Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARACİĞER İĞNE BİYOPSİSİ Prof. Dr. Alaaddin PAHSA Gülhane Ask.Tıp Ak. İnf.Hst.& Kl.Mik.A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARACİĞER İĞNE BİYOPSİSİ Prof. Dr. Alaaddin PAHSA Gülhane Ask.Tıp Ak. İnf.Hst.& Kl.Mik.A.D."— Sunum transkripti:

1 KARACİĞER İĞNE BİYOPSİSİ Prof. Dr. Alaaddin PAHSA Gülhane Ask.Tıp Ak. İnf.Hst.& Kl.Mik.A.D.

2  Karaciğerden ilk doku aspirasyonu 1883 yılında Erlich tarafından yapılmıştır yılında Erlich tarafından yapılmıştır  Tanısal amaçla yapılan ilk karaciğer biyopsisi ise 1923 yılında bildirilmiştir ise 1923 yılında bildirilmiştir  Gerçekten de karaciğer biyopsisi çok etkili ve uygulanması kolay bir tanısal testtir ve uygulanması kolay bir tanısal testtir Teknoloji ile beraber hem biyopsi endikasyonları Teknoloji ile beraber hem biyopsi endikasyonları değişmiş hem de karaciğer biyopsi teknikleri değişmiş hem de karaciğer biyopsi teknikleri gelişmiştir gelişmiştir

3 KaraciğerBiyopsiTipleri Perkütan Transjuguler Laparoskopik

4 Karaciğer Biyopsisi Endikasyonları 1  Nedeni bilinmeyen KCFT yüksekliklerinde  Kronik hepatitlerin şiddetinin anlaşılması (derecelendirmek ve evrelemek için) (derecelendirmek ve evrelemek için)  Alkolik karaciğer hastalığının tanısı ve şiddetini anlamak anlamak  Sistemik enflamatuvar ve granülamatöz hastalıkların karaciğer tutulumunu göstermek için hastalıkların karaciğer tutulumunu göstermek için  Nedeni bilinmeyen ateş

5  Toksik hepatit vakalarında (hasarın derecesini ve ilacın etki şeklini anlamak için) (hasarın derecesini ve ilacın etki şeklini anlamak için)  Yer işgal eden kitlelerin tansının konulması  Multi-sistem tutulum gösteren hastalıklarda  Kolestatik hastalıkların tanısı  Karaciğerin herediter hastalıklarında  Karaciğer transplantasyonu sonrasında Karaciğer Biyopsisi Endikasyonları 2

6  Anti HCV ve HCV RNA (+) vakalarda karaciğer enzimleri normal bile olsa karaciğer biyopsisi yapılmalı. enzimleri normal bile olsa karaciğer biyopsisi yapılmalı. Vakaların % 50’ si normal ALT düzeylerinde seyreder Vakaların % 50’ si normal ALT düzeylerinde seyreder  Serum ferritin ve Bakır yüksekliği olan vakalarda biyopsi materyalinde demir ve bakır miktarı ölçülmeli biyopsi materyalinde demir ve bakır miktarı ölçülmeli  Gerekli hallerde biyopsi kültürü veya Tbc PCR incelemesi akılda bulundurulmalıdır. incelemesi akılda bulundurulmalıdır. Karaciğer Biyopsisi Endikasyonları Lancet 1992;340:697-698

7  Karaciğer Transplantasyonu Yapılmış Vakalarda Bazı merkezler akut rejeksiyonu ortaya koymak için 7. günde biyopsi yaparken Bazı merkezler yıllık biyopsiler ile takip eder CMV enfeksiyonu ve primer hastalığın nüksü şüphelerinde de biyopsi alınabilir Hepatology 1990 J Hepatol 1993 Karaciğer sirozlu bir vakada karaciğerde bir kitle varsa ve alfafetoprotein çok yüksek düzeylerde ise kitleye biyopsi yapılmayabilir

8 Karaciğer Biyopsisi Kontrendikasyonları  Uyumsuz hastalarda  Ekstrahepatik biliyer obstrüksiyonlar  Bakteriyel kolanjit  Bozulmuş koagülasyon profili  Aşırı ascites  Kistik lezyonlar  Hipervasküler tümörler  Amiloidoz  Konjestif karaciğer hastalıklarında

9 Uyumsuz Hastalar Uyumsuz Hastalar  Uyumsuz hastalarda midazolam, hatta genel anestezi uygulanabilir Ekstrahepatik biliyer Obstrüksiyon Ekstrahepatik biliyer Obstrüksiyon  Ağrı, biliyer peritonit, septik şok ve ölüm riski vardır  Bazı çalışmalarda bu komplikasyonlar % 2-4 bildirilmiştir  Bu tip hastalarda MRCP ve ERCP ile tanı konulmaya çalışılmalı biyopsi mutlak gerekli ise transjuguler yöntem çalışılmalı biyopsi mutlak gerekli ise transjuguler yöntem tercih edilmeli tercih edilmeli Dig Dis Sci 1993;38:2209-2211 N Engl J Med 1973;289:227-231

10 Bakteriyel Kolanjit Bakteriyel Kolanjit  Rölatif kontrendikasyondur  Septik şok ve peritonit görülebilir  % 14 hastada bakteriyemi görülür  Kültür yapılmasında fayda sağlar Ascites Ascites  Bazı yayınlarda mutlak kontrendikasyondur  Karın duvarı ile karaciğer arasındaki mesafenin artmış olması nedeniyle ascites içine kanama riski vardır olması nedeniyle ascites içine kanama riski vardır  Mutlak endikasyon varsa; - Parasentez sonrası, görüntüleme eşliğinde veya transjuguler bx önerilir transjuguler bx önerilir

11 Bozulmuş Koagulasyon Profili  İşlem öncesi USG yapılmalı (kitle, intrahepatik yapılar…)  Bir hafta içinde PTZ ve PLT sayısı mutlaka ölçülmüş olmalı  Hastanın kan grubu bilinmeli  Hemoglobin 10 gr/dl üzerinde olmalı  PLT sayısı 60.000 üzerinde olmalı  Protrombin zamanı 3 sn’ den uzun olmamalı  Kanama zamanı bakılmalı  İşlemden 2 gün önce 10 mg/gün i.m. K vit yapılmasına rağmen PT düzelmiyorsa işlemden önce TDP verilmeli rağmen PT düzelmiyorsa işlemden önce TDP verilmeli  Kanama riski yüksek olan hastalarda transjuguler veya görüntüleme teknikleri ile bx alınması tercih edilmeli

12 KoagulasyonProfili AscitesVarlığı GörüntülemeYöntemleri SEÇİLECEK BİYOPSİ TEKNİĞİ 123

13 Perkütan Karaciğer Biyopsisi  Mengini Tekniği  Tru-cut iğne biyopsisi  Plugged perkütan karaciğer biyopsisi  Karaciğerden ince iğne aspirasyonu  USG eşliğinde karaciğer biyopsisi

14  Hasta supin pozisyonunda yatar  İşlem öncesinde ultrasonografi yapılabilir  USG yapılamayacaksa interkostal aralıklardan perküsyon yapılarak mat sesin alındığı bölge belirlenir  Mid aksiller hat üzerinde asepsi antisepsi kurallarına uyarak bistüri ile küçük bir insizyon açılır  Bundan amaç biyopsi iğnesinin cilt dokusuna takılmasını önlemektir  Daha sonra kullanılacak iğne tipine göre 4-5 cm sağ loba girilir ve biyopsi alınır. Perkütan Karaciğer Biyopsisi

15 Karaciğerden İnce İğne Aspirasyonu  Ciddi komplikasyon ve ölüm; - % 0,006-0,1  HCC’ de tümörün yayılmasına neden olabilir neden olabilir - % 5,1  HCC nodüllerinde tanısal değeri Sensitivite: % 100 Spesivitite: 98,9 Liver Transplant 2000 Hepatology 1999

16 Perkütan Karaciğer Biyopsisi

17 Hastayı bilgilendirme,

18 Premedikasyon, gerekirse: Pethidin, diazepam, midazolam...

19 Asepsi, antisepsi,

20 Dezenfeksiyon,

21 Lokal anestezi,

22 Gerekirse cilde insizyon açılır,

23 KC iğne biyopsi işlemi, Biyopsi noktası kabaca orta aksiller çizgi ile ksifoidden çekilen çizginin birleştiği yerdedir. Biyopsi noktası kabaca orta aksiller çizgi ile ksifoidden çekilen çizginin birleştiği yerdedir. Yine de perküsyon yapılarak matitenin en yoğun olduğu yer seçilir. Yine de perküsyon yapılarak matitenin en yoğun olduğu yer seçilir. KCİB iğnesi zemine paralel ve sol omuz başı istikametinde ilerletilir. KCİB iğnesi zemine paralel ve sol omuz başı istikametinde ilerletilir. Plevra aşılınca iğnede bir serbestleşme hissedilir. Plevra aşılınca iğnede bir serbestleşme hissedilir. Set içindeki sıvıdan 1-2 cc boşaltılır. Set içindeki sıvıdan 1-2 cc boşaltılır. Ardından vakum yapılarak tek hamle ile 1-2 sn içerisinde parça alınır. Ardından vakum yapılarak tek hamle ile 1-2 sn içerisinde parça alınır.

24 Alınan biyopsi örneği,

25 Biyopsi noktası kapatılır,

26 Perkütan Karaciğer Biyopsisi İşlemin komplikasyon oranı biyopsiyi yapan kişinin tecrübesi ile orantılıdır.  Komplikasyon gelişme oranı; 100 bx’ den fazla yapmış bir kişide; %1,1 20 bx’ den az yapmış bir kişide; %3,2  İşlemden önce Ultrasonografi yapılması; İntrahepatik yapıların değerlendirilmesinde Kistik lezyon olup olmadığının görülmesinde Safra kesesinin pozisyonunun belirlenmesinde önemlidir Gut 1995;36:437-441

27 GATA’da kullanılan KC iğne biyopsi seti

28 Mengini Tekniği Mengini disposable biyopsi seti Mengini İğnesi (Keskin uçlu)

29 Mengini Tekniği Mengini Tekniği  En basit ve kolay yöntemdir yöntemdir  Subcutan kesi sonrası guide yardımı sonrası guide yardımı ile iğne yerleştirilir ile iğne yerleştirilir  İğne 3-4 cm içeri girdikten sonra girdikten sonra  1 cc izotonik kanülün içini yıkamak için içini yıkamak için içeri verilir içeri verilir  İğne ileri oynatılarak biyopsi alınır  Karaciğer içinde en fazla 1 sn kalınmış olur

30 Tru-cut İğne Biyopsisi 14 Gauge 11,4 cm’ lik iğne

31 Tru-cut İğne Biyopsisi Tru-cut İğne Biyopsisi

32  İğne midaksiller hatta subkostal olarak sağ loba 4-5 cm içeri girilir 4-5 cm içeri girilir

33 Tru-cut İğne Biyopsisi Tru-cut İğne Biyopsisi  Karaciğerde toplam kalış süresi 2-8 sn. dir  Biyopsi parçası gelmemesi halinde tekrar girilebilir.  Tekrar girilme sayısı komplikasyon görülme riskini arttırır Dig Dis Sci 1993; 38:1480-4  Ölüm oranı % 0,017’ dir  Komplikasyonlar; - Safra kese perforasyonu- Kolanjit - Ana safra kanalı rüptürü - Kanama - Böbrek, kolon veya pankreas yaralanması - İntrahepatik hematomlar

34 Plugged Perkutan Karaciğer Biyopsisi  Embolizasyon partikülleri (polivinil formaldehit köpüğü) (polivinil formaldehit köpüğü)  Biyopsi seti ve tru-cut iğnesi

35 Plugged Perkutan Karaciğer Biyopsisi  Tru-cut iğne çıkartılır iğne yolu enjeksiyon yapmaya hazır hale enjeksiyon yapmaya hazır hale gelir gelir  Plastik koruyucu kılıf içinden embolizasyon partikülleri embolizasyon partikülleri bölgeye verilir ve hemostaz bölgeye verilir ve hemostaz sağlanmış olur sağlanmış olur

36 Plugged Perkutan Karaciğer Biyopsisi Plugged Perkutan Karaciğer Biyopsisi  Kanama riski yüksek olan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir yöntemdir  Kanama riski; % 3,5 olarak bildirilmiştir.  Transjuguler biyopsiye göre daha kolay ve hızlı yapılan bir tekniktir. İşlem toplam 15 dk sürer bir tekniktir. İşlem toplam 15 dk sürer J Hepatol 1993;17:81-5 Kanama diyatezi olan vakalarda transjuguler girişim uygun değilse veya başarısız olduğunda uygulanabilecek en iyi yöntemdir Kanama diyatezi olan vakalarda transjuguler girişim uygun değilse veya başarısız olduğunda uygulanabilecek en iyi yöntemdir

37 Görüntüleme Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi Karaciğer Biyopsisi  Karaciğerde yer işgal eden lezyonlarda  Obesite ve ascites gibi karaciğerin anatomik lokalizasyonun belirlenmesinin zor olduğu vakalarda lokalizasyonun belirlenmesinin zor olduğu vakalarda  Göğüs kafesi ve anatomik varyasyonu olan vakalarda Tercih Edilen Bir Yöntemdir

38 Görüntüleme Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi Karaciğer Biyopsisi  Karaciğerde kitle lezyonları

39 Görüntüleme Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi Karaciğer Biyopsisi  Karaciğerde kitle lezyonlardan biyopsi alımı

40 Transjuguler Karaciğer Biyopsisi  Mortalite oranı % 0-0,5  Materyal gelememesi durumunda tekrar yapılabilir  En sık görülen komplikasyon kapsüler perforasyondur (%1,3)  İşlem esnasında jelatin materyal enjeksiyonu ile kanama engellenebilir engellenebilir  Bu tip komplikasyonlar genelde vasküler anomalileri olan vakalarda olur vakalarda olur  Ciddi kanama diyatezi problemi olanlarda  Karaciğer transplantasyonu yapılmış vakalarda,  Fulminan karaciğer yetmezliğinde (TİPS’ e imkan tanır) Alim Pharm Ther;1999: 13: 603-8 J Hepatol; 1996: 28 (suppl 1) 148

41 Transjuguler Karaciğer Biyopsisi  İşlem vasküler kateterizasyon laboratuvarında floroskopi altında yapılır Hasta supin pozisyonunda yatar ve işlem altında yapılır Hasta supin pozisyonunda yatar ve işlem öncesi midazolam genellikle verilir öncesi midazolam genellikle verilir  Sağ internal juguler venden kılıf ve guide ile girilir.  Süp. Vena kava - sağ atrium - inferior vena kava- hepatik ven yolu izlenir ven yolu izlenir

42  Quick-core tru-cut biyopsi iğnesi hasta nefesini tutarken 1-2 cm ilerletilir ve biyopsi alınır ilerletilir ve biyopsi alınır  Kateter çıkarılır ve kılıftan iğne yerleştirilir iğne yerleştirilir  Opak madde verilerek pozisyon tam olarak belirlenir pozisyon tam olarak belirlenir

43 Transjuguler Karaciğer Biyopsisi  İğne ilerletilir  Komplike bir vaka (Perforasyon) (Perforasyon)  Hepatik venin belirlenmesi belirlenmesi

44 Laparaskopik Karaciğer Biyopsisi  Endikasyonları - Laboratuvar veya görüntüleme yöntemleri ile tanı - Laboratuvar veya görüntüleme yöntemleri ile tanı konulamayan vakalar konulamayan vakalar - Kronik karaciğer hastalıklarının tanısında - Kronik karaciğer hastalıklarının tanısında - Kanser evrelemesi için - Kanser evrelemesi için - Peritoneal hastalık varlığını göstermek için - Peritoneal hastalık varlığını göstermek için  Perkütan biyopsi kadar güvenilirdir  Fokal lezyonalrdan biyopsi alınmasında en değerlidir  Karaciğerin gross görünümü hakkında bilgi vermesi avantajdır  Koagülasyon profili bozuk hastalarad tercih edilir Gastrointest Endosc 1998; 47: 391-5 Am J Gastr 1997; 67:319-23

45 Karaciğer Biyopsisi Prosedürü  Bilgilendirme formu  Kanama profili kontrolü  Sedasyon  İşlem öncesi USG  İşlemde alınacak biyopsi sayısı  İşlem sonrası takip

46 Profilaktik Antibiyotik Karaciğer biyopsi sonrasında bakteriyemi sık görülen bir durumdur. Bu nedenle kalp kapak hastalığı olan hastalarda proflaktik antibiyotik uygulanmalıdır Biyopsi Sayısı - Fazla sayıda biyopsi parçası almanın tanıyı arttırdığı - Fazla sayıda biyopsi parçası almanın tanıyı arttırdığı bildirilmiştir bildirilmiştir - 3’ den fazla bx örneği alındığında komplikasyonların - 3’ den fazla bx örneği alındığında komplikasyonların arttığı bildirilmiştir arttığı bildirilmiştir Sonuç: Tanısında yüksek şüphe olan vakalarda 2 biyopsi alınmalı Gastroenterology 1978;74:103-106 N Engl J Med 1973;289:227-231

47 İşlem Sonrası Takip  Kanama diyatezi olan vakalarda 15 gün içinde geç hemoraji görülebilir hemoraji görülebilir  İşlem sonrası komplikasyonların % 61’ inin ilk 2 saatte ortaya çıktığı bildirilmiştir ortaya çıktığı bildirilmiştir  Bu nedenle; İlk 2 saat 15 dakikada bir İlk 2 saat 15 dakikada bir Sonraki 2 saat 30 dakikada bir Sonraki 2 saat 30 dakikada bir Sonraki 6 saatte saat başı vital bulgular kontrol Sonraki 6 saatte saat başı vital bulgular kontrol edilmeli edilmeli  Genel yaklaşım hastaların 24 saat hastanede gözlenmesidir gözlenmesidir  Standart kabul görmüş bir gözlem süresi belirlenmemiştir

48 SONUÇ  Karaciğer biyopsisi % 0,01 -0,17 gibi oldukça düşük mortalite oranı ve hayatı tehdit etmeyecek nadir mortalite oranı ve hayatı tehdit etmeyecek nadir görülen komplikasyon oranları ile güvenilir bir tanı görülen komplikasyon oranları ile güvenilir bir tanı yöntemidir yöntemidir  Hastanın kanama riski ve işlem öncesi tanısı iyi değerlendirilmeli Bu değerlendirmeye göre biyopsi değerlendirilmeli Bu değerlendirmeye göre biyopsi yöntemine karar verilmelidir yöntemine karar verilmelidir  İşlem öncesi ve sonrası takip komplikasyonların ortaya çıkmaması için dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır çıkmaması için dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır


"KARACİĞER İĞNE BİYOPSİSİ Prof. Dr. Alaaddin PAHSA Gülhane Ask.Tıp Ak. İnf.Hst.& Kl.Mik.A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları