Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜSTÜN ZEKA VE ÜSTÜN YETENEKLİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜSTÜN ZEKA VE ÜSTÜN YETENEKLİLER"— Sunum transkripti:

1 ÜSTÜN ZEKA VE ÜSTÜN YETENEKLİLER
Metin VATANSEVER Psikolojik Danışman

2 Tanım “Zihinsel yeteneklerinin ya da zekalarının birden çoğunda akranlarına göre üst performans gösteren ya da gizil güce sahip olan, yaratıcılık yanı güçlü olan ve başladığı işi tamamlama, üstesinden gelmede yüksek görev anlayışı bulunanlara üstün zekalı çocuk” denilmektedir. Üstün yetenekli çocuk, bir ya da birden çok yetenek alanında ya da zeka özelliğinde akranlarından çok üstün performans gösteren ya da gizilgüce sahip olan ve diğer alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere sahip olan çocuktur.

3 Dünya'da ve Türkiye'de Konunun Tarihçesi
Üstün zekalılar, üstün yetenekliler ve yaratıcı çocuklarla ilgili kaynaklara bakıldığında 1957 yılı önemli bir tarih olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu atılım kendisini doğal olarak Türkiye’de de göstermiş ve 1964 yılında Ankara Fen Lisesi fen ve matematik alanında üstün yetenekli çocukları, ülkenin gereksinme duyduğu bilim adamı ve araştırıcı olarak yetiştirmek üzere kurulmuştur. Daha sonra 1973 yılına kadar sürecek olan bir dönem içinde üst özel sınıf, türdeş yetenek kümeleri, türdeş yetenek sınıfları uygulamaları ile bir atılımın başladığını görmekteyiz. 1957'den önceki gelişmelere baktığımızda Türkiye’nin bu konuda tarihsel açıdan tüm Dünya'ya önderlik yaptığını görmekteyiz. Halen, Türkiye’de Bilim Sanat Merkezi olarak örgütlenmiş bir uygulama ile ortaöğretim düzeyinde açılmış olan Anadolu Güzel Sanatlar liseleri dışında resmi bir kurum bulunmamaktadır. Çağ nüfusunun ancak % 10’una eğitim olanağı sağlayan, iki aşamalı sınavla öğrencileri seçerek alan yükseköğrenim kurumlarını da dolaylı olarak üstün yeteneklilere yönelik eğitsel önlemlerden sayabiliriz.

4 Düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği
Yaygınlık Zekâ dağılım eğrisinin bir ucunda zekâ geriliği gösteren kişiler yer alırken diğer ucunda ise üstün zekâlı kişiler yer almaktadır. Toplumun oluşturan kişilerin ancak %2'lik bir bölümü 130 ve üstündeki IQ derecesine sahiptir. IQ derecesi 140' ın üzerine çıkıldığında bu oran % 0.2 ye düşmektedir. % 34 % 34 % 13,5 % 13,5 % 2,14 % 2,14 % 0,13 % 0,13 0-19 ÇOK AĞIR Düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği 20-34 AĞIR 35-49 ORTA 50-69 HAFİF 70-89 SINIR (Ağır Öğrenir) 90-109 NORMAL NORMAN ÜSTÜ ÜSTÜN 160-

5 Neden Özel eğitim Özellikle ilköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu orta ve orta çevresinde yetenekleri bulunan çocukların gereksinmelerine göre düzenlenmiştir. Bu durum, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin tümünü kullanmadan başarılı olmalarını sağlamaktadır. Bunun sonucu, öğrenci programa ilgisiz kalmakta, edindikleri Bilgi düzeyi, zihinsel düzeyine uygun olarak olabileceğin çok gerisine düşmektedir. Çocukların olağanüstü yetenekleri ana babalar ve öğretmenler tarafından anormallik görüntüsü olarak da yorumlanabilmektedir. Zihinsel gelişimi, akranlarına göre, iki zeka yaşı ileride olan bir çocuğa gelişigüzel seçilmiş yüz çocuk arasında bir tane rastlanırken, daha yukarı zihin düzeyi olan örneğin Einstein düzeyinde bir çocuk için bir milyon çocuk taramak gerekmektedir. Bu nedenle bunlardan bir tanesinin eğitim kapsamı dışında kalması, hem ülke hem de insanlık için büyük bir kayıp olmaktadır.

6 Sınıflandırma Leyla, standartlaştırılmış zeka testinde 145 ZB elde etmiş, ama okuldaki akademik ortalaması 80. Sinan, resim-iş dersinde çok güzel heykeller yapmakta ancak akademik ağırlıklı derslerden kılpayı sınıfını geçmekte. Kaan, müzik dersinde çok iyi, tüm üflemeli çalgıları çalabilmekte, ve akademik derslerinin ortalaması 90 Tarık, matemaktikte sanki bir sihirbaz, çözemediği problem yok, ancak ingilizce ve sosyal bilgilerde yardıma gereksinimi var. Rüya, sınıftaki tüm çocukların akıl hocası, her konuda arkadaşlarına rehberlik ve önderlik yapan bir lider.

7 Sınıflandırma Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır.
Sözel Zeka: Dil becerileri. Kelimeleri kullanma ve yorumlama yeteneği, yazılı ve sözlü anlatım, öykü, şiir yazma ve diğer edebiyat becerileri sözel zekaya bağlı yeteneklerdir. Mantıksal Zeka: Zeka testlerinin ölçmekte olduğu yetenek alanı olarak benimsenmektedir. Genellikle analitik ve bilimsel düşünme diye adlandırılan yetenekleri içerir. Matematik ve fen alanını kapsar. Mantıksal zeka toplumda oldukça fazla değer verilen bir yetenek alanıdır.

8 Sınıflandırma Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır.
Müziksel Zeka: Dil de olduğu gibi müzik de bireyin kendini ifade araçlarından biridir ve Gardner müziğin kendisine has bir zekası olduğunu savunur. Bu zekası üstün olan kişiler, bir şarkının ritmini kolayca yakalayabilirler. (Bir müzik aleti çalan ritim kulağı olan birey üstün yetenekli olabilir fakat üstün özel yetenekli değildir) Uzamsal Zeka: Uzamsal dünyanın zihinsel modellerini biçimlendirme yeteneğidir. Bunu yaparken birey, modeli yönetir ve yönlendirir. Üç boyutlu düşünme bu zekanın en belirgin özelliğidir.

9 Sınıflandırma Gardner'a göre bireyin yedi tür zekası vardır.
Bedensel Zeka: Bedeni son derece duyarlı ve etkili biçimde kullanma yeteneğidir. Yüksek bedensel zekaya sahip insanlar, tiyatro, bale, spor ve dans da başarılıdırlar. Zihin ve beden bağlantısını iyi biçimde kurarlar. Sosyal Zeka: Bu diğer kişilerin nasıl çalıştıklarını, onları nelerin güdülediğini, onlarla birlikte nasıl çalışacağını anlama yeteneğidir. Kişisel İçsel Zeka: İnsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendi değerlendirebilme ve kendisi ile ilgili hedefler oluşturabilme becerisidir.

10 Tanılama Yöntemleri Üstün zekalı çocukların tanılanması yapılırken, eğer çocuğun sahip olduğu zeka veya yetenek düzeyi akranlarından çok çok üstünse, örneğin 2.5 yaşında okumaya başladıysa ya da 4 yaşında okuyup yazan ve aritmetik işlemleri yapan bir çocuk ise bu çocuğun üstün zekalı olup olmadığını belirlemeye hiç gerek yoktur. Üstün zekalıların tanılanmasında kullanılan yöntemlerin büyük bir bölümü bu alanda öncü çalışmalar yapan Terman’ın 30 yıl süren yaptığı araştırmayla elde ettiği veriler ve yöntemlerle belirlenmiştir. Terman 1924 yılında ABD California Eyaletinde 3-8 sınıflara devam eden, 8-11 yaşlar arasında bulunan çocuğu tarayarak tespit ettiği üstün zekalı çocuğu (Stanfort-Binet Testine göre ZB 140 ve üzerinde olan) otuz yıl süreyle takip ederek yapmış olduğu araştırmayla, çağdaşlarına ve kendisinden sonra bu konuyla ilgilenenlere önemli ipuçları vermiştir.

11 Tanılama Amacıyla KullanılanYöntemler
Aday Gösterme Öğretmen Gözlem ve Kanaati Arkadaş Gözlem Ve Kanaati Aile Geçmişi Çocuğun Gelişim Profilleri Grup Zeka Testleri Başarı Testleri Bireysel Zeka Testleri

12 Tanılama Amacıyla KullanılanYöntemler
Ülkemizde özel yetenekli çocukların belirlenmesinde genel olarak şu aşamalar izlenmektedir. 1.Öğretmen bildirimi / adlandırması, 2.Yetenek testleri, 3.Bireysel zekâ testleri, 4.Yardımcı testler.

13 Zeka Testlerinde (WISC-R) alt testlerin ölçtüğü yetenekler
Genel Bilgi: Uzun süreli hafızanın etkinliğini, genel kültür dağarcığını, dili kullanma ve konuşma becerisini ölçer. Yargılama : Sosyal yargılama, sosyal yaşama uyum, akıl yürütme ve pratik bilgi, kuralları anlama ve genelleme becerisini ölçer. Aritmetik : Temel aritmetik bilgisi, soyut sayı kavramlarını kullanarak akıl yürütebilme, dikkatini toplama, sürdürme ve yoğunlaştırma, dört işlem ve problem çözme becerisini ölçer.

14 Zeka Testlerinde (WISC-R) alt testlerin ölçtüğü yetenekler
Benzerlikler: Kategorilere koyma ve genelleme becerilerini gösteren soyutlama kapasitesini, çağrışımsal düşünebilme, soyut düşünceyi ölçer. Sözcük Dağarcığı : Dil becerilerini, sözcüğün anlamını bilme ve ifade edebilme, bilgileri depolama ve çağrıldığında yeniden gruplama becerisini ölçer. Sayı Dizisi : Kısa süreli bellek ve bellekte anında tersine çevirebilme yetisi, dikkatini toplama becerisini ortaya koyar. Resim Tamamlama : Çevreye ve ayrıntılara duyulan ilgi düzeyi, Görsel uyanıklık ve bellek gücü, çevresel uyarıcıların algılanma kapasitesini ölçer.

15 Zeka Testlerinde (WISC-R) alt testlerin ölçtüğü yetenekler
Küplerle Desen: Performans hızı, görsel algı-motor koordinasyon yeteneği, sözel olmayan yargılama, analiz, sentez, soyut desenlerin yapılması bu alt testin ölçtüğü yönler arasındadır. Resim Düzenleme : Neden-Sonuç ilişkilerini kavrama ve sentez yapma, sosyal süreçleri tahmin ve planlama gücü, espri yeteneğini ortaya koyar. Parça Birleştirme : Parçadan bütüne gitme, düşünme ve dikkat becerileri, algı hızı, deneme yanılma yöntemini kullanma, 3 boyutlu düşünme, içgörü ve sezgi gücünü ortaya koyar. Şifre : Yeni bir görevi öğrenebilme kapasitesi, görsel algıyla motor koordinasyon yeteneği, dikkatini toplama yeteneği, karmaşık uyaranları öğrenebilme, sebat gösterme derecesini ortaya koyar.

16 Beyin İşlevinin Önemi Nöronları çevreleyen glia adıyla bilinen özel hücreler vardır. Bunların sayısı nöronların aşağı yukarı on katıdır ve, uyarıcı zenginliği sayılarının artmasına neden olur. Bu hücreler beyni besler, artık ürünleri tüketir ve âdeta beyni bir arada tutan yapıştırıcı bir madde gibidir. Aynı zamanda miyelin tabakasını oluşturarak sinir hücrelerini yalıtır. Miyelinin önemli bir işlevi vardır. Üstü miyelinle kaplanmış akson, miyelin kaplanmamış aksona göre, bilgiyi çok daha hızlı iletir. Glia hücrelerinin sayısı çoğalıp miyelinleşme arttıkça, öğrenme hızı da artar. Çevrenin uygun uyarıcı açısından zengin olması bu tür hücrelerin üretim hızının artmasına ve böylece daha hızlı ve daha karmaşık düşünme örüntülerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu tür düşünme şekli üstün çocukların en büyük özellikleri arasındadır. Ayrıca bir sinir yolunun sıklıkla kullanılması da düşünme hızının inanılmaz boyutlara ulaşmasını sağlar.

17 Üstün veya Özel yeteneklilik dört temel insan özelliği arasındaki etkileşimden oluşur.
1-Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi,  2-Yüksek düzeyde görev sorumluluğu, 3-Yüksek düzeyde yaratıcılık,  4-Yüksek düzeyde motivasyondur.

18 Üstün Zekâlı Çocuğun Özellikleri
a. Fiziksel Özellikleri Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler. Doğumda diğer çocuklardan daha ağırdırlar. Bebeklikte olağanüstü hareketlilik gösterirler. Fiziksel yapı ve genel sağlıkları normalin üstündedir. Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler. Aşırı duyarlı sinir sistemine sahiptirler. Duyu organları keskindir. Bebeklerde bu aşırı duyusal uyarılabilirlik, battaniyelerini üstlerinden atma, altlarının ıslanmasından rahatsız olma, gürültüye yoğun tepki gösterme ve tat alma duyularında aşırı duyarlılık şeklinde ifade bulabilir. Olgunlaşma daha hızlı gerçekleşir. Kuvvetlidirler ve koordinasyon gerektiren faaliyetlerde tepkileri daha hızlıdır. Çok iyi duyabilirler. Hastalıklara karşı daha dirençlidirler. Diğer gruptakilere oranla daha fazla yaşarlar.

19 Üstün Zekâlı Çocuğun Özellikleri
b. Sosyal Gelişim Özellikleri Kendilerinden büyük çocuklarla karmaşık oyun oynama eğilimindedirler. Arkadaşlar arasında popülerdirler. Anne baba yada bakıcıyı erken tanıma ve gülme becerisi gösterirler. Ses,ağrı ve acıya karşı aşırı tepki verebilirler. Karşısındakilerin düşüncelerini, duygularını ve isteklerini kestirebilme yeteneğine sahiptirler. Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyum sağlarlar. Grup içindeki liderliğin amacı ve işlevini kavrayabilmeleri ve diğerlerinin gereksinim ve ilgilerine duyarlı olabilmeleri nedeniyle, genellikle lider olma eğilimindedirler. Hem liderlik için arzulanan kişilik özelliklerine hem de geniş ilgi alanına sahip olmaları liderlik potansiyellerini daha da arttırır. Espri yetenekleri gelişmiştir. Okula karşı isteklidirler ve ders dışı etkinliklere katılmaktan zevk duyarlar.

20 Üstün Zekâlı Çocuğun Özellikleri
c. Kişilik Özellikleri Bağımsız olma özellikleri gösterirler. Bu özellikleri öğrenme etkinliklerinde de görülür. Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler. Faaliyetlerini başlatmak için bir dış kuvvete ihtiyaç duymazlar yani içten denetimlidirler. Hayal güçlerinin fazla gelişmesi sonucunda, bazıları hayali arkadaşlar oluşturabilir. Aşırı duygusal olabilirler. Yok olma tehlikesinde olan türler, enerji kaynaklarının azalması , kirliliğin artması gibi dünya sorunlarına aşırı duyarlı davranabilirler. Mükemmeliyetçidirler. Özgüvenleri yüksektir. Meseleleri sorgular, net bir şekilde düşünür, ilişkileri fark eder ve anlamlar idrak ederler. Azimli ve sebatlıdırlar. Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar.

21 Üstün Zekâlı Çocuğun Özellikleri
d. Zihinsel Özellikleri Kolayca ezberleme ve ezberlediklerini de uzun süre belleklerinde koruyabilme özelliğine sahiptirler. Kendi başlarına okumayı öğrenirler. Sayılara erkenden ilgi duyma ve matematiksel akıl yürütme başarısı yüksektir. Mükemmel, uzun süreli bellekleri vardır. Hafızaları güçlü olduğu için önemli detay,kavram ve prensipleri unutmazlar. Okuduğunu anlama başarısı yüksektir. Sebep sonuç ilişkisine ilgi duyarlar. Sanat, bilim, geometri, mekanik, teknoloji ya da müzikte başarılı olurlar. Gözlemleme güçleri fazladır. Esnek ve sıradışı düşünürler. Hayalleri güçlüdür. Sanat dallarında orijinal eserler verirler.

22 Ayrım PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN ÇOCUK İlgilidir. Aşırı meraklıdır.
Çok çalışır. Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda başarılıdır. Kolaylıkla öğrenir. Zaten biliyordur. Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerektirir. Tam olarak öğrenmesi için 1-2 tekrar yeterlidir. Ödevlerini tamamlar. Yeni proje atılımlarında bulunur İyi ezberler İyi tahmincidir Yaşıtlarından hoşlanır. Yetişkinleri tercih eder. Üst grubu oluşturur. Grubun ötesindedir. Öğrendiği kadarıyla tatmin olur. Çok fazla öz eleştiri yapar.

23 Ayrım DEHP’Lİ ÇOCUK ÜSTÜN ÇOCUK
Hiperaktif çocuklar istemli dikkat ve davranış denetimini gerçekleştiremezler. Üstün çocuklar ilgilendikleri zaman dikkatlerini yoğunlaştırabilirler ve sadece zihinsel uyarıcının yetersiz olduğu durumlarda kendilerinde amaçsız hareketlilik görülebilir. Beyindeki yapısal ve işlevsel anormallikler, merkezi sinir sistemindeki yapısal ve işlevsel bozukluklar nedenler arasındadır. Aşırı duyarlı sinir sistemine sahip olmaları normal yaşıtlarına oranla daha fazla hareketli olmalarına yol açabilir.

24 Eğitim Uygulamaları Üstün yetenekli öğrencilere yönelik devletin
3 temel görevi: 1. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları arayıp, tarayarak bulmak, 2. Taranıp bulunan üstün zekalı ve üstün Yetenekli çocukların, özel eğitim önlemleriyle en İyi biçimde gelişmelerini sağlamak, 3. Bu grubun kısa sürede hayata atılmalarını sağlayarak uzun süre verimli biçimde topluma katkıda bulunmalarını gerçekleştirmektir.

25 Eğitim Uygulamaları A. AYRI EĞİTİM 1. Özel Okul
Üstün yetenekli çocukların belirli amaçlı okullarda toplanıp eğitilmesine verilen addır. Türkiye'de fen liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, İnanç Vakfı Lisesi, bilsem vb. okullar 2. Özel Sınıf Özel sınıflarda belirli sayıda üstün zekalı ya da üstün yetenekli çocuklar için büyük yerleşim merkezlerindeki büyük okullarda, özel eğitim sınıflarına benzer olarak kurulan sınıflardır.

26 Eğitim Uygulamaları B. BİRLİKTE EĞİTİM 1. Hızlandırma 2. Gruplama
3. Zenginleştirme

27 Üstün Zekâlı ve Özel Yeteneklilere Yönelik Programlar
Hızlandırma: Çeşitli uyarlamalarla bir programın normal süresinden daha önce tamamlanmasıdır. Okula erken başlama, sınıf atlama, ileri olduğu derslerde sınıf atlama, birkaç sınıf birleştirme, program süresinden daha kısa sürede tamamlama, kurslar alma ve seminerlere katılma gibi pek çok şekilde uygulanabilmektedir. Ebeveynler, öğretmenler ve yöneticiler genellikle özel yetenekli çocukların hızlandırma programına dâhil olabilmesinde yeterli sosyal, duygusal,fiziksel ve motor olgunluktan yoksun olduklarını düşünmektedir.

28 Üstün Zekâlı ve Özel Yeteneklilere Yönelik Programlar
Gruplama: Gruplamanın,normal sınıflardaki özel yetenekli öğrenciler için küme gruplandırmalar ,özel bir sınıfta gruplandırma,özel bir okulda gruplandırma, kaynak oda da gruplandırma, özel seminerler,özel yaz kursları, çeşitli çalışma merkezlerindeki (müzeler, üniversiteler,bilim laboratuarlar ve endüstri gibi) özel çalışmalar eklinde uygulamalar bulunmaktadır.

29 Üstün Zekâlı ve Özel Yeteneklilere Yönelik Programlar
Zenginleştirme: Üstün zekâlı ve özel yetenekli çocukların kendi akranlar arasında normal sınıflarda tutularak programların gereksinimlerine cevap verecek şekilde çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi yoluyla yapılan uygulamalardır. Bu program modelinde, özel yetenekli öğrenciler için yaşıtlarıyla merak ilgi yeteneklerine cevap verecek şekilde hazırlanmış - keşfetmeye yönelik aktiviteler, - grupla eğitim alıştırmaları , - özel olarak plânlanmış gerçek problemlerle ilgili bireysel ve küçük grup araştırmaları yer almaktadır.

30 Program Zenginleştirme Modeli
Ortalama Üstü Ağır Öğrenenler Bütün Öğrenciler Yetenekliler Çok Üstün Zekalılar Destek Grupları Ana Programı Destekleyici Zenginleştirme Derinlemesine ve Ve Pekiştirici Farklı Daha zor örneklerin genişlemesine Materyaller Kullanma verildiği ek muhteva zenginleştirme II.Temel Ana Program Ana Kavramların, Bilgi ve Becerilerin Gelişimi I.Temel Ana Program Temel Beceri, Kavram ve Muhtevası Temel Programın Ölçümlenmesi Bu Model etkin biçimde hem ABD’de hem de İngiltere’de uygulanmakta ve yararlı sonuçlar alınmaktadır.

31 Renzulli öğrenme sistemi
Renzulli öğrenme sistemi yaklaşık 30 yıllık bir araştırmanın ürünü olup öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleriyle daha iyi öğrenmelerine yardımcı olan farklı yeni bir sistemdir. Renzulli öğrenme sistemi okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve aileler içindir. Bu sistem kolayca elde edilebilen yüksek kalitede materyal ve kaynaklar sağlayarak bütün çocukların kabiliyet ve ilgi alanlarını tespit eder ve geliştirir. Bu sistem içerisindeki Renzulli Profiler her bir öğrenci için kişisel profiller oluşturur. Sonra internetten kişiye özel zenginleştirilmiş farklı koleksiyon ve Yüklenebilir kaynaklara ulaşmak mümkündür. Renzulli öğrenme sistemi öğretmenlere az masraf ve zaman dâhilinde, farklı seviyedeki bütün öğrencilerin ihtiyacı olan aktiviteleri sağlayarak yardımcı olur.

32 Bu öğrencilere yönelik uygulanan bazı dersler:
Yaratıcılık ve Mucitlik Dersi Akıcı Düşünme Orijinal Düşünme Eleştirel Düşünme Yaratıcı Problem Çözme Gelecek Problemleri Çözme Beyin Fırtınası Çalışmaları Belgesel Gösterimleri vb.

33 Bu öğrencilere yönelik uygulanan bazı dersler:
Düşünce Becerilerini Geliştirme Dersi Ne, Ne Zaman, Nasıl, Ne Kadar Kelime Oyunları Bulmacalar Alışılmadık Sorular Benzerlikler Zıtlıklar Farklılıklar Eşleştirmeler Dizilimler Gruplama Çizim Tanımlamalar Görsel,İşitsel Zeka Çalışmaları Belgesel Gösterimleri

34 Bu öğrencilere yönelik uygulanan bazı dersler:
Zeka Oyunları Dersi Matematik Oyunları Fen Bilimleri Oyunları Yaratıcılık Oyunları Düşünce Becerileri Oyunları Beyin Fırtınası Oyunları Tasarım Oyunları Magnetik Oyunlar Puzzlelar Kelime Oyunları Strateji Oyunları Dikkat Oyunları Ahşap Oyunlar

35 Bu öğrencilere yönelik uygulanan bazı dersler:
Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Dünyanın Oluşumu Yıldızlar Gezegenler Güneş Sistemi Uzay Teleskopları Sanal Geziler Nasa Çalışmaları Belgesel Gösterimleri

36 Muhakeme gücünü artırması, Analiz-sentez yapma becerisi,
ZEKA GELİŞİMİNDE SATRANÇIN BİREYE KAZANDIRDIKLARI Muhakeme gücünü artırması, Analiz-sentez yapma becerisi, Strateji geliştirme, Fotografik hafızanın gelişimine katkı sağlama, Hayal gücünü, şekil ve uzay bilgisini, planlama yeteneklerini destekleme, Problem çözme kapasitelerini artırma, Hızlı ve mantıklı düşünebilme karar alabilme süreçlerini geliştirme, Neden sonuç ilişkisini kavrama, Sakin ve soğukkanlı olmayı öğretme, Risk alma.

37 Eğer üstün zekalı çocuk sınıf ortamında;
Sürekli olarak huzursuzluk ya da aşırı hareketlilik gösteriyorsa, Aşırıya kaçan ölçülerde şaka ya da yaramazlık yapıyorsa, Bütün olumlu ve uyumlu davranışlarına karşın, akademik olarak göstermesi gereken başarıyı gösteremiyorsa, Ders etkinliklerine katılmayıp bir köşede oturuyor, içine kapanık, gündüz düşleri kuruyorsa, Sık sık okulu asıyorsa, Ev ödevlerini yapmaktan kaçınıyor ya da isteksiz davranıyorsa, Öğretmenin sonuçlandırdığı bir konuda hala ısrarlı biçimde tartışmaya devam etmeye çabalıyorsa,

38 Öğrenciye uygulanan programın;
Ya çok kolay olmasından, Ya sınıf çalışmalarındaki hızın çok ağır gelişmesinden, Ya aşırı tekrarlara yer vermesinden, Ya derinlemesine tartışmalara yeterince yer vermemesinden, Ya verilen ödevlerin yeteri kadar çocuk için kendi yeteneğini ve yeterliğini geliştirici olmamasından, Ya da ders konularının öğrenciye ilginç gelmemesi, onun olgunluk ve yetenek düzeyinin çok altında olmasından kaynaklanmaktadır.

39 Eğitim ortamında yapılması gereken değişiklikler;
Her düzeydeki okul programlarında esneklik sağlanmalı Sınıflarda öğrenci sayılarını normal sayıya getirilmeli Okul ve sınıflarda çeşitli ve eğitim programlarının gerektirdiği eğitim araç ve gereçleri sağlanmalı Eğitim sisteminde gerekli değişiklikler yapmalıyız. Çünkü halen yürürlükteki eğitim sistemimiz çocuklarda yaratıcılık niteliklerinin geliştirilmesine olanak vermemektedir Bu çocukları tanımak, onların gelişmeleri için gerekli yardımları yapma, yeni eğitim öğretim yöntemlerini yeterli düzeyde tanıtmak için öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir.

40 Öğretmene Öneriler; Daha güç sorular sorun.
Yeni düşünceler ve kavramlara ilişkin yeni uygulamalar geliştirmesini isteyerek düşüncelerine esneklik kazandırın. Sınıf çalışmalarına ilişkin olarak özel araştırma, inceleme ödevleri verin. İlgilendikleri bir konuda özel proje geliştirmelerine fırsat tanıyın. Bu projeyi sınıf arkadaşlarıyla paylaşmalarını olası kılın. Kulüp başkanı olmalarına, etkinlikleri planlamalarına ve oyunları yönetmelerine fırsat tanıyın. Sınıf düzeyini dikkate almadan, çocukların kendi hızlarında programda ilerlemelerine fırsat tanıyın. Açık bir biçimde üstün oldukları matematik, fen vb. derslerde daha üst düzeye çıkmalarını olası kılın. Bu alanlarda daha özgür ve ileri çalışmalarını teşvik edip, tekrarlayıcı alıştırmalardan uzak tutmaya çalışın. Bazı konuların öğretilmesinde söze yardımcı olmalarına, arkadaşlarına konuları öğretmelerine izin verin. Bu çocuklar için, ana babaları ve okul aile birliği ile ilişki kurup özel ders ya da en yakın üniversitelerden ders alabilmelerinin yollarını araştırın. Yeteneklerinin farkında olmalarını ve değerini bilmelerini sağlayın.

41 Veliye Öneriler; Çocuğunun yeteneği veya zekasına yönelik özellikleri hakkında bilgi sahibi olması Çocuğun zeka gelişimine katkı sağlayacak yaşına uygun materyaller almak İmkanlar elverdiği ölçüde yeteneğini geliştirici aktivitelere katılımını sağlamak Bu çocukların yapısından kaynaklanan zorluklara karşı velilerin tutarlı ve sabırlı olması Hayal gücüne gelişmiş olan bu çocukları fikirleri anne babaya saçma gelse dahi teşvik edici olunmalı, alaya alınmamalıdır. Bu kişilerinde çocuk olduğunu unutmayıp sosyal hayattan koparılmamalıdır.

42 " Eşit olmayan insanlara, eşit davranmaktan
daha büyük eşitsizlik olamaz. " Thomas Jefferson


"ÜSTÜN ZEKA VE ÜSTÜN YETENEKLİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları