Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Hasan DAĞ Kadir Has Üniversitesi İrlanda Örneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Hasan DAĞ Kadir Has Üniversitesi İrlanda Örneği."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Hasan DAĞ Kadir Has Üniversitesi İrlanda Örneği

2  İrlanda (Üniversiteleri) Hakkında  İrlanda’da Yükseköğretim  İrlanda Yükseköğretim: Finansal Durum  Tam Ekonomik Maliyetlendirme (TEM ) Süreci  Yükseköğretim Ajansı Stratejik (YAS) Planı: 2008-10  TEM Ulusal Girişimi: 2008-10  Üniversiteye Faydaları  Akademik Personele Faydaları  Ne Gerektirir?  NUI MAYNOOTH Üniversitesi Uygulaması (Örnek 1)  NUI Galaway Üniversitesi Uygulaması (Örnek 2)

3 Nufüs : 4 milyon Ocak 1973’te Danimarka ve İngiltere ile birlikte Avrupa Birliğine katıldı Para birimi : Euro En derin mali kriz 2008, IMF/ECF/EU desteği aldı Ulusal Amaç: Ekonomiyi akıllı ve teknoloji güdümlü, insan odaklı bir hale dönüştürmek

4 Yükseköğretim sistemi : 7 Üniversite: 1592 Trinity College Dublin 1845 Queens Colleges Cork and Galway 1854 University College Dublin 1980 Dublin City University 1984 University of Limerick 1997 National University of Ireland, Maynooth (Pontifical University 1795) ve 13 Tekonoloji Enstitüsü’nden oluşmaktadır. 2020 yılındaki hedef: 18 ve yaş üstü nufüsun %72’sinin Yükseköğretime geçmesi (güncel oran %60) 1980 yılında 18 yaş ve üstünün yalnızca %14’ü yüksek öğretime devam ediyordu. Halen: 80,000 öğrenci, 1.3 milyar Euro bütçe (gelir) ve bunun 350 miyon Euro’su araştırmaya gitmektedir. Reform ve verimli araştırma ile büyüme, katılım ve işbirliğine önem vermektedir. Yükseköğretim Ajansı devletin destek ajansı konumundadır.

5 Temel eğitim bütçesi artan maliyetleri takip edememekte, Lisans eğitimine olan talep (18 yaş ve üstü yetişkin) artmakta, Araştırma ve Doktora’da hızlı artış, fakat tam mali destek yok, Sonuç olarak üniversite finansmanı ve altyapısı üzerinde ciddi stres oluşmaktadır. Rekabet ve işbirliği (collaboration) ele-ele durumdadır. Araştırmayı destekleyen birimler; maliyetlerin kontrol altına alınmasını ve harcama planlarını talep etmektedirler.

6 Devlet-dışı kaynak yada ithiyarı fonlarda kısıtlı yetenek, Personel maliyetleri, emekli maaşları, ve dönemlik çalışanların kontratları üzerinde kısıtlılıklar, Çoğu üniversitelerin “bütçe fazlası” uzun dönemlik yatırımlar için yeterli değildir. Kriz değil ama bunlar, sistemin sürdürülebilirliği için risk oluşturmakta ve üniversitelerin özgürlük ve bağımsızlıkları için endirekt tehdittir.

7

8 Aralık 2008’de Avrupa Komisyonu, ◦ 7. çerçeve proje desteklerinin maliyetlendirilmesi için TRAC’ı kabul edilebilir bir çerçeve şeklinde formal olarak kabul etti. ◦ Avrupa Üniversitelerinin tam ekonomik maliyetlendirmeye geçmelerinin stratejik önemini vurguladı.

9 YAS, Tam Ekonomik Modeli (TEM)’i Irlanda Üniversiteler Birliği (IUB) ile,  Maliyetlerin temelini daha iyi şekilde göz önüne almak,  Destekleme ve yatırım politikasını daha iyi bilgilendirmek üzere, geliştirmek olarak açıkladı.

10  IUB, 7 üniversiteye öncülük yaptı.  Onları, Yükseköğretim Stratejik İnnovasyon Desteği II ile destekledi ve önceliklendirdi.  Her biri bir veya da fazla kurum (üniversite) tarafından yürütülen 7 alt proje ile desteklendi.

11  Eğitim, Araştırma, ve diğer aktiviteler ve onların desteklerinin ücretlerindeki unsurların herbirinin tam maliyetlendrilmesini sağlamak,  Finansal desteği, yanlızca bakım için değil, rekabetçi bir ortamda destekleri arttırmak içinde haklı kılmak,  Araştırma giderlerindeki ciddi oranda artışları haklı kılmak,  Şubat 2010’dan itibaren FP7 finansal deskteklerini garantilemeye çalışmak,  Harici paydaşları ilgili maliyetler hakkında bilgilendirmek,

12  Çeşitli aktiviteler için TEM belirlenmiş olur,  Araştırma ve eğitimde artan maliyetleri/destekler yasallaştırılır (haklı hale getirilir),  Gerçekçi araştırma maliyetleri, dolayısıyla ana aktivitler için sınırlı kaynaklar serbest hale getirilir,

13  Araştırma ve Eğitime kaynak ayrılmasını kolaylaştırma,  Araştırmaların tüm giderlerini karşılamak üzere kaynakların garantilenmesi,  Akademik personelin, araştırma-eğitim ve öğretim ile diğer aktivitelerdeki sorumluluklarının çeşitliliğinin ortaya çıkması, 

14  Uygulama aşamasına karalı ulusal yaklaşım, lokal seviyede ise esneklik,  Her üniversitedeki danışma (steering) komitesi tarafından yürütme ve Ulusal Danışma Komitesi tarafından koordinasyon

15 The Irish Experience: An ongoing journey Mike O’Malley, Chair, FEC National Steering Group

16  Üniversitelerde sürdürülebilir yönetimi desteklemek için faaliyetlerin gerçek maliyetlerini anlamak ve genel maliyet farkındalığı yaratmak,  Planlama ve Karar Verme’de spesifik finansal yönetim bilgisi- örneğin ◦ Aktivitelerin TEM’i ◦ Okullar, departmanlar vb Bütçe fazlası/açığı ◦ Projelerin direkt ve endirekt maliyetleri  Kurum araştırma projelerinin genel gider oranını belirlemek  Yükseköğretim Ajansının birimleri için mutlak ve bağıl maliyetleri belirlemek: Örneğin, Sosyal çalışmalar, Coğrafya, matematik, Fizik, Dişçilik, Veterinerlik gibi 

17

18  Akademik Faliyetlerin Profili (AFP)  Maaşlar  Varlıklar  Diğer maliyetler, örneğin, kütüphane, merkezi yönetim, IT, öğrenci servisleri, sınav maliyetleri  AFP Verisi girişi için Web-ön yüzü  Sistemden Raporlama yapma Paralel olarak tüm iş paketlerini detaylı bir sistemde entegre etmek üzere bir yazılım ihalesi yapılmıştır.

19

20  Bir pilot uygulama sonuçları üniversiteler ile paylaşıldı  Bazı çekinceler ifade edildi  Üzerinde anlaşma sağlanan bağımsız bir değerlendirmenin gerekli olduğu anlaşıldı  Harvard Üniversitesi’nden Prof. Robert Kaplan ile yönlendirme için görüşüldü  B&M danışmanlık değerlendirme tasarımına başladı  SAS, lokal olarak örnek tasarıma göre oluşturulan gerçek modelleri incelemeye başladı  SAS, TEM muhasebe elemanlarına yazılımın kullanımı konusunda ilave eğitimler vermeye başladı  Bazı değişiklikler önerildi ve uygulandı  AFP’dan TDABC yaklaşımına geçiş NSG trafından rededildi

21  Gerekli olan iş miktarını hafife almayın. Konsept basit ama uygulama ciddi anlamda zor.  Akademik katılım olmazsa olmaz.  Maliyetlerin, özet olarak mı (örneğin Finans) yoksa detaylı olarak mı sunulacağı tartışması çok uzun zaman aldı.  İdari personelin katılımı yeterince sağlanamıyor.  Herşeyi kontrol edemezsiniz. Tüm üniversiteler bir çok seviyede farklıdırlar.  TEM tüm yönetsel enformasyon için her derde deva değildir.  İletişim anahtar kelime.  Rektörlük bazında destek bir zorunluluktur.

22 NUI, Galway, Bölgesel Raporlama (Divisional Reporting at NUI, Galway ) İrlanda Üniversitelerinde Tam Eknomik Maliyelendirme (TEM) Mary Dooley Bursar, NUI, Galway

23  Profil: ◦ 1845’te kuruldu ◦ Tıp, işletme, Fen, Mühendislik, Sanat/Toplum Bilimleri ◦ 17 öğrenci ◦ 2000 personel ◦ Yıllık işletme bütçesi 230 milyon Euro ◦ Yıllık kapitak harcama 25 milyon Euro

24  Amaçlar : ◦ Finansal Yönetimi Zenginleştirme (Geliştirmek) ◦ Gelir ve gider kalemlerini belirlemek ◦ Faaliyetlerin tam maliyetlerini değerlendirmek ◦ Servisleri ücretlendirmek

25  Bariyerler: ◦ Güç yapısı ◦ Politik avantaj ◦ Değişime olan direnç ◦ Korku ◦ Kültür – Servis ? Ticaret ikilemi

26  1996 ◦ Kaynak yönetimi bırakıldı – Önerildi (yani, “birim bazında karar oluşturma”) ◦ Detaylı sistem içeriği – kabul edildi  Kültürel ve Politik Bariyerler  2000 ◦ Devlet detekli araştımada önemli derecede artış ◦ Yönetim Bilişim Sistemlerinde (YBS) tümden bir iyileştirme

27  2004 ◦ Bölgesel Raporlama Politikası – Kabul edildi (yani, birim bazından Tam “raporlama)  2006 ◦ Akademik yeniden yapılanma  6 Fakülte ve 50 bölüm  5 kolej ve 14 okul  2007 ◦ Çeyrek dönemler halinde yayınlanan Muhasebe ◦ Gelir ve Gider raporlar ◦ 5 kolej ◦ Bir akademik birim ◦ 5 Araştırma birimi

28 “Yeni pazara girişte tehlike yok”  2009 ◦ Haziran 2009 muhasebe raporu ◦ Bölgesel Raporlama kısmı ◦ Ulusal ekonomik kiriz “Daha az ile daha çok yap” “Şevkle kabul edildi”

29  Kolejler Güzel Sanatlar TıpFen €m€m€m Gelir 453329 Harcamalar Direkt241919 Ayrılan161214 403132 Artık/Açık52(3)

30 €0.000  Bölüm ◦ Eğitim 800 ◦ Coğrafya1,000 ◦ İnsan Bilimleri3,180 ◦ Dil(1,700) ◦ Politik Bilimler1,500 ◦ Psikoloji 580 Butçe Fazlası5,370

31 €0.000 Bölüm ◦ Sağlık Bilimleri(300) ◦ Tıp 2,000 ◦ Hemşirelik 230 Bütçe Fazlası1,930

32 €0.000 Bölüm ◦ Fiziksel Bilimler(1,583) ◦ Matematik 1,507 ◦ Doğal Bilimler(2,600) Açık(2,676)

33 Kontratlı Araştırma Birimleri Uygulmalı NCBESOptik€0.000 Gelir: Öğrenci Harçları/bağışlar 300300 Direkt Bağışlar2000400 İşletme Bağışarı 300100 2600800 Gideler: Direkt2000400 Direkt destek1300- Işletme giderleri 800200 4100600 Fazla/Açık(1500)200 Note: Daime Fakülte Eleman maliyetleri dahil değildir.

34

35  Sofistike bilgi sistemleri  Kalifiye personel  İnsani konulara duyarlılık  Katılım  Sabır ve Zaman

36  TEM Amaçları  Araştırma ◦ Gerçek işletme gider oranları  Eğitim-Öğretim ◦ Öğrenci başına ortalama maaliyet  Sektör Karşılaştırması ◦ İrlanda’daki 7 üniversiteyi karşılaştır

37

38

39

40

41

42

43

44

45  Büyük ve kompleks bir kurumu yanlızca toplam makro bilgi ile stratejik olarak yönetmek imkansızdır.  Birim bazında karar vermek sahiplenmeyi, gücü ve enerjyi getirir.  Birimsel raporlama detaylı bir karar destek sistemi ve performans yönetim aracıdır.

46  Tam Ekonomik Maaliyetlendirme metodolojileri birimsel raporlama için bütçe ayrılması bilgisini verir (öneğin, akademik zaman)  Proje maaliyetleri için işletme maaliyetlerini teyid eder  Üniversiteler arasında maaliyet karşılaştırmasına olanak sağlar  Bütçenin savunulmasını sağlar.


"Prof. Dr. Hasan DAĞ Kadir Has Üniversitesi İrlanda Örneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları