Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 371 Şişmanlık ve Akupunktur: PubMed Derlemesi 1 Zekeriya Aktürk, 1 Memet Işık, 2 Fatih Akçay Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Aile Hekimliği ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 371 Şişmanlık ve Akupunktur: PubMed Derlemesi 1 Zekeriya Aktürk, 1 Memet Işık, 2 Fatih Akçay Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Aile Hekimliği ve."— Sunum transkripti:

1 / 371 Şişmanlık ve Akupunktur: PubMed Derlemesi 1 Zekeriya Aktürk, 1 Memet Işık, 2 Fatih Akçay Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Aile Hekimliği ve 2 Biyokimya AD zekeriya.akturk@gmail.com http://aile.atauni.edu.tr

2 / 372

3 Giriş Akupunktur sağlık uygulamalarımızda giderek daha fazla yer bulmaktadır. Her ne kadar akupunktur uygulamaları sağlık sorunlarının tamamına yakınında yer alsa da bazı hastalıklardaki uygulamalar daha popüler hale gelmiş ve medyatik olmuştur. Şişmanlıkta yapılan akupunktur uygulamaları bunlardandır. Bu nedenle şişmanlıkta akupunktur uygulamasının kanıt temelinin ortaya konması ve hekim ve hastaların doğru bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. / 373

4 Amaç Bu bildiride 1971-2012 arasında PubMed’de yayınlanmış şişmanlık ve akupunktur konulu makalelerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. / 374

5 Yöntem PubMEd’de 12 Ağustos 2012 tarihinde “obesity [Title/Abstract] AND acupuncture [Title/Abstract]” anahtar kelimeleriyle yapılan bir aramada 128 adet makale bulunmuştur. Bunlardan makale özeti verilmiş olan 115 makale incelenmiş, 20 adet makalenin tam metnine ulaşılabilmiştir. / 375

6 Bulgular Makalelerin zaman içerisindeki dağılımı incelendiğinde özellikle 2004 yılından sonra bir artış olduğu dikkati çekmektedir / 376

7 Bulgular İncelenen makalelerden; –33’ü klinik araştırma, –20’si randomize kontrollü çalışma, –4’ü meta analiz, –27’si derleme, –8’i sistematik derleme, –3’ü vaka raporu idi. 60 makale İngilizce, 48 makale Çince yazılmıştı. Makalelerden 7’si (%5) Türkiye’den araştırmacılar tarafından yayınlanmıştı. / 377

8 Bulgular Araştırmalarda sık kullanılan noktalar: –CV 3, 6, 10, 12, 13 –Li 4, 11, –ST 25, 29, 34, 36, 44 –SP 4, 6, 9, 15, –B 19, 20, 21, 23, –Liv 3 Kulakta: Açlık (Hunger), Mide, Akciğer, Sanjiao / 378

9 9 http://www.yinyanghouse.com/acupuncturepoints/

10 / 3710 http://www.yinyanghouse.com/acupuncturepoints/

11 / 3711 http://www.yinyanghouse.com/acupuncturepoints/

12 / 3712 Shemen point (A), mide (B), hunger (D) endokrin (C).

13 Kulağın Kapısı / 3713 http://www.compassionatedragon.com/ac_sj21.html

14 Sempatomimetik Etki / 3714 Ein-Yiao Shen. Observation of Sympathomimetic Effect of Ear Acupuncture Stimulation for Body Weight ReductionThe American Journal of Chinese Medicine, Vol. 37, No. 6, 1023–1030 Ağırlık, pupil boyutu, kalp/solunum hızı, s. kan basıncı ölçüldü Çalışma grubu: kalıcı kulak iğneleri hunger, mide, akciğer, sanjiao. Kontrol grubu: sham iğneler göz, frontalis, clavicle, parmak (Lacey 2003) Her iki grupta kilo kaybı oldu. Sempatomimetik etki her iki grupta da gözlendi Etkiler çalışma grubunda 4 hafta sonra da devam etti. Kulak akupunkturunun etkisi sempatomimetik etki ile olabilir.

15 Kulağın İnervasyonu / 3715 Adam J Rosh. Ear Anesthesia. Department of Emergency Medicine, Wayne State University/Detroit Receiving Hospital. http://emedicine.medscape.com/article/82698-overview Servikal pleksus (C2) Vagus Trigeminal sinir Servikal pleksus (C2, C3)

16 Kilo Kaybı – Psikolojik İyilik 40 şişman kadın VKİ ≥ 30 kg/m 2 A grubu: fizik aktivite, diyet ve akupunktur –Tek kulaktan kalıcı iğneler (Dong-Bang Medical, South Korea). 7 günde bir değiştirildi. –Noktalar: shenman, stomach, endocrine, duodenum, hunger, spleen. –Ayrıca vücut iğneleri: St 36, Li 4, Lu 5, St 25. Her seans 30 dk; haftada 3 seans; 3 ay. B grubu: fizik aktivite, diyet ve alektroakupunktur –Elektro stimulatör (model III Acupuncture Anesthesia, Tokki, Japan) –CV 6 (Chi Hai), CV 10 (Hsia Wan), CV 12 (Ching Wan), CV 13 (Shang Wan), iki taraflı SP 15 (Ta Heng), iki taraflı ST 25 (Tien Shu). –Elektrostimulasyon: 50 dk; 15- mA, 0.05-ms kare dalgalar; 3 Hertz. Haftada 3 tedavi 3 ay. / 3716 Shehab Mahmoud Abd El- Kader Impact of Weight Loss on Psychological Well Being and Biochemical Modulation in Obese Patients: A Comparison of Two Treatment Protocols. Eur J Gen Med 2012;9(2):104-110

17 / 3717

18 Her iki grupta tedavi sonrası Vu ̈ cu ̈ t kitle indeksi (VKI ̇ ), leptin, total kolesterol (TK), du ̈ s ̧ u ̈ k dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-c), trigliserid (TG), Beck Depresyon Skalası (BDS ve duygu durum profilinde belirgin du ̈ s ̧ u ̈ s ̧ ve yu ̈ ksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-c) ve Rosenberg self-Esteem Skalasında (RSES) belirgin yu ̈ kselme izlendi. Ancak c ̧ alıs ̧ manın sonunda grup (A) ve grup (B) arasında aras ̧ tırılan parametrelerin ortalama du ̈ zeyleri arasında belirgin farklılık saptanmadı. Obez kadınlarda fiziksel egzersiz ve diyet o ̈ lc ̧ u ̈ mleri ile birlikte elektroakapunktur psikolojik iyi hal ve biyokimyasal modu ̈ lasyonlar ic ̧ in tercih edilecek yo ̈ ntem olabilir. / 3718

19 45 kadın: VKİ > 23 kg/m 2, Kalça çevresi > 80 cm Rastgele –Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation (TEAS) n=23 –Elektroakupunktur (HM Stim2 fit® Wuxi Jiajian Medical Instrument Co Ltd, Wuxi, China) n=22 0.2 ms, 40 Hz, sürekli, hastanın teleransına göre Haftada 3 seans; 30 dk, 8 haftalık tedavi Diyet veya egzersiz yok. 10 nokta: Guanyuan (RN 4), Qihai (RN 6), Xiawan (RN 10), Zhongwan (RN 12), and 2 points each at Tianshu (ST 25), Shuidao (ST 28), Daheng (SP 15) Her iki grupta da anlamlı kilo kaybı oluştu. / 3719 Lakkana Rerksuppaphol. Efficacy of transcutaneous electrical acupoint stimulation compared to electroacupuncture at the main acupoints for weight reduction in obese Thai women. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Vol. 3 No. 11 (2011):811-821 TENS – EA

20 / 3720 Lakkana Rerksuppaphol. Efficacy of transcutaneous electrical acupoint stimulation compared to electroacupuncture at the main acupoints for weight reduction in obese Thai women. International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health. Vol. 3 No. 11 (2011):811-821

21 / 3721

22 F. Liang. Acupuncture: is it effective for treatment of insulin resistance? Diabetes, Obesity and Metabolism 12: 555–569, 2010. / 3722

23 / 3723

24 / 3724 Mehmet Tug ̆ rul Cabıog ̆ lu. Obezite tedavisinde 2 Hz frekansta elektroakupunktur ve diet uygulamasının vu ̈ cut ag ̆ ırlıg ̆ ına ve vu ̈ cut yag ̆ ag ̆ ırlıg ̆ ına etkileri. Genel Tıp Derg 2008;18(4):139-146 40 Şişman kadın –20’sine EA + diyet (VKI ̇ 35.84±6.62) 90 gün, gün aşırı, 30 dk Haftada bir kulak + vücut, diğer günler vücut ‘Biotron’ cihazı. 3V, su ̈ re 0.05 ms, frekansı 2 Hz, pozitif ve negatif alternanslara sahip kare dalga formunda elektriksel uyarı. Elektrotlar vu ̈ cutta kars ̧ ılıklı olarak LI4-LI11; St36-St44 ve UB20-UB 21. –20’sine diyet (VKI ̇ 35.45±4.55) Kulak noktaları –Hungry, Shenmen ve Stomach Vu ̈ cut noktaları –Hegu (LI 4), Quchi (LI 11), Zusanli (St 36), Neiting (St 44), Taichong (Liv 3), Danshu (UB 19), Pishu (UB 20) ve Weishu (UB 21) EA – Diyet

25 / 3725

26 Kulak Akupunkturu Randomize kontrollü çalışma 63 şişman (Bel çevresi Kadında: ≥ 80cm; Erkekte ≥ 90cm) –Çalışma grubu (n=27): Japanese Magnetic Pearl –Kontrol grubu (n=28): Yapışkan bant. Noktalar: Shenmen, ağız, mide, ince bağırsak, endokrin Haftada bir iğne değişimi. Toplam 8 hafta Diyet, fizik aktivite önerisi yok. / 3726 Ching Hsiu Hsieh. Effects of Auricular Acupressure on Weight Reduction and Abdominal Obesity in Asian Young Adults: A Randomized Controlled Trial. The American Journal of Chinese Medicine, Vol. 39, No. 3, 433–440

27 / 3727

28 73 kadın, 22 erkek. VKİ>27kg/m 2 Kontrol grubu yok Kalori diyeti + lazer. 4 hafta GaAlAs Handylaser Trion (maximal power, 50 mW; wavelength, 785 nm; area of probe, 0:03 cm 2 ; power density, 50 mW=cm 2 ; pulsed wave Kulaktan: Mide ve Hunger, Vücuttan: ST25 (Tianshu), ST28 (Shuidao), ST40 (Fenglong), SP15 (Daheng), CV9 (Shuifen). Her noktaya 10 saniye. / 3728 Wen-Long Hu. Clinical Observations on Laser Acupuncture in Simple Obesity Therapy. The American Journal of Chinese Medicine, Vol. 38, No. 5, 861–867 Lazer Akupunkturu

29 / 3729

30 Kulak Akup. (Fark Yok) / 3730 Chung-Hua Hsu. The Effect of Auricular Acupuncture in Obese Women: A Randomized Controlled Trial. JOURNAL OF WOMEN’S HEALTH Volume 18, Number 6, 2009:813-818 Her seferinde bir kulaktan; hunger point, shenmen point, stomach point, and endocrine poin 3 günde bir öteki kulak değiştirildi. 6 hafta; 12 tedavi. B grubuna ucunda iğne olmayan sham iğneler yapıştırıldı.

31 / 3731

32 EA – Öncesi/Sonrası 2007-2008 arası başvuran VKİ 26-47 arasında 40 hasta. EA (20 dk, bilateral olarak ITO 160 cihazı ile 3V, 0.05 ms ve 2 Hz frenkasta) + günlük 45 dk yürüyüş Vu ̈ cut noktaları: Li4, Li11, Du20, St25, Ren5, Ren7, Ren9, Ren10, St36, Liv3 ve P6 Süre: 1 hafta - ? / 3732 Ahmet Kavaklı. Obezlerde Elektroakupunktur Tedavisi I ̇ le Meydana Gelen Kilo Kaybının Deg ̆ erlendi ̇ rilmesi. New World Sciences Academy. 2009;4(2):41-46

33 Komplikasyon Örnekleri Boston Tıp Merkezi KBB kliniğine 3 ay içerisinde 3 hasta kulakta kalıcı iğneye bağlı rahatsızlıklar nedeniyle başvurdu. / 3733 Leslie K. Winter. Ear stapling: A risky and unproven procedure for appetite suppression and weight loss. ENT-Ear, Nose & Throat Journal 2010;89(1):20-22.

34 Özet Randomize kontrollü çalışmalar da dahil, araştırmaların çoğunluğu akupunkturun şişmanlığın tedavisinde gerek plasebo, gerekse ilaç tedavisine göre daha etkili oluğunu belirtmektedir. Çin kökenli araştırmalarda akupunkturun daha etkili olduğu yönünde olması dikkat çekicidir. / 3734

35 Sonuç Akupunktur ve şişmanlıkla ilgili yapılan araştırmaların örneklem sayıları sınırlıdır ve araştırma yöntemi olarak da kalite sorunları vardır. PubMed literatürünü incelediğimizde akupunkturun şişmanlığın tedavisinde düşünülmesi gereken bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. / 3735

36 Sonuç Kulak akupunkturu veya kombine vücut + kulak akupunkturu uygulanabilir. Akupunkturun şişmanlıktaki etkinliği ve etki mekanizmasının daha kesin verilerle gösterilebilmesi için iyi planlanmış, büyük örneklemli araştırmalar gerekmektedir. / 3736

37 Önerilerimiz / 3737 Akupunktur şişmanlıkta destek amaçlı uygulanabilir Şişmanlığın sebebine yönelik yaklaşım sunmalı Ömür boyu yaşam tarzı değişikliği gerekir –Beden eğitimi –Beslenme Yoğun danışmanlık gerekir


"/ 371 Şişmanlık ve Akupunktur: PubMed Derlemesi 1 Zekeriya Aktürk, 1 Memet Işık, 2 Fatih Akçay Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Aile Hekimliği ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları