Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK"— Sunum transkripti:

1 Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK
YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM Meleklere iman: 3 – Şeytanlar: 1

2 Şeytan Şeytan Haktan, hayırdan, rahmetten uzaklaşmış varlık
Ateşten yaratılmış, yanmış, helâk olmuş İblis Ümidini kesmiş, şaşırıp kalmış

3 Şeytanın 2 özelliği Azgın Azdırır ŞEYTAN

4 Şeytanın kimliği Hani Rabbin meleklere “Âdem’e secde edin” demişti de, İblis hariç hepsi secde etmişti. O ise cinlerden idi ve Rabbinin emrinden çıkmıştı. Şimdi siz, Beni bırakıp da, düşmanınız oldukları halde onu ve soyunu mu dost edineceksiniz? Zalimler için ne kötü bir takastır bu! KEHF, 18:50

5 Şeytanın kimliği “Beni ateşten, onu topraktan yarattın”
A’RÂF, 7:12; SÂD, 38:76 Melekler nurdan, cinler zehirli ateşten, Âdem de size bildirilen şeyden yaratılmıştır. MÜSLİM, ZÜHD: 60; MÜSNED, 6:153, 168

6 İnsana düşmanlığı Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde, İblis’ten başka hepsi secdeye kapandı. O ise bundan kaçındı ve büyüklük taslayarak kâfir oldu. BAKARA, 2:34

7 İnsana düşmanlığı Meleklere “Âdem’e secde edin” buyurduğumuzda, İblis hariç hepsi secdeye kapanmıştı. O ise “Çamurdan yarattığın şeye mi secde edeceğim?” dedi. “Bana üstün kıldığın şu kimseye bak,” dedi. “Eğer beni kıyamet gününe kadar bırakacak olursan, and olsun ki, pek azı dışında ben onun neslini kendime bağlarım.” İSRÂ, 17:61 (bk. SÂD, 38:71-83)

8 İnsana düşmanlığı blis “Ben Senin biçimlenmiş bir kuru balçıktan yarattığın beşere secde edecek değilim” dedi. Allah “Öyleyse çık oradan,” buyurdu. “Sen artık kovulmuş birisin. “Hesap gününe kadar bu lânet senin üzerinde kalacaktır.” İblis “Yâ Rabbi, o zaman bana onların diriltilecekleri güne kadar süre tanı” dedi. Allah buyurdu ki: “Sana süre tanınmıştır. “Vakti belirli bir güne kadar.” . / . . .

9 İnsana düşmanlığı İblis dedi ki: “Yâ Rabbi, beni saptırmana karşılık, ben de yeryüzünde kötülükleri onlara hoş gösterip hepsini azdıracağım. “Ancak ihlâsa erdirdiğin kulların müstesna.” Allah buyurdu ki: İşte bu Bana ulaşan dosdoğru yoldur. Sana uyan azgınların dışında, Benim kullarıma senin gücün yetmez. Cehennem ise o azgınların hepsine vaad olunan yerdir. Onun yedi kapısı vardır. Herbir kapı için de onlardan bir bölük ayrılmıştır. HİCR, 33-44

10 İnsana düşmanlığı Allah “Ben emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan nedir?” buyurdu. İblis “Ben ondan üstünüm,” dedi. “Sen beni ateşten, onu ise topraktan yarattın.” Allah “Cennetten in,” buyurdu. “Senin orada böbürlenmeye hakkın yok. Çık oradan; sen artık küçük düşenlerdensin.” İblis, “Öyleyse onların diriltileceği güne kadar bana mühlet ver” dedi. Allah “Sen mühlet verilenlerdensin” buyurdu.

11 İnsana düşmanlığı İblis dedi ki: “Beni azdırmana karşılık, ben de Senin doğru yolun üzerinde onların önüne oturacağım. “Sonra önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından onların üzerine varacağım. Sen ise onların çoğunu şükredici bulmayacaksın.” Allah buyurdu ki: “Oradan kınanmış ve kovulmuş olarak çık. Onlardan kim sana uyarsa, hepinizi birden Cehenneme tıkacağım. A’RÂF, 12-18

12 Şeytana uyanlar Şimdi siz, Beni bırakıp da, düşmanınız oldukları halde onu ve soyunu mu dost edineceksiniz? Zalimler için ne kötü bir takastır bu! KEHF, 18:50

13 Şeytana uyanlar Derken, Cehenneme tepetaklak atılırlar onlar da, azgınlar da. Ve hep birlikte İblis’in orduları da. ŞUARÂ, 26:94-95

14 Şeytana uyanlar Onlara “Allah’ın indirdiğine uyun” dendiğinde, onlar “Biz, atalarımızdan ne gördüysek ona uyarız” dediler. Peki, ya Şeytan onları alevli ateş azabına çağırıyorsa? LOKMAN, 31:21

15 İnsana düşmanlığı Şeytan size düşmandır; siz de onu düşman belleyin. O, kendi taraftarlarını alevli ateşte barınmaya çağırır. FÂTIR, 35:6

16 Şeytana uyanlar Ey Âdem oğulları! Anne ve babanızın örtülerini çekip çirkin yerlerini ortaya çıkararak onları Cennetten çıkardığı gibi, sakın Şeytan sizi de fitneye düşürmesin. Çünkü şeytan ve askerleri, sizin onları göremediğiniz taraftan sizi görürler. Biz ise o şeytanları, iman etmeyenlere dost kılmışızdır. Onlar çirkin bir iş yaptıklarında, “Atalarımızdan gördük; bunu bize Allah emretti” derler. De ki: Allah hiçbir zaman çirkin şeyler emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? A’RÂF, 7:27-28

17 Şeytana uyanlar Şeytan onları avucunun içine almış ve onlara Allah’ı anmayı unutturmuştur. Onlar Şeytanın taraftarlarıdır. Ama bilin ki, Şeytanın taraftarları, hüsrana düşenlerin tâ kendileridir. MÜCADELE, 58:19

18 Şeytanın işleri Kötülüğü süslemek
Hiç olmazsa onlara azabımız geldiğinde yalvarsaydılar! Fakat kalpleri katılaşmış, şeytan da onlara yaptıklarını hoş göstermişti. EN’ÂM, 6:43

19 Şeytanın işleri Kötülüğü süslemek
O vakit Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve “Bugün insanlardan size üstün gelecek kimse yoktur; ben de yanınızdayım” demişti. İki ordu karşı karşıya göründüğünde ise gerisin geri döndü de “Ben sizden uzağım; çünkü sizin görmediğinizi görüyorum ve Allah’tan korkuyorum. Allah’ın cezası ise pek çetindir” deyiverdi. ENFÂL, 8:48

20 Şeytanın işleri Kötülüğü süslemek
Allah’a and olsun, senden önceki ümmetlere de Biz peygamberler gönderdik; şeytan ise yaptıklarını kendilerine hoş gösterdi. Artık o gün onların dostu şeytandır; onlar için acı bir azap vardır. NAHL, 16:63

21 Şeytanın işleri Kötülüğü süslemek
Orada, onları yöneten bir kadın hükümdar buldum ki, her türlü imkâna sahip; pek büyük bir de tahtı var. Onu ve kavmini, Allah’ı bırakmış da güneşe secde ediyor halde buldum. Şeytan bu işi onlara böyle süsleyerek onları yoldan çıkarmış; bir daha da yollarını doğrultamıyorlar. Göklerde ve yerdeki gizlilikleri meydana çıkaran ve sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilen Allah’a secde etmemeleri için şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. NEML, 27:23-25

22 Şeytanın işleri Kötülüğü süslemek
Âd ve Semud kavimlerini de helâk ettik ki, meskenlerinin hali size bunu açıkça göstermiştir. Şeytan onlara yaptıklarını süsledi ve onları yoldan çıkardı. Oysa onlar gerçeği görebilecek kimselerdi. ANKEBÛT, 29:38

23 Şeytanın işleri Kötülüğü süslemek
.“Yaptıkları yüzünden en ziyade hüsrana düşenleri size haber verelim mi?” de. Onların dünya hayatındaki çabaları boşa gitmiştir; öyleyken, çok iyi bir iş yaptıklarını sanmaktadırlar. KEHF, 18:

24 Şeytanın işleri | Oyalamak
Şeytan onlara vaadlerde bulunur, onları kuruntularla oyalar. Lâkin şeytanın onlara vaad ettiği, bir aldatmadan başka birşey değildir. Nisâ, 4:120

25 Şeytanın işleri | Oyalamak
Doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri şeytan kışkırtmış ve uzun emellerle oyalamıştır. MUHAMMED, 47:25

26 Şeytanın işleri | Unutturmak
Âyetlerimize dalıp da onlarla eğlenenleri gördüğünde, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana bunu unutturduğunda ise, hatırladıktan sonra artık o zalimler güruhuyla beraber oturma. EN’ÂM, 6:68

27 Şeytanın işleri Ara bozuculuk
Anne ve babasını tahtına çıkardı. Hepsi birden onun önünde secdeye kapandılar. Yusuf, “İşte, baba,” dedi, “daha önce gördüğüm rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Beni zindandan çıkarmakla ve şeytan kardeşlerimle aramı açtıktan sonra sizi çölden getirip bana kavuşturmakla da Rabbim bana lütufta bulundu. Şüphesiz ki Rabbim dilediğini pek ince tedbirleriyle gerçekleştirir. O herşeyi bilen, herşeyi hikmetle yapandır. YUSUF, 12:100

28 Şeytanın işleri Ara bozuculuk
Kullarıma şunu da söyle ki, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına fesat sokar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. İSRÂ, 17:53

29 Şeytanın işleri Ara bozuculuk
Hiç kuşku yok ki, şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bundan vazgeçersiniz, değil mi? MÂİDE, 5:91

30 Şeytanın işleri Ara bozuculuk
Şeytan, Arap yarımadasındaki namaz ehlinin kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine düşürmeye çalışacaktır. MÜSLİM, Münâfikîn: 65

31 Şeytanın işleri Mü’minleri üzmek
Fısıldaşmalar şeytandandır; iman edenleri bununla üzmek ister. Oysa Allah’ın izni olmadan Şeytan onlara bir zarar verecek değildir. Onun için, mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler. MÜCADELE, 58:10

32 Şeytanın işleri Cimriliğe çağırmak
Şeytan sizi fakirlikle korkutur da cimriliğe çağırır. Allah ise size kendi katından bolluk ve bağışlanma vaad ediyor. Çünkü Allah’ın lütfu geniştir; O herşeyi bilir. BAKARA, 2:268

33 Şeytanın işleri Haktan uzaklaştırmak
Görmedin mi şu kimseleri ki, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını iddia ediyorlar, sonra da reddetmekle emrolundukları tâğutun hükmüne başvurmak istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırarak doğru yoldan iyice uzaklaştırmak istiyor. NİSÂ, 4:60

34 Şeytan kimleri peşine takar?
Onlara şu kimsenin haberini de oku: Biz ona âyetlerimizi vermiştik. Ama o bundan sıyrılıp çıktı. Sonra şeytan onu peşine taktı; böylece azgının biri olup çıktı. A’RÂF, 7:175

35 Şeytan kimleri peşine takar?
. İki ordunun karşılaştığı gün geri dönüp kaçanlarınızı, kazandıkları birtakım günahlar sebebiyle şeytan yanıltmak istemişti. Allah ise onların kusurlarını bağışladı. Gerçekten de Allah gafûrdur, halîmdir. ÂL-İ İMRÂN, 3:155

36 Şeytana uymayın Yük taşıtıp yününden yararlandığınız hayvanları da O yarattı. Allah’ın size verdiği rızıklardan yiyin, ama şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. EN’ÂM, 6:142

37 Şeytana uymayın Ey iman edenler, Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim Şeytanın adımlarını izlerse, hiç kuşkusuz o fuhşiyata teşvik etmektedir. Eğer üzerinizde Allah’ın lütuf ve rahmeti olmasaydı, ebediyen hiçbiriniz temize çıkamazdınız. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Çünkü Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir. NUR, 24:21

38 Şeytanın işleri Allah ile aldatmak
Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Ve öyle bir günden korkun ki, ne baba evlât için birşey ödeyebilir, ne de evlât baba için. Allah’ın vaadi haktır; sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı olan şeytan (Garûr) da sizi Allah ile aldatmasın. LOKMAN, 31:33

39 Şeytanın işleri Allah ile aldatmak
Ey insanlar! Allah’ın vaadi gerçektir; sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Çok aldatıcı olan şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. FÂTIR, 35:5

40 Şeytanın işleri Allah ile aldatmak
Mü’minlere “Biz sizinle beraber değil miydik?” diye seslenirler. Mü’minler “Evet,” der. “Fakat siz kendi kendinizi helâke düşürdünüz. Çünkü bizim başımıza gelecekleri gözetlediniz; şüphe içinde oldunuz; Allah’ın emri gelinceye kadar kuruntularla avunup durdunuz; o çok aldatıcı olan şeytan da sizi Allah ile aldattı. HADÎD, 57:14

41 İnternet adresleri iman_ilmihali@googlegroups.com utesav.org.tr
facebook.com/yazarumitsimsek


"Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları