Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Enes ÖZ Müfettiş Ar-Ge Merkezlerinin Yapısı, Niteliği, Merkezlerle İlgili İstatistiki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Enes ÖZ Müfettiş Ar-Ge Merkezlerinin Yapısı, Niteliği, Merkezlerle İlgili İstatistiki."— Sunum transkripti:

1 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Enes ÖZ Müfettiş Ar-Ge Merkezlerinin Yapısı, Niteliği, Merkezlerle İlgili İstatistiki Bilgiler

2 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sunum Planı

3 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 3 1- Yasal Dayanak: ‘‘5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 12.03.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.08.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 4 2- 5746 Sayılı Kanunun Amacı: Verimliliğin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi Doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişinin hızlandırılması Katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminin artırılması Sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve Rekabet gücünün artırılması

5 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 5 3- 5746 Sayılı Kanunun Kapsamı: 5746 Sayılı Kanun Ar-Ge Merkezi Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri KOSGEB- TEKMER’ler Ar-Ge ve Yenilik Projeleri (San-Tez, TEYDEP vb.) Teknogiri şim Sermayesi Desteği

6 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6 4 – 5746 Sayılı Kanun’da Paydaşlar: Sorumlu Kuruluşlar: - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Maliye Bakanlığı, -SGK Uygulayıcı Kuruluşlar: -BSTB -TÜBİTAK, -KOSGEB, -TTGV, -Diğer Kamu Kurumları Faydalanıcılar: -İşletmeler, -Kobiler, -Girişimciler

7 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 7 5- 5746 Sayılı Kanunda Geçen Bazı Tanımlar: 1-Araştırma ve geliştirme faaliyeti : Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder.

8 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 8 5- 5746 Sayılı Kanunda Geçen Bazı Tanımlar: 2-Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade eder.

9 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 9 6- Ar-Ge Merkezi Nedir ? Sermaye şirketleri bünyesinde; Ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, Münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan, En az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

10 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 10 Ar-Ge Merkezleri

11 11 Firmalarca yapılır. 1- BAŞVURU Dosya sorumlusu uzman tarafından yapılır. 2 –ÖN İNCELEME (eksik varsa firma 15 günde eksikleri tamamlar) 5 kişiden oluşur (Genel Müdür, Maliye Bakanlığı Temsilcisi, TOBB Temsilcisi, 2 Akademisyen) 3-DEĞERLENDİRME VE DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURMA Konusunda uzman akademisyenler arasından en az 3 akademisyen komisyonca hakem olarak belirlenir 4-HAKEM BELİRLEME TOPLANTISI Hakemler Ar-Ge Merkezini yerinde inceleyerek mevzuata uygunluğunu belirler. 5-HAKEMLERCE AR-GE MERKEZİNİN YERİNDE İNCELENMESİ Hakem raporları Bakanlığa gönderilir. 6-HAKEM RAPORUNUN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ Dosya sorumlusu, hakem raporlarını Komisyon üyelerine iletir. 7-HAKEM RAPORLARININ KOMİSYON ÜYELERİNE İLETİLMESİ Komisyon üyeleri, hakem raporları ve gerekli görmeleri halinde ar- ge merkezini yerinde ziyaret ederek karar toplantısına katılırlar. 8-BAŞVURUS DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Ar-Ge Merkezi Belgesi alan işletme belge tarihi itibariyle 2 yıl süre ile teşviklerden yararlanmaya hak kazanır. 9-AR-GE MERKEZİ BELGESİ ONAY Komisyon kararı MALİYE-SGK ve FİRMAYA bildirilir. 10-TARAFLARA BİLDİRİM (7 gün içinde bildirilir) 7-Ar-Ge Merkezi Başvuru ve Değerlendirme Süreci (2 Ay)

12 12 8-Ar-Ge Merkezi Denetleme Süreci (45 Gün) Belge Tarihini Takip Eden Bir Yıllık Sürelerle Firmalarca Yürütülen Faaliyetler İle İlgili Rapor Bakanlığa Sunulur. 1-FAALİYET RAPORUNUN BAKANLIĞA SUNULMASI Dosya Sorumlusu Uzman Tarafından Ön İnceleme Yapılır. 2 –ÖN İNCELEME (3 gün içinde tamamlanır) 5 Kişiden Oluşur (Genel Müdür, Maliye Bakanlığı Temsilcisi, TOBB Temsilcisi, 2 Akademisyen) 3-DEĞERLENDİRME VE DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURMA (2 yılda bir yapılır) Konusunda Uzman Akademisyenler Arasından En Az 3 Akademisyen Komisyonca Hakem Olarak Belirlenir. 4-HAKEM BELİRLEME TOPLANTISI ( 15 gün içinde tamamlanır ) Hakemler, Ar-ge Merkezini Yerinde İnceleyerek Mevzuata Uygunluğunu Belirler. 5-HAKEMLERCE AR-GE MERKEZİNİN YERİNDE İNCELENMESİ ( 15 günde tamamlanır) Hakemler Raporlarını Bakanlığa Gönderirler. 6-HAKEM RAPORUNUN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ (5 gün tamamlanır) Hakem Raporları, Dosya Sorumlusu Tarafından Komisyon Üyelerine İletir. 7-HAKEM RAPORLARININ KOMİSYON ÜYELERİNE İLETİLMESİ (2 gün içinde tamamlanır) Komisyon Üyeleri Hakem Raporları ve Gerekli Görmeleri Halinde Ar-Ge Merkezini Yerinde Ziyaret Ederek Karar Toplantısına Katılır. 8-FAALİYET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (1 gün) Ar-Ge Merkezinin 1 yıllık faaliyeti değerlendirilir, karar alınır. 1 yıllık süre uzatımı- 3 aylık durma - belge iptali 9-KOMİSYONCA 1 YILLIK FAALİYET İLE İLGİLİ KARAR VERİLİR Komisyon kararı 7 gün içinde MALİYE - SGK - FİRMAYA bildirilir. 10-TARAFLARA BİLDİRİM (1 Gün tamamlanır)

13 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 13 9-Ar-Ge Merkezi Kurmak İçin Asgari Şartlar 1- Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi, 2- Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, 3- İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması, 4- Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, 5- Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar- Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması, 6- Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması, 7- Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,

14 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 10- Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan Destekler: Ülkemizde faaliyet gösteren, Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştıran ve 5746 Sayılı Kanunda istenen şartları sağlayan işletmelere Bakanlığımızca Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir. Ar-Ge ve Yenilik harcamalarının tamamı indirme tabidir. Ar-Ge İndirimi Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan personelin gelir vergisinin doktoralı olanlar için %90’ı diğerleri için %80’i vergiden muaftır. Gelir Vergisi Stopajı Desteği Ar-Ge ve destek personelinin sigorta primi desteğinin yarısı 5 yıl süre ile Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır. Sigorta Pirimi Desteği Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri ile ilgili düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmamaktadır. Damga Vergisi İstisnası

15 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 15 11- Ar-Ge ve Yenilik Harcamalarının Kapsamı: a)İlk Madde ve Malzeme Giderleri b)Amortismanlar c)Personel Giderleri d)Genel Giderler e)Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler f)Vergi Resim Ve Harçlar

16 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 16 12- Ar-Ge Merkezleri İşlemlerinin Yürütülmesi: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Kurumsal Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı Ar-Ge Merkezleri Şube Müdürlüğü (Uzman,Uzman Yrd, Mühendis, Şef)

17 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 17 13- Ar-Ge Merkezlerinde Mevcut Durum: Başvuru Yapan İşletme Sayısı178 Belge Alan İşletme Sayısı153 Faal Olan İşletme Sayısı142 Farklı Nedenlerle Belgesi İptal Edilenler11 Toplam Ar-Ge Personeli (Araştırmacı, Teknisyen) 15 686 Proje Sayısı3.288 2009-2012 Arası Alınan Patent Sayısı1.080 Sağlan Teşvik (2008-2012 Yılları Arası ) (Kaynak: Maliye Bakanlığı Verileri) 7,3 Milyar TL

18 18 İl Ar-Ge Merkezi İstanbul39 Bursa20 Ankara16 Kocaeli18 İzmir13 Manisa7 Eskişehir5 Tekirdağ5 Adana2 Kütahya2 Sakarya2 Aydın1 Balıkesir1 Bilecik2 Bolu1 Çanakkale1 Düzce1 Kırklareli1 Konya1 Malatya1 Niğde1 Sivas1 Yalova1 Faal Olan 142 Ar-Ge Merkezinin İllere Göre Dağılımı Faal Olan 142 Ar-Ge Merkezinin İllere Göre Dağılımı

19 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 19 14-Ar-Ge Merkezleri Sektörel Dağılımı*: SEKTÖR ADISAYI% 1Otomotiv Yan Sanayi4130,99 2Bilgi ve İletişim Teknolojileri139,15 3Otomotiv117,75 4Savunma117,75 5Dayanıklı Tüketim Malları128,45 6Elektrik-Elektronik107,04 7Kimya96,34 8Tekstil85,63 9İlaç53,52 10Cam ve Seramik32,11

20 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 20 14- Ar-Ge Merkezleri Sektörel Dağılımı*: 10Cam ve Seramik3 2,11 11Demir ve Demir Dışı Metaller3 2,11 12Makine2 1,41 13Gıda Sanayi2 1,41 14Yazılım2 1,41 15Havacılık2 1,41 16Enerji1 0,70 17Bankacılık1 0,70 18Lojistik1 0,70 19Petrol ve Petrol Ürünleri1 0,70 20Deri ve Deri Ürünleri1 0,70 *04 Eylül 2013 Tarihi İtibarıyla

21 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 21 15- Ar-Ge Merkezleri Sağlanan Gelişmeler:

22 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22 16- Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar ile Dolaylı Ar-Ge Destekleri

23 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 23 Ar-Ge Merkezi Belgesi Verilen İşletmelerden Bazıları 17- Ar-Ge Merkezi Belgesi Verilen İşletmelerden Bazıları: 23

24 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 24 18- Ar-Ge Merkezlerinden Beklenenler: 1. Yeni ürün geliştirilmesi 2. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 3. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi 4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

25 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 25 19- Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Önemi Beton, çimento, demir-çelik ve aluminyum gibi ham maddelerin birim kilogram fiyatları maksimum sent’ler mertebelerinde iken, bilgi ile birlikte bu maddelerin Otomobil, Uçak, Helikopter, Uydu ve Mikro Chiplerde kullanılması ile kilogram fiyatları milyon dolar mertebelerine çıkabilmektedir.

26 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 26 20- Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Önemi

27 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 27 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, Kalite kontrol, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

28 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 28 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, 5 inci maddede sayılan amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler, Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,

29 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 29 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,

30 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 30 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar, Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

31 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 31 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Android / Windows Phone İşletim Sistemi Tabanlı Yerli Akıllı Telefon

32 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 32 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Mayına Dayanıklı Araç ( Kirpi )

33 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 33 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Türkiye’nin İlk 4x4 Aracı Turkar

34 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 34 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Akıllı Kimlik Kartı Projesi

35 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 35 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Temsa Avenue Otobüs Projesi

36 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 36 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Kardiyovasküler* İlaç ( *Eşdeğer )

37 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 37 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Kordbezi

38 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 38 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Ulusal Yargı Ağı Projesi

39 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 39 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: MİLGEM

40 T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 40 Teşekkürler… Ar-Ge ve Yenilik Yapmayan Ar-Ge ve Yenilik Yapan


"T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Enes ÖZ Müfettiş Ar-Ge Merkezlerinin Yapısı, Niteliği, Merkezlerle İlgili İstatistiki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları