Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektronik İ mza. 2 İçerik  E-imza Nedir? •Nitelikli Elektronik Sertifika ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları •E-imza Teknolojisi  E-imzaya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektronik İ mza. 2 İçerik  E-imza Nedir? •Nitelikli Elektronik Sertifika ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları •E-imza Teknolojisi  E-imzaya."— Sunum transkripti:

1 Elektronik İ mza

2 2 İçerik  E-imza Nedir? •Nitelikli Elektronik Sertifika ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları •E-imza Teknolojisi  E-imzaya Geçiş Süreci •Kurumun Yapması Gereken Çalışmalar Belirlemesi Gereken Politikalar •Belgenin E-imza ile İmzalanması Süreci •Kurumlar Arası E-imzalı Yazışma •E-mühür  E-imza Türleri  Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) ve Elektronik Sertifika Başvurusu

3 3 Elektronik İmza 5070 sayılı Kanun’daki tanım: “Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri” Yasal olmayan elektronik imzalar:  Kağıt üzerindeki imzanın elektronik ortama aktarılmasıyla oluşturulan resim  Ekrana atılan imza  Parmak izinin elektronik ortama aktarılması  vs.. vs..

4 4 Kullanılan Teknoloji  Açık Anahtarlı Altyapı Teknolojisi  Matematiksel şifreleme yöntemleri kullanılır. Şifreleme için büyük sayı dizilerinden oluşan 2 anahtar kullanılır. Özel anahtar (imza oluşturma verisi) •E-imzayı oluşturmak için kullanılır. •Sadece kişinin kendisinde bulunur. •Akıllı kart içinde saklanır ve bu araçtan dışarıya çıkarılamaz. Açık anahtar (imza doğrulama verisi) •E-imzayı doğrulamak için kullanılır. •Gizli olmayan, herkese açık bir veridir. 8437383885 3336345636 3465....6534 7747575552 5525255500 5443....9871

5 5 Adı, Soyadı T.C. Kimlik No. Vs. + Adı, soyadı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) ESHS Elektronik sertifika: “ İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı”

6 6 Elektronik Sertifika İçeriği - 1

7 7 Elektronik Sertifika İçeriği - 2

8 8 Elektronik Sertifika Yönetimi Anahtarların Kullanım Amaçları  Özel anahtar: Güvenli elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılılır. Başka bir amaç için kullanılmaz.  Açık anahtar: Oluşturulan güvenli elektronik imzanın doğrulanması için kullanılır. Başka bir amaç için kullanılmaz. Elektronik Sertifikanın Geçerlilik Süresi  Anahtarların kriptografik açıdan güvenlik süresi: •1024-bit : 1 yıl •2048-bit : 10 yıl Geçerlilik süresi dolan elektronik sertifikaya ait özel anahtar imza oluşturma amaçlı kullanılmaz. Açık anahtar geçmişte oluşturulmuş imzaların doğrulanması için kullanılır.

9 9 Elektronik Sertifika Yönetimi Elektronik Sertifikanın Yenilenmesi  Elektronik sertifikanın geçerlilik süresi dolduğunda (veya dolmasına yakın bir süre önce) ESHS’ye başvurulur ve kullanıcıya yeni bir sertifika üretilir.  Yenilemede imza sahibine yeni anahtar çiftleri üretilir.  Eski özel anahtar, sahibi tarafından imha edilmelidir.  Eski sertifika, geçmişte oluşturulmuş e-imzaların doğrulanması amaçlı arşivlenir.

10 10 Elektronik Sertifika Yönetimi Elektronik Sertifikanın İptal Edilmesi  Geçerlilik süresi dolmadan özel anahtarın kullanımı engellenebilir.  Özel anahtarın kullanımının engellendiği sertifikanın iptal edilmesi ile duyurulur.  Sertifikanın iptal edildiği sertifikayı veren ESHS tarafından duyurulur. •Sertifika İptal Listesi (SİL) •OCSP (Online Certificate Status Protocol - Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü) ESHS Web Sunucu Dizin Sunucu OCSP Yanıtlayıcı FTP Sunucu Sertifika İptal Listesi (SİL)

11 11 ;+?(^!’ Hesaba 10 000 TL aktarıyorum Adı, soyadı Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Hesaba 10 000 TL aktarıyorum İmza Oluşturma Yazılımı ;+?(^!’ İmzayı atan taraf İletişim kanalı İmza Doğrulama Yazılımı İmzayı doğrulayan taraf •İmza doğrulandı •İmza doğrulanamadı •İmza doğrulama işlemi tamamlanamadı

12 12 Güvenlik Bilgi Bütünlüğü Kimlik Doğrulama Elektronik imza İnkar Edilemezlik

13 13 E-imzaya Geçiş Süreci  Yazılım ve donanım altyapısının oluşturulması  İş süreçlerinin elektronik ortama aktarılarak uygulamalar geliştirilmesi  Uluslararası standartlara ve Türkiye’deki e-imza mevzuatına uygun e- imza oluşturma ve doğrulama yapan yazılım kütüphanelerinin uygulamaya entegre edilmesi  E-imza ile ilgili kurum politikalarının belirlenmesi  E-imzanın uygulandığı sistemlerde güvenliğin sağlanması •Ağ güvenliği •Erişim hakları •İşlevlerin düzgünlüğü ve sürekliliği •Kayıtların tutulması •Yedekleme •Arşivleme •Felaket kurtarma

14 14 Örnek Uygulama (E-imza Oluşturulması ve Doğrulanması) ;+?(^!’ Hesaba 10 000 TL aktarıyorum Adı, soyadı •İmza doğrulandı •İmza doğrulanamadı •İmza doğrulama işlemi tamamlanamadı SERTİFİKA SAHİBİ • E-imza oluşturma uygulaması ESHS Sertifika İptal Listesi (SİL) Zaman Damgası İMZALI BELGEYİ ALAN TARAF • E-imza doğrulama uygulaması

15 15 Belgenin E-imza ile İmzalanması Süreci

16 16 Belgenin E-imza ile İmzalanması Süreci

17 17 Belgenin E-imza ile İmzalanması Süreci

18 18 İmzalı Belgenin Metin Görüntüsü

19 19 Kurumun Belirlemesi Gereken Politikalar  Elektronik olarak imzalanacak doküman tipleri belirlenmelidir. Doküman, imzanın güvenliğini tehlikeye düşürecek dinamik veri (program parçacığı) içermemelidir.  Paraf gerektiren yerlerde imzanın kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir.  Eklerin imzalanması konusu belirlenmelidir.  İmzalı belgelerin kaç yıl saklanacağı belirlenmelidir. •Uzun dönem saklanacak imzalı belgeler e-imza arşiv formatına çevrilerek saklanmalıdır.  İmza sahibine maddi yükümlülük getiren belge tipleri belirlenmeli, bu belgelerle ilgili uygulamada gerekli kontroller yapılmalıdır.

20 20 Kurumlar Arası E-imzalı Yazışma 1.E-imzalı ortak yazışma paketi BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı: Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi: E- yazışma Teknik Rehberi (http://www.e-yazisma.gov.tr/)  Üst yazı, ekler, üst veri elemanları ve e-imzayı barındıran paket yapısını tanımlamaktadır.  Paketin gizliliğini sağlamak amacıyla şifrelenmesinin nasıl yapılacağını tanımlamaktadır.  Pakete elektronik mühürün nasıl alınacağını tanımlamaktadır. (E-mühür henüz yasal olarak düzenlenmemiştir) 2.Paketin gönderimi (Kayıtlı e-posta sistemi- KEP)

21 21 E-imza Türleri •BES: Basit Elektronik İmza –İmza tarihi kesin olarak tespit edilemez •Zaman Damgası Eklenmiş BES İmza –İmza tarihinin kesin olarak tespit edilmesini sağlar •İleri E-imza Tipleri (Advanced E- Signature) –İmzayı doğrulamak için gerekli olan doğrulama verilerinin (ESHS’ye ait sertifikalar, SİL ve OCSP Cevapları) saklanıp imzanın sertifika geçerlilik süresi dolduktan sonra da doğrulanabilmesini sağlar. –X-LONG Tipi: İmzayı doğrulamak için gerekli olan doğrulama verilerinin imza dosyasına eklenerek saklanmasına imkan verir. ;+?(^!’ Hesaba 10 000 TL aktarıyorum Adı, soyadı Zaman Damgası OCSP Cevabı OCSP Cevabı OCSP Cevabı

22 22 E-imza Türleri •Arşiv İmza –İmzanın uzun yıllar sonra güvenilir biçimde doğrulanmasına imkan verir. –İmzalı dosyaya zaman damgası alınması yoluyla arşivleme yapılır. –Gerektikçe tekrarlanır. ;+?(^!’ Hesaba 10 000 TL aktarıyorum Adı, soyadı Zaman Damgası OCSP Cevabı OCSP Cevabı OCSP Cevabı Zaman Damgası ESHS Zaman Damgası

23 Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)

24 24 Kamu Sertifikasyon Merkezi  Haziran 2005’den itibaren ESHS’ler Türkiye’de faaliyetlerine başlamıştır.  Toplam 4 ESHS faaliyet göstermektedir. –3’ü özel sektördür. –TÜBİTAK UEKAE bünyesinde kurulan Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM)  ESHS’lerin işleyişlerini düzenleyen ve denetleyen kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur.

25 25 KSM ESHS Hiyerarşi Yapısı CN = TÜBİTAK UEKAE Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - Sürüm 3 O = Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK OU = Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü - UEKAE OU = Kamu Sertifikasyon Merkezi L = Gebze - Kocaeli C = TR 1b 4b 39 61 26 27 6b 64 91 a2 68 6d d7 02 43 21 2d 1f 1d 96 CN = TÜBİTAK UEKAE Kamu ESHS CN = TÜBİTAK UEKAE Cihaz SHS •Özel niteliği haiz kamu kurumları •Gerçek veya tüzel kişiler

26 26  Üretilen anahtarlar: 2048-bit RSA anahtarı  Anahtarlar UEKAE’ye ait yazılım kullanılarak üretiliyor ve akıllı kart üzerine yükleniyor. Gizli anahtarın yedeği alınmıyor.  Anahtar kullanım amaçları •Elektronik imza •İnkar edilemezlik  Sertifika geçerlilik süresi = 3 yıl veya 5 yıl  Sertifikaya yazılan kişisel bilgiler: •Ad soyad •T.C. Kimlik No. KSM Sertifika İlkeleri

27 27 Kurumsal Sertifika Başvuru Süreci Kamu Kurumu Fiyat Teklifi alınması ve Sipariş Geçme Onay kodu Akıllı kart PIN Kamu Sertifikasyon Merkezi

28 28 Başvuru Sürecinde Kurumun Belirlemesi Gereken Konular  Elektronik sertifika alacak kişilerin belirlenmesi  Kurum yetkilisi atanmalı  Gözetmen ihtiyacı belirlenmeli  Sertifika başvuru süreci ile ilgili raporları alacak kişilerin atanması  Kaç yıl geçerli sertifika alınacağı belirlenmeli (3 yıl, 5 yıl)  Teslimatların topluca kurum yetkilisine mi, kişiye mi yapılacağı belirlenmeli  Zaman damgası kontör ihtiyacı belirlenmeli  Niteliksiz sertifika (Log-in, VPN sertifikaları) ihtiyacı belirlenmeli  Akıllı kart okuyucu tipi belirlenmeli

29 29 Sertifika Başvuru Formu Doldurulurken Belirlenenler  Sertifikanın internetten yayınlanması  Maddi sınır bilgisi


"Elektronik İ mza. 2 İçerik  E-imza Nedir? •Nitelikli Elektronik Sertifika ve Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları •E-imza Teknolojisi  E-imzaya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları