Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

01.09.2014 Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012 OPTİMUM İyileştirme Takımı Çalışma Raporu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "01.09.2014 Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012 OPTİMUM İyileştirme Takımı Çalışma Raporu."— Sunum transkripti:

1 Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012 OPTİMUM İyileştirme Takımı Çalışma Raporu

2 Takımı Adı : OPTİMUM Takımın Lideri : Osman KÜÇÜKİSLAMOĞLU Takımın Raportörü : Sevim Gökçe TURAN  Takım Üyeleri:  Ümit TOPALCIK  Ahmet DOMAÇ  Kazım BUDALAN  Reşit SARIGÜL Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

3 OCAK Saat: 17: Saat: 17: Saat: 17: Saat: 17: Saat: 17: Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012 ÇALIŞMA PROGRAMI

4 SUNUŞ 1950li yıllardan bu yana köyden kente yoğun göçle birlikte artan konut ihtiyacının gerektirdiği arsa belediyelerce karşılanamamış ve söz konusu arsa talebinin yarattığı baskı karşısında 2B arazileri yasal olmayan bir şekilde yerleşime açılmış ve bugün bu araziler üzerinde sanayi tesisleri, turizm alanları oluşturulmuş, mahalleler,ilçeler, şehirler kurulmuş ve milyonlarca insanımız bu alanlarda mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında İstanbul II. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kadastro Personeli tarafından oluşturulan İyileştirme Takımı aracılığı ile Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2B sayısal kadastral harita yapım çalışmalarındaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında önerilerde bulunmaktır Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

5     Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

6     Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

7     Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

8 İSTANBUL II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BELİRLENEN PROBLEMLER (PROBLEM HAVUZU) 1-) 2B çalışmaları sırasında yaşanan teknik ve hukuki problemler 2-) Müdürlüklerdeki idari ve mali işleri yürütecek personel eksikliği 3-) TAKBİS in kadastro ayağının hayata geçmemesi nedeniyle uygulamada birliğin sağlanamaması 4-) Arşivin bilgisayar ortamına aktarılmaması nedeniyle arşivin yükünün azaltılamaması ve düzenli arşivin oluşturulamaması 5-) Pafta altlıklarının yenilenememesi 6-) Müdürlük içerisinde liyakata bağlı performans sisteminin olmaması 7-) Sayısallaştırma işlemlerinin yetersiz kalması 8-)Personele ödenen yevmiye ve vb. ücretlerin performansa göre verilmemesi 9-) Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak lisanslı harita programlarının olmaması 10-) Çok amaçlı ve mekansal bilgi altlığının oluşturulması için kadastro mevzuatının yeterli olmaması. 11-) Tapu ve Kadastro Teşkilatının tanıtım eksikliğinin giderilmesi ve olumlu imajının artırılması için sosyal paylaşım ağlarından reklam ve bilgilendirilmesi yapılması Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

9 Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012 SORUNLAR O.KÜÇÜKİSLA MOĞLU S.GÖKÇE TURANÜ.TOPALCIKA.DOMAÇK.BUDALANR.SARIGÜLT. PUAN 2B çalışmaları sırasında yaşanan teknik ve hukuki problemler Müdürlüklerdeki idari ve mali işleri yürütecek personel eksikliği TAKBİS in kadastro ayağının hayata geçmemesi nedeniyle uygulamada birliğin sağlanamaması Arşivin bilgisayar ortamına aktarılmaması nedeniyle arşivin yükünün azaltılamaması ve düzenli arşivin oluşturulamaması Pafta altlıklarının yenilenememesi Müdürlük içerisinde liyakata bağlı performans sisteminin olmaması Sayısallaştırma işlemlerinin yetersiz kalması Personele ödenen yevmiye ve vb. ücretlerin performansa göre verilmemesi Tüm Kadastro Müdürlüklerinde ortak kullanılacak lisanslı harita programlarının olmaması Çok amaçlı ve mekansal bilgi altlığının oluşturulması için kadastro mevzuatının yeterli olmaması Tapu ve Kadastro Teşkilatının tanıtım eksikliğinin giderilmesi ve olumlu imajının artırılması için sosyal paylaşım ağlarından reklam ve bilgilendirilmesi yapılması

10 1-)Tapulama ve kadastro çalışmaları sonucu gerçek ve tüzel kişilikler adına oluşturulan parsellerin 2B alanında kalması(Yasal düzenleme eksikliği) 2-)2B alanı olarak belirlenen bölgeler dışında da yerleşim ve kullanım alanları olduğu. (Yasal düzenleme eksikliği) 3-)Kadastral altlığı sorunlu olan birimlerde 2B çalışmasının sayısallaştırma çalışması ile beraber yapılması.(Planlama Eksikliği) 4-)İhale şartnamesinin çok açık ve net olmaması(Yönetimsel Neden) 5-)Daha önceki yıllarda Toprak Tevzii Kanunu ile vatandaşlara satılan arazilerin 2B alanında kalmasıyla vatandaşlara tekrar satılması(Yasal düzenleme eksikliği) 6-)2B çalışmalarının bütün yükünü ve sorumluluğu Tapu ve Kadastro Personeli üstlendiği halde çalışmaların sonunda diğer kurumların ön planda olması,Kurumumuz Personelinin özverili çalışmasından dolayı Maddi manevi taktir edilmemesi.(Tanıtım Eksikliği) Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012 BELİRLENEN PROBLEME YÖNELİK NEDENLER (BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİ) Problem: Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2B sayısal kadastral harita yapım çalışmalarındaki sorunlar ve çözüm önerileri NEDENLER

11 Optimum İyileştirme Takımı Antalya B ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAŞANAN TEKNİK VE HUKUKİ PROBLEMLER YÖNETİMSEL NEDENLER TANITIM EKSİKLİĞİ YASAL DÜZENLEME EKSİKLİĞİ

12 Yasal düzenleme eksikliğinden kaynaklanan nedenler : Kök nedenlere belirtilen çözüm önerisi aşağıdadır. 1-Tapulama ve kadastro çalışmaları sonucu gerçek ve tüzel kişilikler adına oluşturulan parsellerin 2B alanında kalması. T.K.G.M. tarafından yapılan çalışmalar sonucunda devletin sorumluluğu altında Vatandaşlar adına kaydedilen taşınmazların devletin bir diğer Kurumu Olan Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman kadastro haritaları sonucunda 2B alnında kalması oluşan Vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi için,Vatandaşlar adına tespit gören taşınmazların muteber sayılması ve bu taşınmazlar üzerindeki 2B şerhlerinin terkin edilebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

13 Yasal düzenleme eksikliğinden kaynaklanan nedenler : Kök nedenlere belirtilen çözüm önerisi aşağıdadır. 2-2B alanı olarak belirlenen bölgeler dışında da yerleşim ve kullanım alanları olduğu. Orman Kadastro Komisyonları tarafından hazırlanan orman Kadastro haritalarındaki tarihinden önce orman vasfını kaybeden alanlar olarak işaretlenen 2/B alanlarının hazine adına tespitlerinin yapılarak, kullanıcılarının belirlenmesinin, vatandaşlarımızın sorunlarını tam olarak çözmediği, belirlenen bu 2B alanlarının dısındaki ka birçok alanda yapılaşmanın ve tarım alanlarının oluştuğu ve bunlarında tekrar orman vasını kazanması mümkün olmadığından, bu gibi ormana dönüşmesi mümkün olmayan yerler için tarihi yerine bu alanlar için kesin çözüm olacak bir tarih belirlenerek 2B alanlarının revize edilmesi, anayasa ve yasaların suç saydığı orman yok edilmesi eylemini işleyenlerin cezalandırlmaları bir yana bu alanların kullanıcılara satılması izleniminin olmaması ve ormanları korumak için gerekli yasal düzenlemenin yapılarak uygulanmasının sağlanması 5-Daha önceki yıllarda Toprak Tevzii Kanunu ile vatandaşlara satılan arazilerin 2B alanında kalmasıyla vatandaşlara tekrar satılması Önceki yıllarda toprak tevzii kanunuyla vatandaşlara bedeli karşılığıyla verilen arazilerin tamamının veya bir kısmının yapılan ilk tesis kadastrosu sırasında 2b alanın da kalan kısmı kesilerek tescil dışı bırakılmış, şu an yapılan 2b kadastro çalışmasında hazine adına tespit edilip kullanıcısına tekrar bedeli karşılığında verilmesi, bu taşınmaz sahiplerinin aynı yeri iki kez satın alması sorununu doğuracağından gerekli yasal düzenlemenin yapılması Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

14 Yönetimden kaynaklanan nedenler: Kök nedenlere belirtilen çözüm önerisi aşağıdadır. 4-İhale şartnamesinin çok açık ve net olmaması. Gerek Önceki yıllarda gerekse şu an yapılmakta olan ihaleli işlerde ihale şartnamesinin ve eklerinin çok açık ve net olmaması İdarenin ve Yüklenicinin görev ve sorumluluklarının tam olarak belirtilmediği, Kadastro çalışmalarının ana unsuru olan bilirkişi ücretlerinin ödenmesi konusunda aksaklıklar olduğu,bilirkişi ücretleri ödenmeden kesin kabulün yapıldığı ve şartnamede birimlere ulaşımın ne şekilde olacağı konusunda açıklık olmadığı ve ihalenin yapılma tarihi belirlenirken mevsim ve hava koşulları dikkate alınmadığından ihaleli çalışmaların yapılmasında büyük sorunlar yaşandığı ve ihalelerin belirlenen süre içerisinde bitirilmediğinden bu konularla ilgili T.K.G.M. tarafından ihale şartnamesinde gerekli düzenlemelerinin yapılması Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

15 Planlamadan kaynaklanan Nedenler:Belirtilen nedene çözüm önerisi aşağıdadır. 3-Kadastral altlığı sorunlu olan birimlerde 2B çalışmasının sayısallaştırma çalışması ile beraber yapılması.(Planlama Eksikliği) Genelde orman kadastro komisyonları tarafından yapılan çalışmaların ilk tesis kadastrosundan sonra yapıldığı dikkate alındığında, 2b sayısal kadastral haritaların üretiminde çalışmaların hızlı ve doğru yapılması için altlığını teşgil eden kadastral paftaların sorunlu olduğu birimlerde 2b çalışmasının kadastral altlıklarının sayısallaştırma işlemi ile beraber yapılması için TKGM tarafından gerekli düzenlemenin yapılması Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

16 Tanıtım eksikliğinden kaynaklanın Nedenler: Belirtilen nedene çözüm önerisi aşağıdadır. 6-2B çalışmalarının bütün yükünü ve sorumluluğu Tapu ve Kadastro Personeli üstlendiği halde çalışmaların sonunda diğer kurumların ön planda olması,Kurumumuz Personelinin özverili çalışmasından dolayı Maddi manevi taktir edilmemesi.(Tanıtım Eksikliği) Sosyal medyada TKGM çalışmalarının daha fazla anlatılması gerekli reklam ve bilgilendirme çalışmalarında aktif davranılması, ayrıca üst yönetimin 2b çalışmalarında görev almış olan personele gerekli takdiri göstermesi.Teşekkür belgesi ve ikramiye vermesi Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012

17 Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012


"01.09.2014 Optimum İyileştirme Takımı Antalya 2012 OPTİMUM İyileştirme Takımı Çalışma Raporu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları