Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TABLOLARLA TASARIM YAPMAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TABLOLARLA TASARIM YAPMAK"— Sunum transkripti:

1 TABLOLARLA TASARIM YAPMAK
Bir Tablo oluşturmak Hesap tablolarından veri aktarmak Tablo hücrelerini Kopyalamak ve Yapıştırmak Tabloyu seçmek Tablo hücrelerini seçmek ve biçimlendirmek Tablo içeriğini sıralamak Tabloda değişiklik yapmak Tabloların dışarıya aktarılması

2 Rows Columns Table Width Border Thickness Cell Padding Cell Spacing

3 TABLO ÖZELLİKLERİ Rows: Tablodaki satırların sayısı
Columns: Tablodaki sütun sayısı Table Width: Tablonun genişliği Border Thickness: Tablo kenarlığının genişliği Cell padding: Hücre içeriği ile hücre duvarları arasındaki boşluk Cell spacing: Tablo hücreleri arasındaki boşluk miktarı (kenarlık dahil değil)

4 Splits cell into rows or columns
Merges Selected cells using span Background URL of Cell Horizontal aligment of the cell content Width No Wrap Border Color Header Height Background Color Vertical aligment of the cell content

5 HÜCRE ÖZELLİKLERİ Merges selected cells using spans : Seçilen iki ya da daha fazla hücreyi birleştirir. Splits cell into rows or columns: Tek bir hücreyi birden fazla hücreye böler. Horizontal alignment of the cell contents: Hücrelerin içeriğinin yatay hizalanması Vertical alignment of the cell contents:Hücrelerin içeriğinin dikey hizalanması Genişlik (W) ve Yükseklik (H): Seçili hücrelerin piksel cinsinden genişlik ve yüksekliği

6 HÜCRE ÖZELLİKLERİ No Warp : Metinlerin bölünmesini engeller.
Header: Seçili durumdaki hücreyi ya da hücreleri tablo üst bilgisi olarak biçimlendirir. Background URL of cell: Hücrenin arkaplan resmi. Background color: Hücrenin arkaplan rengi. Border Color of cell: Hücrenin kenarlık rengi

7 Sort by Order Then by Sort includes the first row Sort header rows Sort footer rows

8 TABLO İÇERİĞİNİ SIRALAMAK
Sort by: Sıralamada temel alınacak sütun Order: Alfabetik ya da sayısal sıralama Then by: Farklı bir sütunda ikincil sıralama Sort includes the first row: İlk satırın sıralamaya dahil edilip edilmeyeceği. Sort header rows: Tablo başlığının sıralamaya dahili. Sort footer rows : Tablo alt bilgisinin sırlamaya dahili

9 Tablo eklemek için kısayol CTRL ALT T
HATIRLATMALAR Tablo eklemek için kısayol CTRL ALT T Bazı tablo özelliklerini Tag Inspector panelinden yapabiliriz. Tablo genişliklerini göstermek için View > Visual Aids > Table Widths Import Tabular Data da en çok sekme (tab) ve virgül (comma) kullanılır Tablo hücrelerini kopyalarken kopyaladığımız sayıda hücre seçmemiz gerekir.

10 CTRL tuşuna basılı tutarak 1 den fazla hücre seçebiliriz.
HATIRLATMALAR Tag Selector da “Table” tabloyu “tr” tablo satırını “td” tablo verisini seçer. CTRL tuşuna basılı tutarak 1 den fazla hücre seçebiliriz. Tabloya satır ve sütun eklemek için popup menüden Table > Insert rows or columns Tablo aktarırken dosya uzantısı belirtmezsek ASCII formatlı metin dosyası olarak aktarır.


"TABLOLARLA TASARIM YAPMAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları