Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü
POYRAZ İYİLEŞTİRME TAKIMI ÇALIŞMA SUNUSU

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çalışmanın Yapıldığı Bölge Müdürlüğü : TKGM Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımını Adı : POYRAZ İyileştirme Takımı Takımın Lideri : Hasan BEKTAŞ Takımın Raportörü : İmdat GÜLTEKİN Takım Üyeleri : Abdulkadir KULEYİN Yalçın AKAR Nurhayat CÖMERT Fatih YAVUZ Hurrem BAL Özgür ÇOLAK Yasin GÜRER Özgür DOĞAN Zafer SARGUT Muharrem USTA Ali Osman ŞAHİN 2

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İyileştirme Çalışmasının Konusu: İhaleli Yenileme kadastrosu sırasında oluşan problemler 3

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31/01/2012 TARİHİNDE İLK TOPLANTI YAPILDI.TAKIM LİDERİ VE RAPORTÖRÜ SEÇLİDİ. İYİLEŞTİRME TAKIMIN ADI “POYRAZ” OLARAK OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 4

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü
5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü 01/02/2012 TARİHLİ TOPLANTIMIZDA BEYİN FIRTINASI METODUYLA PROBLEM HAVUZU OLUŞTURULDU. 5

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROBLEM HAVUZU 1-) Yenileme Kadastrosu olarak bilinen 22-a uygulamalarındaki problemler 2-) Yeni çıkan kanun ve genelgelerin uygulanması sırasında oluşan problemler 3-) Arşivle ilgili problemler 4-) Paydaş kurumlarla irtibat konusunda yaşanan problemler 6

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü
7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü PROBLEM HAVUZU 5-) Teknik bilgi ve ekipman eksikliği problemi 6-) Lihkab ile müdürlükler arasındaki problemler 7-) Fen kontrol ve tasarruf kontrol personel eksikliği konusundaki problemler 8-) Fiziki mekan sorunu 9-) Hizmet içi eğitim sorunu 10) Personel yetersizliği 7

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROBLEM HAVUZU ÖNCELİK OYLAMASI 8

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü
9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü Yapılan bu puanlamadan oluşan sıralamaya göre öncelikli sorun/konu olarak belirlenen “İhaleli Yenileme Kadastrosu sırasında oluşan veya oluşabilecek problemlerin” nedenlerinin araştırılmasına başlanılmıştır. 9

10 NEDENLERİN İRDELENMESİ
10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEDENLERİN İRDELENMESİ Sorun 1 İhaleli Yenilme Kadastro Çalışmaları Hakkındaki Mevzuatın yetersiz oluşu ve Personel tarafından Yeterince Bilinmemesi 22-a yenileme kadastrosu konusunda gerek mevzuat ve gerekse uygulanabilirlik konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması Mevzuat konusundaki karmaşıklık ve mevzuatın yeteri derecede açık ve kolay anlaşılır olmaması ve ortaya çıkacak muhtemel sorunlarla ilgili net bilgilerin olmaması 10

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çözüm 1 22-a uygulamaları ile ilgili mevzuatın yeniden gözden geçirilerek daha anlaşılabilir bir yapıya kavuşturulması ve eksik yönlerinin de araştırılarak talebi karşılayacak daha işlevsel hale getirilmesi ve bu konuda personelin gerek teknik ve gerekse hukuki açıdan bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili gerek kurum içerisinde ve gerekse bölge müdürlükleri kapsamında bilgilendirici kurs ve seminerler düzenlenmelidir. 11

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEDENLERİN İRDELENMESİ Sorun 2 İhaleli Yenilme Kadastro Çalışmaları Hakkındaki Mevzuatın yetersiz oluşu ve Personel tarafından Yeterince Bilinmemesi 22-a yenileme kadastrosu konusunda gerek mevzuat ve gerekse uygulanabilirlik konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması Mevzuat konusundaki karmaşıklık ve mevzuatın yeteri derecede açık ve kolay anlaşılır olmaması ve ortaya çıkacak muhtemel sorunlarla ilgili net bilgilerin olmaması 12

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çözüm 2 Kadastrosuna başlanılacak birimle ilgili tüm belge ve belgelerin temin edilerek kadastrosuna başlanılmasının sağlanması ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesi Diğer Kurumlarla irtibat sağlanmalı ve çalışma yapılacak birimle ilgili çalışmaları varsa bu çalışmalar değerlendirilmelidir. 13

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEDENLERİN İRDELENMESİ Sorun 3 Kadastrosuna başlanacak birimdeki taşınmaz sahiplerine yenileme çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapılmaması Yapılacak işin mahiyeti konusunda taşınmaz sahibinin bilgisinin olmamasının yapılacak olan işe ilişkin süreci olumsuz etkilemekte ve kadastroya olan güven azalmaktadır. 14

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çözüm 3 Kadastrosuna başlanacak birimdeki taşınmaz sahiplerine yenileme çalışmaları ile ilgili bilgilendirme Yapılarak yenileme çalışmalarının nedeninin anlaşılır bir dille anlatılması ve işlem sonunda da hatanın kaynağının ne olduğunun anlatılarak olası muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi. 15

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEDENLERİN İRDELENMESİ Sorun 4 22-a uygulaması sırasında bilgisine başvurulabilecek tecrübeli eleman (tasarruf kontrol memuru, fen kontrol memuru v.b) olmayışı veya yetersiz oluşu Kadastro Çalışmaları çok geniş kapsamlı bir iş olup; bu konuda gerek teknik ve gerekse hukuki anlamda ortaya çıkabilecek sorunların tek bir kişi tarafından çözülmesinin istenmesi 16

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çözüm 4 22-a uygulaması sırasında gerek teknik ve gerekse hukuki sorunların çözümünde bilgi ve tecrübesinden yararlanılabilecek kontrol memuru ve mühendislerin bulundurulması ve bu konuda kendilerine eğitim verilmesi 17

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEDENLERİN İRDELENMESİ Sorun 5 22-a uygulamalarında yeterli personelin bulunmaması ve dolayısıyla kadastrosu yapılacak olan birimlerde bir kişinin birden fazla birimde görevlendirilmesi 18

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çözüm 5 Kadastrosu yapılacak birimlerde personel sayısına göre çalışmaya başlanılması ve her birim için bir kişinin görevlendirilerek çalışmanın birinci elden takip edilmesi sağlanmalı ve böylece daha etkin bir çalışma yapılmalıdır. Birden fazla birimin bir kişi veya bir ekibe verilmesi denetim ve kontrol açısından da yapılan işin doğru ve güvenilir olmasını sağlayacaktır. 19

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEDENLERİN İRDELENMESİ Sorun 6 İhale ile ilgili yapılacak çalışmalarda yüklenici firmadan yeterli düzeyde teknik eleman bulundurma ve bu konuda bilgili eleman bulundurmalarının sağlanamaması 20

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çözüm 6 Yüklenici firmadan yeterli ve yetişmiş eleman istenmeli, yenileme kadastrosu konusunda teknik anlamda bu işi yapabilecek firmalar tercih edilmelidir. Yüklenici firmaların işi aldıktan sonra taşeron firmalara işi ihale etmeleri yasal olarak da önlenecek şekilde düzenleme yapılmalı ve bu durumun yaptırım şeklinde de önüne geçilmelidir. . 21

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEDENLERİN İRDELENMESİ Sorun 7 Yapılan kadastro çalışmalarının bir an önce bitirilmesinin istenerek acele edilmesi ve bu konuda yapılan işin doğru ve yanlışlığının denetlenmemesi 22

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çözüm 7 Acele edilerek yapılarak yapılan işlerle ilgili atasözlerimiz mevcut olup; acele edilerek yapılacak kadastronun yeniden yenileme çalışmalarına sebep olacak şekilde yapılmasının çok yönlü olarak olumsuz sonuçları olacağı düşünülerek, yapılacak işin “ne zaman bitireleceği” yerine “ne kadar doğru” olacağı sorgulanmalıdır Süre konusu öne sürülerek çalışan personelin acele ve dolayısıyla yanlış yapmasına sebep olunmamalıdır. 23

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEDENLERİN İRDELENMESİ Sorun 8 Yapılan çalışmaların yeterli denetim ve kontrol sağlanmadan sonuçlandırılması ve askı ilanı ile duyurulması 24

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çözüm 8 Yapılan çalışmalar denetlenmeli, kontrol edilmeli ve doğruluğu onaylanarak sonuçlandırılmalı ve sonuçlar gerekirse ilgililer ile değerlendirilerek askı ilanı ile duyurulmalıdır. 25

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü
26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü SONUÇ: “Poyraz İyileştirme Takımı” olarak karanlığa kızmaktansa mum yakmayı Süreçleri ve insanları suçlamaktansa, sorgulamayı tercih ettik. Buzdağının görünmeyen yüzünü de dikkate alarak, Teşkilatımızın “Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile fitilini ateşlediği gelişim – ilerleme ve iyileştirme hareketine katkı sağlayabilecek fikirler üretmeye çalıştık. 26

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü
27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü Çıkmış olduğumuz gelişim – ilerleme ve iyileştirme (kalite) yolculuğumuzun her aşamasında vizyonumuzu, fayda üretmek ve çözüm odaklı projeler geliştirmek olarak belirledik. Ufkumuza, eksik ve hatalı işleyen süreçleri düzeltmek, doğru ilerleyen süreçleri ise geliştirmek idealini yerleştirdik. Poyraz İyileştirme Takımı olarak; “Kurumumuzun ilerlemesi, biz çalışanlarının da ilerlemesidir” düşüncesinden hareketle, Teşkilatımızın yürüttüğü bu projenin her aşamasında üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapmaya hazırız. 27


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trabzon IX. Bölge Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları