Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞAL TAŞ STANDARTLARI VE BELGELENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞAL TAŞ STANDARTLARI VE BELGELENDİRME"— Sunum transkripti:

1 DOĞAL TAŞ STANDARTLARI VE BELGELENDİRME
İnş.Yük.Müh. NURAN DANIŞMAN 16/05/2013-MARDİN

2 içerik SEKTÖRÜN DURUMU DOĞAL TAŞLARLA İLGİLİ STANDARTLAR
ÜRÜN BELGELENDİRME

3 SEKTÖRE YÖNELİK ÖNERİLER
Maden Mühendisliği Odasının Önerileri “Doğal taş politikası” nın oluşturulması Teşvikler sağlanması (düşük faizli kredi, arge çalışmaları Teknoloji kullanımı ve Takibi için Maden Mühendisi istihdamı Atıkların değerlendirilmesine yönelik çözümler üretilmesi Doğal taş madenciliği ve işletmeciliğine yönelik eğitim programları düzenlenmesi

4 Ürün işaretlemesi Yapmak için
1.Ürün hangi kullanım amacı için üretiliyor? 2. Ürünü ilgilendiren TS EN Standardı Nedir? İçeriği hakkında bilgi. Tabi olunan Teyit sistemi nedir? 3. Fabrika Üretimi nasıl kontrol edilmeli? Bunun için yapılması gerekenler. Üretim kayıtlarının tutulmasını sağlayacak dokümanlar oluşturulması.

5 Teyit sistemine göre sorumluluklar
İşlemler / UTS 1+ 1 2+ 3 4 BTD (Başlangıç tip deneyi) OK/UDK İ OK FÜK (Fabrika üretim kontrolü) FÜK sürekli gözetimi X FÜK ilk tetkiki Planlı deneyler Takip deneyleri İşlem Çıktıları AT Uygunluk Belgesi/G Uygunluk Belgesi Fabrika Üretim Kontrol Uygunluk Belgesi Deney Raporu İmalatçı AT Uygunluk Beyanı/G Uygunluk Beyanı

6 standartlar TS EN Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakaları– Gerekler, TS EN 1469 Kaplamada Kullanılan Plakalar – Özellikler, TS EN 1341 Zemin Döşemeleri İçin Tabii Kaplama Taşları – Özellikler TS EN Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler TS EN Doğal Taşlar İsimlendirme Kriterleri

7 TS EN 1469 KAPLAMADA KULLANILAN PLAKALAR

8 Tse en 1469 KAPLAMADA KULLANILAN PLAKALA R

9 TS EN 1469 KAPLAMADA KULLANILAN PLAKALAR
Yangına Tepki deneyi sadece aşağıdaki durumlar söz konusu ise yaptırılır: Hacimce veya kütlece %1 den daha fazla asfalt ihtiva eden doğal taşlar Doğal taşın işlenmesi sırasında organik yapıştırıcı, dolgu maddeleri veya benzeri ürünlerin hacimce veya kütlece %1 den daha fazla olması durumunda

10 Tse en 1469 KAPLAMADA KULLANILAN PLAKALA R

11 FÜK DENEYLERİ

12 1469 İşaretleme örneği

13 1469 İşaretleme örneği

14 At uygunluk beyanI Biz, (İmalatçının adı) ( adresi) aşağı da adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak (direktifin/direktiflerin numarası) sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz. Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No İlgili standardlar İlgili dokümanlar Tarih ve yer Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe

15 Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler
1. Kapsam Bu standard, esas olarak, binaların ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapıların yük taşıyan veya taşımayan, gömülü, kaplama veya açık yüzeyli kâgir kısımlarında kullanılmak için tasarlanmış, genişliği en az 80 mm olan doğal taş kâgir birimlerin karakteristiklerini ve performans gereklerini kapsar. Kâgir birimler, tabakalar şeklinde veya gelişigüzel örülmüş kâgir tek duvar, sandviç duvar, bölme duvarı, istinat duvarı ve bacaların dış duvar kanadını kapsayan duvar işlerinin bütün çeşitleri için uygundur. Bu kâgir birimler, yangından koruma, ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve ses yutma özelliklerini de sağlayabilir. Bu standard, iç ve dış uygulamalarda kullanılan, genelde dikdörtgenler prizması şeklinde olmayan, özel şekillendirilmiş ve yardımcı doğal taş kâgir birimleri kapsar.

16 Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler

17 Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler

18 Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler

19 Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler

20 TS EN (Sistem 2+)

21 Ts en 771-6 Kâgir birimler (Sistem 4)

22 TS EN 771-6 fük sistemi için deney listesi

23 Ts en 12440 DOĞAL TAŞLAR İSİMLENDİRME KRİTERLERİ
Standardın amacı üye ülkelerde halen ticari olarak alınıp satılan doğal taşların pazarda dolaşımlarında kullanılacak “ticari isimlerinin” nasıl konulacağı ve isimlendirmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini tanımlamak. Firmalar çıkardıkları doğal taşların ticari isimlerinin ulusal ve uluslarası MARKA TESCİLİni sağlamalıdırlar. Türkiye Mermer Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) üreticilerden ürettikleri doğal taşlara ilişkin bilgileri toplamakta ve standartta yer almasını sağlamaya çalışmakta..

24 MESLEK STANDARTLARI Mesleki Yeterlilik Kurumu aşağıdaki Meslek
Standartlarını oluşturmaktadır. Mermer-Doğaltaş Ocağı İçin • Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Seviye 5(Yönetici) • Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Seviye 4 (Formen) • Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Seviye 3 (işçi) Mermer-Doğaltaş Fabrikası İçin • Mermer-Doğaltaş Üretim Sorumlusu Seviye 5 (Yönetici) • Mermer-Doğaltaş Ebatlama ve Kesimcisi Seviye 4 (Formen) • Mermer-Doğaltaş Ebatlama ve Kesimcisi Seviye 3 (İşçi) • Mermer-Doğaltaş Yüzey İşlemcisi Seviye 4 (Formen) • Mermer-Doğaltaş Yüzey İşlemcisi Seviye 3 (İşçi) Mermer-Doğaltaş Atölyesi İçin • Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Seviye 4 (formen) (mevcut)

25 ÜRÜN GELİŞTİRME ts 825 Binalarda IsI YALITIM KURALLARI

26 TEKNİK ONAY BELGESİ CE İşaretlemesi yapılmış ürün (arge çalışmaları ile geliştirilebilen ürün) λ değerinin TS 825 deki doğal taşlar için baz alınan değerden daha üstün olduğu iddiası ile TEKNİK ONAY kuruluşuna başvurabilir. T.O.Kuruluşu tarafından ürüne yapılacak deneyler sonrası λ değerinin iddia edildiği gibi çıkması halinde TEKNİK ONAY düzenlenir. Üretici bu Teknik Onay ile Bakanlığımıza başvurarak ısı yalıtım projelerinde kullanılması zorunlu Hesap Programı BEP-TR de ürünlerinin ticari isimleri ile yer alabilirler.

27 İnş. Yük. Müh. Nuran DANIŞMAN Ç. Ş. B. Onaylanmış Kuruluşlar Şube Md
İnş.Yük.Müh. Nuran DANIŞMAN Ç.Ş.B.Onaylanmış Kuruluşlar Şube Md.lüğü (312) / 114


"DOĞAL TAŞ STANDARTLARI VE BELGELENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları