Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FINDIK ENTEGRE MÜCADELE EĞİTİM SEMİNERİ 2009

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FINDIK ENTEGRE MÜCADELE EĞİTİM SEMİNERİ 2009"— Sunum transkripti:

1 FINDIK ENTEGRE MÜCADELE EĞİTİM SEMİNERİ 2009
Dr. Kibar AK Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü / SAMSUN

2 Fındık kurdunun zarar yapma anı
Curculio nucum L.( Col. Curculionidae) ( Fındık kurdu) Erginler Kül renginde, 6-7 mm boyunda ve hortumlu dur. Beslenme ve yumurta koyma yolu ile zararlı olurlar. Meyvelerde sarıkaramuk ve karakaramuk oluşmasına neden olurlar. Örnekleme zamanı: Meyveler mercimek büyüklüğüne gelince Örnekleme yöntemi: Çarşaf yöntemi Örnekleme şekli: 10 da’lık baçelerde 10 ocak, da’lık bahçelerde 20 ocakta dallar 3*3.5 m. ebadındaki çarşafa dallar silkelenir. Fındık kurdunun zarar yapma anı

3

4 Fındık kurdunun larvası Fındık kurdunun zararı
Ekonomik zarar eşiği: Sayım sonucu 10 ocakta ortalama 2 ve 2’den fazla ergin bulunursa kimyasal mücadeleye karar verilir. Mücadele Zamanı: Meyveler mercimek iriliğine gelince (iklim şartlarına göre değişmekle birlikte nisan sonuna doğru) kimyasal mücadele tavsiye edilen ilaçlar kullanarak yapılır. Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formülasyon Miktar Carbaryl % WP gr/da Carbosülfan 250g/L EC ml/da Carbosülfan 480 g/l EC ml/da Kültürel mücadele : Yere dökülen meyveler toplanır ve toprak çapalanır. Fındık kurdunun larvası Fındık kurdunun zararı

5 Sarı Karamauk Kara Karamuk
©İslam SARUHAN ©İslam SARUHAN Kara Karamuk ©İslam SARUHAN ©İslam SARUHAN

6 Xyleborus dispar F. (Col. Scolytidae) (Dalkıran)
Dişiler mm. ,erkekler 2 mm. Ergin dişiler dallara girip galeriler açarak bitkinin öz suyunun dışarı akmasına ve dalların kurumasına neden olur. Örnekleme zamanı: Bir yıl önce yapılmalı Örnekleme şekli: Bahçe büyüklüğüne göre ocak seçilir.Seçilen ocakların her birinden temsil edici nitelikte üçer dal seçilerek mart-haziran aylarında bu dallar üzerindeki tüm galeriler sayılır. Ağustos ayında tekrar sayılı ve iki sayım arasındaki artış yeni galeriyi gösterir. Böylece 10 ocakta 30 dalda bu sayım yapılır. Dalkıran erkeği Dalkıran dişisi

7 Dalkıran’ın ocaklarda meydana getirdiği kurumalar
Ekonomik zarar eşiği: 30 dalda 3 yeni galeri varsa tavsiye edilen ilaçlarla kimyasal mücadele yapılır. Giriş deliği ve akıntı İlaçlama zamanı: Kimyasal ilaçlama dişilerin dallara girişinden önce yapılmalıdır. Bu amaçla erken dönemde mart-nisan da hava sıcaklığı ortalama 20 C olduğu zaman ve haziran sonu temmuz başında erginler yoğun olarak çıkmaya başlayınca gün ara ile iki defa tavsiye edilen ilaçlardan biri uygulanır. Dalkıran’ın ocaklarda meydana getirdiği kurumalar

8

9 Kırmızı kanatlı yapışkan tuzak
Dalkıran’a Karşı Yeni Bir Mücadele Yöntemi Biyoteknik Mücadele (Kitlesel Yaklama) Kırmızı kanatlı yapışkan tuzak Enstitümüz tarafından geliştirilmiş ve temmuz 2004 tarihinden itibaren üreticilerimizin hizmetine sunulmuştur. - Bulaşıklık oranı %40-50 olan bahçelerde dekara 3-4 adet tuzak kullanılması gerekir Kırmızı kanatlı yapışkan tuzak - Tuzaklar, ergin çıkışlarının %80-85 oranında gerçekleştiği temmuz başı ağustos ortası arasındaki dönemde asılmalıdır. - Ergin çıkışlarının yoğun olarak gerçekleştiği temmuz başı ağustos ortası arasındaki dönemde yapılacak ilaçlama ile biyoteknik (kitlesel yakalama) desteklenebilir.

10

11 Dalkıran’ın daldaki galerileri
Tavsiye edilen ilaçlar Etkili madde Formulasyonu Miktar Carbaryl % WP g/da Azinphos methyl %25 WP ml(300 g/dekar) Carbaryl 85% WP g (150 g/dekar) Omethoate 525 g/l SL ml/100 lt suya Kültürel tedbirler: Hasattan sonra kurumuş dalar ve budama artıkları bahçeden temizlenmelidir. -Bahçenin sağlıklı olması için bakım ve gübreleme işlemleri uygun şekilde yapılmalıdır. - Bahçe tesis edilirken uygun yerler seçilmelidir (taban suyu yüksek ve uygun olmayan topraklarda bahçe tesis edilmemelidir). Dalkıran’ın daldaki galerileri

12 Palomena prasina L.(Het:Pentatomidae) (Fındık yeşil kokarcası)
Erginler mm boyunda, kahve renkli veya yeşilimsi renklidir. Ergin ve nimfler fındık meyvelerinde emgi yapmak suretiyle zararlı olurlar. Örnekleme zamanı : Kışlamış erginlere karşı nisan’ın ikinci yarısı ve yeni nesil larvalara karşı temmuz’un ilk haftası Örnekleme Yöntemi: Çarşaf yöntemi Örnekleme şekli: Fındık kurdunda olduğu gibi bahçe büyüklüğüne göre ocak seçilir 3*3.5 m ebadındaki bezin üzerine dallar silkelenir. Ekonomik zarar eşiği: 10 ocakta bir ve birde fazla ergin olursa Ergin

13 İlaçlama zamanı: Fındık kurdu zararlısının da bulunduğu bahçelerde kışlamış erginlere karşı ayrı bir mücadele yapılmaz. Uygun şekilde yapılacak fındık kurdu mücadelesi ile bu zararlı da kontrol altında tutulabilir. Larvalerin saptandığı bahçelerde ise ayrı bir ilaçlama gereklidir. Bu amaçla temmuzun ilk yarısında, yine yukarıda belirtilen yöntemle çalışmalar yapılarak, ocak başına ortalama 1 larva bulunan bahçelerde kimyasal mücadele uygulanmalıdır.

14 Zararı Ergin ve larvaler fındık meyvelerinde emgi yaparak zararlı olur. Zarar biçimi, diğer bazı hemipterlerde olduğu gibi fındığın değişik gelişme dönemlerine bağlı olarak 4 şekilde ortaya çıkar. 1. Normal iriliğe ulaşıncaya kadar geçen dönemde zarar gören meyveler “sarı karamuk”, 2. Normal iriliğe ulaştıktan iç dolduruncaya kadar geçen dönemde zarar gören meyveler ise “kara karamuk” olur. 3. Meyveler iç doldurmaya başladığı dönemde emilmek suretiyle buruşuk ve yer yer çöküntülü olan şekilsiz içler oluşur. 4. Ergin ve larvaler, olgunlaşmakta olan meyveler üzerinde (temmuz ayı içinde) beslenerek dış satım yönünden önemli olan “lekeli iç” zararı oluştururlar.

15 Karamuk ve şekilsiz iç biçiminde zarar gören meyveler dökülmekle birlikte, lekeli içler dökülmezler. Zararlı böylece ürün kaybına (Karamuk ve şekilsiz iç) ve ürün kalitesini olumsuz yönde etkileyen emgili iç (şekilsiz lekeli iç) oluşumuna neden olurlar.

16 Açılmakta olan yumurtalar
Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formulasyon Miktar Carbosülfan 250g/I EC ml./da Dioxacarb 50% WP gr/dekar Methiocarb 20% WP gr/dekar Larvalar

17 Parthenolecanium spp. (Hom.Coccidae) (Fındık Koşnilleri)
Ergin dişinin kabuğu başlangıçta esmer kahverengi sonraları açık kahverengidir. Yumuşak ve yarım küre biçiminde 3.5 mm’dir. Genç ve erginleri yaprak ve sürgünlerde emgi yaparak beslenir. Ayrıca çıkardığı tatlımsı maddelerle fumajine neden olur. Bu şekilde bitkilerin zayıflamasına, verimin düşmesine ve yoğun bulaşmalarda dal kurumalarına neden olur. Örnekleme zamanı : Haziran başlarında Örnekleme yöntemi: Sürgün yöntemi Örnekleme şekli : Bulaşık bahçelerde 10 ocak seçilir. Her bir ocakta 3 er bulaşık sürgün (1-3 yaşlarında) üzerindeki koşniller incelenerek canlı bireyler sayılır. Ekonomik zarar eşiği : 3 sürgünün her birinde ortalama 5 canlı birey varsa Dişi ve nimf Sürgünde Bulaşık Fındık Dalı

18 Tavsiye Edilen İlaçlar:
Mücadelesi: İlaçlama zamanı yumurta açılımının tamamlanmasına yakın (bütün yumurtaların açıldığı) haziran sonlarına denk gelmektedir. Yumurtaların tamamının açılmadığı zamanda (tavsiye edilen zamandan önce) yapılan kimyasal mücadelede istenen başarı elde edilememektedir. Bazı bahçelerde bu zararlı üzerinde çoğalan ve baskı altına alan mantarların korunması için bu tip bahçelerde kükürtlü ilaçların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Tavsiye Edilen İlaçlar: Etkili Madde Formulasyonu Lt. suya preparat Azinphos methyl WP ml (300 g/dekar Carbaryl 85% WP g (150 g/dekar) Oemthoate 565 g/l SL ml (150 ml/dekar) Methiocarp 50% WP g(100 g/dekar) Kültürel mücadele : Kültürel tedbirler olarak, bulaşmanın az ve sınırlı olduğu bahçelerde bulaşık sürgünler bahçeden kesilip yakılmalıdır.

19

20

21 Phytoptus avellnae, Cecidophyopsis vermiformis Nal.
(Acarina:Eriophyidae) (Fındık Kozalak Akaları) a)Normal tomurcuk b)Anormal tomurcuk Çok küçük ortalama mm uzunluğunda, ince uzun silindir veya havuç şeklinde, mat beyaz renkli bir akardır. Fındıkların meyve ve sürgün gözlerine girerek onları şişirir, gal meydana getirirler. Böylece uç kurumalarına ve verimin azalmasına neden olur. Örnekleme zamanı: Yeni sürgünlerin gelişmesi izlenir Örnekleme yöntemi: Gözle inceleme Örnekleme şekli: Bahçe büyüklüğüne göre seçilen ocaklarda birer daldaki kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanır.

22 Gal’e dönüşen ve zarar görmüş tomurcuk
Ekonomik zarar eşiği: Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadele gerekir. Mücadele zamanı: Nisan sonuna doğru yeni tomurcuklar topluiğne başının yarısı kadar olduğu dönemde Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formulasyon Miktar Endosulfan 360 g/l EC ml/da Endosulfan % WP g/da Kültürel Tetbirler: Yapraksız dönemde kozalakların toplanıp bahçenin herhangi bir yerinde biriktirilmelidir.

23

24 Hyphantria cunea Drury (Lep:Arctiidae) (Amerikan beyaz Kelebeği)
Vucut uzunluğu Erk:11,Dşi:15mm. Dir.Esas renk beyaz olup sırt ve karın kül rengindedir. Çıkan larvlar yaprağın alt yüzeyinde ipeksi ağlar örerler,daha sonra bu ağları gitgide artırarak daldaki diğer yaprakları bağlarlar. Genç larvalar yaprağın parenkimasını üst epidermisine kadar yerler. Olgunlaşan larvalar ağları terk ederek bireysel yaşamaya başlar ve sadece ana damar kalacak şekilde yaprakları yerler. Örnekleme zamanı: Haziran ve Ağustos Örnekleme yöntemi: Gözle inceleme Örnekleme şekli: Mücadele zamanına yakın,larvalar epidermis arasından çıkıp ağ örmeye başladığı zaman 10 ocakta sayım yapılır Ekonomik zarar eşiği : Ortalama bir ocakta 5 sürgün bulaşıksa İlaçlama zamanı: Haziran ve Ağustos aylarında larvalar 2. ve 3.gelişme dönemlerinde oldukları zaman her döle karşı birer ilaçlama yapılır. Yumurta bırakma Larva (İlkbahar) Larva (Sonbahar)

25 Kültürel tedbirler: Kısa gövdeli ağaçlara bırakılan yumurta paketleri imha edilmeli Haziran ve Ağustos aylarında bulaşık dallar üzerindeki ağ içindeki larva kümeleri kesilip imha edilmeli Temmuz başı ve Ağustos aylarında bulaşık ağaçlara oluklu karton şeritler,saman ve otlardan yapılmış kuşaklar ağaç gövdesine sarılarak bağlanmalı ve puralara pupa olmak için gelen larvalar toplu olarak imha edilmelidir. Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formulasyon Miktar Diflubenziron %25 WP gr.(100 lt..suya) Bacillus thuriugenensis 16000IU mg WP 50 gr. (‘ ‘’ ) Carbaryl % WP gr.(‘ ’’ ) Pupa I Pupa II Çiftleşme

26

27 Melolantha melolantha L.(Col.Scarabaeidae) (Mayıs böceği)
Erginler cm, genellikle kızıl kahverengi görünümdedirler. Erginler çiçekler üzerinde beslenerek zarar yapar. Larvalar fındık ağaçlarının 1 cm ye kadar olan köklerini koparıp önce uç kurumalara ve daha sonra da ana dalların kurumasına neden olurlar. Örnekleme zamanı: Son bahar Örnekleme yöntemi: Gözle inceleme Örnekleme şekli: Yaklaşık 10 da’lık bahçeye 16 çerçeve atılır. Çerçeve içinde 25 cm.lik kısım kazılarak larva sayımı yapılır. Ekonomik zarar eşiği: Ortalama 1m2’de 3 veya daha fazla larva varsa tavsiye edilen ilaçlarla ilaçlama yapılır. Erginler Erkek Dişi

28

29 İlaçlama zamanı: Sonbaharda yağışları müteakiben yapılmalıdır.
Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formulasyonu Miktar Chlorpyrifos-methyl%25 WP g/ocak Endosulfan 350 g/l EC ml/ocak Kültürel tedbirler: Erginler toplanıp yok edilebilir. Yumurtalar Larva Pupa

30 Obera linearis L. Col:Cerambycidae) (Fındık teke böceği)
11-15 mm. boyunda siyah renkli bir böcektir. Bir iki yıllık genç sürgünlerin özünde beslenerek larvalar uzunluğuna galeriler açarak sürgünlerin kurumasına neden olurlar. Örnekleme zamanı:Temmuz ortasından yaprak dökümüne kadar Örneklem yöntemi: Sürgün yöntemi Örnekleme şekli: rastgele seçilen 10 ocağın tüm sürgünleri kontrol edilerek ocak başına bulaşık sürgün bulunur. Ekonomik zarar eşiği: Bir ocakta ortalama 5 den fazla zararlı sürgün varsa Ergin Zararı

31

32 İlaçlama zamanı:İlaçlama erginlere karşı yapılacak olduğundan mayıs ortasından itibaren çarşaf ile ergin takibi yapılarak,ergin çıkışında ilaçlama yapılmalıdır. Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formulasyonu Miktar Carbaryl % Wp gr./da Kültürel tedbirler: Temmuzdan itibaren yapılan kontrollerde belirginleşmiş kurumuş sürgünler kesilip bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Yumurta konulan yara Larva

33 Gypsonoma dealbna Fröhl. (Lep.Tortricidae) (Fındık Filiz Güvesi)
Erginler mm. boyundadır. Ön kantlar sütlü kahverengi ve beyazdır. İlk zarar temmuzda yapraklarda görülür.Larva orta dmarda bir galeri açar. Sonbaharda larvalar erkek organlara ,göz diplerine ve kozalaklara geçer.Henüz gelişmekte olan sürgünler hucuma uğrayınca kururlar. Sürgünler gelişince larvalar sürgün özünden uca doğu galeri açarak sürgün uçlarının kurumasın neden olurlar. Örnekleme zamanı: Hasattan sonra Örnekleme yöntemi: Gözle inceleme Örnekleme şekli: 10 da lık bahçede 10 ocakta her ocağın alt,orta ve üst kısımlarından 10 ar olmak üzere toplam 30 yaprak alınıp larva beslenme arazı aranır. 100 yaprağ isabet eden araz bulunur. Ekonomik zarar eşiği: 100 yaprakta 15 araz Ergin

34 Tavsiye edilen ilaçlar Etkili madde Formulasyonu Miktar
İlaçlama zamanı: Hasat sonrası yaprakların orta damarında larva beslenme arazı görülünce ilaçlamy başlanır.Bir ilaçlma yapılır. Tavsiye edilen ilaçlar Etkili madde Formulasyonu Miktar Diazinon 185gr/l EC ml./da Fenthion 525 g/L EC ml/da Kültürel tedbirler: Larvaların ördükleri ağlar ile kuruyan sürgünler kesilip bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

35 Lepidosaphes ulmi L. (Hom:Diaspidae) (Fındıkta Virgül kabuklu biti)
Kabuklu bit kolonisi Ergin dişinin kabuğu virgül yad midye şeklinde koyu kahve renkli mm. Yaprak,gövde ve dallarda bitki öz suyunu emerek bitkinin zayıflamasına ve yoğun saldırılarda dal kurumalarına neden olurlar. Örnekleme zamanı:Şubat-mart Örnekleme yöntemi: Sürgün yöntemi Örnekleme şekli:Bir bahçede 10 un üzerinde bulaşık bahçe varsa,tesadüf 10 ocak seçilir.Her ocakta bir dal belirlenir Her dalın en yoğun kısmından 10 cm.lik dal alınır. Bu dallar üzerinde canlı birey sayımı yapılır. Ekonomik zarar eşiği:10 cm. lik dalda ortalama 5 canlı yumurta varsa Dişi kabuklu bitler

36 Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formulasyon Miktar
İlaçlama zamanı: Yumurtalara karşı şubat-mart aylarında bir kış mücadelesi yapılır. Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formulasyon Miktar Azinpho Methyl 230 g/l EC ml (100 Lt. suya) Methidathion 426g/l-%40 EC-WP ml-gr ( ‘’ ) Kültürel tedbirler: Bulaşma az ise bulaşık dallar yumurtalar açılmadan önce kesilip atılmalıdır. Dişi

37

38 Mykomyia coryli Kief. (Dip:Cecidomyiidae) (Fındık Galsineği)
Erginler mm. boyda,kırmızı renkli ve narin yapılı sineklerdir. Zararı larvalar yapmaktadır.Bunlar yaprakta damarlar boyunc,çotonakta,yeşil zuruf üzerinde ya da sürgünlerin uç kısımlarında galler oluşturarak zararlı olurlar. Örnekleme zamanı: Bir yıl önce yapılmalı Örnekleme yöntemi: Gözle inceleme Örnekleme şekli: 10 da lık bir bahçede 10 ocakta birer dal seçilip dal adeti ve tüm çotanaklar sayılır. Bu çotanaklarda bir bulaşık bile olsa bulaşık sayılır.Bahçedeki % bulaşık bulunur. Ekonomik zarar eşiği: % 50 bulaşık İlaçlama zamanı: Kimyasal mücadele ergin çıkışı ile birlikte,yani fındık sürgünlerinin çoğunun iki yapraklı olduğu zaman(Mart sonu nisan başları). Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formulasyonu Miktar Omethoate 565 g/ı SL ml.

39 Anoplus roboris Sufr. (Col:Curculionidae) (Fındık yaprak deleni)
Grimsi siyah renkte , elytrası daha açık renkli tüylerle kaplı kısa ve küt hortumlu bir böcektir. İlkbaharda erginler genç yapraklarda çok sayıda küçük delikler açar. Erginler yumurtalarını damarlar üzerine koyduğundan damarlarda kırılmalara ve gelişme bozukluğuna neden olur.

40 Örnekleme zamanı:İlkbahar- mart sonları
Örnekleme yöntemi:Çarşaf ve darbe yöntemi Örnekleme şekli: Bahçe büyüklüğüne göre (fındık kurdunda olduğu gibi) seçilen ocaklar altına 3*3.5 m. boyundaki çarşaf serilerek dallar silkelenir. Düşen böcekler sayılarak veya her bahçe için darbe aleti ile 100 darbe yapılır. Ekonomik zarar eşiği:Ocak başına 5 ergin veya 100 darbede 550 ergin İlaçlama zamanı:Kimyasal mücadele mart sonlarında bir defa , zararlı devam ederse ikinci bir ilaçlma yapılır. Tavsiye edilen ilaçlar: Etkili madde Formulasyonu Miktar Carbaryl % WP gr

41 Xanthomonas campestris pv. corylina (Fındıklarda Bakteriyel Yanıklık)
Etmen *1..1*3.8 mikran büyüklükte olan bir bakteridir. Hastalık tomurcuk,yaprak,dal,,gövde ve arasıra zuruf ve meyvelerde zarar yapar. Yapraklar üzerinde lekeler,yuvarlak veya gayri muntazam bir şekilde görülürler. Lekelerin çapları 1-2 mm. Dallarda ise, enfekteli dallar dışardan kurumuş gibi görülür. Böyle dallar üzerindeki yapraklar kıvrılarak kurur ve ateşle kavrulmuş bir hal alır. Bakterinin esas belirtileri kabukla odun tabakası arasında görülür.Hasta dalların epidermisi kesilerek kaldırıldığında iç kısımlardaki dokuların, küçük lekeler şeklinde kırmızımtrak-kaherengine dönüşdüğü görülür.

42 Gövdede kanser oluşumu bu hastalığın en önemli devresidir
Gövdede kanser oluşumu bu hastalığın en önemli devresidir.Yaralar genellikle 4 yaşına kadar olan ağaç gövdelerini kuşatır ve onların ölümüne neden olur. Zuruflar üzerinde lekeler 1-2 mm. çapında yuvarlak veya çeşitli şekillerde ve koyu kahverenginde görülür.Lekeler başlangıçta yüzeysel olup zamanla çukurlaşır ve sertleşir. Meyve kabuğu üzerindeki lekeler yüzeysel olup genellikle 1 mm. çapında yuvarlak veya değişik şekillerde ve koyu kahverengidir. Tomurcukları,sürgünleri,dalları ve hatta ocakları kurutmakta olan bu hastalık bazı durumlarda ekonomik ürün kaybına neden olmaktadır. Bakteri bitkiden bitkiye yağmur,rüzgar ve budama aletleri ile yayılır.

43

44

45 Kültürel tedbirler: Fındık bahçeleri tesis edilecek yerlerde toprak normal derinlikte ve bitki besin maddelerince zengin olmalıdır. Taban suyu yüksek ve su tutan topraklar tercih edilmemelidir. Gübreleme ve toprak işlemesi zamanında tekniğe uygun olarak yapılmalıdır. Bahçe tesis edilirken sağlıklı fidanlar seçilmeli ve sonbaharda dikim yapılmalıdır. Çok hastalıklı ve kuru dallar kesilip yok edilmelidir. Budanma sırasında bir ağaçtan diğerine geçerken budama aletleri sık sık %3’lik lizol eriyiği veya %10 luk sodyum hipoklorite (çamaşır suyuna) batırılmalıdır. Hastalıklı bahçelerde budama,bakterinin aktif olmadığı yaz ve kış aylarında yapılmalıdır.

46 Kimyasal Mücadele ve İlaçlama Zamanı:
1. İlaçlama: Hasattan sonra sonbahar yağışları başlamadan önce Ağustos sonu veya Eylül başında yapılır. 2. İlaçlama : Sonbahar sonlarında yaprakların ¾’ünün döküldüğü bir devrede yapılır. 3. İlaçlama : İlk baharda,yaprak tomurcukları patlamaya başladığı bir devrede yapılır. Kullanılabilecek ilaçlar: Etkili madde adı ve Oranı Dozu (Preparat)(100 lt. suya) *Bakır sülfat,% kg *Sönmemiş kireç (Borda bulamacı) kg

47 Külleme (Phyllactinia guttata)
Kültürel Tedbirler: Dökülen yaprakların da herhangi bir şekilde yok edilmesi enfeksiyon kaynaklarının azaltılması yönünden yararlıdır

48 Dal kanseri (Nectria galligena Bres)
Mücadelesi: Bahçelerde inokulum kaynağı olan bulaşık dalların yoğun bir şekilde budanması ve budama artıklarının bahçeden uzaklaştırılması kontrol açısından önemlidir. Ayrıca erken ilkbaharda ve hasattan sonra sonbaharda budamanın arkasından % 1’lik bordo bulamacı veya buna eşdeğer hazır bakırlı fungusitlerden biri ile yapılacak ilaçlamalar yararlı olabilir Arzu SEZER Arzu SEZER

49 Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı [Armillaria mellea (Vall.) Quel
Kültürel mücadele Kuruyan ağaçları yalnızca kesip atmamalı, bunların kök ve gövdeleri topraktan çıkarılarak imha edilmeli ve yerine sönmemiş kireç dökülmelidir. Bulaşma bahçenin belli kesiminde ise: Hastalığın diğer sağlıklı ağaçlara bulaşmaması için, hasta olan ocaklar 60 santimetre derinlikte ve 30 santimetre genişlikteki hendekler ile çevrilmelidir. Çevrede hastalık olduğu hallerde: Sel sularının getireceği hastalıklı parçaların girişini engellemek için arazinin çevresine 60–70 santimetre derinlikte hendekler açılmalıdır. Ağaçlar sağlıklı yetiştirilmelidir. Meşe ağaçlarının kesimi ile elde edilen araziye hemen tesis kurulmalı, toprak birkaç yıl boş bırakılmalıdır. Sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşan mantar şapkalarını ve oluştukları yerdeki kök parçalarını derhal yok etmelidir. Fidanlar derine dikilmemeli, köklerinin yaralanmamasına dikkat edilmelidir.

50 Arzu Sezer Arzu Sezer

51 Kimyasal mücadele İlaçlamalara hastalık görüldüğünde başlanır. Hastalık yeni başlamış ise; hasta kökler kesilip kazındıktan sonra bu yerlere %5’lik Bordo Bulamacı, %2’lik Göztaşı, %5’lik Karaboya ilaçlarından biri fırça ile sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu ile kapatılmalı veya ( 750 gram ardıç katranı gram toz Göztaşı karışımı ) sürülmelidir. Kök tamamı ile hasta ise; kökler ince köklere kadar sökülüp kendi çukurunda yakılır, yerine sönmemiş kireç dökülür ve kapanır. Hasta bahçedeki sağlamları korumak için; sonbahar veya ilkbahara girerken ağaçların taç izdüşümlerinin her bir metrekaresi %5’lik Karaboya veya %2’lik Göztaşı eriyiklerinden biri ile 10’ar litre su verilerek toprak sulanmalıdır. İlaçlamada ağaçların kök ve kök boğazlarının iyice ilaçlanmalarına özen gösterilmelidir. İlaçlamada fırça ve kovadan yararlanılmaktadır.

52 TEŞEKKÜRLER


"FINDIK ENTEGRE MÜCADELE EĞİTİM SEMİNERİ 2009" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları