Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Elif ÇEPNİ İstanbul Medeniyet Üniversitesi 14.11.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Elif ÇEPNİ İstanbul Medeniyet Üniversitesi 14.11.2012."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Elif ÇEPNİ İstanbul Medeniyet Üniversitesi 14.11.2012

2 Turizm sektörü: Döviz kazandırır Dünyada turist sayısı 1 milyar kişi ye, Turizm gelirlerinin büyüklüğü 1 trilyon $ ’a, yaklaşmıştır. Deniz, kum ve güneş turizmi olmaktan çıkmış; tarih, doğa, sağlık, termal, spor, kültür ve kongre turizmi başta olmak üzere giderek çeşitlenmiştir.

3 3 Ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için şüphesiz ekonominin büyümesi ve gelir artışı sağlanması gerekli bir koşuldur ama ekonomik büyüme ekonomik kalkınma için yeterli bir koşul değildir. Büyüyen ekonomi mutlaka kalkınacaktır sonucuna varmak yanlıştır. Ekonomik kalkınma, daha uzun vadede gerçekleşebilecek çok daha zor bir süreçtir.

4 4 İnsan ihtiyaçları beslenme, barınma, sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar, eğitim spor, gezi, tiyatro gibi kültürel ihtiyaçlar ve diğer lüks ihtiyaçlar olarak sınıflandırılabilir. Bana göre eğitim de zorunlu bir ihtiyaçtır.

5 5 Ekonomik kalkınma sadece sayısal değil kalitatif (niteliksel) unsurlar da içermelidir. Ekonominin işleyiş kurallarında, kurum ve örgütlerin kalitesinde bir iyileşme olmalıdır. Ekonomik büyüme ekonomik kalkınmanın sadece kantitatif (sayısal) yanını oluşturur. Oysa kalkınmak için insanların yaşam kalitesinde bir artış olmalıdır. Sadece ekonomik göstergeler değil sosyal göstergeler de iyileşmelidir.

6 6 İnsani Gelişme Endeksi (İGE). a. Doğum anında beklenen yaşam süresi. b. Eğitim seviyesi: yetişkinlerin okuma yazma oranı (ağırlığı üçte iki) + ilk, orta ve lise eğitiminde okula yazılma oranı (ağırlığı üçte bir). c. Yaşam standardı: satın alma gücü paritesi kullanılarak kişi başına milli gelir.

7 7 Tablo 1.2 Bazı Ülkelerin İGE’leri ve Sıralamadaki Yerleri (2005 yılı verileri ile) ÜLKEİGEKBGSYİH (Satın alma gücü Paritesi ile $) 1. Norveç0.96841.420 2. İzlanda0.96836.510 3. Avustralya0.96231.794 23. İsrail0.93225.864 24. Yunanistan0.92623.381 26. Güney Kore0.92122.029 51. Küba0.8386.000 61. Suudi Arabistan0.81215.711 67. Rusya0.80210.845 81. Çin0.7776.757 84. Türkiye0.7758.407 128. Hindistan0.6193.452 136. Pakistan0.5512.370 153. Yemen0.508930

8 8 Kalkınma, tüm insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi sürecidir. Kalkınmanın üç önemli ayağı vardır; 1. İnsanların gelirlerini dolayısıyla gıda, tıbbi hizmetler, eğitim ve benzeri mal ve hizmet tüketimlerini artırabilmek yani büyümek. 2. İnsanların kendilerine güven duymalarını sağlayacak koşulların oluşturulması. Bunun için sosyal, politik ve ekonomik sistemler ve bunu sağlayacak kurumlar oluşturmak. 3. İnsanların seçim yapabilecekleri tercihlerin sayısını artırarak özgürlüklerini genişletmek; örneğin onlara sunulan mal ve hizmet çeşidini artırmak.

9 9 Bugün hizmet sektöründe coğrafyanın önemi giderek azalmaktadır. Eğitimli, dil bilen ve bilgisayar teknolojilerine hâkim insanlar artık dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kendilerine iş bulabilmektedirler. Bugün iş dünyasında “outsourcing” ve “off-shoring” giderek daha önemli hale gelmektedir.

10 10 Elektronik piyasalar hizmet sektöründe coğrafyanın önemini daha da azaltmıştır. Tatiliniz için gideceğiniz yeri bir başka ülkedeki kişiler sizin için ayarlayabilir, istediğiniz ülkedeki bir kişiye gül gönderebilir, dünyanın istediğiniz bir köşesindeki restoranda yer ayırtabilir ya da size devre mülk satabilir ya da gazete ya da dergi aboneliğinizi yenileyebilirler. İnternet yoluyla matematik dersi alabilir, röntgen filmimizi Avustralya’daki doktorlara okutabiliriz.

11 Denizaşırı turizm harcamalarında ilk 10 ülke (2011, $ bn)

12 BM Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO), 2020 yılına kadar turizmi belirlemesi ve etkilemesi beklenen 11 başlık sıralamaktadır: 1. Ekonomi / Economy7. Yerelleştirme / Localisation 2. Teknoloji / Technology 8. Sosyal-çevre bilinci / Social- environmental awareness 3. Tesisleşme / Facilitation 9. Yaşam ve çalışma çevreleri / Living and working environments 4. Güvenlik / Safety 10. Tecrübe ekonomisi / Experience economy 5. Demografi / Demography11. Pazarlama / Marketing 6. Küreselleşme / Globalisation

13 Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu (The Travel and Tourism Competitiveness Report):  Dünya Ekonomi Formu, 2007.  139 ülkeyi kapsayan bir rapor, 2009.  Ülkelerde, seyahat ve turizm sektöründe yatırım yapmayı teşvik edecek faktörlere ait bir ölçüm.  Ülkeleri 1-6 arasında değişen Rekabet Edebilirlik Endeksi’ne (TTCI) göre sıralamakta.  Endeks 3 alt başlıktan oluşur.  Rapor ülkelere ait temel değişkenler hakkında da bilgi verir.

14 Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu (The Travel and Tourism Competitiveness Report):

15 Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu (The Travel and Tourism Competitiveness Report):

16 Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu (The Travel and Tourism Competitiveness Report):

17 Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu (The Travel and Tourism Competitiveness Report):

18 Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu, 2011 (The Travel and Tourism Competitiveness Report): 1. İsviçre / 5.6811. İzlanda / 5.19 2. Almanya / 5.5012. Hong Kong / 5.19 3. Fransa / 5.4113.Avustralya / 5.15 4. Avusturya / 5.4114.Hollanda / 5.13 5. İsveç / 5.3415. Lüksemburg / 5.08 6. ABD / 5.3016. Danimarka / 5.05 7. Birleşik Krallık / 5.3017. Finlandiya / 5.02 8. İspanya / 5.2918. Portekiz / 5.01 9. Kanada / 5.2919. Yeni Zelanda / 5.00 10. Singapur / 5.2320. Norveç / 4.98

19 Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Raporu, 2011 (The Travel and Tourism Competitiveness Report):

20

21

22

23

24

25

26

27 ''Türkiye İçin Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi'' (TÜSİAD)  Türkiye, tıp turizminden 2020 yılında, 8 milyar $ toplam gelir hedefleyebilir.  GÜ sağlık harcamaları ve tedavi ücretleri sürekli artıyor.  Küresel toplam sağlık harcaması 2006'da 4,1 trilyon $’ı aştı (dünya GSYİH’nin % 8,5’i)  Dünyada kişi başına sağlık harcaması 1998’de 523 $, 2006’da 639 $ (% 22 artış)  Bu artış OECD ülkelerinde % 30’dur. OECD ülkeleri dünya sağlık harcamasının % 80’nini gerçekleştirir (2006)

28 ''Türkiye İçin Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi'' (TÜSİAD)  GÜ vatandaşları, daha ucuz ve daha kaliteli tıbbi tedavi hizmeti alabilmek için kıtalar arası seyahat ediyor.  Batılı ülkelerde nüfus yaşlanıyor ve böylece sağlık hizmetlerine talebin daha da artıyor.  2006 yılında, küresel tıp turizminden brüt olarak 60 milyar $ elde edildi.  Yüksek standartlarda hizmet verebilen sağlık kuruluşlarının sayısının artması gerekiyor.

29 ''Türkiye İçin Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi'' (TÜSİAD)  En çok tedavi amaçlı turist çeken ülkeler: Tayland, Hindistan ve Singapur. İngiltereABDHindistan Omuz Ameliyatı $ 20.000$ 3.500 Kalp Ameliyatı $ 30.000$ 4.000 Estetik Burun Ameliyatı $ 4.500$ 850

30 ''Türkiye İçin Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi'' (TÜSİAD)  Türkiye'ye gelen bir 'tıp turisti', ortalama $ 8.000 harcamaktadır (normal turistten 12 kat fazla)  Tıp Turizmi Koordinasyon Birimi'nin kurulması  Yapılan hizmet ve bu hizmetin sunulması sırasında kullanılan malzemeler için KDV iadesi  Fuarlarda, Turizm Bakanlığı'nın standında, 'Medical/Health Tourism in Turkey' adı resmi olarak yer almalı

31 ''Türkiye İçin Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi'' (TÜSİAD)  SGK, ülkeler arası kamu sigorta kurumları arasında tedavi amaçlı işbirliği sözleşmelerine özel sektörü de dahil etmesi  Özellikle yurt dışında eğitim gören doktor ve sağlık profesyonelleri havuzunu güçlendirmesi için özel bir burs paketi hazırlanması

32

33 33

34 34

35 35 Bugün Türkiye genç nüfusu (2000 yılı verilerine göre Türkiye’de nüfusun % 64.5’i 15-64 yaş grubunda iken A.B’ nde sadece nüfusun % 16’sı bu gruptadır) stratejik konumu, sahip olduğu doğal kaynakları, turizm potansiyeli, AB ile güçlenen ilişkisi nedeniyle dünya ekonomisinde gittikçe daha önemli bir yer tutmaya başlamıştır.


"Prof. Dr. Elif ÇEPNİ İstanbul Medeniyet Üniversitesi 14.11.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları