Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“YURTTA SULH CİHANDA SULH” Bu dönem politikasının temel amacı Lozan’da çözümlenemeyen sorunları çözmekti. DIŞ POLİTİKA 1923-1938.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“YURTTA SULH CİHANDA SULH” Bu dönem politikasının temel amacı Lozan’da çözümlenemeyen sorunları çözmekti. DIŞ POLİTİKA 1923-1938."— Sunum transkripti:

1

2 “YURTTA SULH CİHANDA SULH”

3 Bu dönem politikasının temel amacı Lozan’da çözümlenemeyen sorunları çözmekti. DIŞ POLİTİKA 1923-1938

4 TEMEL ESASLAR!  Bağımsızlık  Milli güç  Gerçekçilik  Milletler arası eşitlik  Dış baskılardan etkilenmemek  Milli sınırlar içinde kalmak  Bilim ve teknoloji  Dünya gelişmelerini gözlemlemek  YURTTA SULH CİHANDA SULH

5

6 IRAK SINIRI VE MUSUL SORUNU TARİHSEL GELİŞMELER …. 1. AŞAMA: Milletler Cemiyeti’ne başvuru 2. AŞAMA: Lahey (İsviçre) Adalet divanı 3. AŞAMA: Şeyh Sait isyanı 4. AŞAMA: 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması

7

8 ANTLAŞMAYA GÖRE;  Türkiye- Irak sınırı çizildi.  Musul- Kerkük İngiliz güdümünde kalacaktı.  Elde edilen petrol gelirini %10’u 25 yıl süreyle Türkiye’ye verilecekti.  !!! MUSUL, MİSAK-I MİLLİ sınırlarında olmasına rağmen kaybedilmiştir. Bu noktada TÜRK- İngiliz ilişkileri gerginlik kazandı.

9

10 NÜFUS MÜBADELESİ TARİHSEL GELİŞMELER 1.AŞAMA: Nüfus değişimine LOZAN’da karar verildi. 2. AŞAMA: Yunanistan İstanbul’da daha çok Rum bulundurmak isredi. 3. AŞAMA: İlişkiler gerginleşti; Türkiye meseleyi M.C’ne götürdü. 4. AŞAMA: 1930 yılında nüfus değişimi sorunu çözümlendi.

11  1930’dan İtibaren Türk-Yunan dostluğu dönemi başlar.  10 Haziran 1930’da mübadele sorunlarını çözen “Ankara Sözleşmesi” imzalanır.  30 Ekim 1930’da ise Dostluk,Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşmaları imzalanmıştır.  Deniz kuvvetlerinin sınırlandırmasına ilişkin protokol ile İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması yapılmıştır.

12 NEREYE KADAR DOSTLUK? İlişkiler, 1954 Kıbrıs sorunu’nun çıkması üzerine bozuldu.

13 Kıbrıs’ta iki kesimlilik devam etmektedir. KKTC yalnızca Türkiye tarafından tanınmaktadır. KKTC’ye uygulanan ambargolar sürmektedir. Her ne kadar başta ABD olmak üzere pek çok ülke Annan Planına evet diyen KKTC’ye uygulanan ambargoların kalkması ve ekonomik yardımların yapılması gerektiğini söylese de ortada henüz somut bir gelişme yoktur.

14 MİLLETLER CEMİYETİNE ÜYELİK  1. Dünya Savaşı’ndan sonra (1919- İsviçre’de) barışı korumak için kurulan bu uluslar arası cemiyete 1932 yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti üye oldu. Diğer adı "Cemiyet- i Akvam" dır. İsviçre

15 BALKAN ANTANTI TARİHSEL GELİŞMELER 1.AŞAMA: D.S sonrası başta Almanya ve İtalya olmak üzere devletler silahlanma yarışına girdi. 2. AŞAMA: Milletler Cemiyeti anlaşmazlıkları çözemedi. 3. AŞAMA: Balkanlar ve Orta doğu’ya karşı devlet politikaları Türkiye’yi endişelendirdi. 4. AŞAMA: Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya Arasında BALKAN ANTANTI Atina’da imzalandı. 9 Şubat1934 Atina TÜRKİYE’NİN BATI SINIRI GÜVENCE ALTINA ALINDI. ANTANT! Uyuşma, mutabakat..

16 ANTLAŞMA YAPILAN DEVLETLER

17 MONTRÖ (MONTREUX) BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ TARİHSEL GELİŞMELER 1. AŞAMA: LOZAN’da boğazların yönetimi Uluslar arası bir komisyona verilmişti. 2. AŞAMA: Sınırlı olan Türk egemenliği ile 2. DÜNYA SAVAŞI’nın başlama tehlikesi ile MC’ne başvuru. 3. AŞAMA: İsviçre’nin Montrö Şehrinde 20 Temmuz 1936 tarihinde ant. imzalandı. !! Boğazlarda Türk hakimiyeti sağlandı. Boğazlar sorunu Misak- Milli’ye uygun bir şekilde çözümlendi

18 SADABAD PAKTI TARİHSEL GELİŞMELER 1.AŞAMA: 1935’te İtalya Habeşistan’a saldırdı. Akdeniz ve Orta Doğu tehlikede. 2. AŞAMA: İRAN, IRAK, AFGANİSTAN VE TÜRKİYE pakt oluşturarak ortak harekete karar verdiler. 3. AŞAMA: 8 Temmuz 1937’de imzalar atıldı DOĞU SINIRI GÜVENCEYE ALINDI. Sadabat Paktı, 19791979'da İran'daki yeni rejim Paktı fesh ettiğini ima edene kadar hukuki varlığını sürdürmüştür.

19 HATAY SORUNU

20 Ve kısa bir değerlendirme….. M.Kemal’in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye’nin uluslararası topluluklarla iyi ilişkiler kurmak istemesini destekler bir özellik taşımaktadır? A)Bağımsızlık benim karakterimdir. B)Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur! C)Ne mutlu Türküm diyene! D)Yurtta sulh cihanda sulh

21 Misak-ı Milli sınırlarında yer almasına rağmen Lozan’da İngilizlerin diretmesi üzerine çözüme kavuşturulamayan sorun aşağıdakilerden hangisidir? a) Musul b) Batum c) İstanbul d) Hatay

22  Lozan’da çözümlenemeyen………..sorunu İngilizlerin kışkırtmaları ile çıkan ………….isyanı sonucunda Türkiye açısından olumsuz sonuçlandı.  ………………….., 1. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için kuruldu.  Atatürk’ün Dış politikadaki son çalışması ………….. Sorunu ile ilgilidir.  Musul, bugünkü …………devleti sınırlarındadır.  Boğazlarda tam hakimiyet …………….boğazlar sözleşmesi ile sağlandı.  Yugoslavya,………….. Antantına imza atan devletlerdendir. Bu antant ile ………….. Sınırı güvenceye alındı.  Sadabat Paktı, ………,………..,……….. ve …………arasında imzalanmış ve …………….sınırı güvenceye alınmıştır.


"“YURTTA SULH CİHANDA SULH” Bu dönem politikasının temel amacı Lozan’da çözümlenemeyen sorunları çözmekti. DIŞ POLİTİKA 1923-1938." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları