Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder."— Sunum transkripti:

1

2 KAZANIMLAR 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.

3 Hatay’ın yerini haritadan gösterinizLozan anlaşmasında Hatay’ın durumu nasıldı? Lozan Anlaşmasında Suriye Sınırımız 20 Ekim 1920’deki Fransa ile imzaladığımız Ankara Anlaşmasına göre çizilmişti Hatay Fransa Mandası altındaki Suriye’ye bırakılacak Hatay Fransa Mandası altındaki Suriye’ye bırakılacak Hatay’da özel bir yönetim uygulanacak Hatay’da özel bir yönetim uygulanacak Türkçe resmi dil olacak, Türk parası kullanılacak Türkçe resmi dil olacak, Türk parası kullanılacak Hatay’ın bu durumu Misak-i Milliye uygun mudur? Türkçe konuşulması maddesi neden konulmuş olabilir?

4 " Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz." M. Kemal bu sözü ile neyi kastetmiştir?

5 1936’da Fransa’nın Suriye üzerindeki manda yönetimine son vermesi üzerine Türkiye, Milletler Cemiyetine başvurarak Hatay’ın geleceğine burada oturanların karar vermesini istedi. Türkiye’nin dış politikada nasıl bir yol izlediğini gösterir? Sonuç alınıncaya kadar oradaki baskının hafifletilmesi ve halka daha elverişli bir yaşayış sağlanması için girişimlerimizi bugünden itibaren şiddetlendireceğiz. Devamlı takip edeceğiz Bu söz sorunun çözümü konusunda Atatürk’ün hangi özelliğini gösterir?

6 Türkiye ile Fransa arasında yapılan ikili görüşmelerden sonra Hatay’da bağımsız bir devlet kurulmasına karar verildi Hatay için bir anayasa hazırlanıp ardından seçimler yapıldı ve 2 Eylül 1938’de bağımsız Hatay Devleti kuruldu

7 29 Haziran 1939’da Hatay Millet Meclisi, Türkiye ile birleşme kararı aldı. Bir gün sonra da TBMM Hatay’ın Türkiye’ye katılması kararını kabul etti. Daha sonra TBMM’nin çıkardığı bir kanunla Hatay ili kuruldu. Hatay’ın Anavatan’a katılmasını Misak-i Milli açısından değerlendiriniz

8 Milletler Cemiyeti, uluslar arası sorunları barışçı yollarla çözüme kavuşturmak ve dünyada barışı devam ettirmek amacıyla kurulmuştur Türkiye, Milletler Cemiyetine 1932 yılına kadar neden üye olmamış olabilir? Musul sorunu konusunda Milletler Cemiyetinin taraflı hareket etmesi yüzünden Türkiye uzun süre girmek istememiştir Türkiye’nin barışçı politika izlemesi ile Milletler Cemiyeti Türkiye’yi de almak istemiştir

9 Milletler Cemiyetine üye olmamız barışçıl politika izlediğimizi gösterir

10 Bir Balkan birliği kurmalıyız. Dünyanın ufuklarında karabulutlar görüyorum. Balkan birliği kurulabilirse bir Avrupa birliğine yol açar. Batı devletlerinin de er geç birleşmesine zorunluluk doğar Atatürk burada hangi tehlikeyi işaret ediyor? Atatürk’ün bu düşüncesi ile kurulan balkan birliğinin adı nedir?

11 Avrupa'da devam etmekte olan silahlanma yarışı ve Almanya ile İtalya’nın yayılmacı politikaları Balkanları ve Orta Doğu'yu tehdit etmesi ile 9 Şubat 1934’te Balkan Antantı kuruldu Balkan Antantına hangi devletler katıldı? II. Balkan Savaşında toprak kaybettiği için bu anlaşmaya Bulgaristan katılmamıştır Bu antlaşmayla Balkan ülkeleri karşılıklı olarak sınırlarını güvence altına almayı ve çıkabilecek tehlikeleri birlikte önlemeyi amaçlamışlardır Buna göre hangi sınırımız güvenlik altına alınmıştır?

12 Türkiye batı sınırını Balkan antantı ile güvenlik altına almıştı. İtalya’nın 1935’de Habeşistan'a saldırması, Akdeniz ve Ortadoğu güvenliğinin tehlikeye düşmesine doğu sınırımızdaki devletlerle ortak hareket etme fikrini doğurdu. Sadabat Paktına hangi devletler katıldı TürkiyeİranIrakAfganistan Karşılıklı dostluk ve işbirliğinin sağlandığı Sadabat Paktı ile doğu sınırımız güvenlik altına alınmış ve Türkiye’nin barışa verdiği önemi gösteren bir çalışma olmuştur

13 A) Batıdaki komşularıyla iş birliği yaptığı B) Uluslararası bir örgüte üye olduğu C) Komşu ülkelerin iç işlerine karıştığı D) Barışçı bir politika izlediği Türkiye, Cumhuriyet Dönemi’nde Milletler Cemiyetine üye olmuş, Balkan Antantı’na katılmış, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Bu bilgiye göre yeni Türk Devleti için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

14 Bağımsız Hatay Devleti'nin Millet Meclisi, 29 Haziran 1939'da, Türkiye'ye katılma kararı almıştır. Hatay Millet Meclisinin bu şekilde karar alması aşağıdakilerden hangisini göstermez? A.Türkiye ile bütünleşmek istediklerini B.Hatay'da birçok Türk'ün yaşadığını C.Hatay'ın çıkarları ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğünü D.Fransa'nın dış politikada başarılı olduğunu

15 Türkiye Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’na öncülük etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu girişimlerin amacı değildir? A.Sınırların güvenliğini sağlamak B.Yurtta barış, dünyada barış ilkesine uymak C.Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak D.Devletlerarası güç birliği kurmak

16 İtalya’nın Habeşistan’a saldırması ve Orta Doğuyu rahatsız etmesi ile Türkiye komşu ülkeler ile…………………………..kurmuştur Balkan Antantı’na Türkiye öncülüğünde, Yugoslavya, Romanya ve …………………… katılmıştır I. Dünya savaşından sonra dünya barışını sağlamak amacı ile ………………………………. kurulmuştur “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz” diyen Atatürk’ün bu sözünün geçekleşmesi …………………………….… gösterir 1921 Ankara anlaşmasında Hatay’da Türk…………………..…… korunması için Türkçe konuşulacak ve Türk parası kullanılacaktı Ankara ve Lozan anlaşmasındaki Suriye sınırı …………………………. uygun bir şekilde çizilmemişti Misak-i Milliye Kültürünün İleri görüşlülüğünü Milletler Cemiyeti yunanistan Sadabat Paktı’nı

17 Sadabat Paktına; Türkiye, İran, Irak ve Suriye katılmıştır Türkiye batı sınırını güvenlik içine almak amacı ile Sadabat Paktını yapmıştır Hatay’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’dir Milletler cemiyeti Türkiye’nin barışçıl politikalarını görünce Türkiye’yi de birliğe almak istedi Hatay Sorunu Atatürk döneminde Misak-i Milliye uygun bir şekilde çözüme kavuşmuştur YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER


"KAZANIMLAR 3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları