Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EuTek Limited 2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Konge ve Fuarı - ICSG 2014 Ertuğ ER EUTEK BİLİŞİM Genel Müdür / Yönetici Ortak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EuTek Limited 2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Konge ve Fuarı - ICSG 2014 Ertuğ ER EUTEK BİLİŞİM Genel Müdür / Yönetici Ortak."— Sunum transkripti:

1 EuTek Limited 2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Konge ve Fuarı - ICSG 2014 Ertuğ ER EUTEK BİLİŞİM Genel Müdür / Yönetici Ortak

2 Eutek Limited Varlık Yaşam Döngüsü 2  Altyapı Yetersizliği  Verim kaybı + Karmaşa  Uygunluk, maliyet ve kullanım ile ilgili raporlama ve yönetim ihtiyaçları HEDEF: İşletmedeki kritik ekipmanları, bunlarla ilgili işgücünü ve envanteri maksimum faydayı sağlayacak şekilde yönetmek; böylelikle hedeflenen hizmet seviyesini yakalamak.

3 Eutek Limited 3 19851990199520002005201020152020 Tesis Operasyonunda Yeni Eğilim Reaktif Sabit Aralık Planlı Bakımlar Koşul/Kullanım Bazlı Optimize edilmiş Planlama Manual Karakteristikler  Üretim ve bulunurlukta artış  Uygunluk  Optimize edilmiş bakım setleri/prosedürleri  Gelişmiş güvenlik  Düşük Emisyon  Daha düşük fire  Ekipman durumları ile ilgili otomatize bilgi sağlanması  Düşük enerji maliyeti  Çevreye etkinin azalması  Yakıt çeşitliliği  Enerji bulunurluluğunun artması  Sermaye maliyetinin azalması Source: IBM Institute for Business Value (IBV) analysis Geleneksel NesilGirişimler Sonucu

4 Eutek Limited 4 19851990199520002005201020152020 Dağıtık Operasyonda Yeni Eğilimler Ölçüm Standart Şebeke Gelişmiş Ölçüm Ağ Otomasyonu ve Analitik Planlama & ÖnlemTehlike & Plansızlık  Müşteri enerji yönetimi  Daha hassas ve doğru faturalama  Gelişmiş enerji tahminleme  Uzaktan açma/kapama  Gelişmiş kesinti giderimi  Yeni ürün ve servisler  Bölüm/hat çalışanları için gelişmiş güvenlik  Ekipman durumları ile ilgili otomatize bilgi sağlanması  Uyumlu hizmet  Yeni yapı ve planlama  Envanter yönetimi ve tedarik zinciri entegrasyonu  Düşük sermaye maliyeti Source: IBM Institute for Business Value (IBV) analysis Akıllı AğGeleneksel Dağıtım AltyapısıKarakteristikler

5 Eutek Limited 5 Bu yeni eğilimler Varlık Merkezli Yaklaşım ihtiyacına yönelik gelişmiştir Sadece varlıklarla ilgili değil… …varlığın sağladığı hizmet ve bu hizmet standartını devam ettirmesi ile iş süreçleri ile entegrasyon ile ilgili Demirbaş Stratejisi Belirleme Planla ma Dizayn Üretim / Satın alma Operate Bakım Güncell e Hurdaya Ayır Ekipman Yaşam Döngüsü

6 Eutek Limited 6 Değişim sonrası Üretim/İletim/Dağıtım kuruluşlarının ortaya çıkan yeni ihtiyaçları: To  Kurumsal Focus  Kurumsal Yönetim  Düzenli Süreçler  Performans Odaklı  Bilgi Birikimli İş Birliği From  Yerel Focus  Yerel Otonomi  Değişken Süreçler  Maliyet Odaklı  Bireylerin bilgi birikimi

7 Eutek Limited 7 Ayrıca…harcama önceliklendirmeleri günümüzde yönetim seviyesi bir konu haline gelmiştir Yönetim işletmenin nakit ihtiyacının kaynaklarını görmek istemektedir “Yönetim Kurulu büyük sermaye kararları verilirken işlenilen süreci görmek/incelemek istemektedir.” – Başlıca, birden çok kıtada girişimi olan bir yatırımcı “Yönetim kurulu bütçe sunumunun kaynaklarını, maliyetlerin kaynaklarını ve nerelerde harcandıklarını ve işletmeye ne kattığını görmek istemektedirler.” – Büyük bir belediye “Yönetim kurulu kendi yargı ve değerlendirmelerimizin yanı sıra bu yargı ve değerlendirmelerin yapıldığı somut metodu görmek istiyorlar.” – Büyük bir enerji yatırım sahibi

8 Eutek Limited 8 Varlık Merkezli İşletme Modeli İki farklı koldan büyük faydalar sağlamaktadır… Hizmet seviyesinde veya güvenlikte herhangi bir aksama yaşamadan  Anlık bakım aktivitelerini azaltır  Planlı bakım aktivitelerini azaltır  Hataları azaltır  Gerekli uygunluk aktivitelerini azaltır  Gerekli işletme faaliyetlerini azaltır  Riski azaltır  Kaynakların fayda oranını arttırır  Üretkenliği arttırır  Geliştirilmiş organizasyonel yapı  Daha az idari aktivite  Gelişmiş kontrat yönetimi  Gelişmiş tedarik zinciri yönetimi Yatırım Verimliliğinin ArtmasıI Operasyon Verimliliğinin Artması Performans Devamlılığı İş Sayısının Azalması Azalan Birim Maliyet Varlık Merkezli İşletme Modeli

9 Eutek Limited Varlık Uyumluluğu BT destekli operasyonel varlıklar Şebekelenmiş varlıklar BT içeren varlıklar Servis desteği sorumluluk karışıklığı Operasyonel Varlıklar BT Varlıkları Medical systems with on-board computer technology for data collection and system control Is this an operating asset or an IT asset? “Akıllı” ev tipi ölçüm sayacı – yazılım destekli Bu bir operasyonel varlık mı yoksa BT varlığı mı? Kazançlar: Yeni teknolojinin verimli kullanımı Geliştirilmiş hayatboyu varlık performansı Operasyonel risklerin düşürülmesi Varlık Yönetiminde Konsolidasyon 9

10 Eutek Limited Uygulama Konsolidasyonu Üst düzey varlık yönetimi için uygulama ve sağlayıcı konsolidasyonu Kurumsal çerçevede tek ve tümleşik çözüm Kazançları: Yazılım ve uygulama maliyetlerini düşürür Altyapı karmaşasını engeller Operasyonel riskleri düşürür Üretim Ekipmanları Ulaştırma Varlıkları TesislerBT Donanım ve Yazılımları Varlık Yönetiminde Konsolidasyon Lineer Varlıklar MAXIMO 10

11 Eutek Limited Akıllı Şebeke Olgunluk Modeli (SGMM) 11 GSGF (Global Smart Grid Federation): Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’yı temsil eden IBM dahil 17 ülke http://www.globalsmartgridfederation.org/ SGMM (Smart Grid Maturity Model) : Dönüşümü planlarken nasıl ilerleneceğini belirten kapsamlı bir kurulum matrisi ve bu matris, bir firmaya diğer firmalarla karşılaştırmalı değerlendirme yapma fırsatı sunar

12 Eutek Limited Akıllı Şebeke Olgunluk Modeli (SGMM) 12

13 Eutek Limited 13 Kurumunuzun bugünkü durumu nedir?  Basit mühendislik süreçlerini destekleyen “Nokta” çözümler  Manuel iş süreçleri – zayıf veri yönetimi, fazla “arka ofis” desteği, esnek olmayan işgücü  Varlık yatırımlarında risk-bazlı yaklaşımın benimsenmemesi  Spesifik varlıklara ilişkin bakım bilgileri toplama sistemi yaklaşımının olmaması  Koşul bazlı bakımlar için kayda değer kanıtların elde olmaması  Limitli uçtan uca entegre süreçler  İşgücü planlama ve optimizasyonu konularında limitli süreçler ve yaklaşım  Stratejik varlık yatırımı ve planlama konusunda minimal yaklaşım  Varlık monitoring ve kontrol-sensör teknolojilerinde minimal yaklaşım  Hatalar öncesi önlemler için limitli süreçler – AMI programı bu konuda bir başlangıç teşkil etse de entegrasyon ve gelişmiş veri kalitesi olmadan başarılı olunamayacaktır.  Kesinti yönetim destek aracının olmaması

14 Eutek Limited 14 Üzerinde çalışılması gereken hedefler:  Şeffaflığı desteklemek  Bulunurluluğu arttırmak  Operasyonel verimliliği arttırmak  Varlık Yönetimi kararlarını geliştirmek  Müşteri gereksinimlerine cevap verebilirlilik düzeyini geliştirmek  Güvenilirliliği geliştirmek  Üretkenliği arttırmak  Güvenliği arttırmak

15 Eutek Limited 15 Bu hedefler ve görevler çerçevesinde uygulanması gereken kilit aksiyonlar İş hedefleri İmkan Veren  Yüksek hizmet operasyonu seviyesini devam ettirmek  Kabul edilebilir risk çerçevesinde optimum varlık değerinin elde edilmesi  Varlıkların gelecek teknolojilere uygunluğundan emin olmak  Yüksek operasyon verimlilik seviyesini devam ettirmek  Doğru seçimi yapmak için yüksek kalitede analitik ve enformasyon  Uygulamalar arasında birbirine yakın entegrasyonlar  Doğru verilerin yaygın bir şekilde toplanması  Mevcut teknoloji yatırımlarını tanımak ve muhafaza etmek Geresinim

16 Eutek Limited 16 Teknoloji ve İş süreçlerinin entegrasyonunun öneminin adreslenmesi İş Stratejisi Entegre Strateji BT Stratejisi BT &İş entegrasyonu iş Modeli Kolaylaştırması &Değer yaratma BT’nin iş süreçlerine imkan sağlaması Süreç otomasyonu ve optimizasyonu BT’nin İş süreçlerini desteklemesi Görev Otomasyonu & İletişim Altyapısı Entegre İş ve BT Süreçleri İş ve BT Süreçlerinin birleşmesi İş ve BT Süreçleri ayrı ayrı Businesses need to operate in an integrated way to genuinely release value, underpinned by technology where appropriate Technology operating as though it is separate from the Business A business led technology strategy provides a mechanism that allows clear dialogue about value creation between the business and IT BT Stratejisiİş Stratejisi

17 Eutek Limited 17 Gelişim için bir fırsat  İş Operasyonları –Ayrılmış iş süreçleri –Limitli standardizasyon –İş hedefleri ile limitli birleşim  BT Operasyonu –Sayısız “niş” sistemler –Fazla çakışma –Veri yönetimi zorluğu –Adapte olmaya limitli çeviklik Operasyonel VarlıklarBT Varlıkları

18 Eutek Limited 18 Stratejik Varlık ve Servis Yönetimi  İş Operasyonları –Tek süreç yapısı –Düşük Risk –Standardize  BT Operasyonu –Düşük sahip olma maliyeti –Tutarlı ve modern mimari –Yüksek çeviklik SERVİS YÖNETİMİ VARLIK

19 Eutek Limited IBM Maximo… 19  20.000’den fazla referans proje  10 ana endüstri segmentinde çözümler  27 farklı dilde çözüm desteği  113 ülkede çözüm lideri  Ekipman performansı, güvenilirliği ve ömrünü arttırır  İş süreçlerinin en kısa sürede en az maliyetle en kaliteli şekilde işlemesini sağlar.  Üretkenliği arttırarak rekabet ortamında avantaj sağlar  Doğru verinin doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlayarak Karar Destek Sistemi mekanizmasını işletir.

20 Eutek Limited IBM Maximo 20  ARC araştırmalarında alanında pazar payı lideri…  1998 yılından beri Gartner Magic Quadrant analizinin «Leaders» çeyreğinde yer alan tek çözüm!

21 Eutek Limited Dağıtım Sektörü İçin Önerilen Operasyon Yönetimi Çözüm Mimarisi 21 MAXIMO BYS ABYS Saha da yapılan tüm abonelik işlemleri Servis yönetimi Kontrat yönetimi Satın alma yönetimi Demirbaş yönetimi Envanter yönetimi İş ve işgücü yönetimi SCADA OYS Sayaç Okuma EMS ve alarm takibi DMS ve yük analizi Otomatik kontrol … Esri GIS Google Maps Kritik uyarı seviyeleri ve alarmlar Abone, adres ve iş tdetayları FİNANS SİSTEMİ Personel, bordro Muhasebe Satınalma

22 Eutek Limited 22 EAM T&D Kritik Çözüm Alanları GIS Mobile Workforce Service Management Integrated Supply Chain Remote Asset Monitoring Asset Portfolio GIS Mobile Workforce Service Management Integrated Supply Chain Remote Asset Monitoring CBS, ABYS ve diğer entegrasyonlar Servis masası, sıralama, takvimlendirme ve atama yönetimi Konsolide Varlık Yaşam Döngüsü ve Barkodlama, tedarik zinciri Konsolide önleyici bakım uygulamaları Kalibrasyon, liner ekipman yönetimi

23 Eutek Limited İzlenebilirlik İşinizi İzleyin Kontrol Varlıklarınızı Yönetin Otomasyon Operasyonları nıza Çeviklik Kazandırın  İş takibini en üst seviyeye çıkarır ve bütün sisteminiz üzerinde yukarıdan aşağıya bir bakış açısı sağlar.  Yönetimsel olarak kontrolünüzü en üst düzeye ulaştırır. Onay mekanizmasını işletir ve kural uygulamalarını mecbur kılar.  Operasyon işletiminde gereksiz tekrarlardan, detay işlemlerden ve bazı manüel kontrollerden sizi kurtarır. Sisteminizi daha otomatikleşmiş bir hale getirir. IBM Maximo 23

24 Eutek Limited IBM Maximo Kurumsal Varlık&Bakım Yönetimi Fonksiyonları 24 Varlık Yönetimi KPI / Raporlama / Analiz İş Yönetimi Envanter Yönetimi Satın alma Lokasyonlar Varlıklar Hata Kodları Durum İzleme Ölçümler Ölçüm Grupları Durum Kodları Fiyat Teklifi İsteme Alış Alış Teftişleri SA İstekleri Makbuzlar SA Emirleri Masaüstü İstekleri Durum Kodları Parça İdaresi Depolar Envanter Lot Yönetimi Mazeme Montaj Yapısı Durum Kodları Stoklanmış Araçlar Hizmet Kökenleri İş Planları Rota Servis İsteği Servis Öğeleri İş Emri İzleme İş Güvenliği Hızlı Raporlama İşçilik Vasıflar Araçlar/Hünerler/Şirketler Koruyucu Bakım Ana KB Atama Yöneticisi Durum Kodları Geliştirilmiş İş Akışı – Olaya Dayalı, Bağlam Tabanlı / Eskalasyon Yönetimi Kontrat Yönetimi Satın Alma Kontratları Ana Kontratlar Garanti Kontratları Kiralama Kontratları İşçilik Tarifesi Kontratları Servis Yönetimi Servis Masası SLA Yönetimi Servis Katologları Güvenlik & İdare Servise Dayalı Mimari (SOA) Platformunda

25 Eutek Limited 25 İletim ve Dağıtım (MAXIMO For Utilities) En büyük ve en aktif maximo user grubu

26 Eutek Limited 26 Dünyada IBM Maximo Utilities Referansları Enerji İletim & Dağıtım  Dünyada 100’den fazla örnek proje  APS, Keyspan, NiSource, ESKOM, ConEd, Scotia Gas, …

27 Eutek Limited 27 Termoelektrarna Šoštanj

28 Eutek Limited EUTEK - MEDAŞ Projesi, 2012-2013 28 Proje Kapsamı Bakım Yönetim Sistemi (CMMS)  Periyodik Bakımlar  Bakım Çözüm Ortakları Hakediş Hesaplamaları  CBS Entegrasyonu o IBM Maximo içerisinde CBS haritaları o IBM Maximo’dan elde edilen verilerle CBS üzerinde farklı katmanlarda (Bakım tamamlanma oranları, her trafo üzerindeki iş emri bilgisi vb) görüntülenebilmesi  IBM Maximo ile entegre Mobil Saha İş Yönetimi (EUTEK Poyraz Mobile) o Keşif İş Emri, Bakım İş Emirleri, Uyarı/İkaz İş Emirleri o Sahada bakımda kullanılan mobil cihazlar (Android) üzerinden CBS Varlık Özelliklerinin (Attribute) değiştirilebilmesi o Rota çizimi o Kağıt iş emri formunun ortadan kaldırılması  Çağrı Merkezi Sistemi entegrasyonu Satınalma Yönetim Sistemi  Tüm ekipman ve sarf malzemesi satınalım süreçlerinin yönetimi  Merkez Holding Finans Sistemi ile entegrasyon  E-imza entegrasyonu ile kağıt işlerinin kaldırılması Depo/Envanter Yönetim Sistemi  Depo süreçleri (Satınalmaya istinaden giriş, Malzeme Talebine istinaden çıkış, transfer vs.) Maximo ile yönetilmektedir  Barkodlu envanver takibi  Merkez Holding Finans Sistemi ile entegrasyon

29 Eutek Limited MAXIMO - İş Süreci Senaryosu 29

30 Eutek Limited MAXIMO - İş Süreci Senaryosu 30

31 Eutek Limited MAXIMO - İş Süreci Senaryosu 31

32 Eutek Limited MAXIMO - İş Süreci Senaryosu 32

33 Eutek Limited Zaman Çizelgesini Yönetmede İlgili Roller İşgücü/Ekip uygunluğu tanımlama, kaynak dengeleme Kapasite Planlama Kaynaklara İş Emri Atar Operasyonel ortam değişirken, sürekli olarak çizelgeyi optimize eder Coğrafi temelli olarak iş atamalarını sekanslar ve rotalar Planlayıcı İş Emri gelişimi ve durumu ve saha kaynaklarını izler Açık emirlere göre, saha kaynaklarının konumunu izler Mobil cihazları olmayan teknisyenler için, durum bilgisi ve tamamlanan iş emri bilgisi girer Coğrafi ve optimizasyon bazlı, devam eden iş atamalarını sıralar ve rotalarDağıtıcı Süpervizör mobil cihaz üzerinden işi onaylar ve atar İş Emirlerini sahada alır ve Dağıtım’a gerçek zamanlı durum bilgisi verir Mobil cihaz üzerinde, İş emirlerini tamamlama,düzenleme ve onaylama yapabilir Optimal sürüş tarifleriyle birlikte harita üzerinde görebilir Dağıtım’a potensiyel tehlikeli durumlardan ve bitmemiş işler hakkında bildirimde bulunabilir Saha Teknisyeni 33

34 Eutek Limited Yüklülük ve Uygunluk İlave Kaynak tipleri planlama ve çizelgeleme için kritik olan faktörlerin daha tamamlanmış ve doğru vizyonda olmasını sağlar –Artık görülebilir İşgücü/Ekipler, Varlık/Yer, Araç ve Malzeme uygunluğu Beceri & Ekip Uygunluğu 34

35 Eutek Limited Varlık, Yer & Malzeme Uygunluğu Diğer Kaynak Uygunluğu Sekmeleri: – Varlık ve Yer için Bakım /Operasyonel/Takvim uygunluğu –Planlayıcı Varlık veya Yer uygun olduğunda veya olmadığında bilir –Takvim harici bir sistemden içeri aktarılabilir. (Örn. Üretim Sistemi) – Planlanan malzemeler için malzeme uygunluğu İhitiyaç duyulan ve mevcut miktarları gösterir Kritik önemdeki malzemeler yoksa planlama işinin yapılmasını engeller Trades ‘ler malzemeleri alternatif bir depodan almaları için email aracılığıyla yönlendirilebilir Varlık Yer Malzeme 35

36 Eutek Limited Dağıtım Görünümü – Atanmamış İş Emirleri İş Emirleri Bilgisi İle Atanmamış İş Emirlerini Haritada Görebilirsiniz 36

37 Eutek Limited GPS Tracking Yakalamak İçin (Capture) Konum Bazlı Hizmet Sıklık Aralığı (interval) BeIirleyin Boylam, Enlem, Yükseklik, Hassasiyet, Rota, Hız İşgücü: Crews: Renki işaretçiler şu anki Konum Bazlı Hizmet durumununun ne kadar güncel olduğunu gösteriyor Mavi 30 dk sıklık aralığının içerisinde (yapılandırılabilir) Sarı 30 dk KBH sıklık aralığının dışında Kırmızı son konum hassasiyeti limitlerin üzeride (yapılandırılabilir) 37

38 Eutek Limited TEŞEKKÜRLER!. 38


"EuTek Limited 2. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Konge ve Fuarı - ICSG 2014 Ertuğ ER EUTEK BİLİŞİM Genel Müdür / Yönetici Ortak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları