Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnş.Yük.Müh. NURAN DANIŞMAN 16/05/2013-MARDİN.  SEKTÖRÜN DURUMU  DOĞAL TAŞLARLA İLGİLİ STANDARTLAR  ÜRÜN BELGELENDİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnş.Yük.Müh. NURAN DANIŞMAN 16/05/2013-MARDİN.  SEKTÖRÜN DURUMU  DOĞAL TAŞLARLA İLGİLİ STANDARTLAR  ÜRÜN BELGELENDİRME."— Sunum transkripti:

1 İnş.Yük.Müh. NURAN DANIŞMAN 16/05/2013-MARDİN

2  SEKTÖRÜN DURUMU  DOĞAL TAŞLARLA İLGİLİ STANDARTLAR  ÜRÜN BELGELENDİRME

3 Maden Mühendisliği Odasının Önerileri  “Doğal taş politikası” nın oluşturulması  Teşvikler sağlanması (düşük faizli kredi, arge çalışmaları  Teknoloji kullanımı ve Takibi için Maden Mühendisi istihdamı  Atıkların değerlendirilmesine yönelik çözümler üretilmesi  Doğal taş madenciliği ve işletmeciliğine yönelik eğitim programları düzenlenmesi

4 1.Ürün hangi kullanım amacı için üretiliyor? 2. Ürünü ilgilendiren TS EN Standardı Nedir? İçeriği hakkında bilgi. Tabi olunan Teyit sistemi nedir? 3. Fabrika Üretimi nasıl kontrol edilmeli? Bunun için yapılması gerekenler. Üretim kayıtlarının tutulmasını sağlayacak dokümanlar oluşturulması.

5 İşlemler / UTS 1+12+34 BTD (Başlangıç tip deneyi)OK/UDK İOKİ FÜK (Fabrika üretim kontrolü) İİİİİ FÜK sürekli gözetimiOK/UDK OKXX FÜK ilk tetkikiOK/UDK OKXX Planlı deneylerİİİXX Takip deneyleriOK/UDKXXXX İşlem Çıktıları OK/UDKAT Uygunluk Belgesi/G Uygunluk Belgesi Fabrika Üretim Kontrol Uygunluk Belgesi Deney Raporu X İmalatçıAT Uygunluk Beyanı/G Uygunluk Beyanı

6  TS EN 12058 Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakaları– Gerekler,  TS EN 1469 Kaplamada Kullanılan Plakalar – Özellikler,  TS EN 1341 Zemin Döşemeleri İçin Tabii Kaplama Taşları – Özellikler  TS EN 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler  TS EN 12440 Doğal Taşlar İsimlendirme Kriterleri

7

8

9 Yangına Tepki deneyi sadece aşağıdaki durumlar söz konusu ise yaptırılır:  Hacimce veya kütlece %1 den daha fazla asfalt ihtiva eden doğal taşlar  Doğal taşın işlenmesi sırasında organik yapıştırıcı, dolgu maddeleri veya benzeri ürünlerin hacimce veya kütlece %1 den daha fazla olması durumunda

10

11

12

13

14 Biz, (İmalatçının adı)......................................................................................................( adresi)...............................................................................................aşağı da adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak............................................. (direktifin/direktiflerin numarası)........................ sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz. Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No İlgili standardlar İlgili dokümanlar Tarih ve yer Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe

15 1. Kapsam Bu standard, esas olarak, binaların ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapıların yük taşıyan veya taşımayan, gömülü, kaplama veya açık yüzeyli kâgir kısımlarında kullanılmak için tasarlanmış, genişliği en az 80 mm olan doğal taş kâgir birimlerin karakteristiklerini ve performans gereklerini kapsar. Kâgir birimler, tabakalar şeklinde veya gelişigüzel örülmüş kâgir tek duvar, sandviç duvar, bölme duvarı, istinat duvarı ve bacaların dış duvar kanadını kapsayan duvar işlerinin bütün çeşitleri için uygundur. Bu kâgir birimler, yangından koruma, ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve ses yutma özelliklerini de sağlayabilir. Bu standard, iç ve dış uygulamalarda kullanılan, genelde dikdörtgenler prizması şeklinde olmayan, özel şekillendirilmiş ve yardımcı doğal taş kâgir birimleri kapsar.

16

17

18

19

20

21

22

23 Standardın amacı üye ülkelerde halen ticari olarak alınıp satılan doğal taşların pazarda dolaşımlarında kullanılacak “ticari isimlerinin” nasıl konulacağı ve isimlendirmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini tanımlamak. Firmalar çıkardıkları doğal taşların ticari isimlerinin ulusal ve uluslarası MARKA TESCİLİni sağlamalıdırlar. Türkiye Mermer Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) üreticilerden ürettikleri doğal taşlara ilişkin bilgileri toplamakta ve standartta yer almasını sağlamaya çalışmakta..

24 Mesleki Yeterlilik Kurumu aşağıdaki Meslek Standartlarını oluşturmaktadır.  Mermer-Doğaltaş Ocağı İçin Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Seviye 5(Yönetici) Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Seviye 4 (Formen) Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Seviye 3 (işçi)  Mermer-Doğaltaş Fabrikası İçin Mermer-Doğaltaş Üretim Sorumlusu Seviye 5 (Yönetici) Mermer-Doğaltaş Ebatlama ve Kesimcisi Seviye 4 (Formen) Mermer-Doğaltaş Ebatlama ve Kesimcisi Seviye 3 (İşçi) Mermer-Doğaltaş Yüzey İşlemcisi Seviye 4 (Formen) Mermer-Doğaltaş Yüzey İşlemcisi Seviye 3 (İşçi) Mermer-Doğaltaş Atölyesi İçin  Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Seviye 4 (formen) (mevcut)

25

26 CE İşaretlemesi yapılmış ürün (arge çalışmaları ile geliştirilebilen ürün) λ değerinin TS 825 deki doğal taşlar için baz alınan değerden daha üstün olduğu iddiası ile TEKNİK ONAY kuruluşuna başvurabilir. T.O.Kuruluşu tarafından ürüne yapılacak deneyler sonrası λ değerinin iddia edildiği gibi çıkması halinde TEKNİK ONAY düzenlenir. Üretici bu Teknik Onay ile Bakanlığımıza başvurarak ısı yalıtım projelerinde kullanılması zorunlu Hesap Programı BEP-TR de ürünlerinin ticari isimleri ile yer alabilirler.

27 İnş.Yük.Müh. Nuran DANIŞMAN Ç.Ş.B.Onaylanmış Kuruluşlar Şube Md.lüğü nuran.danisman@csb.gov.tr (312) 287 92 24 / 114


"İnş.Yük.Müh. NURAN DANIŞMAN 16/05/2013-MARDİN.  SEKTÖRÜN DURUMU  DOĞAL TAŞLARLA İLGİLİ STANDARTLAR  ÜRÜN BELGELENDİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları