Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Konge ve Fuarı - ICSG 2014

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Konge ve Fuarı - ICSG 2014"— Sunum transkripti:

1 2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Konge ve Fuarı - ICSG 2014
Ertuğ ER EUTEK BİLİŞİM Genel Müdür / Yönetici Ortak

2 Varlık Yaşam Döngüsü Altyapı Yetersizliği  Verim kaybı + Karmaşa
Uygunluk, maliyet ve kullanım ile ilgili raporlama ve yönetim ihtiyaçları HEDEF: İşletmedeki kritik ekipmanları, bunlarla ilgili işgücünü ve envanteri maksimum faydayı sağlayacak şekilde yönetmek; böylelikle hedeflenen hizmet seviyesini yakalamak. Varlık & bakım yönetimi altyapısının yetersizliğinden kaynaklanan harcamalarda verim kaybı ve karmaşa yaşanmaktadır. İşletmeye en büyük katma değeri sağlayacak stratejik varlıkların uygunluğu, maliyeti, ve varlık yaşam döngüsü boyunca kullanımı ile ilgili raporlama ve yönetim ihtiyaçlarının karşılanamaması işletmelerin verimliliğini düşürebilmektedir. Varlık: Somut ya da soyut, değer yaratması için sahip olunabilen ya da kontrol edilebilen her unsur bir varlıktır. • Varlık Yönetimi, bir kurumun varlıklarının tedarik edilmesinden sonlandırılmasına kadar devam eden, bu döngü sonunda max fayda sağlayacak yönetme işlemidir.

3 Tesis Operasyonunda Yeni Eğilim
Geleneksel Nesil Girişimler Sonucu Karakteristikler Üretim ve bulunurlukta artış Uygunluk Optimize edilmiş bakım setleri/prosedürleri Gelişmiş güvenlik Reaktif Planlı Bakımlar Düşük Emisyon Daha düşük fire Ekipman durumları ile ilgili otomatize bilgi sağlanması Sabit Aralık Koşul/Kullanım Bazlı Düşük enerji maliyeti Çevreye etkinin azalması Yakıt çeşitliliği Enerji bulunurluluğunun artması Sermaye maliyetinin azalması In power generation improving operational efficiency and optimizing cost is now seen in the following trends Moving from Reactive to Planned Fixed to Condition/Use based (In the past asset management was centered on time-based preventive maintenance of equipment) Manual to Optimized Achieving the highest “return on assets” is a balancing act. Asset managers must achieve highest reliability and lowest cost, within a compliance framework and with limited resources. They must – increase availability/reduce risk across the existing fleet Achieve the fastest, most cost effective incremental supply increase is from existing fleet Focus on operational/asset performance management Move up the maturation curve for Asset Management from reactive to preventive to predictive and adaptive A focus on operational excellence can improve availability One Utility Implemented a software solution that allows the company to analyze and monitor the conditions of its plants in order to make continued improvements Dynamic Infrastructure in Generation Enables visibility, control, and automation across all business and IT assets. Real time and historical data - Comparison of historical data, with newly collected data Data modeling and analytics to create insights from data to feed decision support and actions Manual Optimize edilmiş Planlama 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Source: IBM Institute for Business Value (IBV) analysis

4 Dağıtık Operasyonda Yeni Eğilimler
Geleneksel Dağıtım Altyapısı Akıllı Ağ Karakteristikler Müşteri enerji yönetimi Daha hassas ve doğru faturalama Gelişmiş enerji tahminleme Uzaktan açma/kapama Ölçüm Gelişmiş Ölçüm Gelişmiş kesinti giderimi Yeni ürün ve servisler Bölüm/hat çalışanları için gelişmiş güvenlik Ekipman durumları ile ilgili otomatize bilgi sağlanması Standart Şebeke Ağ Otomasyonu ve Analitik In Transmission and Distribution improving operational efficiency and optimizing cost is now seen in The move to advanced metering One way grid to – network automation and analytics - Utilities are starting to prevent outages before they occur by sensing potential equipment failures They are sensing and managing the stress placed on aging equipment, therefore, extending asset life We now have the ability to measure, sense and see the exact condition of everything. Remote monitoring devices can tell when and where faults occur and where the inefficiencies are, enabling smarter sourcing and distribution of power Emergency and unplanned to – more planned maintenance - Doing the right work involves periodically reviewing and adjusting preventive maintenance and repair activities (a workforce of 500 saving just a few hours a week can equate to 5+ Million Euros over the course of a year). How to create further value from complex and distributed asset base Implementing Best practice asset management principles Linking strategy and values to key processes Balance the trade-off between cost, performance and risk It is important to note that only with information that includes historical maintenance expenses, projected costs, current asset values and replacement costs - can management make knowledgeable investment choices that will optimize performance of the enterprise and not just a particular line of business. Performance-based regulation puts the focus on the asset instead of just on financial cost accounting. This has become an important trend in transmission and distribution. It’s important to note that while performance goals are encouraged, regulators still allow utility companies to discretion in determining how to achieve their goals Asset Monitoring and Management: Improve asset deployments and operations with networking, monitoring, and management tools Work Management: Effective management and maintenance of utility plant assets and associated documentation in support of a large, skilled work force Smart utilities share information from multiple sources to assess situations, make intelligent decisions and react quickly. Uyumlu hizmet Yeni yapı ve planlama Envanter yönetimi ve tedarik zinciri entegrasyonu Düşük sermaye maliyeti Tehlike & Plansızlık Planlama & Önlem 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Source: IBM Institute for Business Value (IBV) analysis

5 Bu yeni eğilimler Varlık Merkezli Yaklaşım ihtiyacına yönelik gelişmiştir
Sadece varlıklarla ilgili değil… Trends in Generation, Transmission and Distribution Drive a need for an Asset Centric approach. The maintenance organization needs to consider the fact that they are maintaining a pump, but that the pump is part of the cooling system of the utility which makes sure the utility can produce electricity. And that electricity is traded and delivered to the customer in the home as a service. Now, a lot of maintenance organizations have implemented business processes that support part of this process. Typically this is done in the form of asset criticality. And when an incident is reported on a pump, the planner can see that the pump is part of the cooling system and as a result, the work order gets a high priority associated with it. This process is dependent on the people and the knowledge of the people operating the systems. As our workforce is aging, there is a need to capture more knowledge as part of our systems instead of having it only in the heads of our most experienced engineers. So instead of starting at the level of the asset and its criticality, it makes sense to start capturing the service provided to the customer in the system. Because that makes it more transparent to manage the performance of the service using service levels. The performance in our example is agreed at the level of the availability of the cooling system. Instead of measuring the SLA outside the maintenance system, let’s extend it to cover the entire end-to-end process. …varlığın sağladığı hizmet ve bu hizmet standartını devam ettirmesi ile iş süreçleri ile entegrasyon ile ilgili Demirbaş Stratejisi Belirleme Planlama Dizayn Üretim / Satın alma Operate Bakım Güncelle Hurdaya Ayır Ekipman Yaşam Döngüsü

6 Değişim sonrası Üretim/İletim/Dağıtım kuruluşlarının ortaya çıkan yeni ihtiyaçları:
From To Yerel Focus Kurumsal Focus Yerel Otonomi Kurumsal Yönetim Değişken Süreçler Düzenli Süreçler A lot of process today is driven by knowledge of individuals Measure against budget vs. measure against performance Bilgi Birikimli İş Birliği Bireylerin bilgi birikimi Performans Odaklı Maliyet Odaklı

7 Ayrıca…harcama önceliklendirmeleri günümüzde yönetim seviyesi bir konu haline gelmiştir
“Yönetim Kurulu büyük sermaye kararları verilirken işlenilen süreci görmek/incelemek istemektedir.” – Başlıca, birden çok kıtada girişimi olan bir yatırımcı “Yönetim kurulu bütçe sunumunun kaynaklarını, maliyetlerin kaynaklarını ve nerelerde harcandıklarını ve işletmeye ne kattığını görmek istemektedirler.” – Büyük bir belediye “Yönetim kurulu kendi yargı ve değerlendirmelerimizin yanı sıra bu yargı ve değerlendirmelerin yapıldığı somut metodu görmek istiyorlar.” – Büyük bir enerji yatırım sahibi Yönetim işletmenin nakit ihtiyacının kaynaklarını görmek istemektedir

8 Varlık Merkezli İşletme Modeli İki farklı koldan büyük faydalar sağlamaktadır…
Anlık bakım aktivitelerini azaltır Planlı bakım aktivitelerini azaltır Hataları azaltır Gerekli uygunluk aktivitelerini azaltır Gerekli işletme faaliyetlerini azaltır Riski azaltır Performans Devamlılığı İş Sayısının Azalması Yatırım Verimliliğinin ArtmasıI Varlık Merkezli İşletme Modeli Kaynakların fayda oranını arttırır Üretkenliği arttırır Geliştirilmiş organizasyonel yapı Daha az idari aktivite Gelişmiş kontrat yönetimi Gelişmiş tedarik zinciri yönetimi Azalan Birim Maliyet Operasyon Verimliliğinin Artması Hizmet seviyesinde veya güvenlikte herhangi bir aksama yaşamadan

9 Varlık Yönetiminde Konsolidasyon
Operasyonel Varlıklar BT Varlıkları Kazançlar: Yeni teknolojinin verimli kullanımı Geliştirilmiş hayatboyu varlık performansı Operasyonel risklerin düşürülmesi Varlık Uyumluluğu BT destekli operasyonel varlıklar Şebekelenmiş varlıklar BT içeren varlıklar Servis desteği sorumluluk karışıklığı “Akıllı” ev tipi ölçüm sayacı – yazılım destekli Bu bir operasyonel varlık mı yoksa BT varlığı mı? Medical systems with on-board computer technology for data collection and system control Is this an operating asset or an IT asset? 9

10 Varlık Yönetiminde Konsolidasyon
Uygulama Konsolidasyonu Üst düzey varlık yönetimi için uygulama ve sağlayıcı konsolidasyonu Kurumsal çerçevede tek ve tümleşik çözüm Kazançları: Yazılım ve uygulama maliyetlerini düşürür Altyapı karmaşasını engeller Operasyonel riskleri düşürür MAXIMO Üretim Ekipmanları Tesisler Ulaştırma Varlıkları Lineer Varlıklar BT Donanım ve Yazılımları 10

11 Akıllı Şebeke Olgunluk Modeli (SGMM)
GSGF (Global Smart Grid Federation): Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’yı temsil eden IBM dahil 17 ülke SGMM (Smart Grid Maturity Model) : Dönüşümü planlarken nasıl ilerleneceğini belirten kapsamlı bir kurulum matrisi ve bu matris, bir firmaya diğer firmalarla karşılaştırmalı değerlendirme yapma fırsatı sunar

12 Akıllı Şebeke Olgunluk Modeli (SGMM)

13 Kurumunuzun bugünkü durumu nedir?
Basit mühendislik süreçlerini destekleyen “Nokta” çözümler Manuel iş süreçleri – zayıf veri yönetimi, fazla “arka ofis” desteği, esnek olmayan işgücü Varlık yatırımlarında risk-bazlı yaklaşımın benimsenmemesi Spesifik varlıklara ilişkin bakım bilgileri toplama sistemi yaklaşımının olmaması Koşul bazlı bakımlar için kayda değer kanıtların elde olmaması Limitli uçtan uca entegre süreçler İşgücü planlama ve optimizasyonu konularında limitli süreçler ve yaklaşım Stratejik varlık yatırımı ve planlama konusunda minimal yaklaşım Varlık monitoring ve kontrol-sensör teknolojilerinde minimal yaklaşım Hatalar öncesi önlemler için limitli süreçler – AMI programı bu konuda bir başlangıç teşkil etse de entegrasyon ve gelişmiş veri kalitesi olmadan başarılı olunamayacaktır. Kesinti yönetim destek aracının olmaması What processes are in place that will help to make the day to day operations easier Operations and maintenance workers don’t use systems that don’t help them Minimal strategic asset planning and investment on distribution assets Minimal remote asset monitoring control

14 Üzerinde çalışılması gereken hedefler:
Şeffaflığı desteklemek Bulunurluluğu arttırmak Operasyonel verimliliği arttırmak Varlık Yönetimi kararlarını geliştirmek Müşteri gereksinimlerine cevap verebilirlilik düzeyini geliştirmek Güvenilirliliği geliştirmek Üretkenliği arttırmak Güvenliği arttırmak Optimization of both human and physical assets Improve processes Reduce O&M costs Improve Regulatory Compliance Provide differentiated service Increase responsiveness Optimize IT investments How Implement standard programs and systems to manage workforce effectiveness and utilization Implement programs to gain operational efficiencies These programs and systems must be accepted by the workforce (if users won’t use the system – a problem found in companies that have standardized on a difficult to use product – then costs remain the same or even increase.) Process improvement must support reduced staffing levels without affecting worker safety, system reliability or customer satisfaction Standardized and enforced processes result in common work practices throughout an organization regardless of region or busines unit Provide integration and condition monitoring to drive fact based asset management Design infrastructure to manage data more effectively

15 Bu hedefler ve görevler çerçevesinde uygulanması gereken kilit aksiyonlar
İş hedefleri İmkan Veren Geresinim Yüksek hizmet operasyonu seviyesini devam ettirmek Doğru seçimi yapmak için yüksek kalitede analitik ve enformasyon Kabul edilebilir risk çerçevesinde optimum varlık değerinin elde edilmesi Uygulamalar arasında birbirine yakın entegrasyonlar Varlıkların gelecek teknolojilere uygunluğundan emin olmak Doğru verilerin yaygın bir şekilde toplanması Mevcut teknoloji yatırımlarını tanımak ve muhafaza etmek Yüksek operasyon verimlilik seviyesini devam ettirmek

16 Teknoloji ve İş süreçlerinin entegrasyonunun öneminin adreslenmesi
Businesses need to operate in an integrated way to genuinely release value, underpinned by technology where appropriate BT &İş entegrasyonu iş Modeli Kolaylaştırması &Değer yaratma Entegre İş ve BT Süreçleri Entegre Strateji BT’nin iş süreçlerine imkan sağlaması Süreç otomasyonu ve optimizasyonu İş ve BT Süreçlerinin birleşmesi İş Stratejisi BT Stratejisi As companies try to do more with less (fewer people, fewer resources, etc.) they are turning to technology based equipment and systems Aging assets and aging workforce are real problems, and many utilities are counting on new information technology deployments to make workers more efficient and productive and to make assets more reliable, safe and affordable Many companies are installing digital control systems to operate assets, take readings and record condition monitoring data. In the field, workers are using global positioning systems, GIS, etc. Demands of IS becoming greater and the expectation from the business managers is that IS can reliably deliver solutions that add value To do this – needs a lot of work from you the business and you need to be driving this strategy Organisation changing in response to this eg business solutions managers Exactly which assets are considered strategic differs by company and within each company strategic assets differ by line of business However managing critical assets to optimize their value is universally important Better integrating and synchronizing management practices 9strategic and tactical) across multiple types of assets and across the entire enterprise is what operational efficiency and cost optimization are all about. What is an IT asset? The answer to this question has become more complex with the growth of the intelligent utility network populated with smart meters, substation automation and more. These devices will be connected to your networks and be IP addressable. They will contain firmware that needs to be inventoried, calibrated, and kept in compliance. Convergence of Information Technology and Operational Technology (the systems and equipment that are core to a utilities business) The boundaries between IT and OT are blurring The only way to address an aging workforce and aging assets is to increase the investment in advanced information and engineering technologies BT’nin İş süreçlerini desteklemesi Görev Otomasyonu & İletişim Altyapısı İş ve BT Süreçleri ayrı ayrı İş Stratejisi BT Stratejisi Technology operating as though it is separate from the Business A business led technology strategy provides a mechanism that allows clear dialogue about value creation between the business and IT

17 Gelişim için bir fırsat
İş Operasyonları Ayrılmış iş süreçleri Limitli standardizasyon İş hedefleri ile limitli birleşim BT Operasyonu Sayısız “niş” sistemler Fazla çakışma Veri yönetimi zorluğu Adapte olmaya limitli çeviklik The opportunity for improvement is to take the commonly found approach to asset management (as outlined in the two sets of bullet points) and introduce a new concept (strategic asset and service management) designed to facilitate improvement in both business and IT operations. It is important for the speaker to understand the Maximo Asset and Service Management maturity model. Most organizations will be somewhere between level two and level three – the maturity model concept presents a great construct to talk through the “opportunities for improvement”. The points below are not exclusive to each other, rather they are generally related and one must work to improve several, if not all, points in order to improve. Business processes are fragmented – business processes for asset management (operational and IT) are most likely fragmented to some degree. This means that an end to end business process, such as managing the lifecycle of an IT asset, has gaps in it where information is not seamlessly passed from one step to another – thus limiting productivity and governance. Example: simplified work planning business process – does the demand for work move freely and proactively to a work planner who determines the relative priority of the demand against known and predicted demand, then to a scheduler who determines the appropriate resources (materials, people, tools, etc…) for the job, and then to a crew foreman who executes. The key point with this example is (a) how much time is wasted (time to be gained) in the current environment in “just this one example”. Business processes are minimally standardized – with the advent of new regulations such as Sarbanes-Oxley, and the historical desire to standardize to improve, the benefits (and risks) of process standardization are great. The issues with the current environment relate to (a) an ability to standardize because of too many niche systems, and / or (b) the lack of an enterprise-wide standardization program that analyzes processes, develops goals, and then develops internal best practices. Example: simplified procurement process – does the procurement process proactively enforce a common set of buying criteria, including centralizing demand – moving appropriately up (and down) the chain of approvals based upon a common best practice. Are the processes able to be tested and audited? The key point with this example is (a) what are the opportunities (and risks) with the current approach to procurement – standardization clearly offers significant benefits in the areas of leveraging spend to create a better economy of scale, and managing risk. There is limited alignment with business goals – regardless of the capex and opex spending potential; businesses are always making investment tradeoffs and operational decisions that impact potential industry earnings. The ability to understand the service provided by an asset, or a group of assets, and its impact on the business is critical. This knowledge, or lack thereof, offers tremendous opportunities for most organizations. Example: how is demand for corrective work managed – in many organizations corrective work is often dispatched in the order in which it was received. In reality, sequential order is rarely an appropriate yardstick to measure the relative priority of work. In order to effectively prioritize and dispatch work, an organization must know the service(s) provided by an asset, and the relative priority of each. e.g. end of a quarter – two servers crash, one is the corporate intranet, and the other is for the financial system – which one should be restored first? Numerous niche systems – in line with the fragmented business processes message, niche systems help create an environment where business processes naturally fragment. However, the key point here is the cost of managing the niche systems today (current maintenance / productivity cost) and tomorrow (technology platform, ability to adapt and standardize). Note that that nearly 80% of Fortune 2000 companies have are taking steps to rationalize, simplify, and prepare their systems for the next phase of growth. Example: vertically integrated utility – most likely the utility will be using different systems for work and asset management in each business (nuclear, fossil, t&d, facilities, etc…), in addition when one digs down an additional layer there are almost always numerous niche and “homegrown” systems. Calibration is a great example of a niche application. This is a particular example in which good discovery information can deliver a very contextual and powerful example. Excessive overlap – a natural circumstance of “system sprawl” and the usage of both niche and erp applications is the overlap that exists to support business processes (especially when processes are fragmented). Overlap eats up valuable IT resources and budget, as well as reinforcing a process environment that is fragmented. Example: the obvious example here is to compare Maximo Enterprise Suite with the current environment that is almost certainly using various systems to support the six primary business processes relating to managing IT and operational assets (asset, work, inventory, procurement, contracts, and service management). The key point here is that there should be an ability to improve operations through standardized processes and united business processes, while (b) leveraging a platform that fits in a rational enterprise application portfolio. Difficult to manage data – an offshoot of the niche system point, with data in various niche, homegrown, and even erp databases – how can anyone have visibility and control? This also ties back into the standardization argument as any standardization of business processes requires knowledge of data (and an ability to transform it). Example: procurement spend for asset management – if data on spend and demand is not standardized and located in various data sources, how efficient can purchasing make decisions that relate to real dollar savings (or cost)? The key point here is that a holistic approach to asset management is key, from an IT and operational standpoint. Limited agility – agility is the ability for a system to adapt to a changing business environment in order to continue full support for business processes. Agility relates to two key factors (a) technical agility driven by a modern technology platform, and (b) process agility driven by a business process engine (workflow) that can adapt and revision itself in a very simple manner. Lack of agility could mean that the continued ability to upgrade a system versus becoming “release locked”. Operasyonel Varlıklar BT Varlıkları

18 Stratejik Varlık ve Servis Yönetimi
VARLIK İş Operasyonları Tek süreç yapısı Düşük Risk Standardize BT Operasyonu Düşük sahip olma maliyeti Tutarlı ve modern mimari Yüksek çeviklik strategic asset and service management enables organizations to develop and manage a balance between IT and business operations. How – two key points – (a) architecturally modern and consistent to meet IT needs for enterprise application portfolio, and (b) broad and deep enough to manage the complex business processes around ALL of the organizations assets. The potential benefits are many Single set of processes – intent is to convey a “suite” for asset and service management – single set of processes provides opportunity to standardize (see point below) while offering flexibility to support unique requirements (e.g. by asset, location, etc…). Lower risk – rational suite fits into enterprise application portfolio - risk is lower due to (a) standard technologies, (b) reliance on several “strategic” providers vs. the one suite player or the many niche player. Also, operational risk is lower (e.g. data visibility, process control, etc…). Standardized processes – single set of processes, coupled with business agility, enable organization to develop and / or implement best practice processes to achieve new levels of operational excellence, governance, etc… Lower cost of ownership – rational suite is lower than both erp and niche. Niche is easy – remove many applications and the hard (resources, maintenance) and soft (productivity) costs. ERP equates to better support for business processes and a removal of “hidden” applications that exist around ERP to support complex asset and service management business processes. Architecturally modern and consistent – standards-based platform (might use service oriented architecture) positions solution, and organization for future. High degree of agility – technology, single set of processes, and process engine (workflow) all enable a unique ability to adapt solution to changing business and regulatory environments – without risking product lifecycle (support and upgrade). Agility improves productivity, and streamlines IT (eliminates hidden or custom apps). IBM is in a unique position to help the organization apply the rational consolidation concept with our strategic asset and service management solution, the Maximo Enterprise Suite.

19 IBM Maximo… 20.000’den fazla referans proje
10 ana endüstri segmentinde çözümler 27 farklı dilde çözüm desteği 113 ülkede çözüm lideri Ekipman performansı, güvenilirliği ve ömrünü arttırır İş süreçlerinin en kısa sürede en az maliyetle en kaliteli şekilde işlemesini sağlar. Üretkenliği arttırarak rekabet ortamında avantaj sağlar Doğru verinin doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlayarak Karar Destek Sistemi mekanizmasını işletir.

20 IBM Maximo ARC araştırmalarında alanında pazar payı lideri…
1998 yılından beri Gartner Magic Quadrant analizinin «Leaders» çeyreğinde yer alan tek çözüm! Maximo farklı endüstrilerdeki genel ortalamaya göre 2010 verilerine göre yaklaşık %18’lik Pazar payı ile Pazar lideri konumdadır. Ayrıca Gartner tarafından her yıl gerçekleştirilen Magic Quadrant analizlerinde 1998 yılından beri «leaders» çeyreğinde yer almayı başarabilen tek çözümdür.

21 Dağıtım Sektörü İçin Önerilen Operasyon Yönetimi Çözüm Mimarisi
Esri GIS Google Maps İş ve işgücü yönetimi Envanter yönetimi SCADA OYS Sayaç Okuma EMS ve alarm takibi DMS ve yük analizi Otomatik kontrol ABYS Saha da yapılan tüm abonelik işlemleri Demirbaş yönetimi MAXIMOBYS Kritik uyarı seviyeleri ve alarmlar Abone, adres ve iş tdetayları Satın alma yönetimi Servis yönetimi Kontrat yönetimi FİNANS SİSTEMİ Personel, bordro Muhasebe Satınalma

22 EAM T&D Kritik Çözüm Alanları
GIS Mobile Workforce Service Management Integrated Supply Chain Remote Asset Monitoring Asset Portfolio Mobile Workforce Service Management Integrated Supply Chain Remote Asset Monitoring GIS CBS, ABYS ve diğer entegrasyonlar Servis masası, sıralama, takvimlendirme ve atama yönetimi Konsolide Varlık Yaşam Döngüsü ve Barkodlama, tedarik zinciri Konsolide önleyici bakım uygulamaları Kalibrasyon, liner ekipman yönetimi

23 Varlıklarınızı Yönetin Operasyonlarınıza Çeviklik Kazandırın
IBM Maximo İzlenebilirlik Kontrol Otomasyon İşinizi İzleyin Varlıklarınızı Yönetin Operasyonlarınıza Çeviklik Kazandırın İş takibini en üst seviyeye çıkarır ve bütün sisteminiz üzerinde yukarıdan aşağıya bir bakış açısı sağlar. Yönetimsel olarak kontrolünüzü en üst düzeye ulaştırır. Onay mekanizmasını işletir ve kural uygulamalarını mecbur kılar. Operasyon işletiminde gereksiz tekrarlardan, detay işlemlerden ve bazı manüel kontrollerden sizi kurtarır. Sisteminizi daha otomatikleşmiş bir hale getirir.

24 IBM Maximo Kurumsal Varlık&Bakım Yönetimi Fonksiyonları
Envanter Yönetimi Satın alma Kontrat Yönetimi Servis Yönetimi Lokasyonlar Varlıklar Hata Kodları Durum İzleme Ölçümler Ölçüm Grupları Durum Kodları İş Planları Rota Servis İsteği Servis Öğeleri İş Emri İzleme İş Güvenliği Hızlı Raporlama İşçilik Vasıflar Araçlar/Hünerler/Şirketler Koruyucu Bakım Ana KB Atama Yöneticisi Durum Kodları Parça İdaresi Depolar Envanter Lot Yönetimi Mazeme Montaj Yapısı Durum Kodları Stoklanmış Araçlar Hizmet Kökenleri Fiyat Teklifi İsteme Alış Alış Teftişleri SA İstekleri Makbuzlar SA Emirleri Masaüstü İstekleri Durum Kodları Satın Alma Kontratları Ana Kontratlar Garanti Kontratları Kiralama Kontratları İşçilik Tarifesi Kontratları Servis Masası SLA Yönetimi Servis Katologları Varlık Yönetimi: Varlıkların yer verilerinin, özelliklerinin, gözetiminin ve düzenlenmesinin varlık yaşam döngüsü doğrultusunda daha verimli izlemek ve yönetmek için gerekli olan denetimi TEK BİR SİSTEM ARACILIĞI İLE sağlar. Hata kodları tanımlayarak arıza raporlamaları tanımlayabiliyoruz. Titreşim miktarı, bilgisayar ısısı gibi ölçüm ve ölçüm grupları da oluşturulabilir ve yönetilebilir. Hata kodları sistemde tutularak istatistiksel takip ile en çok zarar veren hataların minimum sürede en az sayıda gerçekleşmesi hatta gerçekleşmemesi sağlanır. Bu şekilde ekipmanların sürekliliği en verimli şekilde sağlanır ve üretim aksamaz. İş Yönetimi: İlk iş emrinin oluşturulması isteğinden başlayarak iş emirlerinin zamanında tamamlanması ve kaydedilmesine kadar iş etkinliklerinin yönetilmesini sağlar. Ayrıca işçilerin vasıflarının ve iş yoğunluklarının gerçek verilerle kolay bir şekilde yönetilmesini sağlayarak iş planlarını verimli bir şekilde oluşturmanızı sağlar. Periyodik bakımların takibi, bakım çalışanının ilgili bakım prosedürüne en kısa sürede ulaşmasının sağlanması, durum kodlarına bağlı olarak otomatik arıza bakım iş emri açılması, iş sağlığı ve güvenliği standartlarının uygulanmasına sistem elverir. Ayrıca sistemdeki belli iş tiplerine bağlı iş planları belirlenebilir ve otomatik olarak en kısa sürede bir işin vasıf ve yoğunluk olarak en uygun kişiye atanması sağlanarak işgücü verimliliği maximize edilir. Malzeme/Envanter Yönetimi: İhtiyaç olduğunda doğru parçalara doğru zamanda erişilebilmesini sağlayarak; stokların, bakım taleplerini etkin olarak karşılayacak şekilde planlanması. Doğru parçayı doğru yerde doğru zamanda en az maliyetle bulundurmanızı sağlar. (Birden fazla depo tanımlama ve bunları yönetme, depo girişler-çıkışlar, depolar arası hareket...) Güvenlik stoğu, ekonomik sipariş miktarı gibi algoritmalar sistem arka planında çalışarak stok maliyetinin minimize edilmesi sağlanır. Satın Alma Yönetimi: Güvenlik stoğuna düşen malzemelerin, yedek parçaların, sarf malzemelerin yetkiye göre malzeme talebi (MR) doğrudan satınalma emri (PO) veya satınalma istekleri (PR) otomatik olarak oluşturulabilerek yedek parça ya da ekipman eksikliğinden kaynaklanan iş kayıplarının önüne geçilir. Sistem üzerinde tedarikçi yönetimi yapılabilir. Sisteme tedarikçiler tanımlanıp, tedarik ettiği malzemeler ile bağdaştırılır, bu sayede (yetkiye bağlı olarak) bir malzemenin satınalma süreci başında ilgili firmaya otomatik olarak teklif isteği (RFQ) gönderilmesi sağlanabilir, ihale işleri yönetilebilir, tedarikçi değerlendirme formları ile tedarikçi performansları ve Servis Seviye Anlaşmaları takip altına alınabilir. Kontrat Yönetimi: Satın alma, kiralama, garanti ve kullanıcı-işçi sözleşmeleri için tedarikçi ilişkilerinin ve sözleşmelerin yönetilmesini desteklenir. Bakımı için işletme dışı servise ya da bir taşerona gönderilmesi gereken bir ekipmanın garantisi devam ediyorsa sistem tarafından ilgili ekipmanın ilgili servise ya da taşerona para karşılığı bakıma gitmesi engellenebilir. Sistem «bu ekipmanın garantisi vardır, tedarikçisinden destek al» şeklinde uyarı verebilir. Servis Yönetimi: Servis masası kalitesinin ve problem çözme sürelerinin doğru ve etkin bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Geliştirilmiş iş akışı yönetimi: Satın alma, malzeme yönetimi, gibi her türlü süreciniz için maximo üzerinden iş akışı tanımlayabiliyoruz. 1 modül için 1den fazla iş akışı tanımlamasına olanak vardır. (Örneğin bir sentirfüj ponpasının Eşen-1 için satın alma süreci ….. şekilde iken; Eşen-2’de …… şekilde olsun.) Eskalasyon Yönetimi: Örnek: 2 saat içerisinde öncelik seviyesi 1 olan arıza iş emri için aksiyon alınmadıysa işi yapması gereken kişinnin yöneticisine mail at, sms at; ya da ilgili işi başka bir kişiye ata. KPI: Maximo KPI Adm modülünden: SQL ile sınırsız sayıda KPI oluşturup sisteme eklenebiliyor. Bu KPI’lar belli süreçlere bağlanıp kişilere otomatik uyarılar veya iş emirleri gönderilebilmektedir. BIRT ile raporları standartlaştırabilmekte ve kolaylaştırabilmekte. Sistemde standar olarak 140 adet rapor var. Bu raporlar yöneticiler açısından karar destek mekanizmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Güvenlik ve idare: İşletme içerisinde güvenlik grupları oluşturabilmektedir. Belli bir kullanıcı grubunun yalnızca ilgilendiği ya da sadece görmesi gereken fonksiyonlara erişimi sağlanabilir. (örnek: satınalma personeli grubu yalnızca depo kayıtlarına, malzeme talebi kayıtlarına ve satınalma ile ilgili işlemlere erişebilirken bakımla ve iş planları ve vasıflar ile ilgili alanlara erişemesin) (–belli bir grup sadece kayıt oluşturabilsin, - sadece izleme yetkisi, - satın alma emri çıkartma yetkisi vs...) Geliştirilmiş İş Akışı – Olaya Dayalı, Bağlam Tabanlı / Eskalasyon Yönetimi KPI / Raporlama / Analiz Güvenlik & İdare Servise Dayalı Mimari (SOA) Platformunda

25 İletim ve Dağıtım (MAXIMO For Utilities)
En büyük ve en aktif maximo user grubu

26 Dünyada IBM Maximo Utilities Referansları
Enerji İletim & Dağıtım Dünyada 100’den fazla örnek proje APS, Keyspan, NiSource, ESKOM, ConEd, Scotia Gas, …

27 Termoelektrarna Šoštanj

28 EUTEK - MEDAŞ Projesi, 2012-2013 Proje Kapsamı
Bakım Yönetim Sistemi (CMMS) Periyodik Bakımlar Bakım Çözüm Ortakları Hakediş Hesaplamaları CBS Entegrasyonu IBM Maximo içerisinde CBS haritaları IBM Maximo’dan elde edilen verilerle CBS üzerinde farklı katmanlarda (Bakım tamamlanma oranları, her trafo üzerindeki iş emri bilgisi vb) görüntülenebilmesi IBM Maximo ile entegre Mobil Saha İş Yönetimi (EUTEK Poyraz Mobile) Keşif İş Emri, Bakım İş Emirleri, Uyarı/İkaz İş Emirleri Sahada bakımda kullanılan mobil cihazlar (Android) üzerinden CBS Varlık Özelliklerinin (Attribute) değiştirilebilmesi Rota çizimi Kağıt iş emri formunun ortadan kaldırılması Çağrı Merkezi Sistemi entegrasyonu Satınalma Yönetim Sistemi Tüm ekipman ve sarf malzemesi satınalım süreçlerinin yönetimi Merkez Holding Finans Sistemi ile entegrasyon E-imza entegrasyonu ile kağıt işlerinin kaldırılması Depo/Envanter Yönetim Sistemi Depo süreçleri (Satınalmaya istinaden giriş, Malzeme Talebine istinaden çıkış, transfer vs.) Maximo ile yönetilmektedir Barkodlu envanver takibi

29 MAXIMO - İş Süreci Senaryosu

30 MAXIMO - İş Süreci Senaryosu

31 MAXIMO - İş Süreci Senaryosu

32 MAXIMO - İş Süreci Senaryosu

33 Zaman Çizelgesini Yönetmede İlgili Roller
Planlayıcı İşgücü/Ekip uygunluğu tanımlama, kaynak dengeleme Kapasite Planlama Kaynaklara İş Emri Atar Operasyonel ortam değişirken, sürekli olarak çizelgeyi optimize eder Coğrafi temelli olarak iş atamalarını sekanslar ve rotalar Dağıtıcı İş Emri gelişimi ve durumu ve saha kaynaklarını izler Açık emirlere göre, saha kaynaklarının konumunu izler Mobil cihazları olmayan teknisyenler için, durum bilgisi ve tamamlanan iş emri bilgisi girer Coğrafi ve optimizasyon bazlı , devam eden iş atamalarını sıralar ve rotalar Saha Teknisyeni Süpervizör mobil cihaz üzerinden işi onaylar ve atar İş Emirlerini sahada alır ve Dağıtım’a gerçek zamanlı durum bilgisi verir Mobil cihaz üzerinde, İş emirlerini tamamlama,düzenleme ve onaylama yapabilir Optimal sürüş tarifleriyle birlikte harita üzerinde görebilir Dağıtım’a potensiyel tehlikeli durumlardan ve bitmemiş işler hakkında bildirimde bulunabilir

34 Beceri & Ekip Uygunluğu
Yüklülük ve Uygunluk İlave Kaynak tipleri planlama ve çizelgeleme için kritik olan faktörlerin daha tamamlanmış ve doğru vizyonda olmasını sağlar Artık görülebilir İşgücü/Ekipler, Varlık/Yer, Araç ve Malzeme uygunluğu In previous versions only craft could be displayed (Utilities Industry Solution included Crew Types). Work Plan Labor now includes the ability to plan for a crew type in addition to craft. Right-click a resource and use – Indicate Where Used. This feature previously existed, it highlights the Gantt rows, the column to the left of the Work column is filled in black. Beceri & Ekip Uygunluğu IBM Confidential

35 Varlık, Yer & Malzeme Uygunluğu
Diğer Kaynak Uygunluğu Sekmeleri: Varlık ve Yer için Bakım /Operasyonel/Takvim uygunluğu Planlayıcı Varlık veya Yer uygun olduğunda veya olmadığında bilir Takvim harici bir sistemden içeri aktarılabilir. (Örn. Üretim Sistemi) Planlanan malzemeler için malzeme uygunluğu İhitiyaç duyulan ve mevcut miktarları gösterir Kritik önemdeki malzemeler yoksa planlama işinin yapılmasını engeller Trades ‘ler malzemeleri alternatif bir depodan almaları için aracılığıyla yönlendirilebilir Varlık Material availability bars are the same length as the activity duration which has the planned material. Yer Malzeme IBM Confidential

36 Dağıtım Görünümü – Atanmamış İş Emirleri
İş Emirleri Bilgisi İle Atanmamış İş Emirlerini Haritada Görebilirsiniz

37 Mavi 30 dk sıklık aralığının içerisinde (yapılandırılabilir)
GPS Tracking Yakalamak İçin (Capture) Konum Bazlı Hizmet Sıklık Aralığı (interval) BeIirleyin Boylam, Enlem , Yükseklik, Hassasiyet, Rota, Hız İşgücü: Crews: Renki işaretçiler şu anki Konum Bazlı Hizmet durumununun ne kadar güncel olduğunu gösteriyor Kırmızı son konum hassasiyeti limitlerin üzeride (yapılandırılabilir) Object LBSLOCATION used to store the location of an entity Enterprise Service MXLBSLOCATION uses object structure LBSLOCATION Mavi 30 dk sıklık aralığının içerisinde (yapılandırılabilir) Sarı 30 dk KBH sıklık aralığının dışında IBM Confidential

38 TEŞEKKÜRLER!.


"2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Konge ve Fuarı - ICSG 2014" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları