Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER"— Sunum transkripti:

1 “ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER
Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürleri Toplantısı Mayıs 2006, İzmir “ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER

2 SUNUM AKIŞI Giriş DEÜ Doktora Eğitim Modeli Sonuç - Süreç
- Eğitim Programı - Uygulama Esasları Sonuç

3 “Bugün bir toplumun kalkınmışlığının ne kadar teknoloji üretebildiği, ne kadar bilgi üretme ve sorun çözme yeteneğini geliştirdiği ile orantılı olduğu düşünüldüğünde, bilim ve teknoloji alanında üstünlüğü elde tutan toplumların, dünyadaki gelişmelere yön verdiği görülmektedir. Kalkınmış bir ülke, mutlu bir toplum olmak istiyorsak artık, bilim ve teknolojide yeni kapılar açan bilimsel araştırmalar yapmamız, buluşlar ortaya koymamız gerekiyor” (Prof. Dr. Emin ALICI, DEÜ Rektörü - Üniversitelerarası Kurul Başkanı)

4 DEÜ ’DE DOKTORA EĞİTİMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik yılında Rektörü Prof. Dr. Emin ALICI’nın başkanlığında Lisansüstü eğitim veren tüm Enstitüleri (DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri) ile gerçekleştirilen “Ortak akıl” toplantıları

5 Dokuz Eylül Doktora Modeli
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin “Doktora Modeli”, YÖK tarafından kabul edilerek 5 Nisan 2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir akademik yılı başında, doktora öğrencileri bu yeni yönetmelik doğrultusunda kabul edilmişlerdir.

6 Dokuz Eylül Doktora Modeli
SÜREÇ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

7

8 ÜLKEMİZDE BİLİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Bilim politikasının olmayışı Türkiye’nin gündeminde bilimsel araştırma’nın olmayışı ve bu konuda özdeğerlendirmenin eksik oluşu Araştırma kültürünün olmayışı Araştırma vizyonu ve misyonunun olmayışı Ölçülebilir hedeflerin olmayışı

9 ÜLKEMİZDE BİLİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Tam-zaman eşdeğer bilim insanı sayısının ve nüfusa oranının, gerek AB, gerekse ABD’den çok düşük oluşu Araştırma projelerinin kabulü için net kriterlerin yetersiz oluşu Araştırma projelerinin ürüne dönüşümlerinin denetlenmesindeki eksiklikler

10 DOKTORA EĞİTİMİ AMAÇ: Yetkin, güvenilir, bağımsız araştırma yeteneğine sahip, yüksek düzeyde bilimsellik sergileyen çağdaş bilim insanları yetiştirmek; Doktora ünvanını alan kişiler, bir araştırma problemini çözerek anlamlı bir sonuç çıkarmış ve temel ya da uygulamalı bilimin gelişimine önemli katkı sağlamış olmalıdır.

11 DOKTORA’NIN HEDEFLERİ
Çağdaş bilim insanları yetiştirmek Etkin akademisyen kadrolar yetiştirmek Mesleğinde yetkin olup, bilgi ve becerisini farklı alanlara uygulayabilen bireyler yetiştirmek

12 PhD Eğitimi Tüm Dünyada Aynı Standartta mıdır?
Bir üniversite, başka bir üniversitede doktorasını tamamlayan bir kişiyi post doktoral çalışmalar için aldığında ya da bir sanayi kuruluşu bir doktora mezununu istihdam ettiğinde, ne bekleyebilirler? PhD ünvanının uluslararası nitelikte ve üniform olması için neler yapılabilir?

13 DOKTORA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT SORUNLAR
Danışmanların yetersizliği (bazen) Her öğretim üyesine rastgele danışmanlık verilmesi Danışman’ın alabileceği lisansüstü öğrenci sayısında sınırlama olmaması ve bazı öğretim üyelerinin 18’e kadar varan sayıda lisansüstü öğrenciye aynı anda danışmanlık yapıyor olması Danışmanlık kriterlerinin olmayışı Danışmanlık eğitiminin mevcut olmaması Danışmanın yürümekte olan projesinin olmayabilmesi

14 DOKTORA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT SORUNLAR
Danışman konusunda öğrencinin görüşünün alınmaması Doktora eğitiminde ders döneminin uzunluğu Ders sayısının ve toplam kredi sayısının bazı programlarda çokluğ Derslerin niteliğindeki sorunlar Derslerin öğrencinin tez konusunun gereksinimlerine göre olmaması Dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders konması Yeterliliğin beşinci yarıyıl sonuna kadar alınabilmesi Tez konusunun altıncı yarıyıl sonuna kadar alınabilmesi

15 DOKTORA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ MEVCUT SORUNLAR
Bazı öğrencilerin kadrosuzluk nedeniyle motive olamaması Bazı öğrencilerin yabancı dil sorunları Öğrenci seçiminde bilimsel araştırmaya yatkınlık özelliğinin değerlendirilmemesi Eğitim ve araştırma ortamının her zaman yeterli olmayışı Araştırma görevlisi kadrolarındaki öğrencilerin, “rutin” görevlerde kullanılmaları ve bu nedenle, teze ayırabildikleri zamanın “az” oluşu Araştırmaya katkı yapabilecek bazı cihazların atıl duruyor olmaları Merkezi araştırma laboratuvarlarının bulunmaması

16 DOKTORA EĞİTİMİNİN KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

17 DÜNYADAN ÖRNEKLER

18 KAROLİNSKA ENSTİTÜSÜ-STOKHOLM
Tüm departmanlarda yüksek lisans ve doktora var Öğrenci önce tez danışmanı ile anlaşıyor Eğitimin başlangıcında tezini almış oluyor Formel ders yerine kurslar var: yüksek lisans için toplam 10 hafta (300 saat), doktora için toplam 20 hafta (600 saat)

19 KAROLİNSKA: DİPLOMALAR
Yüksek Lisans: İki yıl: 10 haftalık kurs ve en az iki yayını içeren bir tez Doktora (Doctor of Medicine): Dört yıl: 20 haftalık kurs ve en az dört yayını içeren bir tez

20 KAROLİNSKA’DA VERİLEN DOKTORA DİPLOMASI
Medicine Doktor (Dr. Med.) (Tıp Bilimleri Doktoru) Diploma’nın Üzerinde, Tezinin Başlığı ve bu tezi hangi departmanda gerçekleştirdiği belirtiliyor…

21 TOPLU DEĞERLENDİRME Genelde iki değişik ekol göze çarpıyor:
Doktora Eğitiminin odak noktası araştırma (İngiltere, kıta Avrupası, Japonya, Avustralya) 2. Doktora eğitimi, ders ve araştırma süreçlerinden oluşuyor- ancak,ders sırasında öğrenci tez danışmanını seçmiş oluyor ve araştırmayı yürütüyor (ABD, Kanada, Almanya)

22 TÜM ÖRNEKLERDE ORTAK NOKTA…
Doktora öğrencisi danışmanını seçiyor, danışmanı ile anlaşıyor ve danışmanının araştırma alanında çalışıyor Araştırma projesi bulunmayan bir öğretim üyesinin doktora öğrencisinin de bulunma şansı olmuyor Tez, yayın / yayınlar ile birlikte yürüyor

23 DOKUZ EYLÜL DOKTORA EĞİTİM MODELİ

24 DEÜ MODELİNİN ÜÇ ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ
1. Doktora eğitiminin odak noktası: TEZ 2. Projesi Onaylanmış Olan Öğretim Üyesi Danışmanlık Yapıyor 3. Tez savunması öncesinde genişletilmiş SCI kapsamında ”yayın” koşulu

25 Öğrenci Kabul Koşulları: 50 LES ya da 50 TUS + 60 ÜDS (KPDS) veya 70 Yabancı Diller Okulu

26 Kontenjanların Belirlenmesi
Kontenjanlar, mevcut proje/tez konusu sayısına göre belirleniyor Web sitesinde aday danışmanlar ve tez konuları duyuruluyor Öğrenci adayları danışman adayları ile giriş sınavı öncesinde görüşüyor

27 Danışmanlık Adaylığı Koşulları:
Projesi (konusu) olmak ve etik kurul onayı almış olmak Önceden yönettiği doktora tezlerini genişletilmiş SCI kapsamında yayımlattırmış olmak Başvuru ile birlikte en çok beşten fazla lisansüstü öğrencisi bulunmak Profesör, doçent ya da en az üç yıl deneyimli yardımcı doçent olmak

28 Doktora Giriş Sınavı: Eski sistem + FARKLILIKLAR
Anabilim dalı danışman adayları anabilim dalı jürisinde bulunuyor Sınav sonucunda kazanan öğrenciler ve danışmanları birlikte duyuruluyor- öğrencinin tezi geniş çerçevede belli

29 1. Yarıyıl Öğrenci projenin çerçevesinde tezini netleştiriyor
Özellikle Bilim ve Araştırma Kültürü derslerini alıyor Birinci yarıyıl sonuna kadar tez izleme komitesi

30 2. Yarıyıl İlk dört hafta içinde, öğrenci “Tez İzleme Komitesi” önünde
Tez Önerisini savunuyor Teze ve derslere devam

31 3. ve 4. Yarıyıllar Teze ve derslere devam
4. Yarıyıl sonunda yeterlilik (60 ÜDS gerekli -ek süre yok)

32 Yarıyıllar Teze devam Kongreler, bilimsel toplantılara katılım En erken 6. yarıyıl sonunda: TEZ SAVUNMASI

33 Tez Sınavına Girebilme Koşulları
Yeterliliğini almış olmak Danışman tarafından kabul edilmiş tezini Enstitüye teslim etmek Genişletilmiş SCI kapsamında yayımlanmış makaleyi teslim etmek Doktora eğitimi boyunca (yeterlilik öncesinde ve sonrasında) katıldığı konferansları belgelemek

34 DERSLERİN DÜZENLENMESİ

35 Toplam Ders: En az yirmibir ve en çok otuz kredi Tamamlama süresi: dört yarıyıl Dersler haftalık bloklar şeklinde düzenlenir Haftalık bloklarda 15 saat teorik (ya da 30 saat uygulama) 1 krediye karşılık gelir

36 DÖRT GRUP DERS: GRUP 1: Bilim ve Araştırma Kültürü Dersleri
GRUP 2: SBE Dersleri (Entegre, Probleme Dayalı, ya da Projeye Dayalı) GRUP 3: Anabilim Dalına Özgü Dersler GRUP 4: Seçmeli ve/veya Teze Özgü Dersler

37 Dersleri (7 kredi) GRUP 1: Bilim ve Araştırma Kültürü
Bilim Tarihi ve Felsefe (1 K) 2. Bilimde Yaratıcılık, Buluşçuluk ve Girişimcilik (1K) 3. Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri (3K) 4. Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı Tıp (1K) 5. Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

38 6. Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve Sunumu (1K)
7. Bir Araştırmayı Yayına Dönüştürme Süreci (1K) 8. Bilim, Araştırma ve Yayın Etiği (1K) 9. Tıbbi Etik (1 K) 10. Gelişim ve Öğrenme DEÜ Ortak Kredisiz 11. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme DEÜ Ortak Kredisiz

39 GRUP 2: SBE Dersleri (Entegre, Probleme Dayalı, ya da Projeye Dayalı) 1. Hücre (3 kredi / 3 hafta) 2. Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri 1 (2 kredi /1 hafta) 3. Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri 2 (2 kredi / 2 hafta) 4. Deney Hayvanları ve İleri Uygulama Yöntemleri (1 kredi/ 1 hafta) 5. …………………

40 GRUP 3: Anabilim Dalına Özgü Dersler
Grup 2 de listelenen derslerden ve / veya İlgili Anabilim Dalının Öğretim Programlarında yer alan derslerden toplam en az 10 kredilik dersin alınması zorunludur.

41 Seçmeli ve/veya Teze Özgü Dersler
GRUP 4: Seçmeli ve/veya Teze Özgü Dersler SBE, Anabilim Dalı, DEÜ ve diğer Üniversite Enstitülerinin programlarında yer alan derslerden en az 4 kredilik dersin alınması zorunludur SBE’nin düzenleyeceği kredili “Blok dersler” den de seçilebilir (Ortak yoğunlaştırılmış kurs)

42 TOPLAM DERS KREDİSİ (21-30)
GRUP 1 : GRUP 2 GRUP GRUP 4: TOPLAM: ( + 9 )

43 DERSLERİN BLOK OLARAK YAPILANDIRILMASI
Öğrencinin yoğunlaşmasınna olanak veriyor Kurs niteliğinde olup, başka katılımcılara da olanak veriyor Konunun uzmanlarını yurt-içi ve yurt-dışından davet etmek mümkün oluyor

44 BLOK DERS HAFTALIK PROGRAMI

45 BİRİNCİ HAFTA Saatler PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09:30
12:15 Sınav (Bir önceki blok finali) SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama Serbest Çalışma Öğle arası Öğle Arası 13:30 15:15 Küçük Grup Çalışması Serbest Çalışma SBE Konferansı (Boş bırakılmalı) (Senaryolar) (Kuramsal)

46 İKİNCİ HAFTA ( varsa ) Serbest Çalışma Küçük Grup Çalışması/
Saatler PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 09:30 12:15 Serbest Çalışma SUNUM Küçük Grup Çalışması/ MakaleSaati/ Uygulama MakaleSaati Makale Saati/ Öğle arası Öğle Arası 13:30 15:15 Küçük Grup / Çalışması Makale Saati / Çalışması / Serbest Çalışma SBE Konferansı (Boş bırakılmalı)

47 ÜÇÜNCÜ HAFTA ( varsa ) Saatler PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
09:30 12:15 Boş bırakılmalı =Tıp Fakültesi PDÖ için= SUNUM Küçük Grup Çalışması Makale Saati Uygulama Öğle arası Öğle Arası 13:30 15:15 Serbest Çalışma SBE Konferansı (Boş bırakılmalı)

48 DEÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİ DOKTORA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ VE SBE TARAFINDAN KOORDİNE EDİLEN ORTAK BLOK DERSLER ( )

49 Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı Tıp Prof. Dr.
Hafta Başlama Tarihi Blok Ders Adı Koordinatör Ders Sorumlusu Açıklama 1.Hafta TANITIM HAFTASI Prof. Dr. Gül GÜNER 2.Hafta Sağlık Alanında Bilgiye Ulaşma ve Kanıta Dayalı Tıp Prof. Dr. Mine YÜCESOY Prof. Dr. Gül ERGÖR Deneysel Araştırma Projeleri” başlıklı eski dersin bir bölümü 3.Hafta 4.Hafta Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Gazanfer AKSAKOĞLU 5.Hafta BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tüm doktora öğrencilerinin katılımı Öngörülmektedir 6.Hafta BAYRAM TATİLİ 7.Hafta Prof. Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU 8.Hafta 9.Hafta 10.Hafta

50 Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi (Üç gün)
11.Hafta 12.Hafta Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri Prof. Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU 13.Hafta Deneysel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi (Üç gün) Prof. Dr. Gül GÜNER Neşe ATABEY Projeleri başlıklı eski dersin bir bölümü 14.Hafta Bilim, Araştırma, Yayın Etiği Doç. Dr. Semih ŞEMİN 15.Hafta 16.Hafta BAYRAM TATİLİ 17.Hafta Deneysel Araştırma Projelerinin .Haz. ve Değerlendirilmesi (İki gün) Prof. Dr. Neşe ATABEY 18.Hafta Temel Lab.İlkeleri ve Yöntemleri I Prof. Dr. Gülgün OKTAY Multidisipliner 19.Hafta 20.Hafta

51 21.Hafta 22.Hafta Hücre Prof. Dr. Gül GÜNER 23.Hafta Prof. Dr. Meral SAKIZLI 24.Hafta Prof. Dr. Neşe ATABEY Sınav üç hafta sonunda ortak yapılacaktır. 25.Hafta 26.Hafta 27.Hafta 28.Hafta 29.Hafta Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve Sunumu Projeleri başlıklı eski dersin bir bölümü 30.Hafta Temel Lab.İlkeleri ve Yöntemleri II Doç. Dr. Hüray İŞLEKEL Multidisipliner

52 Temel Lab.İlkeleri ve Yöntemleri II Doç. Dr. Hüray İŞLEKEL
31.Hafta Temel Lab.İlkeleri ve Yöntemleri II Doç. Dr. Hüray İŞLEKEL Multidisipliner 32.Hafta 33.Hafta Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri Osman YILMAZ 34.Hafta Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri 35.Hafta Tıbbi Etik Semih ŞEMİN 36.Hafta 37.Hafta Eski program öğrencileri için sınav dönemi 38.Hafta

53 KONFERANSLAR Öğrenci, doktora eğitimi boyunca -yeterlik öncesinde ve sonrasında-her yarıyıl yeniden listelenecek olan konferansların % 70 ine katılmak ve katıldığını belgelemek zorundadır. Konferanslar için haftanın belirli günü ve saati ayrılmaktadır.

54 Konferans Konuları Danışman-Doktora Öğrenci İlişkisi
Tarihsel Süreçte Bilim Felsefesi Meslek olarak bilim Patent Nedir\ Nasıl Alınır? Avrupa Topluluğu 7. Çerçeve Programları TÜBİTAK Misyon ve Vizyonu TÜBA Misyon ve Vizyonu Socrates Programı nedir? Amaçları ve Uygulanışı

55 Konferans Konuları İnsan İlişkileri Beden Dili Stres Yönetimi
İletişim Becerileri İnsan İlişkileri Beden Dili Stres Yönetimi Zaman Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Yönetişim Bilimi

56 DOKTORA EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI
(Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği-Resmi gazetede 5 Nisan 2005’de yayımlandı) Öğrenci Kabul Koşulları: 50 LES ya da 50 TUS + 60 ÜDS (KPDS) veya 70 Yabancı Diller Okulu Danışmanlık Adaylığı Koşulları: Projesi (konusu) olmak ve etik kurul onayı almış olmak (Giriş Sınavına kadar) Önceki doktora tezlerini genişletilmiş SCI kapsamında yayımlattırmış olmak Başvuru ile birlikte beşten fazla lisansüstü öğrencisi bulunmamak Profesör, doçent ya da en az üç yıl deneyimli yardımcı doçent olmak Kontenjanlar, mevcut proje/tez konusu sayısına göre belirleniyor Web sitesinde aday danışmanlar ve tez konuları duyuruluyor Öğrenci adayları danışman adayları ile sınav öncesinde görüşüyor

57 Öğrenci projenin çerçevesinde tezini netleştiriyor
1. Yarıyıl Öğrenci projenin çerçevesinde tezini netleştiriyor Özellikle Bilim ve Araştırma Kültürü derslerini alıyor-Blok sınavları Birinci yarıyıl sonuna kadar tez izleme komitesi oluşturuluyor Doktora Girişi Sınavı: Eski sistem + FARKLILIKLAR Anabilim dalı danışman adayları anabilim dalı jürisinde bulunuyor Sınav sonucunda kazanan öğrenciler ve danışmanları birlikte duyuruluyor- öğrencinin tezi geniş çerçevede belli 2. Yarıyıl İlk dört hafta içinde, öğrenci “Tez İzleme Komitesi” önünde Tez Önerisini savunuyor Savunma tarihinden iki hafta önce, danışman Tez İzleme Komitesi üyelerini Enstitü’ye bildiriyor Öğrenci, sözlü savunmadan bir hafta önce Tez Önerisini Tez İzleme Komitesi Üyelerine dağıtıyor

58 Hayır Hayır Evet Evet Hayır Tez Önerisi Sınavı (2. Yarıyıl başında)
Tez Önerisi Sınavı tutanaklarının üç gün içinde Enstitüye gönderilmesi Tez önerisi Savunması başarılı mı? Danışman ve tez konusu değişti mi? Hayır Hayır Evet En geç 1 ay içinde 2. tez önerisi savunması En geç 3 ay içinde 2.tez önerisi savunması Tez Aşamasına Geçiş Evet Başarılı mı? Hayır 2. Yarıyıl (Devam) TEZ’e ve Derslere Devam- Blok sınavları Tez İzleme Komitesi Toplantısı İlişiği kesilir. 3. Yarıyıl TEZ’e ve Derslere Devam- Blok sınavları Tez izleme Komitesi Toplantısı

59 (İZLEYİCİYE AÇIK OLARAK)
Sınavdan en az bir ay önce tez sınavı jüri üyesi ve tarih bildirimi ve iki hafta önce jüri üyelerine ciltsiz tez ve makale teslimi yapılır. DOKTORA TEZ SINAVI (İZLEYİCİYE AÇIK OLARAK) RED KABUL En geç 6 ay içinde düzeltme yapılarak 2.Tez Sınavına girilir. RED En geç 1 ay içinde ciltli 5 kopya tez, makale, tez veri formu, İngilizce-Türkçe tez özetleri, diploma ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu Enstitüye teslim edilir. İlişiği kesilir. DOKTORA DİPLOMASI

60 DOKTORA EĞİTİMİ NASIL OLMALIDIR?
“Tüm bilimsel aktivitenin temelinde, gözlem, deneysel çalışma ve teori arasındaki etkileşim yatar”

61 SONUÇ Ülkemizde doktora eğitiminin kalitesini arttırarak, mezunlarımızın istihdamlarını destekleyerek araştırıcı, yaratıcı, buluşcu insan gücünü desteklemiş ve ülkemizin uluslar arası platformlarda diğer gelişmiş ülkelerle bilim ve sanayi alanında yarışmasına zemin hazırlamış olacağız.

62 Teşekkürler…. REKTÖRÜMÜZE ENSTİTÜ MÜDÜRLERİNE MÜDÜR YARDIMCILARIMA
ENSTİTÜ KURULU VE ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNA ÖĞRETİM ÜYELERİMİZE, ÖĞRENCİLERİMİZE ENSTİTÜ İDARİ PERSONELİMİZE SONSUZ TEŞEKKÜRLER…

63 AVRUPA BİYOKİMYA KONGRESİ 24-29 Haziran 2006, İstanbul
“Doktora Eğitimi Sempozyumu” 26 Haziran 2006


"“ Doktora Eğitiminde Dokuz Eylül Modeli ” Prof. Dr. Gül GÜNER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları