Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii."— Sunum transkripti:

1 SI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii 29. Grup Metal İşleme, Şekillendirme, Isıl İşlem ve Kaplama Sanayii 30. Grup Metal Ev ve İşyeri Gereçleri Sanayii 35. Grup İklimlendirme Ekipmanları Sanayii 42. Grup Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 17 Haziran 2014

2 MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI Birkaç senelik periyodlarda çıkan vergi afları bu yöndeki beklentileri de sürekli hale getirmiştir. Bu durum vergi tahsilatındaki güçlüklerin bir kısmının motifi haline gelmiştir. Vergi tahakkuku ve tahsilatındaki disiplinin yeniden sağlanabilmesi, aflardan ancak uzun süreli bir vazgeçme ve vergisini zamanında ödeyen mükelleflere cazip primler tahakkuk ettirme yolu ile mümkün olacaktır. Köklü, güçlü, tutarlı ve adil bir Maliye teşkilatımızın olduğunu biliyor, iş dünyamıza bu özellikleriyle damgasını vurmasını arzu ediyoruz. Günümüz piyasa koşullarında satış vadeleri sektörlere göre 6 ile 12 ay arasında değişmektedir. Şirketlerin tahsilatını gerçekleştirmediği KDV’yi peşin olarak Maliye Bakanlığı’na yatırması şirketler açısından finansman zorluğu yaratmaktadır. KDV vadeleri de satış vadelerine paralel olarak uzatılmalıdır.

3 MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI Sanayimiz tarafından KKDF uygulamasının rasyoneli anlaşılamamaktadır. Ticaretin tedarikçi kredisi ile nispeten ucuza sağlamış olduğu finansman, KKDF uygulaması ile pahalı hale gelmekte, sanayicimiz KKDF’den kaçmak için bankacılık sistemine yönelmekte, bu durum da bankacılık sistemine kar aktarma gibi bir sonuç doğurmaktadır. Buradaki finansman maliyetlerinin yüksekliği ise sermaye maliyetine yansımakta, bu vesile ile oluşan ilave talep ise faizlerin üzerinde artış yönünde baskı yaratmaktadır. KKDF topyekun kaldırılmalı, şayet kaldırılamıyorsa, sadece tüketim malları ithalatında uygulanmalıdır. Hammadde ve ara girdilerin kapasite raporları çerçevesinde yapılacak vadeli ithalatları KKDF’den muaf tutulmalıdır.

4 MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 6273 sayılı Çek Kanunu’nda yapılan değişiklik ile cezai müeyyide kaldırılmıştır. Çek ödeme güvenliğinin güçlendirilmesi için bankaların bazı yaptırımlar uygulayabilmeleri konusunda yetkilendirilmesi ve çeklerin tekrar güçlü bir tedavül aracı olması sağlanmalıdır.

5 MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI Amortisman ve KDV’nin makinalar için hızlandırılmış tek seferde mahsubu ile yatırımlar tetiklenmelidir: Örneğin 100.000 TL’lik bir yatırım yapıldığında 18.000 TL KDV ve 100.000 TL’ye denk gelen 20.000 TL’lik Kurumlar Vergisi peşin olarak ödenmektedir. Böyle bir yatırım yapıldığında kurumdan 138.000 TL çıkmaktadır. Bunun 38.000 TL’sı, 4 yılda kurum tarafından ödenecek vergilerden mahsup edilmektedir. Bu yatırım devlete sıfır faiz ile verilen borç paradır. İşletmeler bankadan faiziyle kredi çekmekte ve devlete bu faizsiz krediyi ödemektedir. Bunun yerine; yıllık %9’dan, 4 yıl için 7.000 TL devlete peşin faiz ödense, amortismanın ve KDV’nin tümü anında mahsup edilse, kurumdan sadece 107.000 TL nakit çıkarak yatırım kolaylaşacak, işletmeler de zarar etmeyecek, devletin de kaybı olmayacaktır.

6 MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI Makine sektörü Türkiye’nin kalkınmasında, yatırımların artırılmasında ve cari açığın düşürülmesinde stratejik sektör olarak kabul edilmelidir. Özellikle cari açığın düşürülmesinde etkili olacak «yapısal dönüşümlerin» en başında gelen tedbir makine sektörüne özel teşvikler verilmesi olmalıdır. Makine sektörüne, sektörel, bölgesel boyutsal teşviklerin ötesinde özel teşvikler sağlanmalıdır. Ar-Ge teşviklerinin proje tamamlandıktan sonra geriye dönük değerlendirilmesine yönelik bir uygulama mekanizması getirilmelidir.

7 MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI Ölçek veya nitelik itibari ile küresel rekabet ve süreklilik şansı olmayan işletmelere destek verilmesi kaynakların verimsiz kullanımına neden olmaktadır. Özellikle finansal destek verilirken küresel rekabet potansiyeli kriter olarak belirlenmelidir. Sac ithalatındaki %9’luk fon makine sanayinin ihracat imkanlarını sınırlamaktadır. Söz konusu fonun net tesiri cari açığı yükseltici niteliktedir.

8 MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI Bazı kamu kuruluşlarında yerli makina ve teçhizat kullanmamaya adeta özen gösterilmekte, yerli sanayimizin teknolojik ve ticari rekabet konusunda dünyada ileri durumda olduğu teçhizat ve sistemleri dahi yabancı markalardan seçebilmek için şartnamelerdeki tariflere yabancı ürünlerin özelliklerinin işlenmesine göz yumulmaktadır. Özellikle son yıllarda en büyük ihracat atılımını yapmış olan makine sektöründe birçok üründe kalite sorunlarının ortadan kalktığı bir gerçektir. Şayet ekonomimizin en kırılgan parametresi olarak karşımıza çıkan cari açığımızı düşüreceksek bazı kamu görevlilerimizin bu sorumluluğu sektörümüzle paylaşmaları yerinde olacaktır. Bu konuda yayınlanmış ve yürürlükte olan genelgelere uyulması hükûmet inisiyatifi olarak takip edilmelidir. 2023 yılında $500 milyar olan ihracat hedefimizin $100 milyarını makine ve aksamlarının teşkil etmesi öngörülmektedir. Kamu sektöründeki yetkililerin bu gerçeğe inandırılmaları çok önemlidir.

9 SI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii 29. Grup Metal İşleme, Şekillendirme, Isıl İşlem ve Kaplama Sanayii 30. Grup Metal Ev ve İşyeri Gereçleri Sanayii 35. Grup İklimlendirme Ekipmanları Sanayii 42. Grup Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii MAKİNE, AKSAM VE METAL EŞYA İMALATI 17 Haziran 2014


"SI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ali EREN İSO Yönetim Kurulu Üyesi 27. Grup Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii 28. Grup Özel Amaçlı Makine Sanayii." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları