Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 Tartışmanın İçeriği Kültür Kavramı ve spor Kültürü Kültür Kavramı ve spor Kültürü Spor Kavramı Spor Kavramı Çağdaşlığın Sorumlulukları Çağdaşlığın Sorumlulukları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 Tartışmanın İçeriği Kültür Kavramı ve spor Kültürü Kültür Kavramı ve spor Kültürü Spor Kavramı Spor Kavramı Çağdaşlığın Sorumlulukları Çağdaşlığın Sorumlulukları."— Sunum transkripti:

1

2 2 Tartışmanın İçeriği Kültür Kavramı ve spor Kültürü Kültür Kavramı ve spor Kültürü Spor Kavramı Spor Kavramı Çağdaşlığın Sorumlulukları Çağdaşlığın Sorumlulukları Çağın Sağlık ve Kültür Çelişkileri Çağın Sağlık ve Kültür Çelişkileri Kent Kültürü ve Spor Fırsatı Kent Kültürü ve Spor Fırsatı Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

3 3 Kültür Kavramı ve spor Kültürü Sosyal miras ve gelenekler,Sosyal miras ve gelenekler, Yaşama biçimi,Yaşama biçimi, İdealler, değerler ve davranışlar,İdealler, değerler ve davranışlar, Çevreye uyum,Çevreye uyum, Geniş anlamda eğitim olarak;Geniş anlamda eğitim olarak; –Öğrenilen ve yeni kuşaklara aşılanan davranış örüntüleri yada kalıplarıdır. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

4 4 Kültür Kavramı ve spor Kültürü Toplum eğitiminin amaçlarından birisi de o toplumun kültürel birikimini sürdürmektir.Toplum eğitiminin amaçlarından birisi de o toplumun kültürel birikimini sürdürmektir. Bunun yolu da bireyi eğitmekten geçer. İnsan yeteneklerini genleri ile sürdürür.Bunun yolu da bireyi eğitmekten geçer. İnsan yeteneklerini genleri ile sürdürür. Kültürün ise böyle bir şansı yoktur.Kültürün ise böyle bir şansı yoktur. Kültür, bir yaşam biçimi ve yorum aracıdır.Kültür, bir yaşam biçimi ve yorum aracıdır. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

5 5 Kültür Kavramı ve spor Kültürü Diğer bir yaklaşım da kültürün, düşünsel, yaşamsal davranış ve değerler bütünü olarak nitelendirilmesidir.Diğer bir yaklaşım da kültürün, düşünsel, yaşamsal davranış ve değerler bütünü olarak nitelendirilmesidir. Kültür, toplumun davranış, biliş ve duyuş kalıplarının bütünüdür.Kültür, toplumun davranış, biliş ve duyuş kalıplarının bütünüdür. İnsan içinde yaşadığı toplumdan aldığı kültürle beslenip yetişir ve farklılaşır. İnsan içinde yaşadığı toplumdan aldığı kültürle beslenip yetişir ve farklılaşır. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

6 6 Kültür Kavramı ve spor Kültürü Toplumlar insanlarını, kendilerine özgü eğitim süreci ve sahip oldukları kültür içeriği ile yetiştirirler.Toplumlar insanlarını, kendilerine özgü eğitim süreci ve sahip oldukları kültür içeriği ile yetiştirirler. Diğer bir anlatımla kültür ve eğitim bir bütündür.Diğer bir anlatımla kültür ve eğitim bir bütündür. Kültür insanlık tarihinin, ilkel yaşamdan uygar topluma erişmesine ışık tutan ortak mirasıdır.Kültür insanlık tarihinin, ilkel yaşamdan uygar topluma erişmesine ışık tutan ortak mirasıdır. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

7 7 Kültür Kavramı ve spor Kültürü Böylece eğitim, toplum kültürü açısından önem kazanır.Böylece eğitim, toplum kültürü açısından önem kazanır. Toplumlar kültürlerini sürdürme sorumluluğunu göz ardı edemezler.Toplumlar kültürlerini sürdürme sorumluluğunu göz ardı edemezler. Gençliğin eğitim yönelimleri ise şansa bırakılamaz.Gençliğin eğitim yönelimleri ise şansa bırakılamaz. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

8 Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011 8 Spor Kavramı DPT Özel ihtisas komisyonu Spor'u;DPT Özel ihtisas komisyonu Spor'u; “Yenme, muktedir olma gibi insan güdüsünün tatminini amaç edinen belirli kurallar içinde yapılan rekabete dayalı sosyalleştirici, bütünleştirici fiziki, zihni ve ruhi faaliyetler..” olarak tanımlamıştır. – “Yenme, muktedir olma gibi insan güdüsünün tatminini amaç edinen belirli kurallar içinde yapılan rekabete dayalı sosyalleştirici, bütünleştirici fiziki, zihni ve ruhi faaliyetler..” olarak tanımlamıştır.

9 9 Spor Kültürü Spor insanın yaşama biçiminin parçası olan bir süreçtir. Bir davranış biçimidir;Spor insanın yaşama biçiminin parçası olan bir süreçtir. Bir davranış biçimidir; –Fiziksel uygunluk ve becerileri içeren Psikomotor davranışları, –Bilgi, anlayış, uygulama, analiz, sentez, algılama, değerlendirme gibi bilişsel becerileri, –Değerler geliştirme, toplumsallaşma, kabullenme, bireyler arası ilişki, başkalarını dinleme, adil olma.. v.b duyuşsal tutum ve davranışları.. İçeren bir yaşama biçimini yansıtır. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

10 10 Sporu; * Bir Galibiyet-Mağlubiyet olarak görmek, * Bir Galibiyet-Mağlubiyet olarak görmek, * Bir sayısal sonuç olarak görmek, * Bir sayısal sonuç olarak görmek, * Birkaç saniyeden birkaç saate kadar süren bir savaş olarak görmek, * Birkaç saniyeden birkaç saate kadar süren bir savaş olarak görmek, * Varsa-Yoksa o üç tepeyi düşünmek, * Varsa-Yoksa o üç tepeyi düşünmek, Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

11 11 Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

12 Ya ş am mekanlarımızı seçerken spor alanını önceliklerimiz arasına aldı ğ ımızda, Ya ş am mekanlarımızı seçerken spor alanını önceliklerimiz arasına aldı ğ ımızda, Çocuklarımızı spora gönderirken spor e ğ itimcisinin e ğ itimine önem verdi ğ imizde, Çocuklarımızı spora gönderirken spor e ğ itimcisinin e ğ itimine önem verdi ğ imizde, Sporun bir oyun oldu ğ unu fark etti ğ imizde, Sporun bir oyun oldu ğ unu fark etti ğ imizde, Kaç-kaç bitti ğ ini de ğ il, nasıl gitti ğ ini merak etti ğ imizde… Kaç-kaç bitti ğ ini de ğ il, nasıl gitti ğ ini merak etti ğ imizde… Sporu bir sanat eseri gibi izleme hazzına eri ş ti ğ imizde… Sporu bir sanat eseri gibi izleme hazzına eri ş ti ğ imizde… 12 Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

13 Rakiplerimizin güç ve kuvvetini bize dönük silahlar olarak görmedikçe, Rakiplerimizin güç ve kuvvetini bize dönük silahlar olarak görmedikçe, Sonuçtan çok sporcuya de ğ er verdi ğ imizde, Sonuçtan çok sporcuya de ğ er verdi ğ imizde, Sporu ba ş larken galibiyet ve ma ğ lubiyetin do ğ al oldu ğ unu fark etti ğ imizde, Sporu ba ş larken galibiyet ve ma ğ lubiyetin do ğ al oldu ğ unu fark etti ğ imizde, Sporun evrensel bir dil ve ileti ş im aracı oldu ğ unu fark etti ğ imizde, Sporun evrensel bir dil ve ileti ş im aracı oldu ğ unu fark etti ğ imizde, Sporun insan için oldu ğ unu kabul etti ğ imizde… Sporun insan için oldu ğ unu kabul etti ğ imizde… 13 Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

14 14 Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011 Prof. Dr. Hasan Kasap hasan.kasap@marmara.edu.tr

15

16 16 Çağdaşlığın Sorumlulukları Avrupa Kentli hakları deklarasyonu : “Yaş yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği olanakların sağlanması” nı kent insanının temel haklarından biri olarak ön görmektedir. Ayrıca; Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

17 17 Çağdaşlığın Sorumlulukları Avrupa Kentli hakları deklarasyonu: “Yerel yönetimler, herkes için spor koşulu ve yaklaşımları doğrultusunda, kendi yönetiminde veya başkaları aracılığı ile gerçekleştirilecek spor alanları ve spor etkinliklerine ulaşımı; kişilerin sosyo- ekonomik durumları, yaşları ve etnik kökenlerine bakılmaksızın, sağlama zorunluluğuna sahiptir” demektedir. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

18 18 Çağdaşlığın Sorumlulukları Avrupa konseyi Spor Gelişim Komisyonu Sonuçları: –“Beden Eğitimi ve Spor ilköğretim sürecinin bütünleyici parçalarından biridir. – Beden Eğitimi ve Spor olmaksızın çocuğun eğitimi tam kabul edilemez.” Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

19 19 Çağın Sağlık ve Kültür Çelişkileri Doğal hareket ihtiyacının karşılanması günümüzün yerleşim birimlerinde bir sorun haline geldi,Doğal hareket ihtiyacının karşılanması günümüzün yerleşim birimlerinde bir sorun haline geldi, Uygarlaşma ile oluşan hareketsiz yaşama biçimi her yaştaki insanı olumsuz etkilemektedir.Uygarlaşma ile oluşan hareketsiz yaşama biçimi her yaştaki insanı olumsuz etkilemektedir. Teknoloji insanı kendi önceliklerini görmezlikten gelen bir kültüre yöneltti.Teknoloji insanı kendi önceliklerini görmezlikten gelen bir kültüre yöneltti. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

20 20 Çağın Sağlık ve Kültür Çelişkileri “Konfor” adı altında insanlar gittikçe hareketsizliği kabullenmektedir.“Konfor” adı altında insanlar gittikçe hareketsizliği kabullenmektedir. İnsan yaşamını, daha sağlıklı ve daha uzun sürdürebilmesini sağlayan hareketli yaşam, yine insanın kendisi tarafından ortadan kaldırılmaktadır.İnsan yaşamını, daha sağlıklı ve daha uzun sürdürebilmesini sağlayan hareketli yaşam, yine insanın kendisi tarafından ortadan kaldırılmaktadır. Yerel yerleşimlerde hareket mekanları, yaşam planlamasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.Yerel yerleşimlerde hareket mekanları, yaşam planlamasının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

21 21 Çağın Sağlık ve Kültür Çelişkileri Yerel yönetimlerin kontrolünde hareket mekânız çarpık yerleşim kültürü gelişmektedir.Yerel yönetimlerin kontrolünde hareket mekânız çarpık yerleşim kültürü gelişmektedir. Bu bağlamda kent kültürü ve spor kültürü çelişmektedir.Bu bağlamda kent kültürü ve spor kültürü çelişmektedir. Yerel yönetimlerimizin “konfor”u, hareketsiz yaşama biçimi olarak görmekten kurtaracak “kültür hizmeti” fırsatları bulunmaktadır.Yerel yönetimlerimizin “konfor”u, hareketsiz yaşama biçimi olarak görmekten kurtaracak “kültür hizmeti” fırsatları bulunmaktadır. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

22 22 Kent Kültürü ve Spor Fırsatı Uyuşturucudan teröre uzanan tehlikeler dikkate alındığında herkesin doğal hakkı olan spor yapma konusunda yerel yönetimleri- mizin çok önemli fırsatlara sahibolduğu görülebilir.Uyuşturucudan teröre uzanan tehlikeler dikkate alındığında herkesin doğal hakkı olan spor yapma konusunda yerel yönetimleri- mizin çok önemli fırsatlara sahibolduğu görülebilir. Yerel yönetimler insanın hareket hakkını, bir yaşama hakkı olarak ele alıp, halka bir spor hizmeti verme anlayışını yeniden keşfedebilir.Yerel yönetimler insanın hareket hakkını, bir yaşama hakkı olarak ele alıp, halka bir spor hizmeti verme anlayışını yeniden keşfedebilir. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

23 23 Kent Kültürü ve Spor Fırsatı Halkın gönüllülük(İmece) potansiyelinden yararlanarak kendi çocuklarına, gençlerine yetişkinlerine ve yaşlılarına fazla ekonomik yüke girmeden spor yaptırma fırsatını kullanabilir.Halkın gönüllülük(İmece) potansiyelinden yararlanarak kendi çocuklarına, gençlerine yetişkinlerine ve yaşlılarına fazla ekonomik yüke girmeden spor yaptırma fırsatını kullanabilir. Yörede halkın ve kulüplerin yararlanacağı spor tesislerini planlı olarak halkın ihtiyacını karşılayacak biçimde sağlayabilir.Yörede halkın ve kulüplerin yararlanacağı spor tesislerini planlı olarak halkın ihtiyacını karşılayacak biçimde sağlayabilir. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

24 24 Kent Kültürü ve Spor Fırsatı Tüm üyelerini spor yapma zorunluluğu getiren Örnek kulüpleri destekleyebilir ve teşvik edebilir.Tüm üyelerini spor yapma zorunluluğu getiren Örnek kulüpleri destekleyebilir ve teşvik edebilir. Yerel yönetimler, halka hizmet için oluşturdukları resmi birimler içine bütçesi, personeli ve tesisleri ile “Spor Hizmetleri” için de bir birim kurabilir.Yerel yönetimler, halka hizmet için oluşturdukları resmi birimler içine bütçesi, personeli ve tesisleri ile “Spor Hizmetleri” için de bir birim kurabilir. Yerel yönetimlerde insan yerleşiminin toplu yerleşim alanları (siteler) kişi başına düşecek çağdaş spor alanını ayırma ve yapma zorunluluğu ve değerini geliştirme fırsatını kullanabilir.Yerel yönetimlerde insan yerleşiminin toplu yerleşim alanları (siteler) kişi başına düşecek çağdaş spor alanını ayırma ve yapma zorunluluğu ve değerini geliştirme fırsatını kullanabilir. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

25 25 Kent Kültürü ve Spor Fırsatı Özel ya da resmi açılacak tüm yöre okullarına açık ve kapalı spor mekanları yaptırılması zorunluluğunu ruhsata bağlanabilir.Özel ya da resmi açılacak tüm yöre okullarına açık ve kapalı spor mekanları yaptırılması zorunluluğunu ruhsata bağlanabilir. Sporda başarı gösteren kulüp ve kuruluşları, yetenekli sporcu yetiştirme ve spor yapan üye sayısına göre ödüllendirebilir.Sporda başarı gösteren kulüp ve kuruluşları, yetenekli sporcu yetiştirme ve spor yapan üye sayısına göre ödüllendirebilir. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

26 26 Kent Kültürü ve Spor Fırsatı Yerel yönetimler, Anayasamızın 58 ve 59. Maddelerinde belirtilen; “Gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten koruyabilir – “Gençleri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten koruyabilir, –her yaştaki Türk vatandaşının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alabilir ve –sporun kitlelere yayılmasını teşvik” edebilir. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

27 27 Kent Kültürü ve Spor Fırsatı Bu bağlamda “mevzuat” bu fırsatları kullanmaya engel midir? Varsa engeller aşılası engeller midir yoksa sığınılan can simitleri midir?Bu bağlamda “mevzuat” bu fırsatları kullanmaya engel midir? Varsa engeller aşılası engeller midir yoksa sığınılan can simitleri midir? Ayrılan kaynaklar yerel yönetimin birkaç kişisinden oluşan bir futbol takımı yerine halka adil dağılımını gerçekleştirmek üzere yaygın spora yönlendirme fırsatını kullanılabilir.Ayrılan kaynaklar yerel yönetimin birkaç kişisinden oluşan bir futbol takımı yerine halka adil dağılımını gerçekleştirmek üzere yaygın spora yönlendirme fırsatını kullanılabilir. Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011

28 28 Spor Kültürü Paneli Diyarbakır,08.01.2011 Erzurum 2011


"2 Tartışmanın İçeriği Kültür Kavramı ve spor Kültürü Kültür Kavramı ve spor Kültürü Spor Kavramı Spor Kavramı Çağdaşlığın Sorumlulukları Çağdaşlığın Sorumlulukları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları