Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İskele Başkanlık Binası Meclis Salonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İskele Başkanlık Binası Meclis Salonu"— Sunum transkripti:

1 İskele Başkanlık Binası Meclis Salonu
T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi KURULUŞ TOPLANTISI Engelliler Dayanışma Merkezi 18 Ekim 2004 İskele Başkanlık Binası Meclis Salonu

2 Engelliler Dayanışma Merkezi
Merkezin Tanımı: Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi, belediyemizin bugüne kadar yürütmüş olduğu tüm sosyal projelerin deneyimini arkasına alarak oluşturulan bir sosyal hizmet çalışmasıdır. 1 Aralık 2004 tarihinden itibaren merkezimiz Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Poyraz Sokak Sadıkoğlu Plaza 5 Giriş Katı No: 5 adresinde tüm özür gruplarına danışmanlık hizmeti verecektir. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

3 Engelliler Dayanışma Merkezi
Merkez bünyesinde, Kadıköy Belediyesi yetkilileri başta olmak üzere, Belediye Meclisi Engelliler Komisyonu üyeleri, engellilere yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları, ilgili mesleklerden gönüllü uzmanlar, özel eğitim kurumları, üniversiteler, hastaneler, engellilerle ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, sponsorlar yer alacaktır. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

4 Engelliler Dayanışma Merkezi
Merkezin Amaçları: Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi engellilere ve ailelerine yerel yönetim olarak sağlık ve eğitim hizmetlerinde danışmanlık ve sosyal destek vermeyi hedefler. Merkez; engellilerin rehabilitasyonu ve eğitimleri, meslek edinmeleri için eğitim çalışmaları, sağlık koşullarının iyileştirilmesi için sağlık hizmeti desteği, istihdam edilmeleri için çeşitli iş projeleri faaliyetlerini yürütmeyi hedefler. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

5 Engelliler Dayanışma Merkezi
Merkez ayrıca engellilerin; gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak, sosyal yaşama uyumlarını sağlayacak, üretim sürecine dahil olmalarının önünü açacak çeşitli destek faaliyetlerini organize etmeyi amaçlar. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

6 Engelliler Dayanışma Merkezi
Sakatlanmalar Sakat doğumların nedenleri, Engellilerin yaşadıkları sorunların kaynağının ve çözümünün neler olduğu, konuları başta olmak üzere, toplumun duyarlılığını ve bilgisini artırıcı çalışmalar yapmak, engellilerin yasal hakları konusunda bilgilendirme, faaliyetleri yürütmek amaçları arasında yer alır. Engellilerin toplumun diğer kesimleri ile ve birbirleri ile kaynaşarak hayatın pek çok alanında faaliyet yürütmelerinin desteklenmesine katkıda bulunur. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

7 Engelliler Dayanışma Merkezi
Merkezin çalışma yöntemi Merkez 4 ana birimden oluşur: Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Birimi Eğitim ve İstihdam Birimi Sağlık Hizmetleri Destek Birimi Sosyal Yaşama Uyum – Sosyal Destek Birimi Hukuk Birimi Kentsel Yapılanma Birimi T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

8 Engelliler Dayanışma Merkezi
Birimlerin Faaliyetleri: 1- Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Birimi Kadıköy İlçesi içerisinde yaşayan engelli vatandaşlara yönelik kayıtlı bilgilere ulaşılması, kaydı olmayan engellilere ait bilgilerin tespiti çalışması yürütmek, ya da yürütülmesine destek vermek, proje ortakları arasında işbirliğini ve iletişimi sağlayarak yönlendirme yapmak hedefi ile faaliyet gösterecektir: T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

9 Engelliler Dayanışma Merkezi
Kadıköy’deki muhtarlıklarda kayıt altında bulunan engelli vatandaşlara ait bilgilerin bir havuzda toplanması. Kadıköy’de bulunan ilgili sivil toplum kuruluşlarının ellerinde bulunan engelli envanterlerinin Merkeze ulaştırılmasının sağlanması ve söz konusu bilgilerin sınıflandırılması. İlçemizde yaşayan engellilerin hangi özür gruplarına (bedensel, zihinsel, görme, işitme) dahil olduklarının tespit edilmesi. İlçemizde bulunan engellilerin eğitim derecelerinin tespit edilmesi çalışmasının yürütülmesi. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

10 Engelliler Dayanışma Merkezi
İlçemizde bulunan çalışan engelli sayısının tespit edilmesi çalışmasının yürütülmesi. İlçemizde bulunan eğitimli ve işsiz engelli sayısının saptanması. İlçemizde bulunan meslek sahibi olamayan ve mesleki eğitim ihtiyacı bulunan engelli sayısının belirlenmesi çalışmasının yürütülmesi. İlçemizde bulunan işyerlerinden belirli bir oranda sakat çalıştırma ihtiyacı ve arayışı olan işyerlerinin tespiti çalışmasının yürütülmesi. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

11 Engelliler Dayanışma Merkezi
2- Eğitim ve İstihdam Birimi Çalışmalar 2 ana eksende organize edilecektir. A- Eğitim Merkez ile bağlantıya geçen engelli vatandaşların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için burs olanaklarına yönlendirilmesi, eğitim kurumlarının birbirleri ile iletişimlerinin sağlanması, engellilere yönelik eğitim veren kurumlarla engellilerin buluşturulması, yeni projeler geliştirmek üzere gerekli işbirliklerinin sağlanması için faaliyet gösterilecektir. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

12 Engelliler Dayanışma Merkezi
Engelliler ve onlarla birlikte aile bireylerinin ve sosyal çevrelerinin ortak katılımı ile gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak için toplumsal duyarlılığı artıracak bilinçlendirme eğitimleri organize edilecektir. Engellilerin temel hakları konusunda bilgilendirilmeleri, hukuki yardım alabilmeleri için yönlendirilmeleri sağlanacaktır. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

13 Engelliler Dayanışma Merkezi
Engelli yakınlarının eğitilmeleri, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için birbirleri ile ilişkileri ve dayanışma esasları hakkında bilgilendirilmeleri çalışmalarının yürütülmesi. Engellilerin eğitim, sağlık ve kentsel yapı bilgileri gibi sorunlar başta olmak üzere temel sorunlarının tartışıldığı toplantıların organize edilmesi. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

14 Engelliler Dayanışma Merkezi
B - Eğitim sonrası istihdam Engellilerin mesleki becerilerini geliştirecek ya da bir meslek edinmelerini sağlayacak eğitim faaliyetlerinin organize edilmesi ve diğer kurum ve kuruluşları bu türden organizasyonları gerçekleştirme yönünde desteklemek ve harekete geçirmek. Engellilerin kişisel becerilerine uygun işlere yerleştirilmeleri için gerekli yönlendirmenin yapılması ve işyerleri ile iletişimlerinin kurulması. Engellilerin istihdam alanında hukuki hakları konusunda bilgilendirilmeleri ve desteklenmeleri. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

15 Engelliler Dayanışma Merkezi
3 - Sağlık Hizmeti Destek Birimi   Merkez bünyesinde engellilere gönüllü olarak hizmet verecek uzmanlar aracılığı ile gerekli tıbbi destek ve yönlendirme yapılacaktır. Sağlık alanında verilecek olan hizmetler tıbbi desteğin yanı sıra; engellilere sakatlanma nedenleri, sakat doğumları oluşturan sebepler, ve halk sağlığı alanlarında destekleyici ve toplumsal bilinci artırıcı eğitimler verilecektir. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

16 Engelliler Dayanışma Merkezi
4 - Sosyal Yaşama Uyum – Sosyal Destek Birimi   engellilerin gündelik yaşama uyumlarını sağlamak, rehabilitasyonlarına katkıda bulunmak amacı ile çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler yanı sıra yardım çalışmaları organize edilecektir. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

17 Engelliler Dayanışma Merkezi
5 - Hukuk Birimi   engellilerin ve ailelerinin temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirilmeleri engellilerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği. T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

18 Engelliler Dayanışma Merkezi
6 – Kentsel Yapılanma Birimi   engellilerin gündelik yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla kentsel yapı engellerinin tespiti ve söz konusu engellerin ortadan kaldırılması konusunda çalışma yürütmek var olan örnek çalışmalara destek vermek T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

19 Engelliler Dayanışma Merkezi
T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi

20 Engelliler Dayanışma Merkezi
T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi Katılımınızdan ve İlginizden Dolayı Teşekkür Ederiz ve Desteğinizin Devamını Dileriz

21 Engelliler Dayanışma Merkezi Çalışma Grubu
T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi Çalışma Grubu Aydın Sirkeoğlu Deniz Koç Dr. Ayhan Cingi Dr. Fatih Togay Dr. Vicdan Aslan Fatma Sayman Ferhat Işık Hasan Yıldız İnci Beşpınar Mehmet Cevizcioğlu Nazlı Arıtan Neşe Canyurt Prof. Dr. Necla Pur Seyhan Köylü Av. Sevgi Öztürk (İsimler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir)

22 Engelliler Dayanışma Merkezi Çalışma Grubu
T.C. Kadıköy Belediyesi Engelliler Dayanışma Merkezi Çalışma Grubu GÖNÜLLÜ DANIŞMAN VE UZMANLAR Psikiyatr Dr. Güler MOCAN Uzmanı Recai YILDIZ Beyin Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Uğur KEVENK Av Mehmet KÖKSAL Dr. Nilüfer ÜLGEN (Nörolog) Dr Hıfzı Özcan (Nörolog) Dr. Bülent Madi (Nörolog) Dr. Vicdan Aslan (Psikolog) Uzm. Fatma Sayman (Psikolog) Dr. Engin Eker (Psikiyatrist) Dr. Nilüfer Ülgen (Nörolog) Dr. Önder Kılıçoğlu (Ortopedist) Dr. Süleyman Özyalçın (Algoloji/ Anestezi) Dr. Mehmet Akşit (KBB) Dr. Figen Küçüksezer (Göz)

23 Dr. Oya Bayramiçli (Dahiliye / Gestroentoloji)
Dr. Gamze Kılıçoğlu (Radyoloji) Dnt. Gültekin Kırdemir (Diş) Dr. Mehmet Sargın (Endokrin/ Diyabet) Dr. Mehmet Bayramiçli ( Plastik –Rekonstriktif Cer.) Dr. Çağlar Çuhadaroğlu (Göğüs Hastalıkları / Alerji) Didar Ergin (Sosyolog) Nazmiye Atalan (Sosyal Hizmet Uzmanı) Dr. Tarık Bitlis (Fizyoterapist) Hale Bacakoğlu (Psikolog- İstanbul Üniversitesi) Dr. Şeniz Ceylanoğlu Dr. İsa Eşme (Maltepe Üniversitesi) Dr. Adnan Kulaksızoğlu (Marmara Üniversitesi) Dr. Ali Serdar Fak ( MÜ Tıp Fakültesi Dekan Yrd. – Kardiyolog) Av. Sevgi Öztürk Av. Nizar Özkaya Av. Jale Barıştıran Dr. Korkmaz Altuğ Dr. Rana Beşe İpek Yalbaz Serra Yenal

24 KATILIMCI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
BEDENSEL ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ TSD KADIKÖY ŞUBESİ GÖZ SAĞLIĞINI KORUMA VE GÖRME ENGELİLERE HİZMET DERNEĞİ ŞİZOFRENİ GÖNÜLLÜLERİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ OTİSTİK ÇOCUKLAR DERNEĞİ OTİZME SEVGİ VE BİLİNÇLİ HİZMET DERNEĞİ ANADOLU SAĞIRLAR DERNEĞİ TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI -METİN SABANCI SPASTİK ÇOCUKLAR OKULU ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE ENGELLİLER VAKFI BİZİM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI GÖRMEZLERE EĞİTİM DERNEĞİ ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ SEVGİ SELİ SAKATLAR DERNEĞİ 118 –Y LİONS YÖNETİM ÇEVRESİ ENGELLİLER KOMİTESİ 2420 BÖLGE ROTARY KULÜPLERİ KADIKÖY ŞUBESİ SOROPTOMİSTLER DERNEĞİ MODA ŞUBESİ

25 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI DOST ELLER İŞTİME ENGELLİLER YEDİTEPE İŞİTME ENGELLİLER HAMİT İBRAHİMİYE OTİSTİK ÇOCUKLAR MERKEZİ HAYRİYE KEMAL KUSUN EĞİTİM VE UYGULAMA OKULU MEDİHA TURHAN TANSEL EĞİTİM VE UYGULAMA OKULU ŞÖHRET KURŞUNOĞLU


"İskele Başkanlık Binası Meclis Salonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları