Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektronik İmza.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektronik İmza."— Sunum transkripti:

1 Elektronik İmza

2 İçerik E-imza Nedir? E-imzaya Geçiş Süreci E-imza Türleri
Nitelikli Elektronik Sertifika ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları E-imza Teknolojisi E-imzaya Geçiş Süreci Kurumun Yapması Gereken Çalışmalar Belirlemesi Gereken Politikalar Belgenin E-imza ile İmzalanması Süreci Kurumlar Arası E-imzalı Yazışma E-mühür E-imza Türleri Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) ve Elektronik Sertifika Başvurusu

3 Elektronik İmza 5070 sayılı Kanun’daki tanım:
“Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” Yasal olmayan elektronik imzalar: Kağıt üzerindeki imzanın elektronik ortama aktarılmasıyla oluşturulan resim Ekrana atılan imza Parmak izinin elektronik ortama aktarılması vs.. vs..

4 Kullanılan Teknoloji Açık Anahtarlı Altyapı Teknolojisi
Matematiksel şifreleme yöntemleri kullanılır. Şifreleme için büyük sayı dizilerinden oluşan 2 anahtar kullanılır. Özel anahtar (imza oluşturma verisi) E-imzayı oluşturmak için kullanılır. Sadece kişinin kendisinde bulunur. Akıllı kart içinde saklanır ve bu araçtan dışarıya çıkarılamaz. Açık anahtar (imza doğrulama verisi) E-imzayı doğrulamak için kullanılır. Gizli olmayan, herkese açık bir veridir.

5 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS)
“İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı” Adı, Soyadı T.C. Kimlik No. Vs. + Adı, soyadı Sertifikanın Oluşturulması

6 Elektronik Sertifika İçeriği - 1

7 Elektronik Sertifika İçeriği - 2

8 Elektronik Sertifika Yönetimi
Anahtarların Kullanım Amaçları Özel anahtar: Güvenli elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılılır. Başka bir amaç için kullanılmaz. Açık anahtar: Oluşturulan güvenli elektronik imzanın doğrulanması için kullanılır. Başka bir amaç için kullanılmaz. Elektronik Sertifikanın Geçerlilik Süresi Anahtarların kriptografik açıdan güvenlik süresi: 1024-bit : 1 yıl 2048-bit : 10 yıl Geçerlilik süresi dolan elektronik sertifikaya ait özel anahtar imza oluşturma amaçlı kullanılmaz. Açık anahtar geçmişte oluşturulmuş imzaların doğrulanması için kullanılır.

9 Elektronik Sertifika Yönetimi
Elektronik Sertifikanın Yenilenmesi Elektronik sertifikanın geçerlilik süresi dolduğunda (veya dolmasına yakın bir süre önce) ESHS’ye başvurulur ve kullanıcıya yeni bir sertifika üretilir. Yenilemede imza sahibine yeni anahtar çiftleri üretilir. Eski özel anahtar, sahibi tarafından imha edilmelidir. Eski sertifika, geçmişte oluşturulmuş e-imzaların doğrulanması amaçlı arşivlenir.

10 Elektronik Sertifika Yönetimi
Elektronik Sertifikanın İptal Edilmesi Geçerlilik süresi dolmadan özel anahtarın kullanımı engellenebilir. Özel anahtarın kullanımının engellendiği sertifikanın iptal edilmesi ile duyurulur. Sertifikanın iptal edildiği sertifikayı veren ESHS tarafından duyurulur. Sertifika İptal Listesi (SİL) OCSP (Online Certificate Status Protocol - Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü) ESHS Web Sunucu Dizin OCSP Yanıtlayıcı FTP Sertifika İptal Listesi (SİL)

11 Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama
İmzayı atan taraf İletişim kanalı İmzayı doğrulayan taraf Hesaba TL aktarıyorum ;+?(^!’ Hesaba TL aktarıyorum Adı, soyadı İmza Oluşturma Yazılımı ;+?(^!’ İmza Doğrulama Yazılımı İmza doğrulandı İmza doğrulanamadı İmza doğrulama işlemi tamamlanamadı

12 Güvenlik Bilgi Bütünlüğü Kimlik Doğrulama Elektronik imza
İnkar Edilemezlik

13 E-imzaya Geçiş Süreci Yazılım ve donanım altyapısının oluşturulması
İş süreçlerinin elektronik ortama aktarılarak uygulamalar geliştirilmesi Uluslararası standartlara ve Türkiye’deki e-imza mevzuatına uygun e-imza oluşturma ve doğrulama yapan yazılım kütüphanelerinin uygulamaya entegre edilmesi E-imza ile ilgili kurum politikalarının belirlenmesi E-imzanın uygulandığı sistemlerde güvenliğin sağlanması Ağ güvenliği Erişim hakları İşlevlerin düzgünlüğü ve sürekliliği Kayıtların tutulması Yedekleme Arşivleme Felaket kurtarma

14 Örnek Uygulama (E-imza Oluşturulması ve Doğrulanması)
;+?(^!’ Hesaba TL aktarıyorum Adı, soyadı İMZALI BELGEYİ ALAN TARAF E-imza doğrulama uygulaması SERTİFİKA SAHİBİ E-imza oluşturma uygulaması İmza doğrulandı İmza doğrulanamadı İmza doğrulama işlemi tamamlanamadı ESHS Sertifika İptal Listesi (SİL) Zaman Damgası

15 Belgenin E-imza ile İmzalanması Süreci

16 Belgenin E-imza ile İmzalanması Süreci

17 Belgenin E-imza ile İmzalanması Süreci

18 İmzalı Belgenin Metin Görüntüsü

19 Kurumun Belirlemesi Gereken Politikalar
Elektronik olarak imzalanacak doküman tipleri belirlenmelidir. Doküman, imzanın güvenliğini tehlikeye düşürecek dinamik veri (program parçacığı) içermemelidir. Paraf gerektiren yerlerde imzanın kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir. Eklerin imzalanması konusu belirlenmelidir. İmzalı belgelerin kaç yıl saklanacağı belirlenmelidir. Uzun dönem saklanacak imzalı belgeler e-imza arşiv formatına çevrilerek saklanmalıdır. İmza sahibine maddi yükümlülük getiren belge tipleri belirlenmeli, bu belgelerle ilgili uygulamada gerekli kontroller yapılmalıdır.

20 Kurumlar Arası E-imzalı Yazışma
E-imzalı ortak yazışma paketi BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı: Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi: E- yazışma Teknik Rehberi ( Üst yazı, ekler, üst veri elemanları ve e-imzayı barındıran paket yapısını tanımlamaktadır. Paketin gizliliğini sağlamak amacıyla şifrelenmesinin nasıl yapılacağını tanımlamaktadır. Pakete elektronik mühürün nasıl alınacağını tanımlamaktadır. (E-mühür henüz yasal olarak düzenlenmemiştir) Paketin gönderimi (Kayıtlı e-posta sistemi- KEP)

21 BES: Basit Elektronik İmza Zaman Damgası Eklenmiş BES İmza
E-imza Türleri BES: Basit Elektronik İmza İmza tarihi kesin olarak tespit edilemez Zaman Damgası Eklenmiş BES İmza İmza tarihinin kesin olarak tespit edilmesini sağlar İleri E-imza Tipleri (Advanced E-Signature) İmzayı doğrulamak için gerekli olan doğrulama verilerinin (ESHS’ye ait sertifikalar, SİL ve OCSP Cevapları) saklanıp imzanın sertifika geçerlilik süresi dolduktan sonra da doğrulanabilmesini sağlar. X-LONG Tipi: İmzayı doğrulamak için gerekli olan doğrulama verilerinin imza dosyasına eklenerek saklanmasına imkan verir. ;+?(^!’ Hesaba TL aktarıyorum Adı, soyadı Zaman Damgası OCSP Cevabı

22 E-imza Türleri Arşiv İmza
;+?(^!’ Hesaba TL aktarıyorum Adı, soyadı Arşiv İmza İmzanın uzun yıllar sonra güvenilir biçimde doğrulanmasına imkan verir. İmzalı dosyaya zaman damgası alınması yoluyla arşivleme yapılır. Gerektikçe tekrarlanır. Zaman Damgası OCSP Cevabı OCSP Cevabı OCSP Cevabı ESHS Zaman Damgası Zaman Damgası Zaman Damgası

23 Kamu Sertifikasyon Merkezi
(KSM)

24 Kamu Sertifikasyon Merkezi
Haziran 2005’den itibaren ESHS’ler Türkiye’de faaliyetlerine başlamıştır. Toplam 4 ESHS faaliyet göstermektedir. 3’ü özel sektördür. TÜBİTAK UEKAE bünyesinde kurulan Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) ESHS’lerin işleyişlerini düzenleyen ve denetleyen kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur.

25 KSM ESHS Hiyerarşi Yapısı
CN = TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3 O = Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK OU = Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü - UEKAE OU = Kamu Sertifikasyon Merkezi L = Gebze - Kocaeli C = TR 1b 4b b a2 68 6d d d 1f 1d 96 CN = TÜBİTAK UEKAE Kamu ESHS CN = TÜBİTAK UEKAE Cihaz SHS Özel niteliği haiz kamu kurumları Gerçek veya tüzel kişiler

26 KSM Sertifika İlkeleri
Üretilen anahtarlar: 2048-bit RSA anahtarı Anahtarlar UEKAE’ye ait yazılım kullanılarak üretiliyor ve akıllı kart üzerine yükleniyor. Gizli anahtarın yedeği alınmıyor. Anahtar kullanım amaçları Elektronik imza İnkar edilemezlik Sertifika geçerlilik süresi = 3 yıl veya 5 yıl Sertifikaya yazılan kişisel bilgiler: Ad soyad T.C. Kimlik No.

27 Kurumsal Sertifika Başvuru Süreci
Fiyat Teklifi alınması ve Sipariş Geçme Kamu Sertifikasyon Merkezi Kamu Kurumu Akıllı kart PIN Onay kodu

28 Başvuru Sürecinde Kurumun Belirlemesi Gereken Konular
Elektronik sertifika alacak kişilerin belirlenmesi Kurum yetkilisi atanmalı Gözetmen ihtiyacı belirlenmeli Sertifika başvuru süreci ile ilgili raporları alacak kişilerin atanması Kaç yıl geçerli sertifika alınacağı belirlenmeli (3 yıl, 5 yıl) Teslimatların topluca kurum yetkilisine mi, kişiye mi yapılacağı belirlenmeli Zaman damgası kontör ihtiyacı belirlenmeli Niteliksiz sertifika (Log-in, VPN sertifikaları) ihtiyacı belirlenmeli Akıllı kart okuyucu tipi belirlenmeli Bilgi işlem biriminin akıllı kart ve okuyucuların sürücülerinin kurulumu için görevlendirilmesi

29 Sertifika Başvuru Formu Doldurulurken Belirlenenler
Sertifikanın internetten yayınlanması Maddi sınır bilgisi


"Elektronik İmza." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları