Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Zekeriya Aktürk, 1Memet Işık, 2Fatih Akçay

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Zekeriya Aktürk, 1Memet Işık, 2Fatih Akçay"— Sunum transkripti:

1 1Zekeriya Aktürk, 1Memet Işık, 2Fatih Akçay
Şişmanlık ve Akupunktur: PubMed Derlemesi 1Zekeriya Aktürk, 1Memet Işık, 2Fatih Akçay Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Aile Hekimliği ve 2Biyokimya AD / 37

2 / 37

3 Giriş Akupunktur sağlık uygulamalarımızda giderek daha fazla yer bulmaktadır. Her ne kadar akupunktur uygulamaları sağlık sorunlarının tamamına yakınında yer alsa da bazı hastalıklardaki uygulamalar daha popüler hale gelmiş ve medyatik olmuştur. Şişmanlıkta yapılan akupunktur uygulamaları bunlardandır. Bu nedenle şişmanlıkta akupunktur uygulamasının kanıt temelinin ortaya konması ve hekim ve hastaların doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. / 37

4 Amaç Bu bildiride arasında PubMed’de yayınlanmış şişmanlık ve akupunktur konulu makalelerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. / 37

5 Yöntem PubMEd’de 12 Ağustos 2012 tarihinde “obesity [Title/Abstract] AND acupuncture [Title/Abstract]” anahtar kelimeleriyle yapılan bir aramada 128 adet makale bulunmuştur. Bunlardan makale özeti verilmiş olan 115 makale incelenmiş, 20 adet makalenin tam metnine ulaşılabilmiştir. / 37

6 Bulgular Makalelerin zaman içerisindeki dağılımı incelendiğinde özellikle 2004 yılından sonra bir artış olduğu dikkati çekmektedir / 37

7 Bulgular İncelenen makalelerden;
33’ü klinik araştırma, 20’si randomize kontrollü çalışma, 4’ü meta analiz, 27’si derleme, 8’i sistematik derleme, 3’ü vaka raporu idi. 60 makale İngilizce, 48 makale Çince yazılmıştı. Makalelerden 7’si (%5) Türkiye’den araştırmacılar tarafından yayınlanmıştı. / 37

8 Bulgular Araştırmalarda sık kullanılan noktalar:
CV 3, 6, 10, 12, 13 Li 4, 11, ST 25, 29, 34, 36, 44 SP 4, 6, 9, 15, B 19, 20, 21, 23, Liv 3 Kulakta: Açlık (Hunger), Mide, Akciğer, Sanjiao / 37

9 / 37

10 / 37

11 / 37

12 Shemen point (A), mide (B), hunger (D) endokrin (C).
/ 37

13 Kulağın Kapısı / 37

14 Sempatomimetik Etki Ağırlık, pupil boyutu, kalp/solunum hızı, s. kan basıncı ölçüldü Çalışma grubu: kalıcı kulak iğneleri hunger, mide, akciğer, sanjiao. Kontrol grubu: sham iğneler göz, frontalis, clavicle, parmak (Lacey 2003) Her iki grupta kilo kaybı oldu. Sempatomimetik etki her iki grupta da gözlendi Etkiler çalışma grubunda 4 hafta sonra da devam etti. Kulak akupunkturunun etkisi sempatomimetik etki ile olabilir. / 37 Ein-Yiao Shen. Observation of Sympathomimetic Effect of Ear Acupuncture Stimulation for Body Weight ReductionThe American Journal of Chinese Medicine, Vol. 37, No. 6, 1023–1030

15 Kulağın İnervasyonu Trigeminal sinir Vagus Servikal pleksus (C2)
Servikal pleksus (C2, C3) The greater auricular nerve is a branch of the cervical plexus. It innervates the posteromedial, posterolateral, and inferior auricle. The lesser auricular nerve innervates a small portion of the helix. The auricular branch of the vagus nerve innervates the concha and most of the area around the auditory meatus. The auriculotemporal nerve is a branch of the mandibular branch of the trigeminal nerve. It innervates the anterosuperior and anteromedial aspect of the auricle. The external auditory canal and tympanic membrane have separate innervation. Indications for anesthetizing these areas are distinct from those for performing an auricular block. Adam J Rosh. Ear Anesthesia. Department of Emergency Medicine, Wayne State University/Detroit Receiving Hospital. / 37

16 Kilo Kaybı – Psikolojik İyilik
40 şişman kadın VKİ ≥ 30 kg/m2 A grubu: fizik aktivite, diyet ve akupunktur Tek kulaktan kalıcı iğneler (Dong-Bang Medical, South Korea). 7 günde bir değiştirildi. Noktalar: shenman, stomach, endocrine, duodenum, hunger, spleen. Ayrıca vücut iğneleri: St 36, Li 4, Lu 5, St 25. Her seans 30 dk; haftada 3 seans; 3 ay. B grubu: fizik aktivite, diyet ve alektroakupunktur Elektro stimulatör (model III Acupuncture Anesthesia, Tokki, Japan) CV 6 (Chi Hai), CV 10 (Hsia Wan), CV 12 (Ching Wan), CV 13 (Shang Wan), iki taraflı SP 15 (Ta Heng), iki taraflı ST 25 (Tien Shu). Elektrostimulasyon: 50 dk; 15- mA, 0.05-ms kare dalgalar; 3 Hertz. Haftada 3 tedavi 3 ay. Shehab Mahmoud Abd El- Kader Impact of Weight Loss on Psychological Well Being and Biochemical Modulation in Obese Patients: A Comparison of Two Treatment Protocols. Eur J Gen Med 2012;9(2): / 37

17 / 37

18 Her iki grupta tedavi sonrası Vücüt kitle indeksi (VKİ), leptin, total kolesterol (TK), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-c), trigliserid (TG), Beck Depresyon Skalası (BDS ve duygu durum profilinde belirgin düşüş ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-c) ve Rosenberg self-Esteem Skalasında (RSES) belirgin yükselme izlendi. Ancak çalışmanın sonunda grup (A) ve grup (B) arasında araştırılan parametrelerin ortalama düzeyleri arasında belirgin farklılık saptanmadı. Obez kadınlarda fiziksel egzersiz ve diyet ölçümleri ile birlikte elektroakapunktur psikolojik iyi hal ve biyokimyasal modülasyonlar için tercih edilecek yöntem olabilir. / 37

19 TENS – EA 45 kadın: VKİ > 23 kg/m2, Kalça çevresi > 80 cm
Rastgele Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation (TEAS) n=23 Elektroakupunktur (HM Stim2 fit® Wuxi Jiajian Medical Instrument Co Ltd, Wuxi, China) n=22 0.2 ms, 40 Hz, sürekli, hastanın teleransına göre Haftada 3 seans; 30 dk, 8 haftalık tedavi Diyet veya egzersiz yok. 10 nokta: Guanyuan (RN 4), Qihai (RN 6), Xiawan (RN 10), Zhongwan (RN 12), and 2 points each at Tianshu (ST 25), Shuidao (ST 28), Daheng (SP 15) Her iki grupta da anlamlı kilo kaybı oluştu. Lakkana Rerksuppaphol. Efficacy of transcutaneous electrical acupoint stimulation compared to electroacupuncture at the main acupoints for weight reduction in obese Thai women. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Vol. 3 No. 11 (2011): / 37

20 Lakkana Rerksuppaphol
Lakkana Rerksuppaphol. Efficacy of transcutaneous electrical acupoint stimulation compared to electroacupuncture at the main acupoints for weight reduction in obese Thai women. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Vol. 3 No. 11 (2011): / 37

21 / 37

22 / 37 F. Liang. Acupuncture: is it effective for treatment of insulin resistance? Diabetes, Obesity and Metabolism 12: 555–569, 2010.

23 / 37

24 EA – Diyet 40 Şişman kadın Kulak noktaları Vücut noktaları
20’sine EA + diyet (VKİ 35.84±6.62) 90 gün, gün aşırı, 30 dk Haftada bir kulak + vücut, diğer günler vücut ‘Biotron’ cihazı. 3V, süre 0.05 ms, frekansı 2 Hz, pozitif ve negatif alternanslara sahip kare dalga formunda elektriksel uyarı. Elektrotlar vücutta karşılıklı olarak LI4-LI11; St36-St44 ve UB20-UB 21. 20’sine diyet (VKİ 35.45±4.55) Kulak noktaları Hungry, Shenmen ve Stomach Vücut noktaları Hegu (LI 4), Quchi (LI 11), Zusanli (St 36), Neiting (St 44), Taichong (Liv 3), Danshu (UB 19), Pishu (UB 20) ve Weishu (UB 21) Mehmet Tuğrul Cabıoğlu. Obezite tedavisinde 2 Hz frekansta elektroakupunktur ve diet uygulamasının vücut ağırlığına ve vücut yağ ağırlığına etkileri. Genel Tıp Derg 2008;18(4): / 37

25 / 37

26 Kulak Akupunkturu Randomize kontrollü çalışma
63 şişman (Bel çevresi Kadında: ≥ 80cm; Erkekte ≥ 90cm) Çalışma grubu (n=27): Japanese Magnetic Pearl Kontrol grubu (n=28): Yapışkan bant. Noktalar: Shenmen, ağız, mide, ince bağırsak, endokrin Haftada bir iğne değişimi. Toplam 8 hafta Diyet, fizik aktivite önerisi yok. / 37 Ching Hsiu Hsieh. Effects of Auricular Acupressure on Weight Reduction and Abdominal Obesity in Asian Young Adults: A Randomized Controlled Trial. The American Journal of Chinese Medicine, Vol. 39, No. 3, 433–440

27 / 37

28 Lazer Akupunkturu 73 kadın, 22 erkek. VKİ>27kg/m2 Kontrol grubu yok
Kalori diyeti + lazer. 4 hafta GaAlAs Handylaser Trion (maximal power, 50 mW; wavelength, 785 nm; area of probe, 0:03 cm2; power density, 50 mW=cm2; pulsed wave Kulaktan: Mide ve Hunger, Vücuttan: ST25 (Tianshu), ST28 (Shuidao), ST40 (Fenglong), SP15 (Daheng), CV9 (Shuifen). Her noktaya 10 saniye. / 37 Wen-Long Hu. Clinical Observations on Laser Acupuncture in Simple Obesity Therapy. The American Journal of Chinese Medicine, Vol. 38, No. 5, 861–867

29 / 37

30 Kulak Akup. (Fark Yok) Her seferinde bir kulaktan; hunger point, shenmen point, stomach point, and endocrine poin 3 günde bir öteki kulak değiştirildi. 6 hafta; 12 tedavi. B grubuna ucunda iğne olmayan sham iğneler yapıştırıldı. Inclusion criteria 1. Age between 16 and 65 years old 2. BMI >27 kg=m2 Exclusion criteria 1. Endocrine disease, e.g., thyroid disorder, pituitary disorder, sex gland disorder 2. Heart disease, e.g., arrhythmia, heart failure, myocar- dial infarction, patient with pacemaker 3. Allergy and immunologic disease 4. High aminotransferases (alanine, aspartate >80IU=L) or high serum creatinine (>2.5 mg=dL) 5. Pregnant or lactating 6. Childbirth within 6 months 7. Stroke or otherwise unable to exercise 8. Management for weight control within 3 months 9. Any other conditions deemed unsuitable for trial as evaluated by physician-in-charge Chung-Hua Hsu. The Effect of Auricular Acupuncture in Obese Women: A Randomized Controlled Trial. JOURNAL OF WOMEN’S HEALTH Volume 18, Number 6, 2009: / 37

31 / 37

32 EA – Öncesi/Sonrası arası başvuran VKİ arasında 40 hasta. EA (20 dk, bilateral olarak ITO 160 cihazı ile 3V, 0.05 ms ve 2 Hz frenkasta) + günlük 45 dk yürüyüş Vücut noktaları: Li4, Li11, Du20, St25, Ren5, Ren7, Ren9, Ren10, St36, Liv3 ve P6 Süre: 1 hafta - ? Ahmet Kavaklı. Obezlerde Elektroakupunktur Tedavisi İle Meydana Gelen Kilo Kaybının Değerlendi̇rilmesi. New World Sciences Academy. 2009;4(2):41-46 / 37

33 Komplikasyon Örnekleri
Boston Tıp Merkezi KBB kliniğine 3 ay içerisinde 3 hasta kulakta kalıcı iğneye bağlı rahatsızlıklar nedeniyle başvurdu. / 37 Leslie K. Winter. Ear stapling: A risky and unproven procedure for appetite suppression and weight loss. ENT-Ear, Nose & Throat Journal 2010;89(1):20-22.

34 Özet Randomize kontrollü çalışmalar da dahil, araştırmaların çoğunluğu akupunkturun şişmanlığın tedavisinde gerek plasebo, gerekse ilaç tedavisine göre daha etkili oluğunu belirtmektedir. Çin kökenli araştırmalarda akupunkturun daha etkili olduğu yönünde olması dikkat çekicidir. / 37

35 Sonuç Akupunktur ve şişmanlıkla ilgili yapılan araştırmaların örneklem sayıları sınırlıdır ve araştırma yöntemi olarak da kalite sorunları vardır. PubMed literatürünü incelediğimizde akupunkturun şişmanlığın tedavisinde düşünülmesi gereken bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. / 37

36 Sonuç Kulak akupunkturu veya kombine vücut + kulak akupunkturu uygulanabilir. Akupunkturun şişmanlıktaki etkinliği ve etki mekanizmasının daha kesin verilerle gösterilebilmesi için iyi planlanmış, büyük örneklemli araştırmalar gerekmektedir. / 37

37 İbn-i Sina (Avicenna) 980-1037
Önerilerimiz Akupunktur şişmanlıkta destek amaçlı uygulanabilir Şişmanlığın sebebine yönelik yaklaşım sunmalı Ömür boyu yaşam tarzı değişikliği gerekir Beden eğitimi Beslenme Yoğun danışmanlık gerekir İbn-i Sina (Avicenna) / 37


"1Zekeriya Aktürk, 1Memet Işık, 2Fatih Akçay" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları