Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Gramantin İyileştirme Takımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Gramantin İyileştirme Takımı."— Sunum transkripti:

1 Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Gramantin İyileştirme Takımı

2 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Çalışmanın Yapıldığı Bölge Müdürlüğü:Antalya VI. Bölge Müdürlüğü İyileştirme Takımını Adı::Gramantin Takımı Takımın Lideri: Aliye BAYHAN Takımın Raportörü:İzzet COŞAR Takım Üyeleri: 6.Bölge Müdürlüğü Aliye BAYHAN Isparta\Aksu Tapu Müdürlüğü İzzet COŞAR Manavgat Tapu Müdürlüğü Abit GÖVER Manavgat Tapu MüdürlüğüMurat GÜRLEK Antalya Kadastro MüdürlüğüGürsel AVCI Antalya\Kemer Tapu MüdürlüğüMurat ÖZAYDIN Senirkent Tapu Müdürlüğü Osman ERDOĞAN Burdur Kadastro MüdürlüğüAdil DOLU Gölhisar Tapu MüdürlüğüUmmahan ÖĞÜT Alanya Tapu Müdürlüğü Süleyman ERDEM Kepez Tapu Müdürlüğü Fatih ŞİMŞEK Kaş Tapu Müdürlüğü İbrahim KAÇMAZ Konyaaltı Tapu Müdürlüğü Ezgi TEKİN Ağlasun Tapu Müdürlüğü İlnur SARI Yeşilova Tapu Müdürlüğü Sezgin ÖZDEMİR Manavgat Tapu Müdürlüğü İsmail TÜLÜ İyileştirme Çalışmasının Konusu: Personel Performans Ölçme ve Değerlendirilmesi Çalışmanın Başlama Tarih: 31.01.2012 Çalışmanın Bitirildiği Tarih: 03.02.2012

3 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” SUNUŞ " Muratları, dilekleri koruyan adalettir... Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür... Fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm! " Mevlana Celaleddin-i Rumi. Sürekli Kurumsal Gelişim projesi kapsamında KYS eğitimleri çerçevesinde Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kalite iyileştirme takımlarından biri olan Gramantin İyileştirme Takımı 31.01.2012 tarihinde çalışmalara başlamış ve 03.02.2012 tarihinde son bulmuştur.

4 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Problem Havuzumuz 1.Kurum kültürü ve motivasyon eksikliği 2.TAKBİS sistem numaralarının kaldırılarak yerlerine TC numaralarının konması 3.Kurum tanıtımı (basın ve yayının daha yoğun kullanılması) 4.Adaletsiz İş Dağılımı 5.Teknolojik sıkıntılar (internetimizin olmaması) 6.Personel yetersizliği 7.TAKBİS kişi kimlik bilgilerinin yanında fotoğraf ve imzalarının bulunması Gramantin iyileştirme takımı olarak problem havuzumuzdan “Adaletsiz İş Dağılımı” problemi seçilmiştir.

5 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Problem havuzu oylaması 1234567 Aliye BAYHAN3617567 Abit GÖVER3716552 Murat GÜRLEK5647321 Gürsel AVCI1625734 Murat ÖZAYDIN1765243 İzzet COŞAR5421637 Osman ERDOĞAN5146273 Adil DOLU3426175 Ummahan ÖĞÜT4235617 Süleyman ERDEM4517236 Fatih ŞİMŞEK5136427 İbrahim KAÇMAZ6543217 Ezgi TEKİN2463257 İlknur SARI3625147 Sezgin ÖZDEMİR6475321 İsmail TÜLÜ4576321 607355 83 545775

6 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” ADALETLİ İŞ DAĞILIMI Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir. İnsanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak kurallarıyla da ilişkilidir. Hizmet, ekonomide fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize edilen faaliyetlerdir. Üretilen çıktının mülkiyetinin olmaması hizmeti üründen ayıran temel özelliktir. Görev dağılımı, ekibin başındaki liderin, hedeflenen bir amaca ulaşmak için ekipteki kişilere ilgili görevleri paylaştırmasıdır. Tapu dairesinde adaletli iş dağılımı ise, ön başvurudan gelen evrakların personel sayısına göre ve işin niteliğine göre dağıtılması olarak düşünülebilir.

7 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” PROBLEM NEDENLERİ Personel yetersizliği İntibak eğitimlerinin zamansız ve kısa olması İdarecinin halet-i ruhiyesi, idareciye çevresel ve siyasi baskı Nitelikli personelin azlığı, Personelin eğitim ve iş kabiliyetinin aynı seviyede olmaması Liyakat sistemi Zamansız ve adaletsiz geçici görevler. Personelin kendini ifade edememesi Personelin sağlık sorunları

8 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Personel Yetersizliği İş dağılımında adalet konusunu sadece müdürlük içi değerlendirmek yerine aynı zamanda müdürlükler bazında değerlendirmek gerekmektedir. Aylık ortalama işlem sayısı 6000 olan müdürlükte çalışan personel ile aylık ortalama işlem sayısı 2000 olan personelin çalıştığı müdürlükler arasında işlem sayısına yönelik olarak orantılı eleman bulunması gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Genel Müdürlüğümüz personel alımları, atamaları ve tayin durumlarında bu orantıyı dikkate alarak hareket etmeli ve taviz vermemelidir. Norm Kadro uygulaması teoriden pratiğe ulaştırılarak titizlikle uygulanmalıdır.

9 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” İntibak Eğitimlerinin Kısa ve Yetersiz Olması Eğitim Dairemize giden yeni atanmış personel işe başladıktan sonra eğitime alınmaktadır. Bu durum müdürlükte ani ve uzun süreli personel kaybına neden olmakta aynı zamanda hiçbir eğitim almadan Tapu Müdürlüklerine atanan personel belirli bir seviyeye gelene kadar müdürlüğe hiçbir fayda sağlayamamaktadır. Eğitim Dairemizde sadece teorik bilgi verilmesi nedeni ile yeni personel eğitimden kendisine özellikle Tapu Müdürlüğünde yapacağı işlemler bakımından çok fazla bir şey katamadan dönmek zorunda kalmaktadır. Yeni atanan personel göreve başlamadan önce eğitime alınmalıdır. Eğitimler teoride kalmamalı uygulamalı eğitim modu kullanılmalıdır. Eğitim Dairemizde kurulacak Sanal Tapu Müdürlüğü sayesinde Tapu Müdürlüklerimizdeki işlemler eğitimdeki personellere öğretilebilinir.

10 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” İdarecinin Halet-i Ruhiyesi, İdareciye Çevresel ve Siyasi Baskı İşlem havaleleri kişilere bırakılmamalıdır. Kişilerin anlık fikir değişiklikleri, müdürlük dışından gelebilecek baskılar nedeni ile yanlı davranabilir. İşlemler nitelik, zorluk ve parsel sayısına göre puanlandırılarak sistem tarafından havale edilmelidir. Söz konusu puanlama sistemi aynı zamanda hangi personelin hangi işlemi daha hızlı yaptığı hangi işlemde daha verimli olduğu ve hangi işlemlerde kendisini geliştirmesi ya da eğitilmesi konusunda üst yada üstlerine ve kendisine rehberlik edecektir. Böylece nitelikli personele sahip olma konusunda yardımcı olacaktır. Söz konusu sistemde havale otomatik yapılacağından idareci üzerindeki havale yükü kalkmış olacaktır.

11 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Nitelikli personelin azlığı, Personelin eğitim ve iş kabiliyetinin aynı seviyede olmaması Şu günlerde görmekte olduğumuz kalite yönetim sistemi seminerlerinde sıkça adını duyduğumuz, kaliteli personel, nitelikli personelin eksikliğinin çekildiği hepimizce aşikârdır. Söz konusu nitelikli personelin sayısının artırılması için uygulamalı uzaktan eğitimin önemli bir çözüm şıkkı olabileceği unutulmamalıdır. Söz konusu sistemde personel görsel materyallerle (video, resim vb.) eğitilmeli süreli sınavlarla test edilmelidir. Aldığı eğitimlerin personelin idarecisi tarafından gözlemlenebilmelidir. Böylelikle kendisine havale edilen işlemlerle ilgili bilgi kısıtlılığı yaşadığı gibi bahaneler üretemeyecektir.

12 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Liyakat Liyakat kısaca layık olmak anlamına gelir, işe alınan personel konusunda kurumumuzun yeteri kadar ince eleyip sık dokumadığı iş konumuzla hiç ilgisi olmayan kurumlardan kurumumuza geçen diğer memurlara bakıldığına açıkça ortaya çıkmaktadır. Kuruma personel alımlarında daha çok mesleğe yönelik olarak eğitim almış kişilere öncelik verilmesi gerekmektedir. Böylelikle yeni personelin adaptasyon süresi minimize edilebilecektir. Mesleğimizle ilgili olmayan kurumlardan personel alımı önlenmelidir. Kurumumuz işleyişi ile ilgisi olmayan bir kurumdan personel almak yerine başarıya aç yeni personel alımına öncelik verilmelidir

13 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Zamansız ve Adaletsiz Geçici Görevler Geçici Görevler gerçekten gerekliliğinin dışında kimi zaman personeli “sürmek” manasında kullanılmaktadır. Bu ceza alternatifi çoğu kez cezalandırılmak istenen personelle birlikte tüm müdürlük personelinin cezalandırılmasına ve adil olmayan iş dağılımlarına sebep olmaktadır. Geçici Görevlendirme işlemi bir ceza-i müeyyide olmaktan çıkarılmalıdır.

14 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Personelin Kendini İfade Edememesi Bu sorun özellikle işe yeni başlayan yada halen adaylık sürecinde bulunan personel için işini kaybetme korkusu yada asil memurların bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yeni başlayan personel eğitimler sırasında hak ve görevleri hakkında bilgilendirilmeli İdareciler ile personel arasındaki iletişim sorununun eğitimler yolu ile aşılması gerekmektedir.

15 Antalya VI. Bölge Müdürlüğü Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ “ Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz ” Personelin sağlık sorunları Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin büyük bir bölümünün yoğun iş temposundan ötürü psikolojik problemler yaşadığını bilmekteyiz. Stres yönetimine yönelik olarak eğitimlerin verilmesi Personelin sosyal faaliyetlerde bulunulması.

16 Dinlediğiniz için Teşekkür ederiz. Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Gramantin İyileştirme Takımı


"Antalya Tapu ve Kadastro VI. B ö lge M ü d ü rl ü ğ ü Gramantin İyileştirme Takımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları