Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 SU, ÇÖZELTİLER, ASİT VE BAZLAR III Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 SU, ÇÖZELTİLER, ASİT VE BAZLAR III Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006."— Sunum transkripti:

1 1 SU, ÇÖZELTİLER, ASİT VE BAZLAR III Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

2 2 Bir su molekülü, çok az sayıda bile olsa komşu su molekülü lehine bir proton yitirebilir ve böylece bir hidronyum iyonu (H 3 O + ) oluşturabilir.

3 3 Su, az da olsa hidronyum ve hidroksil iyonlarına ayrışır.

4 4 Sulu çözeltilerde, saf suda olduğu gibi H + ile OH  ’nin konsantrasyonları eşit olduğunda, çözeltinin nötral pH’ da olduğu ifade edilir.

5 5 Nötral pH’da H + ile OH  ’nin konsantrasyonu birbirine eşit ve 10 -7 M’dır.

6 6 pH, bir çözelti için bir karakteristiktir. Bir çözeltinin pH’ı, çözeltideki H + iyonları konsantrasyonunun eksi logaritmasıdır.

7 7 25 o C’de nötral bir çözeltinin pH’ı 7’dir. Bir çözeltinin pH’ı 7’den küçükse (H + iyonu konsantrasyonu daha yüksek), çözelti asidiktir. Bir çözeltinin pH’ı 7’den büyükse (H + iyonu konsantrasyonu daha düşük), çözelti alkali veya baziktir.

8 8 Asitler ve bazlar Asitler proton vericisi (donör), bazlar proton alıcısı (akseptör)’dırlar.

9 9

10 10 Hem proton vericisi (donör), hem proton alıcısı (akseptör) olan maddelere amfoter maddeler denir.

11 11 Bir proton donörü ve ona uygun proton akseptörü, bir konjuge asit-baz çifti oluştururlar.

12 12

13 13 Biyokimyacılar için, suda çözündüklerinde tamamen iyonize olmayan zayıf asit ve bazların davranışı önemlidir. Zayıf asit ve bazlar, biyolojik sistemlerde bulunurlar; metabolizmada ve metabolizmanın düzenlenmesinde önemli rol oynarlar.

14 14 Zayıf asitlerin pK a değerleri, titrasyon grafiği çizilerek bulunabilir. Bunun için, belirli volümdeki asit örneği, konsantrasyonu bilinen kuvvetli bir baz (genellikle NaOH) çözeltisi ile titre edilir. NaOH, bir indikatör boya veya bir pH metre ile nötralizasyon sağlandığı anlaşılıncaya kadar, aside yavaş yavaş ilave edilir.

15 15 Asidin belirli bir volümüne belirli miktarlarda NaOH eklendikçe pH ölçümü yapılır. Eklenen NaOH miktarlarına karşılık pH değerlerinin grafiği çizilir:

16 16 Zayıf asidin pK a değerine eşit pH’da, zayıf asit ve bunun konjuge bazı eşit konsantrasyonlarda bulunur. Daha düşük pH’larda asit konsantrasyonu fazladır; daha yüksek pH’larda ise asidin konjuge bazının konsantrasyonu fazladır.

17 17 Zayıf bir asit (proton donörü) ve onun konjuge bazını (proton akseptörü) eşit miktarlarda içeren karışımlar tampon sistemi olarak bilinirler. Tamponlar

18 18 Tamponlar, küçük miktarlarda asit (H + ) veya baz (OH  ) eklendiğinde pH değişikliklerine karşı koyma eğiliminde olan sulu sistemlerdir.

19 19 Bir tampon sisteminin tamponlama özelliği, iki reverzibl reaksiyonun sonucudur.

20 20

21 21 pH, zayıf asit ile onun konjuge bazının bir karışımının tamponlama etkisi ve zayıf asidin pK a ’sı arasındaki kantitatif ilişki, Henderson-Hasselbalch denklemi ile ifade edilir

22 22

23 23 Henderson-Hasselbalch denklemi, verilen bir pK a ve molar orana göre bir asit-baz çiftinin pH’ını hesaplamaya yarar.

24 24 Henderson-Hasselbalch denklemi, her hangi bir pH’da proton donör ve proton akseptörün molar oranını hesaplamaya da yarar. Örneğin; asetik asidin pK a değeri 4,76 olduğuna göre asetat ve asetik asitten pH’ı 5,30 olan asetat tamponu hazırlamak için gerekli asetat ve asetik asidin molar konsantrasyon oranı:

25 25 Amfolitler Hem asitlerle hem bazlarla tuz oluşturabilen maddelere amfolitler veya amfoter elektrolitler denir.

26 26 Amfolitler, amfolitin izoelektrik noktası denen bir pH ortamında, eşit sayıda negatif (  ) ve pozitif (+) yük içerirler (H + A  ):

27 27 Amfolitler, izoelektrik noktadan düşük pH ortamında (asit ortam), katyon (pozitif yüklü iyon; H + 2 A) halinde bulunurlar; izoelektrik noktadan yüksek pH ortamında (bazik ortam) ise anyon (negatif yüklü iyon; A  ) halinde bulunurlar.

28 28 İndikatörler, sulu çözeltide ortamın H + iyonu konsantrasyonuna (pH’ına) göre renk değiştiren maddelerdir. İndikatörler

29 29 İndikatörler, genellikle amfoter maddelerdir.

30 30 Litmus, zayıf bir asittir; iyonlaşmamış halde kırmızı, iyonlanmış halde mavi renklidir. Methyl orange ve p henolphthalein, titrasyonlarda sık kullanılan indikatörlerdir.

31 31 İndikatörün renk değiştirdiği noktaya dönüm noktası denir.

32 32 Sulu çözeltilerin pH’ı, genellikle bir amfolit olan ve ortamın H + iyonu konsantrasyonuna (pH’ına) göre renk değiştiren indikatör boyalar yardımıyla ölçülebilir. Bu yöntemlere kolorimetrik yöntemler denir.

33 33 Sulu çözeltilerin pH’ı, elektrometrik yöntemler denen, iki elektrot arasındaki potansiyel farkının bir galvanometre ile ölçülmesi esasına dayanan yöntemlerle daha hassas olarak ölçülebilir. pH metre denen aletlerde elektrottan çıkan sinyal, şiddetlendirilir ve pH’ı bilinen bir çözelti tarafından oluşturulan sinyal ile karşılaştırılır.


"1 SU, ÇÖZELTİLER, ASİT VE BAZLAR III Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları