Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR 30-31.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR 30-31."— Sunum transkripti:

1 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR 30-31 MART 2011 ANTALYA

2 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ONAYLANMIŞ KURULUŞ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde – 4’teki tanım gereği Onaylanmış kuruluş terimi “Deney, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun", 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 13/11/2001 tarihli ve 2001/ 3531 karar sayılı "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik" ve bu Yönetmelik’ de belirtilen esaslar çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu” ifade etmektedir. Yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen üçüncü taraf test, muayene veya belgelendirme kuruluşlarıdır. Ürünün, dizayn veya üretim aşamasında bir yeni yaklaşım direktifinde öngörülen temel gereklere uygunluğunu teyit eder, Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası verilir. Bu numaralar AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanır, Şeffaf, bağımsız ve tarafsız çalışmalı, öngörülen teknik kriterleri yerine getirmelidir.

3 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 3 YMY - Uygunluk Teyidi Uyumlaştırılmış standartlara Teknik onaylara yapı malzemelerinin : uygun olarak üretildiklerinin teyididir. Asıl sorumluluk üreticiye veya yerleşik yetkili temsilcisine aittir.

4 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ONAYLANMIŞ KURULUŞ BİLDİRİM PROSED Ü R Ü YETKİLİ KURULUŞLAR: SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE S.G. BAKANLIĞI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TELEKOMÜNİKASYON KURUMU DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI OK ADAYI 1 TÜRKAK 3 2 4 DTM AVRUPA KOMİSYONU 5 6

5 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 5 YMY - Uygunluk Teyidi  Ürünün önemine göre değişen metotların seçilmesini gerektirmektedir. Bunlar, ürün grupları için AB Komisyonu Kararları ile sabitlenmiştir. 2 temel teyit sistemi bulunmaktadır: Onaylanmış bir kuruluş tarafından uygunluğu belgelendirme Üreticinin uygunluk beyanı

6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Uygunluk Teyidi (Ek-III-1) Uygunluk Kontrol Metotları:  Malzemenin üretici veya onaylanmış bir kuruluş tarafından başlangıç tip deneyinden geçirilmesi;  Fabrikada elde edilen numunelerin üretici veya onaylanmış bir kuruluş tarafından daha önce belirlenmiş deney programı çerçevesinde deneye tabi tutulması;  Fabrikada, pazarda veya inaat sahasında elde edilen numunelerin üretici veya onaylanmış bir kuruluş tarafından denetleme niteliğinde bir deneyden geçirilmesi;  Teslimata hazır veya teslim edilmiş bir mal grubu içinden seçilen numunelerin üretici veya onaylanmış bir kuruluş tarafından deneye tabi tutulması;  Fabrika üretim kontrolü;  Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün onaylanmış bir kuruluş tarafından yürütülecek ilk tetkiki;  Onaylanmış bir kuruluşun fabrika üretim kontrolünü devamlı olarak gözetim, değerlendirme ve tetkik altında tutması.

7 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 7 UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ SİSTEM 4 (ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı: Üçüncü alternatif : (a) Üreticinin görevleri : – (1) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri – (2) Fabrika Üretim Kontrolü (b) Onaylanmış Kuruluşun Görevleri : -

8 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 8 UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ SİSTEM 3 (ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı: İkinci alternatif : (a) Üreticinin Görevleri : – (1) Fabrika Üretim Kontrolü (b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri : – (2) Onaylanmış bir laboratuar tarafından ürünün Başlangıç Tip Deneyleri – (raporlar sadece Onaylanmış Laboratuardan olmalıdır)

9 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ SİSTEM 2+ /2 ii) Üretici tarafından ürünün uygunluğunun beyanı: Birinci alternatif : (a) Üreticinin görevleri : – (1) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri – (2) Fabrika Üretim Kontrolü – (3) Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından yapılan daha sonraki deneyleri (b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri : – (4) Fabrika Üretim Kontrolünün fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün bir başlangıç muayenesi temel alınarak belgelendirilmesi – (5) Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri

10 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ SİSTEM 1+ / 1 (i) Onaylanmış bir Belgelendirme Kuruluşunun ürünün uygunluğunu belgelendirmesi : (a) Üreticinin görevleri : – (1) Fabrika Üretim Kontrolü (FPC) – (2) Önceden belirlenmiş bir deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından yapılan daha sonraki deneyleri (b) Onaylanmış Kuruluşun görevleri : – (3) Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri – (4) Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün başlangıç muayenesi – (5) Fabrika Üretim Kontrolünün sürekli gözetimi, değerlendirilmesi ve onayı – (6) Muhtemelen, fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri

11 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Uygunluk Teyidi (EK-III-2) *Uygunluk beyanı sadece uygunluk teyit sistemi 4 için geçerlidir. Kontrol Metotları1+12+234* BTD (ITT)OK İİ İ FÜK (FPC)İİİİİİ FÜK gözetimiOK XX FÜK ilk tetkikiOK XXX Planlı deneyİİİXXX Takip deneyiOKXXXXX

12 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Onaylanmış Kuruluş Başvuruları  Uygunluğun belgelendirilmesi “Onaylanmış Kuruluşlar” tarafından gerçekleştirilmektedir.  Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Kriterlere Dair 2003-1 sayılı Tebliğ kapsamında başvurular değerlendirilmektedir.  Değerlendirilmeleri Bakanlık tarafından yürütülür. Yapılan başvurular, yapılan protokol gereği TÜRKAK tarafından ön değerlendirilmeden geçirilmektedir. Daha evvel akredite olarak başvurmuş olan adaylar ise sadece Bakanlık tarafından değerlendirilmektedir.  Uygun görülen adaylar Dış Ticaret Müsteşarlığı kanalıya Avrupa Komisyonuna iletilir.  Adaylar, AB RG’de yayınlanan bir kimlik numarası aldıktan sonra, T.C. RG’de de yayınlanır ve “Onaylanmış Kuruluş” olma unvanını alırlar.  Faaliyete başlamadan önce bir Görevlendirme Protokolü imzalanır. Belirli aralıklarla Bakanlık ve/veya TÜRKAK tarafından denetlenirler.

13 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY Onaylanmış Kuruluşlar Onaylanmış Kuruluşlar belirli akreditasyon standartlarına uygun olarak çalışmak mecburiyetindedirler. Hangi uygunluk teyit sistemine göre hangi standardın geçerli olduğu Tebliğ ekinde verilen tabloda belirlenmiştir. Akreditasyon mecburi değildir, ancak TÜRKAK tarafından yapılan inceleme akreditasyon muadili bir incelemedir.

14 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY Onaylanmış Kuruluşlar z Yönetmeliğe göre, 3 cins kuruluş bulunmaktadır. “Belgelendirme kuruluşu,” “muayene kuruluşu,” “deney laboratuarı.” Ancak, mevzuat gereği muayene kuruluşu yerine “FÜK Belgelendirme Kuruluşu” görevlendirilmektedir. z Şu asgari koşulları karşılamaları gerekmektedir. 1.Personel ile gerekli araç ve ekipmanların mevcut olması, 2.Personelin teknik ve mesleki ihtisaslarının yeterliliği, 3.Yönetmelikte değinilen konular arasında deneylerin yürütülmesi, raporların hazırlanması, belgelerin verilmesi ve gözetim yapılması sırasında yapı malzemeleriyle dolaylı veya dolaysız ilgili çevreler, kişi ve kuruluşların karşısında idari ve teknik personelin tarafsızlığını koruması, 4.Personelin mesleki sırları saklaması, 5.Ülkenin kanunen sorumluluk sigortası yükümlülüğünün bulunmadığı hallerde böyle bir sigorta yaptırılması.

15 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY Onaylanmış Kuruluş Başvuruları  1/2006 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’na (OKK) göre, ülkemizde yerleşik ve Bakanlığımız tarafından görevlendirilmiş adaylar Onaylanmış Kuruluş olabilmektedirler.  Bu hukuki altyapının yanı sıra, TÜRKAK’ın EA-MLA antlaşmasını imzalamış olması gerekli teknik altyapının tesis edilmesi anlamındadır.  1/2006 sayılı OKK’na göre Bakanlığımızın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin mevzuat uyumunun kararı Gümrük Birliği Ortak Komitesi tarafından alınmış ve üye ülkelere bildirilmiştir. Buna göre artık imalatçılarımız da AB’de yerleşik imalatçı veya yetkili temsilciler ile eşit haklara sahip olmuşlardır. Ayrıca, bu gelişme AB’ye üyelik müzakereleri için de iyi bir aşamadır.  G işareti için görev alacak uygunluk değerlendirme kuruluşları ise sadece Bakanlık tarafından bir Tebliğ ile duyurulacak ve Avrupa Komisyonuna bildirilmesi gerekmeyecektir.

16 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY Atanmış Onaylanmış Kuruluşlar zTSE: Türk Standardları Enstitüsü zKÇK: TÇMB-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi zKGS: THBB- Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi zMEYER: Meyer Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Hizm. Ltd.Şti. zUNİVERSAL: Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti. zKALİTEST: Kalitest Belgelendirme Ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. zTEBAR: Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. zALBERK: Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belg. Ltd. Şti. zERA: Era Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. zSZUTEST Teknik Kontrol Belgelendirme Hizm. Tic. Ltd. Şti. zSTANDART Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.

17 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YMY - Hedeflenen hususlar Onaylanmış Kuruluşlar  Aday onaylanmış kuruluşların sayıca ve faaliyet kapsamı itibariyle artırılması için özendirilmesi,  TÜRKAK’ın daha hızlı çalışmasına yardımcı olunması,  Onaylanmış kuruluşların ortak çalışma prensiplerinin temini ve ortak problemlerinin halli konusunda Uygunluk Değerlendirme Derneği çatısı altında örgütlenmeleri,

18 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı NANDO İNTERNET SİTESİ

19 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 19 z AB Komisyonu yhttp://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ z EOTA y www.eota.be z BİB y www.bayindirlik.gov.tr/turkce/yapimal.php ÖNEMLİ ADRESLER

20 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 20 İlginiz için Teşekkür Ederim Cüneyt Sami AKINTel: 0 312 284 09 04 / 165 cuneyt.akin@yigm.gov.trcuneyt.akin@yigm.gov.tr Tamer ERAKMANTel: 0 312 284 09 04 / 192tamer.erakman@yigm.gov.trtamer.erakman@yigm.gov.tr Şükrü BABACANTel: 0 312 284 09 04 / 196sukru.babacan@yigm.gov.trsukru.babacan@yigm.gov.tr Özlem DOĞANTel: 0 312 284 09 04 / 197ozlemd@bayindirlik.gov.trozlemd@bayindirlik.gov.tr


"BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR 30-31." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları