Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 22. Atatürk döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 22. Atatürk döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler."— Sunum transkripti:

1

2 KAZANIMLAR 22. Atatürk döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler

3 M. Kemal devletin hangi görevinden bahsetmektedir? Sağlık ve sosyal yardım konusunda izlediğimiz amaç şudur: Ulusumuzun sağlığının korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölüm oranının azaltılması, nüfusun artırılması, sosyal hastalıkların ve bulaşıcı hastalıkların etkisiz bir duruma sokulması, böylece ulus fertlerinin dinç ve çalışmaya yetenekli kusursuz vücut yapılarına sahip olarak yetiştirilmesi. Devlet sağlık konusunda neler yapmalıymış? M. Kemal’in düşüncelerinden hangisine günümüzde çokta gerek yoktur? Sağlık ve sosyal yardım için bunlara başka neleri ekleyebilirsiniz? Bu anlatılanlara göre 1922’de ülkenin sağlık durumu nasılmış?

4 Kurtuluş savaşından yeni çıktığımız için sağlık imkanları çokta iyi değildi. Öncelikle sağlık personelinin ve kurumlarının artırılması ve iyileştirilmesi ile işe başlanmıştır.

5 Hıfzıssıhha" kelimesi "sağlığın korunması" anlamına gelen bir sözcüktür Devlet, toplum sağlığı için 1928 de “Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi” ni kurmuştur.

6 Hıfzıssıhha enstitüsünde 1932’de serum üreterek serum ithalatını durdurduk. 1934’de ülkeye yetecek kadar çiçek aşısı ürettik,1937’de de kuduz aşısını üretmeye başladık Bu gelişmeler ülkemizin sağlık koşullarını nasıl etkilemiş olabilir?

7 Sağlık kurumlarının hizmet verecek şekle getirilmesi ile koruyucu hizmet ve salgın hastalıklar mücadele sonunda sıtma trahom frengi gibi hastalıklar için yeni kurumlar kurulmuştur. Hastalıklardan korunmak için devletimiz neler yapmaktadır?

8 Ocak ayının ilk haftası “Veremle Savaş Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bir hastalık için neden savaş açılmasına gerek duyulmuş olunabilir? Cumhuriyetin ilk yıllarında tüm dünya da olduğu gibi bizde de bulaşıcı hastalık olan verem yüzünden bir çok kişi yaşamını yitirmekteydi. Veremle mücadele için Atatürk döneminde neler yapıldı? 1923’te Behçet Uz’un çabasıyla İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti kuruldu 1924’te İstanbul’da Sanatoryum (veremli hastaların tedavi edildiği kuruluş) açıldı 1925’te Veremle Savaş için ilk Dispanser açıldı 1930’da Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile veremli hastaların ihbar edilmesi sağlandı Bu çalışmalar devletin sağlık alanında nasıl bir tutum içinde olduğunu gösterir?

9 Behçet hastalığını dünyada ilk kez Hulusi Behçet tanımladığı için bu hastalığa onun ismi verilmiştir Savaşta ve barışta felakete uğrayanları korumak ve sosyal dayanışmayı desteklemek amacıyla 1868’de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” kurulmuştu 1935’de adı “Türkiye Kızılayı Cemiyeti” olmuştur Türk Kızılay Cemiyetinin bu yıl içinde yerleri değiştirilen vatandaşların, sağlık, giyim, ve yerleştirme işleri ile ülkenin sosyal ve doğal afetleri sırasında yaptığı değerli yardımları takdirle anarım. Türk Kızılay’ı neler yapmaktadır?

10 Sağlık alanındaki çalışmaların, devlet tarafından yapılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Günümüzde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için neler yapılabilir?

11 “Efendiler! Ulusumuzu tam güvenlik durumunda yaşatmak seçkin amacımız olduğu gibi, onun sağlığına özen göstermek ve varolan olanaklarımız oranında toplumsal sorunlarına çözüm olmak da hükümetimizin görev bütünlüğü içindedir. Bu kapsamda olmak üzere, ülkemizin hekim gereksiniminin, olanak elverdiği ölçüde giderimine uğraşıldı.” M. Kemal’in bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? A.Ülkedeki doktor sorunu çözülmeye çalışılmıştır B.Devlet vatandaşın sağlık sorunlarını çözmeye çalışmaktadır C.Siyasi alanda bir yenilik yapılmıştır D.Devletin görevlerinden birisi de vatandaşın güvenliğini sağlamaktır

12 Yayılan ve bulaşıcı hastalıklara karşı insanları koruma konusunda hizmetleri görülen aşıları hazırlamakla meşgul kurumlarımız tam bir başarıyla çalışmasına devam ve savaşıma yararlı görevler gerçekleştirmektedir. Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? A.Türkiye Kızılay Cemiyeti B.Darülfünun C.Hıfzıssıhha Cemiyeti D.Verem Savaş Dispanseri

13 Kızılay Kan toplamak için kurulan kuruluştur Çeşitli aşıların yapılması koruyucu sağlık hizmetlerine girmektedir Hıfzıssıhha Kızılay’ın eski adıdır Devletin görevlerinden birisi de vatandaşlarının sağlığını koruyucu tedbirler almaktır Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında eksikler vardı YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER


"KAZANIMLAR 22. Atatürk döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları