MALZEMELERİ."— Sunum transkripti:

1 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ ELEMANLARININ EĞİTİMİ YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) NİSAN 2011 ANTALYA

2 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi’nin (Construction Products Directive - CPD) uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere 29.04.1997 tarih ve 22974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımız Koordinatör Kurum olarak görevlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 08.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik 01.01.2007 tarihi itibariyle geçiş sürecini tamamlayarak mecburi uygulamaya girmiştir. YMY - Yönetmelik

3 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, CPD’nin uyumlaştırılmasıdır. CPD, AB’nin yirmiyi aşkın ürün grubu için geliştirdiği yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yayımlanmıştır.  4703 sayılı Ürünlere ilişkin Kanun ve paralel Yönetmelikleri ile belirlenen hukuki çerçeve içerisinde uygulaması şekillenmektedir.

4 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Yönetmelik 4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN  “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”  Ürünlerin Piyasaya arz koşullarını,  Üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerini,  Onaylanmış Kuruluşların sorumluluklarını,  Piyasa gözetimi ve denetimi yapacak yetkili kuruluşların sorumluluklarını, düzenler.

5 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 5 4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN AKTÖRLER ONAYLANMIŞ KURULUŞ ÜRETİCİ YETKİLİ KURULUŞ (BAKANLIK) DAĞITICI

6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 6  Amacı: Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm yapı işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.  Kapsam: Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere “Tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeler”i kapsar. YMY - Yönetmelik

7 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 7  İnşaat işlerinin uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartıyla, içerisinde kullanıldıkları inşaat işlerinin, temel gerekleri karşılamasına imkan veren malzemelerin, CE işareti taşıması halinde kullanıma uygun olduğu kabul edilir. (Madde 6)  Yapı işlerinde kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı malzemelerinin kullanım amacına uygun olması zorunludur. Bu nedenle, bu malzemelerin kullanıldıkları, monte edildikleri, uygulandıkları veya tesis edildikleri yapı işlerinin, gerektiği gibi tasarlanması, inşa edilmesi ve temel gereklere ilişkin yönetmelik ve şartnamelere tabi olması gerekir. (Madde 7) YMY - Yönetmelik

8 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Temel Gerekler  Bir yapı malzemesinin teknik özellikleri, uygulandığı inşaat işlerinin aşağıdaki temel gereklere sahip olmasını sağlamalıdır. 1. MEKANİK DAYANIM VE STABİLİTE 2. YANGIN DURUMUNDA EMNİYET 3. HİJYEN, SAĞLIK VE ÇEVRE 4. KULLANIM EMNİYETİ 5. GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUMA 6. ENERJİDEN TASARRUF VE ISI MUHAFAZASI

9 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Temel Gerekler

10 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı KILAVUZ BELGELER  Avrupa Yapı Daimi Komitesi tarafından Yapı Malzemeleri Direktifi’nin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak ortaya koyduğu çözümler, hukuken bağlayıcı olmamakla birlikte, uygulamalara ilişkin net çözüm önerileri ortaya koymaktadır. Klavuz Belgelerin çevirileri web sitesinde yayımlanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 1. Kılavuz Belge A- Yapı Malzemeleri Direktifi Alanında Onaylanmış Kuruluşların Tespit Edilmesi 2. Kılavuz Belge B- Yapı Malzemelerine Ait Teknik Şartnamelerde Fabrika Üretim Kontrolünün Tanımlanması 3. Kılavuz Belge C- Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında Ürün Kit ve Sistemlerinin Tâbi Olacağı Muamele 4. Kılavuz Belge D-Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında CE İşaretlemesi 5. Kılavuz Belge E-Yapı Malzemeleri Direktifindeki Seviye ve Sınıflar

11 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı KILAVUZ BELGELER 6. Kılavuz Belge F-Dayanıklılık ve Yapı Malzemeleri Direktifi 7. Kılavuz Belge G-Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performasına İlişkin Avrupa Sınıflandırma Sistemi 8. Kılavuz Belge H-Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamındaki Tehlikeli Maddelere İlişkin Uyumlaştırılmış Bir Yaklaşım 9. Kılavuz Belge I-Yapı Malzemeleri Direktifi Madde 4(4)'ün Uygulanması 10. Kılavuz Belge J-Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında Geçiş Düzenlemeleri 11. Kılavuz Belge K-Yapı Malzemeleri Direktifi Alanında Uygunluk Teyit Sistemleri ve Onaylanmış Kuruluşların Görev ve Rolleri 12. Kılavuz Belge L-Eurocode’ların Kullanımı ve Uygulanması 13. Kılavuz Belge M-CPD Altında Uygunluk Değerlendirmesi, Başlangıç Tip Deneyleri ve Fabrika Ürün kontrolü

12 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY Teknik Şartnameler Uyumlaştırılmış Standartlar Standartlar Avrupa Teknik Onayı

13 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Harmonize Standart (Uyumlaştırılmış Standart)  Komisyon tarafından verilen talimata göre CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından hazırlanan ve AB Komisyonu tarafından kabul görerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren standartlardır.  Bakanlık tarafından tebliğ ile duyurulmaktadırlar.  Uyumlaştırılmış standartlar mecburidir.  Standardın uyumlaştırılmış kısmı, yani mecburi kısmı Ek-ZA’da belirtilir.  Standartta belirtilen diğer hususlar ihtiyaridir.

14 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Avrupa Teknik Onayı zYeni ürünler (buluş, Ar-Ge) ve hakkında henüz bir standart bulunmayan ürünler için verilir. zÜrünün kullanım amacına uygunluğunu gösterir. zBir “Onay Kuruluşu” tarafından verilir. ATO, ülkemizde Bakanlık tarafından görevlendirilen İTBAK tarafından verilmektedir. zİhtiyaridir. 5 yıllıktır, ama yenilenebilir. zBu ürünler ile ilgili “Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları” (ATOOE), verilen talimatla EOTA (Avrupa Teknik Onay Organizasyonu) tarafından hazırlanır.

15 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Çalışmalar Yönetmeliğin yayımından itibaren geçen sürede, Yönetmeliğin öngördüğü uygulama mevzuatı yayımlanmıştır. Bunlar,  Direktifin uyumlaştırılması için gerekli mevzuatın yanı sıra, uyum açısından elzem olmamakla birlikte uygulamanın şekillendirilmesi açısından gerekli mevzuattır.

16 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY Uyumlaştırma İçin Gerekli Mevzuat 1.Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003-001) 31.08.2003 – 25215 2.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Malzemelerin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004 – 006) 22.06.2004 – 25500 3.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004 – 003) 23.06.2004 – 25501 4.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004 – 004) 23.06.2004 – 25501 5.Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004 – 005) 23.06.2004 – 25501 6.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğ (Tebliğ No:TAU/2004-001) 29.07.2004 - 25537 Bunlara dair değişiklikler Tebliğ değişiklikleri ile yayımlanmaktadır.

17 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Uyum Haricinde Hazırlanan Mevzuat 1.Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) İlişkin Açıklayıcı Dokümanlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:TAU/2004-008) 29.11.2004 – 25655 2.Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:TAU/2004-007) 16.07.2004 - 25524 3.CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2006-07) 06.12.2006 – 26368 4.Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2006-8) 19.12.2006 – 26381 z13 adet KILAVUZ BELGE Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmaktadır. Bu belgeler hukuken bağlayıcı olmamakla birlikte tüm tarafların uygulamadan kaynaklanan sorularını yanıtlamaktadır.

18 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - YAMTEK  Yapı Malzemeleri Direktifi’ni ilgilendiren tüm kararlar Avrupa Yapı Daimi Komitesi’nde (SCC) alınmaktadır. AB’ye üye ülke Bakanlıkları ve diğer Avrupa örgütleri Avrupa Komisyonu başkanlığında komiteyi oluşturmaktadır. Bakanlığımız gözlemci üye statüsünde davet edilmektedir. Yılda iki komite iki de hazırlık grubu toplantısı gerçekleştirilmektedir.  Avrupa Yapı Daimi Komitesi’ne eşlenik olarak Bakanlığımızın Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi (YAMTEK) kurulmuştur. Bakanlığımızın yanı sıra sektörü temsilen İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD), Onaylanmış Kuruluşları temsilen TSE-Belgelendirme Dairesi, Standardizasyon Kuruluşunu temsilen TSE-Standart Hazırlama Dairesi ve Onay Kuruluşları temsilcisinden müteşekkildir. Yönetmeliği ilgilendiren bütün kararlar burada alınmaktadır. Danışma Kurulu marifetiyle de ilgili bütün tarafların görüşleri alınmaktadır.  YAMTEK kararları tavsiye kararlarıdır.  YAMTEK altında faaliyet gösteren 10 adet sektörel teknik alt komite marifetiyle, yayımlanacak mevzuat ve standartların oluşturulması esnasında görüş alış verişi sağlanmaktadır. Halen güvenli oldukları belgelenmesi gereken ürünlerin tâbi olduğu ulusal standartların revizyonu hakkında çalışmalarını sürdürmektedir.

19 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı zBakanlığımızın Onaylanmış Kuruluş adaylarının yeni dönemde Uygunluk Değerlendirme Derneği’nin çatısı altında örgütlü bir yapıya kavuşturulması için girişimler sonuç vermiş olup UDDER kurulmuştur.Ayrıca, Avrupa Onaylanmış Kuruluşlar Grubu (GNB) çalışmalarına TSE, ONKUR adına katılım sağlamaktadır. zBakanlığımızla birlikte Piyasa Gözetim ve Denetimi için yetkili kuruluşlar Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın liderliğinde Piyasa Gözetim ve Denetim Koordinasyon Kurulu’nu oluşturmuş ve yılda en az dört defa toplanılmaktadır. Aynı şekilde, Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında piyasa gözetim ve denetimi faaliyeti yürüten AB’ye üye ülke kurumlarının yılda iki defa gerçekleştirdikleri İdari Koordinasyon (AdCo) grubu toplantılarına Bakanlığımız iştirak etmektedir. YMY Koordinasyon Faaliyetleri

20 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Avrupa Teknik Onayı (ETA) Avrupa Birliğince uyumlaştırılmış bir standart veya kabul gören bir milli standardın bulunmadığı durumlarda malzeme ve malzeme grubu için açıklayıcı dokümanlara başvurularak ve Yapı Daimi Komitesi’nin görüşü alınarak,  Varsa, ortak esaslar çerçevesinde yürütülen inceleme ve deney sonucunda;  Ortak esaslar yoksa onaylanmış kuruluşların oluşturdukları teşkilatın malzeme hakkında esas aldıkları temel gerekler ile birlikte açıklayıcı dokümanlar dikkate alınarak Avrupa Teknik Onayı verilir.  Avrupa Teknik Onayı Onay Kuruluşları tarafından verilir.

21 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemelerinin Yönetmeliğe Uygunluğu  Yapı malzemelerinin yönetmeliğe uygunluğu için AB Komisyonu tarafından yayımlanan harmonize (uyumlaştırılmış) standartlara uygunluğu zorunludur.  Harmonize Standartların olmadığı durumlarda European Technical Approval (ETA) olarak anılan Avrupa Teknik Onay’ları uygunluk değerlendirmesinde esas teşkil etmektedir.  Harmonize Standartların ve Avrupa Teknik Onayının bulunmaması durumunda temel gerekleri karşılayan tanınan milli standartlara uyulması gerekmektedir.

22 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı “CE” işareti taşıması gereken ürünler “CE” işareti olmadan piyasaya arz edilemeyecektir. 01.01.2007 HARMONİZE STANDARTLAR

23 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 23 YMY - CE Uygunluk İşareti CE işareti, malzemenin:  Uyumlaştırılmış Standartlara,  Avrupa Teknik Onayına uygun olarak üretildiğini gösterir.

24 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı CE İŞARETİ NEDİR? CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.

25 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı CE İŞARETİ  Kalite işareti değildir, ürünün güvenli olduğunu gösteren işarettir.  Uyumlaştırılmış standartlar (düzenlenmiş alan) kapsamındaki ürünler için kullanılan bir işarettir.

26 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı CE İŞARETİ  Yönetmeliğe ve ilgili teknik şartnamesine uygun olduğunu gösteren TEK işarettir  Aynı kapsama sahip ulusal zorunlu uygunluk işaretlerinin yerini almalıdır  Köken veya kalite belirten bir marka değildir  Üreticiler, karışıklığa yol açmadığı veya üzerini kaplamadığı sürece ürünlerinde başka markalar da kullanabilirler  Belirli oranlarda büyültülüp küçültülebilir.

27 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 27 CE İŞARETİ  NASIL:  Görünür  Okunaklı  Silinmez  NEREDE:  Ürünün üzerine, veya  Üzerine yapıştırılan bir etikete, veya  ambalajına veya  Yanındaki ticari dokümanlara

28 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 28 Üretici bir AT uygunluk beyanı yayınlamalı ve bunun yanısıra;  Uygunluk değerlendirme sistemi 1 ve 1+ durumlarında, bir Onaylanmış Kuruluş tarafından ürüne AT uygunluk belgesi verilmiş olmalıdır.  Uygunluk değerlendirme sistemi 2 ve 2+ durumlarında, bir Onaylanmış Kuruluş fabrika üretim kontrolü için bir uygunluk belgesi verilmiş olmalıdır.  Uygunluk değerlendirme sistemi 3 durumunda, bir Onaylanmış Kuruluş ürünün başlangıç tip deneylerini onaylamalıdır. CE İŞARETİ

29 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 29 CE İŞARETİ 1783 CE İşareti AB Komisyonu’nun Onaylanmış Kuruluş No.su Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230 TR 03 1783-CPD-055 Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi Sertifika no : Onaylanmış kuruluş no/CPD(YMY)/Seri no. Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined EN 12345 80 mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı Isı iletkenliği – 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci – NPD Malzeme Standardı Onaylanmış Kuruluş Var İse,

30 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 30 CE İŞARETİ Onaylanmış Kuruluş Yok İse, CE İşareti Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230 TR 03 Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined EN 12345 80 mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı Isı iletkenliği – 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci – NPD Malzeme Standardı

31 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 31 G İŞARETİ CE İşaretlemesine tabi olmayan ürünler ile ilgili olarak daha evvel “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2006-07)” ile yapılan düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Buna göre CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz koşulları ve CE işareti taşısın taşımasın tüm ürünlerin yapıda kullanım koşulları 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Yönetmelik 01.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu olarak yürürlüğe girmiştir.

32 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 32 Yönetmelik kapsamında ulusal standartlara tabi ürünlere “G işareti” iliştirilecek ve hakkında bir standart bulunmayan malzemeler, yenilikçi ürünler, takım malzeme olan ürünler ve prototip malzemeler ulusal teknik onay almak ve buna istinaden G işareti iliştirilmek suretiyle piyasaya arz edilebilecektir. Ayrıca yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekler bakımından beyan edilmesi gerekli olan ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması halinde malzeme, eksik karakteristik/karakteristikler için ulusal teknik onaya tabi olacaktır. Ulusal standartlar kapsamındaki yapı malzemelerine Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından düzenlenen G Uygunluk Belgesi verilir. G İŞARETİ

33 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 33 Kuruluş No. G İşareti Bakanlık tarafından belirlenecek Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu No.su (Sistem 1+, 1, 2+, 2 için) Firma Adres Fabrika Yıl OYYY-OXXX Standart Numarası Ürün Tipi X İlave Bilgiler İmalatçının Adı veya Tescilli Markası İmalatçının Kayıtlı Adresi Ürünün imal edildiği fabrikanın adı veya tescilli markası OYYY: Kuruluş No. OXXX: Kuruluş tarafından verilen belge no.(Sistem 4’de sadece 0XXX kısmı beyan numarası olarak yer alacaktır) Standart numarası İşaretin basıldığı yılın son iki basamağının yazılması G Ürün tipini belirten standart işaretlemesi Uygunluk Teyit sistemi ve Madde 5(2)’de belirtilen ürün karakteristikleri G İŞARETİ

34 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Sürüm Tarihi (DoA) EN standardın TS halinin duyurulması ETAG (OK) TS EN’in yayınlanması ETAG (OK) EN-ETAG numarasının AB RG’de yayınlanması CEN EN’i, EOTA ETAG’ı resmen AB Komisyonu’na bildirir AB üye ülkeleri bilgilendirir Bu dönemde milli standartlar geçerlidir Bu dönemde CE İşareti YOKTUR Genel süre 9 ay Eş-varlık döneminin başlaması CEN Standartları CEN EOTA TSE OK TSE OK AB YMY - UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME SÜRECİ

35 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı EN ve ETAG numarasının AB RG’de yayınlanması Eş-varlık döneminin bitimi TS EN ve ETAG numarasının RG’de yayınlanması Çelişen tüm standart ve ATO piyasadan çekilmesi EŞ-VARLIK DÖNEMİ Çelişen tüm standart ve ATO geçerliliğinin sonlandırılması CE İşareti kullanımı mümkün Genel süre 1 yıl Her iki sistem birlikte sürdürülebilir BİB/TSE/OK AB TSE/OK BİB YMY - UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME SÜRECİ

36 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Eş-varlık döneminin bitimi Çelişen tüm standart ve ATO piyasadan çekilmesi Çelişen tüm standartların geçerliliğinin sonlandırılması Sadece TS EN ve ETAG geçerli BİB TSE/OK YMY - UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME SÜRECİ

37 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Standartlar 18 Ocak 2011 tarih ve 27819 Sayılı Resmi Gazete - YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/2011-01) http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/html/teblig124.htm

38 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı TEKNİK DOSYANIN İÇERİĞİ-1  Ürüne ait genel tanımlama,  Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,  Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.  Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli kalite faktör değerleri,  Ürünün Test belge ve raporları, muayeneler  Başlangıç Tip Deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen),

39 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı  Varsa kalite güvence sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu (kalite kontrol planı, laboratuar ekipman listesi, üretim yeri akış şeması, paketleme ve depolama durumu, ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil), ürünün dış etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler, üretim ve ürün kontrolünün sağlandığı doküman listesi, deney metod listesi)  AT uygunluk Belgesi  AT uygunluk Beyanı TEKNİK DOSYANIN İÇERİĞİ-2

40 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı AT UYGUNLUK BEYANI Biz, (İmalatçının adı)......................................................................................................(adresi)...............................................................................................aşağıda adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak............................................. (direktifin/direktiflerin numarası)........................ sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz. Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No İlgili standardlar İlgili dokümanlar Tarih ve yer Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe

41 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Önemli Adresler zAB Komisyonu yhttp://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/index.htm zCEN yhttp://www.cenorm.be/sectors/construction.htm zEOTA ywww.eota.be zBİB ywww.bayindirlik.gov.tr

42 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı İlginiz için Teşekkür Ederim Cüneyt Sami AKINTel: 0 312 284 09 04 / 165 cuneyt.akin@yigm.gov.trcuneyt.akin@yigm.gov.tr Tamer ERAKMANTel: 0 312 284 09 04 / 192tamer.erakman@yigm.gov.trtamer.erakman@yigm.gov.tr Şükrü BABACANTel: 0 312 284 09 04 / 196sukru.babacan@yigm.gov.trsukru.babacan@yigm.gov.tr Özlem DOĞANTel: 0 312 284 09 04 / 197ozlemd@bayindirlik.gov.trozlemd@bayindirlik.gov.tr


"BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ ELEMANLARININ EĞİTİMİ YAPI MALZEMELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları