Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ YAPILANMADA HALK SAĞLIĞI TEŞKİLATI. 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ YAPILANMADA HALK SAĞLIĞI TEŞKİLATI. 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri."— Sunum transkripti:

1 YENİ YAPILANMADA HALK SAĞLIĞI TEŞKİLATI

2 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Sağlık Bakanlığı Yeniden Yapılanması

3 BAĞLI KURULUŞLAR MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİ KURULLAR BAKAN MÜSTEŞAR VE 5 YARDIMCISI BAKAN YARDIMCISIBAKANLIK MÜŞAVİRLERİ (30) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Politikaları Kurulu Sağlık Meslekleri Kurulu Yüksek Sağlık Şurası Tıpta Uzmanlık Kurulu Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması

4

5 Eski Teşkilat Yapısı BirimiYeni Yapıda Karşılığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Sağlığı Kurumu AÇ-SAP Genel Müdürlüğü Sıtma Savaşı Daire Başkanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Tedavi Hizmetleri Genel MüdürlüğüTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İlaç Eczacılık Genel MüdürlüğüTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Eğitimi Genel MüdürlüğüSağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu - Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Personel Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Teftiş Kurulu BaşkanlığıDenetim Hizmetleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

6 ALTINCI BÖLÜM Bağlı Kuruluşlar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu MADDE 26- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, temel sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuştur. (2) Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek. KHK/663 Misyonumuz Halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi temel amacına yönelik olarak; sağlık sektörünün etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyette bulunmasını sağlamak için; …. http://www.denetim.saglik.gov.tr/misyon.aspx

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Halk Sağlığı Kurumunun ildeki yönetim teşkilatıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri Laboratuar hizmetleri Aile hekimliğini de içine alan temel sağlık hizmetlerinden sorumludur. Halk Sağlığı Müdürlüğü

18 Performans değerlendirmesi MADDE 41- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında; a) Bakan; Müsteşarın, b) Müsteşar; müsteşar yardımcıları, kurum başkanları, Sağlık Politikaları Kurulu üyeleri, müstakil birim amirleri ve il müdürlerinin, c) Başkan ve Genel Müdür; başkan yardımcısı, genel müdür yardımcısı, genel sekreter ve halk sağlığı müdürünün, ç) Diğer yöneticiler; hiyerarşik olarak kendilerine bağlı bir alt kademedeki personelin, performanslarını, verilen görevlere ve belirlenen hedeflere göre değerlendirir.

19

20

21

22 Ne dediler?  Sağlık müdürü  Toplum sağlığı müdürü  Başkan  Maraba

23 Halkımız bizi bağrına bastı…  Halk otobüsü  Halk plajı  Halk pazarı  Halk ekmek  Halk sağlığı

24 Halkın “Halk Sağlığı”ndan talebi “…….18 yaşına geldi. Hiçbir kurum hastalığından dolayı iş imkanı vermiyor. Bu da çocuğumun psikolojisini bozuyor. Bu duruma ben oldukça üzülüyorum. Amacım sizden para yardımı değil. Çocuğumun hayatını devam ettirebilmesi için devamlı çalışabileceği bir iş. Sonuçta ben bir babayım. Çocuğumun geleceğinden de şüphe duyuyorum. Umarım durumumu anlatabilmişimdir. Benim için çok hassas bir konu…...”

25 Halkın “Halk Sağlığı”ndan talebi Sayın Yetkili, Kanal D televizyonunda yayınlanan 'Ben Bilmem Eşim Bilir' yarışma programında un dolu bardak içerisinden üfleyerek top çıkarma mücadelesi esnasında yarışmacıların akciğerlerine yoğun bir miktarda çektikleri un sağlığa zararlı olabilir diye ilgili Kanal D birimine e-mail önceki tarihlerde yazmıştım. Yanıt geldi fakat herhangi bir değişiklik yok. Bugün yine 16.03.2013 akşamı o yarışmacı bayanların un dolu bardak içerisinden üfleyerek top çıkarmaya çalışmaları esnasında ciğerlerine dolan un sebebiyle öksürüğe boğulup nefes almakta bir süre zorlanmaları benim vicdanımı sızlattı. Bu tip sağlığa zararlı olabilecek tarz müsabaka yaptırmamaları gerekir. Saygılarımla, A.K., Marmaris

26 Çoklu yapının zorlukları  Sağlık müdürlüğüyle ilişkiler  Beş genel sekreterlikle ilişkiler  Özel sağlık kuruluşlarıyla ilişkiler  Diğer müdürlüklerle ilişkiler  Belediyelerle ilişkiler  …  Yaptırım olmaması

27 Hastaneler ile…  Anne ölümü bildirimi  Bebek ölümü bildirimi  Bulaşıcı hastalık bildirimi  Çalışanların aşılanması  Soğuk zincir  Yenidoğan tarama programları  Eğitimler  ….

28 Sağlık Müdürlüğü ile…  Personel, bina, araç paylaşımı  Bilgi paylaşımı  İletişim  İlçe Sağlık Müdürlüğü ve TSM ilişkileri

29 2 x Üçlü yapı SM HSM GS NEFİS ŞEYTAN AHİR ZAMAN

30 Sürdürülebilirlik  Kıdem  Terfi  Vekalet  Homojenite  Bağımsız denetim sistemine geçiş

31 Çözüm için…

32  İlişkiler tanımlanmalı  İzleme-değerlendirme “teftiş” formatında olmamalı  “Her türlü bilgi” değil “tanımlanmış bilgiler” istenmeli / verilmeli  Bilgi sistemleri yeterince açılmalı  Planlama ve performans gereği olarak üç yapı arasındaki personel hareketliliğine son verilmeli (Özel hastanelerin denetlenmesi ve fakat oradan personel alınamaması…)

33 TEŞEKKÜRLER…


"YENİ YAPILANMADA HALK SAĞLIĞI TEŞKİLATI. 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları