Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunu) Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunu) Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunu) Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Sunu Planı Erektil Disfonksiyon –Tanım ve etyolojisi –Epidemiyolojisi –Klinik önemi Erektil Disfonksiyon Tedavisi

3 Erektil Disfonksiyon (ED): Tanımı “...bir erkeğin sürekli ya da tekrarlayan şekilde, cinsel performans için yeterli penil ereksiyona (sertleşmeye) ulaşamaması ve/veya bunu koruyamaması” 1. Uluslararası ED Konsültasyon toplantısı önerileri. Kaynak: Jardin A et al, eds. Erectile Dysfunction. Plymouth, UK: Health Publication, Ltd; 2000:711-726.

4 Massachusetts Erkek Yaşlanma Çalışması (ABD): En Önemli ED Prevalans Çalışması Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61. 40 - 70 yaş arasındaki erkekler (N=1290) ED yok %48 ED %52 Hafif %17 Orta %25 Ağır %10

5 Erektil Disfonksiyonun Prevalansı Türkiye’de 40 yaşın üzerindeki erkeklerde ED prevalansı 1  Massachusetts çalışmasına göre 40-70 yaşlarındaki erkeklerde ED prevalansı 2  1. Feldman HA, et al. Impotence and Its Medical and Psychosocial Correlates: Results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol 1994; 151: 54-61. 2. Akkus E, et al. Prevalence and correlates of erectile dysfunction in Turkey: A population-based study. Eur Urol 41 (2002) 298-304.

6 Türkiye’de Erkekler Cinselliğin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyor Türkiye’de erkeklerin %70’i cinselliğin çok önemli olduğunu belirtiyor

7 Massachusetts Erkek Yaşlanma Çalışması: ED Yeterince Tedavi Edilmiyor McKinlay JB. Int J Impot Res. 2000;12(suppl 4):S6-S11. Massachusetts Erkek Yaşlanma Çalışması (MMAS) verilerine dayanmaktadır. Kaynak: AARP Modern Maturity. Sexuality Study. Washington DC, 1999. n=639 (  45 yaş) %90 Tedavi için başvurmayan %10 Tedavi gören veya Tedavi olmak isteyen

8 Erkeklerin Doktorları ile Cinsel Sorunlarını Konuşamama Nedenleri Erkeklerin, %74’ü utanma sebebiyle 1 %71’i ED’nin tıbbi bir sorun olarak görülmeyeceğini düşündüğünden 2 %68’i cinsellik konusunda konuşmanın doktorunu rahatsız edeceği korkusundan 2 cinsel sorunlarını doktorları ile konuşamamaktadırlar 1. Levine LA, Kloner RA. Am J Cardiol 2000(Dec 1);86:1210-3 2.Shabsigh R et al (eds). Sildenafil Citrate: Viagra ….. Three Years Later, 2001,Canada

9 Ereksiyon ile Sonuçlanan Fizyolojik Süreç Melman A, Gingell JC. J Urol. 1999;161:5-11. Cinsel Uyarı Periferik dirençte azalma Kavernöz arterde kan akımı artışı İntrakavernöz basınç artışı Trabeküler düz kaslarda gevşeme Penis ereksiyonu Parasempatik aktivite artışı

10 ED’nin Etyolojisi 1.Organik 2.Psikojenik 3.Karma

11 ED’nin Organik Sebepleri Lue TF. N Engl J Med. 2000;342:1802-1813. Miller TA. Am Fam Phys. 2001;61:95-104. NIH Consensus Development Panel on Impotence. JAMA. 1993;270:83-90. Organik - Vasküler - Nörojenik - Hormonal - Penil hasar/hastalık - İlaçlar

12 ED’nin Psikojenik Sebepleri Aizenberg D et al. J Clin Psych. 1995;56:137-141. Araujo AB et al. Am J Epidemiol. 2000;152:533-541. Lue TF. N Engl J Med. 2000;342:1802-1813. Shabsigh R et al. Urology. 1998;52:848-852. Tiefer L, Schuetz-Mueller D. Urol Clin North Am. 1995;22:767-773. Usta MF et al. Urology. 2001;57:758-762. Psikojenik - Depresyon - Performans anksiyetesi - İlişki problemleri - Psikososyal problemler - Psikolojik gerginlik

13 ED Sebepleri : Psikojenik ve Organik Tiefer L, Schuetz-Mueller D. Urol Clin North Am. 1995;22:767-773. Psikojenik ve Organik

14 Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61. ED için Majör Risk Faktörleri Yaşlanma –Progresif fonksiyonel kayıp –Psikolojik sorunlar Kronik hastalıklar –Hipertansiyon –Diyabet –Depresyon –Kardiovasküler hastalık İlaçlar – H 2 reseptör antagonistleri – Antihipertansifler Tiazid diüretikler Beta-blokerler – Antidepresanlar Serotonin geri alım inhibitörleri Yaşam stili – Stres – Aşırı alkol kullanımı – Sigara tüketimi – Uyuşturucu madde kullanımı – Beslenme bozuklulkarı

15 ED için Majör Risk Faktörleri: Kronik Hastalıklar 1. Martin-Morales A et al. J Urol. 2001;166:569-575. 2. Braun M et al. Int J Impot Res. 2000;12:305-311. 3. Goldstein I. Am J Cardiol. 2000;86(suppl):41F-45F. 4. Feldman HA et al. J Urol. 1994;151:54-61. ED Riskinde Artış * Kronik Hastalık  1.8Depresyon 3,4  1.6Hipertansiyon 1,2  1.6Hiperlipidemi 1  1.8Kardiyak sorunlar 1  2.9Prostat hastalığı 1   2.6Periferik vasküler hastalık 1  4.1Diyabet 1,2 *Yaşa göre ayarlanmış risk artış oranı.  I-PSS anketindeki prostata ait semptomlar.

16 ED Teşhisi Niçin Önemlidir? ED taraması altta yatan ciddi bir hastalığa işaret edebilir –Hipertansiyon (%68) –Hiperkolestrolemi (%60) –Koroner arter hastalığı (%40) –Diyabet (%20) –Depresyon (%11) Goldstein I. Am J Cardiol. 2000;86(suppl):41F-45F. Goldstein I. Int J Impot Res. 2000;12(suppl 4):S147-S151.

17 ED Teşhisi Niçin Önemlidir? ED şu sonuçlara yol açabilir –Anksiyete –Özgüven kaybı –Yaşam kalitesinde azalma –Sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etki –Depresyon Goldstein I. Am J Cardiol. 2000;86(suppl):41F-45F. Goldstein I. Int J Impot Res. 2000;12(suppl 4):S147-S151.

18 ED Teşhisi Kapsamlı öykü: medikal, ilaç kullanımı, cinsel ve psikososyal Fizik muayene Laboratuar tetkikleri Özel testler 1. Uluslararası ED Konsültasyon toplantısı önerileri. Kaynak: Jardin A et al, eds. Erectile Dysfunction. Plymouth, UK: Health Publication, Ltd; 2000:711-726.

19 ED Teşhisinde kapsamlı Öykü Cinsel öykü Erektil yetmezlik Hasta ya da partnerinde cinsel istek değişikliği Ejakülasyon Orgazm Cinsel ilişki kaynaklı genital ağrı Tıbbi öykü Eşlik eden hastalıklar Aterosklerotik risk faktörleri ve vasküler hastalık İlaç/eğlence amaçlı ilaç veya sigara kullanımı Cerrahi girişim veya pelvik/perineal travma öyküsü Depresif semptomlar 1. Uluslararası ED Konsültasyon toplantısı önerileri. Kaynak: Jardin A et al, eds. Erectile Dysfunction. Plymouth, UK: Health Publication, Ltd; 2000:711-726. Bakım Prosesi Konsensus Paneli. Int J Impot Res. 1999;11:59-70.

20 ED Teşhisi Laboratuvar: AKŞ, PRL, Testosteron, PSA Radyoloji: Penil Doppler USG İleri Tetkik: NPT, Kavernozometri

21 Erektil Disfonksiyonun Tedavisi

22 Zaman 1960 öncesi 1960 / 70 1980 1990 ortası 1998 21. Yüzyıl Var olanlar Erken Cerrahi Teknikler/Doğal Reçeteler Vakum/pompa İmplantlar Enjeksiyonlar Oral Gelecek tedaviler Çaresizlik Umut AMAÇ Bir miktar iyilik Başarılı Ereksiyon Normal Cinsel Yaşam ED Tedavi Evrimi

23 ED Tedavisi: Dünya Sağlık Örgütü Yönergesi 1. Uluslararası ED Konsültasyon toplantısı önerileri. Kaynak: Jardin A et al, eds. Erectile Dysfunction. Plymouth, UK: Health Publication, Ltd; 2000:711-726. Oral Ajanlar (kontrendike değilse), Cinsel Danışmanlık Eğitim Çözümlenmemiş ED Değiştirilebilir Risk Faktörleri ve Sebeplerin Düzeltilmesi Lokal Terapiler İntrakavernöz enjeksiyonlar İntraüretral PGE 1 Vakum cihazı Cerrahi Tedaviler Çözümlenmiş ED Hasta memnun Çözümlenmemiş ED

24 ED Tedavisi: Yaşam Stili Değişiklikleri Sigarayı bırakmak 1,2 Alkol alımını sınırlandırmak ya da alkol ve uyuşturucu madde alımından kaçınmak 1 Sağlıklı yeme alışkanlığı edinmek 2 Düzenli egzersiz ve spor yapmak 3 1. 1. Uluslararası ED Konsültasyon toplantısı önerileri. Kaynak: Jardin A et al, eds. Erectile Dysfunction. Plymouth, UK: Health Publication, Ltd; 2000:711-726. 2. Feldman HA et al. Prev Med. 2000;30:328-338. 3. Derby CA et al. Urology. 2000;56:302-306.

25 ED Tedavisi: Oral İlaçlar Fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri 1-3 –Cialis ® (tadalafil) –Levitra ® (vardenafil HCl) –Viagra ® (sildenafil sitrat) Diğerleri 1. Cialis ® (tadalafil) prospektüsü. Lilly ICOS LLC: Indianapolis, Ind and Bothell, Wash; 2003. 2. Levitra ® (vardenafil HCl) prospektüsü. Bayer Pharmaceuticals Corp: West Haven, Conn; 2003. 3. Viagra ® (sildenafil sitrat) prospektüsü. Pfizer Inc: New York, NY; 2002.

26 PDE-5 İnhibitörleri - Etkinlik ve güvenilirlikleri kanıtlanmıştır -Farklı molekül yapıları, özelliklerinin de farklı olmasına neden olur - Farmakokinetik farklar tedaviye yanıtın özelliklerini etkilemektedir -Tüm PDE5 inhibitörleri 24 saat içinde bir tabletten fazla kullanılamaz - Nitratlarla kullanılamazlar

27 ED Tedavisi: Diğer Tedavi Seçenekleri Testosteron – oral, transdermal, subkutan veya intramüsküler 1-3 İntrakavernöz enjeksiyon – papaverin, PGE1 ve kombinasyon tedavisi 4,5 Transüretral terapi – alprostadil 4,6 Vakum konstrüksiyon cihazları Cerrahi tedavi – penil protez, vasküler cerrahi 2 1. AACE Male Sexual Dysfunction Task Force. Endocr Pract. 2003;9:77-95. 2. Lue TF. N Engl J Med. 2000;342:1802-1813. 3. Testopel™ pellets (testosterone). Physicians’ Desk Reference. 56th ed. Montvale, NJ: Medical Economics Co; 2002:3610-3611. 4. Shabsigh R et al. Urology. 2000;55:109-113. 5. Erektil Disfonksiyon Hakkında 1. Uluslararası Konsültasyon’un önerileri. Kaynak: Jardin A et al, eds. Erectile Dysfunction. Plymouth, UK: Health Publication, Ltd; 2000:711-726. 6. MUSE ® (alprostadil) prospektüsü. Physicians’ Desk Reference. 56th ed. Montvale, NJ: Medical Economics Company; 2002:3335-3338.

28 İntrakavernöz Enjeksiyon

29 Tek Parçalı Penil Protez

30 İki Parçalı Şişirilebilir PP

31 Üç Parçalı Şişirilebilir PP

32 Hasta Tercihinin Değerlendirilmesi Hastalara Tedavi Seçiminde Söz Hakkı Tanınması

33 Hasta Tercihi Niçin Göz Önüne Alınmalı? “ Günümüzde tedavi hedef odaklıdır, sorunun etyolojisinden çok hastanın gereksinimi ve tercihi ön plana çıkmaktadır.” Chen J et al. J Urol. 2001;166:1779-1781

34 Gelecek Tedaviler

35 Kadın Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji AD, Androloji BD

36 İçerik Genel Bilgi Epidemiyolojisi Kadın Cinsel Anatomisi Kadın Cinsel Fonksiyon Fizyolojisi Etyolojisi ve KCFB sınıflaması Tanı Tedavi

37 Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Yaşa bağlı, İlerleyici Sıklığı yüksek Genel %40-45 Libido azlığı < 49 yaş %10 50-65 %22 66-74 %47 Lubrikasyon azlığı %8 -28 Orgazm sorunu %25-80 Lewis R et al: J Sexual Medicine 2004; 35-40. Laumann EO, JAMA 1999; 281:537-544.

38 KCFB Epidemiyolojisi %20-50 kadın etkileniyor Rosen RC et al: J Sex Mar Ther 1993; 19:171-188 Read S et al.: J Public Health Med 1997; 19:387-391 ABD’de %43, İngiltere’de %33, İzlanda’da %22 Laumann E et al: JAMA 1999; 281:537- 544.

39 KCFB Epidemiyolojisi Üri. sist. semp., sosyo-ekonomik durum, cinsel travma, menapoz, cerrahi tedaviler, DM, stres ve partner ilişkileri olumsuz etkiliyor Barber MD et al.: Obstet Gynecol 2002; 99:281-289 Erol B et al: J Sex Marital Ther 2002; 28: 55-62.

40 Kadın Cinsel Fizyolojisi Libido Gevşeme Memnuniyet Uyarılma Orgazm AFUD (Amerikan Üro. Hast. Kurumu) Kadın seksüel cevap siklüsü İlişkide Ağrı Berman JF et al: Urol 1999; 54:385-391.

41 Kadın Cinsel Fizyolojisi Engorjman ve lubrikasyon; Vasküler engorjman  Subepitelyal vasküler yataktan plazma transüdasyonu Uterin bezlerin salgısı Klitoris; Erkekte olduğu gibi NO etkili Subalbugineal yapı farklı  Rijidite olmamaktadır

42 KCFB Sınıflaması Amerikan Ürolojik Hastalıklar Kurumu (AFUD) 1998 ve ISSWISH 2003: 1. Cinsel istek bozuklukları (Hipoaktif cinsel istek, tiksinti) 2. Uyarılma Bozuklukları ( Subjektif, Genital, Kombine, Persistan) 3. Orgazm bozuklukları 4. Disparoni 5. Vajinismus 6. Cinsel tiksinti (aversiyon) bozuklukları 7. Non-koital ağrı bozuklukları

43 Tanı Medikal/cinsel öykü Cinsel sorgulama formları Fizik muayene Laboratuvar testleri Özel testler Psikoseksüel/sosyal değerlendirme

44 Tanı Cinsel sorgulama Formları: Brief Index of Sexual Function for Women (BISF-W) Taylor JE et al: Arch Sex Behav 1994; 24: 627-43. Index of Female Sexual Function (IFSF) Female Sexual Function Index (FSFI) Rosen RC et al.: J Sex Mar Ther 2000;26:191-208. Sexual Function Questionnaire (SFQ) Quirk FH et al.: J Womens Health Med. 2002;11(3):277-89 Female Sexual Distress Scale (FSDS) Derogatis LR et al.: J Sex Marital Ther. 2002; 28(4):317-30

45 Tanı Fizik Muayene: Labiumlar, klitoris, vajinal giriş Vajinit? Labium cildinde ve vajen mukozasında incelme, fissürler, atrofi? Patolojik sekresyon? Prolapsus? Laboratuvar: AKŞ, hemogram, serum lipid profili FSH, LH, T, fT veya SHBG, E 2 Androjen yetm?  DHEA-S

46 Tanı Özel Testler: Genital kan akımı: Doppler USG ile klitoral, labial, uretral ve vajinal kan akımı Vajinal pH: Dijital pH metre Vajinal komplians ölçülmesi: Schuster balonu Genital duyarlılık testleri: Bioteziometri ile basınç,ısı,vibrasyon ölçümü

47 Tedavi Seçenekleri Seks Terapisi, Danışmanlık Hormon Replasman Tedavileri (Östrojen, Progesteron, Androjen) Vazoaktif Ajanlar (PDE 5’ler, PGE1) MSS’e etkili ilaçlar (Antidepresanlar) Mekanik cihazlar (EROS) Alternatif tedavi (DHEA, Ginko Biloba)

48 Mekanik Cihazlar: EROS EROS (Klitoral vakum cihazı) 8-10 mmHg negatif basınç yaratır Klitoral ve labial engorjmanı arttırmaktadır (Flaherty, 2001)

49 Sonuç KCFB multifaktöryel oluşu nedeni ile tek yönlü tedaviler etkisiz olabilir Uyarılma ve libido için tedavi seçenekleri daha fazladır Hormon replasmanı + vazoaktif tedavi düşünülebilir Psiko-sosyal değerlendirme ve kadının cinselliğini hangi ortamda yaşadığı da tedavi sonuçlarını etkilemektedir


"Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunu) Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları