Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı."— Sunum transkripti:

1 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı

2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1- Kapak Sayfası 1  Kurumun Adı  Takımın Adı 2- İçindekiler Sayfası 2 3- Sunum 3 4- Takımın Tanıtım Sayfası 4  Çalışmanın Yapıldığı Birim  İyileştirme Takımının Adı  İyileştirme Çalışmasının Konusu  Takımın Lideri  Takımın Rehberi  Takımın Raportörü  Takımın Üyeleri o Çalışmanın Başlama Tarihi o Çalışmanın Bitiş Tarihi 5- SWOT analiz5 6- Problem havuzu 6 7- Problem havuzu puanlama tablosu 7 8- Çalışma programı 8 9- Problemlerin neden tespiti ve çözüm önerileri 9 – 42 10- Çalışma programı/İş akış şeması 43 11- Kapanış 44

3 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı SUNUM  Antalya ili Manavgat ilçesi Starlight Convention Center Thalosso & Spa Hotel de gerçekleştirilen SKGP Temel Kalite Yönetim Sistemi Eğitiminde Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Tebessüm İyileştirme Takımı objektif ve demokratik kriterlere göre üyeleri arasında yapmış olduğu oylama neticesinde oy çokluğu ile takım liderliğine Burcu TURAN takım rehberliğine İsa YILMAZ takım raportörlüğüne Ersoy YILMAZ ve takımın üyeleri olarak da Ergin KURT, Berna KAPUCUOĞLU, Özkan AKPINAR, Deniz FİLİKCİ, Engin GÜMÜŞOK, Lütfiye HAY, Arife AKSOY, Güner İLHAN, Mehmet SEZGİN, Fatma ULU, Sadrettin ERDEM ve Melih SAYLAM seçilmiştir.  Tebessüm iyileştirme takımımız öncelikle mevcut durum tespitine yönelik olarak Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü nün bünyesindeki Tapu Müdürlüklerinin SWOT analizini yapmış ve Tapu Müdürlüklerinin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini tespit edilmiştir.  İyileştirme takımımız tarafından SWOT analiz çerçevesinde problem havuzu oluşturulmuş ve bunun için beyin fırtınası tekniği kullanılmıştır.  Yapılan beyin fırtınası tekniği ile oluşturulan problem havuzunun puanlanması neticesinde ilk etapta tespit edilen 17 adet problemden, “Tapu Müdürlüklerinde Ön Başvuru Sistemi” problemi en yüksek puanı alarak öncelikli problem olarak belirlenmiştir.  Çalışmalar neticesinde en yüksek puanı alan “Tapu Müdürlüklerinde Ön Başvuru Sistemi” probleminin çözümüne yönelik olarak;  Çalışma planı hazırlandı,  Balık kılçığı yöntemi ile problemin nedenleri, ortak alt nedenlerin (Kök neden) tespiti ve çözüm önerileri belirlendi,  Problemin neden oluştuğunun tespiti ve çözüm önerileri yapıldı.  Çalışma programı/İş akış şeması hazırlanarak çalışmamız sonlandırıldı.

4 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı Çalışmanın Yapıldığı Müdürlük :Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımını Adı: Tebessüm İyileştirme Takımı Takımın Lideri:Burcu TURAN Takımın Raportörü:Ersoy YILMAZ Takım Rehberi:İsa YILMAZ Takım Üyeleri:Ergin KURT Berna KAPUCUOĞLU Özkan AKPINAR Deniz FİLİKCİ Engin GÜMÜŞOK Lütfiye HAY Arife AKSOY Güner İLHAN Mehmet SEZGİN Fatma ULU Sadrettin ERDEM Melih SAYLAM İyileştirme Takımı:Tapu Müdürlüklerinde Ön Başvuru Sistemi Çalışma Konusu Çalışmanın Başlama Çalışmanın Bitirildiği Tarihi Tarih 31.01.2012 03.02.2012

5 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı GÜÇLÜ – ÜSTÜN YÖNLER 1.Devlete gelir sağlaması 2.Personelin özverili çalışması 3.Mevcut personelin nitelikli olması 4.Kurum kültürü 5.Taşınmazların güvence altına alınması 6.Sorunlara anında müdahale edilmesi 7.Müşterilerle birebir muhatap olduğundan sosyal iletişiminin güçlü olması 8.Güçlü bir vizyona sahip olması 9.Planlı bir hiyerarşik yapıya sahip olması 10.Takbise geçmiş olması ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER 1.Personel sayısının az olması 2.Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin aynı çatı altında olmaması 3.Personelin özgüven eksikliği 4.Sosyal tesis eksikliği 5.Arşiv yetersizliği 6.Planlı bir eğitim çalışmasının olmaması 7.Mevzuatın farklı yorumlanmasından dolayı uygulama farklılıklarının olması 8.Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler için hazırlanmış güncel işlem kılavuzunun olmaması 9.Tadilat ve tefrişat eksikliği FIRSATLAR 1.Kadastronun bitirilmiş olması 2.Güvenilirlik 3.SKGP ne üst düzey yöneticilerin destek vermesi 4.Müşterinin tanınıyor olması 5.Personelin niteliklerinin biliniyor olması 6.Takbis programı olması 7.Personelin genç ve yenilikçi olması TEHDİTLER TEHLİKELER 1.Tapu müdürlüklerinde ön başvuru sisteminin eksiklikleri 2.Fiziki ortamın yetersiz olması 3.Mevzuatın geniş olması 4.Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması 5.Takbis programının hukuki alt yapısının olmaması 6.Yapılan yanlışlıklardan dolayı rücu edilmesi ve rücu da zaman aşımının olmaması 7.Müşterilerle iç içe çalışılıyor olması 8.Personelin her işlemi yapmak zorunda olması, branşlaşmanın olmaması

6 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı PROBLEM HAVUZU TEHDİTLER- TEHLİKELER ZAYIF – GÜÇSÜZ YÖNLER 1.Personel sayısının az olması. 2.Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin aynı çatı altında olmaması. 3.Personelin özgüven eksikliği. 4.Sosyal tesis eksikliği. 5.Arşiv yetersizliği. 6.Planlı bir eğitim çalışmasının olmaması. 7.Mevzuatın farklı yorumlanmasından dolayı uygulama farklılıklarının olması. 8.Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler için hazırlanmış güncel işlem kılavuzunun olmaması. 9.Tadilat ve tefrişat eksikliği. 10.Tapu Müdürlüklerinde Ön Başvuru Sisteminin Eksiklikleri. 11.Fiziki ortamın yetersiz olması. 12.Mevzuatın geniş olması. 13.Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması. 14.Takbis programının hukuki alt yapısının olmaması. 15.Yapılan yanlışlıklardan dolayı rücu edilmesi ve rücu da zaman aşımının olmaması. 16.Müşterilerle iç içe çalışılıyor olması. 17.Personelin her işlemi yapmak zorunda olması, branşlaşmanın olmaması.

7 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı PROBLEM HAVUZU PUANLAMA Sıra No Problem Burcu TURAN Ersoy YILMAZ İsa YILMAZ Ergin KURT Berna KAPUCUOĞLU Özkan AKPINAR Deniz FİLİKCİ Engin GÜMÜŞOK Lütfiye HAY Arife AKSOY Güner İLHAN Mehmet SEZGİN Fatma ULU Sadrettin ERDEM Melih SAYLAM TOPLAM 1Personel sayısının az olması756378221 325455 65 2 Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin aynı çatı altında olmaması 535218658 657328 74 3Personelin özgüven eksikliği679254632 538247 73 4Sosyal tesis eksikliği788954425 1042687 89 5Arşiv yetersizliği988564524 4104711 78 6Planlı bir eğitim çalışmasının olmaması4658104448 642568 84 7 Mevzuatın farklı yorumlanmasından dolayı uygulama farklılıklarının olması 3106795557 136931 80 8 Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler için hazırlanmış güncel işlem kılavuzunun olmaması 564566656 3672410 81 9Tadilat ve tefrişat eksikliği255947564 875368 84 10 Tapu Müdürlüklerinde Ön Başvuru Sisteminin Eksiklikleri 8910789 96 98 8 9 130 11Fiziki ortamın yetersiz olması7727510268 545573 83 12Mevzuatın geniş olması698483382 666839 89 13Evraksal anlamda arşiv hacminin yüksek olması5621093493 335138 74 14Takbis programının hukuki alt yapısının olmaması2665757101 673825 80 15 Yapılan yanlışlıklardan dolayı rücu edilmesi ve rücu da zaman aşımının olmaması 354969831 2811026 77 16Müşterilerle iç içe çalışılıyor olması1355572910 738472 78 17 Personelin her işlemi yapmak zorunda olması, branşlaşmanın olmaması 1054763578 413895 85  Değerlendirmeler 10 puan üzerinden yapılmıştır.

8 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı Sıra No Yapılacak İşSorumluSüreç 1 Tüm Tapu Müdürlüklerinde Standart Ön Başvuru Sistemi Oluşturmak Ve Ön Başvuruda İncelenen evrakların Memura Eksiksiz Olarak Havalesinin Yapılmasını sağlamak Tapu Müdürlükleri Çalışan personellerin katılımı ile tüm Tapu Müdürlüklerinde standart ön başvuru sisteminin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması Ve Ön başvuruda incelenen evrakların varsa eksikliklerinin tamamlattırılarak memura sistem üzerinden havalesinin yapılması ÇALIŞMA PLANI

9 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı Sıra No PROBLEMİN NEDENLERİ ÇÖZÜMLERİ 1 Telefon ile randevu hattının olmaması.  Online başvuru ve sıramatiğin müşterilerin kullanabileceği kolaylıkta yeniden dizayn edilmesi.  Telefon ile randevu sisteminin oluşturulması  Ön başvuruda görevlendirilecek personellerin konsepte uygun kişilerden seçilmesi.  Müşterilerin dikkatlice dinlenerek hangi işlemi istediği tespit edildikten sonra o işlem için evraklarının tam olup olmadığı kontrol edilmesi ve varsa eksiklikleri tamamlattırılarak sistem üzerinden memura havalesinin yapılması. 2 Online başvurunun müşterilerin kullanabileceği kolaylıkta olmaması. 3 Sıramatiğin müşterilerin kullanabileceği kolaylıkta olmaması. 4 4.1.Ön başvuru masasının işlem içeriğine uygun bölümlere ayrılmaması. 4.2.Ön başvuruda görevli personelin konsepte uygun kişilerden seçilmemesi. 4.3.Birden fazla sıra takip programının olması. 5 Ön başvuru masasında oluşan yığılma; 5.1. Müşterilerin kendini ifade edememesine neden olmakta. 5.2. Müşteri memnuniyetsizliğine neden olmakta. 5.3. İşlemlerin eksik evraklarla havale edilmesine ve işlem sürelerinin uzamasına neden olmakta. ORTAK ALT NEDEN Tapu müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen müşterilerin sıralı bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak olan online başvuru ve sıramatiğin müşterilerin kullanabileceği kolaylıkta olmaması ve başvuru esnasında işlemlerin dikkatlice incelenebileceği fiziki ortamın olmaması. TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE ÖN BAŞVURU YETERSİZLİĞİ Problemin Nedenleri, Ortak Alt Nedenlerin (Kök Neden)Tespiti ve Çözüm Önerisi

10 PROBLEMLERİN BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI İLE KÖK NEDEN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kök Neden : 1)  Telefon ile randevu hattının olmaması. Çözüm Önerisi :1) 1.T.K.G.M. bünyesinde çağrı merkezi oluşturulması. 2.Çağrı merkezinde konsepte uygun personelin görevlendirilmesi. 3.Çağrı merkezlerinden Müşteri Temsilcileri vasıtası ile tüm Tapu Müdürlükleri için sıra verilebilmesi. 4.Çağrı merkezindeki görevli personel tarafından müşterilerin randevuları oluşturulduktan sonra işlemlerine ait evrakların neler olduğu konusunda bilgi verilmelidir. 5.Online başvuruda olduğu gibi müşteri ilgili Tapu Müdürlüğüne randevu saatinde gittiğinde ikinci bir kez sıra almadan işlemini yaptırabilmelidir. Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı

11 Kök Neden :2)  Online başvurunun müşterilerin kullanabileceği kolaylıkta olmaması.  Kullanılmakta olan 6 aşamalı Online başvuruyu aşağıdaki Örneklerle anlatılacaktır.

12 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Online randevu butonuna basılarak sisteme giriş yapılmaktadır.

13 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Karakter girişi yapılarak bir sonraki aşamaya geçilmektedir.

14 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Kimlik bilgileri girilerek bir sonraki aşamaya geçilmektedir.

15 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Aşamanın geçilebilmesi için işlem menüsünden seçim yapılmasının zorunlu olması.  Satış, İpotek ve Taşınmaz Sorgulaması gibi herkes tarafından bilinen işlemlerin haricindeki konu başlıklarının birçoğunun müşteriler tarafından ne olduğunun bilinmemesi  Bu aşamada hangi işlemi seçeceğini bilmeyen bir müşteri, aşamayı geçebilmek için herhangi bir işlemi rastgele işaretleyip aşmayı geçebilmekte fakat; Rastgele işlem seçip Tapu Müdürlüğüne randevu saatinde evrakları ile başvurduğunda ön başvuru esnasında görevli memurlarca yanlış işlem seçtiğinden dolayı işlemi reddedilecek mi? yoksa reddedilmeyecek mi? Eğer reddedilmeyecekse bu aşamada işlem seçmenin zorunlu tutulmaması gerekmektedir.

16 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Aşamanın geçilebilmesi için taşınmaz bilgilerinin yazılmasının zorunlu olması  3. Adımda olduğu gibi Tapu bilgilerini bilmeyen müşteri bu aşamayı geçebilmek için tüm bilgileri 0 olarak girdiğinde yandaki resimde görüldüğü gibi aşama geçilebilmektedir.  Yine 3. Aşamada olduğu gibi yanlış bilgiler girildiğinden dolayı ön başvuru esnasında işlem reddedilecek mi? yoksa reddedilmeyecek mi? Eğer reddedilmeyecekse bu aşamada tapu bilgilerinin girilmesinin zorunlu tutulmaması gerekmektedir

17 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Tapu bilgilerinin girilmesi zorunlu olduğu halde 0 olarak girildiğinde aşamanın geçilmesine izin verilmektedir.

18 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Bu aşamada randevu tarih ve saati seçilmektedir.

19 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Online randevunun son aşamasında rapor çıktısı verilmektedir.

20 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı Çözüm Önerisi :2)  Online başvurunun menülerinde yapılacak düzenlemeler ile müşterilerce optimum düzeyde kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir.  6 aşamadan oluşan online başvurunun 3 aşamasında herhangi bir değişikliğe gerek olmayıp, problemli görülen 3 aşaması ise yeniden dizayn edilmiş ve aşağıdaki örneklerle açıklanmıştır.

21 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Online başvuru butonunun kullanıcılar tarafından kolaylıkla fark edilebilir renkte ve dizaynda olması gerekmektedir. Online Randevu

22 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Bu aşamada değişiklik yapılmayacaktır. 1.Adım: Giriş

23 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Bu aşamada değişiklik yapılmayacaktır. 2.Adım: Malik Kimlik Bilgileri

24 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  3. adımda sadece İl-İlçe-Müdürlük seçimi yapılacaktır. 3.Adım: Müdürlük Bilgileri

25 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Bu aşamada işlem seçimi yapılacaktır.  İşlem butonları müşteriler tarafından daha anlaşılır olması için farklı renklerde olmalıdır.  Okuryazar olmayan kişilerin bile işlemlerine göre hangi renkten sıra alması gerektiği kolaylıkla söylenebilmelidir.  Boş butonlar müdürlüklerin ihtiyaçlarına göre ve sadece ilgili Müdürlük için düzenlenmedir. (Örnek; Danışma, Kalite servisi, Evrak kayıt vb.) 4.Adım: İşlem Seçimi

26 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Bu aşmada değişiklik yapılmayacaktır. 5.Adım: Randevu Zamanı

27 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Online randevu raporu resimdeki gibi düzenlenmelidir  Müşterilerin çıktı alma zorunluluğu veya randevu numarasını bilmek zorunluluğu olmamalıdır.  İlgili Tapu Müdürlüğünde ikinci kez sıra almak zorunda kalmamalıdır.  Randevu oluşturulduğu anda otomatik olarak ilgili müdürlüğün sistemine bilgiler aktarılabilmelidir. 6.Adım: Sonuç

28 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı Kök Neden :3)  Sıramatiğin müşterilerin kullanabileceği kolaylıkta olmaması.  Kullanılmakta olan sıramatiğin ekran görüntüleri örnekler ile anlatılacaktır.

29 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Kullanılmakta olan sıramatik görüntüsü.

30 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Kullanılmakta olan sıramatik görüntüsü.

31 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı Çözüm Önerisi :3)  Online başvuruda olduğu gibi Sıramatikteki işlem seçimi menüsünde de yapılacak düzenlemeler ile müşterilerin daha kolay anlayabileceği ve müşterilerce daha kullanılabilir hale getirilmelidir.  Farklı renklerde dizayn edilerek okuryazar olmayan müşterilerin bile kolaylıkla kullanabilecekleri hale getirilmelidir  Özellikle bankalar başta olmak üzere diğer kurumlarda da sıramatikler çok sade ve müşterilerin anlayabileceği şekilde dizayn edildiğinden gerek şubeler arasında gerekse farklı İllerde dahi sistem aynı olduğundan müşteriler bu aşamada zorluk çekmemekte ve gişelerde görevli memurun karşısına sadece sırası geldiğinde gitmektedirler.  Boş butonlar müdürlüklerin ihtiyaçlarına göre ve sadece ilgili Müdürlük için düzenlenmedir.(Örnek; Danışma, Kalite servisi, Evrak kabul vb.)

32 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı Kök Neden :4) 4.1.Ön başvuru masasının işlem içeriğine uygun bölümlere ayrılmaması. 4.2.Ön başvuruda görevli personelin konsepte uygun kişilerden seçilmemesi. 4.3.Birden fazla sıra takip programının olması.

33 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı Çözüm Önerisi :4) 4.1. Ön başvuru masasının aşağıda belirtildiği gibi kısımlara ayrılması:  Taşınmaz sorgulaması, kayıt ve belge örneği talepleri,  Tapu İşlem (Akitli- Akitsiz işlem) talepleri,  Müdürlüklerin istek ve ihtiyaçlarına göre oluşturulabilecek ve sadece ilgili müdürlük için geçerli olacak birimler (Danışma, Kalite Servisi, Evrak Kabul vb.) Kısımların oluşturulması.

34 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı 4.2.Müşterilerin;  Taşınmaz sorgulaması, kayıt ve belge örneği talepleri ni karşılamak için oluşturulacak birimde, Müdürlük personelinin dönüşümlü olarak belirli periyotlarda görevlendirilmesi.  Akitli-Akitsiz işlem talepleri ni karşılamak için oluşturulacak birimde, Tapu Sicil Müdür Yardımcılarının görevlendirilmesi veya Müdür Yardımcısı yoksa Müdürlüğün bilgi ve beceri yönünden konsepte uygun personelinin görevlendirilmesi.  Müdürlüklerin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak diğer birimler de ise ilgili Müdürlüğün belirleyeceği personellerin görevlendirilmesi gerekmektedir.

35 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Resimde kullanılmakta olan sıra takip programının görüntüleri gösterilmektedir. 4.3.Birden fazla sıra takip programının olması.

36 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Sıra takip programı resimde olduğu gibi yeniden dizayn edilmeli ve tüm banko nolar tek menü üzerinden kontrol edilebilmelidir.  Sıra takip programı üzerindeki gereksiz olan menüler çıkarıldığında program daha sade ve kullanışlı bir hale gelecektir.  Müdürlüklerin ihtiyaçlarına göre ön başvuruda ki personel sayısı ayarlanabilmeli ve sıra takip programı da buna uygun hale getirilmelidir.  Sıramatik, Online başvuru ve Telefon ile sıra alanların işlemlerinin hepsi gerektiğinde tek bilgisayardan yönetilebilmelidir.

37 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Ön başvuru masasında oluşan yığılma; 5.1. Müşterilerin kendini ifade edememesine neden olmakta. 5.2. Müşteri memnuniyetsizliğine neden olmakta. 5.3. İşlemlerin eksik evraklarla havale edilmesine ve işlem sürelerinin uzamasına neden olmakta.  Banko sisteminin, Sıramatik ve Online başvurunun olmadığı bir tapu müdürlüğündeki mevcut durum örnek resimler ile gösterilmiştir. Kök Neden :5)

38 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı

39

40  Aşağıdaki resimlerde aynı Tapu Müdürlüğünde Banko sistemi, Sıramatik ve Online başvuru sistemleri faaliyete geçirildikten sonra ki durumu gösterilmektedir.

41 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı  Resimlerden de görüleceği üzere mevcut sistem Ön başvuru masası önündeki yığılmaları önlemeye yetmemektedir.

42 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı Çözüm Önerisi :5) 5.1.Tapu Müdürlüklerindeki işlem çeşitliliğinin fazla olması nedeni ile Ön Başvuru masalarında; Tapu işlemlerine yönelik farklı yorum ve tereddütlere mahal vermeyen ve tüm işlemlerin hangi evraklar ile yapıldığını gösteren takbis işlem ağacına uygun “Tapu İşlemleri Evrak Rehberi” nin olması. 5.2. Ön başvuru masasının fiziki ortamının en iyi şekilde dizayn edilmiş olması müşteriler açısından çok önemli bir rol oynamakla birlikte, her iki tarafın memnuniyeti açısından önem arz etmektedir. 5.3. Hizmet standartlarında belirlenen sürelerin Tapu Müdürlüğündeki işlem sürelerini karşılamadığı durumlarda, eksik evraklarla havale edilmiş bir işlem bu süreyi daha da uzatmakta olup; yukarıda belirtilen ilk 4 maddedeki kök nedenlerin çözüm önerileri uygulandığında tüm Tapu Müdürlüklerinde Ön Başvuru Sistemi standart bir şekilde oluşturulmuş olacak ve bu aşamalarda yaşanan eksiklikler de giderilmiş olacaktır.

43 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı HAFTALIK YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAFTALIK İŞ AKIŞI 1. GÜN 31.01.2012 2. GÜN 01.02.2012 3. GÜN 02.02.2012 4. GÜN 03.02.2012 Takımda lider, raportör, rehber Ve üyelerinin seçilmesi X Sunum X SWOT analizi X Problem havuzunun oluşturulması X Önemli olan problemin seçilmesi ve puanlama X Çalışma programının hazırlanması. -Yapılacak çalışmaların tespit edilmesi ve bitirilecek tarihin belirlenmesi -Spesifik çalışmalar gerekiyor ise, üyelerin görevlendirilmesi -Destek alınması gereken kişi, birim ve daha önce yapılmış çalışmaların (raporlar, kayıtlar v.b.) tespit edilmesi. -Toplanılacak tarihlerin ve saatlerin tespit edilmesi.( Bu genel prensip olarak belirlendikten sonra her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi ve saati tekrar teyit edilebilir.) X Sebeplerin tespit edilmesi ve kök analizinin yapılması X Çözüm önerilerinin tespit edilmesi. XX Takımın her üyesine rol verilerek, rehberin de bulunduğu bir ortamda sunum yapılması. X ÇALIŞMA PROGRAMI / İŞ AKIŞ ŞEMASI

44 Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı


"Kastamonu Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü 2012 Tebessüm İyileştirme Takımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları