Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finlandiya’da Sosyal Güvenlik AB Eşleştirme Projesi, Ankara 6. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finlandiya’da Sosyal Güvenlik AB Eşleştirme Projesi, Ankara 6. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Finlandiya’da Sosyal Güvenlik AB Eşleştirme Projesi, Ankara 6. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü

2 İçerik  Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı – Rolü ve Yükümlülükleri  Sosyal Güvenlik Şemaları –Sosyal güvenliğin genel prensipleri –Şemalar ve Yardımlar –Sonuçlar ve İzleme  AB Bağlamında Finlandiya Sosyal Politikaları  Politika Stratejileri ve Karar Verme Prosedürleri

3 Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Bakanlık aşağıdakilerden sorumludur:  Sosyal ve sağlık politikası  Sosyal koruma ve sağlık teşviki  Çevresel sağlık hizmeti  Sosyal ve sağlık hizmetleri  Sosyal sigorta (emeklilik, sağlık ve işsizlik sigortası)  Özel sigortaların geliştirilmesi  İş güvenliği ve sağlık  Cinsiyet eşitliğinin teşviki  Sektör araştırma ve geliştirmesinde tutarlılık  AB de dahil olmak üzere uluslar arası işbirliği 1.9.2014

4 Bakanlığın ana görevleri Mevzuat işlevi (tasarlama, uygulama, rehberlik, AB mevzuatı, etki değerlendirmesi, kalite, geliştirme) İdari sektörün yönlendirilmesi (performans rehberliği, proje yönetimi, araştırma – geliştirme – inovasyon) AB ve uluslar arası bağlamda ilgili görevler (hükümetler arası işbirliği, konseyler, vs., fonlar, uluslar arası organizasyonlar) Eylem ve ekonomik planlama, izleme ve raporlama 1.9.2014

5 Sosyal Koruma İçin Temel Prensipler  Ana prensipler ve hedefler  Yapı  Maliyet  Key principles and targets  Structure  Finansman ve harcama

6 Finlandiya Sosyal Korumasının Temel Prensipleri  Sosyal koruma seviyesi mantıklı ve yeterlidir  Sosyal koruma vatandaşları harekete geçirir ve kendi kendine yetmeyi cesaretlendirir  Sorumluluklar açık ve uygundur  Sosyal korumanın finansmanı sürdürülebilir bir temeldedir A3 05/2005/tao/paht

7 7 1.9.2014 STM Sosyal olarak Sürdürülebilir bir Toplum için Sosyal ve Sağlık Politikası  Refah için güçlü bir yapı –Hür türlü politikada sağlık ve refah –Sağlık ve işlevsel kapasitenin teşviki –Çalışma hayatının çekiciliğini artırmak suretiyle daha uzun çalışma kariyeri –Sürdürülebilir sosyal koruma finansmanı  Herkes için refaha erişim –Yoksulluğun ve sosyal olarak dışlamanın azaltılması –Etkin hizmetlerin ve mantıklı bir gelir güvenliğinin sağlanması  Sağlıklı ve güvenli bir yaşam ortamı –Toplumun istisnai koşullarda da işlevini yerine getirebilmesinin sağlanması

8 Finlandiya’da Sosyal Güvenlik Ağı  Sosyal Güvenlik Dalları –Emeklilik koruması (Ulusal emeklilik sigortası ve İstihdam emeklilik sigortası) –Aile sosyal yardımı –İşsizlik sosyal sigortası –İş kazası mesleki hastalık sigortası –Hastalık sigortası  Halk Sağlığı Hizmeti ve Rehabilitasyon Hizmetleri  Sosyal Hizmetler –Çocuklar için günlük bakım –Uzun vadeli bakım –Diğer sosyal hizmetler

9 9 01/09/2014 Klaus Halla Fin Sosyal Koruma Sistemi Sağlık koruma ve çevresel sağlık Radyasyon koruması İş güvenliği ve sağlık, çalışma kapasitesinin korunması Sosyal dışlama, uzun vadeli işsizliğin aktivasyonu Alkol ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili konular Sağlık teşviki (sigara, kaza, önleme) Genetik teknolojisi Küçük çocuklar için kreş ve evde bakım ödeneği Çocukların ve genç nüfusun bakımı Yaşlıların bakımı Engelliler için hizmetler Birincil sağlık bakımı (ana sağlığı hizmeti, aşılar) Belli bir alanda uzmanlaşmış tıbbi bakım Tıbbi ilaçlar Çocuk ödeneği Sosyal yardım Ulusal emeklilik şeması İstihdam emekliliği şeması Hastalık ve doğum sigortası Engellilik ödeneği İşsizlik güvenliği İş kazası sigortası Hasta sigortası Hayat sigortası ve kişisel sigorta Motorlu taşıt üçüncü şahıs sigortası Önleyici Sosyal ve Sağlık Politikası Sosyal ve Sağlık Hizmetleri Sosyal Sigorta

10 Sosyal Güvenlik Ağı Yapısı  Üç Yapı Bloğu Sağlık Bakımı ve Sosyal Hizmetler Vergi gelirleriyle finansman Asgari Nakdi Yardımlar Temel Sosyal Sigorta Vergi gelirleriyle finansman Kazanca bağlı Nakdi Yardımlar Sosyal Sigorta Aidat temelli Belediyeler Devlet Bütçesi Aidatlar / İşçiler / İşverenler

11 11 01/09/2014 Maliye ve Planlama Bölümü 1980 – 2008 arasında ana grup tarafından yapılan sosyal harcama 2008 fiyatlarında milyon Euro Kaynak: Ulusal Sağlık ve Refah Kurumu Hastalık ve sağlık Kazazedeler Konutlandırma Engellilik Aile ve çocuk Diğer Yaşlılık İşsizlik İdare

12 12 01/09/2014 Maliye ve Planlama Bölümü 2008 yılında Finlandiya’da sosyal harcamanın (müşteri ücreti haricinde) dağılımı (%) 2008’de sosyal harcama 48.6 milyon Euro Kaynak: MSAH & THL Belediye Sağlık Hizmetleri Sosyal Yardım İdare Diğer Kazanca ilişkin emeklilik Ulusal Emeklilik Askeri, mesleki yaralanma ile motorlu taşıt sorumluluk sigortası Konut ödeneği İşsizlik Sağlık sigortası Belediye Sosyal Hizmetleri Çocuk yardımları

13 1980-2008 yılları arası sosyal koruma giderinin gelişimi (hasta ücretleri hariç) ve 2050 yılı tahmini, GSYİH % Kaynak: Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı 1.9.2014 GSYİH % Diğer Sosyal kamu hizmetleri Kamu sağlık hizmetleri İşsizlik Ulusal sağlık sigortası Kaza sigortası Emeklilik maaşları Gelire dayalı ek emeklilik

14 Finansmanın Temel Prensipleri  Temel yararlar daha çok vergi gelirleriyle finansman DİKKAT ! Belediyeler vergi için yetkilidir  Kazanca bağlı yardımlar işverenlerden ve işçilerden / sigortalı olanlardan sigorta primi ile finanse edilir

15 15 1.9.2014 2010 Yılı Sosyal Koruma Giderlerinin Finansmanı Kaynak: Ulusal Sağlık ve Refah Kurumu Devlet %28.0 Emlak geliri %6.7 Belediyeler %18.3 Toplam sigorta %11.0 İşverenler %38.4

16 Etunimi Sukunimi 16 1.9.2014 Devlet bütçesinden finanse edilen sosyal koruma giderleri, 2010 yılı sosyal güvenlik gideri % Toplam sosyal koruma gideri 54,9 milyar € Bütçeden finanse edilen toplam sosyal koruma gideri 21,0 milyar € Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı %19,8 Maliye Bakanlığı %17,3 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı %0,9 Tarım ve Orman Bakanlığı %0,3 Bütçe dışı finansman %61,7

17 Ulusal Yaklaşım Açık Ve Net Olarak Başarılı Bir Yaklaşımdır Bu evrensel yaklaşım aşağıdakilerle uyumludur  Hükümler –Yoksulluğu önlemede başarılıdır –İyi teminat kapsamı –Yeterli yardımlar  Maliyetler –Maliyetler AB ortalamasının biraz altındadır  Krizde stabilite

18 Sosyal Güvenlik Şemaları  Sosyal Sigorta şemaları –Nakdi yardımlar –Ayni yardımlar  Yararlanıcılar ve yararlanma seviyeleri  Sosyal koruma sonuçları

19 Sosyal Güvenlik Şemaları Nakdi yardımlar  Emeklilik Sigortası –Ulusal emeklilik sigortası –Kazanca bağlı emeklilik sigortası şemaları  Hastalık Sigortası  İş Kazası ve Mesleki hastalık sigortası  İşsizlik Sigortası –Temel ödenek (meşru) şeması –İsteğe bağlı kazanca bağlı ödenek şeması  Ayni yardımlar –Sağlık hizmeti belediye hizmetleri tarafından sunulur

20 20 1.9.2014 STM İsteğe bağlı işsizlik

21 Sosyal Sigorta Şemaların Temel Mevzuat Tarihleri – Kilometre Taşları  1937 Ulusal Emeklilik Yasası, 1956’larda revize edilmiştir  1948-1949 Aile yardımları : çocuk ödeneği ve doğum yardımı  1956 Hastaneler Yasası  1960 İşsizlik Sigortası  1961 İşveren Emeklilik Yasası  1963 Hastalık Sigortası  1970 Serbest Meslek Sahipleri Emeklilik Yasası ve Çiftçi Emeklilik Yasası  1972 Birincil Sağlık Hizmeti Yasası  1980’ler Konsolidasyon ve Reformlar  1990’lar Düzenleme; Mali sürdürülebilirliğe odaklanma  2000 - Stratejik Reformlar

22 Emeklilik Şeması Temel Prensipler  Bireysel haklar  Temel teminat kapsamı için bütün nüfusu korumak  Benzer temel dayanaklar için nüfusu korumak  Tam bir çalışma hayatından sonra yeterli yaşam standardını sağlamak  Yardımlar: yaşlılık, engellilik ve kazazedeler için emeklilik (işsizlik emekliliği)

23 Ulusal Emeklilik Şeması  İkamet temelinde hak kazanma  16 – 64 yaş arası ülkede ikamet eden bütün kişileri kapsar  40 yıldan sonra garantili emeklilik sunar (ikamet yılına bağlı olarak artış)  Yardımlar aşağıdaki gibidir: – 65 yaşından itibaren yaşlı emekliliği – Engellilik emekliliği – Kazazede emekliliği  Garanti emeklilik miktarı (1.3.2011 itibariyle) – Finlandiya’da ikamet eden kişiler için toplam asgari emekliliği garanti eder; test edilir

24 Ulusal Emeklilik Şeması  İdare: Sosyal Sigorta Kurumu (Kela)  Finansman: vergi gelirleriyle finansman (tax- financed); elde bulunan kaynaklarla finansman (pay- as-you–go)

25 1.9.2014 Ulusal Emeklilik Şeması (2) Temel prensipler:  Asgari bir emeklilik olarak, ulusal emeklilik küçük bir kazanca bağlı emeklilik ekler (2009 yılında kazanca bağlı emeklilik bekarlar için aylık 1207 Eurodan az, evliler için aylık 1075 Eurodan fazla idi)  Genel emeklilik yaşı 65 yaş  Yardımlar fiyat seviyesindeki değişikliklere endekslenmiştir ve ulusal emeklilik endeksine göre yıllık olarak düzenlenir. Uygulama: Sosyal Sigorta Kurumu Fon: Devlet, işverenler ve Sosyal Sigorta Kurumu

26 İstihdam Emeklilik Şeması  Kazanç temelindedir ve artan niteliktedir  Sigorta şeması  Aktif olan herkesi kapsar  Yardımlar aşağıdaki gibidir: – 63 – 68 yaşları arası için yaşlılık emekliliği – 62 yaşından itibaren daha az avantajlı erken yaşlılık emekliliği – Engellilik emekliliği – Kazazede emekliliği – (İşsizlik emekliliği; 2005’te feshedilmiştir)

27 1.9.2014 Kazanca Bağlı Emeklilik Şeması (1)  Kazanca bağlı emeklilik maaşlı çalışma ve serbest meslek temellidir. Yardımlar: İleri yaşlılık emekliliği, engellilik emekliliği, kısmi engellilik emekliliği, mesleki rehabilitasyon, kazazede emekliliği, işsizlik emekliliği ve yarı zamanlı emeklilik 2005 itibariyle temel prensipler:  18 yaş itibariyle bütün istihdam şekilleri için emeklilik artar.  Bir emeklilik bütün kariyer boyunca kazançtan etkilenir.  Esnek emeklilik yaşı 63 ila 68 yaşları arasındadır.  Ödenebilir emeklilik ve başlangıç emekliliği için bütün iş yaşamı boyunca hesaplanmış kazançlar endekslenir ve endeks tüketici fiyatları ve ücretlerindeki değişikliklerden etkilenir.  2007 yılı başından itibaren özel sektörde ve kamu sektöründe emeklilik yardımları aynı içeriğe sahip olmuşlardır.

28 1.9.2014 Kazanca Bağlı Emeklilik Şeması (2) Uygulama:  Yetkili emeklilik sigorta şirketleri, emeklilik fonları, emeklilik kuruluşları, Hazine ve Yerel Hükümet Emeklilik Kurumları  Fin Emeklilik Merkezi işbirliği kurumudur Fon:  Şema yardım temellidir ve iş yaşamı süresince kazanç ilintili emeklilik hedef seviyesi mevzuatla belirlenmiştir.  Maliyetler, işverenler, işçiler ve serbest meslek sahiplerinden toplanan aidatlarla sağlanır. Devlet, serbest meslek sahipleri için emekliliğe karşılık fon için katkıda bulunur.  Aidatların bir bölümü mevcut emeklilikleri ödemek için kullanılır. Bir bölümü ise ilerideki çok yaşlı emekliler için fonlanır.  Aidat seviyeleri özel ve kamu sektörlerine göre değişiklik gösterir.

29 İdare  Özel emeklilik kurumları tarafından idare edilir  Merkezi Emeklilik Güvenlik Kurumu (ETK) özel sektör enstitüleri koordinasyon yapısını oluşturur  Düzenlenmiştir ve sınırlı rekabet vardır  Emeklilik kurumları kar amacı gütmeyen organizasyonlardır

30 Emeklilik Tutarı  İstihdam emekliliği artan yapıdadır  Hedef emeklilik 40 yıl içerisinde aşağı yukarı % 60’tır  Hayat süresi boyunca kazanılan temelindedir  1,5 % x ÜCRET x HIZMET – 53 yaşından sonra1,9 % – 60 yaşından itibaren2,5 % – 63 – 68 yaşları arasında4,5 %  Ortalama yaşam süresi katsayısı (temel alınan yıl: 2010)

31 Emeklilik Artış Oranı (%) 18 23 53 60 63 65 68 1,5 1,9 2,5 4,5

32 Emeklilik Artışı %’nin toplamı x Yıllık kazanç % = 18 – 52 yaş arasında %1,5 – 53 yaşından sonra 1,9 % – 60 yaşından itibaren2,5 % – 63 – 68 yaşları arasında 4,5 % – % yıllık kazanç üzerinden hesaplanmıştır

33 Emeklilik Şemalarının Fonu  Ulusal emeklilik –Vergi gelirleriyle finansman (işveren sigorta primleri 2010 yılında feshedilmiştir) –Elde bulunan kaynaklarla finansman şeması  Kazanca bağlı (istihdam) emekliliği –İşveren ve işçiler tarafından ödenen aidatlar –Serbest meslek sahipleri ve çiftçiler tarafından ödenen aidatlar –Kısmi olarak fonlanmaktadır

34 Kısmi olarak fonlama:  İleri yaşlı emeklilikler için artışın kısmi olarak fonlanması (53 yaşına kadar 1/3)  Engellilik emekliliğinin başlangıç miktarı fonlanır  Kazazedelerin emekliliği elde bulunan kaynaklar ile finansman sistemi yoluyla fonlanır  Elde bulunan kaynaklar ile finansman sistemi yoluyla fonlanan diğer yardımlar  Teminat kapsamı endeksi elde bulunan kaynaklar ile finansman sistemi yoluyla fonlanır

35 35 1.9.2014 STM İşçilerin Kısmi Fonlanmış Emeklilik Şeması Aidat Elde bulunan kaynaklar ile finansman Fonlanacak Bileşen Masrafların yüklenmesi Toplanmış bileşen Fonlanan bileşen Ödenmiş emeklilik Teknik faiz oranı Masrafların yüklenmesi

36 36 1.9.2014 STM 2003 yılında emeklilik sigortası % olarak gayri safi yurtiçi hasıladan ödenen sigorta primleri, aktifler ve emeklilikler  1. kolon2. kolon3. kolon Toplam meşruisteğe bağlıisteğe bağlı % GSYH M€  şemakolektifbireysel  şemalarsigorta  Yazılı sigorta primleri 11,1 0,2 0,411,7 15 573   Emeklilik aktifleri56,4 6,3 4,467,1 95 904   Ödenen emeklilikler11,0 0,3 0,111,4 13 662 

37 37 Toplam Emeklilik 2011 Emeklilik Euro / ay Kazanca göre Garanti İkamet temelli Net Ücret Euro / ay

38 38 1.9.2014 STM EMEKLİLİK BİLEŞENİNE GÖRE BÜTÜN EMEKLİLİK YARARLANICILARI Sayı Ulusal emeklilik Hem ulusal hem de meşru kazanç - İlgili emeklilik Meşru kazanç - Sadece ilgili emeklilik

39 39 1.9.2014 STM BÜTÜN NÜFUSUN YAŞ YAPISI 1) VE EMEKLİLİK YARARLANICILARI 31.12.2007 1) Sosyal Sigorta Kurumu (Kela) tarafından sigortalanmış nüfus. Kaynak: Kela 85– 80–84 75–79 70–74 65–69 60–64 55–59 50–54 45–49 40–44 35–39 30–34 25–29 20–24 15–19 10–14 5–9 –4 Erkek Kadın YAŞ 2 017 973 1 951 197 578 724 752 434 Finlandiya’da oturan emeklilerNüfusun geri kalanı 1,000 kişi

40 İleri Yaşlı Emeklilikleri 31.12.2001 Lähde: Eläketurvakeskus Kuvio 33 Erkek / Kadın Toplam emeklilik Euro / ay

41 41 Lähde: ETK Kazançlardan % olarak ortalama emeklilik

42 42 1.9.2014 STM GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILANIN EMEKLİLİK HARCAMASI Kazanca bağlı emeklilik ulusal Özel sektör Kamu sektörü DİĞER

43 43 1.9.2014 STM TOPLAM EMEKLİLİK HARCAMASI, 2007 19.6 milyon euro 1) İş Kazaları Yasası, Motorlu Taşıt Sorumluluk Sigortası Yasası ve Askeri Yaralanmalar Yasası İsteğe bağlı emeklilik 0.2 milyon Euro * SOLITA emekliliği 1) 0.5 milyon Euro * Ulusal emeklilik 2.8 milyon Euro Özel sektör emekliliği 9.9 milyon Euro (Çiftçiye özel emekliliği de kapsar) Kamu sektörü emekliliği 6.1 milyon Euro

44 Sağlık Koruma  Bütün ikamet edenleri kapsar  Belediyeler organize eder ve birincil ve özel sağlık hizmetini finanse eder  5 Üniversite Hastane bölgesi  Hasta ücretleri yasa tarafından düzenlenir  Ayakta tedavi ilaçları ve seyahat masrafları Sickness Insurance Scheme (Hastalık Sigortası Şeması) yoluyla karşılanır

45 Ulusal Sağlık Hizmeti  Vergi gelirleriyle finansman ( belediye vergisi ve devlet tamamlayıcılığı)  Müşteri ücretleri maliyetin aşağı yukarı % 8’ini karşılar

46 Hükümet Para Kurallar (mevzuat) Bilgi Strateji projeleri İzleme Belediyeler Hastaneler Sağlık ocağı (temel sağlık hizmetleri) Üniversite hastaneleri Araştırma Eğitim € € € €

47 STM / STO 01/09/2014 5 Üniversite Hastanesi 20 Hastane Bölgesi

48 Beş gelir grubuna göre 1992 – 2003 yılları arasında Finlandiya’da yaşa göre ayarlanmış önlenebilir ölüm (her 100 000 kişide 25-74 yaşları arası erkekler, CAD hariç) Keskimäki ym. 2007 Beş grup En az En çok Yaş standartlı ölüm oranı Yıl

49 Gissler M et al. 2003 O III II I Finlandiya’da sosyal sınıflara göre doğumla bağlantılı ölüm oranı Rehberlerin kombine edilmiş etkileri, hizmete özgür erişim, katılıma bağlı yardım + pozitif ayrımcılık

50 Sağlık sigortası Hastalık sigorta şeması  Bütün ikamet edenleri kapsar  Yardımlar –Günlük sigorta ödeneği  7 günden 300 güne kadar günlük hastalık ödeneği  Annelik, babalık ödeneği (105 + 158 gün) –Bakım sigortası  İlaçların ve seyahat masraflarının geri ödenmesi  Özel bakım için geri ödeme  İşverenlerden, işçilerden, diğer sigortalılardan ve devletten alınan sigorta primleri ile finanse edilir.

51 1.9.2014 Sağlık Sigortası Şeması (1) Kazançların kayıplarının tazmini Kazanç temelinde ya da asgari teminat olarak ödenebilir  Hastalık sigortası ve işe dair kısa süreli engellilik nedeniyle kazançların kayıpları için kısmi hastalık ödeneği  Hamilelik ve çocuk bakımı nedeniyle annelik, babalık ve aile teminatı  Çocuğun hastalığı ya da yaralanması döneminde, ailenin çocuğun bakımında veya rehabilitasyonda yer alması nedeniyle meydana gelen, kazançların kısa dönem veya geçici kayıpları için özel bakım teminatı Uygulama: Sosyal Sigorta Kurumu (Kela) Fon: işçiler, serbest meslek sahipleri ve işverenler; asgari teminat devlet tarafından fonlanır

52 1.9.2014 Sağlık Sigortası Şeması (2) Tıbbi bakıma yönelik tazminatlar  İlaç geri ödemeleri  Özel doktorların ve diş hekimlerinin ücretlerinin geri ödemesi ile özel muayene ve bakımın geri ödenmesi  Seyahat masrafları Uygulama: Sosyal Sigorta Kurumu Fon: işçiler, serbest meslek sahipleri, işverenler ve devlet Geri ödeme statüsü ve tıbbi ürünlerin toptan fiyatları Eczacılık Fiyatlandırma Kurulu tarafından teyit edilir.

53 1.9.2014 Sağlık Sigortası Şeması (3) Rehabilitasyon Meşru rehabilitasyon Çok ciddi engeli olan kişiler için tıbbi rehabilitasyon Engeli olan kişiler için mesleki rehabilitasyon İsteğe bağlı rehabilitasyon Rehabilitasyon ödeneği, bakım ödeneği ve rehabilitasyon müşterileri için isteğe bağlı rehabilitasyon yardımı Uygulama: Sosyal Sigorta Kurumu Fonlama: İşçiler, serbest meslek sahipleri, işverenler ve devlet

54 Hastalık sigortasının finansmanı

55 Toplam Sağlık Bakım Maliyetlerinin Finansmanı 1) İşveren ödemeli sağlık bakımı, şirket hastalık fonları, özel sigortalar Hastalar / Sigortalılar Diğer1) KELA / Hastalık Sigortası Devlet (Genel gelir) Belediyeler (Belediye vergisi)

56 1980 – 2000 yıllarında Gayri Safi Yurtiçi Hasılada Sağlık Bakım Harcaması (% olarak) Finlandiya OECD ortalaması Norveç İsveç Danimarka %

57 İşsizlik Yardımları  Temel işsizlik ödeneği (meşru sigorta; sabit fiyat)  Kazanca bağlı işsizlik teminatı. (isteğe bağlı sigorta, ancak gerçekte bütün işçiler sigortalıdır; serbest meslek sahipleri için de isteğe bağlıdır) –Sigorta yardımları istihdam kaydı gerektirir ve azami 500 gün için ödenebilir şekildedir  İş piyasası desteği (herhangi bir istihdam kaydı olmayanlar ya da teminat ödemeleri için azami zaman aşılmışsa sabit fiyat yardımı) –Limitsiz

58 1.9.2014 İşsizlik Sigortası Şeması (1)  İşsizlik sigortası şeması işsiz iş arayanların işsizlikleri süresince temel gelirini garanti eder.  İşsizlik yardımı: Temel teminat, kazanca bağlı teminat ve iş piyasası desteği  Eğitim yardımı: İş piyasası eğitim sübvansiyonu, yetişkin eğitim sübvansiyonu ve eğitim teminatı  Uygulama: - işsizlik yardımı: Sosyal Sigorta Kurumu ve işsizlik fonu - eğitim yardımı: Sosyal Sigorta Kurumu, işsizlik fonu ve Eğitim Fonu  Fon: İşverenlerin ve işçilerin sigorta aidatları, işsizlik fonuna üyelik aidatları; Devlet temel güvenliği sağlar

59 1.9.2014 İşsizlik Sigortası Şeması (2) İşsizlik teminatıİş piyasası desteği KAZANCA BAĞLI TEMİNAT -İstihdam koşulunu sağlamış olan ve bir işsizlik fonu üyesi olanlara ödenebilir (28 ay boyunca 10 ay süresince istihdam edilmiş) - Temel bir miktarı, kazanca bağlı miktarı ve çocuk artışını kapsar - En fazla 500 gündür - İşsizlik fonuna başvuru TEMEL TEMİNAT - Herhangi bir işsizlik fonuna üye olmayan ve istihdam koşulunu sağlamış olan kişilere hitap eder (kazanca bağlı teminatta olduğu gibi) -Temel bir miktarı ve çocuk artışını kapsar - En fazla 500 gündür - Sosyal Sigorta Kurumuna başvuru İŞ PİYASASI DESTEĞİ - İstihdam koşulunu tamamlamayan ya da azami süre için işsizlik teminatı almış kişiler içindir - Temel bir miktarı ve çocuk artışını kapsar -İsteğe bağlı: Eşlerin ve kendi gelirleri yardımın miktarını azaltır - Azami süre yoktur - Sosyal Sigorta Kurumuna başvuru

60 1980 – 2003 yılları arasında sosyal koruma harcamasının finansmanı % C3 12/2004 tao/paht Kaynak: Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, Finlandiya DevletYerel yönetimlerİş verenlerSigortalılar Diğer

61 Temel İşsizlik Yardımları  Temel İşsizlik Teminatı günlük 25.74 Eurodur ve hafta başına 5 gün için ödenir. Alıcı ile aynı hanede yaşayan 18 yaşından küçük çocuklar için bu rakam arttırılmıştır. Artış aşağıdaki gibidir:  Bir çocuk için günlük 4.88 Euro  İki çocuk için günlük 7.16 Euro  Üç çocuk ve daha fazlası için günlük 9.23 Euro  Çocuklar için artış olmadan Temel İşsizlik Teminatı aylık ortalama 553 Eurodur (21,5 x 25.74).

62  İşsizlik fonuna isteğe bağlı üyelik  Yardım formülü  Temel teminat TT + 0,45 (maaş-TT) Maaş<2691€ + 0,20 (maaş- 2691€) Ortalama maaş (2009) 2652 €/ay yardım1451 € 55% Kazanca Bağlı İşsizlik Yardımı

63 Kaza Sigorta Şeması  İşveren sigorta aidatları ile finanse edilir. Çiftçiler için kaza sigortası çiftçiler ve devlet tarafından ortaklaşa finanse edilir.  Özel hayat dışı sigorta şirketleri tarafından organize edilir (Çiftçi Kaza Sigortası MELA tarafından)  Yardımlar –Günlük hastalık teminatı, sağlık bakım masrafları, engellilik emekliliği (ileri yaş emekliliği), kazazede emekliliği, engellilik sübvansiyonu, cenaze sübvansiyonu

64 1.9.2014 Kaza Sigorta Şeması  İşçileri ve çiftçileri, işte meydana gelen kaza ve mesleki hastalıklar sonucu meydana gelen çalışma kabiliyetlerinin kaybı için ve diğer bedensel yaralanmalar için tazmin eder.  Bütün işçileri, çiftçileri ve işle ilintili durumda olan özel grupları kapsar.  Bütün işverenler ve çiftçiler için bu sigortayı satın almak meşrudur. It is statutory for all employers and farmers to take out this insurance.  İşveren sigorta aidatları tarafından finanse edilir. Çiftçiler için kaza sigortası ise serbest meslek sahipleri sigorta aidatları ve devlet fonları tarafından finanse edilir.

65 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 1999200020012002200320042005200620072008 NB! 2005 yılında yasal değişiklik- İş Kazaları 1999 - 2008 Serbest meslek sahipleri İşçiler 7.4.2010 TVL/JS

66 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1999200020012002200320042005200620072008 - Şüpheli bulunan durumlar da dahil olmak üzere mesleki hastalıklar 1999 - 2008 7.4.2010 TVL/JS Serbest meslek sahipleri İşçiler

67 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 199920002001200220032004200520062007 Hasta günlerine göre işçilerin engellilikleri <4 4-6 7-14 15-30 31-90 91-360- - 7.4.2010 TVL/JS

68 Meşru Kaza Sigortası (2008)  Toplam aidat geliri691,3 €  Toplam talep harcaması501,9 €  İşlemsel harcamalar 77,4 €  Talep sayısı182 925  Sigorta şirketlerinin sayısı 12 + 1 (Finlandiya’da kayıtlı olan 12 adet bir başka AB / AET ülkesinde 1 adet)

69 Sosyal Güvenlik Sigortası Şemasının Finansmanı 2010 (% olarak) ŞemaDevlet İşverenler Sigortalılar Diğer Ulusal emeklilik 100 - - Ulusal aile emekliliği100 Hastalık sigortası 28 34 37 1 İstihdam emekliliği (çiftçi şeması için destek 83 17 + serbest meslek sahipleri, denizciler) İşsizlik sigortası -Kazanca bağlı345412 -temel + LMS81-316

70 Aile Yardımları  Çocuk yardımı –0 – 16 yaş arası ikamet eden bütün çocuklar –Sabit fiyat miktarları 1.çocuk100.40 2. çocuk110.94 3. çocuk141.56 4. çocuk 162.15 5. çocuk ve daha fazlası 182.73 Tek ebeveynli ailelerde her çocuk için 46.79 Euroluk artış alır  Çocuk bakım destek yardımı

71 Çocuk Bakım Destek Yardımları  Çocuk bakım yardımları  Ebeveyne verilen ödeneklerden sonra ya da uzatılmış babalık ödeneği artık ödenmiyorsa, ebeveynler, 3 yaşından küçük bir çocuğa bakmak amacıyla tüm istihdam güvencesiyle çocuk bakım izni alabilirler. Diğer taraftan anne ve baba aynı anda tam zamanlı izin alamazlar.  Çocuk bakım sübvansiyonları  Ebeveynler çocuklarını, belediye tarafından işletilen bir gündüz bakım evine yerleştirmeyi ya da Evde Çocuk Bakım Ödeneği ya da Özel Gündüz Bakım Ödeneği alarak veya çocuk bakımı için kendilerine has düzenlemeleri yaparak çocuklarına bakmayı seçebilirler.

72 Çocuk Bakım Destek Yardımları  Çocuk Ev Bakım Ödeneği  Çocuk ev bakım ödeneği, belediye gündüz bakım evinde olmayan 3 yaşından daha küçük çocuğu olan ailelere ödenebilir. Eğer verilirse, ödenek bakımı aynı şekilde düzenlenmiş olan okul çağı yaşı altında olan diğer çocuklar için de ödenir.  Özel Gündüz Bakım Ödeneği  Özel Gündüz Bakım Ödeneğinin amacı okul çağı yaşı altında olan çocuklar için gündüz bakım düzenlemelerine yardım etmektir. Ebeveynler tarafından belirlenen özel çocuk bakım hizmeti sağlayan yerlere ödenebilir. Ailede uygun olan her çocuk için ebeveyn ödenek dönemi ya da uzatılmış babalık izni sonundan çocuğun okula başlamasına kadar ödenebilir.

73 Uzun Vadeli Bakım Ve Diğer Sosyal Hizmetler  Belediyeler tarafından sunulan uzun vadeli bakım –Müşteri ücretleri düzenlenmiştir  Belediye tarafından sunulan diğer hizmetler –Rehabilitasyon –Ev yardımı –Ev hastabakıcılık hizmeti –Genel sosyal hizmet

74 İleri Yaş Hizmetleri Alıcıları 1991 – 2001 ; Bütün yaş gruplarının %’si Kuvio 37 75 yaş ve üstü kişilerin oturduğu haneler için ev yardım hizmetleri 65 yaş ve üstü müşteriler için destek hizmetleri 65 yaş ve üstü kişilerin oturduğu haneler için ev yardım hizmetleri 75 yaş ve üstü kişilerin yaşadığı yaşlılar evi – Aralık 31 Uzun vadeli hastane hizmetinden yararlanan 75 yaş ve üstü kişiler – Aralık 31 Hizmet evlerinde yaşayan 65 yaş ve üstü kişiler – Aralık 31 65 yaş ve üstü kişiler için resmi olmayan bakım teminatı

75 Faydalanıcılar Ve Yardım Seviyeleri İleri yaş emekliliği -1 096 700 kişi -erkek1688 €/ay -kadın1098 €/ay Ulusal emeklilik -677 248 kişi -90 218 sadece ulusal emeklilik -Tam emeklilik 584 €/ay -Garanti emeklilik 685 €/ay Engellilik emekliliği 269 900 kişi - erkek 1106 €/ay - kadın 921 €/ay İşsizlik yardımı -Temel ödenek -63 949 kişi -551 €/ay -İş piyasası desteği -184 009 kişi -551 €/ay -Kazanca bağlı teminat -366 590 kişi -erkek1326 €/ay -kadın1017 €/ay

76 Başlıca Zorluklar: Yaşlanan Bir Nüfus 1960 – 2040 yılları arasında nüfus yaş - yapısı Nüfusun oranı (%) Yaş

77 Yeniden Yapılandırma ve Adaptasyon Tedbirleri  Daha uzun kariyerler için verilen önem –2005’teki emeklilik reformu –İş yaşamı koşullarını iyileştirmek için programlar:  Yaşlı çalışanları aktif tutmak için desteklemek  Kısmi engellileri işe kazandırmak için desteklemek üzere yeni tedbirler  Paydaşlar arasında yüksek işbirliği  Sağlıklı yaşlanmayı teşvik edecek artırılmış tedbirler

78 Yoksulluk ya da iş karşısında dışlanma riskinde olan insanların oranı (%); 2009 Yoksulluk ya da dışlanma riskinde olan insanların payı, 2009 İstihdam oranı 20-64, 2009

79 Sosyal koruma yardımlarına ilişkin, işleve göre, brüt harcama (Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak – 2008) Çok yaşlılar ve kazazedeler Engellilik İşsizlik Hastalık / Sağlık bakımı Aile / Çocuk Konutlandırma ve sosyal dışlanma n.e.c

80 80 01/09/2014 Finans ve Planlama Bölümü 2005 yılında AB ülkelerinde sosyal koruma harcamasının fonlanması (% olarak) Finansör başına sosyal harcama fonu oranı (%) * = tahmini ** = 2004 verisi Kaynak: Eurostat Devlet ve belediyeler İşverenlerSigortalılar Diğer

81 2007 yılında sosyal korumaya ilişkin toplam harcama, gayri safi yurtiçi hasılanın oranı, % olarak Gayri safi yurtiçi hasıla oranı (%) Kaynak: Eurostat 1.9.2014

82 82 01/09/2014 Finance and Planning Department 2007 yılında AB ülkelerinde yoksulluk oranı Proportion of population (%) Göreceli yoksulluk eşik değeri ulusal medyan (orta değer) denkleştirilmiş harcanabilir gelirin % 60’ı olarak belirlenmiştir. Kaynak: Eurostat Toplam nüfus 0 – 17 yaş arası nüfus Nüfusun oranı (%)

83 Sonuçlar  Sosyal güvenlik ağları sosyal dahil olmayı teşvik eder ve yoksulluğu önler ve ekonomik büyüme faktörü olarak görev yapar  Sosyal güvenlik ağları aşama aşama kurulabilir. En hassas (korumasız) olanın korunması devletin sorumluluğundadır ancak evrensel yaklaşım iyi sonuçlar sunmuştur.  İyi tasarlanmış bir sosyal güvenlik hem yeterli ödenek sunar hem de mali olarak sürdürülebilir olabilir.  İstihdam, sosyal güvenliği sunmanın temel yoludur.

84 Grup Ödevi: Değerlendirme  Sigorta şemasına göre: –Teminat kapsamı –Yardım seviye yeterliliği (düşük gelir, orta gelir, yüksek gelir) –Mali sürdürülebilirlik –Geçerliliği kabul edilmiş zorluklar


"Finlandiya’da Sosyal Güvenlik AB Eşleştirme Projesi, Ankara 6. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları