Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENGE HESAPLAMALARININ KARMAŞIK SİSTEMLERE UYGULANMASI Sulu Çözeltilerde bulunan türler,birbirleriyle ve su ile etkileşirler ve aynı anda birden çok denge.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENGE HESAPLAMALARININ KARMAŞIK SİSTEMLERE UYGULANMASI Sulu Çözeltilerde bulunan türler,birbirleriyle ve su ile etkileşirler ve aynı anda birden çok denge."— Sunum transkripti:

1 DENGE HESAPLAMALARININ KARMAŞIK SİSTEMLERE UYGULANMASI Sulu Çözeltilerde bulunan türler,birbirleriyle ve su ile etkileşirler ve aynı anda birden çok denge kurulur. Ortamdaki türlerin çözünürlükleri, konsantrasyonları gibi özelliklerini hesaplamak için oluşan tüm dengeler kullanılır. Bu hesaplamalarda, problemdeki bilinmeyen sayısı kadar cebirsel eşitlik yazmaktır. Bunun için Denge Sabiti ifadeleri, Kütle Denkliği ve Yük Denkliği eşitlikleri kullanılır. Denge Sabiti : Reaksiyonda denge anında ürünlerin konsantrasyonlarının reaktiflerin konsantrasyonlarına oranını gösteren ifade. Kütle Denkliği : Bir çözeltideki türlerin denge konsantrasyonlarının birbiriyle ilişkisini gösterir Yük Denkliği : Bir elektrolit çözeltisinde pozitif yüklerin molar konsantrasyonu, negatif yüklerin molar konsantrasyonuna eşittir.

2 Soru: 0.250mol H 3 PO 4 suda çözülerek hazırlanan 1L çözeltinin kütle denkliğini yazınız. Soru: H +, OH -, K +, H 2 PO 4 -, HPO 4 2- ve PO 4 3- içeren bir çözeltinin yük denkliğini yazınız.

3 Çoklu Denge Sistemleri Problemlerinin Çözümü 1.Denge konsantrasyonları cinsinden ne arandığı belirtilir. 2.Tüm Reaksiyonlar için denge sabiti ifadeleri yazılır ve sayısal değeri bulunur. 3.Sistem için kütle denkliği eşitlikleri yazılır. 4.Mümkünse sistem için yük denkliği ifadesi yazılır. 5.Yazılan eşitlik sayısı ile, bilinmeyen konsantrasyon ifadelerinin sayısı karşılaştırılır. 6.Yazılan eşitliklerde bilinmeyen sayısını azaltacak kabuller yapılır. 7.Cebirsel ifadeler çözülerek 2. basamakta tanımlanan bilinmeyen bulunur 8.Bulunan sonuçta, yapılan kabullerin doğruluğu kontrol edilir.

4 Soru: doygun Hg 2 Cl 2 çözeltisinde Hg 2 2+ konsantrasyonunu hesaplayınız. Kçç= 1.2x10 -18 Ksu=1x10 -14

5 Soru: Mg(OH) 2 nin sudaki molar çözünürlüğünü hesaplayınız. Kçç Mg(OH) 2 = 7.1x10 -12 Ksu=1x10 -14

6 Soru: Hidronyum iyonu konsantrasyonu 1.0 x 10-4 olan bir çözeltide kalsiyum okzalatın çözünürlüğünü hesaplayınız. CaC 2 O 4 için Kçç= 2.3 x 10 -9 H 2 C 2 O 4 için K a1 = 5.36 x 10 -2, K a2 = 5.42 x 10 -8 Ksu=1x10 -14

7 Soru: 0.1 M NH 3 çözeltindeki AgBr nin çözünürlüğünü bulunuz. AgBr için Kçç= 5.2 x 10-13 Ag(NH 3 ) + için Koluşum= 2 x 10 3 Ag(NH 3 ) 2 için Koluşum = 6.9 x 10 3 NH3 için Kb= 1.76 x 10 -5

8 Soru: 0.1 M Pb 2+ ve 0.1 M Fe 2+ içeren bir çözeltiye H2S eklenerek Pb 2+ ve Fe 2+ iyonları birbirinden ayrılması için gerekli koşulları belirleyiniz. Kçç(PbS)=3x10-28, Kçç(FeS)=8x10-19 H 2 S için K1=9.6x10 -8 K2=1.3x10 -14

9 Soru: HgS ün sudaki çözünürlüğünü oluşacak tüm dengeleri göz önüne alarak hesaplayınız. HgS için Kçç= 5 x 10 -54 Ksu= 1.0 x 10 -14, H 2 S için K a1 = 9.6x10 - 8 K a2 = 1.3x10 -14


"DENGE HESAPLAMALARININ KARMAŞIK SİSTEMLERE UYGULANMASI Sulu Çözeltilerde bulunan türler,birbirleriyle ve su ile etkileşirler ve aynı anda birden çok denge." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları