Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şubat 2007. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Süreci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şubat 2007. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Süreci."— Sunum transkripti:

1 Şubat 2007

2 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Süreci

3 1. Aşama: İletişim -Bölüm Erasmus Temsilcisi: Erasmus sürecinde akademik danışmanınızdır. -UO Erasmus Uzmanı: Erasmus evrak sürecinde danışmanınızdır. -Misafir Olunacak Üniversite: Konaklama ve akademik (ders listesi, ECTS kredisi, eğitim dili vs.) konularda öğrenci veya Bölüm Temsilcisi iletişime geçer. -Bölüm Erasmus Temsilcisi: Erasmus sürecinde akademik danışmanınızdır. -UO Erasmus Uzmanı: Erasmus evrak sürecinde danışmanınızdır. -Misafir Olunacak Üniversite: Konaklama ve akademik (ders listesi, ECTS kredisi, eğitim dili vs.) konularda öğrenci veya Bölüm Temsilcisi iletişime geçer.

4 2. Aşama: Evrak -Application Form: Misafir olunacak üniversiteye gönderilecek öğrenci başvuru formudur. -Learning Agreement: Öğrencinin misafir olacağı kurumda alacağı dersleri ve ECTS kredilerini içeren belgedir. Misafir olacağı kurumda alacağı derslerin ECTS kredileri toplamı 30 kredi olmak zorundadır. 2. Aşama: Evrak -Application Form: Misafir olunacak üniversiteye gönderilecek öğrenci başvuru formudur. -Learning Agreement: Öğrencinin misafir olacağı kurumda alacağı dersleri ve ECTS kredilerini içeren belgedir. Misafir olacağı kurumda alacağı derslerin ECTS kredileri toplamı 30 kredi olmak zorundadır.

5 -Akademik Tanınma Formu: Öğrencinin kendi kurumunda alacağı derslere karşılık misafir olacağı kurumda alacağı derslerin denkliğini ve kredilerini gösteren belgedir. Misafir olacağı kurumda alacağı derslerin ECTS kredileri toplamı 30 kredi olmak zorundadır. -İngilizce Transkript -Akademik Tanınma Formu: Öğrencinin kendi kurumunda alacağı derslere karşılık misafir olacağı kurumda alacağı derslerin denkliğini ve kredilerini gösteren belgedir. Misafir olacağı kurumda alacağı derslerin ECTS kredileri toplamı 30 kredi olmak zorundadır. -İngilizce Transkript

6 3. Aşama: Seçilen Öğrencilerin Karşı Üniversite’ye Bildirilmesi -UO Erasmus uzmanları seçilen öğrencilerin akademik ve iletişim bilgilerini e-posta ile karşı üniversiteye bildirip, doldurulacak başvuru formları ile ilgili bilgi ister. Aynı e-postanın kopyası öğrenciye de gider. -Bu süreçte, öğrenci karşı üniversite ile iletişime geçebilir. -Öğrenciler bu formları, UO web sayfasında duyurulan son tarihe kadar UO’ya teslim eder. -UO Erasmus uzmanları seçilen öğrencilerin akademik ve iletişim bilgilerini e-posta ile karşı üniversiteye bildirip, doldurulacak başvuru formları ile ilgili bilgi ister. Aynı e-postanın kopyası öğrenciye de gider. -Bu süreçte, öğrenci karşı üniversite ile iletişime geçebilir. -Öğrenciler bu formları, UO web sayfasında duyurulan son tarihe kadar UO’ya teslim eder.

7 4.Aşama: Posta - Başvuru formları UO tarafından karşı üniversiteye postalanır.

8 5. Aşama: Davet/Kabul Mektubu -Postalama sürecinin ardından karşı üniversiteden davet/kabul mektubu beklenir. -Davet mektubunun takibini öğrenci yapar. -Postalama sürecinin ardından karşı üniversiteden davet/kabul mektubu beklenir. -Davet mektubunun takibini öğrenci yapar.

9 6. Aşama: Pasaport -Davet mektubunun gelmesinin ardından, öğrenci harçsız pasaport almak istiyorsa, UO web sayfasından temin edebileceği dilekçeyi doldurarak UO’ya teslim eder. -Bu dilekçenin karşılığında UO’dan alacağı resmi yazıyla önce Rektörlük’e (Öğr.İşl.Dai.Bşk.) daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giderek gerekli işlemleri yürütür. -Davet mektubunun gelmesinin ardından, öğrenci harçsız pasaport almak istiyorsa, UO web sayfasından temin edebileceği dilekçeyi doldurarak UO’ya teslim eder. -Bu dilekçenin karşılığında UO’dan alacağı resmi yazıyla önce Rektörlük’e (Öğr.İşl.Dai.Bşk.) daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giderek gerekli işlemleri yürütür.

10 7. Aşama: Vize -Pasaportun alınmasının ardından, öğrenci, vize için ilgili konsolosluk ile temasa geçip, gerekli evrakları öğrenir. -Vizeye başvurmadan önce UO’dan “Confirmation Letter” adı altında verilen bir teyit belgesi alır. -Vizeye kendisi başvurur ve bu süreç öğrencinin kendi sorumluluğundadır. -Pasaportun alınmasının ardından, öğrenci, vize için ilgili konsolosluk ile temasa geçip, gerekli evrakları öğrenir. -Vizeye başvurmadan önce UO’dan “Confirmation Letter” adı altında verilen bir teyit belgesi alır. -Vizeye kendisi başvurur ve bu süreç öğrencinin kendi sorumluluğundadır.

11 8.Aşama: Hibe Ödemesi (İlk Taksit %80) - Öğrenci vizeyi aldıktan sonra, kendi adına Euro hesabı açar. Açılacak hesabın Halk Bankası veya Zıraat Bankası olması durumunda banka SWIFT masrafı almamaktadır. Diğer bankalardan hesap açtıranların bu durumu kabullendiğini ifade eden bir formu imzalı olarak UO’e teslim etmelidir. - Öğrenci vizeyi aldıktan sonra, kendi adına Euro hesabı açar. Açılacak hesabın Halk Bankası veya Zıraat Bankası olması durumunda banka SWIFT masrafı almamaktadır. Diğer bankalardan hesap açtıranların bu durumu kabullendiğini ifade eden bir formu imzalı olarak UO’e teslim etmelidir.

12 -Hibe ödemesi için gerekli formları UO’ya teslim eder: * Öğrenci Bilgi Formu * Hibe Sözleşmesi * Pasaport ve Vize fotokopisi * Bölüm izin dilekçesi -Bu belgelerin tesliminin ardından, öğrencinin alması planlanan toplam hibenin %80’i ilk ödeme olarak öğrencinin bildirdiği Euro hesabına Ulusal Ajanstan hibe ödemesi ERÜ UO hesabına yatırılmasına müteakiben 45 gün içerisinde yatırılır. -Hibe ödemesi için gerekli formları UO’ya teslim eder: * Öğrenci Bilgi Formu * Hibe Sözleşmesi * Pasaport ve Vize fotokopisi * Bölüm izin dilekçesi -Bu belgelerin tesliminin ardından, öğrencinin alması planlanan toplam hibenin %80’i ilk ödeme olarak öğrencinin bildirdiği Euro hesabına Ulusal Ajanstan hibe ödemesi ERÜ UO hesabına yatırılmasına müteakiben 45 gün içerisinde yatırılır.

13 Not: Öğrenciler kayıt yenileme döneminde gerekli harç tutarını Erciyes Üniversitesi’ne yatırırlar ve gidecekleri üniversiteye gidilen üniversitede kayıtlı öğrencilerin ödedikleri haricinde herhangi bir akademik ücret ödemezler.

14 9. Aşama: Ders Değişikliği -Karşı üniversiteye gittikten sonra, Learning Agreement’taki derslerde bir değişiklik yapmanız gerekirse ERÜ bölüm Erasmus temsilcinizden onay almanız ve Learning Agreement Changes belgesini doldurup, karşı kuruma imzalattıktan sonra UO’ya postalamanız gerekir. Bu değişim yapılması esnasında toplam ECTS kredisinin 30 kredi olarak korunmasına dikkat edilmelidir. -Karşı üniversiteye gittikten sonra, Learning Agreement’taki derslerde bir değişiklik yapmanız gerekirse ERÜ bölüm Erasmus temsilcinizden onay almanız ve Learning Agreement Changes belgesini doldurup, karşı kuruma imzalattıktan sonra UO’ya postalamanız gerekir. Bu değişim yapılması esnasında toplam ECTS kredisinin 30 kredi olarak korunmasına dikkat edilmelidir.

15 10. Aşama: Erasmus Dönemini Uzatma -Faaliyetini güz döneminde gerçekleştiren öğrencilere UO tarafından “Erasmus Dönemini Uzatma Formu” gönderilir ve öğrencilerin her iki üniversitenin de onayını alarak, belirtilen son tarihe kadar formu UO’ya göndermesi beklenir. -Uzatma talepleri UO’nun Erasmus bütçesine göre değerlendirilir ve kimlerin hibeli olarak Erasmus dönemini uzatmaya hak kazandığı UO web sitesi aracılığı ile duyurulur. -Faaliyetini güz döneminde gerçekleştiren öğrencilere UO tarafından “Erasmus Dönemini Uzatma Formu” gönderilir ve öğrencilerin her iki üniversitenin de onayını alarak, belirtilen son tarihe kadar formu UO’ya göndermesi beklenir. -Uzatma talepleri UO’nun Erasmus bütçesine göre değerlendirilir ve kimlerin hibeli olarak Erasmus dönemini uzatmaya hak kazandığı UO web sitesi aracılığı ile duyurulur.

16 11. Aşama: Dönüş -Öğrenciler dönmeden önce ilgili UO Erasmus uzmanları tarafından dönüş belgeleri hakkında bilgilendirilirler. Dönüş esnasında getirilecek evrakların takibi ve sorumluluğu öğrenciye aittir. -Öğrenciler dönmeden önce ilgili UO Erasmus uzmanları tarafından dönüş belgeleri hakkında bilgilendirilirler. Dönüş esnasında getirilecek evrakların takibi ve sorumluluğu öğrenciye aittir.

17 -Erasmus faaliyetinin tamamlanmasının ardından, UO tarafından istenen belgeleri teslim ederler ve geri kalan %20 hibelerini alırlar. Bir öğrencinin gerçekleştirdiği Erasmus Hareketliliğini başarı ile bitirebilmesi ve Erasmus hibelerine hak kazanmış olması öğrencinin misafir olduğu kurumdaki ders devamı şartına bağlıdır. Ders devamını sağlayamayan öğrenciye yapılan hibe ödemesi geri alınacaktır. -Erasmus faaliyetinin tamamlanmasının ardından, UO tarafından istenen belgeleri teslim ederler ve geri kalan %20 hibelerini alırlar. Bir öğrencinin gerçekleştirdiği Erasmus Hareketliliğini başarı ile bitirebilmesi ve Erasmus hibelerine hak kazanmış olması öğrencinin misafir olduğu kurumdaki ders devamı şartına bağlıdır. Ders devamını sağlayamayan öğrenciye yapılan hibe ödemesi geri alınacaktır.

18 Erasmus Yoğun Dil Kursu Yaygın sayılamayacak kadar az kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, gelen öğrencileri Erasmus dönemine hazırlamak için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca dilleri dışındaki diller için düzenlenebilmektedir. Yaygın sayılamayacak kadar az kullanılan ve öğretilen dillerin konuşulduğu program ülkelerinde, gelen öğrencileri Erasmus dönemine hazırlamak için kısa süreli yoğun dil kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca dilleri dışındaki diller için düzenlenebilmektedir.

19 Başlangıç veya orta düzeyde düzenlenen bu kursların süresi 2 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içerir. Kurslara Erasmus Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği için seçilmiş öğrenciler katılabilmektedir. Kurslara katılan öğrencilerin kurs süreleri Erasmus dönemlerine dahil edilir ve kurs süresi boyunca aylık Erasmus hibesi verilir. EYDK için son başvuru tarihleri, UO web sayfasında duyurulacaktır. Başlangıç veya orta düzeyde düzenlenen bu kursların süresi 2 - 6 hafta aralığında olup en az 60 ders saati içerir. Kurslara Erasmus Öğrenci Öğrenim veya Staj Hareketliliği için seçilmiş öğrenciler katılabilmektedir. Kurslara katılan öğrencilerin kurs süreleri Erasmus dönemlerine dahil edilir ve kurs süresi boyunca aylık Erasmus hibesi verilir. EYDK için son başvuru tarihleri, UO web sayfasında duyurulacaktır.

20 Önemli Tarihler 28 Mart 2011: Güncellenmiş asil listenin ilanı 1 Nisan 2011: Yedek listeden hak kazanıp asil listede ilan edilen adayların Katılım/Feragat dilekçesini vermesi için son tarih 1 Nisan 2011: Katılım dilekçelerinde bildirilen güz/bahar dönem tercihlerini değiştirmek için son tarih 28 Mart 2011: Güncellenmiş asil listenin ilanı 1 Nisan 2011: Yedek listeden hak kazanıp asil listede ilan edilen adayların Katılım/Feragat dilekçesini vermesi için son tarih 1 Nisan 2011: Katılım dilekçelerinde bildirilen güz/bahar dönem tercihlerini değiştirmek için son tarih

21 Bilgi için: Doç. Dr. Levent ÖNAL Erasmus Kurum Koordinatörü Uzm. Nurdan YILDIZ Uzm. Pınar ÖZTAŞKIN Erasmus Uzmanı Erasmus Uzmanı


"Şubat 2007. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Süreci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları