Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenilik ve Eğitim Teknolojileri"— Sunum transkripti:

1 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü 3362 ORTAÖĞRETİM KURUMU AĞ ALTYAPISI KURULUMU İŞİ MUAYENE VE KABUL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı Bileşeni İskender Hüseyin SARI 17-19 / 12 / 2012 / ANTALYA

2 Sununun Amacı Bu sunu ; Eğitimde FATİH Projesi kapsamında, 22 Kasım 2012 tarihinde sözleşmeleri imzalanan 3362 adet Ortaöğretim Kurumunda yapılacak elektrik ve data altyapısı işine ait kurulum süreçlerine, muayene ve kabul işlemlerine rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır.

3 Sununun İçeriği Sunu 5 temel bölümden oluşmaktadır ;
Okul Keşif Formunun İncelenmesi ( EK-9A ) Topraklama Formunun İncelenmesi ( EK-9B ) Hasarsızlık Formunun İncelenmesi ( EK-9C ) Muayene ve Kabulde Dikkat Edilecek Noktalar Ağ Altyapı Kurulumunun Onaylanmış İş Takvimi

4 Modül Giriş Ekranları http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/
Modüle giriş sırasında Komisyon Başkanı ( Okul Müdürü ) Kurum Kodu ve Kurum Şifresini kullanacaktır.

5 Modül Giriş Ekranları -1 http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/
( EK -9A ) Kurum tarafından 5 ayrı forma yapılacak tüm veri girişleri bu sayfalardan yapılacaktır.

6 Modül Giriş Ekranları -2 http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/
( EK -9B ) ( EK -9C ) Kurum tarafından 5 ayrı forma yapılacak tüm veri girişleri bu sayfalardan yapılacaktır.

7 Modül Giriş Ekranları -3 http://basvurular.meb.gov.tr/app/altyapi/
Kurum tarafından 5 ayrı forma yapılacak tüm veri girişleri bu sayfalardan yapılacaktır.

8 Okul Keşif Formunun İncelenmesi (EK-9A)
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Okul Keşif Formunun İncelenmesi (EK-9A)

9 Tıklayınız 9

10 Okul Keşif Formu Keşif Modülüne girilerek elektronik ortamda hazırlanan Okul Keşif Formu 2 nüsha olarak düzenlenecektir. İmzalanan 2 nüsha Okul Keşif Formunun 1 (bir) nüshası Yüklenici Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası da Okul Müdüründe kalacaktır. Elektronik ortama keşif işlemlerini aktarmayan kurum, kurulum işlemleri bitse dahi muayene ve kabul sayfası açılmayacaktır. Muayene ve Kabul raporu en erken Okul Keşif Formu düzenlendikten 15 gün sonra düzenlenebilmektedir. 10

11 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 1
11

12 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 2
12

13 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 3
13

14 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 4
14

15 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 5
15

16 Okul Keşif Formunun Detaylı İncelenmesi – 6
16

17 Bir Okuldaki İş Kalemleri - 1
Okul içerisinde keşif : Şartname ekleri dokümanı EK-9A’da belirtilen bilgiler ile birlikte, okul krokisi çizilerek, bu kroki üzerine oda isimleri ( sınıf, laboratuvar, Müdür odası, Müdür yardımcısı Odası, öğretmenler odası vb. Ek 5J de belirtilen oda isimleri yazılacaktır.) Sistem odası belirlenerek proje üzerine yeri işaretlenecektir. Derslik ve odalara çekilecek bağlantı priz/uç yerlerinin işaretlenmesi, tava ve kanal güzergahlarının çizilmesi ve metrajlarının yazılması, şaft yeri/yerlerinin çizilmesi, topraklama yerinin çizilmesi, Okulda birden fazla bina varsa diğer binalara çekilecek yada diğer binadan gelen fiber güzergahının çizilmesini kapsamaktadır.

18 Bir Okuldaki İş Kalemleri - 2
Okul içerisinde keşif : Keşif esnasında yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen sayısal verilerin Okul Keşif Formuna elektronik ortamda girilmesinin yanı sıra YÜKLENİCİ firma temsilcisi tarafından okul kat planları elektronik ortamda hazırlanacaktır. Keşif esnasında üzerinde taslak çalışma yapılan kat planları keşif işlemini takiben 7-10 gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından belirtilen standarda dönüştürülecektir. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan ve çizilen güncel kat planları belirtilen süre içerisinde PYBS ye aktarılarak İDARE’nin onayına sunulacaktır.

19 Bir Okuldaki İş Kalemleri - 3
Okula Lojistik : Keşif ve Proje çizim dokümantasyon ekibi tarafından hazırlanacak olan malzeme listesindeki malzemelerin okulda keşifte belirlenmiş olan depoya okuldaki çalışma başlamadan en fazla birkaç gün önce lojistiği yapılacaktır.

20 ALTYÜKLENİCİ’Nİn sorumluluklarI
Altyüklenicinin temel sorumluluğu, kendisine iletilen okullardaki çalışmaları zamanında, yüksek kalitede ve tanımlanan biçimde gerçekleştirmektir. Bu temel sorumluluğa ek olarak: Keşif yapmak, keşif formunu doldurmak, Okul kat planlarını çizmek, Kanal Fotoğrafları, Sistem Odası Fotoğrafları ve Kat Geçiş Tadilat Fotoğraflarını çekmek, Topraklama Formunda belirtilen işlemleri yapmak, Elektronik test sonuçlarını oluşturmak,

21 Topraklama Formunun İncelenmesi (EK-9B)
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Topraklama Formunun İncelenmesi (EK-9B)

22 Topraklama Formu Giriş Ekranı
( EK-9B’yi indirmek için tıklayınız. ) 22

23 Topraklama Formu Modüle girilerek elektronik ortamda hazırlanan Topraklama Kontrol Formu 2 nüsha olarak düzenlenecektir. İmzalanan 2 nüsha Topraklama Formunun 1 (bir) nüshası Yüklenici Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası da Okul Müdüründe kalacaktır. Elektronik ortama topraklama işlemlerini aktarmayan kurum, kurulum işlemleri bitse dahi muayene ve kabul raporu düzenleyemezler. 23

24 Topraklama Formunun Detaylı İncelenmesi – 1
24

25 Topraklama Formunun Detaylı İncelenmesi – 2
25

26 Topraklama Formunun Detaylı İncelenmesi – 3
26

27 Hasarsızlık Raporunun İncelenmesi (EK-9C)
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Hasarsızlık Raporunun İncelenmesi (EK-9C)

28 Hasarsızlık Kontrol Formu Giriş Ekranı
( EK-9C’yi indirmek için tıklayınız. ) 28

29 Hasarsızlık Raporu Modülü girilerek elektronik ortamda hazırlanan Hasarsızlık Raporu 2 nüsha olarak düzenlenecektir. Okul müdürü tarafından tek taraflı olarak imzalanan 2 nüsha Hasarsızlık Formunun 1(bir) nüshası Yüklenici Temsilcisinde diğer 1 (bir) nüshası da Okul Müdüründe kalacaktır. Bu işlemi elektronik ortamda gerçekleştirmeyen kurum, kurulum işlemleri bitse dahi muayene ve kabul raporu düzenleyemezler. 29

30 Hasarsızlık Raporunun Detaylı İncelenmesi – 1
30

31 Hasarsızlık Raporunun Detaylı İncelenmesi – 2
31

32 Muayene Kabul Modülü Bilgilendirmesi
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Muayene Kabul Modülü Bilgilendirmesi

33 Komisyon Görevlendirme Giriş Ekranı
12 ay 33

34 Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (ASİL)
Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) ASİL üyeden oluşturulacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu Asil Üyeleri KOMİSYON BAŞKANI a) Okul Müdürü b) Okul Müdürlüğüne Vekalet Eden Kişi 1.Üye Müdür Yardımcısı 2.Üye İl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis** İl Özel İdaresi Mühendis*** Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik / Elektronik branşından TEKNİK öğretmen 3.Üye 4.Üye İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır. İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir. İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.

35 Komisyon Kimlerden Oluşacak ? (YEDEK)
Muayene ve Kabul Komisyonları 1 (bir) Başkan ve 4 (dört) Üye olmak üzere en az 5 (beş) yedek üyeden oluşturulacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonlarını oluşturma yetkisi resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu Yedek Üyeleri KOMİSYON BAŞKANI a) Okul Müdür Baş Yardımcısı b) Müdür Yardımcısı 1.Üye Müdür Yardımcısı 2.Üye İl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis** İl Özel İdaresi Mühendis*** Okul Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmeni Okul Bilişim Teknolojisi Öğretmeni İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bilişim Teknolojileri / Elektrik / Elektronik branşından TEKNİK öğretmen 3.Üye aİl MEM İnşaat ve Emlak Bölümden Mühendis* 4.Üye İl / İlçe MEM’de görevli Eğitici BT Formatör Öğretmeni Tabloda yer alan öncelik sırasına uyularak görevlendirme yapılacaktır. İl MEM lerin İnşaat ve Emlak Bölümlerinde görev yapan branşı mimar, elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirme yapılabilecektir. İl Özel İdarelerinde görev yapan ve branşı elektrik, elektronik yada bilgisayar olan mühendislerden görevlendirilme yapılabilecektir.

36 Komisyon Görevlendirme Ekranı-1
36

37 Komisyon Görevlendirme Ekranı-2
37

38 Komisyon Görevlendirme Ekranı-3
38

39 Muayene ve Kabul Türleri
Kullanılan ürünlerin ve yapılan kurulumların kabulüne onay vermek için 3 çeşit muayene kabul komisyonu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla 1- Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu 2- Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu 3- Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu 39

40 Ürün Ekspertiz Muayene Komisyonu
Yüklenicinin ihale teklif mektubunda ağ altyapı kurulumunda kullanmayı taahhüt ettiği ürünleri proje planında belirtilen süre içerisinde - 10 (on) gün - ekspertiz muayenesine hazır hale getirir. YEĞİTEK bünyesindeki FATİH Projesi ekibi içerisinden görevlendirilen teknik personellerden oluşan Ekspertiz komisyonu belirlenen süre içerisinde isteklinin deposuna giderek numune ürünleri Teknik Şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Engel bir durum bulunmaması halinde işin olumlu ekspertiz raporunu verilerek numunesi YEĞİTEK deposuna teslim edilen ürünlerin sahada kullanımına başlanır. 40

41 Ürün Ekspertiz Muayenesi
Yüklenicinin ihale teklif mektubunda ağ altyapı kurulumunda kullanmayı taahhüt ettiği ürünlerin bir kısmına ekspertiz muayenesi yapılmış olup Teknik Şartnameye göre tespit edilen eksiklikler düzeltilerek İDARE’ye tekrar sunulmak üzere Yüklenici ve Üretici firmaya bildirilmiştir. Alev ileten ürüne ait video görüntüsü Alev iletmeyen ürüne ait video görüntüsü 41

42 Geçici Muayene ve Kabul Komisyonu
Yüklenici temsilcisi ( altyüklenici/taşeron ) tarafından ağ altyapısı kurulumunun tamamlanmasını müteakip Yüklenici tarafından ilgili okulda işlerin tamamlandığı İDARE’ye bildirilir. İDARE tarafından ilgili okulun bağlı bulunduğu İl MEM’e yazılan yazıda, önceden o okul için belirlenmiş Geçici Muayene ve Kabul Komisyonunun görevine başlaması istenir. Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. ) İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir. 42

43 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Komisyon çalışmasını yaparken çeşitli teknik donanıma ihtiyaç duyacaktır. Muayene ve Kabul esnasında bu donanımlar Yüklenici temsilcisi tarafından tedarik edilecektir. Bunlar; Dijital Kumpas Komisyon üyeleri diledikleri takdirde kullanılan ürünlerin teknik şartnamede istenen değerlerde olduğunu bu aletle teyit edebilir. ( Metal ürünlerdeki sac kalınlığı, plastik kablo kanalı et kalınlığı vb. ) 43

44 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Metre Komisyon üyeleri diledikleri takdirde kullanılan ürünlerin teknik şartnamede istenen değerlerde olduğunu bu aletle teyit edebilir. ( Sac Kablo Kanalı boyları, plastik kablo kanalı boyları, koridor uzunlukları, vb… ) 44

45 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Kablo Test Cihazı ( EK-1B’deki kablo değerlerini gösterir özellikte profesyonel cihazlar. Lantek ve Fluke vb. ) Yüklenici tarafından Komisyon üyelerine çekilen tüm veri prizlerinin sorunsuz çalıştığını belirten test raporları verilecektir. Ancak komisyon dilerse tüm uçların % 10’ unu geçmemek üzere örnekleme usulü ile 2. kez test raporu talep edebilir ve bu veri prizlerine ait 2 test raporunu karşılaştırarak çekilen tüm veri prizlerinin çalışır olduğunu öngörebilir. 45

46 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Çakmak Teknik şartnamede kullanılacak bazı ürünlerde alev iletmeme (UL-94 V-0) veya yanarken zehirli gaz çıkarmama (Low Smoke Zero Halogen-LSOH ) gibi ekstra özellikler tanımlanmıştır. Sunulan teknik dokümanlarda bunların sağlandığı taahhüt edilse de sahada kullanılan ürünlerin taahhüt edilen ürünün aynısı olduğunu anlayabilmemiz için test edilmesi gerekmektedir. Özellikle şartnamede alev iletmez olarak tanımlanan plastik kablo kanalı ve aparatları ile data ve elektrik kablolarından numune olarak ufak bir parça yakarak test edilmelidir. 46

47 Muayene Esnasında Gerekli Donanımlar
Pense Yankeski Düz Tornavida Yıldız Tornavida Maket Bıçağı Kablo ve bağlantılarının test edilmesi esnasında yukarıdaki ekipmanlara ihtiyaç duyulabilecektir. 47

48 Kesin Muayene ve Kabul Komisyonu
Geçici Muayene Kabulünün imzalandığı tarih her okul için Geçici Kabul Tarihi olarak kabul edilir. Ve bu tarihten yaklaşık 11 ay sonra İDARE tarafından İl MEM’lere okul bazlı Kesin Kabul Komisyonlarının kurulmasını belirten yazı gönderilir. Geçici Kabul Komisyonlarının tamamı Kesin Kabul Komisyonunda görev alabileceği gibi, komisyon üyelerinin tespiti İl MEM’lerin takdirindedir. Geçici kabul rapor tarihinden itibaren 12 (oniki) ay sonra yüklenici İDARE’ye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. İDARE tarafından İl MEM’e Kesin Kabul Komisyonlarının göreve başlamasını belirten yazı yazılır. Komisyon, Yüklenici temsilcisi ile okulda belirtilen kontrolleri yapar. Herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda 3 nüsha olarak imzalanan muayene kabul evrağının 1 nüshası Okul İdaresinde kalır, diğer 2 nüshası Okul müdürü tarafından İl MEM’e gönderilir. ( Yüklenici talep ederse bu evrağın fotokopisini alabilir. ) İl MEM’de toplanan evraklar topluca İDARE’ye gönderilir. 48

49 Muayene ve Kabul İşlemine Başlamak
Kurumunuza ait Muayene ve Kabul modül sayfanızın açılması için; Hasarsızlık Raporunun elektronik ortamda doldurulması zorunludur. Kurumunuza ait Hasarsızlık Kontrol Rapor sayfanızın açılması için; Topraklama Formunun elektronik ortamda doldurulması zorunludur. Kurumunuza ait Topraklama Formunun açılması için; Okul Keşif Formunun elektronik ortamda doldurulması zorunludur. Ayrıca Okul Keşif Formu doldurulduktan 15 gün sonra kurumunuza ait Muayene ve Kabul modül sayfanız açılacaktır. İşin Başlangıcı Altyapı Kurulum Süreci İşin Bitişi Okul Keşif Formu 15 gün Muayene ve Kabul 49

50 Modüldeki Temel Bilgiler
1 OKUL ADRES Okul Keşif Formundan 2 OKUL TEL. NO. 3 ALTYAPI YAPILAN BİNA SAYISI 4 KAT SAYISI ( Tüm Binalar İçin Ayrı Ayrı ) 5 BİNADAKİ KABİNET SAYISI ( Tüm Binalar İçin Ayrı Ayrı ) 6 DERSLİKLERDE SONLANDIRILAN TOPLAM DATA UÇ SAYISI 7 BT SINIFLARINDA SONLANDIRILAN TOPLAM DATA UÇ SAYISI 8 İDARİ BİRİMLERDE SONLANDIRILAN TOPLAM DATA UÇ SAYISI 9 BİNADAKİ TOPLAM DATA UÇ SAYISI 10 KURUMDA ÇEKİLEN TOPLAM UÇ SAYISI Otomatik Gelecek Not: 4,5,6,7,8,9. sütunda yer alan bilgiler her bina için ayrı ayrı gösterilecektir.

51 Modül Örnek Sayfa Koridorlarda sac kablo kanalları kullanılmıştır.
Komisyon başkanınca kurum kodu ve şifresi ile modüle giriş yapıldığında aşağıdaki ekran görünecektir. Komisyon başkanı komisyon üyeleri ile modüldeki tüm soruları değerlendirerek “EVET” veya “HAYIR” cevabını seçecektir. Koridorlarda sac kablo kanalları kullanılmıştır. Seçiminiz : Evet Hayır Doğru ve yanlış örnekler içeren görsellerle bilgilendirme Daha detay görüntüler için resimleri büyük boyutta görüntüleme imkanı Tespit edilmesi istenen hususun şartname karşılığı Resimleri orijinal boyutta görüntülemek için üzerine tıklayınız. Şartname Maddesi İNTRANET / OKUL AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ / 1.9. madde

52 Pasif Eleman Ürün Doğrulama
Kurumunuzda montajı yapılan Plastik Kablo Kanalı aşağıdaki resimde gösterilen ürün ile aynı marka mı ? Seçiminiz : Evet Hayır Yukarıdaki resimde gösterilen malzemenin şartnameyi sağladığına dair teknik dokümanlar: - Ürün Datasheetleri ( İndirmek için tıklayınız ) - Ürün İle İlgili Linkler Daha ayrıntılı inceleme yapmak isteyen muayene ve kabul üyeleri modülde paylaşılacak olan Teknik Şartname ile yine modülde paylaşılacak olan Ürün DataSheetlerini karşılaştırarak alınan ürünlerin şartnameyi sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilir.

53 Aktif Eleman Ürün Doğrulama
Kurumunuzda montajı yapılan Firewall ( Güvenlik Anahtarı ) cihazı aşağıdaki resimde gösterilen ürün ile aynı mı ? Seçiminiz : Evet Hayır İlgili Kurum için planlanan ürün marka, model ve adet bilgisi modülde otomatik gelecektir. Marka ve Model bilgileri verilen ürün doğru gelmişse “EVET” butonu tıklanacak. Eğer farklı bir ürün gelmişse “HAYIR” butonu tıklanacak ve 3 boş kutucuğa gelen ürüne ait bilgiler girilecektir. Marka : FORTINET Evet Hayır Model : FortiGate-620B Evet Hayır Adet : 1 Evet Hayır Yukarıdaki resimde gösterilen malzemenin şartnameyi sağladığına dair teknik dokümanlar: - Ürün Datasheetleri ( İndirmek için tıklayınız ) - Ürün İle İlgili Linkler

54 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Muayene ve Kabul komisyonu tarafından teknik şartname maddelerinin tek tek incelenmesi ve uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak teknik şartnamede belirtilen bazı maddeler muayene ve kabul komisyonunun kontrol edemeyeceği detaylar içermektedir. Bu konuda Muayene ve Kabul komisyonuna rehberlik etmek amacıyla Teknik Şartnamenin tüm maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar eklenmiştir. Bu açıklamalar yapılacak kontrolün kağıt üzerinde mi yoksa yapılan kurulum üzerinde mi yapılacağına dair bilgi vermektedir. Teknik Şartnamenin maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar YEŞİL renkte yazılmış ise bu maddelere ait kontrollerin İDARE tarafından Komisyona sunulan evraklar üzerinden yapılması yeterlidir. Teknik Şartnamenin maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar KIRMIZI renkte yazılmış ise bu maddelere ait kontrollerin kurulumu yapılan ağ altyapısının bizzat Komisyon tarafından incelenerek yapılması gerekmektedir.

55 Teknik Şartnamede Bilgilendirme Notları
Teknik Şartnamenin Tam Metni için tıklayınız. Bilgilendirme Eklenmiş Teknik Şartnamenin Tam Metni için tıklayınız. Muayene ve Kabul komisyonuna rehberlik etmek amacıyla Teknik Şartnamenin tüm maddelerine bilgilendirme amaçlı açıklamalar eklenmiştir.

56 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Örneğin : Teknik Şartnamenin maddesi Her bir anahtar en az 3000 adet VLAN ID ve en az 250 aktif VLAN destekleyecektir. Yukarıdaki teknik şartname maddesinin okulda kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından kontrol edilmesi oldukça zordur. Bu tür durumlarda Üretici Firma tarafından hazırlanmış ve imzalanmış, Yüklenici Firma tarafından imzalanmış İDARE’nin onayından geçmiş dokümanlardan faydalanılacaktır.

57 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Bu dokümanlar 3 başlık altında toplanmıştır. 1) Pasif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü 2) Aktif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü 3) Garanti Belgeleri ve Sertifikalar Broşürü

58 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Örnek-1 Teknik Şartnamenin 1.5. maddesi Tüm kablolama ürünlerinin (veri kablosu, patch panel, patch kablo, keystone jack ve bunların parçaları) çalışma sıcaklığı en az -20°C ile +60°C arasında olacaktır. ( Teklif edilen malzeme numuneleri YEĞİTEK bünyesinde kurulan Numune Kontrol Komisyonu’nun onayından geçmiştir. Detaylı bilgi için; bakınız Pasif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü 1.3 ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - ürün numunesinin Komisyon onayından geçtiği ve - ürünün belirtilen yeterliğe sahip olduğunu üretici firma tarafından hazırlanan Pasif Üyeler Teknik Bilgi Broşürünün belirtilen maddesinde taahhüt etmektedir.

59 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Örnek-2 Teknik Şartnamenin maddesi Tam yükte çıkış gerilimi toplam harmonik miktarı Lineer yüklerde % 3'ü geçmeyecektir. ( Detaylı bilgi için; bakınız Aktif Üyeler Teknik Bilgi Broşürü 5.18 ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - ürünün belirtilen yeterliğe sahip olduğunu üretici firma tarafından hazırlanan Aktif Üyeler Teknik Bilgi Broşürünün belirtilen maddesinde taahhüt etmektedir.

60 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Örnek-3 Teknik Şartnamenin maddesi KGK’ların TSEK ürün kalite belgesi veya uluslararası geçerliliği olan (FCC, DIN, TÜV, GS, CE vb.) ürün belgesi olacaktır. Bu belgeler ihale dokümanı ile birlikte verilecektir. ( Detaylı bilgi için; bakınız Garanti Belgeleri ve Sertifikalar Broşürü X.Y ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - ürünün belirtilen belgelere sahip olduğunun üretici firma tarafından hazırlanan Garanti Belgeleri ve Sertifikalar Broşürünün belirtilen maddesinde taahhüt ettiği belirtilmektedir.

61 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Örnek-4 Teknik Şartnamenin maddesi Kablolama bitiminde, YÜKLENİCİ Okul yönetiminden EK-9C’de gösterilen Hasarsızlık Raporunu alacaktır. Hasarsızlık raporu olmayan kurumun geçici muayene ve kabul raporu geçersiz sayılacaktır. ( Okul idaresince imzalanmış EK-9C belgesini incelemek amacıyla okul idaresinden isteyiniz. ) Teknik Şartnamenin maddesi Kablolama işi sırasında okuldaki alet, araç-gereç ve teçhizatın ya da sınıflara kurulan etkileşimli tahtaların; toz, toprak, beton kırıntıları gibi durumlardan zarar görmemesi için YÜKLENİCİ koruyucu tedbirleri alacaktır. ( Gerekli kontrolleri EK-9C’yi referans alarak yapınız. ) Kırmızı renk Komisyon tarafından bizzat kurulum üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - teknik şartnamenin eklerinden biri olan EK-9C incelenerek komisyon tarafından gerekli kontrollerin yapılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir.

62 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Örnek-5 Teknik Şartnamenin maddesi Uygunluk kararı verilen malzemeler haricinde başka marka ve model malzeme kullanılamayacaktır. Kurulum ve muayeneler sırasında ortaya çıkabilecek problem durumunda İDARE’YE teslim edilen malzemeler referans alınacaktır. ( Kullanılacak tüm malzemelerin şartnameye uygunluğuna ilişkin karar YEĞİTEK bünyesinde kurulan komisyon tarafından verilmiştir. Kurum kodu ve şifrenizle girdiğiniz Muayene ve Kabul modül sayfanızda kurumunuzda kullanılacak ürün bilgileri verilmektedir. Doğru ürünün kullanıldığını kontrol ediniz. ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol ve Kırmızı renk Komisyon tarafından bizzat kurulum üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - kullanılan tüm malzemelerin şartnameye uygunluğuna YEĞİTEK bünyesinde kurulan komisyon tarafından onay verilmiştir. Ancak kontrol edilen ürün ile monte edilen ürünün birebir aynı olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir. - kurum kodu ve şifrenizle girdiğiniz Muayene ve Kabul modül sayfanızda kurumunuzda kullanılacak ürün bilgileri ile montajı yapılan ürünün birebir aynı olduğunun okulda kurulan Muayene ve Kabul komisyonu tarafından tespit edilmesi gerekmektedir.

63 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Örnek-6 Teknik Şartnamenin 1.41 maddesi İDARE, okullarda kullanılan malzemelerin üreticisi tarafından yayınlanan kataloğunda yer alan teknik özellikleri karşıladığını tespiti için kurum veya kuruluşlara test, kontrol veya muayene ettirme hakkına her zaman sahiptir. Kullanılan ürünün standartları taşımadığı tespit edilirse, YÜKLENİCİ standartları taşıyan uygun ürünle birebir değiştirecektir. ( Bu süreç gerektiğinde YEĞİTEK bünyesinde kurulacak komisyon tarafından işletilecektir. ) Yeşil renk Teknik Doküman üzerinde kontrol Teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - bu tür süreçlerdeki sorumluluğun teknik şartnamenin «Kısaltmalar ve Tanımlar» kısmında İDARE olarak belirtilen MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde olduğu belirtilmektedir. - ayrıca okullarda kurulan muayene ve kabul komisyonu üyeleri yukarıda belirtilen şartname maddesinin ihlal edildiğini tespit ettikleri durumda YEĞİTEK’i bilgilendirerek bu sürecin işletilmesine vesile olma hak ve vicdani sorumlulukları vardır.

64 Muayene ve Kabul Kontrol Noktaları
Örnek-7 Teknik Şartnamenin 1.44 maddesi Bir kabinette sonlanan veri uç sayısı en fazla 60(altmış) ise Sistem Odası içerisinde dikeyde ve yatayda kablolar PVC kablo kanallar ile EK-3E de gösterildiği gibi taşınacaktır. Bir kabinette sonlanan veri uç sayısı en az 61(altmışbir) ise Sistem Odası içerisinde dikeyde ve yatayda kablolar sac kablo kanallar ile EK-3E de gösterildiği gibi taşınacaktır. ( Gerekli kontrolleri EK-3E’yi referans alarak yapınız. ) Kırmızı renk Komisyon tarafından bizzat kurulum üzerinde kontrol Yukarıdaki teknik şartname maddesinin bilgilendirme kısmında - okulda montajı yapılan uç sayısına bağlı olarak sistem odasında uygulanan işçiliğin EK-3E’e referans alınarak yapılacak gerekli incelemenin komisyonun sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir.

65 Ağ Altyapı Kurulumunun Onaylanmış İş Takvimi
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ağ Altyapı Kurulumunun Onaylanmış İş Takvimi

66 LOT BAZLI İL DAĞILIM LİSTESİ

67 HARİTA ÜZERİNDE İL BAZLI LOT DAĞILIMI

68 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -1 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM İL ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ GÜN İZMİR 80 AYDIN MANİSA İSTANBUL / AVR İSTANBUL / AND YALOVA 60 KOCAELİ SAKARYA ÇANAKKALE BURSA BALIKESİR

69 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ LOT -1 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM
İL ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ GÜN TEKİRDAĞ 80 KIRKLARELİ 60 EDİRNE ZONGULDAK BARTIN 40 DÜZCE KARABÜK BOLU BİLECİK UŞAK KÜTAHYA

70 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ LOT -2 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM
İL ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ GÜN İÇEL 80 ANTALYA ADANA SAMSUN SİNOP TOKAT AMASYA DENİZLİ MUĞLA BURDUR ISPARTA ANKARA

71 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -2 / ALTYAPI KURULUM / TÜRK TELEKOM İL ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ GÜN KIRIKKALE 60 AKSARAY AFYON KARAMAN ESKİŞEHİR KIRŞEHİR ÇORUM NEVŞEHİR KONYA 80 NİĞDE ÇANKIRI KASTAMONU YOZGAT

72 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 1.BÖLGE 1.GRUP İL ADI OKUL SAYISI UÇ SAYISI EKİP ORDU 41 3262 8 AYRI EKİP GİRESUN 36 2834 TRABZON 53 4460 GÜMÜŞHANE 8 738 BAYBURT 708 LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 1.BÖLGE 2.GRUP İL ADI OKUL SAYISI UÇ SAYISI EKİP RİZE 33 2747 7 AYRI EKİP ARTVİN 19 1341 ARDAHAN 8 696 ERZURUM 50 4048 ERZİNCAN 24 1706

73 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 1.BÖLGE 3.GRUP İL ADI OKUL SAYISI UÇ SAYISI EKİP IĞDIR 11 973 5 AYRI EKİP AĞRI 28 2422 KARS 22 1529 LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 2.BÖLGE 1.GRUP İL ADI OKUL SAYISI UÇ SAYISI EKİP KAYSERİ 76 6390 8 AYRI EKİP MALATYA 65 4774 SİVAS 48 3914

74 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 2.BÖLGE 2. GRUP İL ADI OKUL SAYISI UÇ SAYISI EKİP VAN 24 2275 5 AYRI EKİP BİTLİS 19 1643 HAKKARİ 15 1207 LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 2.BÖLGE 3. GRUP İL ADI OKUL SAYISI UÇ SAYISI EKİP ELAZIĞ 43 3671 8 AYRI EKİP BİNGÖL 13 953 MUŞ 16 1372 TUNCELİ 14 969

75 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 3.BÖLGE 1. GRUP İL ADI OKUL SAYISI UÇ SAYISI EKİP HATAY 58 4878 7 AYRI EKİP OSMANİYE 28 2308 KİLİS 7 651 GAZİANTEP 62 6094 LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 3.BÖLGE 2. GRUP İL ADI OKUL SAYISI UÇ SAYISI EKİP ŞANLIURFA 67 5575 7 AYRI EKİP ADIYAMAN 37 3317 KAHRAMANMARAŞ 47 4036

76 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM / 3.BÖLGE 3. GRUP İL ADI OKUL SAYISI UÇ SAYISI EKİP DİYARBAKIR 51 4363 7 AYRI EKİP MARDİN 33 2993 BATMAN 24 2376 SİİRT 22 1740 ŞIRNAK 16 1582

77 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM İL ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ GÜN ORDU 90 GİRESUN 60 RİZE ARTVİN KAYSERİ HATAY ŞANLIURFA DİYARBAKIR OSMANİYE 30 MARDİN VAN ELAZIĞ

78 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM İL ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ GÜN TRABZON 30 ARDAHAN ERZURUM 60 MALATYA KİLİS GAZİANTEP 90 ADIYAMAN BİTLİS IĞDIR BİNGÖL GÜMÜŞHANE KAHRAMANMARAŞ

79 ALTYAPI KURULUM İŞ TAKVİMİ
LOT -3 / ALTYAPI KURULUM / SENTİM İL ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ GÜN BATMAN 30 HAKKARİ AĞRI MUŞ BAYBURT ERZİNCAN SİVAS SİİRT ŞIRNAK KARS TUNCELİ

80 TEŞEKKÜR EDERİZ… Eğitimde Fatih Projesi
Ağ Yönetimi ve Bilişim Güvenliği Grubu Ali BARLES Grup Koordinatörü İbrahim KOLDANCA İskender Hüseyin SARI Erdal ÖZDOĞAN Cahide ÜNAL Kıyam ŞİMŞEK


"Yenilik ve Eğitim Teknolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları