Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.

2 Hatay Sorunu Hatay’ın bu durumu Misak-i Milliye uygun mudur?
Hatay Fransa Mandası altındaki Suriye’ye bırakılacak Hatay’da özel bir yönetim uygulanacak Türkçe resmi dil olacak, Türk parası kullanılacak Hatay’ın bu durumu Misak-i Milliye uygun mudur? Türkçe konuşulması maddesi neden konulmuş olabilir? Lozan anlaşmasında Hatay’ın durumu nasıldı? Hatay’ın yerini haritadan gösteriniz Lozan Anlaşmasında Suriye Sınırımız 20 Ekim 1920’deki Fransa ile imzaladığımız Ankara Anlaşmasına göre çizilmişti

3 M. Kemal bu sözü ile neyi kastetmiştir?
"Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz." M. Kemal bu sözü ile neyi kastetmiştir?

4 Hatay Sorunu 1936’da Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimine son vermesi üzerine Türkiye, Milletler Cemiyetine başvurarak Hatay’ın geleceğine burada oturanların karar vermesini istedi. Sonuç alınıncaya kadar oradaki baskının hafifletilmesi ve halka daha elverişli bir yaşayış sağlanması için girişimlerimizi bugünden itibaren şiddetlendireceğiz. Devamlı takip edeceğiz Bu söz sorunun çözümü konusunda Atatürk’ün hangi özelliğini gösterir? Türkiye’nin dış politikada nasıl bir yol izlediğini gösterir?

5 Hatay Devleti Türkiye ile Fransa arasında yapılan ikili görüşmelerden sonra Hatay’da bağımsız bir devlet kurulmasına karar verildi Hatay için bir anayasa hazırlanıp ardından seçimler yapıldı ve 2 Eylül 1938’de bağımsız Hatay Devleti kuruldu

6 Hatay'ın Anavatana Katılması
29 Haziran 1939’da Hatay Millet Meclisi, Türkiye ile birleşme kararı aldı. Bir gün sonra da TBMM Hatay’ın Türkiye’ye katılması kararını kabul etti. Daha sonra TBMM’nin çıkardığı bir kanunla Hatay ili kuruldu. Hatay’ın Anavatan’a katılmasını Misak-i Milli açısından değerlendiriniz

7 Milletler Cemiyetine Giriş 1932
Musul sorunu konusunda Milletler Cemiyetinin taraflı hareket etmesi yüzünden Türkiye uzun süre girmek istememiştir Milletler Cemiyetine Giriş 1932 Milletler Cemiyeti, uluslar arası sorunları barışçı yollarla çözüme kavuşturmak ve dünyada barışı devam ettirmek amacıyla kurulmuştur Türkiye, Milletler Cemiyetine 1932 yılına kadar neden üye olmamış olabilir? Türkiye’nin barışçı politika izlemesi ile Milletler Cemiyeti Türkiye’yi de almak istemiştir

8 Milletler Cemiyetine üye olmamız barışçıl politika izlediğimizi gösterir

9 Bir Balkan birliği kurmalıyız
Bir Balkan birliği kurmalıyız. Dünyanın ufuklarında karabulutlar görüyorum. Balkan birliği kurulabilirse bir Avrupa birliğine yol açar. Batı devletlerinin de er geç birleşmesine zorunluluk doğar Atatürk’ün bu düşüncesi ile kurulan balkan birliğinin adı nedir? Atatürk burada hangi tehlikeyi işaret ediyor?

10 Balkan Antantı 1934 Romanya Yugoslavya Yunanistan Türkiye
Bu antlaşmayla Balkan ülkeleri karşılıklı olarak sınırlarını güvence altına almayı ve çıkabilecek tehlikeleri birlikte önlemeyi amaçlamışlardır Balkan Antantı 1934 Romanya Yugoslavya Yunanistan Türkiye Balkan Antantına hangi devletler katıldı? Buna göre hangi sınırımız güvenlik altına alınmıştır? Avrupa'da devam etmekte olan silahlanma yarışı ve Almanya ile İtalya’nın yayılmacı politikaları Balkanları ve Orta Doğu'yu tehdit etmesi ile 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı kuruldu II. Balkan Savaşında toprak kaybettiği için bu anlaşmaya Bulgaristan katılmamıştır

11 Sadabat Paktına hangi devletler katıldı
Karşılıklı dostluk ve işbirliğinin sağlandığı Sadabat Paktı ile doğu sınırımız güvenlik altına alınmış ve Türkiye’nin barışa verdiği önemi gösteren bir çalışma olmuştur Sadabat Paktı 1937 Türkiye İran Irak Afganistan Türkiye batı sınırını Balkan antantı ile güvenlik altına almıştı. İtalya’nın 1935’de Habeşistan'a saldırması, Akdeniz ve Ortadoğu güvenliğinin tehlikeye düşmesine doğu sınırımızdaki devletlerle ortak hareket etme fikrini doğurdu. Sadabat Paktına hangi devletler katıldı

12 Türkiye, Cumhuriyet Dönemi’nde Milletler Cemiyetine üye olmuş, Balkan Antantı’na katılmış, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu bilgiye göre yeni Türk Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Batıdaki komşularıyla iş birliği yaptığı B) Uluslararası bir örgüte üye olduğu C) Komşu ülkelerin iç işlerine karıştığı D) Barışçı bir politika izlediği

13 Bağımsız Hatay Devleti'nin Millet Meclisi, 29 Haziran 1939'da, Türkiye'ye katılma kararı almıştır.
Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması aşağıdakilerden hangisini göstermez? Türkiye ile bütünleşmek istediklerini Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığını Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğünü Fransa'nın dış politikada başarılı olduğunu

14 Türkiye Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’na öncülük etmiştir
Türkiye Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’na öncülük etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu girişimlerin amacı değildir? Sınırların güvenliğini sağlamak Yurtta barış, dünyada barış ilkesine uymak Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak Devletlerarası güç birliği kurmak

15 Misak-i Milliye Kültürünün İleri görüşlülüğünü Milletler Cemiyeti
Ankara ve Lozan anlaşmasındaki Suriye sınırı …………………………. uygun bir şekilde çizilmemişti Kültürünün 1921 Ankara anlaşmasında Hatay’da Türk…………………..…… korunması için Türkçe konuşulacak ve Türk parası kullanılacaktı “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz” diyen Atatürk’ün bu sözünün geçekleşmesi …………………………….… gösterir İleri görüşlülüğünü I. Dünya savaşından sonra dünya barışını sağlamak amacı ile ………………………………. kurulmuştur Milletler Cemiyeti Balkan Antantı’na Türkiye öncülüğünde, Yugoslavya, Romanya ve …………………… katılmıştır yunanistan İtalya’nın Habeşistan’a saldırması ve Orta Doğuyu rahatsız etmesi ile Türkiye komşu ülkeler ile…………………………..kurmuştur Sadabat Paktı’nı

16 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Hatay Sorunu Atatürk döneminde Misak-i Milliye uygun bir şekilde çözüme kavuşmuştur Milletler cemiyeti Türkiye’nin barışçıl politikalarını görünce Türkiye’yi de birliğe almak istedi Hatay’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir Türkiye batı sınırını güvenlik içine almak amacı ile Sadabat Paktını yapmıştır Sadabat Paktına; Türkiye, İran, Irak ve Suriye katılmıştır


"KAZANIMLAR 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları