Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-İmza E-İmza Başvurusu Bakanlığımızca Yapılan E-İmza Çalışmaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-İmza E-İmza Başvurusu Bakanlığımızca Yapılan E-İmza Çalışmaları."— Sunum transkripti:

1

2 E-İmza E-İmza Başvurusu Bakanlığımızca Yapılan E-İmza Çalışmaları

3 “Herkesin sağlıklı ve müreffeh yaşadığı bir Türkiye için Tüm Paydaşlarıyla Elektronik Haberleşen Bir Sağlık Bakanlığı”

4 E-imza= Güvenilir Sayısal Bilgi Islak İmza = E-imza: ‐ Kimlik doğrulama ‐ İnkâr edilemezlik ‐ Bilgi bütünlüğü İmza sahibinin kimliğini, imzalanan veri ile ilişkilendirir. İmzalanan belgenin değiştirilmediğini ispat eder.

5 5070 sayılı Elektronik İmza (e-imza) Kanunu (Elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektedir.) E-imza Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.) 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Kamu sertifikasyon merkezi oluşturulması ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.) 2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Kamu sertifikasyon merkezi oluşturulması ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.) 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar düzenlemektedir.) 2008/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Elektronik Belge Standartlarına İlişkin Usul ve Esaslar düzenlemektedir)

6  MADDE 22.- 22.4.1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. Güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir.  MADDE 23.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 295 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 295/A maddesi eklenmiştir.  MADDE 295/A- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar.

7 Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

8 Elektronik Belge Yönetim Sistemine sahip olunması, E-imza USB kart okuyucusu Nitelikli elektronik imza sertifikası

9 1) E-imzalı evrak fiziksel olarak ortamdan bağımsızdır; çünkü her şey dijitaldir. Başka bir ifadeyle, imzalı evrak alıcıya ışık hızıyla gider ve gelir. İşler hızlanır, beklemeler ortadan kalkar. Dokümanı imzalatmak için kişinin yanına gitmeye gerek kalmaz. Kişinin dünyanın neresinde olduğu önemsidir. 2) Kalemle imzaya göre, e-imza kolay ve hızlıca atılır. Örneğin, yoğun olarak imza atan kişiler, birden fazla dokümanı tek seferde e-imzalayabilir. Her sayfanın imzalanması gereken türde evraklarda kalemle imza atmak çok zahmetlidir. E-imza atmak kolay ve hızlıdır, zamandan kazandırır.

10 3) E-imzalanmış doküman tahrif edilemez. Dokümanın tamamının veya bir kısmının az yada çok tahrif edilmesi teknik olarak imkansızdır. Dosya bilgisayarınızda olduğu sürece tahrif edilmediğinden eminsinizdir. 4) Notere ihtiyacı bitirir; e-imzalanmış doküman sınırsız kere kopyalanabilir. Kopyası herhangi bir kişiye yada kuruma gönderilebilir.

11 5) Afetlere karşı korumak kolaydır. E-imzalanmış dokümanların yangın ve deprem gibi felaketlere karşı korunması çok kolaydır. Herhangi bir veri merkezi işi görür; özellikle ek bir yanmaz odaya gerek yoktur. E-imzalı evrakı dijital ortamda dünyanın çeşitli yerlerine yedekleyerek gece rahat uyuyabilirsiniz. 6) Yer işgal etmezler. Kağıt evraklarda olduğu gibi evrak odalarına gerek kalmaz. Bir CD’nin içerisinde binlerce evrakı tutabilirsiniz.

12 7) Kimin imzaladığı belli ve kesindir. Islak imzanın aksine, evrakı gerçekten o kişinin mi imzalandığını anlamak çok kolaydır. Birkaç saniye sürer. %100 sonuç verir (ülkemiz gündemini meşgul eden olayları hatırlayalım). Gerçekten o kişinin imzalayıp imzalamadığını anlamak için hiçbir yasal sürece gerek yoktur. 8) Prestij ve itibar; e-imza kurumların prestij projeleridir.

13 9) Evrakı bulmak kolaydır; e-imzalı doküman dijital olduğundan, bulmak kolaydır. Yüzlerce kritere göre sınıflandırıp, birkaç saniyede milyonlarca doküman arasından kendi dokümanınızı ekrana getirebilirsiniz. Üstelik, ortada ıslak imzalı bir doküman olmadığından asıl evrakı bulmanıza gerek kalmaz.

14 E-imza sim kartı kopyalanamaz. E-imza atılırken PIN girişi yapılmaktadır. PIN üç (3) kere yanlış girilirse otomatik bloke olur. Blokeyi kaldırmak veya kayıp, çalıntı ve arızalı kartlar için www.kamusm.gov.tr adresinden veya 0 262 648 18 18 numaralı çağrı merkezinden yardım alınır. Sim kartta bulunan imza bilgilerinin güvenlik seviyesi çok yüksek olup, şifreleme metodunun çözülebilmesi için 2 2047 farklı kombinasyonun denenmesi gerekmektedir. Günümüz teknolojisi ile 100 yıl sürebilmektedir.

15 Özel Anahtar + Mesaj İmzalama Algoritması Xbank Ankara Şubesi(2420 ) 1264235 nolu hesabıma 5000 TL Mesaj Özeti Özet Algoritması Mesaj Xbank Ankara Şubesi(2420 ) 1264235 nolu hesabıma 5000 TL E-imza Akıllı Kart PIN !!! 15

16 16 Açık Anahtar İmzalama Algoritması Mesaj Özeti 2 Özet Algoritması Mesaj Xbank Gebze Şubesi(2420) 1264235 nolu hesabıma 5000 TL ED E-imza Mesaj Özeti 1 Hakan Gürbüz Sertifika Doğrulama !!!  =?

17 Mobil imza, elektronik imzanın mobil yollar kullanılarak da uygulanmasını sağlayan güvenli bir sistemdir. İnternet bankacılığı gibi uygulamalarda Mobil imza güvenli yollarla işlem yapılmasını sağlarken aynı zamanda büyük kolaylıklar da sağlamaktadır. Mobil imza ile, Bir Token cihazına ihtiyaç duyulmaksızın mobil cihazlar ile imza atılabilmektedir. Driver (Sürücü) kurulumuna gerek kalmamaktadır.

18 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün tüm teşkilatımıza gönderdiği 07.11.2012 tarih ve B.10.0.SBS.0.08.00.00/700/3626 sayılı yazısı ile elektronik imza temin süreci başlatılmıştır. Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan hekimlere ve imzaya yetkili personele, “Nitelikli Elektronik Sertifika” ve “Kart Okuyucu” temin işlemlerinin ivedi olarak başlatılması gerekmektedir.İl Sağlık Müdürlükleri kendilerine bağlı İlçe Sağlık Müdürlükleri v.b, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri kendilerine bağlı hastaneler v.b, İl Halk Sağlığı Müdürlükleri kendilerine bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimlikleri v.b yerlerde bulunan tüm hekimlere ve kurum içi, kurum dışı yazışmalarda evrak üzerine ıslak imza atmaya yetkili personele ( paraf hariç ) Nitelikli Elektronik Sertifika temini yapmakla yükümlüdürler. Nitelikli Elektronik Sertifika temini yapılacak kişilerin kurumunuzda kadrolu ya da geçici görevli olmasının bir önemi yoktur. Kurumunuzda çalışması Nitelikli Elektronik Sertifika temini yapmanız için yeterlidir. Yani; kurumunuzda çalışan geçici görevlilere de Nitelikli Elektronik Sertifika temini yapılacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri ve İl Halk Sağlığı Müdürlükleri kendi bünyelerinde bir kurum yetkilisi belirleyecektir. Kurum yetkilisinde herhangi bir unvan kısıtlaması bulunmamaktadır ve tek kişi olmak zorundadır. Kurum yetkilisi TÜBİTAK ile kendi kurumu arasında iletişim hâlinde olacak ve Nitelikli Elektronik Sertifika teminiyle ilgilenecek kişidir. Belirlenen kurum yetkilisi çalıştığı kuruma bağlı yerler ile iletişime geçerek Ek-2’de yer alan formu doldurup kendisine göndermelerini sağlayacaktir. Yine kurum yetkilisi gelen bütün formları birleştirip tek bir form haline getirip bilgi@kamusm.gov.tr adresine mail yoluyla gönderecektir.bilgi@kamusm.gov.tr Mail olarak gönderilen formun çıktısını alıp Ek-1’de bulunan Kurum Yetkilisi Yazısı ile birlikte TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ” TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze 41470 Kocaeli adresine gönderecektir. Ek-2 Form Hakkında Bilgi; Kurumsal E-Posta: Başvuru yapacak kişinin çalıştığı kuruma ait e-posta adresi var ise kurumsal e-posta adresi yazılacaktır. Kurumsal e-posta adresi yok ise güncel kullandığı e-posta adresi yazılabilir. Başvuru Türü: Daha önceden NES başvurusu yapılmadı ise 1-İlk sertifika olarak seçmeniz gerekmektedir. Akıllı Kart Okuyucu Türü: NES sadece masaüstü bilgisayarda kullanılacak ise "Masaüstü" olarak, diğer laptop, tablet gibi bilgisayarlarda da kullanılacak ise "Mini" olarak seçmeniz gerekmektedir. VIP alanını "Evet" olarak seçerseniz elektronik sertifikanız VIP kutu içerisinde, "Hayır" olarak seçerseniz zarf içerisinde gelecektir.

19 1) Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterlikleri kendi bünyelerinde bir kurum yetkilisi belirleyecektir. 2) Belirlenen kurum yetkilisi, kurumda çalışan tüm hekimler ve imzaya yetkili personelin bilgilerini Kamu Sm tarafından belirlenen formu doldurarak, bilgi@kamusm.gov.tr adresine mail yoluyla ulaştıracaktır. bilgi@kamusm.gov.tr

20 Kurumsal e-postası olmayanlar, şahsi kullandıkları güncel e-posta adreslerini belirtebilirler.

21 3) Kurum yetkilisi, kendi bilgilerinin olduğu resmi yazı ile hazırlamış olduğu formu TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ” TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze 41470 Kocaeli adresine posta yoluyla gönderecektir.

22

23 Başvuru işlemleri sırasında TÜBİTAK Kamu Sm’ye herhangi bir fiyat teklifinde bulunulmayacaktır. (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-22b maddesi: Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. ) Başvuru işlemleri detaylı olarak http://www.saglik.gov.tr/Eimza/belge/1- 17493/elektronik-imza-temini.html linkinde mevcuttur. http://www.saglik.gov.tr/Eimza/belge/1- 17493/elektronik-imza-temini.html

24

25

26 Elektronik imza ve dijital arşivlemeye geçiş sürecinde bir EBYS hizmeti alınmıştır. Merkez Teşkilat için imza yetkisi olan personelimize e- imza temini TÜBİTAK'tan sağlanmıştır. Bakanlığımız çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla e-imza eğitimleri yapılmıştır.

27 E-imza temin çalışmaları merkez teşkilatta tamamlanmış olup bağlı kuruluşlarda devam etmektedir. E-imzada mobilizasyon çalışması devam etmektedir. Uzman hekimlerimize ve aile hekimlerimize e- imza temin alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

28 http://www.saglik.gov.tr/Eimza/http://www.saglik.gov.tr/Eimza/ sitesi yayımlanmıştır.

29 29


"E-İmza E-İmza Başvurusu Bakanlığımızca Yapılan E-İmza Çalışmaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları