Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ ELEMANLARININ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ ELEMANLARININ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ ELEMANLARININ EĞİTİMİ
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) NİSAN 2011 ANTALYA

2 YMY - Yönetmelik AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi’nin (Construction Products Directive - CPD) uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımız Koordinatör Kurum olarak görevlendirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik tarihi itibariyle geçiş sürecini tamamlayarak mecburi uygulamaya girmiştir.

3 YMY - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, CPD’nin uyumlaştırılmasıdır. CPD, AB’nin yirmiyi aşkın ürün grubu için geliştirdiği yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yayımlanmıştır. 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Kanun ve paralel Yönetmelikleri ile belirlenen hukuki çerçeve içerisinde uygulaması şekillenmektedir. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez. 3

4 YMY - Yönetmelik 4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN
“Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” Ürünlerin Piyasaya arz koşullarını , Üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, Onaylanmış Kuruluşların sorumluluklarını, Piyasa gözetimi ve denetimi yapacak yetkili kuruluşların sorumluluklarını, düzenler.

5 4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN AKTÖRLER
ÜRETİCİ YETKİLİ KURULUŞ (BAKANLIK) DAĞITICI ONAYLANMIŞ KURULUŞ

6 YMY - Yönetmelik Amacı: Bu Yönetmeliğin amacı, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm yapı işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam: Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere “Tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeler”i kapsar.

7 YMY - Yönetmelik İnşaat işlerinin uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartıyla, içerisinde kullanıldıkları inşaat işlerinin, temel gerekleri karşılamasına imkan veren malzemelerin, CE işareti taşıması halinde kullanıma uygun olduğu kabul edilir. (Madde 6) Yapı işlerinde kullanılmak üzere piyasaya arz edilmesi hedeflenen yapı malzemelerinin kullanım amacına uygun olması zorunludur. Bu nedenle, bu malzemelerin kullanıldıkları, monte edildikleri, uygulandıkları veya tesis edildikleri yapı işlerinin, gerektiği gibi tasarlanması, inşa edilmesi ve temel gereklere ilişkin yönetmelik ve şartnamelere tabi olması gerekir. (Madde 7)

8 YMY - Temel Gerekler Bir yapı malzemesinin teknik özellikleri, uygulandığı inşaat işlerinin aşağıdaki temel gereklere sahip olmasını sağlamalıdır. 1. MEKANİK DAYANIM VE STABİLİTE 2. YANGIN DURUMUNDA EMNİYET 3. HİJYEN, SAĞLIK VE ÇEVRE 4. KULLANIM EMNİYETİ 5. GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUMA 6. ENERJİDEN TASARRUF VE ISI MUHAFAZASI CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez. 8

9 YMY - Temel Gerekler CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

10 KILAVUZ BELGELER Avrupa Yapı Daimi Komitesi tarafından Yapı Malzemeleri Direktifi’nin uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak ortaya koyduğu çözümler, hukuken bağlayıcı olmamakla birlikte, uygulamalara ilişkin net çözüm önerileri ortaya koymaktadır. Klavuz Belgelerin çevirileri web sitesinde yayımlanmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir: Kılavuz Belge A- Yapı Malzemeleri Direktifi Alanında Onaylanmış Kuruluşların Tespit Edilmesi Kılavuz Belge B- Yapı Malzemelerine Ait Teknik Şartnamelerde Fabrika Üretim Kontrolünün Tanımlanması Kılavuz Belge C- Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında Ürün Kit ve Sistemlerinin Tâbi Olacağı Muamele Kılavuz Belge D-Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında CE İşaretlemesi Kılavuz Belge E-Yapı Malzemeleri Direktifindeki Seviye ve Sınıflar CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

11 KILAVUZ BELGELER Kılavuz Belge F-Dayanıklılık ve Yapı Malzemeleri Direktifi Kılavuz Belge G-Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performasına İlişkin Avrupa Sınıflandırma Sistemi Kılavuz Belge H-Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamındaki Tehlikeli Maddelere İlişkin Uyumlaştırılmış Bir Yaklaşım Kılavuz Belge I-Yapı Malzemeleri Direktifi Madde 4(4)'ün Uygulanması Kılavuz Belge J-Yapı Malzemeleri Direktifi Kapsamında Geçiş Düzenlemeleri Kılavuz Belge K-Yapı Malzemeleri Direktifi Alanında Uygunluk Teyit Sistemleri ve Onaylanmış Kuruluşların Görev ve Rolleri Kılavuz Belge L-Eurocode’ların Kullanımı ve Uygulanması Kılavuz Belge M-CPD Altında Uygunluk Değerlendirmesi, Başlangıç Tip Deneyleri ve Fabrika Ürün kontrolü

12 YMY Teknik Şartnameler
CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez. Uyumlaştırılmış Standartlar Avrupa Teknik Onayı

13 YMY - Harmonize Standart (Uyumlaştırılmış Standart)
Komisyon tarafından verilen talimata göre CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından hazırlanan ve AB Komisyonu tarafından kabul görerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren standartlardır. Bakanlık tarafından tebliğ ile duyurulmaktadırlar. Uyumlaştırılmış standartlar mecburidir. Standardın uyumlaştırılmış kısmı, yani mecburi kısmı Ek-ZA’da belirtilir. Standartta belirtilen diğer hususlar ihtiyaridir. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

14 YMY - Avrupa Teknik Onayı
Yeni ürünler (buluş, Ar-Ge) ve hakkında henüz bir standart bulunmayan ürünler için verilir. Ürünün kullanım amacına uygunluğunu gösterir. Bir “Onay Kuruluşu” tarafından verilir. ATO, ülkemizde Bakanlık tarafından görevlendirilen İTBAK tarafından verilmektedir. İhtiyaridir. 5 yıllıktır, ama yenilenebilir. Bu ürünler ile ilgili “Avrupa Teknik Onayı Ortak Esasları” (ATOOE), verilen talimatla EOTA (Avrupa Teknik Onay Organizasyonu) tarafından hazırlanır. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

15 YMY - Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Çalışmalar
Yönetmeliğin yayımından itibaren geçen sürede, Yönetmeliğin öngördüğü uygulama mevzuatı yayımlanmıştır. Bunlar, Direktifin uyumlaştırılması için gerekli mevzuatın yanı sıra, uyum açısından elzem olmamakla birlikte uygulamanın şekillendirilmesi açısından gerekli mevzuattır. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez. 15

16 YMY Uyumlaştırma İçin Gerekli Mevzuat
Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ ) – 25215 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Malzemelerin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004 – 006) – 25500 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004 – 003) – 25501 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004 – 004) – 25501 Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004 – 005) – 25501 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına Dair Tebliğ (Tebliğ No:TAU/ ) Bunlara dair değişiklikler Tebliğ değişiklikleri ile yayımlanmaktadır.

17 YMY - Uyum Haricinde Hazırlanan Mevzuat
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) İlişkin Açıklayıcı Dokümanlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:TAU/ ) – 25655 Yapı Malzemeleri Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No:TAU/ ) CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/ ) – 26368 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2006-8) – 26381 13 adet KILAVUZ BELGE Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmaktadır. Bu belgeler hukuken bağlayıcı olmamakla birlikte tüm tarafların uygulamadan kaynaklanan sorularını yanıtlamaktadır.

18 YMY - YAMTEK Yapı Malzemeleri Direktifi’ni ilgilendiren tüm kararlar Avrupa Yapı Daimi Komitesi’nde (SCC) alınmaktadır. AB’ye üye ülke Bakanlıkları ve diğer Avrupa örgütleri Avrupa Komisyonu başkanlığında komiteyi oluşturmaktadır. Bakanlığımız gözlemci üye statüsünde davet edilmektedir. Yılda iki komite iki de hazırlık grubu toplantısı gerçekleştirilmektedir. Avrupa Yapı Daimi Komitesi’ne eşlenik olarak Bakanlığımızın Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi (YAMTEK) kurulmuştur. Bakanlığımızın yanı sıra sektörü temsilen İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD), Onaylanmış Kuruluşları temsilen TSE-Belgelendirme Dairesi, Standardizasyon Kuruluşunu temsilen TSE-Standart Hazırlama Dairesi ve Onay Kuruluşları temsilcisinden müteşekkildir. Yönetmeliği ilgilendiren bütün kararlar burada alınmaktadır. Danışma Kurulu marifetiyle de ilgili bütün tarafların görüşleri alınmaktadır. YAMTEK kararları tavsiye kararlarıdır. YAMTEK altında faaliyet gösteren 10 adet sektörel teknik alt komite marifetiyle, yayımlanacak mevzuat ve standartların oluşturulması esnasında görüş alış verişi sağlanmaktadır. Halen güvenli oldukları belgelenmesi gereken ürünlerin tâbi olduğu ulusal standartların revizyonu hakkında çalışmalarını sürdürmektedir.

19 Koordinasyon Faaliyetleri
YMY Koordinasyon Faaliyetleri Bakanlığımızın Onaylanmış Kuruluş adaylarının yeni dönemde Uygunluk Değerlendirme Derneği’nin çatısı altında örgütlü bir yapıya kavuşturulması için girişimler sonuç vermiş olup UDDER kurulmuştur.Ayrıca, Avrupa Onaylanmış Kuruluşlar Grubu (GNB) çalışmalarına TSE, ONKUR adına katılım sağlamaktadır. Bakanlığımızla birlikte Piyasa Gözetim ve Denetimi için yetkili kuruluşlar Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın liderliğinde Piyasa Gözetim ve Denetim Koordinasyon Kurulu’nu oluşturmuş ve yılda en az dört defa toplanılmaktadır. Aynı şekilde, Yapı Malzemeleri Direktifi kapsamında piyasa gözetim ve denetimi faaliyeti yürüten AB’ye üye ülke kurumlarının yılda iki defa gerçekleştirdikleri İdari Koordinasyon (AdCo) grubu toplantılarına Bakanlığımız iştirak etmektedir.

20 Avrupa Teknik Onayı (ETA)
Avrupa Birliğince uyumlaştırılmış bir standart veya kabul gören bir milli standardın bulunmadığı durumlarda malzeme ve malzeme grubu için açıklayıcı dokümanlara başvurularak ve Yapı Daimi Komitesi’nin görüşü alınarak, Varsa, ortak esaslar çerçevesinde yürütülen inceleme ve deney sonucunda; Ortak esaslar yoksa onaylanmış kuruluşların oluşturdukları teşkilatın malzeme hakkında esas aldıkları temel gerekler ile birlikte açıklayıcı dokümanlar dikkate alınarak Avrupa Teknik Onayı verilir. Avrupa Teknik Onayı Onay Kuruluşları tarafından verilir.

21 Yapı Malzemelerinin Yönetmeliğe Uygunluğu
Yapı malzemelerinin yönetmeliğe uygunluğu için AB Komisyonu tarafından yayımlanan harmonize (uyumlaştırılmış) standartlara uygunluğu zorunludur. Harmonize Standartların olmadığı durumlarda European Technical Approval (ETA) olarak anılan Avrupa Teknik Onay’ları uygunluk değerlendirmesinde esas teşkil etmektedir. Harmonize Standartların ve Avrupa Teknik Onayının bulunmaması durumunda temel gerekleri karşılayan tanınan milli standartlara uyulması gerekmektedir.

22 HARMONİZE STANDARTLAR
“CE” işareti taşıması gereken ürünler “CE” işareti olmadan piyasaya arz edilemeyecektir. HARMONİZE STANDARTLAR

23 YMY - CE Uygunluk İşareti
CE işareti, malzemenin: Uyumlaştırılmış Standartlara, Avrupa Teknik Onayına uygun olarak üretildiğini gösterir.

24 CE İŞARETİ NEDİR? CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez. 24

25 Kalite işareti değildir, ürünün güvenli olduğunu gösteren işarettir.
CE İŞARETİ Kalite işareti değildir, ürünün güvenli olduğunu gösteren işarettir. Uyumlaştırılmış standartlar (düzenlenmiş alan) kapsamındaki ürünler için kullanılan bir işarettir.

26 Köken veya kalite belirten bir marka değildir
CE İŞARETİ Yönetmeliğe ve ilgili teknik şartnamesine uygun olduğunu gösteren TEK işarettir Aynı kapsama sahip ulusal zorunlu uygunluk işaretlerinin yerini almalıdır Köken veya kalite belirten bir marka değildir Üreticiler, karışıklığa yol açmadığı veya üzerini kaplamadığı sürece ürünlerinde başka markalar da kullanabilirler Belirli oranlarda büyültülüp küçültülebilir.

27 Üzerine yapıştırılan bir etikete, veya ambalajına veya
CE İŞARETİ NASIL: Görünür Okunaklı Silinmez NEREDE: Ürünün üzerine, veya Üzerine yapıştırılan bir etikete, veya ambalajına veya Yanındaki ticari dokümanlara

28 Üretici bir AT uygunluk beyanı yayınlamalı ve bunun yanısıra;
CE İŞARETİ Üretici bir AT uygunluk beyanı yayınlamalı ve bunun yanısıra; Uygunluk değerlendirme sistemi 1 ve 1+ durumlarında, bir Onaylanmış Kuruluş tarafından ürüne AT uygunluk belgesi verilmiş olmalıdır. Uygunluk değerlendirme sistemi 2 ve 2+ durumlarında, bir Onaylanmış Kuruluş fabrika üretim kontrolü için bir uygunluk belgesi verilmiş olmalıdır. Uygunluk değerlendirme sistemi 3 durumunda, bir Onaylanmış Kuruluş ürünün başlangıç tip deneylerini onaylamalıdır. 28

29 CE İŞARETİ Onaylanmış Kuruluş Var İse, 1783 CE İşareti
AB Komisyonu’nun Onaylanmış Kuruluş No.su Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230 TR 03 1783-CPD-055 Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi Sertifika no : Onaylanmış kuruluş no/CPD(YMY)/Seri no. EN 12345 80 mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı Isı iletkenliği – 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci – NPD Malzeme Standardı Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined

30 CE İŞARETİ CE İşareti Üreticinin Adresi Malzeme Verisi
Onaylanmış Kuruluş Yok İse, CE İşareti Üreticinin Adresi Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230 TR 03 CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi EN 12345 80 mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı Isı iletkenliği – 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci – NPD Malzeme Standardı Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined

31 G İŞARETİ CE İşaretlemesine tabi olmayan ürünler ile ilgili olarak daha evvel “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/ )” ile yapılan düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Buna göre CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz koşulları ve CE işareti taşısın taşımasın tüm ürünlerin yapıda kullanım koşulları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Yönetmelik tarihinden itibaren zorunlu olarak yürürlüğe girmiştir.

32 G İŞARETİ Yönetmelik kapsamında ulusal standartlara tabi ürünlere “G işareti” iliştirilecek ve hakkında bir standart bulunmayan malzemeler, yenilikçi ürünler, takım malzeme olan ürünler ve prototip malzemeler ulusal teknik onay almak ve buna istinaden G işareti iliştirilmek suretiyle piyasaya arz edilebilecektir. Ayrıca yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekler bakımından beyan edilmesi gerekli olan ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması halinde malzeme, eksik karakteristik/karakteristikler için ulusal teknik onaya tabi olacaktır. Ulusal standartlar kapsamındaki yapı malzemelerine Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından düzenlenen G Uygunluk Belgesi verilir.

33 G G İŞARETİ Firma Adres Fabrika Yıl OYYY-OXXX Standart Numarası
Bakanlık tarafından belirlenecek Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu No.su (Sistem 1+, 1, 2+, 2 için) Kuruluş No. Firma Adres Fabrika Yıl OYYY-OXXX Standart Numarası Ürün Tipi X İlave Bilgiler İmalatçının Adı veya Tescilli Markası İmalatçının Kayıtlı Adresi Ürünün imal edildiği fabrikanın adı veya tescilli markası İşaretin basıldığı yılın son iki basamağının yazılması OYYY: Kuruluş No. OXXX: Kuruluş tarafından verilen belge no.(Sistem 4’de sadece 0XXX kısmı beyan numarası olarak yer alacaktır) Standart numarası Ürün tipini belirten standart işaretlemesi Uygunluk Teyit sistemi ve Madde 5(2)’de belirtilen ürün karakteristikleri

34 YMY - UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME SÜRECİ
CEN Standartları Bu dönemde milli standartlar geçerlidir CEN EOTA Sürüm Tarihi (DoA) TSE OK EN standardın TS halinin duyurulması ETAG (OK) Genel süre 9 ay Bu dönemde CE İşareti YOKTUR CEN EN’i, EOTA ETAG’ı resmen AB Komisyonu’na bildirir AB üye ülkeleri bilgilendirir TSE OK TS EN’in yayınlanması ETAG (OK) AB EN-ETAG numarasının AB RG’de yayınlanması Eş-varlık döneminin başlaması

35 YMY - UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME SÜRECİ
EN ve ETAG numarasının AB RG’de yayınlanması AB Genel süre 1 yıl Her iki sistem birlikte sürdürülebilir TS EN ve ETAG numarasının RG’de yayınlanması EŞ-VARLIK DÖNEMİ BİB/TSE/OK CE İşareti kullanımı mümkün Eş-varlık döneminin bitimi Çelişen tüm standart ve ATO piyasadan çekilmesi Çelişen tüm standart ve ATO geçerliliğinin sonlandırılması TSE/OK BİB

36 YMY - UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME SÜRECİ
Eş-varlık döneminin bitimi Çelişen tüm standart ve ATO piyasadan çekilmesi Çelişen tüm standartların geçerliliğinin sonlandırılması TSE/OK BİB Sadece TS EN ve ETAG geçerli

37 YAPI MALZEMELERİ YMY - Standartlar (400 adet Standart) G İŞARETLEMESİ
18 Ocak 2011 tarih ve Sayılı Resmi Gazete - YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/ ) YAPI MALZEMELERİ G İŞARETLEMESİ CE İŞARETLEMESİ (400 adet Standart)

38 TEKNİK DOSYANIN İÇERİĞİ-1
Ürüne ait genel tanımlama, Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin bilgiler, Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli kalite faktör değerleri, Ürünün Test belge ve raporları, muayeneler Başlangıç Tip Deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen),

39 TEKNİK DOSYANIN İÇERİĞİ-2
Varsa kalite güvence sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu (kalite kontrol planı, laboratuar ekipman listesi, üretim yeri akış şeması, paketleme ve depolama durumu, ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil), ürünün dış etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler, üretim ve ürün kontrolünün sağlandığı doküman listesi, deney metod listesi) AT uygunluk Belgesi AT uygunluk Beyanı

40 AT UYGUNLUK BEYANI Biz, (İmalatçının adı)
(adresi) aşağıda adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak (direktifin/direktiflerin numarası) sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz. Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No İlgili standardlar İlgili dokümanlar Tarih ve yer Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe

41 YMY - Önemli Adresler AB Komisyonu CEN EOTA BİB
CEN EOTA BİB

42 İlginiz için Teşekkür Ederim
Cüneyt Sami AKIN Tel: / 165 Tamer ERAKMAN Tel: / 192 Şükrü BABACAN Tel: / 196 Özlem DOĞAN Tel: / 197


"PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ ELEMANLARININ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları