Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ MUAYENE VE KABUL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 17-19 / 12 /

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ MUAYENE VE KABUL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 17-19 / 12 /"— Sunum transkripti:

1 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ MUAYENE VE KABUL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 17-19 / 12 / 2012 / ANTALYA Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni İskender Hüseyin SARI

2 Sununun Amacı 2 Bu sunu ; Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, 22 Kasım 2012 tarihinde sözleşmeleri imzalanan 3362 adet Ortaöğretim Kurumunda yapılacak elektrik ve data altyapısı işine ait kurulum süreçlerine, muayene ve kabul işlemlerine rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır.

3 Sununun İçeriği 3 Sunu 5 temel bölümden oluşmaktadır ; a)Okul Keşif Formunun İncelenmesi ( EK-9A ) b)Topraklama Formunun İncelenmesi ( EK-9B ) c)Hasarsızlık Formunun İncelenmesi ( EK-9C ) d)Muayene ve Kabulde Dikkat Edilecek Noktalar e)Ağ Altyapı Kurulumunun Onaylanmış İş Takvimi

4 Modül Giriş Ekranları Modüle giriş sırasında Komisyon Başkanı ( Okul Müdürü ) Kurum Kodu ve Kurum Şifresini kullanacaktır. http://basvurular.meb.gov.tr/app/ altyapi / 4

5 Modül Giriş Ekranları -1 Modül Giriş Ekranları -1 http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/ Kurum tarafından 5 ayrı forma yapılacak tüm veri girişleri bu sayfalardan yapılacaktır. 5 ( EK -9A )

6 Modül Giriş Ekranları -2 Modül Giriş Ekranları -2 http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/ Kurum tarafından 5 ayrı forma yapılacak tüm veri girişleri bu sayfalardan yapılacaktır. 6 ( EK -9B ) ( EK -9C )

7 Modül Giriş Ekranları -3 Modül Giriş Ekranları -3 http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/ Kurum tarafından 5 ayrı forma yapılacak tüm veri girişleri bu sayfalardan yapılacaktır. 7

8 Okul Keşif Formunun İncelenmesi (EK-9A) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

9 99 Tıklayınız

10 10 Okul Keşif Formu 10 Keşif Modülüne girilerek elektronik ortamda hazırlanan Okul Keşif Formu 2 nüsha olarak düzenlenecektir. İmzalanan 2 nüsha Okul Keşif Formunun 1 (bir) nüshası Yüklenici Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası da Okul Müdüründe kalacaktır. Elektronik ortama keşif işlemlerini aktarmayan kurum, kurulum işlemleri bitse dahi muayene ve kabul sayfası açılmayacaktır. Muayene ve Kabul raporu en erken Okul Keşif Formu düzenlendikten 15 gün sonra düzenlenebilmektedir.

11 11 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 1 11

12 12 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 2

13 13 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 3

14 14 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 4

15 15 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 5

16 16 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 6

17 Bir Okuldaki İş Kalemleri - 1 17 Okul içerisinde keşif : Şartname ekleri dokümanı EK-9A’da belirtilen bilgiler ile birlikte, okul krokisi çizilerek, bu kroki üzerine oda isimleri ( sınıf, laboratuvar, Müdür odası, Müdür yardımcısı Odası, öğretmenler odası vb. Ek 5J de belirtilen oda isimleri yazılacaktır.) Sistem odası belirlenerek proje üzerine yeri işaretlenecektir. Derslik ve odalara çekilecek bağlantı priz/uç yerlerinin işaretlenmesi, tava ve kanal güzergahlarının çizilmesi ve metrajlarının yazılması, şaft yeri/yerlerinin çizilmesi, topraklama yerinin çizilmesi, Okulda birden fazla bina varsa diğer binalara çekilecek yada diğer binadan gelen fiber güzergahının çizilmesini kapsamaktadır.

18 Bir Okuldaki İş Kalemleri - 2 18 Okul içerisinde keşif : Keşif esnasında yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen sayısal verilerin Okul Keşif Formuna elektronik ortamda girilmesinin yanı sıra YÜKLENİCİ firma temsilcisi tarafından okul kat planları elektronik ortamda hazırlanacaktır. Keşif esnasında üzerinde taslak çalışma yapılan kat planları keşif işlemini takiben 7-10 gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından belirtilen standarda dönüştürülecektir. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan ve çizilen güncel kat planları belirtilen süre içerisinde PYBS ye aktarılarak İDARE’nin onayına sunulacaktır.

19 Bir Okuldaki İş Kalemleri - 3 19 Okula Lojistik : Keşif ve Proje çizim dokümantasyon ekibi tarafından hazırlanacak olan malzeme listesindeki malzemelerin okulda keşifte belirlenmiş olan depoya okuldaki çalışma başlamadan en fazla birkaç gün önce lojistiği yapılacaktır.

20 20 Altyüklenicinin temel sorumluluğu, kendisine iletilen okullardaki çalışmaları zamanında, yüksek kalitede ve tanımlanan biçimde gerçekleştirmektir. Bu temel sorumluluğa ek olarak: -Keşif yapmak, keşif formunu doldurmak, -Okul kat planlarını çizmek, -Kanal Fotoğrafları, Sistem Odası Fotoğrafları ve Kat Geçiş Tadilat Fotoğraflarını çekmek, -Topraklama Formunda belirtilen işlemleri yapmak, -Elektronik test sonuçlarını oluşturmak, ALTYÜKLENİCİ’NİN SORUMLULUKLARI

21 Topraklama Formunun İncelenmesi (EK-9B) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

22 22 Topraklama Formu Giriş Ekranı ( EK-9B’yi indirmek için tıklayınız. )tıklayınız.

23 23 Topraklama Formu 23 Modüle girilerek elektronik ortamda hazırlanan Topraklama Kontrol Formu 2 nüsha olarak düzenlenecektir. İmzalanan 2 nüsha Topraklama Formunun 1 (bir) nüshası Yüklenici Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası da Okul Müdüründe kalacaktır. Elektronik ortama topraklama işlemlerini aktarmayan kurum, kurulum işlemleri bitse dahi muayene ve kabul raporu düzenleyemezler.

24 24 Topraklama Formunun Detaylı İncelenmesi – 1 24

25 25 Topraklama Formunun Detaylı İncelenmesi – 2 25

26 26 Topraklama Formunun Detaylı İncelenmesi – 3 26

27 Hasarsızlık Raporunun İncelenmesi (EK-9C) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

28 28 Hasarsızlık Kontrol Formu Giriş Ekranı ( EK-9C’yi indirmek için tıklayınız. )tıklayınız.

29 29 Hasarsızlık Raporu 29 Modülü girilerek elektronik ortamda hazırlanan Hasarsızlık Raporu 2 nüsha olarak düzenlenecektir. Okul müdürü tarafından tek taraflı olarak imzalanan 2 nüsha Hasarsızlık Formunun 1(bir) nüshası Yüklenici Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası da Okul Müdüründe kalacaktır. Bu işlemi elektronik ortamda gerçekleştirmeyen kurum, kurulum işlemleri bitse dahi muayene ve kabul raporu düzenleyemezler.

30 30 Hasarsızlık Raporunun Detaylı İncelenmesi – 1 30

31 31 Hasarsızlık Raporunun Detaylı İncelenmesi – 2 31

32 Muayene Kabul Modülü Bilgilendirmesi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

33 33 Komisyon Görevlendirme Giriş Ekranı 12 ay

34 Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (ASİL) Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) ASİL üyeden oluşturulacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir. Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır. 34 İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir. İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.

35 Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (YEDEK) Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) yedek üyeden oluşturulacaktır. Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır. 35 İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir. İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir.

36 36 Komisyon Görevlendirme Ekranı-1

37 37 Komisyon Görevlendirme Ekranı-2

38 38 Komisyon Görevlendirme Ekranı-3

39 Muayene ve Kabul Türleri 39 Kullanılan ürünlerin ve yapılan kurulumların kabulüne onay vermek için 3 çeşit muayene kabul komisyonu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla 1- Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu 2- Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu 3- Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu

40 Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu 40 Yüklenicinin ihale teklif mektubunda ağ altyapı kurulumunda kullanmayı taahhüt ettiği ürünleri proje planında belirtilen süre içerisinde - 10 (on) gün - ekspertiz muayenesine hazır hale getirir. YEĞİTEK bünyesindeki FATİH Projesi ekibi içerisinden görevlendirilen teknik personellerden oluşan Ekspertiz komisyonu belirlenen süre içerisinde isteklinin deposuna giderek numune ürünleri Teknik Şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Engel bir durum bulunmaması halinde işin olumlu ekspertiz raporunu verilerek numunesi YEĞİTEK deposuna teslim edilen ürünlerin sahada kullanımına başlanır.

41 Ürün Ekspertiz Muayenesi 41 Yüklenicinin ihale teklif mektubunda ağ altyapı kurulumunda kullanmayı taahhüt ettiği ürünlerin bir kısmına ekspertiz muayenesi yapılmış olup Teknik Şartnameye göre tespit edilen eksiklikler düzeltilerek İDARE’ye tekrar sunulmak üzere Yüklenici ve Üretici firmaya bildirilmiştir. Alev ileten ürüne ait video görüntüsü Alev iletmeyen ürüne ait video görüntüsü

42 Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu 42 Yüklenici temsilcisi ( altyüklenici/taşeron ) tarafından ağ altyapısı kurulumunun tamamlanmasını müteakip Yüklenici tarafından ilgili okulda işlerin tamamlandığı İDARE’ye bildirilir. İDARE tarafından ilgili okulun bağlı bulunduğu İl MEM’e yazılan yazıda, önceden o okul için belirlenmiş Geçici Muayene ve Kabul Komisyonunun görevine başlaması istenir. Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. ) İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir.

43 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar 43 Komisyon çalışmasını yaparken çeşitli teknik donanıma ihtiyaç duyacaktır. Muayene ve Kabul esnasında bu donanımlar Yüklenici temsilcisi tarafından tedarik edilecektir. Bunlar; Dijital Kumpas Komisyon üyeleri diledikleri takdirde kullanılan ürünlerin teknik şartnamede istenen değerlerde olduğunu bu aletle teyit edebilir. ( Metal ürünlerdeki sac kalınlığı, plastik kablo kanalı et kalınlığı vb. )

44 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar 44 Metre Komisyon üyeleri diledikleri takdirde kullanılan ürünlerin teknik şartnamede istenen değerlerde olduğunu bu aletle teyit edebilir. ( Sac Kablo Kanalı boyları, plastik kablo kanalı boyları, koridor uzunlukları, vb… )

45 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar 45 Kablo Test Cihazı ( EK-1B’deki kablo değerlerini gösterir özellikte profesyonel cihazlar. Lantek ve Fluke vb. ) Yüklenici tarafından Komisyon üyelerine çekilen tüm veri prizlerinin sorunsuz çalıştığını belirten test raporları verilecektir. Ancak komisyon dilerse tüm uçların % 10’ unu geçmemek üzere örnekleme usulü ile 2. kez test raporu talep edebilir ve bu veri prizlerine ait 2 test raporunu karşılaştırarak çekilen tüm veri prizlerinin çalışır olduğunu öngörebilir.

46 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar 46 Çakmak Teknik şartnamede kullanılacak bazı ürünlerde alev iletmeme (UL-94 V-0) veya yanarken zehirli gaz çıkarmama (Low Smoke Zero Halogen-LSOH ) gibi ekstra özellikler tanımlanmıştır. Sunulan teknik dokümanlarda bunların sağlandığı taahhüt edilse de sahada kullanılan ürünlerin taahhüt edilen ürünün aynısı olduğunu anlayabilmemiz için test edilmesi gerekmektedir. Özellikle şartnamede alev iletmez olarak tanımlanan plastik kablo kanalı ve aparatları ile data ve elektrik kablolarından numune olarak ufak bir parça yakarak test edilmelidir.

47 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar 47 Pense Yankeski Düz Tornavida Yıldız Tornavida Maket Bıçağı Kablo ve bağlantılarının test edilmesi esnasında yukarıdaki ekipmanlara ihtiyaç duyulabilecektir.

48 Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu 48 Geçici Muayene Kabulünün imzalandığı tarih her okul için Geçici Kabul Tarihi olarak kabul edilir. Ve bu tarihten yaklaşık 11 ay sonra İDARE tarafından İl MEM’lere okul bazlı Kesin Kabul Komisyonlarının kurulmasını belirten yazı gönderilir. Geçici Kabul Komisyonlarının tamamı Kesin Kabul Komisyonunda görev alabileceği gibi, komisyon üyelerinin tespiti İl MEM’lerin takdirindedir. Geçici kabul rapor tarihinden itibaren 12 (oniki) ay sonra yüklenici İDARE’ye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. İDARE tarafından İl MEM’e Kesin Kabul Komisyonlarının göreve başlamasını belirten yazı yazılır. Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. ) İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir.

49 Muayene ve Kabul İşlemine Başlamak 49 Kurumunuza ait Muayene ve Kabul modül sayfanızın açılması için; Hasarsızlık Raporunun elektronik ortamda doldurulması zorunludur. Kurumunuza ait Hasarsızlık Kontrol Rapor sayfanızın açılması için; Topraklama Formunun elektronik ortamda doldurulması zorunludur. Kurumunuza ait Topraklama Formunun açılması için; Okul Keşif Formunun elektronik ortamda doldurulması zorunludur. Ayrıca Okul Keşif Formu doldurulduktan 15 gün sonra kurumunuza ait Muayene ve Kabul modül sayfanız açılacaktır. Okul Keşif Formu Muayene ve Kabul 15 gün İşin Başlangıcı İşin Bitişi Altyapı Kurulum Süreci

50 Modüldeki Temel Bilgiler Not: 4,5,6,7,8,9. sütunda yer alan bilgiler her bina için ayrı ayrı gösterilecektir. 50 Otomatik Gelecek

51 Modül Örnek Sayfa Şartname Maddesi İNTRANET / OKUL AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ / 1.9. madde Komisyon başkanınca kurum kodu ve şifresi ile modüle giriş yapıldığında aşağıdaki ekran görünecektir. Komisyon başkanı komisyon üyeleri ile modüldeki tüm soruları değerlendirerek “EVET” veya “HAYIR” cevabını seçecektir. Koridorlarda sac kablo kanalları kullanılmıştır. Evet Hayır Resimleri orijinal boyutta görüntülemek için üzerine tıklayınız. Seçiminiz : Tespit edilmesi istenen hususun şartname karşılığı Doğru ve yanlış örnekler içeren görsellerle bilgilendirme Daha detay görüntüler için resimleri büyük boyutta görüntüleme imkanı 51

52 Pasif Eleman Ürün Doğrulama 52 Kurumunuzda montajı yapılan Plastik Kablo Kanalı aşağıdaki resimde gösterilen ürün ile aynı marka mı ? Evet Hayır Seçiminiz : Yukarıdaki resimde gösterilen malzemenin şartnameyi sağladığına dair teknik dokümanlar: - Ürün Datasheetleri ( İndirmek için tıklayınız ) - Ürün İle İlgili Linkler Daha ayrıntılı inceleme yapmak isteyen muayene ve kabul üyeleri modülde paylaşılacak olan Teknik Şartname ile yine modülde paylaşılacak olan Ürün DataSheetlerini karşılaştırarak alınan ürünlerin şartnameyi sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilir.

53 Aktif Eleman Ürün Doğrulama 53 Kurumunuzda montajı yapılan Firewall ( Güvenlik Anahtarı ) cihazı aşağıdaki resimde gösterilen ürün ile aynı mı ? Evet Hayır Seçiminiz : Yukarıdaki resimde gösterilen malzemenin şartnameyi sağladığına dair teknik dokümanlar: - Ürün Datasheetleri ( İndirmek için tıklayınız ) - Ürün İle İlgili Linkler Evet Hayır Marka : FORTINET Model : Adet : Evet Hayır FortiGate-620B Evet Hayır 1 İlgili Kurum için planlanan ürün marka, model ve adet bilgisi modülde otomatik gelecektir. Marka ve Model bilgileri verilen ürün doğru gelmişse “EVET” butonu tıklanacak. Eğer farklı bir ürün gelmişse “HAYIR” butonu tıklanacak ve 3 boş kutucuğa gelen ürüne ait bilgiler girilecektir.

54 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Muayene ve Kabul komisyonu tarafından teknik şartname maddelerinin tek tek incelenmesi ve uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak teknik şartnamede belirtilen bazı maddeler muayene ve kabul komisyonunun kontrol edemeyeceği detaylar içermektedir. Bu konuda Muayene ve Kabul komisyonuna rehberlik etmek amacıyla Teknik Şartnamenin tüm maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar eklenmiştir. Bu açıklamalar yapılacak kontrolün kağıt üzerinde mi yoksa yapılan kurulum üzerinde mi yapılacağına dair bilgi vermektedir. Teknik Şartnamenin maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar YEŞİL renkte yazılmış ise bu maddelere ait kontrollerin İDARE tarafından Komisyona sunulan evraklar üzerinden yapılması yeterlidir. Teknik Şartnamenin maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar KIRMIZI renkte yazılmış ise bu maddelere ait kontrollerin kurulumu yapılan ağ altyapısının bizzat Komisyon tarafından incelenerek yapılması gerekmektedir. 54

55 Teknik Şartnamede Bilgilendirme Notları 55 Muayene ve Kabul komisyonuna rehberlik etmek amacıyla Teknik Şartnamenin tüm maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar eklenmiştir. Teknik Şartnamenin Tam Metni için tıklayınız. Bilgilendirme Eklenmiş Teknik Şartnamenin Tam Metni için tıklayınız.

56 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Örneğin : Teknik Şartnamenin 10.1.18. maddesi Her bir anahtar en az 3000 adet VLAN ID ve en az 250 aktif VLAN destekleyecektir. Yukarıdaki teknik şartname maddesinin okulda kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından kontrol edilmesi oldukça zordur. Bu tür durumlarda Üretici Firma tarafından hazırlanmış ve imzalanmış, Yüklenici Firma tarafından imzalanmış İDARE’nin onayından geçmiş dokümanlardan faydalanılacaktır. 56

57 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Bu dokümanlar 3 başlık altında toplanmıştır. 1) Pasif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü 2) Aktif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü 3) Garanti Belgeleri ve Sertifikalar Broşürü 57

58 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Örnek-1 Teknik Şartnamenin 1.5. maddesi Tüm kablolama ürünlerinin (veri kablosu, patch panel, patch kablo, keystone jack ve bunların parçaları) çalışma sıcaklığı en az -20°C ile +60°C arasında olacaktır. ( Teklif edilen malzeme numuneleri YEĞİTEK bünyesinde kurulan Numune Kontrol Komisyonu’nun onayından geçmiştir. Detaylı bilgi için; bakınız Pasif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü 1.3 ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - ürün numunesinin Komisyon onayından geçtiği ve - ürünün belirtilen yeterliğe sahip olduğunu üretici firma tarafından hazırlanan Pasif Üyeler Teknik Bilgi Broşürünün belirtilen maddesinde taahhüt etmektedir. 58

59 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Örnek-2 Teknik Şartnamenin 4.16. maddesi Tam yükte çıkış gerilimi toplam harmonik miktarı Lineer yüklerde % 3'ü geçmeyecektir. ( Detaylı bilgi için; bakınız Aktif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü 5.18 ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - ürünün belirtilen yeterliğe sahip olduğunu üretici firma tarafından hazırlanan Aktif Üyeler Teknik Bilgi Broşürünün belirtilen maddesinde taahhüt etmektedir. 59

60 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Örnek-3 Teknik Şartnamenin 4.36. maddesi KGK’ların TSEK ürün kalite belgesi veya uluslararası geçerliliği olan (FCC, DIN, TÜV, GS, CE vb.) ürün belgesi olacaktır. Bu belgeler ihale dokümanı ile birlikte verilecektir. ( Detaylı bilgi için; bakınız Garanti Belgeleri ve Sertifikalar Broşürü X.Y ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - ürünün belirtilen belgelere sahip olduğunun üretici firma tarafından hazırlanan Garanti Belgeleri ve Sertifikalar Broşürünün belirtilen maddesinde taahhüt ettiği belirtilmektedir. 60

61 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Örnek-4 Teknik Şartnamenin 1.26. maddesi Kablolama bitiminde, YÜKLENİCİ Okul yönetiminden EK-9C’de gösterilen Hasarsızlık Raporunu alacaktır. Hasarsızlık raporu olmayan kurumun geçici muayene ve kabul raporu geçersiz sayılacaktır. ( Okul idaresince imzalanmış EK-9C belgesini incelemek amacıyla okul idaresinden isteyiniz. ) Teknik Şartnamenin 1.30. maddesi Kablolama işi sırasında okuldaki alet, araç-gereç ve teçhizatın ya da sınıflara kurulan etkileşimli tahtaların; toz, toprak, beton kırıntıları gibi durumlardan zarar görmemesi için YÜKLENİCİ koruyucu tedbirleri alacaktır. ( Gerekli kontrolleri EK-9C’yi referans alarak yapınız. ) Kırmızı renk Komisyon tarafından bizzat kurulum üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - teknik şartnamenin eklerinden biri olan EK-9C incelenerek komisyon tarafından gerekli kontrollerin yapılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir. 61

62 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Örnek-5 Teknik Şartnamenin 1.40.2 maddesi Uygunluk kararı verilen malzemeler haricinde başka marka ve model malzeme kullanılamayacaktır. Kurulum ve muayeneler sırasında ortaya çıkabilecek problem durumunda İDARE’YE teslim edilen malzemeler referans alınacaktır. ( Kullanılacak tüm malzemelerin şartnameye uygunluğuna ilişkin karar YEĞİTEK bünyesinde kurulan komisyon tarafından verilmiştir. Kurum kodu ve şifrenizle girdiğiniz Muayene ve Kabul modül sayfanızda kurumunuzda kullanılacak ürün bilgileri verilmektedir. Doğru ürünün kullanıldığını kontrol ediniz. ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol ve Kırmızı renk Komisyon tarafından bizzat kurulum üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - kullanılan tüm malzemelerin şartnameye uygunluğuna YEĞİTEK bünyesinde kurulan komisyon tarafından onay verilmiştir. Ancak kontrol edilen ürün ile monte edilen ürünün birebir aynı olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir. - kurum kodu ve şifrenizle girdiğiniz Muayene ve Kabul modül sayfanızda kurumunuzda kullanılacak ürün bilgileri ile montajı yapılan ürünün birebir aynı olduğunun okulda kurulan Muayene ve Kabul komisyonu tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. 62

63 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Örnek-6 Teknik Şartnamenin 1.41 maddesi İDARE, okullarda kullanılan malzemelerin üreticisi tarafından yayınlanan kataloğunda yer alan teknik özellikleri karşıladığını tespiti için kurum veya kuruluşlara test, kontrol veya muayene ettirme hakkına her zaman sahiptir. Kullanılan ürünün standartları taşımadığı tespit edilirse, YÜKLENİCİ standartları taşıyan uygun ürünle birebir değiştirecektir. ( Bu süreç gerektiğinde YEĞİTEK bünyesinde kurulacak komisyon tarafından işletilecektir. ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - bu tür süreçlerdeki sorumluluğun teknik şartnamenin «Kısaltmalar ve Tanımlar» kısmında İDARE olarak belirtilen MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde olduğu belirtilmektedir. - ayrıca okullarda kurulan muayene ve kabul komisyonu üyeleri yukarıda belirtilen şartname maddesinin ihlal edildiğini tespit ettikleri durumda YEĞİTEK’i bilgilendirerek bu sürecin işletilmesine vesile olma hak ve vicdani sorumlulukları vardır. 63

64 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları Örnek-7 Teknik Şartnamenin 1.44 maddesi Bir kabinette sonlanan veri uç sayısı en fazla 60(altmış) ise Sistem Odası içerisinde dikeyde ve yatayda kablolar PVC kablo kanallar ile EK-3E de gösterildiği gibi taşınacaktır. Bir kabinette sonlanan veri uç sayısı en az 61(altmışbir) ise Sistem Odası içerisinde dikeyde ve yatayda kablolar sac kablo kanallar ile EK-3E de gösterildiği gibi taşınacaktır. ( Gerekli kontrolleri EK-3E’yi referans alarak yapınız. ) Kırmızı renk Komisyon tarafından bizzat kurulum üzerinde kontrol Yukarıdaki teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - okulda montajı yapılan uç sayısına bağlı olarak sistem odasında uygulanan işçiliğin EK-3E’e referans alınarak yapılacak gerekli incelemenin komisyonun sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir. 64

65 Ağ Altyapı Kurulumunun Onaylanmış İş Takvimi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

66 LOT BAZLI İL DAĞILIM LİSTESİ 66

67 HARİTA ÜZERİNDE İL BAZLI LOT DAĞILIMI 67

68 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ 68 LOT -1 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM İL ADIBAŞLANGIÇBİTİŞGÜN İZMİR20.12.1209.03.1380 AYDIN01.01.1321.03.1380 MANİSA01.01.1321.03.1380 İSTANBUL / AVR01.01.1321.03.1380 İSTANBUL / AND20.12.1209.03.1380 YALOVA20.12.1217.02.1360 KOCAELİ01.01.1321.03.1380 SAKARYA01.01.1321.03.1380 ÇANAKKALE16.01.1305.04.1380 BURSA16.01.1305.04.1380 BALIKESİR16.01.1305.04.1380

69 69 LOT -1 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM İL ADIBAŞLANGIÇBİTİŞGÜN TEKİRDAĞ22.03.1321.05.1380 KIRKLARELİ22.03.1321.05.1360 EDİRNE10.03.1309.05.1360 ZONGULDAK22.03.1321.05.1360 BARTIN20.12.1228.01.1340 DÜZCE17.03.1316.05.1360 KARABÜK22.03.1301.05.1340 BOLU18.02.1319.04.1360 BİLECİK22.03.1321.05.1360 UŞAK10.03.1309.05.1360 KÜTAHYA22.03.1321.05.1360 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

70 70 LOT -2 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM İL ADIBAŞLANGIÇBİTİŞGÜN İÇEL01.01.1321.03.1380 ANTALYA01.01.1321.03.1380 ADANA01.01.1321.03.1380 SAMSUN01.01.1321.03.1380 SİNOP01.01.1321.03.1380 TOKAT16.01.1305.04.1380 AMASYA16.01.1305.04.1380 DENİZLİ16.01.1305.04.1380 MUĞLA16.01.1305.04.1380 BURDUR16.01.1305.04.1380 ISPARTA16.01.1305.04.1380 ANKARA01.01.1321.03.1380 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

71 71 LOT -2 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM İL ADIBAŞLANGIÇBİTİŞGÜN KIRIKKALE10.03.1309.05.1360 AKSARAY10.03.1309.05.1360 AFYON22.03.1321.05.1360 KARAMAN10.03.1309.05.1360 ESKİŞEHİR22.03.1321.05.1360 KIRŞEHİR22.03.1321.05.1360 ÇORUM22.03.1321.05.1360 NEVŞEHİR22.03.1321.05.1360 KONYA10.03.1309.05.1380 NİĞDE22.03.1321.05.1360 ÇANKIRI16.01.1316.03.1360 KASTAMONU22.03.1321.05.1360 YOZGAT22.03.1321.05.1360 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

72 72 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

73 73 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

74 74 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

75 75 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

76 76 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

77 77 LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM İL ADIBAŞLANGIÇBİTİŞGÜN ORDU01.01.1331.03.1390 GİRESUN01.01.1301.03.1360 RİZE01.01.1301.03.1360 ARTVİN01.01.1301.03.1360 KAYSERİ01.01.1301.03.1360 HATAY01.01.1301.03.1360 ŞANLIURFA01.01.1331.03.1390 DİYARBAKIR01.01.1301.03.1360 OSMANİYE03.02.1304.03.1330 MARDİN03.02.1303.04.1360 VAN03.02.1304.03.1330 ELAZIĞ03.02.1303.04.1360 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

78 78 LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM İL ADIBAŞLANGIÇBİTİŞGÜN TRABZON09.03.1307.04.1330 ARDAHAN09.03.1307.04.1330 ERZURUM09.03.1307.05.1360 MALATYA09.03.1307.05.1360 KİLİS09.03.1307.04.1330 GAZİANTEP09.03.1306.06.1390 ADIYAMAN09.03.1307.05.1360 BİTLİS09.03.1307.04.1330 IĞDIR09.03.1307.04.1330 BİNGÖL09.03.1307.04.1330 GÜMÜŞHANE09.04.1308.05.1330 KAHRAMANMARAŞ09.04.1307.06.1360 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

79 79 LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM İL ADIBAŞLANGIÇBİTİŞGÜN BATMAN09.04.1308.05.1330 HAKKARİ09.04.1308.05.1330 AĞRI09.04.1308.05.1330 MUŞ09.04.1308.05.1330 BAYBURT10.05.1308.06.1330 ERZİNCAN10.05.1308.06.1330 SİVAS10.05.1308.06.1330 SİİRT10.05.1308.06.1330 ŞIRNAK10.05.1308.06.1330 KARS10.05.1308.06.1330 TUNCELİ10.05.1308.06.1330 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ

80 TEŞEKKÜR EDERİZ… Eğitimde Fatih Projesi Ağ Yönetimi ve Bilişim Güvenliği Grubu Ali BARLES Grup Koordinatörü İbrahim KOLDANCA İskender Hüseyin SARI Erdal ÖZDOĞAN Cahide ÜNAL Kıyam ŞİMŞEK fatih_altyapi@meb.gov.tr http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ 80


"3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ MUAYENE VE KABUL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 17-19 / 12 /" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları