Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASİTLER VE BAZLAR Hazırlayanlar Emel ÖzoğluTurgay ÇelikEşref Bayır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASİTLER VE BAZLAR Hazırlayanlar Emel ÖzoğluTurgay ÇelikEşref Bayır."— Sunum transkripti:

1

2 ASİTLER VE BAZLAR Hazırlayanlar Emel ÖzoğluTurgay ÇelikEşref Bayır

3 ASİTLER VE BAZLAR ASİTLERBAZLAR NÖTRALLEŞME

4 ASİTLER Asitlerin Özellikleri Asitlerin Özellikleri Asit Tanımlamaları Asit Tanımlamaları Asitlerin Yapılarına Göre Sınıflandırılması Asitlerin Yapılarına Göre Sınıflandırılması Asitlerin Kuvvetlerine Göre Sınıflandırılması Asitlerin Kuvvetlerine Göre Sınıflandırılması Asitlerin İsimlendirilmesi Asitlerin İsimlendirilmesi

5 ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ Tatları ekşidir. Tatları ekşidir. Elektriği iyi iletirler. Elektriği iyi iletirler. Bazıları güçlü bazıları zayıf elektrolitlerdir. Bazıları güçlü bazıları zayıf elektrolitlerdir. Metaller ile reaksiyona girerek hidrojen gazı oluştururlar. Metaller ile reaksiyona girerek hidrojen gazı oluştururlar. Bazlar ile reaksiyona girerek tuz oluştururlar. Bazlar ile reaksiyona girerek tuz oluştururlar.

6 ASİT TANIMLAMALARI Arrhenius Asit Tanımı Lewis Asit Tanımı Lowry-Bronsted Asit Tanımı

7 ARRHENİUS’UN ASİT TANIMI Asitler sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşiklerdir. Asitler sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren bileşiklerdir. HCl asit ve HNO 3 asit gibi. HCl asit ve HNO 3 asit gibi. HCl + H 2 O → Cl¯ + H 3 O+ HCl + H 2 O → Cl¯ + H 3 O+

8 LEWİS’İN ASİT TANIMI Asitler elektron kabul eden bileşiklerdir. Asitler elektron kabul eden bileşiklerdir. Örnek olarak BF 3 verilebilir. Örnek olarak BF 3 verilebilir. BF 3 daha fazla elektron ister. BF 3 daha fazla elektron ister. BF F F :N:N H H H

9 LOWRY-BRONSTED ASİT TANIMI Bir asit iyonu bir hidrojen kaynağıdır. Bir asit iyonu bir hidrojen kaynağıdır. HCl bir asittir. HCl bir asittir. Suda iyonlaştığı zaman suya hidrojen iyonu verir. Suda iyonlaştığı zaman suya hidrojen iyonu verir. HCl (g) + H 2 O (aq ) H 3 O + + Cl - HCl (g) + H 2 O (aq ) H 3 O + + Cl -

10 ASİTLERİN YAPILARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Mono Asitler Mono Asitler Di Asitler Di Asitler Poliprotik Asitler Poliprotik Asitler Amfoterik Bileşikler Amfoterik Bileşikler

11 MONO ASİTLER Suda iyonlaştığı zaman suya sadece bir tane hidrojen iyonu verebilen asitlerdir. Örnek olarak HCL verilebilir. HCl(g)+ H2O(aq) H3O+ + Cl-

12 Dİ ASİTLER Suda iyonlaştığı zaman suya iki tane hidrojen iyonu verebilen bileşiklerdir. Suda iyonlaştığı zaman suya iki tane hidrojen iyonu verebilen bileşiklerdir. Örnek olarak H 2 SO 4 verilebilir. Örnek olarak H 2 SO 4 verilebilir. H 2 SO 4 + H 2 O (aq) H 3 O + +SO 4 H 2 SO 4 + H 2 O (aq) H 3 O + +SO 4

13 POLİPROTİK ASİTLER Poliprotik asitler suda iyonlaştığı zaman suya birden fazla hidrojen iyonu verebilen bileşiklerdir. Poliprotik asitler suda iyonlaştığı zaman suya birden fazla hidrojen iyonu verebilen bileşiklerdir. Örnek olarak H 3 PO 4 verilebilir. Örnek olarak H 3 PO 4 verilebilir. H 3 PO 4 + H 2 O (aq) H 3 O + + PO 4 H 3 PO 4 + H 2 O (aq) H 3 O + + PO 4

14 AMFOTERİK BİLEŞİKLER Hem asit hem de baz gibi davranırlar. Hem asit hem de baz gibi davranırlar. Su kendiliğinden iyonlaşır. Su kendiliğinden iyonlaşır. 2H 2 O (aq) H 3 O + (aq) + OH - (aq) 2H 2 O (aq) H 3 O + (aq) + OH - (aq) K SU = [H 3 O + ][OH - ]=[H + ][OH - ] K SU = [H 3 O + ][OH - ]=[H + ][OH - ] 25ºC K SU = 1.0 x10 -14 Nötral çözeltide [H + ] = [OH - ]= 1.0 x10 -7 25ºC K SU = 1.0 x10 -14 Nötral çözeltide [H + ] = [OH - ]= 1.0 x10 -7 Asidik çözeltide [H + ] > [OH - ] Asidik çözeltide [H + ] > [OH - ] Bazik çözeltide [H + ] < [OH - ] Bazik çözeltide [H + ] < [OH - ]

15 ASİTLERİN İSİMLENDİRİLMESİ 1 Eğer bileşikte O atomu varsa ve bileşiğin isminin sonu –at ile bitiyorsa –ik asit Bileşikte O atomu var ve bileşiğin isminin sonu – it ile bitiyorsa –oz asit olarak isimlendirilir. SO4 Sülfat H2SO4 Sülfürik Asit NO2 Nitrit HNO2 Nitröz Asit

16 ASİTLERİN İSİMLENDİRİLMESİ 2 Eğer bileşiğin yapısında O atomu yoksa bileşiğin isminin başına hidro- eki getirilir.Bileşiğin isminin sonundaki –ür eki ise –ik ekine dönüşür. Eğer bileşiğin yapısında O atomu yoksa bileşiğin isminin başına hidro- eki getirilir.Bileşiğin isminin sonundaki –ür eki ise –ik ekine dönüşür. Cl¯ Clorür HCl Hidroklorik Asit Cl¯ Clorür HCl Hidroklorik Asit Br¯ Bromür HBr Hidrobromik Asit Br¯ Bromür HBr Hidrobromik Asit

17 ASİTLERİN KUVVETLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI Güçlü Asitler Zayıf Asitler

18 GÜÇLÜ ASİTLER Suda tamamen iyonlaşırlar. Suda tamamen iyonlaşırlar. K a ‘ları çok büyüktür. K a ‘ları çok büyüktür. [H + ] = [HA] [H + ] = [HA] Örnek olarak Örnek olarak HBr, HI, HCl, HNO 3, H 2 SO 4, HClO 4 HBr, HI, HCl, HNO 3, H 2 SO 4, HClO 4

19 ZAYIF ASİTLER K a ‘ları çok küçüktür. K a ‘ları çok küçüktür. Suda tamamen iyonlaşamazlar Suda tamamen iyonlaşamazlar Örnek olarak HNO 2, H 2 SO 3 asit verilebilir. Örnek olarak HNO 2, H 2 SO 3 asit verilebilir.

20 BAZLAR Bazların Özellikleri Baz Tanımlamaları Bazların Yapılarına Göre Sınıflandırılması Bazların Kuvvetlerine Göre Sınıflandırılması

21 BAZLARIN ÖZELLİKLERİ Asitler ile reaksiyon vererek tuz ve su oluştururlar. Tatları acıdır. Dokununca kayganlık hissi verirler. Bazıları güçlü bazıları zayıf elektrolitlerdir.

22 BAZ TANIMLAMALARI Arrhenius’un Baz Tanımı Arrhenius’un Baz Tanımı Lewis’in Baz Tanımı Lewis’in Baz Tanımı Lowry-Bronsted’in Baz Tanımı Lowry-Bronsted’in Baz Tanımı

23 ARRHENİUS’UN BAZ TANIMI Bazlar sulu çözeltilerine OH¯ iyonu verebilen bileşiklerdir. Bazlar sulu çözeltilerine OH¯ iyonu verebilen bileşiklerdir. Örnek olarak NaOH verilebilir. Örnek olarak NaOH verilebilir.

24 LEWİS’İN BAZ TANIMI Bazlar elektron verebilen bileşiklerdir. Bazlar elektron verebilen bileşiklerdir. Örnek olarak NH 3 ve su verilebilir. H 2 O ve NH 3 ‘ün verebileceği bir çift elektronu vardır. Örnek olarak NH 3 ve su verilebilir. H 2 O ve NH 3 ‘ün verebileceği bir çift elektronu vardır. :N:N H H H ( H H O )

25 LOWRY-BRONSTED’İN BAZ TANIMI Bazlar H† iyonu kabul eden bileşiklerdir. Örnek olarak NaOH verilebilir.

26 BAZLARIN YAPILARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Yapısında OH¯ Bulunan Bazlar Yapısında OH¯ Bulunan Bazlar Yapısında OH¯ Bulunmayan Bazlar Yapısında OH¯ Bulunmayan Bazlar

27 YAPSINDA OH¯ BULUNAN BAZLAR Bunlar genellikle alkali metallerin hidroksil bileşikleridir. Güçlü bazlardır.Çünkü suda tamamen iyonlaşabilirler. Örnek olarak NaOH, Mg(OH)2 verilebilir.

28 YAPSINDA OH¯ BULUNMAYAN BAZLAR Bunlar genellikle Lewis’in ve Lowry- Bronsted’in baz tanımına uyan bileşikleridir. Bunlar genellikle Lewis’in ve Lowry- Bronsted’in baz tanımına uyan bileşikleridir. Zayıf bazlardır.Çünkü suda tamamen iyonlaşamazlar. Zayıf bazlardır.Çünkü suda tamamen iyonlaşamazlar. Örnek olarak NH 3 verilebilir. Örnek olarak NH 3 verilebilir.

29 BAZLARI KUVVETLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI OH¯ içeren bazlar güçlü bazlardır. Diğerleri ise zayıf bazlardır. Zayıf bazların Kb’si küçüktür. Örneğin NaOH güçlü bir bazdır.NH3 ise zayıf bir bazdır.

30 pH VE pOH pH= -log[H+] pH= -log[H+] Genellikle [H†] iyonu kullanılır.Çünkü çok küçüktür. Genellikle [H†] iyonu kullanılır.Çünkü çok küçüktür. pH küçüldükçe, [H+] derişimi artar. pH küçüldükçe, [H+] derişimi artar. pOH= -log[OH-] pOH= -log[OH-] pKa = -log K pKa = -log K

31 İLGİLİ FORMÜLLER K su = [H+][OH-] K su = [H+][OH-] -log K su = -log([H+][OH-]) -log K su = -log([H+][OH-]) -log K su = -log[H+]+ -log[OH-] -log K su = -log[H+]+ -log[OH-] pK su = pH + pOH pK su = pH + pOH K su = 1.0 x10-14 K su = 1.0 x10-14 14.00 = pH + pOH 14.00 = pH + pOH

32 NÖTRALLEŞME NÖTRALLEŞMETİTRASYON

33 NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ Bir asit ve bir baz reaksiyona girerek tuz ve su oluştururlar. Bir asit ve bir baz reaksiyona girerek tuz ve su oluştururlar. Tuz iyonik bir bileşiktir. Tuz iyonik bir bileşiktir. Oluşan yeni durumda çözelti ne asidik nede bazik özellik gösterir. Oluşan yeni durumda çözelti ne asidik nede bazik özellik gösterir. Örneğin Örneğin HNO 3 + KOH  KNO 3 + H 2 O HNO 3 + KOH  KNO 3 + H 2 O tepkimesi bir nötralleşme tepkimesidir.

34 TİTRASYON Titrasyon bir çözelti içinde miktarı bilinmeyen asit veya bazın miktarını bulmak için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde miktarı bilinmeyen asit veya bazı bulmak için derişimi belirli bir asit veya baz çözeltisi ve bir indikatör kullanılır. Bu işlemde miktarı bilinmeyen asit veya baz çözeltisine derişimi bilinen asit veya baz çözeltisi eklenir ve istenen madde tükendiği anda renk değiştiren indikatörün yardımıyla titrasyon indikatör renk değiştirdiği an durdurulur. Derişimi belirli çözeltinin sarfiyatı okunur ve buradan aranan maddenin miktarı bulunur. İlgili eşitlikler için T T T T T IIII KKKK LLLL AAAA YYYY IIII NNNN IIII ZZZZ....

35 TİTRASYON EŞİTLİKLERİ M a X V a Asit için M a X V a Asit için M b x V b Baz için M b x V b Baz için M a X V a = M b X V b, M a X V a = M b X V b, Örnek problem için TIKLAYINIZ. TIKLAYINIZ.

36 KAYNAKLAR www.thecatalyst.org www.thecatalyst.org www.thecatalyst.org www.kimyaokulu.com www.kimyaokulu.com www.kimyaokulu.com www.tvgreen.com www.tvgreen.com www.tvgreen.com Lise 2 Kimya Ders Kitabı Lise 2 Kimya Ders Kitabı.

37 PROBLEM 50 mL 0,1 M HNO 3 çözeltisi ile 100 mL 0,1 M KOH çözeltisi karıştırıldığı zaman oluşan çözelti asidik midir bazik midir?.Çözeltiyi nötr hale getirmek için ne yapmak gerekir? 50 mL 0,1 M HNO 3 çözeltisi ile 100 mL 0,1 M KOH çözeltisi karıştırıldığı zaman oluşan çözelti asidik midir bazik midir?.Çözeltiyi nötr hale getirmek için ne yapmak gerekir?


"ASİTLER VE BAZLAR Hazırlayanlar Emel ÖzoğluTurgay ÇelikEşref Bayır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları