Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ICD-10-AM İle Kodlamaya Giriş Dr. CEVHER CESUR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ICD-10-AM İle Kodlamaya Giriş Dr. CEVHER CESUR"— Sunum transkripti:

1 ICD-10-AM İle Kodlamaya Giriş Dr. CEVHER CESUR
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ICD-10-AM İle Kodlamaya Giriş Dr. CEVHER CESUR

2 GENEL DURUM

3 Hastalıkların Sınıflandırması
Sınıflandırma; benzer hastalık ve/veya işlemlerin aynı grupta toplanmasıdır.Hastalıkları çeşitli eksenlerde, Etkilenen vücut kısmına (topografi), Nedene (etyoloji), Dokudaki patolojik değişikliğin tipine, (morfoloji) ya da Sonuçta ortaya çıkan fonksiyonel anormalliğe göre sınıflamak mümkündür.

4 Hastalıkların Kodlanması
Kodlama hastalıkların, yaralanmaların ve sağlık hizmetlerinin nümerik veya alfanümerik yapıda ifade edilmesidir. Hipertansiyon = I10 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı I12.0

5 Hastalıkların Sınıflandırması ve Kodlanması
Tıbbi kayıtlardan yapılan bu kodlamanın faydaları; 1)Farklı ülkelerde, farklı sağlık kuruluşlarında toplanan mortalite, morbidite ve işlemlerin karşılaştırılmasında 2)Sağlık politikalarının geliştirilmesinde 3)Araştırmalarda 4)Planlamada

6 Hastalıkların Sınıflandırması ve Kodlanması
5)Ödeme sistemlerinde (DRG=Diagnosis Related Groups) 6)Maliyetlerin hesaplanmasında 7)Sağlık hizmetlerinde süreçlerin ve çıktının değerlendirilmesinde 8)Kalite değerlendirme faaliyetlerinde 9)Diğer idari faaliyetlerde kullanılmaktadır.

7 Hastalıkların Sınıflandırması ve Kodlanması Tarihçe
Hastalıklarla ilgili istatistik çalışmalarının geçmişi 300 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. François Bossier de Lacroix ( ) “Nosologia Methodica” adlı eseri, William Cullen ( ) “Synopsis Nosologiae Methodicae” adıyla yayınlanan hastalık sınıflaması Dünyadaki ilk tıbbi istatistikçi kabul edilen William Farr’ın ( ) çalışmaları.

8 International Classification Of Disease-ICD
II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Dünya Sağlık Örgütü 1893 yılından beri sürdürülmekte olan “Ölüm Nedenlerinin Uluslararası Listesi - International List Of Causes Of Death” çalışmalarını üstlenmiştir. 1948 yılında “Hastalıkların, Yaralanmaların ve Ölüm Nedenlerinin Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması – “The Sixth Revision of International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death” başlıklı eser iki cilt olarak yayımlandı.

9 International Classification Of Disease-ICD
Dünya Sağlık Örgütü bu sistemin; 1955 yılında yedinci (ICD - 7) 1967 yılında sekizinci (ICD - 8) 1975 yılında dokuzuncu ve (ICD - 9) 1992 yılında onuncu revizyonunu hazırlayarak yayımlamıştır (ICD -10)

10 ICD-10 International Statisticial Classification of Diseases and Related Health Problems Tenth Revision Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırması Onuncu Yenilenmiş Baskı “ICD –10”

11 ICD-10 Yalnızca tanıya yönelik bir kodlama sistemidir.
WHO 37 dilde yayımlanmıştır (2002) Mortalite kodları 138 ülkede Morbidite kodları 99 ülkede kullanılmaktadır.

12 ICD -10 KULLANIMI Tajikistan Suudi Arabistan İsviçre İsveç Yunanistan
2001 Tajikistan 1998 Suudi Arabistan 1996 1995 İsviçre 1997 İsveç (2004) Yunanistan 2000 Almanya 1994 Danimarka Fransa Kanada (2005) Belçika 2002 Avusturya Avustralya MORBİDİTE MORTALİTE ÜLKE

13 ICD-10-AM nedir?

14 ICD AM International Statisticial Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision - Australian Modification Hastalıkların ve İlgili Sağlık Sorunlarının Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırması, Avustralya modifikasyonu.

15 ICD - 10- AM İstatistiksel bir sınıflandırma sistemidir
Temel yapısını ICD 10 oluşturur. ICD 10 ile uyumlu bir yapısı vardır fakat daha detaylı verilerin elde edilmesi amacıyla kod aralıkları genişletilmiştir. ICD 10 Yalnızca tanıya dayalı bir sistemdir ICD 10 AM ’de İşlemlerin sınıflandırılmasında Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması (ACHI) kullanılmaktadır.

16 ICD-10-AM ICD-10-AM ile Hastalıklara ilişkin tanılar
Hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanan İşlemler (ACHI) Sağlık durumunu etkileyen faktörler Semptomlar, belirtiler ve anormal klinik bulgular sınıflandırılmış ve kodlanmıştır.

17 ICD-10-AM Beş ciltten Oluşmaktadır Cilt 1: Hastalıkların tablo listesi
Cilt 2: Alfabetik dizini (indeks) Cilt 3: İşlemlerin (ACHIin) tablo listesi Cilt 4: İşlemlerin (ACHIin) alfabetik dizini Cilt 5: Avustralya kodlama standartları

18 eKitap – elektronik sürüm

19 ICD - 10- AM KODLARININ YAPISI
Alfanümerik bir kod yapısına sahiptir. Üçlü kırılımda birbirini takip eden bir harf ve iki rakam N10 Akut tubulo_interstsiyel nefrit Dörtlü kırılımda birbirini takip eden bir harf, iki rakam ve bir noktadan sonra bir rakam N11.1 Kronik obstrüktif pyelonefrit Beşli kırılımda birbirini takip eden bir harf, iki rakam, bir nokta, iki rakam’dan oluşur. N18.91 Kronik renal yetmezlik

20 ICD-10- AM Sınıflama Yapısı
ICD-10-AM’ in sınıflama yapısında 5 düzey bulunmaktadır. Birinci düzey, hastalıkların genel olarak sınıflandırıldığı 21 bölümden oluşur. Bu bölümlerin bazıları oldukça kısa bazıları ise oldukça uzun aralıkta düzenlenmiştir. Örneğin; Bölüm VIII Kulak ve Mastoid Oluşum Hastalıkları H60-H95 yaklaşık 100 koddan oluşurken, Bölüm IX Dolaşım Sistemi Hastalıkları I00-I99 yaklaşık 350 koddan oluşmaktadır.

21 Bölüm I Enfeksiyon ve Paraziter Hastalıklar A00-B99
Bölüm II Urlar C00-D48 Bölüm III Kan ve Kan Yapıcı Organ Hastalıkları Ve İmmun Mekanizmayı İçeren Hastalıklar D50-D89 Bölüm IV Endokrin, Nutrisyonel Ve Metabolik Hastalıklar E00-E99 Bölüm V Akıl Ve Davranış Bozuklukları F00-F99 Bölüm VI Sinir Sistemi Hastalıkları G00-G99 Bölüm VII Göz Ve Gözle Bağlantılı Doku Hastalıkları H00-H59 Bölüm VIII Kulak Ve Mastoid Oluşum Hastalıkları H60-H95 Bölüm IX Dolaşım Sistemi Hastalıkları I00-I99 Bölüm X Solunum Sistemi Hastalıkları J00-J99 Bölüm XI Sindirim Sistemi Hastalıkları K00-K99 Bölüm XII Cilt Ve Cilt altı Dokusu Hastalıkları L00-L99 Bölüm XIII Kas-İskelet Ve Bağ Dokusu Hastalıkları M00-M99 Bölüm XIV Ürojenital Sistem Hastalıkları N00-N99 Bölüm XV Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Dönemi Hastalıkları O00-O99 Bölüm XVI Perinatal Dönemden Kaynaklanan Hastalıklar P00-P96 Bölüm XVII Konjenital Malformasyon, Deformasyon Ve Kromozom Anomalileri Q00-Q99 Bölüm XVIII Semptomlar Ve Anormal Klinik Ve Laboratuvar Bulguları R00-R99 Bölüm XIX Yaralanma, Zehirlenme Ve Dış Nedenlere Bağlı Diğer Durumlar S00-T98 Bölüm XX Dış nedenlere bağlı Mortalite ve morbidite U50-Y98 Bölüm XXI Sağlık Durumu Ve Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler Z00-Z99

22 ICD AM İkinci düzey, bölüm içindeki belli hastalıkların bir araya getirilmesi ile oluşan bloklardır. A00-A09 Barsak enfeksiyöz hastalıkları A15-A19 Tüberküloz B65-B83 Helmintiyazlar B85-B89 Pediküloz, akariyaz ve diğer enfestasyonlar B90-B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri B95-B97 Bakteriyel, viral ve diğer enfeksiyöz ajanlar B Enfeksiyöz diğer hastalıklar

23 ICD - 10 - AM Üçüncü düzey, blokları oluşturan hastalıkların
tek tek ele alındığı üç basamaklı hastalık kodlarıdır. ICD-10-AM’in temel yapısını 3 basamaklı hastalık kodları oluşturmaktadır. Bu düzeyde her hastalığa bir hastalık kodu karşılık gelmektedir.

24 ICD - 10- AM Barsak enfeksiyöz hastalıkları (A00-A09) A00 Kolera
A01 Tifo ve paratifo A02 Salmonella enfeksiyonları, diğer A03 Şigelloz A04 Bakteriyel barsak enfeksiyonları, diğer A05 Bakteriyel gıda zehirlenmeleri, diğer A06 Amibiyaz A07 Protozoal diğer barsak hastalıkları A08 Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları A09 Diyare ve gastroenterit, enfeksiyöz kaynaklı olduğu tahmin edilen

25 ICD AM Dördüncü düzey, üç basamaklı hastalık koduna bir basamak ilave edilmesiyle oluşturulan hastalık kodlarıdır. Hastalıklar bu şekilde detaylı olarak tanımlanmaktadır.

26 ICD AM A00 Kolera A00.0 Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera’ya bağlı Klasik kolera A00.1 Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor’a bağlı Kolera eltor A00.9 Kolera, tanımlanmamış A01 Tifo ve paratifo A01.0 Tifo Salmonella typhi’ye bağlı enfeksiyon A01.1 Paratifo A A01.2 Paratifo B A01.3 Paratifo C A01.4 Paratifo, tanımlanmamış Salmonella paratyphi’ye bağlı enfeksiyon BŞT

27 ICD - 10- AM B15 Akut hepatit A B15.0 Hepatit A, hepatit koma ile
B15.9 Hepatit A, hepatit koma yok Hepatit A (akut) (viral) BŞT B16 Akut hepatit B B16.0 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalı B16.1 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte hepatik komasız B16.2 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı B16.9 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız Hepatit B (akut) (viral) BŞT

28 ICD-10-AM Beşinci Düzey F40.0 Agorafobi
F40.00 Panik bozukluğun eşlik etmediği agorafobi F40.01 Panik bozukluk ile birlikte agorafobi

29 ICD-10-AM Diğer ve tanımlanmamış (unspecified) kodlar (ACS 0013)
Her hastalık için her zaman ayrı bir başlık bulunmamaktadır. Kodların çoğu 4 kırılıma sahiptir – bir harf, 2 rakam, bir ondalık nokta ve ardından başka bir rakam Dördüncü kırılım düzeyinde hiyerarşi şöyle olmaktadır: 0–7 spesifik durumlar (yaralanma bölümünde, 7 genellikle ‘multipl’ yaralanmalar için kullanılır) .8 başka yerde sınıflanmamış spesifik durumlar (veya ‘diğer’ kategorisi) .9 tanımlanmamış durum

30 ICD-10-AM Diğer ve tanımlanmamış (unspecified) kodlar (ACS 0013)
N kadın genital kanal polipi N korpus uteri polipi N84.1 serviks uteri polipi N84.2 vajina polipi N84.3 vulva polipi N84.8 kadın genital kanalının diğer kısımlarının polipi N84.9 kadın genital kanal polipi, tanımlanmamış

31 ICD-10-AM Diğer ve tanımlanmamış (unspecified) kodlar (ACS 0013)
Dördüncü kırılım Düzeyinde Hiyerarşi L50 Ürtiker Kategori L50.0 Allerjik ürtiker Spesifik L50.1 İdiyopatik ürtiker Spesifik L50.2 Soğuk ve sıcak ürtikeri Spesifik L50.3 Dermatografik ürtiker Spesifik L50.4 Vibratuvar ürtiker Spesifik L50.5 Kolinerjik ürtiker Spesifik L50.6 Kontakt ürtiker Spesifik L50.8 Ürtiker, diğer Diğer ürtiker, başka yerde sınıflanmamış (Örn:ilaç ürtikeri) Ürtiker: • kronik • rekürren periyodik L50.9 Ürtiker, tanımlanmamış Tanımlanmamış

32 ICD-10-AM Diğer ve tanımlanmamış (unspecified) kodlar (ACS 0013)
Bazı durumlarda hem ‘diğer’ hem ‘tanımlanmamış’ durumları dahil etmek için iki rezidüel kod, ‘8’ ve ‘9’, tek bir kod olarak birleştirilmektedir. Beşinci kırılım düzeyinde hiyerarşi şöyle olmaktadır: 0 tanımlanmamış durum 1–8 spesifik durumlar 9 diğer durumlar

33 ICD-10-AM Diğer ve tanımlanmamış (unspecified) kodlar (ACS 0013)
Beşinci kırılım düzeyinde hiyerarşi S01.30 Dış kulağın açık yarası,bölge tanımlanmamış S01.33 Tragusun açık yarası S01.34 Dış kulak yolunun açık yarası S01.35 Östaki tüpünün açık yarası S01.36 Kemikçiklerin açık yarası S01.37 Kulak zarının açık yarası S01.38 iç kulağın açık yarası S01.39 Kulağın diğer ve multipl bölgesi ve odituar yapıların açık yarası DİĞER ve TANIMLANMAMIŞ kodların kullanımında indeksin yönlendirmelerine dikkat edilmelidir.

34 ICD-10-AM Beşinci Kırılım Yapısı
S83.1 Diz çıkığı ‘Spesifik’ dördüncü kırılım kategorisi S83.10 Diz çıkığı, tanımlanmamış Tanımlanmamış diz çıkığı S83.11 Tibia çıkığı, anterior, Spesifik proksimal uç S Tibia çıkığı, posterior, Spesifik proksimal uç S Tibia çıkığı, medial, Spesifik proksimal uç S Tibia çıkığı, lateral Spesifik proksimal uç S Diğer diz çıkığı, başka yerde tanımlanmamış

35 Tablo Liste - yapı Siyah metin kutusu – Geçerli olmayan 3’üncü kırılım seviyesindeki kodlar Gri metin kutusu – geçerli olmayan 4’üncü kırılım seviyesindeki kodlar Geçerli 5’inci kırılım kodları Geçerli 4’üncü kırılım kodları

36 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
Kapsama alma terimleri (Inclusion Terms) Üç ve dört kırılımli açıklamalarda, genellikle bir dizi diğer tanısal terim listelenmektedir. Bunlar, ‘kapsama alma terimleri’ olarak adlandırılmaktadır ve söz konusu açıklamaya göre sınıflandırılacak tanısal ifadelerin örnekleri olarak verilmektedir. Bu terimler, farklı durumlara atıfta bulunabilmekte veya eş anlamlı olabilmektedir. Terimler, söz konusu açıklamanın bir alt sınıflandırması değildir. Bunlar olası her tanıyı veya terimi içermemektedir – yalnızca kılavuz olarak bulunmaktadır

37 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
Kapsama alma terimleri (Inclusion Terms) A06 Amoebiasis Dahil:entemeoba histolitika’ya bağlı enfeksiyon Hariç: Diğer protozoal intestinal hastalıklar (A07.-) A Akut amipli dizanteri A Kronik intestinal amebiyazis A Amipli nondizanterik kolit A Bağırsak ameboması …..

38 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
Kapsamayan durumlar (Exclusion terms) ACS 0033 ICD-10-AM’de iki tip kapsam dışı tutma açıklaması bulunmaktadır. Tip 1 Tekli durum kodlamasında, ‘kodlamanın’ başka yerde yapılması uygundur. Tip 2‘“Kodlama’’nın burada yapılması, uygun olduğunu düşünseniz de, uygun değildir.

39 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
Kapsamayan durumlar (Exclusion terms) ACS 0033 Tip 1:Tekli durum kodlaması ilkesinin ilgili sağlık bakımı epizodunda yalnızca ana durumun tedavi edildiği veya incelendiği bazı ülkelerde kullanılmaktadır. Tekli durum kodlaması genelde değerli bilgilerin kaybedilmesi ile sonuçlanır.

40 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
Kapsamayan durumlar (Exclusion terms) Type 1 örnek : ACS 0033 Tanı: Raynaud sendromunda gangren Tekli durum kodlamasında, bu tanısal ifade aşağıdaki nedenlerden dolayı I73.0 Raynaud sendromu kapsamında kodlanacaktır: *R02 Gangren, başka yerde sınıflanmamış, diğer periferik hastalıklardaki gangren (I73.-) kapsamaz Bu nedenle, R02’deki kapsam dışı tutma açıklaması, ‘tekli durum kodlamasında’, Raynaud sendromundaki gangrenin I73.0 kapsamında sınıflandırıldığını ifade eder.

41 R02 Gangren, başka yerde sınıflanmamış
Şu durumlar kapsamaz: aşağıdakilerde görülen gangren: •ateroskleroz (I70.24) •diabetes mellitus (E1-.52, E1-.69,E1.73) •diğer periferik damar hastalıkları (I73.) belirli tanımlanmış bölgelerin gangreni (bakınız Alfabetik Dizin) gazlı gangren (A48.0)

42 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
Kapsamayan durumlar (Exclusion terms) ACS 0033 Type 2: Kavramın başka bir başlık altında kodlandığını gösterir. Bu kapsam dışı tutma açıklamalarında listelenen durumlar, listelendikleri açıklamaya benzer kavramlardır ve bu nedenle yanlışlıkla ilgili açıklama kapsamında sınıflandırılabilmektedirler.

43 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
Kapsamayan durumlar (Exclusion terms) Type 2: Örnek ACS 0033 Tanılar Kronik obstruktif pulmoner hastalık ve bronşiektazi J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış kapsamaz astım (J45.-) astmatik bronşit NOS (J45.9) bronşiektazi (J47) kronik: bronşit: NOS (J42) basit ve mukopürulan (J41.- trakeit (J42) trakeobronşit (J42) amfizem (J43.-) dış etkenlere bağlı akciğer hastalıkları (J60–J70)

44 J47 Bronşiektazi Bronşiolektazi Şu durumlar kapsamaz: konjenital bronşiektazi (Q33.4) tüberküloz bronşiektazi (mevcut hastalık) (A15–A16)

45 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
Tabular listede kodlayıcılara Yön veren açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca kodlayın…, Ek kod kullanın… - bu açıklamalar, durum veya neden var olduğu veya bilindiği zaman ek kodun atanması gerektiği anlamına gelmektedir. Açıklama notlarının yeri Bir bölümün başı Bir bloğun başı Bir kategorinin veya alt kategorinin altında

46 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
E11 tip 2 Diyabetes mellitus Dahil: diyabetes (mellitus)(nonobez)(obez): yetişkinlikte başlayan insülin sekretuar defektine bağlı insülin dirençli matürite ile başlayan nonketotik Ek kod kullanın:(Z92.22):uzun süreli(halen) diğer ilaçlar kullanımı kişisel öyküsü,insülin Hariç: diabetes mellitus (in): glükozüri: NOS (R81) renal (E74.8) Matürite başlangıç (gençler de) (MODY) (E13.-) neonatal (P70.2) NOS (E14.-) Diğer spesifik (E13.-) Gebelik,doğum ve puerperyum da (O24.-) Tip 1 (E10.-) Bozulmuş glukoz regülasyonu(E09.-) İşlem sonrası hipoinsülinemi (E89.1)

47 Tabular Liste Kullanımında Kurallar Noktalama işaretleri
[ ] Köşeli parantez – eş anlamları, kısaltmaları veya alternatif sözcükleri vermek için kullanılır. ( ) Parantezler Tanıda bu terimlerin bulunmasının veya bulunmamasının kod seçimi üzerine hiçbir etkisi olmamaktadır : Sütunlar – katılım veya çıkarma listesindeki bir terimi izleyen bir sütun, terimin tam olmadığı anlamına gelmektedir Destek parantezleri – her biri destek parantezinin sağındaki terim tarafından düzenlenen bir terimler dizisini bağlar

48 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
† Hançer simgesi Bir hastalığın etiyolojisini veya altta yapan sebebini açıklayan kodu belirtir, daima uygun belirti kodu ile sıralanmış olmalıdır * Yıldız simgesi Bir hastalığın belirtisini açıklayan kodu belirtir ve daima uygun etiyoloji kodu ile birlikte atanmalıdır  Ters üçgen Avustralya Kodlama Standardının özel bir kod veya kodlar grubu için geçerli olduğunu belirtmektedir. İlgili standart numarası simgenin altında veya yanında gösterilmektedir.  Bu simge Avustralya kodunu belirtmektedir.

49 Tabular Liste Kullanımında Sözcükler ve Kısaltmalar
NEC (Not elsewhere classified) Başka yerde sınıflanmamış Sınıflamada başka, daha iyi veya daha spesifik bir kod bulunacağı konusunda kodlayanı uyarmak için kod ve kategori başlıklarında kullanılmaktadır. Eğer durum hakkında daha kesin bilgiler varsa, o zaman daha spesifik bir koda bakılmalıdır.

50 Tabular Liste Kullanımında Sözcükler ve Kısaltmalar
NOS (Not otherwise specified) Başka şekilde sınıflanmamış Bu ‘tanımlanmamış’ anlamına gelmektedir. Daha spesifik bir kod atamak için klinik kayıtta veya hastalığın tanımlamasında yeterli bilgi bulunmadığı zaman, NOS’nin izlediği terimleri içeren kodlar kullanılabilir.

51 Tabular Liste Kullanımında Kurallar
Başlıklardaki ‘VE’ kullanımı ‘Ve’, ‘ve/veya’’ya karşılık gelir. A18.0† Kemik ve eklem tüberkülozu Kemik tüberkülozu Eklem tüberkülozu, Kemik ve eklem tüberkülozu biçimindeki sınıflandırılmış vakaları kapsar.

52 Hastalıkların Alfabetik İndeksi
Hastalıkların alfabetik indeksi üç bölümden meydana gelir: Birinci bölüm: Hastalıkların ve yaralanmaların tabiatı alfabetik dizini İkinci Bölüm: Yaralanmaların dış nedenleri Üçüncü Bölüm: İlaç ve kimyasallar tablosu İkinci ve üçüncü bölümler yaralanma ve zehirlenme vakalarında kullanılır.

53 Alfabetik İndeks Kullanımında Kurallar
Hastalıkların alfabetik indeksi ana terimlere göre düzenlenmiştir. İndekste koyu olarak gösterilmiştir. Ana terim genellikle bir hastalığın veya durumun adıdır. Abse (embolik) (infektif) (metastatik) (multiple (pyojenik) (septik) L02.9 - ile - - divertiküler hastalık(intestinal) — bakınız divertikül, intestineal - - lenfanjit — code by site under Abscess

54 Alfabetik İndeks Kullanımında Kurallar
Bazı durumlarda bu kural farklılık gösterir. Tıbbi ve cerrahi girişim komplikasyonları; Komplikasyon Konjenital anormallikler, Anomali Doğum; doğum, eylem,hamilelik, puerperyum Residüel efektler sekel Sağlık durumunu etkileyen faktörler; yatış,muayene, kişisel özgeçmiş, inceleme vb. ana terimler altında yapılandırılmıştır.

55 Alfabetik İndeks Kullanımında Kurallar
Ana terimi belirlemek kodlamanın ilk aşamasını oluşturur. Kafatası Kırığı Gastrik ülser Fetal distress Deride solar keratosis Meningokokal menenjit Postprosedüral yara enfeksiyonu Soy geçmişinde DM

56 Alfabetik İndeks Kullanımında Önemli Düzenleyiciler
Ana terim altında alt terimler veya temel düzenleyiciler yer alır. Terimlerin önünde bir tire (çizgi) ile belirtilir. Alt terimler altında beş girintiye kadar önemli düzenleyici bulunabilir. Bu nedenle kodu atamadan önce dikkat edilmelidir. İndeksten bir kod seçerken daima bu düzenleyicilere dikkat edilmelidir.

57 Alfabetik İndeks Kullanımında Önemli Olmayan Düzenleyiciler
Ana terim veya alt terimden sonra parantez ( ) içinde bulunabilir. Kod seçimi üzerine hiçbir etkisi yoktur.

58 Alfabetik İndeks Kullanımında Düzenleyiciler
Önemli olmayan düzenleyiciler Ana terim Alfabetik sıralı Önemli düzenleyiciler

59 Alfabetik İndeks Kullanımında Düzenleyicilerin Sıralaması
Ana terimler alfabetik olarak sıralanır. Boşluklar, tireler ve simgeler sayılardan ve harflerden önce gelir. Arterit I77.6 - alerjik M31.0 - aort (nonsifilitik) I77.6 - sfilitik A52.0† I79.1*

60 Alfabetik İndeks Kullanımında Düzenleyicilerin Sıralaması
with’ (ile) sözcüğü ana terim altında sıralamada önce gelir, Bu nedenle bir kod atamadan önce daima alt terimlerin üstündeki kodlar kontrol edilmelidir. Appendisit K37 -ile - -perforasyon veya rüptür K35.0 - -peritoneal abse K35.1

61 Alfabetik İndeks Kullanımında Kurallar
Eponimler İnsanların soyadları, hastalıkları tanımlamak için kullanılır – ana terimler şeklinde alfabetik sıra ile listelenmiştir M35.2 Behçet Hastalığı Kelly prosedürü (-Kennedy) (üreterovesikal plikasyon) [1110]

62 Alfabetik İndeks Kullanımında Kurallar
Çapraz referans terimleri See (Bakınız ….) Kodlayıcının yanlış yere baktığını, diğer terimlere bakmasını söylemektedir. See also (Ayrıca bakınız… ) bu, hastalığını daha net açıklamasını bulabileceğiniz başka bir yer olabileceği konusunda kodlayıcıyı yönlendiren yararlı bir yönlendirmedir.

63 Alfabetik İndeks Kullanımında Kurallar
Arteroskleroz (diffuz) (disease) (general) (obliteran) (senil) (kalsifikasyon ile) I70.9 - Aort I70.0 - Ekstremite arterleri— see Arteriosclerosis, extremities - Beyin I67.2 - Kardiyak — see Arteriosclerosis, coronary - Kardiyopati — see Arteriosclerosis, coronary - Kardiyorenal(see also Hypertension, cardiorenal) I13.9 - Kardiyovasküler I25.0

64 Alfabetik İndeks Kullanımında Kurallar
Dördüncü ve beşinci basamaklar Alfabetik indekste tire işareti (-) kullanılarak bazı kodların ilave basamak gerektirdiği kodlayıcıya hatırlatılır. Ağrı R52.9 - kemik M89.8- kondromalezi M94.2- - patella, M22.4

65 Temel kodlama kuralları
Kodlanacak duruma karar verin, Alfabetik dizinde ana terimi bulun, Ana terim altında herhangi bir not varsa bunu okuyun, Kodlamak istediğiniz duruma karşılık gelen açıklamayı buluncaya kadar önemli olmayan düzenleyicileri ve alt terimleri kontrol edin, Çapraz referanslar için açıklamaları izleyin, Tabular listeden kodu kontrol edin, bölümdeki, bloktaki ve kategorideki kapsar , kapsamaz notlarını okuyun, Eklemeniz gerekebilecek 4’üncü veya 5’inci karakterleri kontrol edin, Kodu atayın… Tabular Listeden Kontrol Etmeden Kodu Atamayın

66 Çoklu Kodlama (ACS 0027) Bazı durumlarda bir hastalığın çeşitli bileşenlerini göstermek için çoklu kodlama yapmak gerekebilir. Kodlamada birincil amaç tıbbi durumu en iyi şekilde ifade edecek Koda/kodlara dönüştürmektir. Kodlayıcı kodların tıbbi durumu tam olarak ifade ettiğinden emin olmalıdır. Kodlamalarınızın uygun olup olmadığını test etmenin en iyi yolu “kodları tıbbi ifadeye geri dönüştürmektir” Tanının semptomları veya belirtileri gibi ilgisiz bilgilerin gelişigüzel çoklu kodlamasından kaçının!!!!

67 Çoklu kodlama (ACS 0027) Çoklu kodlamanın kullanıldığı alanlar
Etiyoloji ve bulgular Organizmayı tanımlamak için lokal enfeksiyonlar Neoplazi morfolojisi Altta yatan hastalık Toksik ajanlar Yaralanmanın nedeni, zehirlenmenin nedeni veya ters etki Diyabetus mellitus, komplikasyonları ile birlikte İşlem sonrası (postprocedural) komplikasyonlar

68 Etiyoloji ve Bulgu ‘Hançer ve Yıldız’ Sistemi (ACS 027)
Belirli durumlar için, hem etiyolojiyi (altta yatan hastalığı) hem de bulguyu (sonuçtaki durumu) tanımlamak önemlidir Morbidite kodlaması için daha fazla bilgi sağlar. Bulgu kodları ana tanı olarak atanamaz Hançer = etiyoloji G30.0† Erken başlayan Alzheimer hastalığı F00.0* Erken başlayan Alzheimer hastalığında demans Yıldız = bulgu

69 Etiyoloji ve Bulgu ‘Hançer ve Yıldız’ Sistemi (ACS 027)
Etiyoloji (esas sebep) kodlarının yanına bir hançer simgesi (†), bulgu kodlarının yanına ise bir yıldız simgesi (*) konulur. Her iki kodlama da Alfabetik Dizindeki sıralarıyla yapılır; Önce etiyoloji kodu, ardından bulgu kodu girilir. Gonokok epididimit İndeks girişi: Epididimit, gonokok A54.2† N51.1* Tabular liste: A54.2 Gonokokkal pelviperitonit ve diğer gonokokkal ürogenital enfeksiyonlar Gonokok: • epididimit † (N51.1*) N51.1* Testis ve epididimisin bozuklukları, bys • epididimit (A54.2†)

70 Etiyoloji ve Bulgu ‘Hançer ve Yıldız’ Sistemi
Hançer imli terimlerin bulunduğu açıklamalar, şu üç farklı biçimden birini alabilir: 1. (†) imi ile yıldız imli alternatif kodun her ikisi birden açıklama başlığında yer alıyorsa, söz konusu açıklama kapsamında sınıflandırılabilecek bütün terimler ikili sınıflandırmaya tabidir ve tamamında yıldız imli aynı alternatif kod bulunur. B37.3 (†) Vulva ve vajinada kandidiazis (N77.1*) Kandida vulvovajinit Monilial vulvovajinit Vajinal kandidiazisi

71 Etiyoloji ve Bulgu ‘Hançer ve Yıldız’ Sistemi
2. Açıklama başlığında (†) imi yer alırken yıldız imli alternatif kod yer almıyorsa, söz konusu açıklama kapsamında sınıflandırılabilecek bütün terimler ikili sınıflandırmaya tabidir; ancak, farklı alternatif kodlara (her bir terim için listelenen) sahiptirler. A18.0† Kemik ve eklem tüberkülozu aşağıdakilerin tüberkülozu: kalça (M01.15*) diz (M01.16*) omurga (M49.0-*) Tüberküloz: artrit (M01.1-*) mastoidit (H75.0*) kemiğin nekrozu (M90.0-*)

72 Etiyoloji ve Bulgu ‘Hançer ve Yıldız’ Sistemi
3. Gerek (†) imi gerekse yıldız imli alternatif kod başlıkta yer almıyorsa, açıklama bir bütün olarak ikili sınıflandırmaya tabi değildir ancak, kapsama alma terimleri bu sınıflandırmaya tabi olabilir; söz konusu sınıflandırmaya tabi iseler, bu terimler imlenir ve alternatif kodları verilir. A54.8 Diğer gonokok enfeksiyonları Gonokok: peritonit † (K67.1*) pnömoni † (J17.0*) septisemi deri lezyonları

73 Çoklu Kodlama Yönlendiriciler (ACS 0027)
ICD 10-AM içerisinde çoklu kodlamaya ilişkin hançer ve yıldız sisteminin dışında yönlendirici talimatlar da bulunmaktadır. “… da kodlayın” “ herhangi bir... için ek kod kullanın” “……..…‘ı aklınızdan çıkarmayın” “‘asıl hastalığı da kodlayın” “ hem bulgu hem ana nedeni, ana nedeni ilk sırada vermek suretiyle kodlayın” '… gibi bulguyu tanımlamak için ek kod kullanın' “listelenen örnekler gibi ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere bulguyu tanımlayan kodu da atayın”

74 Çoklu Kodlama Yönlendiriciler (ACS 027)
K08.81 Dişin patolojik kırığı Ayrıca kodlayın predispozan diş hastalığı varmı (K00–K10). K65.0 Akut peritonit ek kod kullanın (B95–B97) de ki spesifik enfeksiyon ajanından birini

75 Çift Kodlama ( ACS 0025) ICD-10-AM içerisinde sol veya sağ için ayrı bir kod yoktur. Çünkü bir çok durumda bu ayrımı yapmak gerekmemektedir. Kodlama kuralı – Aynı yerin iki taraflı durumlarını veya çoklu durumlarını bir kez kodlayın İşlemler için farklı kural – çoklu kodlara ait kodları bulabilirsiniz. İşlem kaç defa yapıldıysa o kadar sayıda kodlanmalıdır.!!!!!!!!

76 Sekel ( ACS 0008) Bir hastalığın ‘sekeli’ veya ‘geç etkisi’, daha önce meydana gelen bir durumun neden olduğu mevcut durumdur. Sekel, iyileşmiş olan hastalıktan veya yaralanmadan kalma rezidüel durumlar veya geç etkiler anlamına gelmektedir. Hastada bu hastalık/durum artık var olmadığından söz konusu hastalığın akut durumu kodlanmaz, rezidüel durum kodlanır. Bir durumu/hastalığı sekel olarak değerlendirmek için mevcut durumun hastalığın bir sonucu olduğundan ve geçirilmiş hastalık için o anda akut bir tedavi yapılmadığından emin olmak önemlidir.

77 Sekel ( ACS 0008) Bir sekel kodunun ne zaman kullanılabileceğine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Rezidüel durum (sekel), bir serebral enfarktüsün ardından oluşan nörolojik yoksunluklar gibi sürecin erken bir evresinde veya geçirilmiş böbrek tüberkülozunun ardından oluşan kronik böbrek yetmezliği gibi aylar veya yıllar sonra ortaya çıkabilir.

78 Sekel ( ACS 0008) Sekel tıbbi kayıtlarda hekim tarafından sekel olarak belirtilmeyebilir. Kodlayıcı sekelin koşullarını bilmek ve uygulamak zorundadır. Sekel tıbbi kayıtlarda şu terimlerle ifade edilebilir: … sekeli … geç etkisi eski Önceki hastalığa bağlı … hastalığını takiben Rezidüel

79 Sekel ( ACS 0008) Sekelin kodlanmasında iki kod kullanılır
Sekelin residüel durumu Sekelin nedeni Tanı: Geçirilmiş trahoma bağlı körlük Kod: H54.0 Her iki gözde körlük B94.0 Trahom sekeli Tanı: Geçirilmiş akut poliomiyelite bağlı üst kolun monoplejisi Kod: G83.2 Üst ekstremite monoplejisi B91 Poliomiyelit sekelleri Tanı: Geçirilmiş serebral embolizme bağlı hemipleji Kod: G81.9 Hemipleji, tanımlanmamış I69.- Serebrovasküler hastalık sekelleri

80 Sekel ( ACS 0008) B90.- Tüberküloz sekelleri
Sekel Kodları B90.- Tüberküloz sekelleri B91 Poliomiyelit sekelleri B92 Cüzzam [lepra] sekelleri B94.0 Trahom sekeli B94.1 Viral ensefalit sekeli B94.8 Diğer tanımlanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri E64.- Malnütrisyon ve diğer beslenme eksikliklerinin sekelleri E64.3 Raşitizm sekelleri E68 Aşırı beslenme [hiperalimentasyon] sekeli G09 Merkezi sinir sistemi inflamatuvar hastalıklarının sekelleri I69.- Serebrovasküler hastalık sekelleri O94 Gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyonunun sekelleri O97 Obstetrik ölüm, direk obstetrik nedenlerin sekeline bağlı

81 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması (Australian Classification of Health Interventions- ACHI)
Cilt 3 ACHIe ilişkin Tabular liste Cilt 4 ACHIe ilişkin Alfabetik İndeks Avustralya Ödeme sistemi(MBS)’e göre düzenlenmiştir. Kod yapısı yalnızca nümerik yapıdadır, alfabetik karakter kullanılmamıştır. Tüm cerrahi işlemler, medikal ACHI ve yardımcı sağlık hizmetleri girişimlerini ve diş işlemlerini kapsar. ACHI yapısı anatomik bölgeye göre düzenlenmiştir.

82 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması ACHI
I sinir sistemi işlemleri II Endokrin sistem işlemleri III Göz ve adnekslere olan işlemler IV Kulak ve mastoid çıkıntıların işlemleri V Burun,ağız ve farenks işlemleri VI Dental işlemler VII Solunum sistemi işlemleri VIII Kardiyo vasküler sistem işlemleri IX Kan ve kan yapıcı organların işlemleri X Sindirim sistemi işlemleri XI üriner sistem işlemleri XII Erkek genital organları işlemleri XIII Jinekolojik işlemler XIV Obstetrik işlemler XV Kas ve iskelet sistemi işlemleri XVI Dermatoloji ve plastik işlemler XVII Meme hastalıkları işlemleri XVIII Kemoterapötik ve radyasyon onkolojisi işlemleri XIX Non-invazif,kognitif ve diğer müdehaleler,Başka yerde sınıflandırılmamış XX Görüntüleme hizmetleri

83 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması Kod Yapısı
beş karakter MBS madde numarası ve iki karakter yapılan işlemi tanımlayan rakam olmak üzere yedi rakamdan oluşmaktadır. Her bir MBS kodu için farklı kodlar oluşmakta bu nedenle kodlar birbirini takip etmemektedir.

84 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması kod yapısı
İlk beş karakter MBS madde numarasını temsil eder: 42773 Retina dekolmanı, bunun için diyatermi veya kriyoterapi Retina dekolmanının diyatermi ile onarımı Retina dekolmanının kriyoterapi ile onarımı Son iki karakter, MBS madde açıklamasından elde edilen her bir yeni işlem kavramı için atanmıştır

85 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması ACHI yapısı
Numaralama sistemi ve bloklar Kod numaraları sayısal sıra içerisinde değildir Blok numaraları, kodları bulmaya yardım etmek için sayısal sıra içerisindeki 2016 blok halindeki kodları toplamak içindir

86 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması (ACHI) yapısı
ACHI yapısı üç düzeyden oluşmaktadır. Birinci düzey - anatomik bölge ekseni Her bölümde, anatomik bölge, ‘üstten aşağı doğru’ (baştan ayağa) yaklaşımı ile düzenlenmiştir. Bölüm I Sinir sistemi işlemleri Kafatası,meninksler ve beyin Spinal kanal ve spinal kord yapıları periferal sinir sistemi Bölüm xı Üriner sistem işlemleri Böbrek Üreter Mesane Üretra Üriner sistem- diğer yerler

87 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması (ACHI) yapısı
İkinci düzey – işlem tipi ekseni İkinci eksen, işlem tipi olup, en az invaziv işlemle başlayıp en çok invaziv işleme kadar çıkar. Standartlaştırılan işlem eksenleri şöyledir: Muayene Uygulama, Yerleştirme, Çıkarma İnsizyon destrüksiyon Eksizyon Redüksiyon (yalnızca Kas İskelet Sistemi bölümünde) Onarım Rekonstrüksiyon Revizyon Reoperasyon Diğer işlemler Bütün bölümlerde hepsinin olması zorunlu değildir ancak sıralama bu şekildedir.

88 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması (ACHI) yapısı
Üçüncü düzey –spesifik bölge veya spesifik işlem ve teknik kullanımına göre oluşturulmuştur. Bölüm XI ÜRİNER SİSTEM İŞLEMLERİ Böbrek (birinci düzey) eksizyon (ikinci düzey) Böbrek biyopsisi [1047] Parsiyel nefrektomi [1048] Komplet nefrektomi [1049] Transplantasyon için komplet nefrektomi[1050] (üçüncü düzey) Transplante böbrek çıkarılması için komplet nefrektomi [1051] Komplet nefrektomi aynı böbrek üzerinde önceki cerrahi nedeniyle komplikasyonlu [1052] Radikal nefrektomi [1053] Nefroüreterektomi [1054] Böbrek üzerinde diğer eksizyon işlemleri [1055]

89 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması (ACHI) yapısı
Prosedür kod numaraları üçüncü düzeyde düzenlenmiştir. Bölüm XI ÜRİNER SİSTEM İŞLEMLERİ Böbrek (birinci düzey) Eksizyon (ikinci düzey) [1047] Böbrek biyopsisi(üçüncü düzey) Kapalı böbrek biyopsisi Böbrek biyopsisi ile birlikte retrograd piyeloskopi Biyopsi ile birlikte perkütan nefroskopi Renal pelvisin endoskopik fırça biyopsisi

90 Avustralya Sağlık Girişimleri Sınıflaması (ACHI) yapısı
Genel ACHI Yapısına Uymayan Bölümler Dental hizmetler (Bölüm 6) Obstetrik ACHI (Bölüm 14) Radyasyon onkolojisi işlemleri (Bölüm 18) Non-invazif,kognitif ve diğer müdehaleler,Başka yerde sınıflandırılmamış ACHI (Bölüm 19) Görüntüleme hizmetleri (Bölüm 20)

91 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0040)
NEC Başka yerde sınıflanmamış. ‘Başka yerde sınıflanmamış’ ibaresi, listelenen işlemlerin belli değişkenlerinin sınıflandırmanın diğer bölümlerinde de bulunabileceği konusunda uyarıda bulunmak üzere kullanılır. Tanımlarında ‘NEC’ kısaltması bulunan kodlar yalnızca işlem terimini daha özgül bir koda atamak için gerekli olan bilgilere sahip olunmadığında atanacaktır. NOS Diğer bir şekilde tanımlanmamış. Bu kısaltma, ‘tanımlanmamış’ ibaresi ile aynı anlamda kullanılır. Kod başlıklarındaki ‘ve/veya’ kullanımı Kod başlıklarındaki ‘ve’, ‘ve’ anlamına gelir. Kod başlıklarındaki ‘veya’ ise, ‘veya’ anlamına gelir.

92 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0040)
Noktalama [ ] Köşeli parantezler eş anlamlı sözcükleri, alternatif ifadeleri veya açıklayıcı ibareleri göstermek için kullanılır. ( ) Parantez, atandığı kod numarasını etkilemeksizin bir işleme ilişkin açıklamada yer alabilecek veya bulunmayabilecek tamamlayıcı sözcükleri göstermek için kullanılır. : İki nokta, Listede, tamamlanmamış olan, belirli bir kategoriye atanabilmesi için kendisinden sonra bir veya daha fazla belirteç gerektiren bir terimden sonra kullanılır. } Büyük ayraçlar, her biri ayracın sağ tarafında yer alan açıklama ile değiştirilen bir dizi terimi göstermek için kullanılır.

93 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0040)
Kapsama alma terimleri Kapsama alma terimleri, doğrudan bir blok başlığı ve kod tanımının altında listelenen işlem terimleridir. Kod veya blok kapsamında gruplanan terim örneklerini vermek için kullanılır. Örneğin: [173] Refraktif keratoplasti Keratomilöz Termokeratoplasti

94 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0040)
Talimatlar Talimatlar, Listenin tamamında belirli yerlerde bulunur: Bölüm : Bölüm kapsamında sınıflandırılan kodlarla ilgili talimatlar Birinci düzey - Anatomik bölge ekseni : Bölgeye göre sınıflandırılan kodlarla ilgili talimatlar İkinci düzey – İşlem tipi ekseni İşlem tipine göre sınıflandırılan kodlarla ilgili talimatlar Üçüncü düzey – Blok ekseni Blok başlığı altında gruplanan kodlarla ilgili talimatlar Dördüncü düzey – Kod Kodla ilgili talimatlar

95 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0040)
Talimatlar aşağıda gösterilen hiyerarşiye göre verilir: Kapsar Kapsamaz Açıklama Gerçekleştirildiğinde de kodlayın (Ayrıca kodlayın) (İlk önce kodlayın)

96 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0040)
Kapsar “kapsar” açıklaması, bir bölüm, bölge, işlem tipi, blok veya kodun daha ayrıntılı içeriğini vermek için kullanılır. Bazı durumlarda, “dahil” açıklaması, bir kod tanımında veya blok başlığında verilen, kullanılan işlem bileşenlerini veya ekipmanı belirtir. [1058] Renal transplantasyon Kapsar: vasküler anastomoz Diğer durumlarda ise, “dahil” açıklaması, bölgenin daha ayrıntılı tanımını verir. Örneğin: [987] İntra-abdominal apse, hematom veya kist drenajı Kapsar: appendisle ilgili } iliyak çukuru } intraperitoneal } apse, hematom veya kist pelvik } subhepatik } subfrenik } peritonit

97 Kapsamaz “kapsamaz” sözcüğünden sonra girilen ibareler her bir durumda gösterildiği şekilde başka yerde kodlanacaktır. “kapsamaz” talimatındaki kodlar sıra numarası ile listelenmez. Daha ziyade, bu kodlar blok numaralarına göre sıralanır. kapsamaz: burun deri flepi ( [1651], [1652], 45221, [1653], [1653] ve [1654], 45227, 45233, [1654]) “kapsamaz” talimatında kodlar uzantıları ile birlikte veya uzantıları olmaksızın listelenebilir

98 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0040)
Kod uzantıları verilmezse “kapsamaz” talimatı söz konusu kodun bütün iki basamaklı uzantıları için de geçerlidir. 45230'un iki uzantısı bulunmaktadır: [1653] Direkt uzak deri flepi gecikmesi [1654] İndirekt uzak deri flepi gecikmesi

99 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0040)
Açıklama “Açıklama”, bir kodun veya kodların kullanımı ile ilgili bilgi vermek için kullanılır. [11] İntrakranyal proksimal arter klipslenmesi Açıklama: anevrizma veya arteriyovenöz malformasyon için gerçekleştirilir “Açıklama” ayrıca, bloktaki kod açıklamalarında kullanılan belirli terimlerin ayrıntılı tanımını yapmak için kullanılır.

100 [1651] Lokal deri flepi, basit ve küçük, tek evre
Açıklama:Flep donör bölgeden ayrılarak, kendi kan kaynağı (pedikül) ile birlikte alıcı bölgeye nakledilen doku. Flep tipleri arasında aşağıdakiler yer alır: •ilerletme (örneğin, V–Y, bipedikül) •fasyokütan •rotasyon •transpozisyon (örneğin; Z-plasti, romboid) Lokal defekte komşu olan bir bölgeden alınan flep Basit düzgün şekilli, iki boyutlu Ufak alıcı bölgenin büyüklüğü ile oransal

101 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0040)
Ayrıca kodlayın / Gerçekleştirildiğinde de kodlayın: Bu talimat ile, listede, ilgili belirli işlemlerin yapılması veya belirli ekipmanın kullanılması halinde bir ek kod atanması istenir. [323] Mastoid kavite obliterasyonu Aşağıdaki işlem yapıldığında da kodlayın: • meatoplasti ( [305]) İlk önce kodlayın “İlk önce kodlayın” talimatları, kodların doğru sıralamasını yapmasında kodlayıcıya yardımcı olur. hiçbir zaman tek başına atanmayacak olan kodların altında bulunur. Sentetik materyal kullanarak femoral arter sıralı bypass Sentetik materyal kullanarak femoral arter atlatma grefti İlk önce kodlayın (Code first): femoral bypass (32751 [712])

102 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0041)
ACHIin alfabetik indeksi tabular listede uygun işlemi bulmada kodlayıcıyı yönlendirir. Hiçbir zaman doğrudan Alfabetik Dizinden kodlama yapılmamalıdır. Dizinde bir kodu belirledikten sonra bu kodun, “kapsar” ve “kapsamaz” açıklamaları gibi önemli talimatları içerip içermediğini görmek için indekse bakılmalıdır. Bu yönlendirici talimatlar; ek kodlar, sıralama ve bir işlemin başka bir yerde ne zaman kodlanacağı gibi kuralları gösteren kapsam dışı tutma açıklamalarının kullanımına ilişkin yönlendirici bilgileri sağlar.

103 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0041)
Alfabetik indeks ana terimlere göre sıralanmıştır. Ana terim işlemin tipi (excision, removal, insertion ) veya işlemin bilinen adı (hysterectomy, arthroscopy) Eponyms’ler olarak indekste yer alır. Koyu renkte belirtilmiştir. Ana terim alfabetik olarak düzenlenmiştir. Boşluklar, kısa cizgiler, imler ve sayılar alfabetik harflerden önce gelir. Kısa çizgiler giriş düzeyini göstermek için konulmuştur.

104 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0041)
İstisnalar; ‘as’, ‘by’, ‘with’ ve ‘without’, (‘olarak’, ‘tarafından’, ‘ile’ ve ‘olmaksızın’) terimlerinin tümü ilgili oldukları ana terim veya alt terimin hemen arkasından gelir. Bir işlem tanımının bir ilgeç alt terim veya alfabetik alt terim altında listelenen terimleri içermesi durumunda , ilgeç alt terim daha önce verilir.

105 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0041)
Tanı: Hipospadias için glanuloplasti ile onarım Onarım - hipospadias (distal) [1198] - - tarafından - - - glanuloplasti [1198] - - - uretral meatomi ve yarım sünnet [1198] - - proksimal [1198] - - evrelenmiş onarım - - - birinci evre [1198] - - - ikinci evre [1198] KOD:

106 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0041)
TANI: Grefle birlikte alt ekstremite arteriyovenöz fistülü oluşumu Formasyon (‘in) - fistül - - arteriyovenöz - - - ile birlikte gref, ven [765]* protez (Goretex) [765] - - - kol veya bacak (ekstremite) alt [765]** üst [765] KOD:

107 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0041)
Ana terimden sonra gelen alt terimlerde rakam ve harf kullanılırsa rakamlar alfabetik karakterlerden önce numara sırasıyla yer alır. Metakorpofalengeal eklem artroplastisi Eklem replasmanı için (1 eklem) (hemi) (total) [1463] 2 eklem [1463] 3 eklem [1463] eklem [1463] ≥5 eklem [1463] interpozisyon [1464] volar plak [1464]

108 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0041)
Ana terim olarak Eponimler Kişi adlarıyla anılan işlemler (eponimler) hem ana terimler olarak uygun alfabetik sıralarında hem 'işlem’ ana terimi altında verilir. Eponimin arkasından genellikle işlem veya ilgili anatomik bölgenin tanımı gelir. Darrach işlemi (ulna osteotomisi) [1424] - internal fiksasyon ile birlikte [1424] İşlem - Darrach (ulna osteotomisi) [1424] - - internal fiksasyon ile birlikte [1424]

109 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0041)
‘see block’ (‘bloğa bakınız’) Tabular listeye ve bloktaki kodlara bakmanız gerektiğini belirten açıklamadır. Hastalıklarda olduğu gibi: Önemli ve önemli olmayan düzenleyiciler NEC – başka yerde sınıflanmamış ‘bakınız’ ve ‘ayrıca bakınız’

110 ACHI Tabular Liste Kullanım Kuralları (ACS 0041)
Omit code (kodu iptal et) Bu işlemin ayrı bir kod olarak düzenlenmediği, daha kapsamlı bir ameliyatın veya işlemin içerisinde yer aldığını kodlayıcıya bildirir. Laparotomi - Cerrahi yaklaşım — kodu iptal et için -postop hemoraji kontrolü için [985]

111 ACHI Kodlama Süreci İşlemi tanımlamak/açıklamak için tıbbi kayıtlarda kullanılan tıbbi terimleri analiz ediniz. Ana terimi belirleyin ve düzenleyicileri belirleyin. Alfabetik Dizin’deki ana terimi yerleştirin, ardından düzenleyicileri kontrol edin. Tabular listeden kontrol ederek dizinde gösterilen kodu doğrulayın… Alfabetik dizinden kod/kodlar belirlendikten sonra mutlaka tabular listeden doğrulanmalı, düzenleyiciler kontrol edilmeli ve KOD ATANMALIDIR. Kod atandıktan sonra kodun tıbbi olarak ne anlama geldiği kontrol edilmelidir!!!

112 İşlemler İçin Genel Kodlama Kuralları (ACS 0016)
Cerrahi nitelikteki işlemler (her zaman kodlanmalı ve kod dizisinde ilk sırada verilmelidir) Bir işlem riski taşıyan, Anestetik bir risk taşıyan, Uzmanlık eğitimi gerektiren, Yalnızca bir akut bakım ortamında bulunabilen özel tesis veya ekipman gerektiren müdahale olarak tanımlanır.

113 İşlemler İçin Genel Kodlama Kuralları (ACS 0016)
Kodlanmayan İşlemler Genellikle rutin bir nitelik taşıdıklarından, birçok hasta üzerinde gerçekleştirilediklerinden ve/veya bir epizotta birden fazla uygulanabildiklerinden bu işlemler normalde kodlanmazlar. Bu işlemleri yapmak için kullanılan kaynaklar sıklıkla tanı veya ilgili bir işlemde belirtilir. Bir Colles kırığı tanısında x-ray ve alçı uygulamasına başvurulması beklenir. Bir septisemi tanısında intravenöz antibiyotik uygulaması beklenir kalp ameliyatında ise kardiyopleji işlemi beklenir

114 KODLANMAYAN İŞLEMLER 1. Alçı uygulaması 2
KODLANMAYAN İŞLEMLER 1. Alçı uygulaması 2. Kardiyopleji Yalnızca kalp ameliyatı ile ilgili olmadığında, örneğin sinir sistemi cerrahisi, kodlayın 3. Kardiyotokografi (CTG) Fetal saçlı deri elektrotları uygulanırsa kodlayın 4. Pansumanlar 5. İlaç tedavisi Madde, günlük bakım epizotlarında ana tedavi olarak verilmediği (örneğin, neoplazma veya HIV için kemoterapi) veya bir kodlama standardında özellikle belirtilmediği (bakınız ACS 1316 Sement spacer/boncuklar ve ACS 1615 Hasta yenidoğana yönelik spesifik müdahaleler) sürece ilaçla tedavi kodlanmamalıdır. 6. Ekokardiyogram Transözofageal ekokardiyogramı kodlayın 7. Elektrokardiyografi (ECG) Hasta tarafından aktive edilen implante edilebilir kardiyak olay izlemeyi (loop kaydedici) kodlayın 8. Elektromiyografi [EMG] 9. Hipotermi Yalnızca kalp ameliyatı ile ilgili olmadığında kodlayın

115 KODLANMAYAN İŞLEMLER Pacing telleri takılması Yalnızca kalp ameliyatı ile ilgili olmadığında kodlayın İzleme: kardiyak, elektroensefalografi (EEG), vasküler basınç 12.Nazogastrik entübasyon 13.Perfüzyon 14.İşlem sonrası idrar kateterizasyonu Yalnızca hasta kateterle taburcu edilirse kodlayın Suprapubik kateterizasyonunu kodlayın 15.Cerrahi ve travmatik yaraların birincil sütürü Yalnızca asıl yaralanma ile ilgili olmayan travmatik yaraları kodlayın (örneğin, yırtık ön kolun sütürü herhangi bir başka ilişkili yaralanma yoksa kodlanacaktır) İşlem bileşenleri 17.Stres testi 18.Traksiyon Yapılan tek işlem traksiyon ise kodlayın 19.Ultrason Kontrastsız x-ray’ler (sade) Bu işlemler, anestezi ile yapılırsa kodlanmalıdır (lokal anestezi hariç, bakınız (ACS 0031 Anestezi)

116 Anestezi -  ACS 0031 Serebral anestezi – blok [1910]
genel anestezi (GA) – intravenöz, inhalasyon veya her ikisi, yapay hava yolu kullanılırsa atayın sedasyon – Eğer yapay hava yolu hiç kullanılmazsa İletim anestezisi – blok [1909] nöroaksiyel blok – epidural, spinal kaudal (veya herhangi kombinasyon) Rejyonel (bölgesel) blok – anestezi sahasının genel anatomik bölgesine dayanır Lokal anestezi infiltrasyonu – kodlamayınız

117 Anestezi -  ACS 0031 Anestezi kodlaması için kılavuzlar
Ameliyathaneye her ziyaret için ya [1910] veya [1909]’dan yalnızca bir tek kod atayın, eğer her blokta birden fazla varsa hiyerarşiyi kullanın Anestezinin ilgili olduğu işlem kodunu takiben anestezi kodunu sıralayın İşlemden sonra nöroaksiyel veya rejyonel blok korunduğu zaman, [1912]’den bir kod atayın İşlem sonrası anestezi Normalde kodlanmayan işlemler, anestezi altında gerçekleştirilirlerse kodlanacaktır.

118 Çoklu /İki Taraflı İşlemler (ACS 0020)
Bir işlem veya işlemler iki veya daha fazla bölge ile ilgiliyse veya anestezi ile yapılıyorsa, söz konusu işlem gerçekleştirilme sayısı kadar kodlanmalıdır. Multipl deri lezyonlarının eksizyonu Üst göz kapağının çift taraflı rekonstrüksiyonu Elin birden fazla tendon onarımı Over kistlerin çift taraflı aspirasyonu İşlem: Sol kulaktan 2 bazal hücreli karsinomun eksizyonu Kodlar: [1620] Cilt lezyonunun ve kulak cilt altı dokusunun eksizyonu

119 Çoklu / iki taraflı işlemler (ACS 0020)
İstisnalar: a) Kodlayıcının başka bir şekilde kodlama yapmasını gerektiren bir uzmanlık alanı standardının bulunması bu durumun istisnasıdır. 0032 Birleşik Sağlık Müdahaleleri 0031 Anestezi 0044 Kemoterapi 0302 Kan nakilleri 1911 Yanıklar

120 Laparoskopik/artroskopik/endoskopik cerrahi ( ACS 0023)
ACHI, bazı bölgelerde geleneksel kesi üzerinden endoskopi kullanılarak yapılan işlemler arasında ayırım yapan kodlara sahiptir Laparoskopik, artroskopik veya endoskopik bir işlem söz konusu ise ve hem endoskopi hem de işlemi içeren bir kodlama yapılmamışsa, her iki işlem birlikte kodlanmalıdır. ÖRNEK 1: Laparoskopik safra kesesi çıkarılması Kod: [965] Laparoskopik kolesistektomi ÖRNEK 2: Laparoskopik hepatektomi Birinci sırada verilen işlem: [953] Total hepatektomi İlgili işlem: [984] Laparoskopi

121 Tamamlanmayan veya Kesintiye Uğrayan İşlem
Eğer bir işleme başlanmışsa fakat daha sonra kesintiye uğramış ya da tamamlanmamışsa, gidebildiği kadarını kodlayın: Eğer yalnızca kesi yapılmışsa, o yerin kesisini kodlayın Eğer cerrah bir vücut kavitesine veya boşluğuna girmişse, o yerin eksplorasyonunu(araştırma) kodlayın. ÖRNEK 1: Apandisit ameliyatı için bir laparotomi yapılmış ancak, hastanın kardiyak arrest göstermesinden dolayı apandisit ameliyatı gerçekleştirilmemişse. [985] Exploratuar laporatomi

122 ÖRNEK 2: Karpal tünelin endoskopik serbestleştirilmesi yapılmaya çalışılmış, işlem, açık işleme dönüştürülmüştür. Birinci sırada verilen işlem: [76] Karpal tünel serbestleştirilmesi Diğer işlem: [76] Karpal tünelin endoskopik serbestleştirilmei ÖRNEK 3: Abdominal histerektomiye giden laparoskopik yardımlı vajinal histerektomi. [1269] Abdominal histerektomiye giden laparoskopik yardımlı vajinal histerektomi

123 Büyüklük, Zaman veya Lezyon Sayısı Temelinde Ayırt Edilen İşlemler(ACS 0038)
ICD-10-AM’de yer alan belirli işlemler, çıkarılan lezyonların büyüklüğü, zamanı veya sayısına göre ayırt edilir. Örnek : [1657] Uzunluğu ≤3 cm olan yüz skarının revizyonu [1657] Uzunluğu > 3 cm olan yüz skarının revizyonu [1888] Hiperbarik oksijen tedavisi, > 90 dakika ve <3 saat [1888] Hiperbarik oksijen tedavisi, > 3 saat [910] ≤ 9 polip çıkarılması ile ilgili polipektomi ile birlikte sert sigmoidoskopi [910] ≥ 10 polip çıkarılması ile ilgili polipektomi ile birlikte sert sigmoidoskopi

124 Büyüklük, Zaman veya Lezyon Sayısı Temelinde Ayırt Edilen İşlemler(ACS 0038)
İşlemin büyüklüğü ve süresiyle ilgili bilgilere ait hiçbir belge bulunmayan yerlerde, dizin genellikle bir varsayılan kodu listeler. Revizyon - skar (deri) (subkütan doku) - - yüz (uzunluğu ≤ 3 cm) [1657] - - - uzunluğu > 3 cm [1657] Tedavi - hiperbarik oksijen tedavisi (£ 90 dakika) (HBO) [1888] - - > 3 saat [1888]

125 Büyüklük, Zaman veya Lezyon Sayısı Temelinde Ayırt Edilen İşlemler(ACS 0038)
Klinik kayıtta herhangi bir dokümantasyon bulunmuyorsa, klinik tedavi uzmanından daha fazla bilgi alınamıyorsa ve dizinde herhangi bir varsayılan kod yoksa, uygun şekilde en küçük, en az süreli veya en az sayıdaki lezyonlara ilişkin kodu atayın. ÖRNEK 3: İşlem: Karotid cismi tümörü rezeksiyonu Rezeksiyon - tümör - - karotid arter (karotid cismi) (karotid arter onarımı ile birlikte) - - - ≤ 4 cm çaplı [705] rekürren [706] - - - > 4 cm çaplı [705] - - - rekürren [706] Aşağıdaki kodu atayın: [705] ≤ 4 cm çaplı karotid arter lezyonunun rezeksiyonu

126 Birleşik Sağlık Girişimleri (ACS 0032)
Çeşitli birleşik sağlık meslekleri listesi için blok [1916]’ya bakınız Birleşik sağlık girişimlerinin kodlanması için kurallar: Birleşik sağlık girişimlerini tanımlamak için blok [1916]’dan bir kod atayın Her yatış için meslek grubu başına yalnızca bir tek kod

127 Yapışıklıklar (Adezyonlar) ACS 0047
Bitişik organların yüzeyine yapışan ve bunları birlikte çeken skar dokusu fibröz bantları Eğer yapışıklıkların ayrılması işlemi başka bir işlemin parçası olarak bile gerçekleştirilirse, hem yapışıklıkların tanısını hem de ayrılması için işlemi kodlayın Tanı: Akut apandisit İşlem: Apendisektomi ve pelvik adezyonların ayrımı, genel anestezi altında Kodlar: K35.9 Akut Appendisit K66.0 Peritoneal adezyon [926] Apendisektomi [986] Abdominal adezyonların ayrılması [1910] Genel Anestezi ASA 10

128 ICD-10-AM – Cilt 5 için Avustralya Kodlama Standartları
Hastalıklar Tablo Listesi’ndeki (cilt 1) bölümlere karşılık gelecek bölümler halinde düzenlenmiştir Tanımlar ve genel kodlama kuralları ile ilgili iki bölüm şunlardır: Hastalıklar için genel standartlar İşlemler için genel standartlar Uzmanlık dalı standartları bölüme göre düzenlenmiştir Dört adet ek Alfabetik dizin – standart numaralarını (4 hane) göstermektedir.

129 Temel Tanı-ek Tanı Ayrımı
Temel tanı ve ek tanı ayrımı doğru kodlamanın yapılması ve kodların uygun DRG’lere yerleşmesi açısından son derece önemlidir. Temel tanının belirlenmesi ve seçimi kavramın doğru algılanmasına bağlıdır.

130 Temel Tanı – (ACS 0001) ‘inceleme sonrası’, sağlık olayının sebebi olan duruma karar vermek için bulguların değerlendirilmesi demektir. Hasta belirli semptomlarla yatırılabilir, fakat temel tanı (Pdx) çalışma veya inceleme sonrasında keşfedilen, semptomun sebebidir. “Temel tanı, hastanede hastanın hastalığının olmasında temelde neden olan, inceleme sonrasında konulan tanıdır.”

131 Temel Tanı – (ACS 0001) Esas sebebin ana tanı olarak atanması Bir kişi sağlık sorunu ile geldiğinde ve bakım epizodunda bu sorunun esas sebebi ortaya konulduğunda, söz konusu esas sebep ana tanı olarak kodlanır; söz konusu sorun ise kodlanmamalıdır.

132 Örnek: Hasta, nöbetler göstermektedir
Örnek: Hasta, nöbetler göstermektedir. Hasta, nöbetler için daha önce tedavi edilmemiştir. CT taramasında büyük bir beyin tümörü bulgulanmıştır. Ana tanı: Beyin tümörü Ek tanı: Yok Bir kişi sağlık sorunu yaşıyor, yatış sırasında bu sorunun esas sebebi biliniyor ve yalnızca söz konusu sorun tedavi ediliyorsa sorun, ana tanı olarak kodlanmalıdır. Ana sebep ise bir ek tanı kodu olarak sıralanmalıdır.

133 Örnek: Bir hasta, 3 ay önce teşhis edilen bir beyin tümörüne bağlı rekürren nöbetlerin tedavisi için hastaneye yatırılmıştır. Ana tanı: Nöbetler Ek tanı: Beyin tümörü

134 Kronik Üzerine Akut Durumlar
Hastalar kronik bir hastalığın akut atağı nedeniyle yatırılabilir – ICD-10-AM’de ‘kronik üzerine akut’ durum olarak bilinir. Eğer alfabetik dizin içerisinde ‘akut’ ve ‘kronik’ için ayrı alt terimler bulunuyorsa, o zaman akut kodunu önce kronik kodunu sonra bularak her ikisini de kodlayın İstisnalar: Başka şekilde yönlendirilen kodlama standardı Tablo liste açıklaması Akut ve kronik durumun her ikisini bir kod olarak gösteren dizin

135 Ek Tanı (ACS 002) “Gerek ana tanı ile birlikte seyreden gerekse hastanın bakım epizodu veya sağlık kuruluşunda bulunduğu sırada ortaya çıkan bir durum veya şikayet.” Kodlama amaçları bakımından, ek tanılar, aşağıdakilerin herhangi birini gerektirmesi açısından hasta yönetimini etkileyen durumlar olarak yorumlanmalıdır: Terapötik tedavi Tanısal prosedürler Artan hasta bakım hizmeti ve/veya izleme Yukarıdaki etmenlerin biri veya birkaçı genelde hastanede yatış süresinin uzatılması ile sonuçlanır.

136 Ek Tanı (ACS 002) Başka bir standarta düzenlenmediği/ gönderme yapılmadığı sürece, önceki hastaneye yatışında tedavi edilen ve artık bulunmayan geçmişteki durumları kodlamayın İlaçla kontrol altında hastalığı olan ve yatış sırasında değişmeyen kronik durumlar kodlanmamalıdır. Ancak tedavi sırasında ilaç değiştirilir veya düzenleme yapılırsa kodlanmalıdır.

137 Ek tanı (ACS 002) 0046 Günlük endoskopi için teşhis seçimi
Aşağıdaki durumlarda ek tanı kriterleri yerine getirilmese de mutlaka kodlanmalıdır!!! 0046 Günlük endoskopi için teşhis seçimi 0102 HIV/AIDS 0104 Viral hepatit 0401 Diabetes mellitus ve bozulmuş glukoz regülasyonu 0503 Uyuşturucu, alkol ve tütün kullanımına bağlı bozukluklar 0625 Kuadripleji ve parapleji, travmatik olmayan 0936 Kalp pilleri 1517 Doğumun sonucu 1518 Hamilelik süresi 1521 Gebeliği komplike eden durumlar 1548 Postpartum durumu veya komplikasyonu 1549 Streptokokal grub B enfeksiyonu/ gebelikte taşıyıcı 2111 Spesifik bozukluk taraması 2112 Kişisel öykü 2113 Spesifik bozukluklar için takip muayeneleri

138 Kodların Sıralanması Tanılar İşlemler Temel tanı
Temel tanının altında yatan nedenler (bunlar hançer/yıldız geleneğinde tersine çevrilebilir) Tedavi komplikasyonları Birlikte bulunan hastalıklar veya yatış sırasında tedavi edilen diğer durumlar Ek veya opsiyonel kodlar İşlemler Pdx tedavisi için gerçekleştirilen işlemler Adx tedavisi için gerçekleştirilen işlemler Pdx ile ilişkili tanısal / araştırma amaçlı işlemler Adx ile ilişkili tanısal / araştırma amaçlı işlemler

139 Tıbbi Kayıtlardan Kodlama
Kodlama Süreci İki Aşamada Gerçekleşir Tıbbi kayıtlar hangi durumların kodlanacağını belirlemek için analiz edilir. Uygun kodlar atanır. Kodlayıcı tüm kayıtları dikkatle incelemeli, komorbiditeleri, komplikasyonları ve uygulanan işlemleri belirlemelidir. Temel tanı ve ek tanıların belirlenmesi için bu son derece önemlidir.

140 Tıbbi Kayıtlardan Kodlama
Kayıtlardan hastanın yaş, cinsiyet, taburcu tarihi… belirle Hastanın çıkış özetinden (epikriz) hastaneye yatış nedenini, uygulanan tedavileri, istenen testleri, işlemleri, bulguları ve tanıları dikkatlice okuyun. Hastanın öyküsünü, fiziksel muayene bulgularını okuyun. Hastaya uygulanan işlemleri ameliyat raporları, gözlem notları vb(progress note) diğer raporları okuyarak belirleyin. BURADA ÖNEMLİ OLAN İYİ BİR HASTA DOSYASINA/DOKÜMANTASYONA SAHİP OLMAKTIR.

141 Tıbbi Kayıtlardan Kodlama
Bütün kayıtları gözden geçirin Konsültasyon raporları, Gözlem notları, Radyoloji raporları, Laboratuvar bulgularını kültür sonuçlarını Patoloji raporları ve … Temel tanıyla ilişkili olabilecek tüm kayıtları gözden geçirin BUNLARI YAPMADAN KODU ASLA ATAMAYIN!!!!

142 Tıbbi Kayıtlardan Kodlama
Kayıtlarda çelişki olması veya Hastanın durumunu açıklayacak yeterli bilgi olmaması durumunda Kesinlikle kendiniz yorum yapmayınız!! Mutlaka sorumlu hekim ile irtibata geçiniz. Unutmayınız ki kodlama hekim ve kodlayıcının birlikte işbirliği içinde çalışmasını gerektirir.

143 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"ICD-10-AM İle Kodlamaya Giriş Dr. CEVHER CESUR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları