Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ar-Ge Merkezlerinin Yapısı, Niteliği, Merkezlerle İlgili İstatistiki Bilgiler Enes ÖZ Müfettiş

2 Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan Teşvikler,
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sunum Planı Yasal Dayanak, Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan Teşvikler, Başvuru ve Değerlendirme Süreci, Denetim Süreci, Ar-Ge Merkezlerinde Mevcut Durum Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi

3 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1- Yasal Dayanak: ‘‘5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve tarihinde yürürlüğe girmiştir. “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4 2- 5746 Sayılı Kanunun Amacı:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayılı Kanunun Amacı: Sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve Rekabet gücünün artırılması Katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminin artırılması Doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişinin hızlandırılması Verimliliğin artırılması ve   üretim maliyetlerinin düşürülmesi

5 Teknogirişim Sermayesi Desteği
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayılı Kanunun Kapsamı: Ar-Ge Merkezi Teknogirişim Sermayesi Desteği Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri 5746 Sayılı Kanun Ar-Ge ve Yenilik Projeleri (San-Tez, TEYDEP vb.) KOSGEB-TEKMER’ler

6 4 – 5746 Sayılı Kanun’da Paydaşlar:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 4 – 5746 Sayılı Kanun’da Paydaşlar: Sorumlu Kuruluşlar: - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Maliye Bakanlığı, -SGK Uygulayıcı Kuruluşlar: -BSTB -TÜBİTAK, -KOSGEB, -TTGV, -Diğer Kamu Kurumları Faydalanıcılar: -İşletmeler, -Kobiler, -Girişimciler

7 5- 5746 Sayılı Kanunda Geçen Bazı Tanımlar:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayılı Kanunda Geçen Bazı Tanımlar: 1-Araştırma ve geliştirme faaliyeti : Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder.

8 5- 5746 Sayılı Kanunda Geçen Bazı Tanımlar:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Sayılı Kanunda Geçen Bazı Tanımlar: 2-Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade eder.

9 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6- Ar-Ge Merkezi Nedir ? Sermaye şirketleri bünyesinde; Ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, Münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan, En az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

10 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ar-Ge Merkezleri

11 7-Ar-Ge Merkezi Başvuru ve Değerlendirme Süreci (2 Ay)
7-Ar-Ge Merkezi Başvuru ve Değerlendirme Süreci (2 Ay) Firmalarca yapılır. 1-BAŞVURU Dosya sorumlusu uzman tarafından yapılır. 2 –ÖN İNCELEME(eksik varsa firma 15 günde eksikleri tamamlar) 5 kişiden oluşur (Genel Müdür, Maliye Bakanlığı Temsilcisi, TOBB Temsilcisi, 2 Akademisyen) 3-DEĞERLENDİRME VE DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURMA Konusunda uzman akademisyenler arasından en az 3 akademisyen komisyonca hakem olarak belirlenir 4-HAKEM BELİRLEME TOPLANTISI Hakemler Ar-Ge Merkezini yerinde inceleyerek mevzuata uygunluğunu belirler. 5-HAKEMLERCE AR-GE MERKEZİNİN YERİNDE İNCELENMESİ Hakem raporları Bakanlığa gönderilir. 6-HAKEM RAPORUNUN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ Dosya sorumlusu, hakem raporlarını Komisyon üyelerine iletir. 7-HAKEM RAPORLARININ KOMİSYON ÜYELERİNE İLETİLMESİ Komisyon üyeleri, hakem raporları ve gerekli görmeleri halinde ar-ge merkezini yerinde ziyaret ederek karar toplantısına katılırlar. 8-BAŞVURUS DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Ar-Ge Merkezi Belgesi alan işletme belge tarihi itibariyle 2 yıl süre ile teşviklerden yararlanmaya hak kazanır. 9-AR-GE MERKEZİ BELGESİ ONAY Komisyon kararı MALİYE-SGK ve FİRMAYA bildirilir. 10-TARAFLARA BİLDİRİM(7 gün içinde bildirilir)

12 8-Ar-Ge Merkezi Denetleme Süreci (45 Gün)
8-Ar-Ge Merkezi Denetleme Süreci (45 Gün) 1-FAALİYET RAPORUNUN BAKANLIĞA SUNULMASI Belge Tarihini Takip Eden Bir Yıllık Sürelerle Firmalarca Yürütülen Faaliyetler İle İlgili Rapor Bakanlığa Sunulur. 2 –ÖN İNCELEME (3 gün içinde tamamlanır) Dosya Sorumlusu Uzman Tarafından Ön İnceleme Yapılır. 3-DEĞERLENDİRME VE DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURMA (2 yılda bir yapılır) 5 Kişiden Oluşur (Genel Müdür, Maliye Bakanlığı Temsilcisi, TOBB Temsilcisi, 2 Akademisyen) 4-HAKEM BELİRLEME TOPLANTISI (15 gün içinde tamamlanır ) Konusunda Uzman Akademisyenler Arasından En Az 3 Akademisyen Komisyonca Hakem Olarak Belirlenir. 5-HAKEMLERCE AR-GE MERKEZİNİN YERİNDE İNCELENMESİ (15 günde tamamlanır) Hakemler, Ar-ge Merkezini Yerinde İnceleyerek Mevzuata Uygunluğunu Belirler. 6-HAKEM RAPORUNUN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ (5 gün tamamlanır) Hakemler Raporlarını Bakanlığa Gönderirler. 7-HAKEM RAPORLARININ KOMİSYON ÜYELERİNE İLETİLMESİ (2 gün içinde tamamlanır) Hakem Raporları, Dosya Sorumlusu Tarafından Komisyon Üyelerine İletir. 8-FAALİYET DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (1 gün) Komisyon Üyeleri Hakem Raporları ve Gerekli Görmeleri Halinde Ar-Ge Merkezini Yerinde Ziyaret Ederek Karar Toplantısına Katılır. 9-KOMİSYONCA 1 YILLIK FAALİYET İLE İLGİLİ KARAR VERİLİR Ar-Ge Merkezinin 1 yıllık faaliyeti değerlendirilir, karar alınır. 1 yıllık süre uzatımı- 3 aylık durma- belge iptali 10-TARAFLARA BİLDİRİM (1 Gün tamamlanır) Komisyon kararı 7 gün içinde MALİYE-SGK - FİRMAYA bildirilir.

13 9-Ar-Ge Merkezi Kurmak İçin Asgari Şartlar
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 9-Ar-Ge Merkezi Kurmak İçin Asgari Şartlar 1-Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi, 2-Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, 3-İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması, 4-Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, 5-Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,           6-Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması, 7-Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,

14 10- Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan Destekler:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 10- Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan Destekler: Ülkemizde faaliyet gösteren, Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştıran ve 5746 Sayılı Kanunda istenen şartları sağlayan işletmelere Bakanlığımızca Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir. Ar-Ge ve Yenilik harcamalarının tamamı indirme tabidir. Ar-Ge İndirimi Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan personelin gelir vergisinin doktoralı olanlar için %90’ı diğerleri için %80’i vergiden muaftır. Gelir Vergisi Stopajı Desteği Ar-Ge ve destek personelinin sigorta primi desteğinin yarısı 5 yıl süre ile Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır. Sigorta Pirimi Desteği Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri ile ilgili düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmamaktadır. Damga Vergisi İstisnası

15 11- Ar-Ge ve Yenilik Harcamalarının Kapsamı:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 11- Ar-Ge ve Yenilik Harcamalarının Kapsamı: İlk Madde ve Malzeme Giderleri Amortismanlar Personel Giderleri Genel Giderler Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Vergi Resim Ve Harçlar

16 Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 12- Ar-Ge Merkezleri İşlemlerinin Yürütülmesi: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Kurumsal Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı Ar-Ge Merkezleri Şube Müdürlüğü (Uzman,Uzman Yrd, Mühendis, Şef)

17 13- Ar-Ge Merkezlerinde Mevcut Durum:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 13- Ar-Ge Merkezlerinde Mevcut Durum: Başvuru Yapan İşletme Sayısı 178 Belge Alan İşletme Sayısı 153 Faal Olan İşletme Sayısı 142 Farklı Nedenlerle Belgesi İptal Edilenler 11 Toplam Ar-Ge Personeli (Araştırmacı, Teknisyen) 15 686 Proje Sayısı 3.288 Arası Alınan Patent Sayısı 1.080 Sağlan Teşvik ( Yılları Arası ) (Kaynak: Maliye Bakanlığı Verileri) 7,3 Milyar TL

18 Faal Olan 142 Ar-Ge Merkezinin Faal Olan 142 Ar-Ge Merkezinin
İl Ar-Ge Merkezi İstanbul 39 Bursa 20 Ankara 16 Kocaeli 18 İzmir 13 Manisa 7 Eskişehir 5 Tekirdağ Adana 2 Kütahya Sakarya Aydın 1 Balıkesir Bilecik Bolu Çanakkale Düzce Kırklareli Konya Malatya Niğde Sivas Yalova Faal Olan 142 Ar-Ge Merkezinin İllere Göre Dağılımı Faal Olan 142 Ar-Ge Merkezinin İllere Göre Dağılımı

19 14-Ar-Ge Merkezleri Sektörel Dağılımı*:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 14-Ar-Ge Merkezleri Sektörel Dağılımı*: SEKTÖR ADI SAYI % 1 Otomotiv Yan Sanayi 41 30,99 2 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 13 9,15 3 Otomotiv 11 7,75 4 Savunma 5 Dayanıklı Tüketim Malları 12 8,45 6 Elektrik-Elektronik 10 7,04 7 Kimya 9 6,34 8 Tekstil 5,63 İlaç 3,52 Cam ve Seramik 2,11

20 14- Ar-Ge Merkezleri Sektörel Dağılımı*:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 14- Ar-Ge Merkezleri Sektörel Dağılımı*: 10 Cam ve Seramik 3 2,11 11 Demir ve Demir Dışı Metaller 12 Makine 2 1,41 13 Gıda Sanayi 14 Yazılım 15 Havacılık 16 Enerji 1 0,70 17 Bankacılık 18 Lojistik 19 Petrol ve Petrol Ürünleri 20 Deri ve Deri Ürünleri *04 Eylül Tarihi İtibarıyla

21 15- Ar-Ge Merkezleri Sağlanan Gelişmeler:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 15- Ar-Ge Merkezleri Sağlanan Gelişmeler:

22 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 16- Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar ile Dolaylı Ar-Ge Destekleri

23 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 17- Ar-Ge Merkezi Belgesi Verilen İşletmelerden Bazıları: 23

24 18- Ar-Ge Merkezlerinden Beklenenler:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 18- Ar-Ge Merkezlerinden Beklenenler: 1. Yeni ürün geliştirilmesi 2. Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 3. Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi 4. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

25 19- Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Önemi
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 19- Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Önemi Beton, çimento, demir-çelik ve aluminyum gibi ham maddelerin birim kilogram fiyatları maksimum sent’ler mertebelerinde iken, bilgi ile birlikte bu maddelerin Otomobil, Uçak, Helikopter, Uydu ve Mikro Chiplerde kullanılması ile kilogram fiyatları milyon dolar mertebelerine çıkabilmektedir.

26 20- Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Önemi
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 20- Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Önemi

27 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu, Kalite kontrol, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar,

28 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı, 5 inci maddede sayılan amaçlara yönelik olmayan şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler, Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,             

29 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler, İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,

30 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler:
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 21- Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler: Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,  Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.             

31 Android / Windows Phone İşletim Sistemi Tabanlı
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Android / Windows Phone İşletim Sistemi Tabanlı Yerli Akıllı Telefon

32 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Mayına Dayanıklı Araç ( Kirpi )

33 Türkiye’nin İlk 4x4 Aracı
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Türkiye’nin İlk 4x4 Aracı Turkar

34 Akıllı Kimlik Kartı Projesi
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Akıllı Kimlik Kartı Projesi

35 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Temsa Avenue Otobüs Projesi

36 Kardiyovasküler* İlaç
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Kardiyovasküler* İlaç ( *Eşdeğer )

37 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Kordbezi

38 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: Ulusal Yargı Ağı Projesi

39 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 22- Ar-Ge Merkezlerinde Tamamlanmış Projeler: MİLGEM

40 Ar-Ge ve Yenilik Yapmayan
T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Teşekkürler… Ar-Ge ve Yenilik Yapmayan Ar-Ge ve Yenilik Yapan


"T. C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları