Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 COMENIUS alt programı Çok taraflı proje.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 COMENIUS alt programı Çok taraflı proje."— Sunum transkripti:

1 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 COMENIUS alt programı Çok taraflı proje

2 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 Okumak, etkin anlam arama Öncü komitenin 3. toplantısı Ploiesti, Ekim 2008 Bir öğretim sunumu “Denizimizi Koruyalım” Denizin korunması için çevre yasası

3 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 Sunumun içeriği Genel sunum (1 à 3) ‏ Öğretme seansının betimlenmesi (4) ‏ Bir projenin doğuşu (5) ‏ Projenin betimlenmesi (6) ‏ ölçütlerine göre projenin güçlü olan noktaları (7) ‏ ölçütlerine göre projenin güçlü olan noktaları (7) Bir metni anlamanın zorlukları (anımsatma) (8) ‏ Somut bir kaç örnekleme... (9, 10 et 11) ‏ Çevre yasası (gençler için) (12 et 13) ‏ 5. sınıf örneğini inceleme (devam) ‏

4 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 Öğretme seansının betimlenmesi Başlık : “Denizimizi koruyalım” Denizin korunması için çevre yasası Hedeflenen kitle : yaş arası öğrenciler, üst düzey Hedeflenen diller : Türkçe (anadil) ; Fransızca (2.dil) ‏ Anadil ve 2.dil hakimiyeti : zayıf - orta arası İşlenen mesaj türleri : bilgilendirici ve emredici metinler ; görüntüye dayalı belgeler Okumada engeller (öncelikli olarak çalışılmış) : genel anlam projesinin yokluğu ; anlam göstergelerini yakalayabilme sorunu ; önceki kazanımlara atıf sorunu ; bağlantı kurma sorunu Yazıyla olan ilişki : bir yasanın yazılması ve resimlendirilmesi

5 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 Bir projenin doğuşu

6 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 Projenin betimlenmesi Hedefler: Öğrencilerin çevre sorunlarına, özellikle de denizle ilgili sorunlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak ; birey olarak ve toplum olarak sorumluluklar üzerine düşünmelerini sağlamak Üretilmesi beklenen: resimlendirilmiş, ilköğretim çocuklarına uyarlanmış bir çevre yasası Öngörülen süreç : haftada 2 saatten, 5 haftalık bir süreç Görev dağılımı : - 5.sınıf öğrencilerinin yasayı Türkçe ve Fransızca olarak yazmaları - her bir sınıf düzeyinin 2 madde resimlendirmesi (1, 2, 3, 4 et 5) ‏ Yapılabilecek eklemeler: yasanın, yarışın belirli aşamalarında veya başka okullarda dağıtılması

7 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 ölçütlerine göre projenin güçlü olan noktaları ölçütlerine göre projenin güçlü olan Öğretmenler açısından, - çeşitli metin türlerinde okumada anlamayı geliştiren pedagoji uygulamalarına teşvik - anlamlı ve öğrencileri bilme anlamında etkin olmaya yönlendiren okuma etkinliklerinin uygulanmasına teşvik - tutarlı öğretme yöntemlerinin geliştirilmesi Öğrenciler açısından, - yatırım - öğrenmeye başka kapılar açan ve birçok dersi kapsayan bir projeyle devam etme

8 Bir metni anlamanın zorlukları Metni somut çağrıştırma haline getirme sorunu smantıksal zamansal mekansal Dil bilgisi Yaşam+kültür a lanında bilgi Metin yapıları hakkında bilgi Anlam göstergelerini yakalayabilme sorunu Önceki kazanımlara atıf yapma sorunu Genel anlam projesi yokluğu Bağlantı kurma sorunu Anlamsal varsayımda bulunma sorunu örtük olanı bulma sorunu

9 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 pedagoji notu Yazılı olanı anlama Denizin korunması Thème d'étude de mi-mai à mi-juin (en doublette)‏ Sınıf: Dil: Hedefler Kullanılan belgeler (Seçim nedeni‏ S1 S2 S3 S4 S5 Öngörülen etkinlikler S1 S2 S3 S4 S5 Sonuç Öğrencinin belgeyi anlaması için ne yapıldı? En amont? Dans la formulation d'objectifs opérationnels (qui permettent d'évaluer s'ils sont atteints ou pas en fin de séquence)? Dans l'analyse du document? Dans la préparation des activités? Pendant ? Organisation du travail en groupes? Collectif?individuel? Adaptation aux réactions des enfants? Après? Analyse de la séance, les points forts et faibles? Somutlaştırmak üzere birkaç örnek... - bir öğretmeninin aracılığıyla (çift dersli) çalışma seanslarının ekip halinde - genel olarak düşünme pratiğine, ve özel olarak okumayı öğretme konusunda düşünmeye teşvik eden ortak bir pedagoji notu kaleme almak

10 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim Kazanımlara atıfta bulunmayı kolaylaştıran belgeler, doğru göstergeleri bulma çalışması, çıkarım yapan anlama ve yatırım yapma ve yansıtma (çok şey anlatan resimler, makale ve resimlendirme arasında gidip gelme ))

11 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 Birkaç dersi kapsayarak bağlantı kurmayı kolaylaştıran bir çalışma...

12 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008

13

14 5. sınıfı inceleme inceleme5

15 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim sınıfı inceleme Başlık : Başlık : “Yokolmakta olan hayvan türleri” Hedef kitle : 5. sınıf Hedef kitle : 5. sınıf (CM2) yaş arası 16 öğrenci, üst düzey Hedef dil : Hedef dil : Fransızca (2.dil) ‏ 2.dil hakimiyeti : 2.dil hakimiyeti : zayıf ile orta arası İşlenen mesaj türü : İşlenen mesaj türü : bilgilendirici metin Okumada engeller (öncelikli olarak çalışılmış) : - genel bir okumadan sonra tüm metnin açık bir özetini yapmada zorluk - neden ve sonuç ilişkisi gibi, mantıksal bağlantıları anlamada zorluk Hedefler : - Bir özet inşa edebilmek için bir metnin yön verici fikirlerini açığa çıkarmak - Önceki kazanımlara başvurmayı harekete geçirmek - Nedeni ve sonucu anlamayı ve anlatmayı geliştirmek

16 Üretilmesi beklenen Üretilmesi beklenen : ikişer öğrenci gruplarının birer sözlü sunum ve sınıfa asılacak bir pano hazırlaması. Öngörülen süreç: Fransızca derslerinde haftada dörder seans. Öğrencilerin kazanımı : - Türkçe öğretmeninin önceden Türkiye'deki hayvan koruma dernekleri üzerine yapacağı bir çalışmayla, hayvanlarla ilgili başlıca ekolojik çevre sorunlarının öğrenilmesi - Fransızca dersinde ve ikili derslerde işlenecek hayvanlarla ilgili bilimsel sözcük dağarcığının öğrenilmesi Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim sınıfı inceleme

17 Sürecin gerçekleşmesi : 1. Genel olarak anlama - Yok olmaktaki hayvan türleri konusundaki metin ve gençlere yönelik bir gazete makalesi fotokopi yapılarak, haftasonu okumaları için öğrencilere dağıtılır. - Öğretmen metindeki anahtar sözcüklerin altını çizmiştir ve öğrencilerden bu sözcükleri bilmiyorlarsa sözlükten bakmaları istenir. - Öğrencilere verilecek imge şudur : bu sözcükler bir merdivenin basamakları gibidir ve metinde ilerlememizi sağlayacaktır. Bir dahaki oturumda bu metni özetlemek gerekecek ve önemli bir şey unutmamak için de, bu sözcükleri dayanak olarak kullanacağız. 2. Bilginin harekete geçmesi / Kazanımlara atıf - İkinci bir aşamada, bu anahtar sözcükler tahtaya yazılacak, öğrenciler gelip iyi bildiklerini işaretleyerek, bunlarla daha önce nerede karşılaştıklarını anlatacaklar. İkili ders sırasında kullanılan renk şifresinin aynısı önerilir : Fransızca dersinde karşılaştıkları sözcükler mavi renkle, Türkçe yapılan derste karşılaştıkları ise kırmızı renkle işaretlenecek. - Fileye sıkışmış yunus balığı resmi öğrencilerde özel bir tepki uyandırmaktadır. Bu resmi derhal, daha önce katıldıkları deniz konulu bir çalıştayla, ve bu çalıştay öncesi ve sonrası yapılan çeşitli çalışmalarla bağdaştırmaktadırlar.

18

19 3. Ç ıkarım yapan anlama / mantıksal bağlar - Metin bir kez genel olarak anlaşılınca öğretmen öğrencilere gazetecinin yöntemini açıklamalarını önerir : makalesini neden öyle düzenledi ? Öğrenciler önce metnin bölümlerini açıklar (giriş, 1. ve 2. paragraflar). Bunu paragraflar arasında, mantıksal değil, sadece zamansal bir bağ bularak yaparlar. - Böylelikle, herbiri metnin fikirlerinden birini temsil eden domino taşları yardımıyla, metin bir somut çağrışımlar dizisi haline getirilir. Domino taşları yerleştirildiklerinde birbirine dayanacaktır ve birine dokunulursa, hepsi düşecektir. Bu olay fikirler arasında var olan mantıksal bağları somutlaştırır (kelebek etkisi) 4. Anlamayı, imgeleme yetisini harekete geçirerek ölçme - Öğretmen, beslenme zinciri tipinde, bir imgesel çevre zinciri yaratacaktır. Sonra zincirden bir unsur çıkartılacaktır. - Öğrenciler domino taşlarını kullanarak herbir fikir arasındaki mantıksal bağları yeniden kuracak, eksilen halkanın sonuçlarını bulacak ve anlam varsayımlarında bulunacaktır. - Aynı şekilde, işlemi tersine yapmaları önerilecek. Hassas bir durumdan hareketle öğrenciler bunun nedenini araştıracak ve akıl yürütmelerini 'domino bağları diye adlandırdıkları şeye dayandıracaklardır. Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim sınıfı inceleme

20 Öğrencilerin metinde kurdukları domino zincirine örnek... Virüsler hasta eder, aşılanmak gerekir. Aşılar laboratuvarlarda üretilir.... Aşıları test etmek için laboratuvarlarda kobaya gerek vardır Kobaylar deneyler yüzünden ölür... Laboratuv ar-lardaki kobaylar ölünce, Afrika'da şempanze avlayıp onlara satarlar... Gittikçe daha çok şempanze avlandığı için, ormanlarda yok oluyorlar... Şempanze kalmazsa, onları yiyen vahşi hayvanlar da ölür... Ama virüse karşı bir aşı bulunmazsa, o zaman insanlar mı ölecek ? Sonunda orman yok olur... Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim sınıfı inceleme

21 Öğrencilerin metinde kurdukları domino zincirine örnek... Virüsler hasta eder, aşılanmak gerekir. Aşılar laboratuvarlarda üretilir... Aşıları test etmek için laboratuvarlarda kobaya gerek vardır Kobaylar deneyler yüzünden ölür... Laboratuvar- lardaki kobaylar ölünce, Afrika'da şempanze avlayıp onlara satarlar... Gittikçe daha çok şempanze avlandığı için, ormanlarda yok oluyorlar... Şempanze kalmazsa, onları yiyen vahşi hayvanlar da ölür... Ama virüse karşı bir aşı bulunmazsa, o zaman insanlar mı ölecek ? Sonunda orman yok olur... Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim sınıfı inceleme

22 5. Bağımsızlaşma / Üretme - Son seansta öğretmen öğrencilere ikişer gruplar halinde yok olmaktaki bir hayvan türü üzerine çalışmalarını önerir. Gösterilen hedef, domino taşlarını kullanmadan sınıfa bu türün yok olma neden ve sonuçlarını ve bu hayvanı kurtarmak için ne gibi çözümler düşünülebileceğini anlatabilmektir.

23 Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 COMENIUS Alt programı Çok taraflı proje


"Neslin Degisen Sesi, Ploiesti, Ekim 2008 COMENIUS alt programı Çok taraflı proje." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları