Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR"— Sunum transkripti:

1 ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR
DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR 30-31 MART 2011 ANTALYA

2 ONAYLANMIŞ KURULUŞ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde – 4’teki tanım gereği Onaylanmış kuruluş terimi “Deney, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun", 17/1/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 13/11/2001 tarihli ve 2001/ 3531 karar sayılı "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik" ve bu Yönetmelik’ de belirtilen esaslar çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu” ifade etmektedir. Yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen üçüncü taraf test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarıdır. Ürünün, dizayn veya üretim aşamasında bir yeni yaklaşım direktifinde öngörülen temel gereklere uygunluğunu teyit eder, Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası verilir. Bu numaralar AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanır, Şeffaf, bağımsız ve tarafsız çalışmalı, öngörülen teknik kriterleri yerine getirmelidir.

3 YMY - Uygunluk Teyidi yapı malzemelerinin :
Uyumlaştırılmış standartlara Teknik onaylara uygun olarak üretildiklerinin teyididir. Asıl sorumluluk üreticiye veya yerleşik yetkili temsilcisine aittir. 3

4 ONAYLANMIŞ KURULUŞ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ
YETKİLİ KURULUŞLAR: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE S.G. BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TELEKOMÜNİKASYON KURUMU DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI 1 OK ADAYI 3 2 TÜRKAK 4 CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez. 5 6 DTM AVRUPA KOMİSYONU 4

5 YMY - Uygunluk Teyidi Ürünün önemine göre değişen metotların seçilmesini gerektirmektedir. Bunlar, ürün grupları için AB Komisyonu Kararları ile sabitlenmiştir. 2 temel teyit sistemi bulunmaktadır: Onaylanmış bir kuruluş tarafından uygunluğu belgelendirme Üreticinin uygunluk beyanı 5

6 YMY - Uygunluk Teyidi (Ek-III-1)
Uygunluk Kontrol Metotları: Malzemenin üretici veya onaylanmış bir kuruluş tarafından başlangıç tip deneyinden geçirilmesi; Fabrikada elde edilen numunelerin üretici veya onaylanmış bir kuruluş tarafından daha önce belirlenmiş deney programı çerçevesinde deneye tabi tutulması; Fabrikada, pazarda veya inaat sahasında elde edilen numunelerin üretici veya onaylanmış bir kuruluş tarafından denetleme niteliğinde bir deneyden geçirilmesi; Teslimata hazır veya teslim edilmiş bir mal grubu içinden seçilen numunelerin üretici veya onaylanmış bir kuruluş tarafından deneye tabi tutulması; Fabrika üretim kontrolü; Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün onaylanmış bir kuruluş tarafından yürütülecek ilk tetkiki; Onaylanmış bir kuruluşun fabrika üretim kontrolünü devamlı olarak gözetim, değerlendirme ve tetkik altında tutması. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

7 UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ
(ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı: Üçüncü alternatif : (a) Üreticinin görevleri : (1) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri (2) Fabrika Üretim Kontrolü (b) Onaylanmış Kuruluşun Görevleri : - 7

8 UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ
(ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı: İkinci alternatif : (a) Üreticinin Görevleri : (1) Fabrika Üretim Kontrolü (b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri : (2) Onaylanmış bir laboratuar tarafından ürünün Başlangıç Tip Deneyleri (raporlar sadece Onaylanmış Laboratuardan olmalıdır) 8

9 UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ
ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı: Birinci alternatif : (a) Üreticinin görevleri : (1) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri (2) Fabrika Üretim Kontrolü (3) Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından yapılan daha sonraki deneyleri (b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri : (4) Fabrika Üretim Kontrolünün fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün bir başlangıç muayenesi temel alınarak belgelendirilmesi (5) Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

10 UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ
(i) Onaylanmış bir Belgelendirme Kuruluşunun ürünün uygunluğunu belgelendirmesi : (a) Üreticinin görevleri : (1) Fabrika Üretim Kontrolü (FPC) (2) Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından yapılan daha sonraki deneyleri (b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri : (3) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri (4) Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün başlangıç muayenesi (5) Fabrika Üretim Kontrolünün sürekli gözetimi, değerlendirilmesi ve onayı (6) Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

11 YMY - Uygunluk Teyidi (EK-III-2)
Kontrol Metotları 1+ 1 2+ 2 3 4* BTD (ITT) OK İ FÜK (FPC) FÜK gözetimi X FÜK ilk tetkiki Planlı deney Takip deneyi CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez. *Uygunluk beyanı sadece uygunluk teyit sistemi 4 için geçerlidir.

12 YMY - Onaylanmış Kuruluş Başvuruları
Uygunluğun belgelendirilmesi “Onaylanmış Kuruluşlar” tarafından gerçekleştirilmektedir. Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Kriterlere Dair sayılı Tebliğ kapsamında başvurular değerlendirilmektedir. Değerlendirilmeleri Bakanlık tarafından yürütülür. Yapılan başvurular, yapılan protokol gereği TÜRKAK tarafından ön değerlendirilmeden geçirilmektedir. Daha evvel akredite olarak başvurmuş olan adaylar ise sadece Bakanlık tarafından değerlendirilmektedir. Uygun görülen adaylar Dış Ticaret Müsteşarlığı kanalıya Avrupa Komisyonuna iletilir. Adaylar, AB RG’de yayınlanan bir kimlik numarası aldıktan sonra, T.C. RG’de de yayınlanır ve “Onaylanmış Kuruluş” olma unvanını alırlar. Faaliyete başlamadan önce bir Görevlendirme Protokolü imzalanır. Belirli aralıklarla Bakanlık ve/veya TÜRKAK tarafından denetlenirler. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

13 YMY Onaylanmış Kuruluşlar
Onaylanmış Kuruluşlar belirli akreditasyon standartlarına uygun olarak çalışmak mecburiyetindedirler. Hangi uygunluk teyit sistemine göre hangi standardın geçerli olduğu Tebliğ ekinde verilen tabloda belirlenmiştir. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez. Akreditasyon mecburi değildir, ancak TÜRKAK tarafından yapılan inceleme akreditasyon muadili bir incelemedir.

14 YMY Onaylanmış Kuruluşlar
Yönetmeliğe göre, 3 cins kuruluş bulunmaktadır. “Belgelendirme kuruluşu,” “muayene kuruluşu,” “deney laboratuarı.” Ancak, mevzuat gereği muayene kuruluşu yerine “FÜK Belgelendirme Kuruluşu” görevlendirilmektedir. Şu asgari koşulları karşılamaları gerekmektedir. Personel ile gerekli araç ve ekipmanların mevcut olması, Personelin teknik ve mesleki ihtisaslarının yeterliliği, Yönetmelikte değinilen konular arasında deneylerin yürütülmesi, raporların hazırlanması, belgelerin verilmesi ve gözetim yapılması sırasında yapı malzemeleriyle dolaylı veya dolaysız ilgili çevreler, kişi ve kuruluşların karşısında idari ve teknik personelin tarafsızlığını koruması, Personelin mesleki sırları saklaması, Ülkenin kanunen sorumluluk sigortası yükümlülüğünün bulunmadığı hallerde böyle bir sigorta yaptırılması. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

15 YMY Onaylanmış Kuruluş Başvuruları
1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’na (OKK) göre, ülkemizde yerleşik ve Bakanlığımız tarafından görevlendirilmiş adaylar Onaylanmış Kuruluş olabilmektedirler. Bu hukuki altyapının yanı sıra, TÜRKAK’ın EA-MLA antlaşmasını imzalamış olması gerekli teknik altyapının tesis edilmesi anlamındadır. 1/2006 sayılı OKK’na göre Bakanlığımızın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin mevzuat uyumunun kararı Gümrük Birliği Ortak Komitesi tarafından alınmış ve üye ülkelere bildirilmiştir. Buna göre artık imalatçılarımız da AB’de yerleşik imalatçı veya yetkili temsilciler ile eşit haklara sahip olmuşlardır. Ayrıca, bu gelişme AB’ye üyelik müzakereleri için de iyi bir aşamadır. G işareti için görev alacak uygunluk değerlendirme kuruluşları ise sadece Bakanlık tarafından bir Tebliğ ile duyurulacak ve Avrupa Komisyonuna bildirilmesi gerekmeyecektir. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

16 YMY Atanmış Onaylanmış Kuruluşlar
TSE: Türk Standardları Enstitüsü KÇK: TÇMB-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi KGS: THBB- Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi MEYER: Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizm. Ltd.Şti. UNİVERSAL: Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti. KALİTEST: Kalitest Belgelendirme Ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. TEBAR: Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. ALBERK: Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belg. Ltd. Şti. ERA: Era Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. SZUTEST Teknik Kontrol Belgelendirme Hizm. Tic. Ltd. Şti. STANDART Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti. CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

17 YMY - Hedeflenen hususlar
Onaylanmış Kuruluşlar Aday onaylanmış kuruluşların sayıca ve faaliyet kapsamı itibariyle artırılması için özendirilmesi, TÜRKAK’ın daha hızlı çalışmasına yardımcı olunması, Onaylanmış kuruluşların ortak çalışma prensiplerinin temini ve ortak problemlerinin halli konusunda Uygunluk Değerlendirme Derneği çatısı altında örgütlenmeleri, CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

18 NANDO İNTERNET SİTESİ CE işareti Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında ortaya çıkmış ve iliştirildiği ürünün sağlık ve güvenlik koşulları açısından temel gerekleri karşıladığını gösteren bir işarettir. CE bir kalite işareti değil, bir güvenlik işaretidir. CE işareti gerektiren Yeni Yaklaşım Direktiflerinin kapsamına giren ürünler CE işareti olmaksızın piyasaya arz edilemez.

19 ÖNEMLİ ADRESLER AB Komisyonu EOTA BİB
EOTA BİB

20 İlginiz için Teşekkür Ederim
Cüneyt Sami AKIN Tel: / 165 Tamer ERAKMAN Tel: / 192 Şükrü BABACAN Tel: / 196 Özlem DOĞAN Tel: / 197


"ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları