Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI
17 Haziran 2014 Adil PELİSTER 18. Grup Meslek Komitesi Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii 19. Grup Sabun, Deterjan, Kozmetik ve Esans Sanayii 20. Grup İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii 21. Grup Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii 22. Grup Plastik Ambalaj ve İnşaat Malzemeleri Sanayii 45. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii

2 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
Tüketim malı dışarıda bırakılarak, sanayicilerin kapasite raporlarında belirtilen hammadde ve yatırım malı ithalatında KKDF tamamen kaldırılmalı, KKDF ödemeden ithalat yapabilme imkanı tanınmalıdır. Bu geçiş sürecinde en azından KKDF oranı sanayiciler için eski oran olan %3 olarak değiştirilmelidir. SGK prim ödemelerini tam ve zamanında yerine getiren işverenler için, 5 puanlık prim indiriminde olduğu gibi, Kurumlar Vergisinde minimum 2 puanlık bir indirimden yararlanma onuru mutlaka sağlanmalıdır. Vergi Affı gibi düzenlemeler yerine, dürüst ve vergisini zamanında ödeyen sanayicilere Ödül Amaçlı bu tür vergisel destek ve kolaylıkların teşvik edildiği bir sistem inşa edilmelidir.

3 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
Kayıt dışı ile daha sıkı mücadele edilerek, vergi tabanını genişletmeyi hedefleyen bir vergi reformu süratle hayata geçirilmelidir. İhraç kayıtlı ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan satışlarda, KDV terkini için vergi dairelerine ibraz edilen belgelerin incelenmesi ve terkinlerin yapılması uzun bir süreci alabilmektedir. Bu süre zarfında çeşitli teşvik ve işlemlerden yararlanmak için vergi dairelerinden «Borcu Yoktur» yazısı alınamaması sebebiyle sanayici zorluklar yaşamaktadır. İhraç kayıtlı ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki satışların sistemlerde "borç" olarak görünmemesi sağlanmalıdır. Ayrıca ihraç yapılacak ürünlerde ÖTV ve Teminat Mektupları bir istisna olarak Dahilde İşlem Kapsamına alınmalıdır.

4 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
ÖTV İadeleri ÖTV iade sisteminde 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, liste dışında ÖTV'ye tabi mallar üretiminde kullanıldığının vergi inceleme raporuyla tespit edilmesi esası getirilmiştir. Eğer Gelir İdare Başkanlığı’nın tarihli yaptığı son düzenleme ile yapılan mahsup işlemlerinin ardından teminat çözümü için de vergi inceleme zorunluluğu getirilirse, sanayicimiz çok zor durumda kalacaktır ve sanayicimiz üretim yapamayacak duruma gelecektir. Vergi müfettişlerinin özellikle ÖTV konusunda ön yargısız, tarafsız ve yapıcı yaklaşımları sanayici için çok önemlidir.

5 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
ÖTV teminat çözümlerinin, vergi incelemesi bitmeden gerçekleştirilmemesi durumu, sanayicinin zaten altında ezildiği teminat ve finans yükünü aşırı derecede arttıracaktır. Bu bağlamda; sanayicinin beklentisi teminat ve finans yüklerinin azaltılması ve ilgili süreçlerin tekrar gözden geçirilerek iade süreci zamanının minimize edilmesidir. Teminat çözümü işleminin YMM raporu ile de yapılabileceği hususunun ilgili mevzuata eklenmesi sorunun çözümüne çok ciddi katkı sağlayacaktır.

6 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
Halihazırda15 günlük periyotlar halinde verilen ÖTV beyannameleri, aylık periyotlar halinde verilmelidir. Böylece hem mükelleflerin iş yükü, hem de vergi dairelerinin yoğunluğu azalacaktır. Son 2 tam takvim yılında hakkında olumsuz rapor düzenlenmemiş ve vergi borcu bulunmayan sanayici, indirimli teminattan yararlandırılmalıdır. Bu düzenleme ve iyileştirmeler; sanayicinin rekabet gücünü arttıracak, iş enerjisini tüketmeyecek, stresini azaltacak, ve sanayicimizin büyümesine olumlu katkılar sağlayacaktır.

7 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
Boya ve vernik imalatında ÖTV Boya ve vernik üretiminde üretime konu hammaddelerin suistimale ve amaç dışı kullanıma açık ürünler olmasından bahisle, bu konuda gerek vergi yükümlülüğü gerekse de kontrol aşamalarının fazlalaştırılması söz konusudur. Ancak, sektörün bu durumdan olumsuz yönde etkilenmemesi için yapılan ilgili tüm yasal düzenlemeler sektörün varlığı ve gerçekleri göz önüne alınarak yapılmalıdır.

8 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
Boya ve Vernik Sektörünün talebi; kullanılan hammaddelerin ÖTV tutarlarının KDV’de olduğu gibi yurda girişte nakit vergi olarak alınması ve bunun üretimde maliyet olarak hesaba dahil edilmesidir. İhracatçı olup Dahilde İşleme İzin belgesi olan firmalar ise DİİB kapsamında ÖTV’den muaf olmalıdırlar. Tiner dışı ürünlerde ise ÖTV, YMM raporu sonucu incelenip sanayiciye iade edilmelidir. Böylelikle amaç dışı kulanım ile yapılan mücadele, sektör açısından da desteklenmiş olacaktır.

9 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
ÖTV uygulamaları kapsamında üretilen ürünün GTİP’inin belirlenmesi zorunluluğu Gümrük laboratuvarlarında analiz ve tahlil neticesinde GTİP’i belirlenebilecek eşyaların, Gümrük İdaresi gözetiminde olmamasına karşı, mali incelemeler esnasında evrak üzerinden GTİP no tespit işlemi yapılmaktadır. Yapılan bu tespitler; firmaların geçmişte üretimini yapıp, satışını gerçekleştirdiği ve hatta tüketiminin yapıldığı eşyalara, geçmişe dönük işlemler için vergi ve ceza olarak yansıtılmıştır. Halbuki tüm bu üretimler, ilgili kapasite raporlarına göre yapılmış ve ilgili tüm devlet kurumlarının kontrolünden geçerek teminat iadeleri bile gerçekleşmiştir. Bu geçmişe dönük denetim ve cezalardan dolayı sektör ciddi mağduriyete uğramıştır.

10 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
Üretim konusu ürünlerde ÖTV uygulanması bakımından ticari isimler dikkate alınmalı ve geçmişte usulüne uygun olarak tamamlanmış işlemler bu risk kapsamından çıkartılmalıdır. Benzinde «markalama» başlandığından beri, Benzen, Heptan, Hekzan, Toluen gibi hammaddelerin akaryakıta karışımı engellenmiştir. Bu sebepten dolayı, bu hammaddelerde ÖTV kaldırılmalıdır.

11 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
İlaç Sektörü Kur Güncellemesi; Nisan 2009 tarihinden bu yana ilaç fiyatlandırılmasında uygulanmakta olan 1,96 €/TL kur değerinin güncellenmemesi sektörün ciddi bir maliyet üstlenmesine neden olmaktadır. İlaç harcamalarına ayrılan bütçenin, sunulan kaliteli ve yaygın hizmetle bağdaşacak şekilde tespit edilmesi ve ilaç fiyatlandırılmasında kullanılmakta olan Avro kurunun güncellenmesi ile ilaç endüstrimizin sağlıklı gelişmesi sağlanacaktır. Ayrıca, ilaç sektöründe zaman zaman ürünler imha edilmektedir. Sektöre zaten bir maliyet getiren bu işleme tabi olan mallardan KDV alınması uygulamasından vazgeçilmelidir.

12 KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI
İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırım Amortismanları; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan yatırımlar mevcut durumda amortisman süresi kapsamında mahsup edilmektedir. Millet olarak yaşadığımız acı Soma faciası, İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sanayiciyi bu konuda önlemler almak ve desteklemek konusunda teşvik etmek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan tüm yatırımlar bir seferde, Kurumlar Vergisinden mahsup edilmelidir.

13 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI
17 Haziran 2014 Adil PELİSTER 18. Grup Meslek Komitesi Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii 19. Grup Sabun, Deterjan, Kozmetik ve Esans Sanayii 20. Grup İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii 21. Grup Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii 22. Grup Plastik Ambalaj ve İnşaat Malzemeleri Sanayii 45. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii


"MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları