Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı 25-27 Mayıs 2006, İzmir “ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı 25-27 Mayıs 2006, İzmir “ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı 25-27 Mayıs 2006, İzmir “ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER

2 SUNUM AKIŞI Giriş Giriş DEÜ Doktora Eğitim Modeli DEÜ Doktora Eğitim Modeli - Süreç - Eğitim Programı - Uygulama Esasları Sonuç Sonuç

3 “Bugün bir toplumun kalkınmışlığının ne kadar teknoloji üretebildiği, ne kadar bilgi üretme ve sorun çözme yeteneğini geliştirdiği ile orantılı olduğu düşünüldüğünde, bilim ve teknoloji alanında üstünlüğü elde tutan toplumların, dünyadaki gelişmelere yön verdiği görülmektedir. “Bugün bir toplumun kalkınmışlığının ne kadar teknoloji üretebildiği, ne kadar bilgi üretme ve sorun çözme yeteneğini geliştirdiği ile orantılı olduğu düşünüldüğünde, bilim ve teknoloji alanında üstünlüğü elde tutan toplumların, dünyadaki gelişmelere yön verdiği görülmektedir. Kalkınmış bir ülke, mutlu bir toplum olmak istiyorsak artık, bilim ve teknolojide yeni kapılar açan bilimsel araştırmalar yapmamız, buluşlar ortaya koymamız gerekiyor” Kalkınmış bir ülke, mutlu bir toplum olmak istiyorsak artık, bilim ve teknolojide yeni kapılar açan bilimsel araştırmalar yapmamız, buluşlar ortaya koymamız gerekiyor” (Prof. Dr. Emin ALICI, DEÜ Rektörü - (Prof. Dr. Emin ALICI, DEÜ Rektörü - Üniversitelerarası Kurul Başkanı) Üniversitelerarası Kurul Başkanı)

4 DEÜ ’DE DOKTORA EĞİTİMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2004-2005 akademik yılında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2004-2005 akademik yılında Rektörü Prof. Dr. Emin ALICI’nın başkanlığında Rektörü Prof. Dr. Emin ALICI’nın başkanlığında Lisansüstü eğitim veren tüm Enstitüleri (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri) ile gerçekleştirilen Lisansüstü eğitim veren tüm Enstitüleri (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri) ile gerçekleştirilen “Ortak akıl” toplantıları “Ortak akıl” toplantıları

5 Dokuz Eylül Doktora Modeli Dokuz Eylül Doktora Modeli Dokuz Eylül Üniversitesi’nin “Doktora Modeli”, YÖK tarafından kabul edilerek 5 Nisan 2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin “Doktora Modeli”, YÖK tarafından kabul edilerek 5 Nisan 2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir 2005- 2006 akademik yılı başında, doktora öğrencileri bu yeni yönetmelik doğrultusunda kabul edilmişlerdir. 2005- 2006 akademik yılı başında, doktora öğrencileri bu yeni yönetmelik doğrultusunda kabul edilmişlerdir.

6 Dokuz Eylül Doktora Modeli SÜREÇ SÜREÇ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI UYGULAMA ESASLARI

7

8 ÜLKEMİZDE BİLİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER Bilim politikasının olmayışı Bilim politikasının olmayışı Türkiye’nin gündeminde bilimsel araştırma’nın olmayışı ve bu konuda özdeğerlendirmenin eksik oluşu Türkiye’nin gündeminde bilimsel araştırma’nın olmayışı ve bu konuda özdeğerlendirmenin eksik oluşu Araştırma kültürünün olmayışı Araştırma kültürünün olmayışı Araştırma vizyonu ve misyonunun olmayışı Araştırma vizyonu ve misyonunun olmayışı Ölçülebilir hedeflerin olmayışı Ölçülebilir hedeflerin olmayışı

9 ÜLKEMİZDE BİLİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜLKEMİZDE BİLİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER Tam-zaman eşdeğer bilim insanı sayısının ve nüfusa oranının, gerek AB, gerekse ABD’den çok düşük oluşu Tam-zaman eşdeğer bilim insanı sayısının ve nüfusa oranının, gerek AB, gerekse ABD’den çok düşük oluşu Araştırma projelerinin kabulü için net kriterlerin yetersiz oluşu Araştırma projelerinin kabulü için net kriterlerin yetersiz oluşu Araştırma projelerinin ürüne dönüşümlerinin denetlenmesindeki eksiklikler Araştırma projelerinin ürüne dönüşümlerinin denetlenmesindeki eksiklikler

10 DOKTORA EĞİTİMİ DOKTORA EĞİTİMİ AMAÇ: AMAÇ: Yetkin, güvenilir, bağımsız araştırma yeteneğine sahip, yüksek düzeyde bilimsellik sergileyen çağdaş bilim insanları yetiştirmek; Yetkin, güvenilir, bağımsız araştırma yeteneğine sahip, yüksek düzeyde bilimsellik sergileyen çağdaş bilim insanları yetiştirmek; Doktora ünvanını alan kişiler, bir araştırma problemini çözerek anlamlı bir sonuç çıkarmış ve temel ya da uygulamalı bilimin gelişimine önemli katkı sağlamış olmalıdır. Doktora ünvanını alan kişiler, bir araştırma problemini çözerek anlamlı bir sonuç çıkarmış ve temel ya da uygulamalı bilimin gelişimine önemli katkı sağlamış olmalıdır.

11 DOKTORA’NIN HEDEFLERİ Çağdaş bilim insanları yetiştirmek Çağdaş bilim insanları yetiştirmek Etkin akademisyen kadrolar yetiştirmek Etkin akademisyen kadrolar yetiştirmek Mesleğinde yetkin olup, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen bireyler yetiştirmek Mesleğinde yetkin olup, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen bireyler yetiştirmek

12 PhD Eğitimi Tüm Dünyada Aynı Standartta mıdır? Bir üniversite, başka bir üniversitede doktorasını tamamlayan bir kişiyi post doktoral çalışmalar için aldığında ya da bir sanayi kuruluşu bir doktora mezununu istihdam ettiğinde, ne bekleyebilirler? Bir üniversite, başka bir üniversitede doktorasını tamamlayan bir kişiyi post doktoral çalışmalar için aldığında ya da bir sanayi kuruluşu bir doktora mezununu istihdam ettiğinde, ne bekleyebilirler? PhD ünvanının uluslararası nitelikte PhD ünvanının uluslararası nitelikte ve üniform olması için neler yapılabilir? ve üniform olması için neler yapılabilir?

13 DOKTORA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT SORUNLAR Danışmanların yetersizliği (bazen) Danışmanların yetersizliği (bazen) Her öğretim üyesine rastgele danışmanlık verilmesi Her öğretim üyesine rastgele danışmanlık verilmesi Danışman’ın alabileceği lisansüstü öğrenci sayısında sınırlama olmaması ve bazı öğretim üyelerinin 18’e kadar varan sayıda lisansüstü öğrenciye aynı anda danışmanlık yapıyor olması Danışman’ın alabileceği lisansüstü öğrenci sayısında sınırlama olmaması ve bazı öğretim üyelerinin 18’e kadar varan sayıda lisansüstü öğrenciye aynı anda danışmanlık yapıyor olması Danışmanlık kriterlerinin olmayışı Danışmanlık kriterlerinin olmayışı Danışmanlık eğitiminin mevcut olmaması Danışmanlık eğitiminin mevcut olmaması Danışmanın yürümekte olan projesinin olmayabilmesi Danışmanın yürümekte olan projesinin olmayabilmesi

14 DOKTORA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT SORUNLAR Danışman konusunda öğrencinin görüşünün alınmaması Danışman konusunda öğrencinin görüşünün alınmaması Doktora eğitiminde ders döneminin uzunluğu Ders sayısının ve toplam kredi sayısının bazı programlarda çokluğ Doktora eğitiminde ders döneminin uzunluğu Ders sayısının ve toplam kredi sayısının bazı programlarda çokluğ Derslerin niteliğindeki sorunlar Derslerin niteliğindeki sorunlar Derslerin öğrencinin tez konusunun gereksinimlerine göre olmaması Derslerin öğrencinin tez konusunun gereksinimlerine göre olmaması Dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders konması Yeterliliğin beşinci yarıyıl sonuna kadar alınabilmesi Dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders konması Yeterliliğin beşinci yarıyıl sonuna kadar alınabilmesi Tez konusunun altıncı yarıyıl sonuna kadar alınabilmesi Tez konusunun altıncı yarıyıl sonuna kadar alınabilmesi

15 DOKTORA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT SORUNLAR Bazı öğrencilerin kadrosuzluk nedeniyle motive olamaması Bazı öğrencilerin kadrosuzluk nedeniyle motive olamaması Bazı öğrencilerin yabancı dil sorunları Bazı öğrencilerin yabancı dil sorunları Öğrenci seçiminde bilimsel araştırmaya yatkınlık özelliğinin değerlendirilmemesi Öğrenci seçiminde bilimsel araştırmaya yatkınlık özelliğinin değerlendirilmemesi Eğitim ve araştırma ortamının her zaman yeterli olmayışı Eğitim ve araştırma ortamının her zaman yeterli olmayışı Araştırma görevlisi kadrolarındaki öğrencilerin, “rutin” görevlerde kullanılmaları ve bu nedenle, teze ayırabildikleri zamanın “az” oluşu Araştırma görevlisi kadrolarındaki öğrencilerin, “rutin” görevlerde kullanılmaları ve bu nedenle, teze ayırabildikleri zamanın “az” oluşu Araştırmaya katkı yapabilecek bazı cihazların atıl duruyor olmaları Araştırmaya katkı yapabilecek bazı cihazların atıl duruyor olmaları Merkezi araştırma laboratuvarlarının bulunmaması Merkezi araştırma laboratuvarlarının bulunmaması

16 DOKTORA EĞİTİMİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

17 DÜNYADAN ÖRNEKLER DÜNYADAN ÖRNEKLER

18 KAROLİNSKA ENSTİTÜSÜ- STOKHOLM Tüm departmanlarda yüksek lisans ve doktora var Tüm departmanlarda yüksek lisans ve doktora var Öğrenci önce tez danışmanı ile anlaşıyor Öğrenci önce tez danışmanı ile anlaşıyor Eğitimin başlangıcında tezini almış oluyor Eğitimin başlangıcında tezini almış oluyor Formel ders yerine kurslar var: yüksek lisans için toplam 10 hafta (300 saat), doktora için toplam 20 hafta (600 saat) Formel ders yerine kurslar var: yüksek lisans için toplam 10 hafta (300 saat), doktora için toplam 20 hafta (600 saat)

19 KAROLİNSKA: DİPLOMALAR Yüksek Lisans: Yüksek Lisans: İki yıl: 10 haftalık kurs ve en az iki yayını İki yıl: 10 haftalık kurs ve en az iki yayını içeren bir tez içeren bir tez Doktora (Doctor of Medicine): Doktora (Doctor of Medicine): Dört yıl: 20 haftalık kurs ve en az dört yayını içeren bir tez Dört yıl: 20 haftalık kurs ve en az dört yayını içeren bir tez

20 KAROLİNSKA’DA VERİLEN DOKTORA DİPLOMASI Medicine Doktor (Dr. Med.) Medicine Doktor (Dr. Med.) (Tıp Bilimleri Doktoru) (Tıp Bilimleri Doktoru) Diploma’nın Üzerinde, Tezinin Başlığı ve bu tezi hangi departmanda gerçekleştirdiği belirtiliyor… Diploma’nın Üzerinde, Tezinin Başlığı ve bu tezi hangi departmanda gerçekleştirdiği belirtiliyor…

21 TOPLU DEĞERLENDİRME Genelde iki değişik ekol göze çarpıyor: Genelde iki değişik ekol göze çarpıyor: 1. Doktora Eğitiminin odak noktası araştırma (İngiltere, kıta Avrupası, Japonya, Avustralya) (İngiltere, kıta Avrupası, Japonya, Avustralya) 2. Doktora eğitimi, ders ve araştırma süreçlerinden oluşuyor- ancak,ders sırasında öğrenci tez danışmanını seçmiş oluyor ve araştırmayı yürütüyor (ABD, Kanada, Almanya) (ABD, Kanada, Almanya)

22 TÜM ÖRNEKLERDE ORTAK NOKTA… Doktora öğrencisi danışmanını seçiyor, danışmanı ile anlaşıyor ve danışmanının araştırma alanında çalışıyor Doktora öğrencisi danışmanını seçiyor, danışmanı ile anlaşıyor ve danışmanının araştırma alanında çalışıyor Araştırma projesi bulunmayan bir öğretim üyesinin doktora öğrencisinin de bulunma şansı olmuyor Araştırma projesi bulunmayan bir öğretim üyesinin doktora öğrencisinin de bulunma şansı olmuyor Tez, yayın / yayınlar ile birlikte yürüyor Tez, yayın / yayınlar ile birlikte yürüyor

23 DOKUZ EYLÜL DOKUZ EYLÜL DOKTORA EĞİTİM MODELİ DOKTORA EĞİTİM MODELİ

24 DEÜ MODELİNİN ÜÇ ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ DEÜ MODELİNİN ÜÇ ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ 1. Doktora eğitiminin odak noktası: TEZ 1. Doktora eğitiminin odak noktası: TEZ 2. Projesi Onaylanmış Olan Öğretim Üyesi Danışmanlık Yapıyor 2. Projesi Onaylanmış Olan Öğretim Üyesi Danışmanlık Yapıyor 3. Tez savunması öncesinde genişletilmiş SCI kapsamında ”yayın” koşulu 3. Tez savunması öncesinde genişletilmiş SCI kapsamında ”yayın” koşulu

25 Öğrenci Kabul Koşulları: 50 LES ya da 50 TUS + 60 ÜDS (KPDS) veya 70 Yabancı Diller Okulu Öğrenci Kabul Koşulları: 50 LES ya da 50 TUS + 60 ÜDS (KPDS) veya 70 Yabancı Diller Okulu

26 Kontenjanların Belirlenmesi Kontenjanlar, mevcut proje/tez konusu sayısına göre belirleniyor Kontenjanlar, mevcut proje/tez konusu sayısına göre belirleniyor Web sitesinde aday danışmanlar ve tez konuları duyuruluyor Web sitesinde aday danışmanlar ve tez konuları duyuruluyor Öğrenci adayları danışman adayları ile giriş sınavı öncesinde görüşüyor Öğrenci adayları danışman adayları ile giriş sınavı öncesinde görüşüyor

27 Danışmanlık Adaylığı Koşulları: Projesi (konusu) olmak ve etik kurul onayı almış olmak Projesi (konusu) olmak ve etik kurul onayı almış olmak Önceden yönettiği doktora tezlerini genişletilmiş SCI kapsamında yayımlattırmış olmak Önceden yönettiği doktora tezlerini genişletilmiş SCI kapsamında yayımlattırmış olmak Başvuru ile birlikte en çok beşten fazla lisansüstü öğrencisi bulunmak Başvuru ile birlikte en çok beşten fazla lisansüstü öğrencisi bulunmak Profesör, doçent ya da en az üç yıl deneyimli yardımcı doçent olmak Profesör, doçent ya da en az üç yıl deneyimli yardımcı doçent olmak

28 Doktora Giriş Sınavı: Eski sistem + FARKLILIKLAR Anabilim dalı danışman adayları anabilim dalı jürisinde bulunuyor Anabilim dalı danışman adayları anabilim dalı jürisinde bulunuyor Sınav sonucunda kazanan öğrenciler ve danışmanları birlikte duyuruluyor- öğrencinin tezi geniş çerçevede belli Sınav sonucunda kazanan öğrenciler ve danışmanları birlikte duyuruluyor- öğrencinin tezi geniş çerçevede belli

29 1. Yarıyıl –Öğrenci projenin çerçevesinde tezini netleştiriyor –Özellikle Bilim ve Araştırma Kültürü derslerini alıyor –Birinci yarıyıl sonuna kadar tez izleme komitesi

30 2. Yarıyıl 2. Yarıyıl – İlk dört hafta içinde, öğrenci “Tez İzleme Komitesi” önünde “Tez İzleme Komitesi” önünde Tez Önerisini savunuyor Tez Önerisini savunuyor – Teze ve derslere devam

31 3. ve 4. Yarıyıllar Teze ve derslere devam Teze ve derslere devam 4. Yarıyıl sonunda yeterlilik 4. Yarıyıl sonunda yeterlilik (60 ÜDS gerekli -ek süre yok) (60 ÜDS gerekli -ek süre yok)

32 5.6.7.8. Yarıyıllar Teze devam Teze devam Kongreler, bilimsel toplantılara katılım Kongreler, bilimsel toplantılara katılım En erken 6. yarıyıl sonunda: En erken 6. yarıyıl sonunda: TEZ SAVUNMASI TEZ SAVUNMASI

33 Tez Sınavına Girebilme Koşulları Yeterliliğini almış olmak Yeterliliğini almış olmak Danışman tarafından kabul edilmiş tezini Enstitüye teslim etmek Danışman tarafından kabul edilmiş tezini Enstitüye teslim etmek Genişletilmiş SCI kapsamında yayımlanmış makaleyi teslim etmek Genişletilmiş SCI kapsamında yayımlanmış makaleyi teslim etmek Doktora eğitimi boyunca (yeterlilik öncesinde ve sonrasında) katıldığı konferansları belgelemek Doktora eğitimi boyunca (yeterlilik öncesinde ve sonrasında) katıldığı konferansları belgelemek

34 DERSLERİN DÜZENLENMESİ DERSLERİN DÜZENLENMESİ

35 Toplam Ders: En az yirmibir ve en çok otuz kredi Tamamlama süresi: dört yarıyıl Dersler haftalık bloklar şeklinde düzenlenir Haftalık bloklarda 15 saat teorik (ya da 30 saat uygulama) 1 krediye karşılık gelir

36 DÖRT GRUP DERS: GRUP 1: Bilim ve Araştırma Kültürü Dersleri GRUP 1: Bilim ve Araştırma Kültürü Dersleri GRUP 2: SBE Dersleri GRUP 2: SBE Dersleri (Entegre, Probleme Dayalı, (Entegre, Probleme Dayalı, ya da Projeye Dayalı) ya da Projeye Dayalı) GRUP 3: Anabilim Dalına Özgü Dersler GRUP 3: Anabilim Dalına Özgü Dersler GRUP 4: Seçmeli ve/veya Teze Özgü Dersler GRUP 4: Seçmeli ve/veya Teze Özgü Dersler

37 GRUP 1: Bilim ve Araştırma Kültürü Dersleri (7 kredi) 1.Bilim Tarihi ve Felsefe (1 K) 2. Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik (1K) 3. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri (3K) 4. Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı Tıp (1K) 5. Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi (1K)

38 6. Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve Sunumu (1K) 7. Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci (1K) 8. Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği (1K) 9. Tıbbi Etik (1 K) 10. Gelişim ve Öğrenme DEÜ Ortak Kredisiz 11. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme DEÜ Ortak Kredisiz

39 GRUP 2: SBE Dersleri (Entegre, Probleme Dayalı, ya da Projeye Dayalı) 1. Hücre (3 kredi / 3 hafta) 2. Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri 1 (2 kredi /1 hafta) 3. Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri 2 (2 kredi / 2 hafta) 4. Deney Hayvanları ve İleri Uygulama Yöntemleri (1 kredi/ 1 hafta) 5. …………………

40 GRUP 3: Anabilim Dalına Özgü Dersler Grup 2 de listelenen derslerden ve / veya İlgili Anabilim Dalının Öğretim Programlarında yer alan derslerden toplam en az 10 kredilik dersin alınması zorunludur.

41 GRUP 4: Seçmeli ve/veya Teze Özgü Dersler SBE, Anabilim Dalı, DEÜ ve diğer Üniversite Enstitülerinin programlarında yer alan derslerden en az 4 kredilik dersin alınması zorunludur SBE’nin düzenleyeceği kredili “Blok dersler” den de seçilebilir (Ortak yoğunlaştırılmış kurs)

42 TOPLAM DERS KREDİSİ (21-30) GRUP 1 : 7 GRUP 1 : 7 GRUP 2 GRUP 2 GRUP 3 10 GRUP 3 10 GRUP 4: 4 GRUP 4: 4 TOPLAM: 21 ( + 9 ) TOPLAM: 21 ( + 9 )

43 DERSLERİN BLOK OLARAK YAPILANDIRILMASI Öğrencinin yoğunlaşmasınna olanak veriyor Öğrencinin yoğunlaşmasınna olanak veriyor Kurs niteliğinde olup, başka katılımcılara da olanak veriyor Kurs niteliğinde olup, başka katılımcılara da olanak veriyor Konunun uzmanlarını yurt-içi ve yurt- dışından davet etmek mümkün oluyor Konunun uzmanlarını yurt-içi ve yurt- dışından davet etmek mümkün oluyor

44 BLOK DERS BLOK DERS HAFTALIK PROGRAMI

45 BİRİNCİ HAFTA SaatlerPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA 09:30 12:15 Sınav (Bir önceki blok finali) SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama Serbest Çalışma Öğle arası Öğle Arası 13:30 15:15 SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama Serbest ÇalışmaSBE Konferansı (Boş bırakılmalı) Küçük Grup Çalışması (Senaryolar) (Kuramsal)

46 İKİNCİ HAFTA ( varsa ) SaatlerPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA 09:30 12:15 Serbest Çalışma SUNUM Küçük Grup Çalışması/ MakaleSaati/ Uygulama SUNUM Küçük Grup Çalışması/ MakaleSaati Uygulama SUNUM Küçük Grup Çalışması/ Makale Saati/ Uygulama Serbest Çalışma Öğle arası Öğle Arası 13:30 15:15 SUNUM Küçük Grup / Çalışması Makale Saati / Uygulama SUNUM Küçük Grup Çalışması / Makale Saati / Uygulama Serbest Çalışma SBE Konferansı (Boş bırakılmalı) SUNUM Küçük Grup Çalışması / Makale Saati / Uygulama

47 ÜÇÜNCÜ HAFTA ( varsa ) SaatlerPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA 09:30 12:15 Boş bırakılmalı =Tıp Fakültesi PDÖ için= SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama Boş bırakılmalı =Tıp Fakültesi PDÖ için= Öğle arası Öğle Arası 13:30 15:15 SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama Serbest Çalışma SBE Konferansı (Boş bırakılmalı) SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama

48 DEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2005-2006 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİ DOKTORA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ VE SBE TARAFINDAN KOORDİNE EDİLEN ORTAK BLOK DERSLER (26.09.2005- 16.06.2006)

49 HaftaBaşlama Tarihi Blok Ders AdıKoordinatör Ders Sorumlusu Açıklama 1.Hafta26.09.2005TANITIM HAFTASIProf. Dr. Gül GÜNER 2.Hafta03.10.2005Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı Tıp Prof. Dr. Mine YÜCESOY Prof. Dr. Gül ERGÖR Deneysel Araştırma Projeleri” başlıklı eski dersin bir bölümü 3.Hafta10.10.2005 4.Hafta17.10.2005Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Prof. Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU 5.Hafta24.10.2005BİLİMSEL ARA Ş TIRMALAR SEMPOZYUMU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tüm doktora öğrencilerinin katılımı Öngörülmektedir 6.Hafta31.10.2005BAYRAM TATİLİ 7.Hafta07.11.2005Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Prof. Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU 8.Hafta14.11.2005 9.Hafta21.12.2005 10.Hafta28.11.2005

50 11.Hafta05.12.2005 12.Hafta12.12.2005Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Prof. Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU 13.Hafta19.12.2005Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi (Üç gün) Prof. Dr. Gül GÜNER Prof. Dr. Neşe ATABEY Deneysel Araştırma Projeleri başlıklı eski dersin bir bölümü 14.Hafta26.12.2005Bilim, Araştırma, Yayın EtiğiDoç. Dr. Semih ŞEMİN 15.Hafta02.01.2006 16.Hafta09.01.2006BAYRAM TATİLİ 17.Hafta16.01.2006Deneysel Araştırma Projelerinin.Haz. ve Değerlendirilmesi (İki gün) Prof. Dr. Gül GÜNER Prof. Dr. Neşe ATABEY Deneysel Araştırma Projeleri başlıklı eski dersin bir bölümü 18.Hafta23.01.2006Temel Lab.İlkeleri ve Yöntemleri I Prof. Dr. Gülgün OKTAY Multidisipliner 19.Hafta30.01.2006Temel Lab.İlkeleri ve Yöntemleri I Prof. Dr. Gülgün OKTAY Multidisipliner 20.Hafta06.02.2006

51 21.Hafta13.02.2006 22.Hafta20.02.2006 Hücre Prof. Dr. Gül GÜNER 23.Hafta27.02.2006 Hücre Prof. Dr. Meral SAKIZLI 24.Hafta06.03.2006 HücreProf. Dr. Neşe ATABEY Sınav üç hafta sonunda ortak yapılacaktır. 25.Hafta13.03.2006 26.Hafta20.03.2006 27.Hafta27.03.2006 28.Hafta03.04.2006 29.Hafta10.04.2006Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve Sunumu Prof. Dr. Neşe ATABEYDeneysel Araştırma Projeleri başlıklı eski dersin bir bölümü 30.Hafta17.04.2006Temel Lab.İlkeleri ve Yöntemleri II Doç. Dr. Hüray İŞLEKELMultidisipliner

52 31.Hafta24.04.2006 Temel Lab.İlkeleri ve Yöntemleri II Doç. Dr. Hüray İŞLEKELM u ltidisipliner 32.Hafta01.05.2006 33.Hafta08.05.2006 Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri Doç. Dr. Osman YILMAZ 34.Hafta15.05.2006 Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri Doç. Dr. Osman YILMAZ 35.Hafta22.05.2006Tıbbi Etik Doç. Dr. Semih ŞEMİN 36.Hafta29.05.2006 37.Hafta05.06.2006 Eski program öğrencileri için sınav dönemi 38.Hafta12.06.2006 Eski program öğrencileri için sınav dönemi

53 KONFERANSLAR Öğrenci, doktora eğitimi boyunca - yeterlik öncesinde ve sonrasında-her yarıyıl yeniden listelenecek olan konferansların % 70 ine katılmak ve katıldığını belgelemek zorundadır. Öğrenci, doktora eğitimi boyunca - yeterlik öncesinde ve sonrasında-her yarıyıl yeniden listelenecek olan konferansların % 70 ine katılmak ve katıldığını belgelemek zorundadır. Konferanslar için haftanın belirli günü ve saati ayrılmaktadır. Konferanslar için haftanın belirli günü ve saati ayrılmaktadır.

54 Konferans Konuları  Danışman-Doktora Öğrenci İlişkisi  Tarihsel Süreçte Bilim Felsefesi  Meslek olarak bilim  Patent Nedir\ Nasıl Alınır? Avrupa Topluluğu 7. Çerçeve Programları  Avrupa Topluluğu 7. Çerçeve Programları  TÜBİTAK Misyon ve Vizyonu  TÜBA Misyon ve Vizyonu  Socrates Programı nedir? Amaçları ve Uygulanışı

55 Konferans Konuları İletişim Becerileri İletişim Becerileri İnsan İlişkileri İnsan İlişkileri Beden Dili Beden Dili Stres Yönetimi Stres Yönetimi Zaman Yönetimi Zaman Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Yönetişim Bilimi Yönetişim Bilimi

56 DOKTORA EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI (Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-Resmi gazetede 5 Nisan 2005’de yayımlandı) Öğrenci Kabul Koşulları: 50 LES ya da 50 TUS + 60 ÜDS (KPDS) veya 70 Yabancı Diller Okulu Danışmanlık Adaylığı Koşulları:  Projesi (konusu) olmak ve etik kurul onayı almış olmak (Giriş Sınavına kadar)  Önceki doktora tezlerini genişletilmiş SCI kapsamında yayımlattırmış olmak  Başvuru ile birlikte beşten fazla lisansüstü öğrencisi bulunmamak  Profesör, doçent ya da en az üç yıl deneyimli yardımcı doçent olmak Kontenjanlar, mevcut proje/tez konusu sayısına göre belirleniyor  Web sitesinde aday danışmanlar ve tez konuları duyuruluyor  Öğrenci adayları danışman adayları ile sınav öncesinde görüşüyor

57 1. Yarıyıl Öğrenci projenin çerçevesinde tezini netleştiriyor  Özellikle Bilim ve Araştırma Kültürü derslerini alıyor-Blok sınavları  Birinci yarıyıl sonuna kadar tez izleme komitesi oluşturuluyor Doktora Girişi Sınavı: Eski sistem + FARKLILIKLAR  Anabilim dalı danışman adayları anabilim dalı jürisinde bulunuyor  Sınav sonucunda kazanan öğrenciler ve danışmanları birlikte duyuruluyor- öğrencinin tezi geniş çerçevede belli 2. Yarıyıl İlk dört hafta içinde, öğrenci “Tez İzleme Komitesi” önünde Tez Önerisini savunuyor Savunma tarihinden iki hafta önce, danışman Tez İzleme Komitesi üyelerini Enstitü’ye bildiriyor Öğrenci, sözlü savunmadan bir hafta önce Tez Önerisini Tez İzleme Komitesi Üyelerine dağıtıyor

58 Tez Önerisi Sınavı (2. Yarıyıl başında) Tez Önerisi Sınavı tutanaklarının üç gün içinde Enstitüye gönderilmesi Tez önerisi Savunması başarılı mı? Danışman ve tez konusu değişti mi? Hayır Evet En geç 1 ay içinde 2. tez önerisi savunması En geç 3 ay içinde 2.tez önerisi savunması Başarılı mı? Hayır İlişiği kesilir. Tez Aşamasına Geçiş 2. Yarıyıl (Devam)  TEZ’e ve Derslere Devam- Blok sınavları  Tez İzleme Komitesi Toplantısı 3. Yarıyıl  TEZ’e ve Derslere Devam- Blok sınavları  Tez izleme Komitesi Toplantısı Evet

59 Sınavdan en az bir ay önce tez sınavı jüri üyesi ve tarih bildirimi ve iki hafta önce jüri üyelerine ciltsiz tez ve makale teslimi yapılır. DOKTORA TEZ SINAVI (İZLEYİCİYE AÇIK OLARAK) RED En geç 6 ay içinde düzeltme yapılarak 2.Tez Sınavına girilir. KABUL En geç 1 ay içinde ciltli 5 kopya tez, makale, tez veri formu, İngilizce- Türkçe tez özetleri, diploma ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu Enstitüye teslim edilir. DOKTORA DİPLOMASI RED İlişiği kesilir.

60 DOKTORA EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR? “Tüm bilimsel aktivitenin temelinde, gözlem, deneysel çalışma ve teori arasındaki etkileşim yatar”

61 SONUÇ Ülkemizde doktora eğitiminin kalitesini arttırarak, mezunlarımızın istihdamlarını destekleyerek araştırıcı, yaratıcı, buluşcu insan gücünü desteklemiş ve ülkemizin uluslar arası platformlarda diğer gelişmiş ülkelerle bilim ve sanayi alanında yarışmasına zemin hazırlamış olacağız. Ülkemizde doktora eğitiminin kalitesini arttırarak, mezunlarımızın istihdamlarını destekleyerek araştırıcı, yaratıcı, buluşcu insan gücünü desteklemiş ve ülkemizin uluslar arası platformlarda diğer gelişmiş ülkelerle bilim ve sanayi alanında yarışmasına zemin hazırlamış olacağız.

62 Teşekkürler…. REKTÖRÜMÜZE REKTÖRÜMÜZE ENSTİTÜ MÜDÜRLERİNE ENSTİTÜ MÜDÜRLERİNE MÜDÜR YARDIMCILARIMA MÜDÜR YARDIMCILARIMA ENSTİTÜ KURULU VE ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNA ENSTİTÜ KURULU VE ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNA ÖĞRETİM ÜYELERİMİZE, ÖĞRETİM ÜYELERİMİZE, ÖĞRENCİLERİMİZE ÖĞRENCİLERİMİZE ENSTİTÜ İDARİ PERSONELİMİZE ENSTİTÜ İDARİ PERSONELİMİZE SONSUZ TEŞEKKÜRLER… SONSUZ TEŞEKKÜRLER…

63 AVRUPA BİYOKİMYA KONGRESİ 24-29 Haziran 2006, İstanbul “Doktora Eğitimi Sempozyumu” “Doktora Eğitimi Sempozyumu” 26 Haziran 2006 26 Haziran 2006 www.febs.org www.febs.org


"Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı 25-27 Mayıs 2006, İzmir “ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları