Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

*)=Koruma fonksiyonlu ve bir kapalı meşcerelerin alanlarının 1 / 4'ü,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "*)=Koruma fonksiyonlu ve bir kapalı meşcerelerin alanlarının 1 / 4'ü,"— Sunum transkripti:

1 *)=Koruma fonksiyonlu ve bir kapalı meşcerelerin alanlarının 1 / 4'ü,
2012YILINDA TAAHHÜT YOLUYLA YAPTIRILAN ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ YAKLAŞIK MALİYET HESABI örneği Yaklaşık maliyetin hesaplanması için; mevcut planlardaki alanlardan yararlanılır.(mümkün olduğunca güncellenir) *)= Ekonomik fonksiyonlu ormanlarda iki ve üç kapalı örnek alan atılabilecek meşcerelerin tamamı, *)=Koruma fonksiyonlu ve bir kapalı meşcerelerin alanlarının 1 / 4'ü, *)=Seçme işletme sınıfındaki meşcerelerin alanlarının iki katı, Alınarak planda örnek alan atılabilecek verimli toplam alan bulunur. *)=Plan ünitesindeki ağaçlandırma ve gençleştirme yoluyla tesis edilen “ a”, “a0”, “0a” vb. örnek alan atılmayacak verimli toplam alan bulunur. *)Homojen,blok yapıdaki 300 ha’ın üzerinde alan sahip meşcere tiplerinin alanı 300 ha. sayılabilir.(Bu taktirde bu yapıdaki her meşcere tipine en fazla 30 nokta yeterlidir denebilir.) *)=Plandaki bozuk sahaların alanları bulunarak yaklaşık maliyete konu olabilecek verimsiz orman alanları bulunur.

2 Diri örtünün yoğun veya arazinin sarp olduğu verimli ormanlar,
Yukarıda bulunan alanlardan hareket ederek, yüzdelik dağılım cetvelindeki poz nolarının arazi zorluk derecesine karşılık gelen poz noları ve buna göre oluşturulan hektar maliyet cetvelinden yararlınalarak yaklaşık maliyet hesap edilir. Araziler zorluk derecesine göre 3’e ayrılır: Diri örtünün yoğun, arazinin sarp ve yıllık or.yağışın bol olduğu verimli ormanlar, Diri örtünün yoğun veya arazinin sarp olduğu verimli ormanlar, Diri örtünün olmadığı veya az olduğu ve arazinin engebeli olduğu ormanlar.

3 Plan ünitesindeki bozuk saha miktarı: 2500,0 ha
ALAN HESAPLAMA ÖRNEĞİ: PLAN ÜNİTESİNİN MEŞCERE YAPILARI TOPLAM ALAN(ha) YAKLAŞIK MALİYETE KONU OLABİLECEK ALAN (ha) için 2 ve 3 kapalı üretim fonksiyonlu meşcereler 4000,0 1 kapalı üretim meşcereleri 2000,0 500,0 Üretim dışı fonksiyonlu koruma ormanları vb. Seçme ve Devamlı ormanlar 1500,0 3000,0 a , 0a, a0 vb. yapıdaki meşcereler 200,0 baltalıktan Koruya tahvil olan ab3 ve b3 vb. meşcereler 300,0 TOPLAM: 10000,0 8300,0 Plan ünitesindeki bozuk saha miktarı: 2500,0 ha Arazinin yüzdelik dağılım cetvelindeki zorluk derecesine 3 diyelim.

4 ÖRNEK YAKLAŞIK MALİYET HESAPLAMA TABLOSU (2012için)
İŞİN NEVİ POZ NO YÜZDELİK DAĞILIM Ha.maliyet(Tl) ALAN (ha) TUTAR(TL) arazi 1501/3 2,61 a1 8300,0 1502/3 31,25 a2 1503/3 8,91 a3 1504/3 7,82 a4 5,79 a boz.4 2500,0 1505 1,50 a5 ARAZİ TOPLAMI: büro 1601/3 9.48 b1 1,90 b boz.1 1602/3 20,84 b2 2,32 b boz.2 1603/3 7,58 b3 BÜRO TOPLAM: YAKLAŞIK MALİYET TOPLAMI: İdareler ihale ilanlarında,şartname ve sözleşme tasarılarında belirtmek şartıyla;istatistiki olarak tespit edilmiş olan örnekleme sayısının üzerindeki büyük (300 ha.dan fazla) blok alanlara sahip homojen meşcerelerde sadece temsili sayıda nokta aldırabilirler.(Örneğin 1000 ha. blok meşcere tipinin noktaları alana dağıtarak 300 ha.lık kısmında nokta aldırabilirler.)Bu suretle yapılan hesaplamalarla yaklaşık maliyetin de düşeceği bir gerçektir. TEŞEKKÜRLER………………………

5 2012 YILI ARAZİ SINIFLARI ha
2012 YILI ARAZİ SINIFLARI ha.(TL) örnek maliyetleri aşağıdaki gibi olduğunu düşünelim Poz Noları Yüzde 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf Baltalık 1501 2,61 a1 1502 31,25 a2 1503 8,91 a3 1504 7,82 a4 1505 1,50 a5 1601 9,48 b1 1602 20,84 b2 1603 7,58 b3 B-1504 5,79 aboz4 B-1601/123 1,90 bboz1 B-1602/123 2,32 bboz2 Ha.Top. Maliyet 100,00

6 Yukarıda arazi sınıfları itibariyle ha. bazında maliyetler verilmiştir
Yukarıda arazi sınıfları itibariyle ha.bazında maliyetler verilmiştir.Bu maliyetlere yüklenici karı da dahildir. Bu maliyetlerin %90'ını verimli meşcereler %10'unu verimsiz meşcereler oluşturmaktadır. Yaklaşık maliyet hesabı yapılırken arazi sınıflarına göre ihale programının verimli alanları,1501, 1502*,1503, 1504, 1505, 1601,1602,1603 pozları için verilen ha.maliyetle çarpılarak toplam verimli alanlar maliyetini, verimsiz alanlar B-1504,B-1601/123,B-1602/123 pozları için verilen ha.maliyetle çarpılarak toplam verimsiz alanlar maliyeti ortaya çıkarılır . Sonra bu maliyetler toplanarak ihale yaklaşık maliyeti bulunur. Ancak seçme işletme sınıfı alanları hesaplanırken iki(2) kat fazla alınarak, Üretim dışındaki ekolojik , sosyal ve kültürel fonksiyonlu alanlar ile 1 kapalı ormanlar için ise dörtte biri(1/4) oranında hesaplanarak değerlendirmeye tabi tutularak yaklaşık maliyet çıkarılır. İdareler,300 ha.ın çok üzerinde homojen blok meşcereler için,ihale ilanlarında belirterek,temsili noktalar( her tip için en fazla 30 adet )alınacağı şeklinde karar verebilirler. 1502*ve yaklaşık maliyete konu alan:1 nolu slayta göre bulunur.


"*)=Koruma fonksiyonlu ve bir kapalı meşcerelerin alanlarının 1 / 4'ü," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları